Quản trị chất lượng 5.1.

BestCarings
15 de Nov de 2010
Quản trị chất lượng 5.1.
Quản trị chất lượng 5.1.
Quản trị chất lượng 5.1.
Quản trị chất lượng 5.1.
Quản trị chất lượng 5.1.
Quản trị chất lượng 5.1.
Quản trị chất lượng 5.1.
Quản trị chất lượng 5.1.
Quản trị chất lượng 5.1.
Quản trị chất lượng 5.1.
Quản trị chất lượng 5.1.
Quản trị chất lượng 5.1.
Quản trị chất lượng 5.1.
Quản trị chất lượng 5.1.
Quản trị chất lượng 5.1.
Quản trị chất lượng 5.1.
Quản trị chất lượng 5.1.
1 de 17

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Slide quan tri_chat_luongSlide quan tri_chat_luong
Slide quan tri_chat_luongxuanduong92
Quản trị chất_lượngQuản trị chất_lượng
Quản trị chất_lượngcongdan_it
Giao trinh quan_ly_chat_luong_isoGiao trinh quan_ly_chat_luong_iso
Giao trinh quan_ly_chat_luong_isoxuanduong92
Chuong 9 kiem_soat_chat_luongChuong 9 kiem_soat_chat_luong
Chuong 9 kiem_soat_chat_luongxuanduong92
Đề thi Quản trị chất lượngĐề thi Quản trị chất lượng
Đề thi Quản trị chất lượngKhó Làm Nói Dễ
Câu hỏi ôn tập thi quản trị chất lượngCâu hỏi ôn tập thi quản trị chất lượng
Câu hỏi ôn tập thi quản trị chất lượngxuanduong92

Destaque

1.giáo trình tài chính doanh nghiệp1.giáo trình tài chính doanh nghiệp
1.giáo trình tài chính doanh nghiệpPhi Phi
Giáo trình ngiệp vụ kinh doanh chứng khoánGiáo trình ngiệp vụ kinh doanh chứng khoán
Giáo trình ngiệp vụ kinh doanh chứng khoánhttps://www.facebook.com/garmentspace
2016.03.quan ly tai chinh ca nhan2016.03.quan ly tai chinh ca nhan
2016.03.quan ly tai chinh ca nhanDavid Tran
QtsxQtsx
QtsxĐỗ Phương
Giải pháp chống thất thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở việt nam trong bối ...Giải pháp chống thất thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở việt nam trong bối ...
Giải pháp chống thất thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở việt nam trong bối ...https://www.facebook.com/garmentspace
[123doc]  tai-lieu-phan-tich-chinh-sach-thue-chuong-4-thue-thu-nhap-pdf[123doc]  tai-lieu-phan-tich-chinh-sach-thue-chuong-4-thue-thu-nhap-pdf
[123doc] tai-lieu-phan-tich-chinh-sach-thue-chuong-4-thue-thu-nhap-pdfPhuong Truong

Destaque(20)

Similar a Quản trị chất lượng 5.1.

Quản trị chất lương 1 digiworldhanoi.vnQuản trị chất lương 1 digiworldhanoi.vn
Quản trị chất lương 1 digiworldhanoi.vnDigiword Ha Noi
KTHTCN - C2 - Quan ly chat luong.pdfKTHTCN - C2 - Quan ly chat luong.pdf
KTHTCN - C2 - Quan ly chat luong.pdfssuserc841ef
5.3.quan tri chat luong5.3.quan tri chat luong
5.3.quan tri chat luongViệt Long Plaza
quản trị chất lương 3-digiworldhanoi.vnquản trị chất lương 3-digiworldhanoi.vn
quản trị chất lương 3-digiworldhanoi.vnDigiword Ha Noi
Quản trị chất lượng 5.5 Quản trị chất lượng 5.5
Quản trị chất lượng 5.5 BestCarings
5.5.quan tri chat luong, quản trị chất lượng5.5.quan tri chat luong, quản trị chất lượng
5.5.quan tri chat luong, quản trị chất lượngViệt Long Plaza

Similar a Quản trị chất lượng 5.1. (20)

Quản trị chất lượng 5.1.

Notas do Editor

 1. Bộ luật Hammurabi (khoảng XVIII trước Công Nguyên) cho phép tử hình những công nhân xây dựng nếu nhà xây bị đổ và có người bị thiệt mạng. Trong thời đại trung cổ văn hóa chất lượng liên quan tới sự phát triển của thủ công. Trong thời kỳ hiện đại, cần phải kể đến Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp từ XVIII đến XIX. Các công cụ sản xuất mới nâng cao chất lượng sản phẩm và cho phép sản xuất hàng loạt. Bên cạnh chúng, xuất hiện hàng loạt các quan niệm quản lý và tổ chức lao động mới. Đầu thế kỷ XX, việc tự động hoá diễn ra của các quá trình sản xuất cho phép tạo ra các sản phẩm rất chuyên sâu về mặt công nghệ với giá thành thấp hơn. Trực tiếp xử lý các vấn đề tại khâu sản xuất và các khiếm khuyết trong phạm vi hợp tác giữa các phòng ban của xí nghiệp. Chất lượng là thành quả của các hoạt động mang tính phối hợp của các đơn vị tổ chức trong xí nghiệp. Trong thế chiến thứ II, các vấn đề về chất lượng rất được chú trọng và quan tâm. Tuy nhiên, sau chiến tranh, Nhật Bản trở thành nước tiên phong của chất lượng. Sau thế chiến thứ II thuật ngữ “chất lượng” đã được tái định nghĩa. Chất lượng phụ thuộc vào sự thoả mãn và hài lòng của khách hàng. Đầu tiên người ta nghiên cứu các nhu cầu và đòi hỏi của khách hàng, sau đó các nhu cầu và đòi hỏi này được chuyển thành các tham số lượng kỹ thuật của đặc tả sản phẩm. Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải đưa ra chất lượng phù hợp với giá cả phải chăng.
 2. Bộ luật Hammurabi (khoảng XVIII trước Công Nguyên) cho phép tử hình những công nhân xây dựng nếu nhà xây bị đổ và có người bị thiệt mạng. Trong thời đại trung cổ văn hóa chất lượng liên quan tới sự phát triển của thủ công. Trong thời kỳ hiện đại, cần phải kể đến Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp từ XVIII đến XIX. Các công cụ sản xuất mới nâng cao chất lượng sản phẩm và cho phép sản xuất hàng loạt. Bên cạnh chúng, xuất hiện hàng loạt các quan niệm quản lý và tổ chức lao động mới. Đầu thế kỷ XX, việc tự động hoá diễn ra của các quá trình sản xuất cho phép tạo ra các sản phẩm rất chuyên sâu về mặt công nghệ với giá thành thấp hơn. Trực tiếp xử lý các vấn đề tại khâu sản xuất và các khiếm khuyết trong phạm vi hợp tác giữa các phòng ban của xí nghiệp. Chất lượng là thành quả của các hoạt động mang tính phối hợp của các đơn vị tổ chức trong xí nghiệp. Trong thế chiến thứ II, các vấn đề về chất lượng rất được chú trọng và quan tâm. Tuy nhiên, sau chiến tranh, Nhật Bản trở thành nước tiên phong của chất lượng. Sau thế chiến thứ II thuật ngữ “chất lượng” đã được tái định nghĩa. Chất lượng phụ thuộc vào sự thoả mãn và hài lòng của khách hàng. Đầu tiên người ta nghiên cứu các nhu cầu và đòi hỏi của khách hàng, sau đó các nhu cầu và đòi hỏi này được chuyển thành các tham số lượng kỹ thuật của đặc tả sản phẩm. Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải đưa ra chất lượng phù hợp với giá cả phải chăng.