Tema 1

4.642 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Tema 1

 1. 1. TEMA 1: A NATUREZA BÁSICA DA VIDA.
 2. 2. OS BIOELEMENTOS • BIOELEMENTOS PRIMARIOS:C,H,O,N,P,E S: 98%. • BIOELEMENTOS SECUNDARIOS:Na,K,Mg,Ca, Fe ou Cl.Algúns destes non chegan ó 0,1%: son os OLIGOELEMENTOS.
 3. 3. OS BIOELEMENTOS.
 4. 4. AS BIOMOLÉCULAS .
 5. 5. ENLACE COVALENTE NA AUGA
 6. 6. A MOLÉCULA DE AUGA.
 7. 7. IMPORTANCIA BIOLÓXICA DA AUGA: • É O PRINCIPAL DISOLVENTE BIOLÓXICO. • ELEVADA CAPACIDADE TÉRMICA. • MÁXIMA DENSIDADE EN ESTADO LÍQUIDO,A 4º C: OXEO FLOTA NA AUGA.
 8. 8. TIPOS DE DISOLUCIONS SEGÚN A CONCENTRACIÓN
 9. 9. DIFUSIÓN
 10. 10. ÓSMOSE
 11. 11. O ÁTOMO DE CARBONO.
 12. 12. CLASIFICACIÓN DOS GLÍCIDOS • MONOSACÁRIDOS:GLICOSA,GA LACTOSA,FRUCTOSA. • DISACÁRIDOS:MALTOSA, LACTOSA ,SACAROSA. • POLISACÁRIDOS: AMIDÓN , CELULOSA, GLICÓXENO.
 13. 13. MONOSACÁRIDOS:POLIALCOLES QUE LEVAN UN GRUPO ALDEHIDO(COH) OU UN GRUPO CETONA (c=o) • NUN MONOSACÁRIDO ,OS CARBONOS NUMERANSE EMPEZANDO POLO QUE LEVA O GRUPO ALDEHIDO ,OU POLO C TERMINAL MÁIS PRÓXIMO Ó GRUPO CETONA. • O GRUPO ALDEHIDO SEMPRE VAI NO C 1. • O GRUPO CETONA ,NO C 2. • Según o nº de C serán TRIOSAS,TETROSAS,PEN TOSAS OU HEXOSAS.
 14. 14. MONOSACARIDOS: PENTOSAS
 15. 15. MONOSACÁRIDOS: HEXOSAS
 16. 16. ISOMERÍA • OS MONOSACÁRIDOS PRESENTAN 1 OU MÁIS C ASIMÉTRICOS. • UN CARBONO ASIMÉTRICO É AQUEL QUE ESTÁ UNIDO A 4 GRUPO FUNCIONAIS OU ELEMENTOS DISTINTOS. • ISTO ORIXINA A ESTEREOISOMERÍA: OS ESTEREOISÓMEROS SON DOUS COMPOSTOS COA MESMA FÓRMULA EMPÍRICA ,PERO DIFERENTE ESTRUTURA ESPACIAL.
 17. 17. ENANTIÓMEROS OU ENANTIOMORFOS: SON UN TIPO DE ESTEREOISÓMEROS QUE SO SE DIFERENCIAN POLA ESTRUTURA ESPACIAL E O COMPORTAMENTO FRONTE Á LUZ POLARIZADA.
 18. 18. PERTENCEN Á SERIE –D OS MONOSACÁRIDOS CUXO PENÚLTIMO C TEN O GRUPO –OH SITUADO COMO O D-GLICERALDEHIDO DA FIGURA ANTERIOR.
 19. 19. DESVIACIÓN LUZ POLARIZADA POR UN ENANTIÓMERO. Se desvía a luz polarizada hacia a dereita o azucre e dextróxiro; se a desvía hacia a esquerda,é levóxiro.
 20. 20. CICLACIÓN DA GLICOSA
 21. 21. DISACÁRIDOS: LACTOSA: GALACTOSA+GLICOSA
 22. 22. DISACÁRIDOS: SACAROSA: GLICOSA+FRUCTOSA.
 23. 23. DISACÁRIDOS: MALTOSA. DÚAS MOLÉCULAS DE GLICOSA.
 24. 24. ENLACE GLICOSÍDICO.
 25. 25. POLISACÁRIDOS.
 26. 26. FUNCIÓNS DOS GLÍCIDOS. • COMBUSTIBLE DAS CÉLULAS. • ALMACENAN ENERXÍA DE RESERVA. • SON COMPOÑENTES ESTRUTURAIS DAS CÉLULAS.
 27. 27. LÍPIDOS. • ACIDOS GRAXOS. • GRAXAS:GLICERINA+ACIDOS GRAXOS ( 1,2 OU 3). • CERAS:MONOALCOL+ÁCIDO GRAXO. • FOSOFOLÍPIDOS:ALCOL+FOSFA TO+ÁCIDOS GRAXOS. • ESTEROIDES.
 28. 28. ESTRUTURA ÁCIDO GRAXO.
 29. 29. ACIDOS GRAXOS SATURADOS E INSATURADOS.
 30. 30. GRAXAS: GLICERINA+ACIDOS GRAXOS.
 31. 31. FORMACIÓN DUN XABÓN.
 32. 32. CERAS.
 33. 33. FOSFOLÍPIDOS.
 34. 34. MEMBRANA CELULAR:BICAPA LIPÍDICA.
 35. 35. ESTEROIDES: DERIVADOS DEL CICLOPENTANO PERHIDROFENANTREN O.
 36. 36. COLESTEROL.
 37. 37. FUNCIÓNS DOS LÍPIDOS. • RESERVA ENERXÉTICA NOS ANIMAIS. • ESTRUTURAL. • REGULADORA.
 38. 38. AS PPROTEÍNAS,UNIÓN DE AMINOÁCIDOS.
 39. 39. ENLACE PEPTÍDICO.
 40. 40. ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DAS PROTEÍNAS.
 41. 41. FUNCIÓNS DAS PROTEÍNAS. • ESTRUTURAL: COLÁXENO,QUERATINA. • TRANSPORTADORA. HEMOGLOBINA. • REGULADORA: INSULINA E OUTRAS HORMANAS. • CONTRÁCTIL. ACTINA E MIOSINA. • DEFENSA INMUNITARIA.ANTICORPOS. • ENZIMÁTICA OU BIOCATALIZADORA.
 42. 42. AS ENZIMAS.
 43. 43. OS ÁCIDOS NUCLEICOS. • ADN. • ARN.
 44. 44. OS NUCLEÓTIDOS: PENTOSA +FOSFATO+BASE NITROXENADA.
 45. 45. NUCLEÓTIDO.
 46. 46. DESOXIRIBONUCLEÓTIDOS E RIBONUCLEÓTIDOS. ADN E ARN .
 47. 47. O ENLACE FOSOFODIÉSTER.
 48. 48. UNIÓN DE NUCLEÓTIDOS.
 49. 49. ADN:DOBLE CADEA DE NUCLEÓTIDOS
 50. 50. A ESTRUTURA EN DOBLE HÉLICE.
 51. 51. O MODELO DE WATSON E CRICK.
 52. 52. DESNATURALIZACIÓN DO ADN. -PRODÚCESE POR AUMENTO DE TEMPERATURA OU CAMBIOS Ph. -EN AMBOS CASOS, RÓMPENSE OS ENLACES POR PONTES DE H ENTRE AS BASES,SEPARÁNDOSE AS DÚAS CADEAS DE ADN. -PÓDESE VOLVER A RENATURALIZAR ARREFRIANDO LENTAMENTE .
 53. 53. DESNATURALIZACIÓN DO ADN.
 54. 54. FUNCIÓNS DO ADN • É O PORTADOR DA INFORMACIÓN XENÉTICA. • TRANSMITE A INFORMACIÓN XENÉTICA D EXERACIÓN EN XERACIÓN. • DIRIXE A ACTIVIDADE CELULAR, XA QUE CONTÉN A INFORMACIÓN PARA FABRICAR PROTEÍNAS.
 55. 55. ARN
 56. 56. TIPOS DE ARN E FUNCIÓNS.
 57. 57. MADURACIÓN DO ARN.
 58. 58. ARN transferente
 59. 59. TODAS AS IMAXES FORON SACADAS DE DISTINTAS PÁXINAS WEB,SÓ PARA USO DIDÁCTICO NA AULA.

×