O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Basın i̇lanı hazırlamak

5.815 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Basın i̇lanı hazırlamak

 1. 1. Basın İlanı Hazırlamak M.C. Eğitim Dökümanıdır. Beray Çinçin
 2. 2. Basın İlanı Nedir? Gazete ve dergilerde, bir mal ya da hizmetin tanıtımını, satışını, bir olgunun başka alanıyla paylaşımını sağlamak için yapılan duyurulardır.
 3. 3. Basın İlanının Hazırlanması İlanın amacının belirlenmesi Ürün ya da hizmetin tam tanımı Hedef tüketicinin belirlenmesi, özelliklerinin saptanması İlan, hedef kitleye nasıl ulaştırılacak? Ürün, tüketiciye ne yarar saglıyor? Bu ilanda ürünün yararı nasıl kanıtlanacak? Rakip analizi İlanın yayınlanacagı aracın seçimi, ilanın hacminin belirlenmesi İlanın sonuçlarının ölçülmesi
 4. 4. Basın İlanını Oluşturan Ögeler Başlık Metin Slogan Görüntü Ögesi Layout
 5. 5. Başlık Bir ilanda okuyucunun ilk dikkatini çeken yazılı ögedir. Metnin özünü, ilanın mesajını yansıtır. Metnin anlamını tamamlar. Bu nedenle dikkat çekici olmalı, mesajın özünü aktarmalı ve okuyucusunu metnin alt bölümlerini de okumaya sevk etmelidir.
 6. 6. Başlık Çeşitleri • Dolaysız Başlıklar • Dolaylı Başlıklar • Haber Başlıklar • Nasıl’lı Başlıklar • Soru Başlıklar • Emir Niteliğindeki Başlıklar • Slogan Başlıklar
 7. 7. Başlığın Uzunluğu Anlatılmak istenen şeyin durumuna göre kısa ya da uzun başlık kullanılabilir. Bir ya da daha fazla sözcükten başlık oluşturulabilir.
 8. 8. Başarılı Başlığın Özellikleri • Özgün olmalıdır. • İlgi uyandırıcı, dikkat çekici olmalıdır. • Sözcüklerin anlamı güçlü olmalıdır. • İspatlanabilmelidir. • Kolay anlaşılmalıdır. • Ürünün genel degil en önemli özelligini vermelidir. • Bir ödül, yarar vadetmelidir. • Metin ve resim gibi ögelerle uyuşmalıdır. • Olumsuz başlık kullanılmamalıdır. • Gerekirse ürünün ya da hizmetin adı kullanılmalıdır. • Kolay okunan bir yazı karakteri seçilmelidir.
 9. 9. Alt Başlık (Başlık Altı) İlk başlık ilgi çekmek, ikincisi esas fikri vermek için kullanılabilir. • Metne hareket kazandırarak algı kuvvetini arttırmak, • Yeni bir harf karakteriyle değişiklik yaratmak • Satış noktalarını vurgulamak, • Değişik maddeler ve fikirlerle metni bölmek, • Sadece başlıklarla veya resimlere bakanların ilgisini çekmek, • Metni daha ilgi çekici hale getirmek gibi amaçlarla kullanılır.
 10. 10. Metin • İlanı yapılan ürünün veya hizmetin ilgi çekiciligini saglar. • Amacı, tüm bilgileri inanılır ve anlaşılır bir dille anlatarak sonuçta tüketiciyi alma eylemi için harekete geçirmek ve alma eylemini sürekli kılmaktır.
 11. 11. Satın Alma Ürün Tüketici
 12. 12. Metin Çeşitleri • Sebep gösteren metin • Mizahi metin • Anlatıcı metin • Tanıklı metin • Konuşmalı metin • Öykülü metin
 13. 13. Etkili ve Başarılı Metin Özellikleri • İlginçlik • Basitlik • İnandırıcılık • Olumluluk • Aşırı satıcı olmamak • Akıcı ve ilgi çekici dil kullanmak • Harekete geçirmek
 14. 14. Slogan (Motto) • Sloganlar, ait olduğu markanın konumunu belirleyen, çoğunlukla net olarak bir vaad ortaya koyan, reklamın konseptini özetleyen yapılardır. • Zamanla markayla özdeşleşen, özel seçilmiş kelime ya da kelime gruplarıdır.
 15. 15. Slogan neden önemlidir? • Markanın iş kolunu içeren bir mesajla markanın konseptini özetler. • Ürünü belirli bir konumda gösterme gayretindedir. • Çeşitli söz ya da mizahi oyunlarla markayı dikkat çekici hale getirir.
 16. 16. Başarılı Sloganın Özellikleri • Ürün farklılıgını vurgulamalı, • Yaptıgı işi anlatmalı, • Kolay hatırlanabilmeli, • Akıcı bir dille yazılmalı, • Başkalarınınkine benzememeli, • Kazandıracagı yarar ve ödül belirtilmeli, • Merak uyandırmalı, • Kısa ve özgün olmalı, • Sık sık degiştirilmemelidir.
 17. 17. Görüntü Ögesi “...Resimler, mükemmellik ve açıklıklarıyla hiçbir sözcügün ifade edemeyecegi anlatım gücüne sahiptir. İsterseniz çok güzel bir kızı tarif etmeyi deneyin, sözcüklerin resmin yanında ne kadar aciz kaldıgını göreceksiniz .” Pierre Martinea
 18. 18. Görüntü Ögesinin Özellikleri • Dikkat çekici olmalı. • Konuyu etkili ve kolayca anlatabilmeli. • Tüketicide alma istegi uyandırmalı. • Merak uyandırmalı. • Yapmacık olmamalı, inandırıcı olmalı. • Reklamın diger ögeleri ile uyumlu olmalı. • İlgi dağıtıcı ayrıntılardan arınmış olmalı. • Konunun uslubuna uygun olmalı. • Renk ve biçim uyumuna dikkat edilmeli.
 19. 19. Layout (Eskiz-Taslak) Layout, bir ilanın ana ögeleri olan başlığın, metnin, görüntü ögesinin, sloganın ve markanın, ne şekilde yerleştirileceginin belirlenmesidir.
 20. 20. Layout Çeşitleri • Minyatür Layout (Küçük Kroki) • Kabataslak Layout • Kesin Layout • Orijinal layout
 21. 21. İyi Bir Layout’un Özellikleri • Layout’u oluşturan ögeler (ölçü, biçim renk) dengeli bir uyum içinde olmalıdır. • Gereksiz süsleme ve eklerden kaçınılmalıdır. Her öge, mesajın aktarılmasına hizmet etmelidir • Layout için gerekli ve kaçınılmaz olan boş alanlara yer verilmelidir. • Layout’ta olabildigince görsel öge kullanılmalıdır. • Reklama ürünü kullanan insan ögesinin girmesi ilgiyi arttırır. Yüzler, reklamdan başka yerlere, dışarıya bakıyor olmamalıdır. • Reklam boyunca benzer yazı karakteri kullanılmalıdır. • Görme olayının genelde soldan saga ve yukarıdan aşagıya dogru oldugunu düşünerek, Layout’un orta-üst kısmına ve tepesine agırlık verilmelidir. • Görüntü ögesinin bulundugu alanın, reklam alanının yarısından büyük olmasında yarar vardır.
 22. 22. TEŞEKKÜRLER...

×