O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Tech geo

229 visualizações

Publicada em

  • Login to see the comments

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Tech geo

  1. 1. ‫טכנולוגיה‬‫ו‬‫הוראת‬‫הגיאוגרפיה‬‫באקדמיה‬ ‫משתמשים‬ ‫אנו‬ ‫שבו‬ ‫לאופן‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫התחלתי‬ ‫הוראה‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫לאחר‬‫ומושפעים‬‫מה‬‫טכנולוגיה‬ ‫המיושמת‬‫באקדמיה‬. ‫פיזים‬ ‫שרתים‬ ‫מול‬ ‫שעובדים‬ ‫שולחנים‬ ‫מחשבים‬ :‫לנו‬ ‫יש‬ ‫מה‬ ‫אז‬‫ו‬‫ירטואלים‬‫כסף‬ ‫שעולות‬ ‫מדף‬ ‫תוכנות‬ . ‫בחלק‬ .‫רב‬‫כגון‬ ‫במערכות‬ ‫שימוש‬ ‫יש‬ ‫מהקורסים‬Moodle‫מצגות‬ =‫השיעורים‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫כדי‬ ‫ודומותיה‬ ‫ש‬ ‫מסוגים‬ ‫מסמכים‬ =‫התרגילים‬‫של‬ ‫העלאה‬ ‫לאפשר‬ ‫וכן‬ ‫ונים‬‫קבלת‬ ,‫מסמכים‬.‫ציון‬ ‫ואפילו‬ ‫משוב‬ ‫י‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ‫שרתים‬ ‫מול‬ ‫ריכוזית‬ ‫בצורה‬ ‫עובדות‬ ‫רובן‬ ? ‫המחקר‬ ‫ובמעבדות‬‫ש‬‫עדיין‬‫חוקרים‬ ‫של‬ ‫רבים‬ ‫איים‬ .‫מהמקובל‬ ‫שונה‬ ‫לפרשנות‬ ‫אצלם‬ ‫זוכה‬ ‫שיתוף‬ ‫שהמילה‬ .‫הסטודנטים‬ ‫בקרב‬ ‫לשתפם‬ ‫כדי‬ ‫הרצאות‬ ‫לצלם‬ ‫ניסיונות‬ ‫ישנם‬ ‫בנוסף‬ ‫ש‬ ‫מצפים‬ ‫היינו‬ ‫לכאורה‬‫מגדל‬‫הש‬‫המוסדות‬ ‫שאר‬ ‫לפני‬ ‫אותן‬ ‫ויאמץ‬ ‫חדישות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫בשילוב‬ ‫יוביל‬ ‫ן‬ ‫והארגונים‬. ‫צריך‬ ‫למה‬ ‫אז‬‫כנראה‬‫להיערך‬: ‫מחש‬‫ב‬‫ים‬‫ניידים‬–‫טבלטים‬ ‫ובעיקר‬ ‫קלים‬ ‫מחשבים‬‫מאפשרים‬ ‫אשר‬ ‫של‬ ‫חדשה‬ ‫הערכות‬ ‫יצריך‬ .‫הלימוד‬ ‫לחומרי‬ ‫ונגישות‬ ‫אישית‬ ‫עבודה‬ ‫ל‬ ‫היום‬ ‫שמכוונות‬ ‫המחשוב‬ ‫מעבדות‬ ‫כל‬‫עבודה‬‫ב‬‫שולחני‬ ‫מחשב‬ ‫נייח‬.‫לימ‬ ‫בספרי‬ ‫המקובל‬ ‫השימוש‬‫משנה‬ ‫וספריה‬ ‫וד‬‫ואינו‬ ‫מעמד‬ .‫מקובל‬ ‫שהיה‬ ‫כפי‬ ‫מרכזי‬ ‫השימוש‬‫בטכנולוגיות‬‫ענן‬–‫ב‬‫ע‬‫לצורך‬ ‫ם‬, ‫נתונים‬ ‫שמירת‬‫בענן‬ ‫ביישומים‬ ‫בשימוש‬ ‫וכלה‬ ‫שיתוף‬:‫כגון‬ arcgisonline‫מבית‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫או‬Google‫של‬ ‫המודל‬ .‫שמירת‬‫לה‬ ‫ומחוצה‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫נתונים‬ .‫יותר‬ ‫וברור‬ ‫חד‬ ‫אינו‬‫שא‬‫רבות‬ ‫לות‬‫עולות‬‫שמירה‬ ‫לגבי‬‫זכ‬ ‫על‬‫ו‬.‫רוחני‬ ‫וקניין‬ ‫יוצרים‬ ‫יות‬ ‫ניידים‬ ‫למידה‬ ‫יישומי‬–‫משוב‬ ‫וקבלת‬ ‫עצמי‬ ‫לימוד‬ ‫המאפשרת‬ ‫לימוד‬ ‫תוכנת‬ ‫הם‬ ‫אשר‬ ‫יישומים‬ ‫נישאים‬ ‫מחשבים‬ ‫של‬ ‫בתשתיות‬.‫סמרטפונים‬ ‫וגם‬ ‫טבלטים‬‫בחנ‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬‫ו‬‫יות‬‫אפל‬ ‫של‬ ‫האפליקציות‬ ‫רבות‬ ‫דוגמאות‬ ‫ואנדרואיד‬‫וזה‬ .‫לכך‬..‫הבא‬ ‫לדבר‬ ‫מוביל‬ ‫ברשת‬ ‫מקוונים‬ ‫שיעורים‬–MOOC‫או‬Web Seminar ‫מאפש‬‫גישה‬ ‫רים‬‫ב‬ ‫והשתתפות‬‫קורסים‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫הניתנים‬ ‫בתחום‬ ‫מומחים‬,‫מרצה‬ ‫של‬ ‫המסורתי‬ ‫למודל‬ ‫מעבר‬‫מוכר‬ ‫מהפקולטה‬‫המקומית‬. ‫למשל‬chan academy. ‫ומקום‬ ‫לזמן‬ ‫מוגבל‬ ‫ואינו‬ ‫המרצה‬ ‫עם‬ ‫ישירה‬ ‫היכרות‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫לימוד‬ ‫אופן‬‫איך‬ .‫מוגדרים‬‫יינתן‬ ?‫המסורתי‬ ‫במודל‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫אקדמי‬ ‫קרדיט‬ ‫חופשי‬ ‫מידע‬–‫שימוש‬ ‫או‬ ‫להורדה‬ ‫ברשת‬ ‫היום‬ ‫הזמינות‬ ,‫הגיאוגרפי‬ ‫גם‬ , ‫המידע‬ ‫כמויות‬‫ועדכון‬‫רק‬ , ‫הולכות‬‫פרויקטים‬ .‫וגדלות‬‫כגון‬Open Street Maps ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫הגוברת‬ ‫וההכרה‬‫מייצרי‬‫של‬ ‫בערך‬ ‫מידע‬ ‫שיתוף‬–‫זה‬ ‫לתהליך‬ ‫דוגמאות‬ ‫הם‬ !‫בארץ‬ ‫גם‬. ‫וירטואליות‬ ‫מעבדות‬–‫ולשחזר‬ ‫תהליכים‬ ‫לדמות‬ ‫היכולת‬ .‫שוב‬ ‫עצמו‬ ‫הניסוי‬ ‫לשטח‬ ‫לצאת‬ ‫מבלי‬ ‫במעבדה‬ ‫אותם‬
  2. 2. ‫מכשור‬‫אישי‬ ‫דגימה‬–‫חכמים‬ ‫בטלפון‬ ‫רבודה‬ ‫מציאות‬ ‫ביישומי‬ ‫החל‬ ‫עם‬ ‫מצלמות‬ ‫וכמובן‬ ‫גוגל‬ ‫של‬ ‫המשקפיים‬ ‫דרך‬GPS‫מאפשרים‬‫שיטות‬ ‫המיידי‬ ‫ושיתופו‬ ‫במידע‬ ‫התנסות‬ ,‫איסוף‬ ‫של‬ ‫ויעילות‬ ‫חדשות‬‫דואל‬ ‫דרך‬ .‫כה‬ ‫עד‬ ‫מוכרת‬ ‫הייתה‬ ‫שלא‬ ‫בצורה‬ ‫חברתים‬ ‫יישומים‬ ‫או‬ ‫צריך‬ ,‫נכון‬‫של‬ ‫בכנסים‬ ‫הנואמים‬ ‫כמו‬ ‫להישמע‬ ‫ולא‬ ‫להיזהר‬‫הטכנולוגיה‬ ‫,אבל‬ ‫מסוימות‬ ‫חברות‬‫אי‬‫נ‬‫נה‬ ‫ניטרלית‬‫במובן‬‫זה‬‫ש‬‫המ‬ ‫את‬ ‫וחוקרים‬ ‫לומדים‬ ‫אנחנו‬ ‫שבא‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫אכן‬ ‫היא‬.‫ציאות‬ ‫רשם‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬ ‫אוגוסט‬3102

×