O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

bán hàng zalo (banhangzalo.com)

301 visualizações

Publicada em

Khóa học bán hàng zalo đỉnh cao
Tiếp cận hàng ngàn khách hàng chi phí không đồng
Target theo đúng độ tuổi, giới tính, vị trí
http://banhangzalo.com

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

bán hàng zalo (banhangzalo.com)

 1. 1. BÁN HÀNG ZALO http://banhangzalo.com http://facebook.com/Thomas.LoiDang
 2. 2. TỔNG QUAN VỀ ZALO
 3. 3. Tổng Quan Về Zalo Zalo là gì ?     Zalo  ng d ng do VNG Corporation Ứ ụ phát tri n, ngôn ng  ti ng vi t, Zalo ể ữ ế ệ h   tr   đ y  đ   t t  c   các  dòng  máy ỗ ợ ầ ủ ấ ả đi n tho i và c  PC.ệ ạ ả Zalo  là  m t  ng  d ng  cho  đi n     ộ ứ ụ ệ tho i giúp b n nh n tin và g i đi n ạ ạ ắ ọ ệ mi n  phí  d   dàng  (  call  and  send ễ ễ message free ), chat, k t b n v i m i ế ạ ớ ọ ng i. ườ Zalo  1  ng  d ng  trò  chuy n  h   tr  ứ ụ ệ ỗ ợ t t  nh t  cho  ng i  dùng  Vi t  Nam ố ấ ườ ệ trên n n t ng mobile hi n nayề ả ệ
 4. 4. Tổng Quan Về Zalo Đi m qua 6 u đi m n i b t khi tai Zaloể ư ể ổ ậ  Không  c n  đăng  ký  nick,  đăng  nh p ầ ậ Zalo d  dàng, ch  c n nh p s  đi n tho iễ ỉ ầ ậ ố ệ ạ  Dùng Zalo đ  g i tin nh n b ng gi ng ể ử ắ ằ ọ nói v i t c đ  g i tin nh n c c nhanhớ ố ộ ử ắ ự   Chat  và  g i  đi n  cho  b n  bè,  g i  tin ọ ệ ạ ử nh n nhóm trong danh b  th t d  dàng ắ ạ ậ ễ (chat, sms, voice). Zalo là  ng d ng FREEứ ụ   Đây  là  ng  d ng  tuy t  đ i  an  toàn  và ứ ụ ệ ố riêng t  trên mobile.ư  ch y t t trên m i dòng đi n tho i cũng ạ ố ọ ệ ạ nh  trên n n 2G - 2,5G - 3G - 4G - Wifi ư ề trong n cướ
 5. 5. Tổng Quan Về Zalo Bán hàng online qua zalo - xu th phát tri n m i cho kinh doanhế ể ớ   Kênh  bán  hàng  đ c  các  cá  nhân  và  doanh ượ nghi p  s   d ng  nh :  Facebook,  Instagram  , ệ ử ụ ư Viber,  và  đ c  bi t  đ c  s   d ng  r ng  và  có ặ ệ ượ ử ụ ộ tính lan truy n cao đó là Zalo.ề   Theo  kh o  sát  c a ả ủ Social Media Examiner,  trong 92% ch  shop cho r ng Facebook là kênh ủ ằ marketing online quan  tr ng  thì  có  t i  55% ọ ớ hi n  nay  c m  th y  n   l c  marketing  c a  h  ệ ả ấ ỗ ự ủ ọ không th c s  mang l i hi u qu . Vì v y ng i ự ự ạ ệ ả ậ ườ kinh doanh ph i tìm m t môi tr ng m i đ  ả ộ ườ ớ ể phát tri n, và m i ng i đang đ  xô s  d ng ể ọ ườ ổ ử ụ n n t ng Zalo.ề ả
 6. 6. ZALO MIỀN ĐẤT KINH DOANH TIỀM NĂNG
 7. 7. Zalo Miền Đất Kinh Doanh Tiềm Năng M t mi n đ t kinh doanh online ti m năngộ ề ấ ề 45 Tri u ng i s  d ng, t p trung 18-35, ệ ườ ử ụ ậ t  l   reach >80 %ỷ ệ Có  th   th y, ể ấ Zalo là  n n  t ng  có  nhi u ề ả ề ti m  năng,  là  m t  trong  ba  kênh  bán ề ộ hàng  đang  đ c  s   d ng  nhi u  nh t ượ ử ụ ề ấ hi n nay (cùng v i Website và Facebook). ệ ớ M c dù v y hi n nay, các ch  shop v n ặ ậ ệ ủ ẫ ch a bi t cách khai thác m t cách t i  u ư ế ộ ố ư nh t, nh ng v i m c đ  phát tri n nh  ấ ư ớ ứ ộ ể ư v y  Zalo  s   là  kênh  bán  hàng  đ y  h a ậ ẽ ầ ứ h n trong t ng lai.ẹ ươ
 8. 8. Nh ng ng i s  d ng zalo ữ ườ ử ụ đ u n m trong đ  tu i t  18 ề ằ ộ ổ ừ t i 30 là ch  y u. Đây là đ  ớ ủ ế ộ tu i có kh  năng mua hàng ổ ả online nhi u nh t.ề ấ Zalo Miền Đất Kinh Doanh Tiềm Năng
 9. 9. Tổng Quan Về Zalo 44,6% s  ng i dùng smartphone ố ườ t i Vi t Nam cho bi t Zalo n m ạ ệ ế ằ trong top 3  ng d ng di đ ng mà ứ ụ ộ h  hay dùng nh t, cao h n c  ọ ấ ơ ả Facebook
 10. 10. Zalo có m t trên h u h t ặ ầ ế các thi t b  smartphone.ế ị Đã xây d ng trên n n t ng ự ề ả máy tính. Bán hàng trên mobile cũng  ngày càng đ c phát tri n , ượ ể th  ph n bán hàng qua ị ầ thi t b  di đ ng ngày càng ế ị ộ tăng. Vì v y zalo là m t kênh ậ ộ marketing mobile không  th  thi u cho các b n.ể ế ạ Zalo Miền Đất Kinh Doanh Tiềm Năng
 11. 11. ƯU ĐIỂM CÔNG CỤ ZALO MARKETING
 12. 12. Ưu điểm công cụ zalo marketing  TI P C N KHÁCH HÀNG CHI PHÍ 0 Đ NGẾ Ậ Ồ  TI P C N KHÁCH HÀNG CHÍNH XÁC T I T NGẾ Ậ Ớ Ừ CON PHỐ  S D NG ZALO TRÊN MÁY TÍNH FULL TÍNHỬ Ụ NĂNG  QU N TR NHI U NICK ZALO CÙNG LÚCẢ Ị Ề  L C K T B N THEO V TRÍ, Đ TU I VÀ GI IỌ Ế Ạ Ị Ộ Ổ Ớ TÍNH
 13. 13. Zalo Miền Đất Kinh Doanh Tiềm Năng
 14. 14. BẠN NGHĨ SAI HOÀN TOÀN VỀ BÁN HÀNG ZALO
 15. 15. Làm thế nào để bán hàng hiệu quả qua Nick Zalo Xây dựng thương hiệu cá nhân . Tạo nội dung bán hàng thu hút, câu khách lớn nhất có thể  Lựa chọn hàng hóa , nguồn hàng sao cho phù hợp. Làm thế nào mà ngủ vẫn có người đi bán hàng hộ . V N Đ B N SUY NGHĨẤ Ề Ạ
 16. 16. Đăng bài qu ng cáo th ng xuyên và liên t cả ườ ụ Bán nhi u s n ph m cùng lúc .ề ả ẩ Đăng liên t c không ch n gi nh t đ nh ( ph i ch n gi hoàngụ ọ ờ ấ ị ả ọ ờ đ o )ạ Ch bán bán bán và bán , lâu d n b h y k t b n h t .ỉ ầ ị ủ ế ạ ế Không chăm sóc hình nh ,ra s c bán và yêu c u b n bè vàoả ứ ầ ạ t ng tác !ươ CÁC B N ĐÃ SAI HOÀN TOÀNẠ
 17. 17. TÂM LÝ KHÁCH HÀNG KHI MUA SẢN PHẨM QUA ZALO
 18. 18. NG IƯỜ LẠ FOLLOW B NẠ C AỦ B N BÈ ,Ạ NG IƯỜ THÂN Đ I T NG KHÁCH MUA HÀNGỐ ƯỢ
 19. 19. Ng i bán ph i là ng i quen .ườ ả ườ Ng i bán có nhi u review t tườ ề ố Ng i bán đã tr i nghi m s n ph m , là chu t b chườ ả ệ ả ẩ ộ ạ cho s n ph m .ả ẩ Đ c gi i thi u t ng i này qua ng i khác.ượ ớ ệ ừ ườ ườ S n ph m hi m có, ít n i bán ho c r t đ c thù ( giaả ẩ ế ơ ặ ấ ặ truy n, nh p ngo i, hàng 18+ )ề ậ ạ TÂM LÝ KHÁCH HÀNG KHI MUA SP QUA PROFILE
 20. 20. NỘI DUNG BÀI BÁN HÀNG
 21. 21. Nội Dung Bài Bán Hàng 1. Tên s n ph m + đ c đi m n i b tả ẩ ặ ể ổ ậ 2. Giá s n ph mả ẩ 3. Ch ng trình khuy n mãi đi kèmươ ế 4. Ch đ b o hành ho c h trế ộ ả ặ ỗ ợ 5. Ph ng th c đ t hàng , giao hàng .ươ ứ ặ 6. Kêu g i hành đ ng .ọ ộ 7. Thông tin liên hệ
 22. 22. 1.TÊN SẢN PHẨM • Tên s n ph m + tính năngả ẩ • Tên s n ph m + s khác bi t v i sp t ng tả ẩ ự ệ ớ ươ ự • Tên s n ph m + t ng gây shock khi đ cả ẩ ừ ữ ọ Nội Dung Bài Bán Hàng
 23. 23. Nội Dung Bài Bán Hàng 2+3 GIÁ VÀ CHƯƠNG TRÌNH KM • Giá + s l ng bán gi i h n .ố ượ ớ ạ • Giá + gi m % khi đ t hàng ngay .ả ặ • Giá + th i gian bán gi i h n .ờ ớ ạ • Giá + ch ng trình ngày l t t .ươ ễ ế • Giá + gi m giá cho s l ng ng i mua gi i h n .ả ố ượ ườ ớ ạ
 24. 24. Nội Dung Bài Bán Hàng 4.CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH – HỖ TRỢ • Đ a ra các ch đ b o hành l y lòng tin ng i mua ngay tư ế ộ ả ấ ườ ừ khi m i qu ng cáo .ớ ả • Ch ng trình h tr khác bi t so v i đ i thươ ỗ ợ ệ ớ ố ủ
 25. 25. Nội Dung Bài Bán Hàng 5.ĐẶT HÀNG - GIAO HÀNG • M t hàng r ti n < 500k đ t hàng t i comment ho c inboxặ ẻ ề ặ ạ ặ • M t hàng >500k qu ng cáo click web đ t hàng t i website .ặ ả ặ ạ • L u ý v i m t s hàng nh y c m c n có form đ t hàng riêngư ớ ộ ố ạ ả ầ ặ không đ l thông tin khách hàng .ể ộ • M i khách hàng đ u mu n FREE SHIP .ọ ề ố
 26. 26. Nội Dung Bài Bán Hàng 6.KÊU GỌI HÀNG ĐỘNG • Đ a ra s l ng s n ph m gi i h n .ư ố ượ ả ẩ ớ ạ • Đ a ra th i gian bán gi i h n .ư ờ ớ ạ • Đánh vào n i đau ti n th c c a khách hàngỗ ề ứ ủ khi thi u s n ph m đó trong nhà .ế ả ẩ
 27. 27. 7.THÔNG TIN LIÊN HỆ • Qu ng cáo bài post nên đ l i sả ể ạ ố hotline và đ a ch .ị ỉ Nội Dung Bài Bán Hàng
 28. 28. CHIẾN LƯỢC THỜI GIAN POST BÀI
 29. 29. GI HOÀNG Đ OỜ Ạ Th i đi mờ ể VÀNG mà các b n nên đăng bài l iạ ạ là th i đi m, bài đăng c a b n đăng lên cóờ ể ủ ạ nhi u ng i quan tâm và t ng tácề ườ ươ
 30. 30.  B n ph i xác đ nh đ c ai là ng i s đ c nh ng thông tin mà b nạ ả ị ượ ườ ẽ ọ ữ ạ mu n đăng ? Và nh ng ng i đó th ng có thói quen nh th nào ?ố ữ ườ ườ ư ế  Lo i thông tin mà b n mu n chia s .ạ ạ ố ẻ T u chung l i, có m t s th i đi m trong ngày các b n c n chú ý :ự ạ ộ ố ờ ể ạ ầ Sáng : t 6-8hừ Tr a : t 11-12hư ừ Chi u : 5-6hề T i : 20-22hố GI HOÀNG Đ OỜ Ạ
 31. 31. THÊM HÌNH ẢNH VÀO ZALO
 32. 32. Cách Thêm Hình Ảnh Vào Zalo 1. Cài đ t ph n m m zalo trênặ ầ ề máy tính ( Không ph i ph nả ầ m m gi l p zalo)ề ả ậ 2. G i nh t tài kho n zalo trênử ả ừ ả máy tính vào các tài kho nả zalo gi l pả ậ 3. Sau đó download v máy vàề post hình
 33. 33. CHIẾN LƯỢC POST HÌNH
 34. 34. Chiến Lược Post Hình 1. Post hình dùng màu tông màu nóng Đ ,ỏ Vàng, Cam
 35. 35. 2. nh trên 80% khung hìnhẢ Chiến Lược Post Hình
 36. 36. 3. Hình nh rõả ràng, cu n hút,ố thuy t ph cế ụ Chiến Lược Post Hình
 37. 37. 4. S c m nh t reviewứ ạ ừ c a khách hàngủ Chiến Lược Post Hình
 38. 38. CHIẾN LƯỢC CHỌN ĐỘ TUỔI GIỚI TÍNH
 39. 39. CHIẾN LƯỢC PHÁ VỠ GIỚI HẠN KẾT BẠN CỦA ZALO
 40. 40. CHIẾN LƯỢC PHỄU BÁN HÀNG ZALO
 41. 41. Chiến Lược Phễu Bán Hàng Zalo Chia s đi u vui nh n, tích c cẻ ề ộ ự Chia s v n đ chung c a c ngẻ ấ ề ủ ộ đ ng .ồ Đăng câu chuy n liên quan đ n :ệ ế tình c m gia đình , yêu th ng ,ả ươ ho c v m o v t cs hay s c kh eặ ề ẹ ặ ứ ỏ Tuy t đ i không than phi n trênệ ố ề m ng xã h iạ ộ Chia s 60% Bán hàng 40%ẻ Ch n gi vàng post bài, m i ngàyọ ờ ỗ post it nh t 3-5 bàiấ

×