O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

БАСР - Световен ден за социална работа 2011

4.467 visualizações

Publicada em

Световния ден по социална работа на 15 март 2011 година. Това ежегодно събитие се отбелязва на третия вторник от месец март, и се фокусира върху приноса на социалните работници в обществото.То е част от непрекъснатия диалог как да бъде обърнато внимание на социалните условия по целия свят. Темата на Световния ден по социална работа 2011 година е СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ В ОТГОВОР НА СВЕТОВНИТЕ СОЦИАЛНИ КРИЗИ. Заедно ще разработим стратегията !

БАСР - Световен ден за социална работа 2011

 1. 1. Социалните работници в отговор на световните кризи Тема за 2011 година basr1color.jpg СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СОЦИАЛНИТА РАБОТА - 2011 Тема: Социалните работници в отговор на световните кризи 15 март 2011 ; Варна
 2. 2. Честитя професионалния празник! <ul><li>Принадлежността ни към една динамична, прогресираща и непрекъснато развиваща се професия, както и желанието да дадем своя принос за нейното утвърждаване на местно, национално и международно ниво са обединяващият фактор в честванията от всички страни. </li></ul><ul><li>Способността на всеки от нас да се грижи за благополучието на отделната личност и за социалната справедливост ни помага да вървим по-този път. </li></ul>
 3. 3. Кратка ретроспекция <ul><li>2003 - темата е: Хората с увреждания , правата на човека и социална работа </li></ul><ul><li>2004 - темата е: Насилието и трафика на хора: Социалните работници срещу експлоатацията </li></ul><ul><li>2005 - темата е: Ролята на социалните работници в Европа . </li></ul>
 4. 4. 2008 година <ul><li>Да направим един различен свят </li></ul>
 5. 5. 2009 година <ul><li>Социална работа и социално развитие: Програма </li></ul>192.168.1.100SharedDocsSWADPLOVDIVDSC03642 - Copy.jpg 192.168.1.100SharedDocsSWADVARNAKrizisen centar-rabotna sresta - Copy.jpg CELEBRATING THE 3 RD WORLD SOCIAL WORK DAY IN BULGARIA SOCIAL ASSISTANCE AGENCY SOCIAL ASSISTANCE DIRECTORATE - PLOVDIV 4000 Plovdiv 13 Ruski Blvd. tel./fax 635-397, switchboard 63 44 95, 62 45 57 SOCIAL ASSISTANCE AGENCY SOCIAL ASSISTANCE DIRECTORATE VARNA 43 Tzar Asen Street tel.052/607-650,fax 052/607-647 e-mail:spvarna@interbild.net
 6. 6. 2010 година <ul><li>Да направим човешките права реалност: задача пред социалната работа </li></ul>На 15 март 2010 г. от 10 часа в МТСП Българска асоциация на социалните работници в партньорство с Агенция за социално подпомагане организираха официална среща на тема „СОЦИАЛНАТА РАБОТА – РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ”.
 7. 7. 2011 година <ul><li>Темата на тазгодишното честване е: </li></ul><ul><li>Социалните работници в отговор на световните кризи </li></ul>ДНЕС НАШИЯ ПРАЗНИК СЕ ОТБЕЛЯЗВА НЕ САМО ВЪВ ВАРНА, А И В СОФИЯ, ПЛОВДИВ, ДРУГИ МЕСТА В СТРАНАТА, КАКТО И ВЪВ ВИЕНА, ЗАГРЕБ, НЮ ЙОРК
 8. 8. Какво е различното при нас: <ul><li>България е една от малкото страни-членки на Международната федерация на социалните работици , в която все още няма нито закон за социалната работа, </li></ul><ul><li>нито стандарти за обучение и практика по социална работа. </li></ul><ul><li>Тези липси изключително затрудняват работата по развитието на професията ни. </li></ul>ВСИЧКО ИЗКАЗАНО ДО МОМЕНТА ПРЕДСТАВЯ БАСР В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛНАТА СОЦИАЛНА РАБОТА.
 9. 9. Какво е различното при нас: D:UsersPC-UserDocumentsMy Web SitesБАСР - Сайтimages16032010.jpg <ul><li>От друга страна, сме убедени , че в България има отлични професионалисти в сферата на социалната работа, ангажирани с проблемите на професията , извън преките трудови задължения . </li></ul>D:UsersPC-UserDocumentsMy Web SitesБАСР - Сайтimagesimg24.jpg
 10. 10. Международна федерация на социалните работници <ul><li>МФСР е световна организация, която се бори за социална справедливост, човешки права и социално развитие , чрез: </li></ul><ul><ul><li>развитие на социалната работа </li></ul></ul><ul><ul><li>добри практики </li></ul></ul><ul><ul><li>международно сътрудничество на социалните работници и техните професионални организации. </li></ul></ul>
 11. 11. БАСР D:UsersPC-UserDocumentsMy Web SitesБАСР - Сайтimageslogobasw-site.gif БАСР е неправителствена , неполитическа , несиндикална организация, в която членството е доброволно , по лични и професионални убеждения. Създадена през 1995г. Член на МФСР от 2000 година. Мисия : Да изгради развиваща се общност на социални работници за подобряване на социалните политики и практики в България . Управителният съвет се избира на на Общо събрание , по настоящем се състои от 5 члена, които работят за асоциацията безвъзмездно . В БАСР няма платен щат . За членството , устава на асоциацията и другите вътрешни актове , както и новини може да научите от: www.basw-bg.com Адрес : София 1000, ул. Аксаков 46 Телефон: (02) 4 808 303 – Председател УС БАСР е и ще продължава да бъде отворена към взаимодействие с различни институции, на различни нива, с различни експерти, в сферата на обучение, практика и законодателство по социална работа за постигане мисията на организацията
 12. 12. Проекти <ul><li>Обучение на социални работници в Столипиново IREX , USD -1996-97 г, партньорски проект Отворено общество </li></ul><ul><li>Психосоциална помощ на хора в старческа възраст , въвеждане на метода&quot;Обзор на живота&quot;- изследователски проект към МС-1996-1999г. </li></ul><ul><li>Реформа в поправителният дом - ТВУ Бойчиновци &quot; – партньорски проект, 1999-2000г.ФРСИ към МС, реализиран с финансовата подкрепа на Програма ФАР - LIEN - януари </li></ul><ul><li>1998 г. ; </li></ul><ul><li>Социално-психологическа и хуманитарна помощ на деца с обучителни и емоционално-поведенчески проблеми и техните семейства , реализиран с финансовата подкрепа на ФРГО, 1998 </li></ul><ul><li>Бюро за социални услуги-Враца 1999-2000 </li></ul><ul><li>Проект за изработване и приемане на етичен кодекс на социалните работници , реализиран с финансовата подкрепа на &quot; Отворено общество &quot; - София , 1999 г. и др </li></ul><ul><li>Психо-социална рехабилитация на малтретирани деца , партньорски - БС,реализиран с финансовата подкрепа на Обединени Холандски Фондации , 1999 г.-2000г. </li></ul><ul><li>Програма за психосоциална помощ на родители , които сами отглеждат децата си към СЦСГ </li></ul><ul><li>&quot; Психосоциално консултиране за интегриране в масовото училище на деца с епилепсия – партньорски проект </li></ul>
 13. 13. … проекти <ul><li>Подготовка и провеждане на обучение на социални асистенти за предоставяне на социални услуги в общността &quot; в рамките на проект &quot; Социални услуги в замяна на нови работни места&quot;- ПРООН, 2003-2004г . </li></ul>
 14. 14. … проекти <ul><li>„ Повишаване на капацитета на местната общност чрез обучение” – Проект в подкрепа развитието на гражданската общност в региона на с. Брезница . Финансова подкрепа от страна на програма МАТРА на посолството на Кралство Холандия в София. Април 2006 – май 2007. </li></ul><ul><li>Организиране на делегатска среща на МФСР-Европа в София </li></ul><ul><li>Първа балканска конференция на социалните работници 2007 </li></ul><ul><li>Консултиране на семейства които имат член от семейството с психична болест 2007-2008 </li></ul><ul><li>Комплексна оценка на ромски семейства в Община Бургас 2010 към Отворено общество </li></ul><ul><li>BG051PO001-5.2.06 „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2010 - 2011 </li></ul><ul><li>„ПОИСКАЙ ДА СЪМ ДО ТЕБ”- Овластяване на родители на деца под институционална грижа или застрашени от институционализиране,чрез мобилен център за обучение и социално учене - екологичен модел на родителстване ” – проект на БАСР и Златен Калофер </li></ul><ul><li>ПЪТЯ РЕКАТА ДЪГАТА - Традиционните български занаяти алтернатива за реализация и социално включване на младежи напуснали институции - проект на ТЕРА БУЛГАРА и БАСР </li></ul>
 15. 15. … Издания <ul><li>Комплексна оценка на ромски семейства в Община Бургас 2010 към Отворено общество </li></ul>
 16. 16. Инициативи и събития F:Стария лаптоп - документиBAWSwork - National Conference 2007За изпращанеNational conference.jpg
 17. 17. … Инициативи и събития D:UsersTerra-CopsisDocumentsBASWBalkan ConferenceFirst Balkan Conference - CDPictures - 28 юни - 1 юли 20074.07.2007 197.JPG D:UsersPC-UserDocumentsMy Web SitesБАСР - СайтimagesdelegatesIIbc.JPG D:UsersPC-UserDocumentsMy Web SitesБАСР - СайтimagesIFSW_Brazil_2008- 1.JPG
 18. 18. Практиката на социалната работа <ul><li>Ръководи се освен от знанието и от усета към професионалната функция, а също така от: </li></ul><ul><ul><li>Ценности </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>обичаите, нормите на поведение и принципите, които се смятат за желателни от определена култура, отделна група от хора или отделния индивид./ Баркър , 1991 стр.246 ДОБРО И ЖЕЛАТЕЛНО </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Етични норми </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>система от морални принципи и разбирания за добро и зло и произтичащата от тях философия на поведение, която се прилага от даден индивид, група, професия или култура./ Баркър 1991 стр.77-СПРАВЕДЛИВО И ПРАВИЛНО </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Законодателни решения </li></ul></ul>
 19. 19. ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ <ul><li>Социална справедливост </li></ul><ul><li>Достойнство и ценност на индивида </li></ul><ul><li>Важност на човешките отношения </li></ul><ul><li>Компетентност на социалните работници </li></ul>
 20. 20. Целите на професията <ul><li>Насърчаване на социална промяна; </li></ul><ul><li>Разрешаване на проблеми на човешките взаимоотношения; </li></ul><ul><li>Развитие на способностите на хората с цел подпомагане на благоденствието; </li></ul><ul><li>Намаляване на бариерите, неравенството и несправедливостта в обществото; </li></ul><ul><li>Постигане на солидарност с хората в неравностойно положение; </li></ul><ul><li>Намаляване на бедността и подпомагане уязвимите и потиснатите членове на обществото с цел насърчаване на социалното включване. </li></ul>
 21. 21. ДЕФИНИЦИЯ – Монреал 2000 г. <ul><li>Професията “Социална работа” насърчава социалната промяна, разрешаването на проблеми на човешките взаимоотношения и развитието на способностите на хората с цел подпомагане на благоденствието. </li></ul><ul><li>Използвайки теории за човешкото поведение и социалните системи, социалната работа се намесва там, където хората си взаимодействат със средата. </li></ul><ul><li>Принципите на човешките права и социалната справедливост са фундаментални за социалната работа. </li></ul>
 22. 22. СоциалНИЯТ работНИК е: <ul><li>Посредник във връзката на клиента със системите, които са важни за него. </li></ul><ul><li>Посредник в процеса, при който индивидът и неговото общество се стремят един към друг, поради взаимната потребност от себеосъществяване. </li></ul><ul><li>НЯМА ЕДНОЗНАЧНА ДЕФИНИЦИЯ ЗА СОЦИАЛНАТА РАБОТА </li></ul>
 23. 23. СОЦИАЛНАТА РАБОТА има изключително място в НАШЕТО ОБЩЕСТВО: <ul><li>Комитетът на министрите на Съвета на Европа призна през 2001 г., че “социалната работа е имала и продължава да има значителен принос за отклика на икономическите и социалните промени и за подкрепата на уязвими хора и общности през периоди на промяна.” </li></ul><ul><ul><li>Признато бе също и че “ социалната работа подпомага социалното благополучие на хора, групи и общности, </li></ul></ul><ul><ul><li>Улеснява постигането на социална сплотеност в периоди на промяна, </li></ul></ul><ul><ul><li>Подкрепя и предпазва уязвимите членове на общността, като работи в партньорство с потребителите на услуги, с общности и други професии. </li></ul></ul>
 24. 24. СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ <ul><li>СВЪРЗАНО Е С: </li></ul><ul><ul><li>Динамично променящото се законодателство води и до промяна в очакванията към социалните работници. </li></ul></ul><ul><ul><li>Обществата на много страни са изправени пред финансови трудности в социалната сфера . </li></ul></ul><ul><ul><li>Професията не получава достатъчно признание от широката общественост. </li></ul></ul><ul><ul><li>Приватизацията на социалните услуги също е ново предизвикателство пред професията. </li></ul></ul>
 25. 25. ТОВА ВОДИ ДО: <ul><li>Криза в професионалната идентичност </li></ul><ul><li>разрушаване на професионалните граници </li></ul><ul><li>Липса па професионално припознаване. </li></ul><ul><li>Недостиг на квалифицирани социални работници </li></ul><ul><li>Растеж на пара-професиите </li></ul><ul><li>Висок процент на напускащите професионалната социална работа в местни общности </li></ul><ul><li>Намаляване на ресурсите необходими за това социалната работа да бъде ефективно практикувана. </li></ul>
 26. 26. ЕТО ЗАЩО <ul><li>Се поставя началото на ДЕБАТ : </li></ul><ul><ul><li>каква е ролята на социалния работник в България </li></ul></ul><ul><ul><li>кое отличава социалната работа от останалите професии. </li></ul></ul><ul><ul><li>какви умения и експертност трябва да има </li></ul></ul><ul><ul><li>какво образование и обучение е необходимо да премине </li></ul></ul><ul><ul><li>За що трябва да бъдем една професионална общност </li></ul></ul>
 27. 27. Визия за развитието на професията : <ul><li>Стратегическа цел: </li></ul><ul><li>Изграждане професионален профил на социалния работник с ясно дефинирана роля в обществените отношения. </li></ul>
 28. 28. Стъпки за постигане на целта : <ul><li>Личен ангажимент : „ Социалната работа за мен е …..” </li></ul><ul><li>Денифиране на понятието „ Социална работа” в България </li></ul><ul><li>Разработване на стандарти за практика и образование по социална работа, в т.ч . супервизия и продължаващо обучение </li></ul><ul><li>Концепция за професионално кариерно развитие на социалните работници . </li></ul><ul><li>Закон за социалната работа </li></ul><ul><li>Приложение в Националната класификация на професиите и длъжностите </li></ul><ul><li>Синхронизиране на програмите за образование и обучение по социална работа </li></ul><ul><li>Ангажираност на синдикатите </li></ul><ul><li>Връзки с обществеността </li></ul>
 29. 29. Приоритети на БАСР 2011-2012: <ul><li>Разширяване на съществуващата мрежа на социалните работници в страната и развиване на установените контакти със сродни организации от цял свят </li></ul><ul><li>Разработване на механизми за ефективно взаимодействие с МТСП, АСП, училища по социална работа, нестопански организации </li></ul><ul><li>Изследване на професионалните потребности в сферата на социалната работа в България </li></ul><ul><li>Създаване регистър на социалните работници в България ( на доброволен принцип ) с цел - формиране база на компетентностите , които да послужи при по-нататъшни анализи и насоки за развитието на професията . </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Всеки от нас влага в своята работа личен стил, артистичност, минал опит, чувства, вяра, ценности, идеи. </li></ul><ul><li>Нека, научим повече за себе си в контекста на нашата практика и да бъдем собственото си аз в изпълнение на нашите задължения. </li></ul><ul><li>Вместо като образец на добродетели, нека да бъдем истински реални, хора, който се стараят да дават всичко от себе си в своята трудна работа . </li></ul>MCj02958600000[1]

×