Anúncio

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty

31 de Mar de 2023
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty
Próximos SlideShares
Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại...Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại...
Carregando em ... 3
1 de 63
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty(20)

Mais de Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620(20)

Anúncio

Último(20)

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty

 1. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT Hà Nội - 2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 2. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------o0o------------- XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Đơn vị thực tập: ………………..........................................…………………………..…. Có trụ sở tại: .......................................................................................................................... Điện thoại: ............................................................................................................................. Website:.................................................................................................................................. Email:..................................................................................................................................... Xác nhận: Anh/chị:.................................................................................................................................. Sinh ngày: .............................................................................................................................. Số CMT:................................................................................................................................. Sinh viên lớp: ......................................................................................................................... Mã Sinh viên:......................................................................................................................... Có thực tập tại đơn vị (Công ty) trong khoảng thời gian: …………..đến ngày .................... Nhận xét: ................................................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……….Ngày…. tháng …. năm ….. Xác nhận của đơn vị thực tập Chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan
 3. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E – LEARNING NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ……………....,ngày……. tháng……... năm…..... Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên)
 4. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET PHIẾU BÀI TẬP VẬN DỤNG TRƯỚC TỐT NGHIỆP I. Yêu cầu Anh/Chị hãy nêu từ 3 đến 5 vấn đề và giải pháp tương ứng có thể vận dụng tại doanh nghiệp nơi anh/chị đang công tác hoặc thực tập. II. Thông tin Sinh viên: Họ và tên sinh viên : Mã sinh viên : ..................................................................... Lớp : ............................................................................... Ngành : ................................................................. Đơn vị thực tập (hoặc công tác) : Cán bộ quản lý trực tiếp tại đơn vị thực tập (hoặc công tác): Điện thoại : Email : Tên báo cáo thực tập tốt nghiệp : KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT III. Nội dung bài tập STT VẤN ĐỀ ĐÃ GẶP GiẢI PHÁP ĐÃ NÊU MÔN HỌC LIÊN QUAN GiẢNG VIÊN HD MÔN HỌC LIÊN QUAN KIẾN THỨC THỰC TẾ ĐÃ HỌC LIÊN QUAN VD Báo cáo kế toán trên sổ giấy và excel, chậm tập hợp dữ liệu Ứng dụng phần mềm kế toán 1) Kế toán tài chính 2 KT306 2) Tổ chức công tác kế toán KT310 1) Cô Trần Thế Nữ 2) Cô Hồ Minh Hoàng Thủy Hệ thống tài khoản và tổ chức hệ thống tài khoản kế toán Phân loại chi phí
 5. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET ……….…..ngày ..…. tháng …. năm …. Xác nhận của đơn vị công tác (hoặc đơn vị thực tập) (Ký tên và đóng dấu) Sinh viên (Ký và ghi rõ họ tên) Trần Kỷ Khôn
 6. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................10 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT: ............................................................................................................12 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty:...........................................12 1.1.1. Giới thiệu chung về công ty: ....................................................................12 1.1.2. Lãnh đạo công ty:.....................................................................................14 1.1.3. Tài chính:..................................................................................................14 1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty:..........................................................14 1.2.1. Chức năng của công ty:............................................................................14 1.2.2. Nhiệm vụ của công ty:..............................................................................14 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty:..............................................15 1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty: ..........................................................15 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý:.....................................15 1.4. Tổ chức phòng kế toán tại công ty: .............................................................16 1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán:..............................................................................16 1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán: .....................................17 1.4.3. Chuẩn mực kế toán và các Chính sách Kế toán áp dụng tại Công ty: .....18 1.4.4. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty:....................................................20 1.5. Phương hướng phát triển: ...........................................................................22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT ...................................................................................24 2.1. Thực trạng kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt:.......................................................................................................................24 2.1.1. Nội dung kế toán tiền lương:....................................................................24 2.1.2. Chứng từ sử dụng:....................................................................................25 2.1.3. Tài khoản sử dụng:...................................................................................26 2.1.4. Phương pháp hạch toán: ...........................................................................26 2.2. Thực trạng kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt: ...........................................................................................42 2.2.1. Nội dung các khoản trích theo lương: ......................................................42 2.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng: .......................................................................44 2.2.3. Tài khoản kế toán sử dụng: ......................................................................44 2.2.4. Phương pháp hạch toán: ..........................................................................44
 7. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 2.2.5. Sổ sách, chứng từ sử dụng:.......................................................................45 2.2.6. Sơ đồ chữ T ..............................................................................................54 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY....................................56 3.1. Nhận xét:........................................................................................................56 3.1.1. Nhận xét tổng quát về tình hình hoạt động tại đơn vị:.............................56 3.1.2. Nhận xét về công tác kế toán tại đơn vị: ..................................................56 3.1.3. Công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương:................58 3.2. Kiến nghị: ......................................................................................................58 3.2.1. Kiến nghị về công tác kế toán:.................................................................58 3.2.2. Kiến nghị khác: ........................................................................................59 KẾT LUẬN..............................................................................................................61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................62
 8. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt ...................................................................................................................................15 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt..............................................................................................................................7 Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính ..........................11 Sơ đồ 1.4: Giao diện của phần mềm .......................................................................222 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ chữ T kế toán tiền lương tại công ty ...........................................421 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ chữ T các khoản trích theo lương................................................553
 9. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÀI Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BHXH Bảo Hiểm Xã Hội BHYT Bảo Hiểm Y Tế BHTN Bảo Hiểm Thất Nghiệp KPCĐ Kinh Phí Công Đoàn CNV Công Nhân Viên
 10. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 10 LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày nay với cơ chế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề rất quan trọng. Đó là một khoản thù lao cho công lao động của người lao động. Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu con người. Trong doanh nghiệp, lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Muốn làm cho quá trình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thường xuyên chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động trong thời gian họ tham gia sản xuất kinh doanh. Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp, bảo hiểm xã hội, tiền thưởng,…Đối với Doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do Doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho Doanh nghiệp. Từ đó thấy kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp cũng rất quan trọng. Do vậy em chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt” làm chủ đề báo cáo thực tập tốt nghiệp.Tuy đề tài không phải mới mẻ nhưng với kiến thức được học tập ở trường và những hiểu biết thực tế sau khi nghiên cứu và khảo sát chung, em mong muốn có thể góp một phần công sức trong quá trình hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương. Nội dung báo cáo thực tập được chia làm 3 chương: Chương 1:Tổng quan về Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt Chương 3: Kiến nghị - Kết luận
 11. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 11
 12. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 12 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 1.1.1. Giới thiệu chung về công ty:  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT  (VIET SOLAR POWER COMPANY LIMITED)  Địa chỉ: Tô dân phô 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông  Mã số thuế: 6400332850 (19/11/2015)  Người ĐDPL: Hồ Minh Hoàng  Ngày hoạt động: 19/11/2013  Giấy phép kinh doanh: 6400332850 Lĩnh vực: Lắp đặt hệ thống điện Công ty TNHH SX TMDV XNK Chiếu Sáng Việt Nam là doanh nghiệp tư nhân được thành lập ngày 08/10/2012. Hoạt động trong lĩnh vực phân phối các thiết bị công nghiệp như dây curoa, van, thiết bị chiếu sáng.v.v. Tính từ năm 2012 đến nay, công ty đã không ngừng mở rộng, nâng cấp dây chuyền sản xuất, đa dạng hóa lĩnh vực sản xuất kinh doanh và thực hiện thành công nhiều hợp đồng kinh tế lớn, nhỏ phục vụ cho các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất của các thành phần kinh tế. Trong điều kiện và môi trường phát triển kinh tế của đất nước đang phát triển, cùng với yêu cầu của công tác quản lý hợp lý. Các doanh nghiệp nhỏ tin tưởng vào sự đổi mới của Đảng, chính sách kinh tế của nhà nước. Tin tưởng vào nghị quyết của Đảng đã xác định nền kinh tế nhiều thành phần các thành phần được bình đẳng ngang nhau. Quốc hội đã thông qua luật doanh nghiệp, từ đó các hộ sản xuất nhỏ ý thức được muốn mở rộng kinh doanh, muốn tăng đầu tư và hiện đại thiết bị, quy trình công nghệ thì phải đổi mới mô hình doanh nghiệp. Các thành viên kinh doanh đã thống nhất làm hồ sơ xin tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt.
 13. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 13 Trước tình hình trên lãnh đạo công ty đã xây dựng chương trình chiến lược về vốn, đặc biệt là bộ máy quản lý thích ứng với từng giai đoạn từng năm. Đặt ra các vấn đề cần giải quyết làm thế nào để tồn tại trong nền kinh tế thị trường khắc nghiệt, nơi mà mọi hoạt động đều phải tuân theo những quy luật vốn có của nó, quy luật cung – cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh và ở đó mọi hoạt động của công ty phải tự cân đối, tự bù đắp thu chi để tiếp tục phát triển. Ngoài ra công ty còn đầu tư tuyển dụng con người vì yếu tố con người có kĩ thuật, có tay nghề là đảm bảo cho sản phẩm đạt chất lượng cao, có kĩ thuật và đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Năm mới thành lập có 5 người lao động (bao gồm cả lãnh đạo). Mới chỉ sau 3 năm thành lập công ty, số lao động làm việc tại công ty đã tăng lên 40 người. Đáp ứng được trình độ chuyên môn kỹ thuật tay nghề, có khả năng đảm nhận, thuyết phục theo yêu cầu của khách hàng là các đại lý. Chất lượng của cán bộ như: 15% đạt trình độ đại học, cao đẳng; 17,5% đạt trình độ trung học chuyên nghiệp; 18% công nhân có tay nghề bậc 5/7. Còn lại là lao động phổ thông. Độ tuổi trung bình là 25 tuổi. Để đạt được chất lượng cán bộ kỹ thuật được tuyển dụng thông qua các trường dạy nghề, các trung tâm giới thiệu việc làm. Có thể nói sau khi thay đổi cơ chế quản lý hoạt động, có sự định hướng đúng đắn, quá trình giao dịch tìm khách hàng ngày càng cao đạt hiệu quả và có uy tín trên thị trường, quy mô ngày càng mở rộng, với hàng trăm khách hàng đại lý trong năm. Công ty luôn hoàn thành kế hoạch với doanh thu lợi nhuận nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo cho hơn 40 cán bộ công nhân có đời sống ổn định. Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt đã và đang đóng góp một phần vào sự phát triển kinh tế đất nước. Thời gian lao động Căn cứ quyết định số 188/1999/QĐTG ngày 17/09/1999 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội thực hiện một ngày làm việc 8 giờ, một tuần làm việc 40 giờ, 1 tháng làm việc 22 ngày.  Sáng: từ 8h00 tới 12h00  Chiều: từ 13h00 tới 17h00
 14. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 14 Có chế độ nghỉ lễ, nghỉ tết theo chế độ của Nhà nước. Trường hợp làm thêm giờ được áp dụng khi Công ty có số lượng hàng lớn nhưng không vượt quá 4 tiếng/ngày và tổng thời gian làm việc trong tuần không vượt quá 48 tiếng. Nghỉ hưởng lương theo chế độ: Tổng cộng trong năm có tối đa 26 ngày nghỉ được hưởng lương theo quy định. Trong đó: - Nghỉ có phép theo qui định: 12 ngày - Nghỉ hội họp: 3 ngày 1.1.2. Lãnh đạo công ty: Để đảm bảo quá trình hoạt động của công ty đã tổ chức quản lý theo mô hình trực tuyến (quản lý theo chiều dọc), đứng đầu là Giám đốc công ty là người trực tiếp điều hành các hoạt động phòng ban. 1.1.3. Tài chính: Công ty đã mạnh dạn đầu tư nâng cao máy móc thiết bị và tuyển thêm nhân sự và tăng vốn bằng nguồn vốn tự có và vay ngân hàng. Cụ thể, năm 2013 số vốn đầu tư ban đầu là 5 tỷ đồng, năm 2014 số vốn đầu tư là 20 tỷ đồng, năm 2017 tổng số vốn đầu tư là 40 tỷ đồng. Để mua mới và nâng cao hệ thống máy móc, hiện nay công ty đã trang bị được một hệ thống máy móc hiện đại, đáp ứng nhu cầu làm việc của nhân viên, đảm bảo thời gian và chất lượng. 1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 1.2.1. Chức năng của công ty: Mặt hàng của công ty là các thiết bị công nghiệp như dây curoa, van, đèn chiếu sáng…từ các nước như Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản. Phân phối các dòng sản phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài về của công ty Thực hiện bán hàng theo các kênh phân phối của Công ty như bán cho đại lý, bán hàng theo dự án, bán hàng theo kênh hiện đại và bán lẻ. 1.2.2. Nhiệm vụ của công ty: Công ty có nhiệm vụ thực hiện tốt các chính sách cơ chế quản lý thực hiện kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký.
 15. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 15 Xây dựng và phát triển cở sở vật chất kỹ thuật, máy móc thiết bị để tăng năng suất và mở rộng quy mô cũng như mạng lưới kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty: Với mô hình quản lý đơn giản, gọn nhẹ tạo ra rất nhiều thuận lợi cho công ty trong hoạt động kinh doanh của mình. Giám đốc trực tiếp chỉ đạo toàn bộ sẽ nhanh chóng thu hồi được thông tin phản hồi chính xác, kịp thời từ đó phát huy điểm mạnh, hạn chế những mặt yếu kém trong công tác quản lý điều hành công ty. Mọi quyết định của giám đốc sẽ nhanh chóng thực hiện một cách có hiệu quả. (Nguồn: Phòng HCNS) Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt 1.3.2. Chức năng , nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý: - Giám đốc: Là người điều hành đại diện pháp nhân của công ty và chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh trong Công ty. Giám đốc điều hành Công ty theo chế độ thủ trưởng, có quyền quyết định cơ cấu bộ máy quản lý của công ty theo nguyên tắc tinh giảm gọn nhẹ, có hiệu quả. Giám đốc Phòng TC kế toán Phòng HCNS Phòng KD Phòng Giao Nhận n
 16. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 16 - Phòng kinh doanh: có chức năng giúp Giám đốc tổ chức việc kinh doanh, tìm hiểu thị trường, tìm kiếm nguồn tiêu thụ và nguồn mua vào từ các đối tác; thực hiện các giao dịch kinh doanh. - Phòng Hành chính Nhân sự: có nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức công ty phù hợp với yêu cầu tổ chức kinh doanh, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch về lao động tiền lương, giải quyết chính sách cho người lao động. - Phòng Tài Chính kế toán: Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động tài chính ở đơn vị, thu nhận, ghi chép, phân loại, xử lý và cung cấp các thông tin, tổng hợp, báo cáo lý giải các nghiệp vụ chính diễn ra ở đơn vị, giúp cho Giám đốc có khả năng xem xét toàn diện các hoạt động của đơn vị kinh tế. Phản ánh đầy đủ tổng số vốn, tài sản hiện có như sự vận động của vốn và tài sản đơn vị, qua đó giúp Giám đốc quản lý chặt chẽ số vốn, tài sản của công ty nhằm nâng cáo hiệu quả của việc sử dụng vốn trong việc kinh doanh. Thực hiện công tác hạch toán kế toán hoạt động kinh doanh của đơn vị. Thực hiện theo chế độ báo cáo định kỳ và các báo cáo tài chính hiện hành của Nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc công ty giao. - Phòng Giao Nhận: có nhiệm vụ nhận chỉ thị từ Trưởng phòng của các phòng ban để thực hiện việc giao nhận hàng hóa, giấy tờ liên quan. 1.4. Tổ chức phòng kế toán tại công ty: 1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán: Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tập trung, các nghiệp vụ kế toán phát sinh được tập trung ở phòng kế toán công ty. Tại đây thực hiện việc tổ chức hướng dẫn và kiểm tra, thực hiện toàn bộ phương pháp thu thập xử lý thông tin bao đầu, chế độ hạch toán và chế độ quản lý tài chính theo đúng quy định của Bộ Tài Chính, cung cấp một cách đầy đủ, chính xác kịp thời những thông tin toàn cảnh về tình hình tài chính của công ty, từ đó tham mưu cho Giám Đốc để đề ra biện pháp, các quyết định phù hợp với đường lối phát triển của công ty.
 17. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 17 (Nguồn: Phòng HCNS) Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt 1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán: - Kế toán trưởng: có nhiệm vụ phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động trong phòng, hướng dẫn chuyên môn và kiểm tra các nghiệp vụ kế toán theo đúng chức năng và pháp lệnh thống kê, kế toán mà nhà nước ban hành. Cuối tháng, cuối quý lập báo cáo tài chính, cung cấp các ý kiến cần thiết, tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động của phòng Tài Chính – Kế toán. - Kế toán tổng hợp: có nhiệm vụ tổng hợp các chi phí liên quan đến quá trình mua bán và các chi phí phát sinh tại Công ty, xác định kết quả kinh doanh trong tháng, phản ánh tình hình mua bán hàng hoá của công ty. Đồng thời có nhiệm vụ so sánh đối chiếu tổng hợp các số liệu để kế toán trưởng lập báo cáo tài chính, theo dõi tình hình biến động và sử dụng tài sản cố định. - Kế toán tiền kiêm Thủ Quỹ: Phải chịu trách nhiệm mở sổ kế toán tiền mặt ghi chép hằng ngày, liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu chi, xuất nhập quỹ tiền mặt… và tính ra số tồn quỹ ở mọi thời điểm. Quản lý tiền mặt tại công ty, thu chi tiền mặt có chứng từ hợp lệ. - Kế toán tiền gửi ngân hàng: Theo dõi tình hình biến động của tài khoản tại Ngân hàng. Kế Toán Trưởng Thủ Quỷ Kế Toán Kho KT TGNH vốn vay NH Kế Toán Công Nợ Kế Toán Tổng Hợp
 18. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 18 - Kế toán kho: Theo dõi tình hình nhập xuất vật tư, thành phẩm, định kỳ báo cáo nhập, xuất vật tư, thành phẩm. - Kế toán công nợ: Tập hợp các chứng từ gốc, theo dõi tình hình công nợ của công ty kiêm dõi tình hình tạm ứng và việc thanh toán tạm ứng công ty và tính lương cho cán bộ, công nhân viên. 1.4.3. Chuẩn mực kế toán và các Chính sách Kế toán áp dụng tại Công ty: * Chuẩn mực Kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt - Niên độ kế toán: 01/01 – 31/12 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng - Chế độ kế toán áp dụng: + Chuẩn mực Kế toán áp dụng: Chuẩn mực Kế toán Việt Nam + Chế độ kế toán áp dụng: Kế toán Việt Nam + Hình thức kế toán áp dụng: Nhật kí chung * Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty: - Nguyên tắc xác định các khoản tiền ( tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển) Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi. Trong năm, các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các tài khoản thuộc loại doanh thu, chi phí, tài sản cố định, hàng tồn kho được ghi sổ kế toán bằng Đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
 19. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 19 Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. - Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Theo thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 - Ghi nhận khấu hao TSCĐ Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ. Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau: Loại tài sản cố định Số năm Nhà cửa, vật kiến trúc 07 – 25 Loại tài sản cố định Số năm Máy móc và thiết bị 03 – 07 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 06 – 12 Thiết bị, dụng cụ quản lý 03 – 05 - Nguyên tắc ghi nhận khấu hao bất động sản đầu tư + Nguyên tắc ghi nhận BĐS đầu tư BĐS đầu tư được ghi nhận trên tài khoản này theo nguyên giá. Nguyên giá của BĐS đầu tư: là toàn bộ các chi phí (tiền hoặc tương đương tiền) mà doanh nghiệp
 20. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 20 bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các khoản khác đưa ra trao đổi để có được BĐS đầu tư tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành BĐS đầu tư đó. + Nguyên tắc và phương pháp khấu hao BĐS đầu tư Trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, hoặc cho thuê hoạt động phải tiến hành trích khấu hao BĐS đầu tư. Khấu hao BĐS đầu tư được ghi nhận vào chi phí kinh doanh trong kỳ. - Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sữa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm Chỉ được hạch toán vào tài khoản này những nội dung chi phí phải trả theo quy định. Việc tính trước và hạch toán những chi phí chưa phát sinh vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải được tính toán một cách chặt chẽ (Lập dự toán chi phí và dự toán trích trước). Về nguyên tắc, cuối kỳ kế toán năm các khoản chi phí phải trả phải quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế phải xử lý theo chế độ tài chính hiện hành. - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu được tiền, hoặc sẽ thu được tiền từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (Nếu có). Trường hợp xí nghiệp có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam. 1.4.4. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty: Hiện nay, kế toán Công ty áp dụng theo hình thức Nhật ký chung và sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thưc kế toán trên máy vi tính được thể hiện qua sơ đồ sau:
 21. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 21 Ghi chú: Nhập số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo cuối tháng Đối chiếu kiểm tra (nguồn: từ công ty) Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính + Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phầm mềm kế toán. + Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được nhập vào máy theo từng chứng từ và tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp và các sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan. + Cuối tháng, kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Kế toán sẽ kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. + Cuối kỳ kế toán sổ kế toán được in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay. Do tính chất hoạt động của Công ty, nên Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt đang sử dụng phần mềm kế toán AccNet. AccNet là phần mềm có khả năng Phần mềm kế toán máy Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại - Nhật ký chung - Sổ cái Báo cáo tài chính
 22. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 22 thiết lập các tuỳ biến để ứng dụng phù hợp với nhiều mô hình sản xuất kinh doanh khác nhau. AccNet dễ sử dụng, tính ổn định cao, có tính năng hợp nhất dữ liệu giúp doanh nghiệp tổng hợp dữ liệu, giúp có được số liệu nhanh nhất và do đó có quyết định kịp thời.Việc sử dụng phần mềm có nhiều ưu điểm hơn rất nhiều so với làm việc thủ công từ trước đến nay: chính xác, dễ dàng đọc số liệu, tiện lợi trong việc lọc và tìm dữ liệu, giảm bớt công việc cho người làm kế toán. Tuy nhiên vẫn tuân theo đúng luật về sử dụng chứng từ điện tử theo quy định của Bộ Tài Chính. (Nguồn: Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt) Sơ đồ 1.4: Giao diện của phần mềm 1.5. Phương hướng phát triển: Không ngừng phát triển trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, cải thiện điều kiện làm việc, tạo công ăn việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.
 23. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 23 Trong thời điểm thắt chặt chi tiêu như hiện nay, việc phân phối các sản phẩm của công ty cũng hạn chế. Việc phát triển thêm mảng dịch vụ cung cấp trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua các hình thức kinh doanh hiện đại, các hình thức kinh doanh mới cũng đang là 1 hướng phát triển mà công ty quan tâm. Thêm vào đó, công ty cũng kết hợp và phát triển thêm các dịch vụ giá trị gia tăng cho người tiêu dùng như dịch vụ sửa chữa và thay thế linh phụ kiện, thay mới các thiết bị cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khác, dần dần tạo sự thuận tiện cho khách hàng khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ đồng thời. Có các chiến lược và chính sách để chia sẻ lợi nhuận với khách hàng như hình thức chia hoa hồng hoặc chiết khấu cho các khách hàng, giới thiệu thêm khách hàng mới trong thời gian cụ thể, mức chiết khấu tính theo chính sách riêng. Ngoài ra, công ty còn có các chính sách để phát triển thêm các ngành kinh doanh mới như: kinh doanh dịch vụ giao hàng tận nơi, dần trở thành nhà cung cấp độc quyền cho các trung tâm hay cửa hàng đèn không chỉ ở TP HCM mà còn các tỉnh lân cận như Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, ...
 24. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT 2.1. Thực trạng kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt: 2.1.1. Nội dung kế toán tiền lương: Để tiến hành hoạt động kinh doanh cần phải có 3 yếu tố cơ bản đó là tư liệu lao động, đối tượng lao động và lao động. Trong đó lao động là yếu tố quyết định. Lao động là hoạt động chân tay và hoạt động trí óc của con người nhằm biến đổi các vật thể tự nhiên thành vật phẩm cần thiết thỏa mãn nhu cầu của xã hội. Tiền lương là phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ và nền kinh tế hàng hoá. Tiền lương là bộ phận cấu thành lên giá trị sản phẩm do lao động tạo ra. Tại Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt thì tiền lương trả cho nhân viên mà người lao động được hưởng các khoản tiền lương theo quy định của đơn vị. Là một doanh nghiệp hoạt động với quy mô vừa và nhỏ, Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt hiện tại có 4 người tham gia công tác trong vai trò quản lý và nhân viên các phòng ban là 17 người. Số nhân viên ở Công ty phụ thuộc vào từng thời điểm hoạt động khối lượng công việc nhiều hay ít mà số lượng nhân viên cũng nhiều hay ít. Công ty thực hiện quản lý số cán bộ công nhân viên này qua danh sách lao động tại Công ty. Hàng tháng các đơn vị thực hiện tổng hợp tiền lương và báo cáo rõ số lượng lao động về phòng hành chính. Hình thức tiền lương mà Công ty đang sử dụng hiện nay là hình thức trả lương theo thời gian áp dụng cho toàn nhân viên công ty. Căn cứ vào số lượng làm việc, ngày công, giờ công và tiêu chuẩn thang lương do công ty quy định để thanh toán lương. Bảng chấm công do phòng HCNS phụ trách theo quyết định về chấm công cuối tháng, căn cứ vào ngày làm việc thực tế quy ra công và những ngày nghỉ được hưởng theo chế độ tính lương phải trả để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ
 25. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 25 việc, ngừng việc nghỉ BHXH… BHXH, BHYT, BHTN đóng theo quy định của nhà nước. Người sử dụng lao động đóng 21%, người lao động đóng 9,5%. Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo điều 7 nghị định số 114/2002/NĐ- CP ngày 31/12/2003 quy định cụ thể các hình thức trả lương. Căn cứ vào tình hình thực tế tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp, Công ty đã lựa chọn các hình thức trả lương phù hợp nhất, gắn với yêu cầu và quản lý lao động cụ thể nhằm khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề, năng suất lao động và hiệu quả công tác. Một đặc điểm chung của Công ty Nhà nước và các Doanh nghiệp tư nhân là việc quản lý nhân sự thuộc về phạm vi của phòng Hành chính - nhân sự. 2.1.2. Chứng từ sử dụng: - Bảng chấm công: là chứng từ ban đầu quan trọng nhất để hạch toán thời gian lao động trong công ty. Bảng chấm công phản ánh thời gian làm việc thực tế và vắng mặt của nhân viên trong một tháng. - Phiếu đăng ký ngoài giờ: khi có phát sinh việc làm ngoài giờ, nhân viên điền vào Bảng đăng ký ngoài giờ có ký duyệt của trưởng phòng chuyển sang cho phòng HCNS tính toán làm bảng thanh toán lương. - Phiếu đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng. Giấy này do người xin tạm ứng viết một liên và ghi rõ nội dung, có chữ kí của Thủ trưởng đơn vị ( người xét duyệt tạm ứng). Người viết đề nghị tạm ứng phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, lý do tạm ứng và thời hạn thanh toán. Giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho Kế toán trưởng xem xét và ghi ý kiến đề nghị Thủ trưởng đơn vị duyệt chi. Căn cứ vào xét duyệt của Thủ trưởng, Kế toán tiền mặt lập Phiếu chi kèm theo Giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho Thũ quỹ làm thủ tục xuất quỹ. - Bảng thanh toán tiền lương: từ bảng chấm công nhân viên hành chính kiểm tra và lập bảng tính tiền lương và ghi sổ theo dõi chi tiết tiền lương giao cho thủ quỹ trả lương cho người lao động.
 26. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 26 - Bảng thanh toán ứng lương: hàng tháng vào ngày 15, nhân viên phòng HCNS giao bảng thanh toán ứng lương có chữ ký của Giám đốc cho kế toán tiền mặt thực hiện thanh toán lương cho nhân viên. - Phiếu chi: từ các chứng từ liên quan đến việc chi trả tiền lương, bảng thanh toán BHXH…đã được ban Giám Đốc duyệt, kế toán tiến hành viết phiếu chi để chi trả cho công nhân viên. 2.1.3. Tài khoản sử dụng: Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền lương ở Công ty: TK 334 – phải trả công nhân viên Nợ: Các khoản khấu trừ vào tiền lương, công của người lao động (trừ tiền tạm ứng nếu có) hoặc thanh toán tiền bồi thường thuế TNCN, thu các khoản bảo hiểm theo quy định. Có: Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả cho công nhân viên Số dư Nợ: Trả các khoản cho người lao động 2.1.4. Phương pháp hạch toán: Nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 11/2017 - Ngày 05/11/2017, theo NK1113/001, kế toán Trích thuế TNCN tháng 10/2017, số tiền 539.000đ Nợ TK 334 539.000 Có TK 3335 539.000 - Ngày 05/11/2017, theo PC1113/009, kế toán chi thanh toán lương tháng 10/2017 cho nhân viên số tiền 92,157,000đ Nợ TK 334 92,157,000 Có TK 111 92,157,000 - Ngày 15/11/2017, theo PC1113/034, kế toán chi thanh toán ứng lương tháng 10/2017 cho nhân viên số tiền 33,800,000đ Nợ TK 334 47,500,000 Có TK 111 47,500,000 - Ngày 20/11/2017, theo PC1113/040, kế toán chi thanh toán tạm ứng lương cho Anh Thái số tiền 2,000,000đ
 27. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 27 Nợ TK 334 2,000,000 Có TK 111 2,000,000 - Ngày 30/11/2017, kế toán trích lương nhân viên tháng 11/2017, bộ phận quản lý 140,961,000đ Nợ TK 6421 140,961,000 Có TK 334 140,961,000 - Ngày 30/11/2017, theo NK1113/012, 013, 014, kế toán trích BHXH, BHYT, BHTN tháng 11/2017 Nợ TK 334 5,396,000 Có TK 3383 3,976,000 Có TK 3384 852,000 Có TK 3389 568,000 - Ngày 30/11/2017, theo NK1113/015, thuế TNCN được khấu trừ là 539,000đ Nợ TK 334 539,000 Có TK 3338 539,000 - Ngày 30/11/2017, theo NK1113/016, trợ cấp thai sản Chị Thủy là 9,600,000đ Nợ TK 334 9,600,000 Có TK 13888 9,600,000 - Ngày 30/11/2017, theo NK1113/017, trợ cấp nghỉ ốm chị Lan là 153,000đ Nợ TK 334 153,000 Có TK 13888 153,000 2.1.5. Sổ sách, chứng từ sử dụng: * Sau đây là biểu mẫu cho ta biết được hệ số lương của từng cá nhân tại Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt:
 28. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 28 (Nguồn: Phòng kế toán) TT Họ và tên Chức vụ Hệ số 1 Hồ Minh Hoàng Giám Đốc 3,6 2 Nguyễn Thanh Hải Trưởng phòng KD 3,0 3 Lê Thị Lương Kế toán trưởng 3,1 4 Phạm Thị Thu Hằng Trưởng phòng HCNS 2,9 5 Trương Mỹ Linh Thư ký 1.22 6 Nguyễn Hữu Bình NVKD 2,3 7 Nguyễn Phương Thái NVKD 2,5 8 Trần Thị Thúy Nga NVGD 1,2 9 Nguyễn Bá Phụng NVGD 1,4 10 Nguyễn Thị Thùy NVGD 1,5 11 Nguyễn Ninh Hùng NVIT 1,35 12 Huỳnh Anh Tuấn NVKT 2,5 13 Võ Thị Thu Thủy NVKT 2,0 14 Đặng Đức Hạnh NVKT 1,5 15 Đỗ Văn Hà NVKT 1,8 16 Đinh Thị Lan NVKT 1,9 17 Bùi Ngọc Chiến Giao Nhận 1,3 18 Nguyễn Anh Thiên Giao Nhận 1,2 19 Lê Văn Đường Giao Nhận 1,5 20 Lê Bá Ngọc Bảo Vệ 1,4 21 Nguyễn Thị Lệ Liễu Lao Công 1,1
 29. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 29 * Phụ cấp trách nhiệm: Được tính trên ngày lương tối thiểu của Công ty, hưởng phụ cấp trách nhiệm theo hệ số trách nhiệm công tác. Phụ cấp trách nhiệm= (Tiền lương tối thiểu * Hệ số lương cơ bản)*Hệ số phụ cấp trách nhiệm Cụ thể quy định hệ số phụ cấp trách nhiệm tại Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt như sau: Ktn Chức danh, bộ phận 0,3 Giám đốc 0,25 Trưởng phòng Ngoài ra còn có các khoản phụ cấp khác như cơm nước, xăng xe, liên lạc, chuyên cần được quy định cụ thể trong điều lệ của công ty mỗi năm một lần. Phụ cấp cơm trưa: công ty có chế độ phụ cấp ½ tiền ăn trưa cho công nhân viên. Chế độ tiền ăn trưa được quy định là 20.000đ/ngày công/người (chỉ tính từ thứ 2 đến thứ 6). Ví dụ: Tháng 11/2017 có tổng cộng 21 ngày công (nếu tính từ thứ 2 đến thứ 6) thì mức phụ cấp cơm trưa của tháng sẽ là: *Phụ cấp cơm trưa = 21 * 20.000 * 1/2 = 210.000đ *Phụ cấp điện thoại: - Đối với cấp quản lý, mức phụ cấp sẽ là 300.000đ/tháng/người, riêng Giám Đốc là 500.000đ/tháng. - Đối với nhân viên, mức phụ cấp sẽ là 150.000đ/tháng/người. - Đặc biệt đối với nhân viên kinh doanh, mức phụ cấp sẽ là 500.000đ/tháng/người, riêng trưởng phòng là 700.000đ/tháng. * Phụ cấp xăng xe: đối với nhân viên Giao Nhận là 700.000đ/tháng/người, những nhân viên khác không có khoản phụ cấp này. * Phụ cấp chuyên cần: 200.000đ/tháng/người đối với những nhân viên làm đủ ngày công, không tính cho nhân viên nghỉ phép có hưởng lương. Tổng lương mà người lao động thực nhận là khoản lương sau khi đã trừ các khoản khấu trừ như BH (9,5% trừ vào lương người lao động), trừ thuế TNCN.
 30. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 30 * Phương pháp tính thuế TNCN như sau: Theo thông tư 84/2008/TT-BTC quy định về các khoản giảm trừ bao gồm: - Giảm trừ cho bản thân là 4 triệu đồng; Theo thông tư 111/2017/TT-BTC quy định về các khoản giảm trừ bao gồm: - Giảm trừ cho bản thân là 9 triệu đồng/ tháng, 108 triệu đồng/ năm; - Giảm trừ cho người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng/ người đối với + Con dưới 18 tuổi, hoặc con trên 18 tuổi không có khả năng lao động, hoặc đang theo học tại cái trường đại học,… + Vợ hoặc chồng đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động, ông bà cha mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân nơi đối tượng nộp thuế… - Các khoản giảm trừ khi đối tượng đóng góp từ thiện, nhân đạo… Hàng tháng công ty tạm tính thuế TNCN của cán bộ công nhân viên dựa trên mức lương thực tế chi trả từng tháng. Đến tháng 3 năm sau, sau khi hoàn thành quyết toán thuế TNCN sẽ tính lại số thuế TNCN thực tế phải nộp trong năm của mỗi nhân viên. Biểu thuế TNCN: Bậc thuế Phần thu nhập chịu thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%) 1 Đến 5 5 2 Trên 5 đến 10 10 3 Trên 10 đến 18 15 4 Trên 18 đến 32 20 5 Trên 32 đến 52 25 Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất theo biểu thuế luỹ tiến Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập chịu thuế - Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN), các khoản giảm trừ (giảm trừ gia cảnh, giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo)
 31. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 31 6 Trên 52 đến 80 30 7 Trên 80 35 (Luật thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 và Thông tư 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010) Ví dụ: Trong tháng 11/2017, Anh Hải có thu nhập là 16.110.000 đồng và đang nuôi hai con nhỏ. Vậy mức thuế TNCN anh Hải phải nộp như sau: Tổng thu nhập chịu thuế là 16.110.000 đồng Giảm trừ gia cảnh: 9.000.000 (bản thân) + 3.600.000(1 đứa con) = 12.600.000 đồng Bảo hiểm phải nộp: 4.000.000 × 9.5% = 380.000 đồng Thu nhập tính thuế = 16.110.000 đồng – 12.600.000đồng – 380.000 đồng = 3.130.000 đồng Thuế TNCN theo biểu thuế luỹ tiến = 3.130.000 x 5%= 156.500 đồng. Như vậy, với thu nhập 16,11 triệu đồng, trong tháng 11/2017 anh Hải phải đóng thuế TNCN là 156.500 đồng. Vậy theo ví dụ trên thì cách tính thuế TNCN của công ty như sau: (Nguồn: Phòng kế toán) STT Đối tượng chịu thuế Thu nhập tính thuế Số người phụ thuộc Giảm trừ người phụ thuộc Giảm trừ bản thân Giảm trừ Bảo hiểm Thu nhập chịu thuế 1 Hồ Minh Hoàng 19.630.000 2 7.200.000 9.000.000 380.000 3.050.000 2 Phạm Thị Thu Hằng 15.210.000 2 7.200.000 9.000.000 380.000 1.370.000 3 Lê Thị Lương 16.210.000 1 3.600.000 9.000.000 380.000 3.230.000 4 Nguyễn Thanh Hải 16.110.000 1 3.600.000 9.000.000 380.000 3.130.000
 32. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 32 Các đối tượng chịu thuế TNCN trong tháng 11 tại Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt: Vậy thuế TNCN tạm khấu trừ tháng 11 của các nhân viên trên: Thuế TNCN của Chị Hương = 3.050.000 x 5% = 152.500 đ Thuế TNCN của Chị Hằng = 1.370.000 x 5% = 68.500 đ Thuế TNCN của chị Lương = 3.230.000 x 5% = 161.500 đ Thuế TNCN của anh Hải = 3.130.000 x 5% = 156.500 đ Trên cơ sở bảng chấm công do phòng HCNS lập được giám đốc duyệt sẽ làm căn cứ xác định ngày làm việc thực tế để tính lương của CBCNV trong công ty. Ví dụ: Tính lương anh Nguyễn Thanh Hải tháng 11/2017 có hệ số lương là 3,0 và chức vụ là Trưởng phòng kinh doanh có hệ số phụ cấp trách nhiệm là 0,25 trong tháng 11/2017 có 23.5 ngày công. Lương tháng của anh được xác định như sau: Phụ cấp trách nhiệm = 0,25 * (lương tối thiểu * hệ số lương) = 0,25 * (4.000.000đ * 3,0) = 3.000.000đ Phụ cấp khác của anh Hải là 1.110.000đ (trong đó cơm nước: 210.000đ, liên lạc: 700.000đ, chuyên cần: 200.000đ) Lương cơ bản = 4.000.000đ * 3,0 = 12.000.000đ Lương ngày = Lương cơ bản/Ngày công làm việc trong tháng = 12.000.000/23.5 = 510.638 đ Tổng lương = (Lương ngày * số ngày công) + Tổng phụ cấp = (510638 * 23.5) + 1.110.00+ 3.000.000 = 16.110.000 đ Thuế TNCN mà anh Hải phải chịu: 156.500 đ Thực lĩnh = Tổng lương – các khoản khấu trừ theo lương (9,5%)- thuế TNCN = 16.110.000 – (4.000.000 * 9,5%) – 156.500 = 15.573.500đ
 33. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 33 BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG Lương tháng 11/2017 Họ tên người nhận Nguyễn Thanh Hải Lương cơ bản 12,000,000 Các khoản giảm trừ 536,500 Phụ cấp trách nhiệm 3,000,000 Ktrừ ngày nghỉ Phụ cấp ăn 210,000 Giảm trừ khác: 156,500 Phụ cấp xăng xe BHXH-BHYT 380,000 Phụ cấp điện thoại 700,000 - Phụ cấp chuyên cần 200,000 Tổng tiền 1 ngày công 685,532 Tổng tiền thuế phải thu Lương ngoài giờ Giảm trừ gia cảnh Tổng giờ/ ngày công thường(1.5) Thuế TNCN - Tổng giờ/NC chiều T7&CN (2.0) Đã trừ thuế TNCN Tổng giờ/NC lễ, tết (3.0) Phụ cấp khác (lương BS): Tổng tiền lương tháng 16,110,000 Số ngày chuẩn tháng: 23.50 Tạm ứng lương 5,300,000 Số ngày làm việc thực tế 23.50 Tổng tiền lương thực nhận VNĐ
 34. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 34 10,273,500 ……., ngày 05 tháng 12 năm 2017 Người nhận - *Trả lương cho các trường hợp khác: - Lương cơ bản mỗi ngày phép: Công ty áp dụng nếu CNV nghỉ phép thì ngày phép đó vẫn được hưởng lương cơ bản. - Khoản tiền lương làm thêm giờ, thêm ca, làm thêm trong các ngày nghỉ theo chế độ quy định của người lao động cũng tính vào quỹ tiền lương, tiền lương trả thêm cụ thể như sau: Tiền lương làm thêm = Tiền lương 1 giờ x số giờ làm thêm x Hệ số lương ngoài giờ Trong đó Hệ số lương ngoài giờ được xác định: + Vào ngày thường, được trả lương bằng 150% tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường; + Vào ngày nghỉ hàng tuần, được trả lương bằng 200% tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường. + Vào ngày lễ, được trả lương ít nhất bằng 200% hoặc 300% tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường. Nếu doanh nghiệp bố trí vào ban đêm ngoài hưởng lương theo thời gian còn hưởng thêm ít nhất 30% theo lương thực tế cho người lao động. Ví dụ: Số giờ làm thêm tháng 11/2017 của nhân viên Nguyễn Anh Thiên là 8h vào những ngày trong tuần hệ số 1,5; vào cuối tuần là 3h hệ số 2,0 với mức lương làm trong 1h là 20.957. Mức lương làm thêm của Anh Thiên là: Tiền lương làm thêm giờ= 20.957 x 1,5 x 8 + 20.957 x 3 x 2 = 377.234 đ Ngoài ra Công ty còn áp dụng hình thức khen thưởng. CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tô dân phô 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___oOo___
 35. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 35 - Hàng tháng căn cứ vào số ngày công thực tế, chất lượng công việc và ý thức chấp hành nội quy làm việc của Công ty. - Các ngày lễ, tết Công ty áp dụng tiền thưởng tùy theo tình hình hoạt động của công ty. Ngoài ra có mức thưởng với cá nhân, tập thể nếu hoàn thành đầy đủ các công việc trong giờ quy định hay làm thêm . BẢNG TỔNG HỢP NGOÀI GIỜ Tháng 11/2017 STT Tên nhân viên Phòng ban/Bộ phận Hệ số 1.5 Hệ số 2.0 Hệ số 3.0 1 Bùi Ngọc Chiến Giao nhận 7.5 1.00 2 Nguyễn Anh Thiên Giao nhận 8.00 3.00 3 Lê Văn Đường Giao nhận 12.00 5.00 4 Đặng Đức Hạnh NVKT 10.00 3.00 5 Đỗ Văn Hà NVKT 8.00 2.00 Tổng 45.50 14.00 - Duyệt Tr.P HCNS
 36. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 36 PHIẾU ĐĂNG KÝ NGOÀI GIỜ Tháng Tên nhân viên Phòng ban/ bộ phận Chữ ký 11/2017 Nguyễn Anh Thiên Tài chính KT/Giao nhận Ngày/ tháng Đăng ký Lý do làm ngoài giờ Xác nhận Vào Ra Đồng nghiệp Trưởng BP Phòng HCNS 1 2 12h 13h Nhận hàng, giao hàng 3 4 5 17h 18h30 Nhận hàng, giao hàng 6 17h 18h Nhận hàng, giao hàng 7 8 9 10 11 12 13 14 17h 18h Nhận hàng, giao hàng 15 17h 18h30 Nhận hàng, giao hàng 16 17 18 19 17h 18h Nhận hàng, giao hàng 20 21 22 23 24
 37. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 37 25 26 27 28 17h 19h Nhận hàng, giao hàng 29 30 12h 14h Nhận hàng, giao hàng 31 P. HCNS Nhân viên Chấm công Hệ số 1.5 Hệ số 2.0 (Thứ 7-CN) Hệ số 3.0 8 giờ 3 giờ ……… giờ PHIẾU ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày: 20/11/2017 Người tạm ứng : Nguyễn Phương Thái Bộ phận : KD Mục đích tạm ứng : Tạm ứng lương tháng 11/2017 Số tiền xin tạm ứng : 2.000.000 Bằng chữ : Hai triệu đồng chẵn Kèm chứng từ : Thời hạn thanh toán : Ngày 05/12/2017 (Trừ vào lương tháng 11/2017) Giám Đốc Kế toán trưởng Trưởng BP Người đề nghị
 38. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 38 Đơn Vị: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT Địa chỉ: Tô dân phô 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông Mẫu Số: 02-TT Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) PHIẾU CHI Số: PC1312/034 Ngày 05 Tháng 12 Năm 2017 Quyển số: ………. Nợ: 3341: 93.461.000 Có: 1111: 93.461.000 Họ tên người nhận tiền: Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt Đơn vị/ Bộ phận: Địa chỉ: D3/42 Nguyễn Văn Linh - TT Tân Túc - Bình Chánh - TP.HCM Lý do chi: Chi: Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt – thanh toán lương đợt 2 tháng 11/2017 Số tiền: 93.461.000 VNĐ Viết bằng chữ: Chín mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi mốt ngàn đồng Kèm theo: 1 Chứng từ gốc: Bảng thanh toán lương tháng 11/2017 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập biểu (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Chín mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi mốt ngàn đồng Ngày 05 tháng 12 Năm 2017
 39. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 39 Người nhận Thủ Quỹ (ký, họ tên) (ký, họ tên) Đơn Vị: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT Địa chỉ: D3/42 Nguyễn Văn Linh - TT Tân Túc - Bình Chánh - TP.HCM Tele-Fax: 08.39573296 - 08.62997735 Mẫu Số: 02-TT Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) PHIẾU CHI Số: PC1312/087 Ngày 15 Tháng 11 Năm 2017 Quyển số: ………. Nợ: 3341: 47.500.000 Có: 1111: 47.500.000 Họ tên người nhận tiền: Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt Đơn vị/ Bộ phận: Địa chỉ: D3/42 Nguyễn Văn Linh - TT Tân Túc - Bình Chánh - TP.HCM Lý do chi: Chi: Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt – thanh toán lương đợt 1 tháng 11/2017 Số tiền: 47.500.000 VNĐ Viết bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng Kèm theo: 1 Chứng từ gốc: Bảng thanh toán ứng lương tháng 11/2017 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập biểu (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
 40. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 40 Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Bốn mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng Ngày 15 tháng 11 Năm 2017 Người nhận Thủ Quỹ (ký, họ tên) (ký, họ tên) Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt Địa chỉ: Tô dân phô 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông SỔ CÁI TÀI KHOẢN 334 Tên TK: Phải trả công nhân viên Tháng 11 năm 2017 Ngày GS Chứng từ Diễn giải SHTK ĐƯ Số tiền Số Ngày Nợ Có Dư đầu kỳ 102,449,000 5/11/2103 NK1113/001 5/11/2103 Trích thuế TNCN tháng 10/2017 3335 539,000 5/11/2103 PC1113/009 5/11/2103 Chi: Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt - thanh toán lương nhân viên tháng 10/2017 111 92,157,000 15/11/2017 PC1113/034 15/11/2017 Chi: Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt - thanh toán ứng lương nhân viên tháng 11/2017 111 47,500,000 20/11/2017 PC1113/040 20/11/2017 Tạm ứng lương cho anh Thái 111 2,000,000 30/11/2017 NK1113/011 30/11/2017 Trích lương nhân viên tháng 11/2017 6421 140,961,000 30/11/2017 NK1113/012 30/11/2017 Trích BHXH tháng 3383 3,976,000
 41. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 41 11/2017 30/11/2017 NK1113/013 30/11/2017 Trích BHYT tháng 11/2017 3384 852,000 30/11/2017 NK1113/014 30/11/2017 Trích BHTN tháng 11/2017 3389 568,000 30/11/2017 NK1113/015 30/11/2017 Thuế TNCN khấu trừ 3338 539,000 30/11/2017 NK1113/016 30/11/2017 Trợ cấp thai sản Chị Thuỷ 13888 9,600,000 30/11/2017 NK1113/017 30/11/2017 Trợ cấp nghỉ ốm Chị Lan 13888 153,000 Cộng 157,884,000 140,961,000 Số dư cuối kỳ 85,526,000 Kế Toán Trưởng Người lập biểu (Ký tên) (Ký tên) 2.1.6. Sơ đồ chữ T thanh toán ứng lương nhân viên T 11/2017 47,500,000 thanh toán lương nhân viên T10/2017 92,157,000 Tạm ứng lương cho anh Thái 2,000,000 TK 3335 TK 334 TK 6421 TK 111 TK 338 Trích thuế TNCN tháng 10/2017 539,000 Trích BHXH tháng 11/2017 3,976,000 Lương NV tháng 11/2017 BPVP 140,961,000 91,587,500 Trích BHYT tháng 11/2017 852,000 Trích BHTN tháng 11/2017 568,000 TK 3338 Thuế TNCN khấu trừ 539.000
 42. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 42 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ chữ T kế toán tiền lương tại công ty 2.2. Thực trạng kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt: 2.2.1. Nội dung các khoản trích theo lương: Quỹ BHXH là khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động cho tổ chức xã hội đã để trợ cấp trong cả trường hợp họ mất đi khả năng lao động như ốm đau, thai sản, mất sức…. Theo chế độ hiện hành BHXH được hình thành bằng cách tính theo tỷ lệ 20% trên tổng lương cấp bậc và các khoản phụ cấp thường xuyên của người lao động thực tế trong kỳ hạch toán. Những khoản trợ cấp thực tế cho người lao động tại doanh nghiệp trong các trường hợp họ bị ốm, tai nạn, nghỉ đẻ… Được tính toán trên cơ sở mức lương ngày của họ và thời gian nghỉ (có chứng từ hợp lệ) và tỷ lệ trợ cấp BHXH. Khi người lao động nghỉ hưởng BHXH, kế toán phải lập phiếu nghỉ BHXH cho từng người và từ các phiếu nghỉ BHXH kế toán lập bảng thanh toán BHXH. BHXH trích được trong kỳ sau khi trừ đi các khoản phụ cấp cho người lao động tại doanh nghiệp phần còn lại phải nộp vào quỹ BHXH. Căn cứ vào các chứng từ tính BHXH theo chế độ quy định kế toán tập hợp thanh toán trợ cấp BHXH cho từng công nhân viên theo từng mức lương và tỷ lệ % trợ cấp BHXH được hưởng.
 43. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 43 Quy định về mức hưởng BHXH ở công ty như sau: * Đối với trợ cấp ốm đau: Khi có xác nhận của y tế vì lý do ốm đau của người lao động: - Quy định về thời gian hưởng trợ cấp ốm đau trong 1 năm như sau: Tại các phòng ban: Nếu người lao động đóng BHXH dưới 15 năm thì được nghỉ 30ngày/năm. Nếu đóng BHXH trên 15 năm thì được nghỉ 45 ngày/năm.. Mức trợ cấp trong khoảng thời gian trên là 75% lương cơ bản. Về thời gian nghỉ: nghỉ 15 ngày đối với con dưới 36 tháng tuổi, nghỉ 12 ngày đối với con trên 36 tháng tuổi. Mức trợ cấp 75% lương cơ bản. * Chế độ trợ cấp thai sản đối với lao động nữ sinh con thứ nhất, thứ 2. - Thời gian nghỉ: nghỉ khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày. Trường hợp đặc biệt nghỉ 60 ngày, nếu thai trên 3 tháng nếu sinh đôi nghỉ 120 ngày, đối với khối phòng ban. Còn nghỉ 150 ngày đối với các đội sản xuất. Nếu sinh 1 lần nhiều con thì từ con thứ 2 người mẹ được nghỉ thêm 39 ngày. Mức trợ cấp 100% lương cơ bản. - Người lao động nếu có 20 năm đến 30 năm đóng BHXH được cấp 1 tháng lương, nếu đóng BHXH từ 30 đến 50 năm được hưởng trợ cấp 2 tháng lương, nếu BHXH trên 35 năm được hưởng trợ cấp 3 tháng lương. - Mức trợ cấp được hưởng mỗi tháng là 55% trên lương đóng BHXH bình quân năm. Cứ thêm 1 năm đóng BHXH được cộng thêm 2% và tối đa là bằng 75% lương đóng BHXH bình quân. Để thanh toán tiền lương và tiền công hàng tháng kế toán phải lập các bảng trừ vào lương của người lao động toàn Công ty. Khi người lao động nghỉ ốm hay nghỉ đẻ, ban y tế cơ quan thấy cần thiết cho nghỉ để điều trị thì lập Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH để làm căn cứ xác định số ngày được nghỉ của người lao động Mức trợ cấp = Lương cơ bản x Số ngày nghỉ x 75% 26
 44. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 44 để tính trợ cấp BHXH trả thay lương theo chế độ quy định. Bảng này được chuyển cho trưởng ban BHXH xác nhận và chuyển cho kế toán trưởng duyệt chi. Bảng này lập 2 liên: - 1 liên gửi cho Cơ quan quản lý BHXH cấp trên để tất toán - 1 liên lại phòng Kế toán cùng các chứng từ có liên quan. 2.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng: Các chứng từ kế toán BHXH gồm: - Biên bản xác nhận tai nạn lao động… - Phiếu nghỉ hưởng BHXH - Thanh toán trợ cấp BHXH 2.2.3. Tài khoản kế toán sử dụng: - TK338 “ Phải trả, phải nộp khác” Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả, phải nộp cho cơ quan pháp luật, cho các tổ chức đoàn thể xã hội, cho cấp trên về BHXH, BHYT, BHTN và các khoản trừ vào lương. - TK 338 – phải trả phải nộp + TK 338.3: BHXH + TK 338.4: BHYT + TK 338.9: BHTN 2.2.4. Phương pháp hạch toán: - Ngày 30/11/2017 theo PC1113/008 thanh toán BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đợt 2 quý 3/2017 số tiền là 20.000.000đ Nợ TK 338 20.000.000 Có TK 111 20.000.000 - Ngày 30/11/2017 theo NK1113/012,013,014 kế toán trích BHXH, BHYT, BHTN tháng 11/2017 Nợ TK 334 5.396.000 Có TK 3383 3.976.000 Có TK 3384 852.000 Có TK 3389 568.000
 45. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 45 - Ngày 30/11/2017, theo NK1113/015 kế toán trích BHXH cho BP văn phòng, bộ phận bán hàng tháng 11/2017 Nợ TK 6421 9.656.000 Có TK 3383 9.656.000 - Ngày 30/11/2017, theo NK1113/016 kế toán trích BHYT cho BP văn phòng, bộ phận bán hàng tháng 11/2017 Nợ TK 6421 1.704.000 Có TK 3384 1.704.000 - Ngày 30/11/2017, theo NK1113/017 kế toán trích BHTN cho BP văn phòng, bộ phận bán hàng tháng 11/2017 Nợ TK 6421 568.000 Có TK 3389 568.000 - Ngày 30/11/2017, theo NK1113/017 kế toán trích KPCĐ cho BP văn phòng tháng 11/2017 Nợ TK 6421 1.136.000 Có TK 3382 1.136.000 2.2.5. Sổ sách, chứng từ sử dụng: * Quỹ Bảo hiểm xã hội Quỹ BHXH dùng để chi trả cho người lao động trong thời gian nghỉ do ốm đau theo chế độ hiện hành. BHXH được tính là 24% trên tổng quỹ lương, trong đó: - 17% tính vào chi phí kinh doanh. - 7% do người lao động đóng góp tính trừ vào lương. Công ty nộp hết tiền BHXH ( 24% tổng quỹ lương) cho phòng HCNS khi có phát sinh thực tế ( trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động …), phòng HCNS sẽ thực hiện chi trả cho người lao động căn cứ vào các chứng từ chứng minh. Tổng quỹ lương nộp BH của Công ty tháng 11 năm 2017 là: 56.800.000 đồng. Tổng số tiền bảo hiểm và các khoản giảm trừ phải nộp toàn công ty là: 56.800.000 * 30.5% = 16.324.000 đồng Trong đó, số tiền bảo hiểm người lao động phải nộp tính trừ vào lương 9.5%: 56.800.000 * 9.5% = 5.396.000 đồng
 46. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 46 Số tiền bảo hiểm các loại công ty phải nộp cho người lao động 21%, tính vào chi phí kinh doanh: 56.800.000 * 21% = 11.928.000 đồng - Tổng số tiền BHXH công ty phải nộp 1 tháng là: 56.800.000 * 24% = 13.632.000 đồng Trong đó, 7% thu từ người lao động, 17% được trích từ chi phí kinh doanh của công ty. Số tiền thu từ người lao động: 51.400.000 * 7% = 3.976.000 đồng Số tiền công ty phải chi trả được trích từ chi phí kinh doanh: 51.400.000 * 17% = 9.656.000 đồng Ví dụ: Lương cơ bản để tính các khoản bảo hiểm của anh Nguyễn Thanh Hải là 4.000.000 đồng. Số tiền bảo hiểm anh Hải phải nộp từ tiền lương là: 4.000.000 × 9.5% = 380.000 đồng Trong đó: BHXH = 4.000.000 × 7% = 280.000 đồng Số tiền bảo hiểm công ty phải nộp cho anh Hải là: 4.000.000 × 21 % = 840.000 đồng Trong đó BHXH = 4.000.000 × 17% = 680.000 đ Đối tượng được hưởng Bảo hiểm xã hội: Tất cả các cán bộ công nhân viên trong Công ty đều được hưởng Bảo hiểm xã hội Quy định về các trường hợp được hưởng BHXH: - Nghỉ thai sản được hưởng 100% mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc. - Nghỉ ốm, nghỉ phép kèm giấy xác nhận của bác sĩ: Đối với lao động HĐNH và HĐDH sẽ được hưởng 75% lương cơ bản - Nghỉ con ốm: + Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là hai mươi ngày làm việc nếu con dưới ba tuổi; tối đa là mười lăm ngày làm việc nếu con từ đủ ba tuổi đến dưới bảy tuổi .
 47. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 47 + Mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. - Trợ cấp ốm đau thai sản khi người ốm đau thai sản nghỉ việc thanh toán trợ cấp giữa người lao động gián tiếp hay trực tiếp theo quy định của BHXH. - Trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thời gian nghỉ việc được hưởng 100% tiền lương cơ bản, trước khi người bị tai nạn lao động đóng BHXH cộng với chi phí chữa trị khi thương tật ổn định, tổ chức BHXH giới thiệu đi khám giám định khả năng lao động để xác định mức độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng. Căn cứ vào các chứng từ chứng minh về việc nghỉ ốm đau, thai sản … Cuối tháng kế toán tập hợp chi phí các phiếu hưởng BHXH lên phòng kế toán và tiến hành lập bảng tổng hợp ngày nghỉ và trợ cấp BHXH gửi tất cả lên cơ quan cấp trên, cơ quan cấp trên sẽ thực hiện quyết toán với cơ quan BHXH. Trường hợp thanh toán cho chị Thủy nhân viên phòng Kế toán của Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt nghỉ việc do thai sản sẽ được thực hiện như sau: PHIẾU NGHỈ HƯỞNG BHXH Họ tên: Võ Thị Thu Thủy Tuổi: 28 Tên cơ quan y tế Ngày đến khám Lý do Số ngày nghỉ Xác nhận y tế Y tế bộ phận Từ ngày Đến ngày Tổng số Bệnh viện Từ Dũ 01/07/2017 Sinh con 01/07/2017 31/10/2017 4 tháng Phần trợ cấp BHXH Họ và tên: Võ Thị thu Thủy Nghề nghiệp: nhân viên Tiền lương đóng BHXH: 2.400.000đ Số ngày nghỉ: 4 tháng Mức trợ cấp: 100%
 48. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 48 Tổng số tiền trợ cấp: 2.400.000 x 4= 9.600.000đ Bằng chữ: (Chín triệu sáu trăm ngàn đồng) Người lĩnh tiền Ngày 30 tháng 11 năm 2017 Kế toán Thủ trưởng đơn vị
 49. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 49 Trường hợp thanh toán cho chị Lan nhân viên phòng Kế toán của Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt nghỉ ốm sẽ được thực hiện như sau: PHIẾU NGHỈ HƯỞNG BHXH Họ tên: Đinh Thị Lan Tuổi : 28T Tên cơ quan y tế Ngày đến khám Lý do Số ngày nghỉ Y Bác sĩ Ký tên Số ngày thực nghỉ Xác nhận Từ ngày Đến ngày Tổng số Bệnh viện Vạn Hạnh 24/10 Sốt siêu vi 24/10 25/10 2 2 Căn cứ quy định chung, kế toán tính ra trợ cấp BHXH phải trả của chị Đinh Thị Lan ánh và phản ánh vào “Phiếu thanh toán BHXH” như sau: Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ====o0o==== Phiếu thanh toán trợ cấp BHXH (Nghỉ ốm) Họ và tên : Đinh Thị Lan Tuổi: 27 Nghề nghiệp, chức vụ: Nhân viên Đơn vị công tác : Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt Tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ: 2.400.000 Số ngày được nghỉ : 02 Trợ cấp : Mức 75% = 2.400.000 / 23.5 x 2 ngày x 75% = 153.000 đ Viết bằng chữ: Một trăm năm mươi ba ngàn đồng chẵn./. Ngày 30 tháng 11 năm 2017 Người lĩnh tiền Kế toán BCH Công Đoàn Thủ trưởng
 50. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 50 Giấy chứng nhận nghỉ ốm được sử dụng tại Công ty theo mẫu sau: (Mặt trước) Tên Cơ quan y tế Ban hành theo mẫu CV ……………… Số 90TC/CĐ ngày 20/04/99 Quyển số: 12A Số KB/BA Số: 037 622 Giấy chứng nhận nghỉ ốm Họ và tên: Đinh Thị Lan Tuổi: 27 Đơn vị công tác: Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt Lý do cho nghỉ: Số siêu vi Số ngày cho nghỉ: 2 ngày (từ ngày 24/10 đến ngày 25/10/2017) Ngày 30 tháng 10 năm 2017 Xác nhận phụ trách đơn vị Y bác sĩ khám chữa bệnh Số ngày nghỉ: 2 ngày (đã ký, đóng dấu) (Mặt sau) Số sổ BHXH: 01133943564 Phần BHXH 1-Số ngày nghỉ được hưởng BHXH : 2 ngày 2-Luỹ kế, ngày nghỉ cùng chế độ : ngày 3-Lương tháng đóng BHXH : 2.400.000đồng 4-Lương bình quân ngày : 102.128 đồng 5-Tỉ lệ hưởng BHXH : 75% 6-Số tiền hưởng BHXH : 153.000 đồng Ngày 30 tháng 10 năm 2017 Cán bộ Cơ quan BHXH Phụ trách BHXH đơn vị (ký, họ tên) (ký, họ tên)
 51. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 51 Quỹ Bảo hiểm y tế Quỹ BHYT dùng để chi trả cho người tham gia đóng góp trong thời gian kham chữa bệnh, và được hình thành bằng cách trích 4,5% trên tổng quỹ lương đóng BHYT. Trong đó: o 3% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của xí nghiệp o 1,5% tính trừ vào lương của người lao động Công ty nộp hết tiền BHXH (4,5% tổng quỹ lương) cho cơ quan quản lý cấp trên. Công ty nộp hết tiền BHXH (4,5% tổng quỹ lương) cho cơ quan quản lý cấp trên. Tổng quỹ lương nộp BHXH của Công ty tháng 11 năm 2017 là: 56.800.000 đồng. Theo quy định, Công ty sẽ nộp BHXH với số tiền là: 56.800.000 * 4,5% = 2.556.000 đồng Trong đó, người lao động sẽ chịu: 56.800.000 * 1,5% = 852.000 đồng Công ty phải nộp 3% sẽ tính vào chi phí kinh doanh: 56.800.000 * 3% = 1.704.000 đồng Ví dụ: Lương nộp BHYT của anh Nguyễn Thanh Hải là 4.000.000 đồng/tháng + Bảo hiểm y tế tính trừ vào lương của anh Hải là: 4.000.000 * 1,5 % = 60.000 đồng + Bảo hiểm y tế công ty phải nộp cho anh Hải tính trừ vào chi phí sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp là: 4.000.000 * 3% = 120.000 đồng Đối tượng được hưởng BHYT: Đối tượng được hưởng BHYT được áp dụng cho những lao động hợp đồng ngắn hạn và dài hạn trong Xí nghiệp. Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được hình thành chủ yếu từ đóng góp của Công ty và người lao động, dùng hỗ trợ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ khi bị nghỉ việc ngoài ý muốn, gồm trợ cấp thât nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc
 52. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 52 làm. Quỹ BHTN được hình thành từ việc trích 2% trên quỹ lương cơ bản phải trả. Trong đó: o 1% công ty phải chi trả tính vào chi phí kinh doanh của Công ty o 1% do người lao động chịu và được tính trừ vào lương Toàn bộ số tiền BHTN thu được sẽ được Công ty nộp lại cho Quỹ BHTN cấp trên. Tổng quỹ lương nộp BHTN tháng 11/2017 của công ty là: 56.800.000 đồng Theo quy định, số tiền BHTN mà Công ty phải nộp là: 56.800.000 * 2% = 1.136.000 đồng Trong đó, người lao động sẽ chịu: 56.800.000 * 1% = 568.000 đồng Công ty phải nộp 1% sẽ tính vào chi phí kinh doanh là: 56.800.000 * 1% = 568.000 đồng Ví dụ: Lương cơ bản hằng tháng của anh Nguyễn Thanh Hải là 4.000.000 đồng + BHTN tính trừ vào lương của anh Hải là: 4.000.000 * 1% = 40.000 đồng + BHTN tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp là: 4.000.000 * 1% = 40.000 đồng Tóm lại, tiền lương thực nhận sau khi trừ bảo hiểm của anh Hải là: 16.110.000 – 280.000 – 60.000 – 40.000 = 15.730.000 đồng
 53. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 53 Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt Địa chỉ: Tô dân phô 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông SỔ CÁI TÀI KHOẢN 338 Tên TK: Phải trả công nhân viên khác Tháng 11 năm 2017 Ngày GS Chứng từ Diễn giải SHT K ĐƯ Số tiền Số Ngày Nợ Có Dư đầu kỳ 45,173,000 30/11/2017 PC1113/008 30/11/2017 Thanh toán BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đợt 2 quý 3/2016 111 20.000.000 30/11/2017 NK1113/012 30/11/2017 Trích BHXH tháng 11/2016 334 3,976,000 30/11/2017 NK1113/013 30/11/2017 Trích BHYT tháng 11/2016 334 852,000 30/11/2017 NK1113/014 30/11/2017 Trích BHTN tháng 11/2016 334 568,000 30/11/2017 NK1113/015 30/11/2017 Trích BHXH tháng 11/2016 6421 9,656,000 30/11/2017 NK1113/016 30/11/2017 Trích BHYT tháng 11/2016 6421 1,704,000 30/11/2017 NK1113/017 30/11/2017 Trích BHTN tháng 11/2016 6421 568,000 30/11/2017 NK1113/017 30/11/2017 Trích KPCĐ tháng 11/2016 6421 1,136,000 Cộng 20,000,000 18,460,000 Số dư cuối kỳ 43,633,000 Kế Toán Trưởng Người lập biểu (Ký tên) (Ký tên)
 54. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 54 2.2.6 Sơ đồ chữ T TK 338 (3382, 3383,3384, 3389) TK 6421 TK 334 TK 111 Thanh toán BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đợt 2 quý 3/2017 20,000,000 Trích BHXH tháng 11/2017 3,976,000 Trích BHTN tháng 11/2016 568,000 Trích BHYT tháng 11/2016 852,000 Trích BHXH tháng 11/2016 9,656,000 Trích BHYT tháng 11/2016 1,704,000 Trích BHTN tháng 11/2016 568,000 Trích KPCĐ tháng 11/2016 1,136,000
 55. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 55 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ chữ T các khoản trích theo lương Trong quá trình lao động không chỉ có nguyên khoản lương được hưởng hàng tháng tương ứng với sức lao động của mình bỏ ra mà còn có một số khoản thu nhập khác như: khen thưởng. v. v. các khoản này sẽ là đòn bẩy kinh tế khuyến khích lao động hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả lao động. Ngoài chính sách khen thưởng thì còn phải nói đến chính sách xử lý vi phạm trong quá trình hoạt động. Do không làm triệt để quá trình xây dựng nên phân phối lượng công việc bị trì trệ dẫn đến thất thoát nguồn tài chính của công ty. Đối với khối cơ quan công ty nếu nghỉ nhiều ngày không có lý do thì người lao động phải chịu số tiền phạt theo quy định. Nếu nghỉ quá số ngày giới hạn cao nhất người lao động có thể bị đình chỉ công tác buộc phải thôi việc. Khi nghỉ quá số ngày giới hạn về số ngày quy định nghỉ thì trưởng phòng báo cáo với phòng tổ chức hành chính, phòng này theo dõi quy định phát và lập biên bản xứ lý với sự có mặt của người lao động làm chứng và dựa vào đó để định mức phạt, ghi só tiền phạt vào biên bản. Khi lập biên bản và các thủ tục xong, trưởng phòng HCNS ký tên và nộp lên phòng quỹ công ty để tiến hành thanh toán khấu trừ vào lương của người lao động. Vì quyền lợi của mình nên người lao động luôn phải tuân theo quy định, chế độ làm việc nghiêm túc của công ty đề ra. Việc hạch toán ghi sổ các tài khoản phạt với người lao động được tiến hành tương tự với trình tự hạch toán các khoản trích theo lương với nguyên tắc ghi giảm lương người lao động và ghi tăng các khoản thu cho công ty. Tóm lại, việc tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt được tiến hành ở phòng Kế toán của công ty, kế toán ở các đội cũng tham gia vào việc hạch toán tiền lương nhưng có vai trò như một kế toán chi tiết tiền lương ở từng đơn vị. Việc ghi sổ sách tập trung tại phòng Tài chính kế toán công ty, tiện cho việc kiểm tra đối chiếu so sánh số liệu kế toán trên công ty. Đồng thời, công ty luôn phải chỉ đạo, đôn đốc các đội trực thuộc để tránh tình trạng xấu đối với quá trình hoạt động của công ty.
 56. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 56 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY 3.1. Nhận xét: 3.1.1. Nhận xét tổng quát về tình hình hoạt động tại đơn vị: Trong những năm vừa qua, công ty đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Để đạt được trình độ quản lý như hiện nay và kết quả kinh doanh vừa qua đó là một quá trình phấn đấu liên tục của Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên toàn thể công ty. Nó trở thành đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy quá trình phát triển của công ty. Việc vận dụng nhanh nhạy, sáng tạo các quy luật kinh tế thị trường, đồng thời thực hiện chủ trương cải tiến quản lý kinh tế và các chính sách kinh tế của Nhà nước, công ty đã đạt được những thành tựu tương đối khả quan, đã từng là nhà cung cấp chính đèn chiếu sáng cho các đại lý trong và ngoài tỉnh. Thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp đối với ngân sách Nhà nước và ban lãnh đạo công ty không ngừng nâng cao điều kiện làm việc cũng như đời sống của cán bộ công nhân viên, biểu hiện ở việc công nhân viên có thu nhập ổn định và trả lương đúng hạn. 3.1.2. Nhận xét về công tác kế toán tại đơn vị: Là một công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp tư nhân, một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy mô vừa và nhỏ nên Công ty đã áp dụng hình thức kế toán tập trung tức là toàn Công ty chỉ có một phòng kế toán hạch toán chung, theo dõi, giao dịch và làm việc trực tiếp ở phòng kế toán công ty dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng và ban giám đốc công ty. Về hình thức kế toán hiện nay, công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung rất phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Do vậy mà kế toán có thể quản lý các chứng từ ghi sổ và kiểm tra đối chiếu với tổng số tiền mà kế toán đã ghi trên các tài khoản được chính xác, kịp thời sửa chữa sai sót và hơn thế nữa là việc tính lương cho cán bộ công nhân viên được phản ánh đúng số công làm việc thực tế của công nhân viên.
 57. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 57 Các chứng từ được sử dụng trong quá trình hạch toán ban đầu đều phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sơ sổ pháp lý của nghiệp vụ. Các chứng từ đều được sử dụng đúng mẫu của bộ tài chính, những thông tin kinh tế về nội dung của các nghiệp vụ. Kinh tế phát sinh đều được ghi đầy đủ, chính xác vào chứng từ, các chứng từ đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, quy trình xử lý chứng từ khá chậm, dẫn đến thanh toán các chế độ cho người lao động còn chậm trễ. Tổng thu nhập thực tế của nhân viên trong công ty khá cao nhưng mức đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên thì lại rất thấp. Lý do đó là lương cơ bản để xác định thu nhập đóng bảo hiểm chỉ là lương cơ bản chưa tính hệ số. Đúng ra lương bảo hiểm xã hội phải là lương cơ bản khi đã nhân với hệ số lương chứ không phải chỉ là mức lương cơ bản. Điều này ảnh hưởng đến luật bảo hiểm xã hội cũng như quyền lợi của người lao động. Về cơ bản công tác kế toán đã đi vào nề nếp đảm bảo tuân thủ theo đúng kế toán của nhà nước và bộ tài chính ban hành, phù hợp với điều kiện thực tế của công ty hiện nay. Đồng thời đáp ứng được nhu cầu quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty quản lý. Xác định được đúng kết quả sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ, thực hiện đúng, thực hiện đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Với tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng, đảm bảo quá trình hạch toán kịp thời nộp báo cáo đúng thời hạn quy định. Trên đây là những mặt tích cực mà công ty đã đạt được cần tiếp tục hoàn thiện và phát huy. Bên cạnh những mặt tích cực đã nêu trên thì Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Việt vẫn không tránh khỏi những tồn tại, những vấn đề chưa hoàn toàn hợp lý và chưa thật tối ưu. Đồng thời công ty vẫn chưa thực hiện triệt để “nguyên tắc bất kiêm nhiệm”, một người thực hiện nhiều công việc khác nhau như: kế toán tiền mặt kiêm thủ quỹ, kế toán hàng hoá kiêm thủ kho. Việc này dễ dẫn đến tình trạng sai sót hay gian lận trong quá trình kinh doanh. Tình trạng phân công nhiệm vụ vẫn chưa đồng đều, một số người có trình độ chuyên môn cao phải đảm nhiệm hơi nhiều việc hơn so với những người khác trong phòng.
 58. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 58 3.1.3. Công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương: Công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương luôn được hoàn thành. Các chế độ về lương, thưởng, phu cấp... của nhà nước luôn được thực hiện đầy đủ và chính xác. Công việc tổ chức tính lương và thanh toán lương đã được làm tốt, với hệ thống sổ sách khá đầy đủ, hoàn thiện với việc nghi chép số liệu chung thực và khách quan theo đúng quy định của nhà nước. Hệ thống sổ sách chứng từ ban đầu về tiền lương ban đầu về tiền lương luôn phản ánh đầy đử số lượng và chất lượng. Về việc tổ chức tính lương và thanh toán lương công ty luôn nhận thức được chi phí nhân công là một trong ba khoản mục chủ yếu cấu thành lên giá thành sản phẩm lên kế toán tiền lương luôn ý thức được trách nhiệm tính đúng, tính đủ kịp thời lương cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra công ty còn khuyến khích công nhân hoàn thành tốt công việc bằng cách tăng tiền thưởng, bồi dưỡng. Về quỹ lương và các khoản trích: Ngay từ đầu công ty đã xây dựng quỹ tiền lương để trả CBCNV, hàng năm căn cứ vào kết quả hoạt động của năm, của mức lợi nhuận năm trước để xây dựng mức lương cho năm nay. Công ty đều tiến hành các quỹ theo đúng quy định, các quỹ tiền thưởng lên tiền lương của CBCNV ngày càng cao. Về tổ chức công đoàn là đại diện cho tập thể CBCNV trong công ty luông đứng ra đảm bảo sự công bằng quyền lợi cho CBCNV. Nguồn quỹ KPCĐ của công ty được trích theo đúng tỷ lệ và để trả thưởng cho CBCNV hoàn thành tốt công việc của mình và thăm hỏi gia đình công nhân khi có công việc hay khi ốm đau. 3.2. Kiến nghị: 3.2.1. Kiến nghị về công tác kế toán: Nền kinh tế thị trường hiện nay đang diễn ra cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp, vì vậy quản lý công ty phải tìm mọi cách để chi phí hoạt động là thấp nhất và lợi nhuận cao nhất. Muốn làm được việc đó, công ty phải cố gắng tiết kiệm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm, một trong những công cụ của hệ thống quản lý kinh tế có chức năng cung cấp thông tin, kiểm tra giám sát các hoạt động kinh tế của công ty là kế toán. Vì vậy hoàn thiện công tác kế toán luôn là mối ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp.
Anúncio