Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In
Próximos SlideShares
Luận văn: Quản trị kho hàng trung tâm tại Công ty Logistics, HAYLuận văn: Quản trị kho hàng trung tâm tại Công ty Logistics, HAY
Carregando em ... 3
1 de 37
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In(20)

Anúncio

Mais de Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620(20)

Último(20)

Anúncio

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Quản Trị Kho Hàng Tại Công Ty In

 1. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM KHOA KINH TẾ VẬN TẢI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN TRỊ KHO HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH IN TUẤN VŨ CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH TPHCM - 2023
 2. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 2 Mục lục Danh mục các bảng biểu ........................................................................................... 4 Danh mục hình .......................................................................................................... 5 Danh mục các từ viết tắt.......................................... Error! Bookmark not defined. LỜI MỞ ĐẦU ......................................................... Error! Bookmark not defined. 1. Lý do chọn đề tài:............................................. Error! Bookmark not defined. 2. Mục tiêu của đề tài:.......................................... Error! Bookmark not defined. 3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài:..................... Error! Bookmark not defined. 4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:........................ Error! Bookmark not defined. 5. Phương pháp nghiên cứu đề tài:....................... Error! Bookmark not defined. 6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu:........................... Error! Bookmark not defined. 7. Kết cấu đề tài:................................................... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH IN TUẤN VŨ ....................... 6 1.1. Giới thiệu công ty: .......................................................................................... 6 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:............................................. 6 1.3. Cơ cấu tổ chức: ............................................................................................... 7 1.4. Nguồn lực của công ty: ................................................................................... 9 1.4.1. Nguồn nhân lực:........................................................................................ 9 1.4.2. Nguồn lực tài chính:................................................................................ 11 1.4.3. Các lĩnh vực hoạt động cụ thể của công ty:............................................ 12 1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 2 năm qua: ...................... 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH IN TUẤN VŨ.............................................................................................. 16 2.1. Các yếu tố phục vụ cho hoạt động quản trị kho tại Công ty:........................ 17 2.1.1. Kho hàng:................................................................................................ 17
 3. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 3 2.1.2. Các thiết bị bảo quản hàng hóa:.............................................................. 17 2.1.3. Lao động bảo quản hàng hóa:................................................................. 18 2.2. Phân loại và bản quản hàng hóa:................................................................... 19 2.2.1. Các mặt hàng kinh doanh tại Công ty:.................................................... 19 2.2.2. Phân loại hàng hóa:................................................................................. 20 2.2.3. Bảo quản hàng hóa:................................................................................. 21 2.3. Các chi phí liên quan đến quản trị kho: ........................................................ 22 2.3.1. Chi phí đặt hàng:..................................................................................... 22 2.3.2. Chi phí lưu kho: ...................................................................................... 23 2.3.3. Chi phí mua hàng:................................................................................... 25 2.4. Nhận xét chung: ............................................................................................ 25 2.4.1. Thành công: ............................................................................................ 25 2.4.2. Hạn chế: .................................................................................................. 26 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH IN TUẤN VŨ.......................................................................................................... 27 3.1. Định hướng phát triển của Công ty:.............................................................. 27 3.1.1. Định hướng phát triển chung:................................................................. 27 3.1.2. Định hướng về hoạt động dự trữ hàng hóa:............................................ 30 3.2. Giải pháp quản trị hàng tồn kho tại Công ty TNHH in Tuấn Vũ TPHCM: . 30 3.2.1. Đổi mới thiết kế kho hàng và cửa hàng:................................................. 30 3.2.2. Bổ sung và hoàn thiện trang thiết bị:...................................................... 33 3.2.3. Tăng cường công tác bảo quản hàng hoá: .............................................. 35 3.2.4. Cải thiện hoạt động lập kế hoạch nhu cầu dự trữ: .................................. 36 3.2.5. Đào tạo lực lượng lao động bảo quản hàng hóa: .................................... 37 3.3. Kiến nghị:...................................................................................................... 37 KẾT LUẬN............................................................. Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................ Error! Bookmark not defined.
 4. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 4 Danh mục các bảng biểu: Bảng 1.1: Tình hình nguồn nhân lực của Công ty ............................................... 9 Bảng 1.2: Kết quả kinh doanh của Công ty trong vòng 2 năm qua................. 13 Bảng 1.3 Bảng cân đối kế toán( ĐVT 100.000 VNĐ) ........................................ 14 Bảng 1.4: CP Marketing, tổng CP, tổng DT giai đoạn 2015–2016................... 15 Bảng 2.1. Chi phí lưu kho năm 2016 của Công ty in Tuấn Vũ......................... 23
 5. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 5 Danh mục hình: Hình 1.1: Cơ cấu tổ chức ........................................................................................ 7 Hình 3.1. Mối quan hệ giữa các loại chi phí ........... Error! Bookmark not defined.
 6. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH IN TUẤN VŨ 1.1. Giới thiệu công ty: Tên giao dịch: TUAN VU PRINTING COMPANY LIMITED Mã số thuế: 0306172241 Địa chỉ: 57A Nguyên Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Đại diện pháp luật: Ngô Phương Vũ Ngày cấp giấy phép: 04/11/2008 Ngày hoạt động: 20/11/2008 (Đã hoạt động 8 năm) Điện thoại: 08 3899 0770 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: Trong 3 năm đầu kinh doanh, công ty TNHH in Tuấn Vũ không ngừng mở rộng và phát triển ra những thị trường nhỏ lẻ trong khu vực quận Bình Thạnh và những quận lân cận. Bước đầu kinh doanh trong lĩnh vực này, doanh nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng cũng như việc đảm bảo chất lượng sản phẩm. Hơn hết, trong thời điểm năm 2009, nhu cầu cho các dịch vụ này
 7. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 7 chưa cao do tính chất của nền kinh tế nước ta trong giai đoạn này chưa phát triển. Khi mới thành lập hầu hết những đơn đặt hàng của khách hàng có giá trị nhỏ, đơn hàng chưa thường xuyên, doanh nghiệp cũng chưa có những đối tác lớn. Chính vì thế, công ty TNHH in Tuấn Vũ đã rất cố gắng trong việc tìm kiếm và duy trì lượng khách hàng trung thành với nhiều chính sách ưu đãi cùng với việc chăm sóc mối quan hệ khách hàng. Sau 3 năm hoạt động, tính đến thời điểm 2008, công ty cũng đã đạt được những thành công nhất định khi thị trường kinh doanh ngày càng mở rộng hơn cùng với số lượng khách hàng thường xuyên đã tăng lên đáng kể. Bên cạnh thị trường Bình Thạnh, công ty đã mở rộng sang thị trường quận 2, quận Bình Chánh,quận Bình Tân, quận Tân Phú và huyện Hóc Môn. Trên đà phát triển, 2 năm tiếp theo, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sang tỉnh Bình Dương với hai thị trường chính là huyện Thuận An và huyện Dĩ An. 1.3. Cơ cấu tổ chức: Hình 1.1: Cơ cấu tổ chức Nhìn vào sơ đồ trên ta có thể thấy, bộ máy công ty TNHH in Tuấn Vũ có 5 bộ phận: - Giám đốc:
 8. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 8 + Giám đốc điều hành Công ty là người đại diện pháp nhân, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kinh doanh của Công ty, là người điều hành các bộ phận và là người đưa ra những quyết định quan trọng phụ trách quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. + Đồng thời Giám đốc điều hành là người có quyền hạn cao nhất trong việc quyết định các vấn đề đánh giá chỉ đạo các bộ phận. Bên cạnh đó là ký duyệt các văn bản giấy tờ, các hợp đồng kinh tế, giải quyết các yêu cầu của các bộ phận, phân quyền cho phó giám đốc và kiểm tra công việc đã được giao. - Phó giám đốc: + Phó giám đốc điều hành là người trực tiếp thay mặt cho Giám đốc điều hành công việc khi Giám đốc ủy quyền và luôn theo dõi, chỉ đạo các hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động của các bộ phận. + Phó giám đốc điều hành trực tiếp phụ trách về kỹ thuật, chất lượng, nghiên cứu mặt hàng mới cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Cùng với Giám đốc lập ra mục tiêu, kế hoạch, định hướng kinh doanh cho năm tới. - Bộ phận kỹ thuật: bộ phận kỹ thuật của công ty gồm có nhân viên kỹ thuật in, nhân viên kỹ thuật in lụa, nhân viên chế bản in. + Nhân viên chế bản in có nhiệm vụ sắp chữ vi tính, bình các nội dung ghi biên bản kèm theo đúng bản mẫu của khách hàng, phơi bản và rửa bản. + Nhân viên in ấn nhận chế bản in của nhân viện chế bản hoặc của đơn vị cung cấp, kiểm tra chất lượng chế bản và thực hiện công tác in ấn. - Bộ phận quản lý đóng gói: bộ phận quản lý đóng gói bao gồm nhân viên đóng sổ, nhân viên cắt giấy, nhân viên đóng gói và nhân viên chịu trách nhiệm giao hàng => Đóng gói thành phẩm in ấn và giao cho khách hàng. - Bộ phận kế toán: gồm 2 nhân viên kế toán
 9. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 9 + Tư vấn cho Giám đốc về pháp lệnh, pháp lý, thực hiện chính sách chế độ trong lĩnh vực thuế, tài chính, hoạch toán, kế toán và thống kê theo dõi, kiểm tra tình hình công nợ, tài sản, vốn bằng tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, tài sản và vốn ký quỹ của Công ty, theo dõi công nợ. +Thực hiện về chế độ hoạch toán kinh tế tài chính và các vấn đề lien quan đến nghiệp vụ kế toán, theo dõi việc nộp ngân sách, nộp chủ khoản công đoàn. Lập kế hoạch tài chính, nắm định mức vốn, cân đối tổng hợp thu chi tài chính và khấu hao tài sản cố định. Lập báo cáo kế hoạch tài chính theo định kỳ, quý tháng, quý năm phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 1.4. Nguồn lực của công ty: 1.4.1. Nguồn nhân lực: - Nguồn nhân lực hiện tại: là yếu tố then chốt trong sự thành công của Công ty từ khi thành lập cho đến nay. Nguồn nhân lực với thành phần chính không phải là trưởng thành từ các chuyên ngành kinh doanh, nhưng với bề dầy kinh nghiệm trong môi trường tổ chức sự kiện và mối quan hệ rộng lớn đã đem lại sự thành công trong công việc và hợp tác. - Nguồn bên ngoài: cộng tác viên là học sinh, sinh viên thuộc các trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tìm hiểu thị trường, tiếp cận và thuyết phục khách hàng,... Bảng 1.1: Tình hình nguồn nhân lực của Công ty TT Tiêu thức Năm 2015 Năm 2016 Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 01 Số nhân viên 27 100 28 100 02 Giới tính - Nam - Nữ 15 12 55 45 16 12 57 43
 10. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 10 03 Độ tuổi - 20 → 30 - 31 → 40 - Trên 40 17 9 1 63 33 4 18 9 1 64 32 4 04 Trình độ - Sau Đại học - Đại học - Cao đẳng - Trung cấp 2 8 12 5 7 30 44 19 2 8 12 6 7 29 43 21 05 Tỉ trọng lao động - Lao động trực tiếp - Lao động gián tiếp 18 9 67 33 19 9 68 32 Nhận xét: - Phân tích số lượng lao động: Số lao động của Công ty năm 2015 là 27 người, trong đó gồm 15 nam, chiếm 55 % toàn công ty. Năm 2016 tăng thêm 1 người số lượng lao động trong công ty gần như ổn định và sự thay đổi là không đáng kể. - Phân tích chất lượng lao động: Là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nên lao động trong Công ty có nhiều trình độ khác nhau. Chất lượng lao động trong Công ty được thể hiện thông qua trình độ của mỗi lao động. Năm 2015 Công ty có 2 lao động có trình độ sau đại học chiếm 7% tống số lao động, có 8 lao động ở trình độ đại học chiếm 30% tổng số lao động và được duy trì ở 2 năm tiếp theo. Số lao động trình độ trung cấp năm 2015 là 5 chiếm 19% tổng số lao động và tăng 2% ở năm tiếp theo.
 11. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 11 Có thể thấy chất lượng lao động của Công ty gần như không thay đổi nhiều trong 3 năm vừa qua. - Phân loại theo độ tuổi lao động: Trong Công ty, lực lượng lao động từ 20 đến 30 tuổi chiếm đa số, sau đó đến lực lượng lao động từ 31 – 40 tuổi. Đứng thứ 3 trong Công ty là lực lượng lao động trên 40 tuổi. Nhìn chung lực lượng lao động tại Công ty không biến động nhiều về số lượng và chất lượng. Trong tổng số lao động thì số lao động có độ tuổi 20-30 chiếm tỷ lệ khá cao nên đây là một lợi thế của Công ty trong ngành dịch vụ đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và sức trẻ. 1.4.2. Nguồn lực tài chính: - Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập là 1.500.000.000 vnđ. - Việc tăng giảm vốn điều lệ do Đại hội đồng cổ đông quy định và phù hợp với quy định pháp luật. + Công ty tăng vốn điều lệ dưới các hình thức sau:  Giữ lại lợi nhuận để chuyển thành cổ phần cho các cổ đông theo tỉ lệ cổ phần hiện có của các cổ đông ở Công ty theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.  Hình thức khác theo quy định của pháp luật hiện hành. - Công ty giảm vốn điều lệ trong trường hợp vốn của Công ty dư thừa hoặc thu hẹp phạm vi kinh doanh. - Các vốn khác: + Vốn huy động: Công ty được huy động vốn bên ngoài bằng phương thức phát hành các chứng thư có giá sau khi đủ điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. + Vốn tích lũy: Công ty được vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong nước để phục vụ kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.
 12. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 12 + Vốn tích lũy: Được hình thành từ kết quả kinh doanh để mở rộng và phát triển Công ty. + Các loại vốn khác: Công ty được tiếp nhận vốn đầu tư của các cá thể và pháp nhân trong nước, các loại vốn bổ sung khác theo kế hoạch đầu tư, phát triển của công ty. 1.4.3. Các lĩnh vực hoạt động cụ thể của công ty: Công ty TNHH in Tuấn Vũ chuyên in ấn các sản phẩm sau: Các ấn phẩm văn phòng: lịch để bàn, lịch công ty, namecard, tiêu đề thư, phong bì, prochure, cataloge, thiệp chúc mừng, menu nhà hàng- khách sạn, phiếu bảo hành sản phẩm, giấy hướng dẫn sử dụng, tài liệu các loại… Những sản phẩm trên đều được sản xuất theo công nghệ in Offset và in ống đồng, trong đó qui trình in offset là chủ yếu. Trong công ty in Tuấn Vũ chỉ được tiến hành khi có đơn đặt hàng. Quy trình sản xuất chỉ được xác nhận khi đã qua công nghệ cuối cùng. Khi sản phẩm được hoàn thành giao cho khách hàng cũng là kết thúc hợp đồng. quy mô sản xuất thuộc loại vừa, sản phẩm được tạo ra có thể trên cùng một công nghệ, một phương pháp, các thành phẩm lại khác nhau về quy cách thiết kế, yêu cầu kỹ thuật. Việc sản xuất của công ty chủ yếu dựa trên công nghệ: - Công nghệ in Offset: sử dụng bản in bằng bản kẽm in trên chất liệu giấy để in các tranh, ảnh, sách báo, tạp chí, hóa đơn, biểu mẫu, chứng từ, tờ gấp… - Công nghệ in ống đồng: Trong đó dây chuyền công nghệ in Offset là dây chuyền chính, mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty nhất ( chiếm 70% doanh thu).
 13. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 13 1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 2 năm qua: Bảng 1.2: Kết quả kinh doanh của Công ty trong vòng 2 năm qua STT Chỉ tiêu Mã số 2015 2016 Tỷ lệ đạt (%) Chênh lệch 1 2 3 4 5 6 1. Doanh thu thuần 11 798.199.990 792.328.164 99,2643666 -5.871.826 2. Giá vốn hàng hóa 12 595.539.625 497.490.070 83,5360149 -98.049.555 3. Chi phí quản lý kinh doanh 13 201.135.688 246.772.371 122,689501 45.636.683 4. Chi phí tài chính 14 5. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2 1.524.677 48.065.723 3152,5184 46.541.046 6. Lãi khác 21 7. Lỗ khác 22 8. Tổng lợi nhuận kế toán 30 1.524.677 48.065.723 3152,5184 46.541.046 9. Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi 40
 14. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 14 nhuận để xác định lợi nhuận chịu thuế doanh nghiệp 10. Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN 5 1.524.677 48.065.723 3152,5184 46.541.046 11. Thuế TNDN phải nộp 60 -426.91 - 13.458.402 31525,1505 -13.415.711 12. Lợi nhuận sau thuế 70 1.097.767 34.607.321 3152,51971 33.509.554 Nhận xét: So với năm 2015 thì tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2016 có giảm về doanh thu thuần, tuy nhiên do giá vốn hàng hóa giảm tương đối lớn nên mặc dù chi phí quản lý có tăng song lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn tăng cao, gần 315%. Như vậy Công ty kinh doanh khá hiệu quả và lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước. Bảng 1.3 Bảng cân đối kế toán( ĐVT 100.000 VNĐ) Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 TÀI SẢN. 15.229 17.048 A- TSLĐ và đầu tư ngắn hạn. 10.658 12.628 1- Tiền. 2.451 4.352 2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. 66 66
 15. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 15 Bảng 1.4: CP Marketing, tổng CP, tổng DT giai đoạn 2015–2016 Chỉ tiêu 2015 2016 Doanh thu 798.199.990 792.328.164 Tổng chi phí 133,604,088 170,892,858
 16. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 16 Doanh Thu/Chi Phí 5,97 4,63 Chi phí Marketing 24,760,365 29,705,899 CP marketing/Tổng CP (%) 5,4% 5,75% Nhận xét: Qua hình trên ta thấy hiệu suất sử dụng chi phí giai đoạn 2015 – 2016 có xu hướng giảm xuống: Năm 2015 bình quân 1 đồng chi phí mang lại 5,97 đồng doanh thu. Năm 2016 bình quân 1 đồng chi phí mang lại 4,63 đồng doanh thu. Giai đoạn 2015 – 2016, mặc dù hiệu suất sử dụng chi phí giảm nhưng đây là giai đoạn có nhiều biến động về giá sản phẩm cùng sự xuất hiện của nhiều đối thủ cạnh trạnh nên chi phí Marketing tăng cao làm tổng chi phi tăng cũng là điều hợp lý. Điều này cho thấy các chính sách sử dụng chi phí của công ty đã được cải thiện hợp lý. Bên cạnh đó, qua bảng phân tích tương quan giữa doanh thu và chi phí Marketing của đơn vị, ta có thể rút ra một số nhận xét : Tỷ trọng chi phí Marketing trong giai đoạn 2015 – 2016 chiếm ngày càng lớn trong tổng chi phí. Điều này chứng tỏ là công ty đã chú trọng hơn vào công tác Marketing. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH IN TUẤN VŨ
 17. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 17 2.1. Các yếu tố phục vụ cho hoạt động quản trị kho tại Công ty: 2.1.1. Kho hàng: Do qui mô sản xuất kinh doanh của công ty là tương đối lớn, với nhiều mặt hàng có tính chất cơ lí hoá là khá khác nhau, cần được săp xếp bảo quản trong những không gian cũng khác nhau,…Nên để đảm bảo cho công tác dự trữ hàng hoá đáp ứng được kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, công ty đã cho xây dựng một hệ thống kho tàng với các đặc điểm về cấu trúc, bố trí khác nhau ở nhiều địa điểm khác nhau. Kho hàng tại Công ty in Tuấn Vũ nằm ở tầng một, với tổng diện tích 32 m2 , được chia thành 2 phòng: - Phòng tiếp nhận hàng hóa: Phòng tiếp nhận hàng hóa có diện tích 12m2 . Tuy nhiên, thực tế là phòng bảo quản hàng hóa quá chật nên phòng tiếp nhận cũng phải chứa hàng dẫn đến phần diện tích dành cho tiếp nhận hàng hóa cũng bị co hẹp lại. Đặc biệt vào những thời điểm nhiều nhà cung cấp giao hàng một lúc thì nhân viên không biết phải bố trí tiếp nhận hàng ở đâu và đặt hàng tiếp nhận ở chỗ nào. Điều này làm giảm hiệu quả của việc tiếp nhận hàng hóa. - Phòng bảo quản hàng hóa: Phòng bảo quản hàng hóa có cửa lưu thông với phòng tiếp nhận hàng hóa, phòng chế biến, tạo sự thuận tiện cho việc di chuyển hàng hóa từ khu vực tiếp nhận sang khu vực bảo quản. Tuy nhiên, vẫn còn bất tiện khi hàng hóa bảo quản cần chuyển lên gian hàng bán thì phải di chuyển qua phòng tiếp nhận. Bên cạnh đó, phòng bảo quản có diện tích quá hẹp (20m2 ), dẫn đến việc phân bố và xếp hàng hóa trở nên khó khăn, đôi khi còn gây nguy hiểm cho công tác xếp. dỡ, vận chuyển hàng hóa. 2.1.2. Các thiết bị bảo quản hàng hóa: Hàng hoá đưa về Công ty in Tuấn Vũ được bảo quản tại nhà kho, sau đó đưa lên cửa hàng để chuyển đến tay người tiêu dùng. Vì vậy, tại nhà kho và trên cửa hàng đều phải có các thiết bị bảo quản để luôn đảm bảo hàng hóa có chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Tại nhà kho có các thiết bị bảo quản:
 18. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 18 - Kệ, bục có các kích cỡ khác nhau làm bằng giấy, sắt, và gỗ để bảo quản hàng hoá trong kho. Thông thường, hàng hoá được xếp thành chồng. - Thùng xốp, giấy nhiều kích cỡ khác nhau để bảo quản hàng hoá trong kho. - Hệ thông đèn điện chiếu sáng - Có 5 quạt thông gió để chống ẩm cho những ngày nồm ẩm. Trên cửa hàng có các thiết bị, hệ thống bày bán và bảo quản hàng hóa: - 2 tủ kính, 1 cái bày sản phẩm - 5 giá, kệ bày hàng hoá … - Hệ thống 30 bóng điện thắp sáng phòng bán. Các bóng này bố trí xung quanh kho và đan xen nhau để toả ánh sáng đều. Các bóng đều có thêm chụp bảo vệ để nếu bóng có cháy thì sẽ rơi vào trong chụp bảo vệ, không bị cháy nổ tại khu vực bán hàng. - Hệ thống quạt thông gió đảm bảo đọ thoáng mát tại cửa hàng - 10 ghế nhựa cao thấp các loại để trợ giúp việc bày bán của nhân viên - 10 bình cứu hoả được đặt ở nhiều nơi trong phòng kho cũng như ở cửa hàng và phòng quản lý - vv… Hệ thống trang thiết bị sử dụng ở trung tâm hiện nay ngoài các thiết bị không thể thiếu như hệ thống đèn chiếu sáng, thiết bị phòng cháy chữa cháy,… những thiết bị khác có xu hướng tận dụng các vật dụng thừa hoặc thiết bị cũ. Điều này có tác động tích cực là tiết kiệm chi phí cho đầu tư vào trang thiết bị. Tuy nhiên, với tình hình tài chính của công ty hiện nay thì việc đầu tư trang thiết bị cho kho hàng và cửa hàng cần được quan tâm nhiều hơn nữa. 2.1.3. Lao động bảo quản hàng hóa: Việc bảo quản hàng dự trữ được thực hiện bởi chính nhân viên tại phòng kho và khu vực bán hàng. - Tại phòng kho, số lượng nhân viên là 3 người, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với tuổi đời từ 26 đến 35 tuổi. Vào những ngày lễ tết, số lượng công việc
 19. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 19 lớn thì lực lượng này được tăng cường bởi sự di chuyển bổ sung của nhân viên bộ phận khác như nhân viên phòng kinh doanh, phòng quản lý, … Nhân viên bộ phận này thực hiện các nhiệm vụ: tiếp nhận về số lượng, chất lượng hàng hoá và làm chứng từ. Tuy nhiên, lao động tiếp nhận hàng hoá về chất lượng không được đào tạo chính quy vì thế việc tiếp nhận chất lượng diễn ra theo kinh nghiệm lâu năm mà nhân viên tích luỹ được. Quá trình tiếp nhận chất lượng hàng hoá không sử dụng máy móc thiết bị hỗ trợ, nhân viên sử dụng các giác quan để xác định chất lượng hàng hoá. Ngoài ra, họ còn phải thực hiện việc mở bao bì, phân loại hàng hoá, định lượng nhỏ đơn vị hàng hoá, bao gói lại hàng hoá, … - Tại khu vực bán hàng, nhân viên là người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nên đòi hỏi tuyển dụng khác với lưc lượng ở các bộ phận khác. Nhân viên ở đây chủ yếu là nữ giới, tuổi đời trẻ, có sức khoẻ tốt, tươi tắn, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát,… tuy nhiên, việc phối hợp công việc của các nhân viên này còn chưa tốt dẫn đến những tranh cãi về trách nhiệm công việc gây ra không khí nặng nề ở phòng bán. Lao động bán hàng có 17 người, chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số nhân viên công ty in Tuấn Vũ . Trình độ học vấn chủ yếu là trung cấp và hiện có nhiều người đang tích cực tham gia vào các lớp đào tạo kỹ năng nghiệp vụ tại các trường đại học. Tuy nhiên, trên thực tế, khối lượng công việc mà mỗi nhân viên phải làm đều vượt quá định mức lao động của mỗi nhân viên thuộc các bộ phận phòng ban. Bởi vì Công ty in Tuấn Vũ có mức tiêu thụ cao vào các đợt lễ tết nên các bộ phận như tiếp nhận, bán hàng thường xảy ra hiện tượng thiếu nhân viên, và để khắc phục điều đó thì quản lý phải điều thêm nhân viên phòng kinh doanh xuống hỗ trợ hoặc tăng ca làm với nhân viên bán hàng. 2.2. Phân loại và bản quản hàng hóa: 2.2.1. Các mặt hàng kinh doanh tại Công ty: Mặt hàng kinh doanh tại Công ty in Tuấn Vũ rất phong phú và đa dạng bao gồm hàng chục nghìn tên hàng được chia làm nhiều nhóm khác nhau. Dưới đây là phổ mặt hàng của Công ty in Tuấn Vũ : - Lịch để bàn
 20. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 20 - tờ gấp - tài liệu hướng dẫn sử dụng - Poster - vé vào cổng - Các giấy tờ hành chánh như: hóa đơn, biểu mẫu, phiếu thu, vé xe,… - Các loại bao bì bằng giấy, hộp giấy… Theo thực tế đã thấy, sản phẩm dịch vụ là một tổng thể bao gồm các thành phần không đồng nhất và vô hình. Do đó chất lượng sản phẩm được nhận định qua cả hai yếu tố này. Các yếu tố hữu hình như trang thiết bị máy móc của Công ty, đội ngũ cán bộ nhân viên, hình ảnh uy tín của Công ty cũng góp phần ảnh hưởng phần nào tới phong cách và chất lượng phục vụ khách hàng. Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động, để phục vụ tốt công việc, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc khai thác bảo hiểm xe cơ giới Công ty đã đưa vào sử dụng các loại máy móc thiết bị như máy photocopy, máy vi tính, máy in, máy Fax… nhờ đó mà giảm các thao tác trong xử lý công việc cũng như quan hệ tiếp xúc khách hàng mang lại tính khoa học kỹ thuật, chứng tỏ có sự áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, tạo sự tín nhiệm đối với khách hàng từ đó làm cho hình ảnh của Công ty được củng cố thêm và có uy tín hơn nữa trên thị trường TP.HCM nói riêng. 2.2.2. Phân loại hàng hóa: Doanh nghiệp thường lưu kho rất nhiều loại hàng khác nhau. Để quản trị tốt hàng hóa trong kho thì phải tìm cách phân loại chúng. Thông thường, các doanh nghiệp sử dụng kỹ thuật phân tích ABC để phân hàng hóa thành 3 nhóm: Nhóm A gồm những loại hàng hóa dự trữ có giá trị hàng năm cao, chiếm khoảng 70 – 80% giá trị so với tổng số giá trị hàng dự trữ; nhóm B gồm những loại hàng dự trữ có giá trị hàng năm ở mức trung bình, chúng có giá trị 15 – 25% so với tổng giá trị hàng dự trữ; và nhóm C bao gồm những loại hàng hóa có giá trị hàng năm nhỏ, giá trị hàng năm chỉ chiếm khoảng 5% tổng giá trị các loại hàng hóa dự trữ. Đây là phương pháp căn cứ theo giá trị hàng hóa.
 21. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 21 Tuy nhiên, công ty in Tuấn Vũ lại căn cứ vào đặc điểm hàng hóa lưu kho để phân loại theo các tiêu thức khác nhau như hình dáng, kích thước, tính chất,… để phân chúng thành các nhóm khác nhau. 2.2.3. Bảo quản hàng hóa: Công ty in Tuấn Vũ tiến hành bảo quản hàng hoá nhập kho theo 3 công đoạn: - Phân bố và chất xếp hàng hoá ở kho: Sau khi hàng hoá được phân loại sẽ chuyển qua kho để tiến hành phân bố và chất xếp. Nhân viên bộ phận phòng kho quy hoạch vị trí của từng loại hàng hoá cần bảo quản sao cho phù hợp với đặc điểm và tính chất của hàng hoá. Hàng hoá nhập kho cũng được đựng trong thùng các tông để tiện cho việc chất xếp và tiết kiệm diện tích. Phương pháp chất xếp là xếp đứng thành chồng, xếp thẳng thành chồng hình vuông, hình chữ nhật. Ngoài kinh doanh bán lẻ hàng hoá thì Công ty in Tuấn Vũ còn bán buôn các mặt hàng nội thất trường học. Trong khi đó diện tích kho kho bảo quản quá nhỏ đường vận chuyển, bốc dỡ, chất xếp cũng hết sức khó khăn và nguy hiểm cho nhân viên kho. Thùng đựng đồ thuỷ tinh, sành sứ dễ vỡ được chồng lên cao do thiếu diện tích, gây nguy hiểm cho hàng hoá và nhân viên. - Chăm sóc, giữ gìn và bảo quản hàng hoá ở kho: Công tác chăm sóc và giữ gìn hàng hoá bảo quản ở kho còn rất đơn giản. Thiết bị bảo quản hàng hoá ở Công ty in Tuấn Vũ gồm: quạt thông gió, các giá kệ cách sàn. Không sử dụng chất hút ẩm, máy sấy công nghiệp, phương pháp bịt kín hay thông gió kỹ thuật cho hàng hoá. Vì thế chưa khắc phục được tình trạng bảo quản lâu ngày ở kho bị hỏng như bảng, chân bảng,… Công tác vệ sinh phòng bảo quản hàng hoá, chưa được quan tâm đúng mực.
 22. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 22 Có bình chữa cháy ở các phòng ban, tuy nhiên chưa có chương trình hướng dẫn sử dụng cho đội ngũ nhân viên. Do đó, công tác phòng cháy chữa cháy cũng chưa được quan tâm đúng mực. - Quản trị định mức hao hụt hàng hoá ở kho: Công tác quản trị định mức hao hụt hàng hoá chưa được quan tâm, nên làm giảm hiệu quả của công tác bảo quản hàng hoá. Cụ thể như sau: - Chưa xây dựng định mức hao hụt theo phương pháp thống kê – kinh nghiệm cho từng nguyên nhân gây nên hao hụt - Có hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc cẩn thận nhưng chưa có sự phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để giảm hao hụt hàng hoá đến mức thấp nhất. - Chưa có chế độ thưởng phạt rõ ràng trong việc thực hiện tốt hay không công việc - Công việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công việc và điều chỉnh, đôn đốc cho hợp lý có được diễn ra, nhưng chưa theo định kỳ nhất định. Công tác bảo quản hàng hoá của Công ty in Tuấn Vũ về cơ bản đã được đảm bảo việc giữ gìn về chất lượng và số lượng hàng hoá. Một trong những vấn đề quan trọng nhất mà công ty in Tuấn Vũ cần làm và điều chỉnh ngay đó là công tác chất xếp và chăm sóc giữ gìn hàng hoá tại kho vì đây là nội dung chủ yếu của công tác bảo quản hàng hoá. 2.3. Các chi phí liên quan đến quản trị kho: 2.3.1. Chi phí đặt hàng: Công ty in Tuấn Vũ là công ty in Tuấn Vũ kinh doanh bán lẻ rất nhiều loại hàng hoá khác nhau với khoảng 5 000 mặt hàng các loại, được chia làm nhiều nhóm. Các mặt hàng này được lấy từ nhiều nguồn khác nhau. Mặt hàng kinh doanh của công ty in Tuấn Vũ một phần do công ty in Tuấn Vũ chủ động tìm kiếm, khai
 23. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 23 thác từ cơ sở sản xuất, một phần do cơ sở sản xuất giới thiệu, tìm đến công ty in Tuấn Vũ ký hợp đồng bán hàng ký gửi hay yêu cầu công ty in Tuấn Vũ làm đại lý. Chính vì vậy, việc liệt kê chi phí cho việc đặt hàng của từng mặt hàng cụ thể là vô cùng khó khăn và phức tạp. Chi phí đặt hàng bao gồm các chi phí tìm nguồn hàng, thực hiện quy trình đặt hàng (giao dịch, ký kết hợp đồng, thông báo qua lại) và các chi phí chuẩn bị và thực hiện việc chuyển hàng hoá đến kho của doanh nghiệp. Tại Công ty in Tuấn Vũ , các chi phí này tập trung nhiều ở nhóm hàng nhập khẩu từ nước ngoài, bởi với những mặt hàng này, công ty in Tuấn Vũ phải đầu tư nhiều cho chi phí tìm nguồn hàng để có được chất lượng hàng hóa tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Còn các mặt hàng phổ biến trong nước thì chi phí này chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Ngoài ra, Công ty in Tuấn Vũ là đơn vị trực thuộc công ty in Tuấn Vũ , nên một số lượng lớn các mặt hàng được cung cấp bởi chính đơn vị chủ quản, cho nên không phải mất chi phí tìm nguồn hàng. Một bất cập xảy ra là diện tích kho dự trữ của Công ty in Tuấn Vũ quá nhỏ nên khối lượng nhập một lô hàng dự trữ nhỏ, mà số lần nhập hàng lại dầy trong một kỳ, chính vì thế mà chi phí chi cho vận chuyển tại công ty in Tuấn Vũ quá lớn. 2.3.2. Chi phí lưu kho: Chi phí lưu kho là những chi phí phát sinh trong thực hiện hoạt động dự trữ. Các loại chi phí này ảnh hưởng rất nhiều tới tổng chi phí của Công ty in Tuấn Vũ . Nó chiếm xấp xỉ 30% giá trị hàng dự trữ tại Công ty in Tuấn Vũ . Bảng 2.1. Chi phí lưu kho năm 2016 của Công ty in Tuấn Vũ Nhóm chi phí Chi phí (1000 đồng) Tỷ lệ so với giá trị dự trữ (%) 1. Chi phí về nhà cửa và kho tàng 0 0 2. Chi phí sử dụng thiết bị, phương tiện 119.320 3,14 3. Chi phí về nhân lực cho hoạt động dự trữ 85.500 2,25 4. Phí tổn cho việc đầu tư vào hàng dự trữ 766.840 20,18
 24. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 24 5. Thiệt hại hàng dự trữ do mất mát hư hỏng hoặc không sử dụng được 142.880 3,76 (Nguồn: “Phòng kinh doanh”) - Chi phí về nhà cửa, kho tàng: Công ty in Tuấn Vũ có diện tích mặt bằng khá rộng để làm nơi bày bán các sản phẩm hàng hóa, ngoài ra còn có một phần diện tích nhỏ để làm kho hàng, dự trữ sản phẩm. Đây là tài sản của công ty. Vì thế, công ty không phải đi thuê nhà của kho tàng ở những nơi khác. Chính vì thế, chi phí cho nhà cửa, kho tàng phục vụ hoạt động dự trữ hàng hóa không mất. - Chi phí sử dụng thiết bị phương tiện chiếm khá nhiều trong quá trình dự trữ của công ty in Tuấn Vũ . Vì đặc thù của công ty in Tuấn Vũ là bán buôn, bán lẻ rất nhiều mặt hàng, đặc biệt là poster, giấy in. Chính vì thế mà chi phí cho các máy móc trang thiết bị phục vụ bảo quản hàng hóa là rất lớn. Công ty in Tuấn Vũ cần trang bị đầy đủ điều hòa, quạt thông gió,… để phục vụ tốt nhất việc bảo quản sản phẩm. Ngoài ra, tại phòng bán cũng cần phải được trang bị hệ thống chiếu sáng, hệ thống làm lạnh,… tạo ra một không gian thoáng mát phục vụ người tiêu dùng đến mua hàng. Chi phí này thông thường một năm chiếm khoảng 3 – 4% giá trị hàng dự trữ. - Chi phí về nhân lực cho hoạt động dự trữ: Chi phí về nguồn nhân lực cho hoạt động dự trữ của công ty in Tuấn Vũ chiếm không cao. + Do trình độ nhân viên còn thấp, chuyên môn không cao + Số lượng nhân viên ít. Những hôm cao điểm còn có sự điều động nhân viên từ phòng kinh doanh xuống. Chính vì vậy, chi phí này trung bình hàng năm chỉ chiếm khoảng 2 – 3% so với tổng giá trị hàng dự trữ. Năm 2016, chi phí này là 15.500.000 đồng, chiếm có 2,25% so với giá trị hàng dự trữ. So với giá trị chung thì chi phí này là không cao.
 25. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 25 - Phí tổn cho việc đầu tư vào hàng dự trữ: Phí tổn này gồm thuế đánh vào hàng dự trữ, chi phí vay vốn, chi phí bảo hiểm hàng dự trữ. Chi phí này tại Công ty in Tuấn Vũ chiếm khá cao, thông thường khoảng trên 20%/năm. - Thiệt hại hàng dự trữ do mất mát, hư hỏng hoặc không sử dụng được: Việc bảo quản hàng hóa dự trữ ở đây còn lơ là, chưa có sự quản lý chặt chẽ. Vì vậy, mất mát thường xuyên xảy ra. Công ty in Tuấn Vũ cần phải chặt chẽ hơn nữa trong việc bảo quản hàng hóa, giảm tối thiểu nhất có thể những thiệt hại do mất mát, hư hỏng gây ra. 2.3.3. Chi phí mua hàng: Giá cả thị trường luôn luôn biến động do nhu cầu tiêu dùng và mức sống của người dân ngày càng cao. Chi phí cho việc mua hàng sẽ lên xuống thất thường. Tuy nhiên, Công ty in Tuấn Vũ có được những nguồn hàng đảm bảo từ chính những cơ sở sản xuất, cho nên giá cả cũng không đến mức cao quá so với thị trường. 2.4. Nhận xét chung: 2.4.1. Thành công: Với phương thức bán lẻ tự phục vụ, Công ty in Tuấn Vũ đã đáp ứng tốt nhu cầu tự do chọn lựa hàng hoá của khách hàng.  Công ty in Tuấn Vũ đã xây dựng được danh mục mặt hàng khá đa dạng và phong phú nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của người tiêu dùng.  Công ty in Tuấn Vũ đã tổ chức tốt việc mua hàng và nhập hàng để đảm bảo chất lượng hàng hoá đối với khách hàng.  Với một không gian không phải là lớn nhưng Công ty in Tuấn Vũ đã thiết kế được không gian Công ty in Tuấn Vũ hợp lý, các gian hàng được sắp xếp khoa học, thuận tiện cho việc chọn lựa và mua sắm của khách hàng.
 26. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 26  Mặc dù chịu sự cạnh tranh gay gắt của siêu thị, cửa hàng bán lẻ quanh khu vực, nhưng công ty in Tuấn Vũ vẫn tồn tại và phát triển.  Công ty in Tuấn Vũ đã đảm bảo kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên.  Các nhân viên luôn luôn vươn lên trong học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, năng động sáng tạo trong kinh doanh.  Nhân viên trong công ty in Tuấn Vũ nhận thức và chấp hành tốt trách nhiệm, nghĩa vụ được giao. 2.4.2. Hạn chế: Trình độ cán bộ nhân viên ở công ty in Tuấn Vũ còn thấp, có tới 50% tốt nghiệp trung cấp.  Công ty in Tuấn Vũ chưa xác định được nguyên nhân của sự hao hụt hàng hoá là do nhân viên hay do khách hàng, lượng tiền bán hàng thu được hàng ngày so với trên máy tính nhiều khi không khớp.  Phổ mặt hàng của công ty in Tuấn Vũ rộng, nhưng chủ yếu là những mặt hàng bình dân, ít mặt hàng cao cấp.  Công tác quản lý và bảo quản hàng hoá còn kém hiệu quả, nhiều hàng hoá bị mất mát hoặc bị chuột cắn hỏng.  Xung quanh công ty in Tuấn Vũ là các công ty in ấn khác, các cửa hàng bán lẻ. Giá ở những nơi này thường thấp hơn công ty in Tuấn Vũ nên đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến chính sách cạnh tranh của công ty in Tuấn Vũ.  Nhân viên công ty in Tuấn Vũ còn thiếu kinh nghiệm.  Việc thiết kế kho hàng còn nhiều yếu kém, gây ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động dự trữ. Hàng hóa thường xuyên trong tình trạng quá tải, ảnh hưởng tới công tác bảo quản hàng hóa, và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.
 27. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 27  Lập kế hoạch nhu cầu hàng hóa ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động dự trữ. Có lập kế hoạch nhu cầu tốt, hoạt động dự trữ mới diễn ra tốt được. Trong khi đó tại trung tâm, việc đầu tư cho hoạt động nghiên cứu thị trường để lên kế hoạch nhu cầu người tiêu dùng chưa được quan tâm đúng mức. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH IN TUẤN VŨ 3.1. Định hướng phát triển của Công ty: 3.1.1. Định hướng phát triển chung: Do chính sách mở cửa của Đảng và nhà nước nên trong vài năm tới nền kinh tế nước ta nói chung và ở TP.HCM nói riêng sẽ phát triển rất mạnh, thu nhập bình quân đầu người tăng kéo theo nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ tăng. Điều này đòi hỏi hệ thống công ty in Tuấn Vũ ở TP.HCM cần phải mở rộng quy mô và hình thức hơn nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người tiêu dùng. Hệ thống công ty in Tuấn Vũ ngày càng phát triển thì càng có sự cạnh tranh gay gắt giữa công ty in Tuấn Vũ với công ty in ấn khác… Ngoài ra, công ty in Tuấn Vũ còn phải cạnh tranh với các đối thủ tiềm ẩn như các cửa hàng bán lẻ quanh khu vực công ty in Tuấn Vũ được nâng cấp, trang bị những kỹ thuật công nghệ hiện đại. Điều đó làm cho môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết.
 28. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 28 Để đứng vững trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ấy và tiếp tục phát triển trong tương lai, công ty in Tuấn Vũ đã đề ra một chiến lược kinh doanh cho mình trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2016: - Xây dựng một lượng lao động sống trung thành và năng động. Hiện nay, số nhân viên trong công ty in Tuấn Vũ có trình độ cao đẳng và đại học mới chỉ chiếm 52,6%, còn lại là trình độ trung cấp và không có bằng cấp gì. Điều này ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của công ty in Tuấn Vũ . Chính vì vậy, công ty in Tuấn Vũ đề ra chiến lược phát triển về nhân sự như sau: + Đào tạo, huấn luyện, tuyển dụng nhân viên, những người có trình độ từ trung cấp trở lên. Khuyến khích nhân viên có trình độ trung cấp tham gia khóa học tại chức đại học để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như những hiểu biết về kinh tế, chính trị, xã hội… + Có những biện pháp khuyến khích người lao động hăng say, nhiệt tình trong công việc, phát huy những ý kiến sáng tạo trong kinh doanh, đồng thời khen thưởng, kỷ luật công bằng, nghiêm minh, kịp thời, tạo nên một tập thể đoàn kết. - Giữ gìn và phát triển những khách hàng trung thành là nhiệm vụ của các doanh nghiệp nói chung và của công ty in Tuấn Vũ nói riêng. Vì vậy, công ty in Tuấn Vũ luôn đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Trong thời gian tới, công ty in Tuấn Vũ sẽ tiến hành nghiên cứu sâu hơn về khách hàng trên mọi lĩnh vực như thị hiếu, cách thức mua, lứa tuổi, sở thích… Đồng thời nhân viên bán hàng phải tìm hiểu, lắng nghe những phàn nàn, những ý kiến đóng góp của khách hàng về chất lượng hàng hóa, cách thức trưng bày hàng hóa, chất lượng, giá cả, dịch vụ trước, trong, và sau bán… - Bên cạnh việc bán lẻ hàng hóa thì công ty in Tuấn Vũ có bán buôn hàng hóa cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu, có thể giao hàng trực tiếp với số lượng lớn trên địa bàn nội thành Hà Nội.
 29. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 29 - Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty in Tuấn Vũ không ngừng được cải tiến và nâng cao để phù hợp với hoạt động kinh doanh và phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Trong thời gian tới công ty in Tuấn Vũ sẽ đầu tư thêm vào hệ thống quạt thông gió, máy điều hòa nhiệt độ, máy vi tính… - Về mặt hàng kinh doanh, công ty in Tuấn Vũ sẽ khai thác thêm nhiều nguồn hàng mới. Không chỉ dừng lại ở nguồn hàng trong nước mà công ty in Tuấn Vũ đã và đang triển khai khai thác hàng hóa ở các tỉnh khác và các nước láng giềng như Hồng Kông, Trung Quốc, Thái Lan… để mở rộng trắc diện mặt bằng kinh doanh và điều cốt lõi là hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. - Về chính sách giá, công ty in Tuấn Vũ sẽ cố gắng khai thác các nguồn hàng để có thể mua hàng tận gốc, hạ thấp giá thành hàng bán, đưa hàng hóa đến gần người tiêu dùng hơn sao cho mọi người dân đều tin tưởng vào công ty in Tuấn Vũ và việc đi công ty in Tuấn Vũ mua sắm sẽ trở thành thói quen của họ. Đồng thời hạ thấp giá còn là nhằm giảm sức cạnh tranh hàng hóa các đối thủ cạnh tranh của công ty in Tuấn Vũ . - Về xúc tiến thương mại, mục đích của công ty in Tuấn Vũ là giới thiệu với người tiêu dùng về phương thức bán hàng hiện đại – tự phục vụ - đưa hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng và đáp ứng tốt nhất dịch vụ khách hàng. Để làm được điều đó, công ty in Tuấn Vũ sẽ đầu tư thêm ngân sách cho việc thực hiện các chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng quà, quan hệ công chúng… - Về cách thức huy động vốn: Vốn có một vai trò rất quan trọng với mỗi công ty kinh doanh, nó giúp công ty in Tuấn Vũ thực hiện được các chính sách, kế hoạch đề ra.. Để mở rộng kinh doanh thì công ty in Tuấn Vũ có thể huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau: quỹ đầu tư phát triển của công ty in Tuấn Vũ , hợp tác liên doanh với chủ hàng, huy động góp vốn kinh doanh của cán bộ công nhân viên trong công ty in Tuấn Vũ bán cổ phiếu…
 30. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 30 - Tăng cường tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí, giảm các khoản chi không cần thiết, tìm cách giảm chi phí quản lý doanh nghiệp để giảm chi phí lưu thông, tăng cường khả năng cạnh tranh hàng hóa và dịch vụ của công ty in Tuấn Vũ . 3.1.2. Định hướng về hoạt động dự trữ hàng hóa: Với đặc thù là kinh doanh thương mại, công ty in Tuấn Vũ cung cấp rất nhiều mặt hàng từ nhà cung cấp đến tận tay người tiêu dùng. Chính vì vậy, việc đảm bảo làm sao hàng hóa đến tay người tiêu dùng phải luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn là một vấn đề luôn được quan tâm. Hàng hóa phải được dự trữ đủ lượng để không thiếu khi cần, và không để bị ế đọng dẫn đến chất lượng kém. Trong thời gian tới, định hướng của công ty in Tuấn Vũ đối với hoạt động dự trữ hàng hóa đó là: - Quy hoạch lại hệ thống kho hàng, đảm bảo không có sự chồng chéo trong quá trình lưu thông hàng hóa. - Bổ sung và hoàn thiện các trang thiết bị phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ việc bảo quản và dự trữ hàng hóa. - Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động, tạo ra môi trường làm việc khoa học, bài bản để người lao động có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 3.2. Giải pháp quản trị hàng tồn kho tại Công ty TNHH in Tuấn Vũ TPHCM: 3.2.1. Đổi mới thiết kế kho hàng và cửa hàng: Diện tích kho là rất quan trọng trong mô hình kinh doanh bán buôn và bán lẻ. Công ty in Tuấn Vũ kinh doanh cả bán buôn và bán lẻ nhưng phần diện tích kho lại quá nhỏ, chưa đáp ứng đủ nhu cầu kinh doanh của công ty in Tuấn Vũ . Vì vậy, công ty in Tuấn Vũ cần mở rộng diện tích khu vực kho. Tạo hành lang kế bên các bộ phận phòng kho, tạo sự thuận tiện cho việc tiếp nhận hàng hóa từ phía nhà cung
 31. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 31 cấp tới việc lưu thông hàng hóa từ kho lên cửa hàng và giữa các bộ phận phòng ban với nhau bằng cách tách riêng lối vào. Cũng ở khu vực kho, sẽ có thêm một thang máy nằm ngay cạnh cầu thang bộ để việc tời hàng lên tầng hai được hiệu quả và thuận tiện hơn, đồng thời giải quyết vấn đề chồng chéo đường vận động của hàng hóa với đường ra vào của khách. Vị trí cầu thang bộ và cầu thang máy được bố trí phù hợp sao cho con đường vận động của hàng hóa cũng như của nhân viên các phòng ban là ngắn nhất. Hiện nay, kho hàng chưa tận dụng được khả năng chứa hàng, không có khu vực nhập hàng, mà phải thực hiện ở cửa kho. Điều này khiến cản trở các hoạt động khác tại kho hàng, luôn xảy ra tình trạng quá tải tại kho hàng, nhất là vào những ngày cao điểm, nhập nhiều mặt hàng cùng lúc. Để giải quyết tình trạng quá tải hàng hóa, nâng cao khả năng bảo quản hàng hóa trong kho, trung tâm có thể tiến hành đổi mới thiết kế kho theo hướng: Thiết lập một khu vực nhập hàng riêng, thiết kế các kệ hàng ở khu vực nhập hàng và khu dự trữ hàng, tận dụng hết diện tích kho, sắp xếp hàng hóa khoa học, gọn gàng… Thiết kế và trưng bày hàng hóa là nhân tố hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ. Nó tạo ra sự thoải mái hay bất tiện cho các khách hàng trong quá trình chọn lựa hàng hóa. Việc thiết kế và trưng bày hàng hóa tùy thuộc vào công nghệ bán hàng mà công ty in Tuấn Vũ sử dụng. Vẻ bề ngoài cách thiết kế các gian hàng tạo các tác động đầu tiên tới khách hàng. Sự tác động đó gây ấn tượng tốt hay xấu phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có kiến trúc công trình, quy hoạch không gian công nghệ và cơ sở vật chất kỹ thuật. Quá trình thiết kế các gian hàng phải căn cứ vào mặt hàng kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong quá trình di chuyển, lựa chọn nhiều loại hàng hóa khác nhau, việc mua hàng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và thoải mái nhất. Công ty in Tuấn Vũ cần chú ý tới một số giải pháp sau:
 32. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 32 - Thiết kế thêm gian hàng để giới thiệu các mặt hàng mới nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng. Quầy hàng này có diện tích nơi công tác khoảng 9 – 10m2 , đây là nơi chứa các hàng hóa mà công ty in Tuấn Vũ mới nhập về, những mặt hàng mới đối với người tiêu dùng. Qua khảo sát thực tế tại công ty in Tuấn Vũ , gian hàng này nên được thiết kế ở gần lối ra vào của công ty in Tuấn Vũ . Để thực hiện điều này, các gian hàng khác buộc phải thu hẹp diện tích. Gian hàng mới có thể coi là hình ảnh thu nhỏ của công ty in Tuấn Vũ , tại đây cần thiết kế sao cho ánh sáng đủ mạnh, cách trang trí lạ mắt tạo ra sự tò mò với khách hàng. Đồng thời, cửa hàng cần đào tạo một đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình trong công việc cũng như hiểu rõ về mặt hàng. - Các sản phẩm của từng nhóm hàng phải được sắp xếp ngăn nắp, đúng nơi quy định, không chồng chéo lên nhau. - Với các mặt hàng chủ lực đem lại doanh thu cho công ty in Tuấn Vũ cần được thiết kế sao cho khách tới xem và mua hàng thuận tiện và nhanh chóng nhất. - Kích thước của các thiết bị bày bán và chứa hàng phải phù hợp với yêu cầu kinh doanh, yêu cầu của hàng hóa và yêu cầu của khách hàng. Do vậy, các thiết bị tại công ty in Tuấn Vũ cần phải được chuẩn hóa như sau: + Các giá đựng hàng có nhiều tầng hoặc phân ô với các kích thước tối ưu: cao 1,8m; rộng 0,6m; dài 2m. + Các giá đựng hàng cần phải thuận tiện cho việc tháo lắp, di chuyển và thay thế lẫn nhau. + Các trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh phải thường xuyên được nâng cấp, sửa chữa, cải tiến. - Cần lắp đặt, thiết kế lại hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thông gió cho khoa học và an toàn.
 33. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 33 3.2.2. Bổ sung và hoàn thiện trang thiết bị: Tăng cường trang thiết bị hiện có Trang thiết bị của công ty in Tuấn Vũ cần phải được hiện đại hóa một cách đồng bộ để khắc phục những hạn chế về trang thiết bị và để tạo một bộ mặt mới cho trang thiết bị công ty in Tuấn Vũ vừa văn minh hiện đại, vừa thân thiện với khách hàng và môi trường. Thứ nhất, phải trang bị máy camera quan sát tiến trình mua hàng của khách hàng và thái độ phục vụ của nhân viên để phát hiện và giải quyết kịp thời, rõ ràng những sai sót hay hiểu lầm của khách hàng. Bên cạnh đó còn để kiểm soát quá trình làm việc của nhân viên và có sự động viên khích lệ, sự nhắc nhở hay điều chỉnh vị trí công tác cho phù hợp với khả năng của họ. Thứ hai, phải trang bị cầu thang máy riêng để dẫn hàng từ kho lên phòng bán. Mục đích đầu tiên là hàng hóa không phải vận động quá nhiều tránh những biến đổi về hình dạng cũng như chất lượng sản phẩm, sau đó là để giảm nhẹ công việc vận chuyển hàng hóa rất vất vả của nhân viên kho và tiết kiệm thời gian vận động hàng hóa, cuối cùng là để tách lối đi ra vào của khách hàng với đường vận động hàng hóa lên cửa hàng công ty in Tuấn Vũ để không gây sự cản trở và không nên lưu lại những hình ảnh quá vất vả của nhân viên kho khi vận chuyển hàng hóa lên mấy chục bậc thang của cửa hàng công ty in Tuấn Vũ . Thứ ba, phải có thiết bị làm vệ sinh bằng công nghệ như máy hút bụi, máy hút ẩm để công tác vệ sinh bảo quản hàng hóa ở kho và công tác vệ sinh phòng bán được diễn ra nhanh chóng, sạch sẽ mà không gây ảnh hưởng tới quá trình lựa chọn đặt hàng của khách. Thứ tư, phải có thêm hoặc thay mới thiết bị chiếu sáng cũng như thiết bị âm thanh để tạo bầu không khí sáng sủa, tươi vui, kích thích mua sắm và hạn chế sự chú ý về thời gian mua hàng của khách.
 34. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 34 Thứ năm, các thiết bị sử dụng trong phòng cháy chữa cháy trong thời gian qua là những thiết bị thông thường như: Bình cứu hỏa, hệ thống báo cháy, hệ thống báo khói, vòi phun nước… Mặc dù chưa có sự cố xảy ra với các hoạt động tại kho hàng, nhưng do giá trị hàng hóa dự trữ lớn, nên cần đầu tư thêm trang thiết bị cho hoạt động này Bổ sung thêm các trang thiết bị hiện đại Xu hướng phổ biến hiện nay được các doanh nghiệp quan tâm để thực hiện tốt hơn hoạt động sản xuất kinh doanh của mình đó là sử dụng các phần mềm quản lý thích hợp. Rất nhiều phần mềm quản lý ra đời như phần mềm quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý tiền lương và thu nhập người lao động,… Phần mềm quản lý kho hàng cũng đang được chú trọng phát triển. Khi sử dụng phần mềm này, hoạt động tại doanh nghiệp thực hiện khoa học, nhanh chóng, chính xác hơn rất nhiều. Hiện nay, ở Việt Nam, rất nhiều các chương trình phần mềm do các công ty trong nước thiết kế. Khi ứng dụng phần mềm quản lý trong doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể chọn mua toàn bộ giải pháp tổng thể quản lý doanh nghiệp gồm nhiều phân hệ quản lý để quản lý nhiều hoạt động trong doanh nghiệp đó, hoặc chỉ chọn mua một phân hệ quản lý (một module), ví dụ, chỉ mua phần quản lý về kho hàng. Các chương trình phần mềm do các công ty có tiếng trong nước sản xuất như công ty Bravo, công ty Lạc Việt, công ty Vietsoft… với rất nhiều phân hệ liên quan tới kho hàng cho các doanh nghiệp lựa chọn. Với các phần mềm này, chi tiết các thông tin liên quan tới mô tả hàng hóa sẽ được nhập vào máy như: loại hàng hóa, đơn vị tính, xuất xứ, quy cách đóng gói,… Công việc quản lý hàng hóa trong quá trình lưu kho sẽ trở nên dễ dàng hơn khi ứng dụng công nghệ thông tin. Trung tâm có thể dễ dàng tìm hiểu các thông tin về các phân hệ quản lý, cũng như thông tin về nhà sản xuất, tính năng tác dụng của các phân hệ này, giá cả
 35. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 35 khi dùng, thông qua việc tìm kiếm trên mạng, qua hội chợ phần mềm softmart, hoặc qua báo về công nghệ thông tin. Tìm hiểu kỹ thông tin về phần mềm phù hợp, đem phần mềm đó vào ứng dụng trong hoạt động tại kho hàng, trung tâm sẽ nhận thấy tác dụng của nó là rất lớn. 3.2.3. Tăng cường công tác bảo quản hàng hoá: Để quản lý hàng hóa trong quá trình lưu kho, tăng cường công tác bảo quản hàng hóa là rất cần thiết. Trong công tác bảo quản, hàng hóa luôn phải đảm bảo đủ về số lượng và đúng về chất lượng. Để thực hiện điều này, phải chú ý tới ảnh hưởng của các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, côn trùng, vật gặm nhấm… Nhiệt độ và độ ẩm là hai yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến sự biến đổi lý hóa tính của nhiều loại hàng hóa trong quá trình dự trữ và bảo quản. Những yếu tố này là môi trường xung quanh, ảnh hưởng trực tiếp và thường xuyên đến nhiệt độ và thủy phần của hàng hóa dự trữ. Vai trò của công tác vệ sinh với hàng hóa dự trữ: Công tác vệ sinh nhằm giữ gìn tốt số lượng, chất lượng hàng hóa dự trữ, còn đề phòng được côn trùng, vật gặm nhấm và kho lưu thú, sinh sôi, nảy nở, và các chất độc hại, bụi bẩn… có ảnh hưởng tới hàng hóa lưu trữ và nhân viên là việc trong kho. Việc thực hiện chế độ vệ sinh để phòng ngừa cần phải có sự phối hợp với việc chống côn trùng, vật gặm nhấm để tiêu diệt triệt để, tránh hàng hóa thất thoát thêm. Áp dụng các biện pháp trong công tác vệ sinh kho hàng, kết hợp với việc chống côn trùng và vật gặm nhấm khá đơn giản và ít tốn kém. Do đó, thực hiện tốt hai công tác này sẽ có tác động hiệu quả, ngăn ngừa những thiếu sót ảnh hưởng lớn đến hàng hóa dự trữ tại kho hàng và hạn chế nhiều thiệt hại, hao hụt hàng hóa. Nắm rõ được điều này, trong công tác bảo quản hàng hóa, tại công ty in Tuấn Vũ hiện nay đang áp dụng các phương pháp bảo quản hàng hóa thông thường vừa có thể đảm bảo về cả số lượng và chất lượng, vừa đơn giản, chi phí thấp:
 36. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 36 - Về số lượng hàng hóa: thực hiện kiểm kê thường xuyên, báo cáo thường xuyên để bộ phận nhập hàng hay xuất hàng chú ý trong hoạt động của mình, giảm tối đa sự thất thoát hàng hóa. - Về chất lượng hàng hóa: đảm bảo điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thích hợp, thực hiện chế độ vệ sinh thường xuyên, kết hợp với phòng chống vật côn trùng, vật gặm nhấm, phá hoại. 3.2.4. Cải thiện hoạt động lập kế hoạch nhu cầu dự trữ: Việc đề ra kế hoạch dự trữ có hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của dự báo nhu cầu sản phẩm của công ty in Tuấn Vũ . Hoạt động dự trữ gắn bó chặt chẽ với dự báo nhu cầu sản phẩm. Mỗi ngày, công ty in Tuấn Vũ phải thực hiện quy định đặt hàng dự trữ mà không biết chắc chắn là sẽ bán được bao nhiêu, nhu cầu mua thực tế của người tiêu dùng biến động như thế nào. Đối với những điều không chắc chắn như vậy, công việc dự báo luôn luôn diễn ra. Dự báo là rất cần thiết, qua dự báo nhu cầu sản phẩm, công ty in Tuấn Vũ sẽ ra quyết định lượng hàng hóa cần dự trữ với số lượng là bao nhiêu, thời gian dự trữ là bao lâu, thời điểm cần cung ứng vào lúc nào. Để tiến hành dự báo, có nhiều phương pháp, các phương pháp dự báo thường sử dụng là dự báo theo định tính và dự báo theo định lượng. Dự báo theo định tính là dựa vào suy đoán cảm nhận. Phương pháp này phụ thuộc vào trực giác, kinh nghiệm, sự nhạy cảm của nhà quản trị. Dự báo theo phương pháp định lượng dựa chủ yếu vào các mô hình toán học trên cơ sở những tài liệu thống kê được. Trong đó, phương pháp dự báo định tính được thực hiện chủ yếu dưới các hình thức như lấy ý kiến của ban quản lý diều hành, lấy ý kiến hỗn hợp của lực lượng bán hàng, nghiên cứu thị trường người tiêu dùng… Và phương pháp dự báo định lượng tiến hành theo các mô hình dự báo là bình quân giản đơn, bình quân di động, bình quân di động có trọng số, phương pháp san bằng mũ giản đơn, san bằng mũ có điều chỉnh…
 37. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 37 3.2.5. Đào tạo lực lượng lao động bảo quản hàng hóa: 3.3. Kiến nghị:
Anúncio