Anúncio

Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân

31 de Mar de 2023
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Anúncio
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân
Próximos SlideShares
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty Viễn ThôngBáo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty Viễn Thông
Carregando em ... 3
1 de 49
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân(20)

Mais de Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620(20)

Anúncio

Último(20)

Báo Cáo Thực Tập Công Tác Tuyên Truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tại Uỷ Ban Nhân Dân

 1. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC………. KHOA BÁO CÁO THỰC TẬP Đề tài: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI UBND XÃ LANG QUÁN, HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2023
 2. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô trường Đại học ……….. đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu. Đặc biệt em rất cảm ơn Cô …………………là người hướng dẫn góp ý để em hoàn thành bài báo cáo thực tập này. Đồng thời em cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành tốt bài báo cáo này. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn các anh chị ở phòng nhân sự đã tận tình chỉ giúp em tìm hiểu thực tế về công tác nhân sự tại công ty cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua thời gian học tập tại trường cùng với thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty em đã từng bước trang bị kiến thức và học hỏi kinh nghiệm cho bản thân để làm việc vững vàng hơn trong chuyên môn nghề nghiệp sau này. Cuối cùng, với lòng quý trọng và biết ơn sâu sắc em xin kính chúc Cô dồi dào sức khỏe và thành đạt hơn nữa trong sự nghiệp, chúc quý công ty ngày càng phát triển lớn mạnh trong lĩnh vực kinh doanh.
 3. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BẢNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
 4. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BẢNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: ....................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
 5. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET MỤC LỤC MỞ ĐẦU............................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài .......................................................... 1 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu........................................................................ 3 2.1. Mục đích nghiên cứu:..................................................................................... 3 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: .................................................................................... 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:.................................................................... 3 4. Kết cấu luận văn................................................................................................ 4 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ TÀI.............. 5 1. Tổng quan về đề tài ........................................................................................... 5 2. Nội dung cơ bản của pháp luật về vấn đề lựa chọn ........................................ 10 2.1. Khái niệm phổ biến, giáo dục pháp luật....................................................... 10 2.2. Chủ thể, đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật ......................................... 11 2.3.1. Chủ thể phổ biến, giáo dục pháp luật........................................................ 11 2.3.2. Đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật.................................................. 13 CHƯƠNG II: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CỦA ĐỀ TÀI TẠI UBND XÃ LANG QUÁN. ............................................................................................. 16 1. Tổng quan về Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.. 16 2. Khái quát về tình hình hoạt động của UBND xã Lang Quán trong một số năm gần đây (2014-2016) ........................................................................................... 20 2.1. Khái quát về xã Lang Quán- huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang.............. 20 2.2. Khái quát về tình hình hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân xã Lang Quán từ năm 2014 - 2016 .......................................................................... 21 2.2.1. Về phát triển kinh tế.................................................................................. 21 2.2.2. Lĩnh vực đất đai, địa chính môi trường:.................................................... 22 2.2.3. Xây dựng cơ bản: ...................................................................................... 23 2.2.4. Giáo dục .................................................................................................... 23 2.2.5. Chính sách xã hội...................................................................................... 24
 6. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 2.2.6. Văn hóa thông tin- thể thao....................................................................... 25 2.2.7. Công tác an ninh........................................................................................ 26 2.2.8. Công tác quốc phòng................................................................................. 26 2.2.9. Công tác tư pháp, hộ tịch .......................................................................... 27 3. Thực tiễn áp dụng pháp luật về Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở của UBND xã Lang Quán...................................................... 27 3.1. Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013:............................................. 27 3.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới do Quốc hội khóa XIII ban hành tại kỳ họp thứ 8, 9, 10, 11 và các văn bản pháp luật khác:. 28 3.3. Hình thức tuyên truyền, PBGDPL chủ yếu, thường xuyên, hiệu quả: ........ 28 3.4. Về nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL:.......................... 29 3.5. Công tác tuyên truyền, PBGDPL đến người dân......................................... 30 3.6. Công tác sinh hoạt Ngày Pháp luật:............................................................. 31 3.7. Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật:........................................................ 31 3.8. Công tác hòa giải ở cơ sở:............................................................................ 31 3.9. Công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật: .......................... 32 CHƯƠNG III. KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở CƠ SỞ TẠI UBND XÃ LANG QUÁN.................................. 34 1. Đánh giá việc áp dụng pháp luật đối với Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở tại UBND xã Lang Quán ................................................ 34 1.1.Thành tựu đạt được ....................................................................................... 34 1.2. Hạn chế, khó khăn của đơn vị...................................................................... 35 2. Kiến nghị......................................................................................................... 36 2.1.Đối với UBND xã Lang Quán về Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở ................................................................................................. 36 2.2. Đối với ngành dọc cấp trên (chỉnh sửa, bổ sung luật, phân cấp thẩm quyền quản lý....)............................................................................................................ 38
 7. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET KẾT LUẬN......................................................................................................... 40 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................42
 8. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, là công việc không thể tách rời với quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. PBGDPL là khâu đầu tiên trong hoạt động thực thi pháp luật, là phương tiện để chuyển tải những đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ và nhân dân. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân hiện nay, công tác này càng có vai trò quan trọng về nhiều mặt. Nhận thức được điều đó, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã xác định rõ công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và sáng tạo nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu: “Tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được thi hành một cách nghiêm minh, thống nhất và công bằng”. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng lại tiếp tục khẳng định: “Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế, quản lý xã hội bằng pháp luật, tuyên truyền, giáo dục toàn dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật”. Ngày 09/12/2003, Ban Bí thư cũng đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền
 9. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 2 xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng khóa IX, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần phải tăng cường thường xuyên, liên tục và ở tầm cao hơn. Thực tế, qua hơn 20 năm đổi mới đất nước, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đến công tác PBGDPL, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng cũng như xác định đúng vị trí của công tác PBGDPL trong tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền. Thực hiện chủ trương trên của Đảng, pháp luật của nhà nước, công tác PBGDPL ngày càng được chính quyền các cấp quan tâm, chú trọng. Ủy ban nhân dân các cấp, trong đó có Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (chính quyền cấp huyện) có trách nhiệm tổ chức việc thực hiện pháp luật trên địa bàn. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2015 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp” (khoản 1 Điều 106). Đối với UBND xã Lang Quán - một đơn vị hành chính cấp xã của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, trong những năm qua, công tác PBGDPL nhìn chung đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm; đã có những hoạt động phong phú, nội dung, hình thức cũng như phương pháp từng bước được đổi mới; thu được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Hoạt động PBGDPL đã góp phần từng bước nâng cao ý thức pháp luật, hình thành dần thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã, đưa pháp luật vào các hoạt động quản lý nhà nước và đời sống xã hội. Mặc dù vậy, công tác PBGDPL trên địa bàn xã vẫn còn bộc lộ không ít khó khăn, hạn chế ở nhiều mặt: Về nhận thức; về kinh phí, cơ sở vật chất; về nhân lực; về nội dung; về phương pháp; về hình thức… đang đặt cấp ủy Đảng,
 10. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 3 chính quyền địa phương cũng như đội ngũ làm công tác PBGDPL của xã trước những băn khoăn, trăn trở. Thực trạng công tác PBGDPL trên địa bàn xã như thế nào? Những mặt đạt được? Những mặt hạn chế? Giải pháp cụ thể gì cho công tác PBGDPL tại UBND xã Lang Quán?... Chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác PBGDPL của UBND xã Lang Quán chỉ được cải thiện, được nâng cao khi tất cả những vấn đề trên được nhìn nhận và giải quyết một cách có hệ thống, khoa học trên cơ sở thực tiễn. Xuất phát từ mục đích đó, tôi chọn nội dung: “Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại UBND xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” làm đề tài luận văn. 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu một cách cơ bản những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn UBND xã Lang Quán, tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn hiện nay.Trên cơ sở đó rút ra những kết luận, đề xuất những giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác này tại địa phương. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Phân tích khái niệm phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. - Đánh giá thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn UBND xã Lang Quán, tỉnh Tuyên Quang. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác này tại địa phương. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật qua thực tiễn tại UBND xã Lang Quán, tỉnh Tuyên Quang. - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề về phổ
 11. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 4 biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã và thực trạng, giải pháp đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn UBND xã Lang Quán, tỉnh Tuyên Quang với khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2016. 4. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của đề tài. Chương II: Thực tiễn áp dụng pháp luật của đề tài tại UBND xã Lang Quán. Chương III. Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại UBND xã Lang Quán
 12. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 5 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ TÀI PHÁP LUẬT 1. Tổng quan về đề tài Phổ biến, giáo dục pháp luật là một vấn đề đang được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm thực hiện Trong khoa học pháp lý hiện nay, có nhiều quan điểm, quan niệm khác nhau về khái niệm phổ biến, giáo dục pháp luật. Sự khác nhau về quan điểm, quan niệm đó sẽ dẫn đến những lựa chọn khác nhau về nội dung, hình thức và phương pháp phổ biến. Vì vậy, việc tiếp cận khái niệm phổ biến, giáo dục pháp luật một cách đúng đắn, khoa học sẽ giúp cho việc lựa chọn nội dung, hình thức và phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp. Trên thực tế, PBGDPL ít được đề cập đến như một khái niệm mang tính học thuật. Trong các tài liệu khoa học, thuật ngữ thường được sử dụng là giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, trong hầu hết các văn kiện của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn liên quan, phổ biến, giáo dục pháp luật được sử dụng một cách phổ biến. Vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu của luận văn này, tác giả sử dụng thuật ngữ phổ biến, giáo dục pháp luật với ý nghĩa chung đó. Thứ nhất, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Dù bất kỳ ở chế độ nào, nhất là chế độ xã hội chủ nghĩa thì pháp luật luôn tồn tại và có vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là tất yếu. Pháp luật là công cụ chủ yếu để thiết lập, duy trì trật tự, kỷ cương xã hội xã hội chủ nghĩa; là công cụ pháp lý quan trọng để Đảng và Nhà nước thực hiện sự lãnh đạo, quản lý đối với toàn xã hội, là phương tiện chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ đối với xã hội. Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là yêu cầu và tiêu chí quan trọng của mỗi công dân.
 13. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 6 Giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị với mục tiêu là “Giáo dục kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện để công dân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”. Có thể nói rằng mỗi một quy phạm pháp luật đều là phương tiện để củng cố, ghi nhận, một quy tác mà xã hội cần, xã hội ủng hộ nhằm bảo vệ những lợi ích của Nhà nước mà còn là của mỗi công dân. Bởi vậy, khi thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật sẽ tạo ra khả năng cho việc giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần hình thành ở đối tượng giáo dục những quan hệ giá trị xác định với chính trị tư tưởng. Ngược lại trong giáo dục chính trị tư tưởng có chức năng đan xen trong nội dung của mình những hiện tượng của pháp luật, củng cố những quan hệ tích cực đối với những đòi hỏi của pháp luật, kích thích lợi ích điều chỉnh bằng pháp luật. Mối quan hệ mật thiết qua lại chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật và giáo dục ý thức chính trị tư tưởng đòi hỏi các chủ thể giáo dục pháp luật phải kết hợp và bổ sung cho nhau. Thứ hai, PBGDPL có mối quan hệ chặt chẽ với công tác xây dựng, thực hiện pháp luật Chúng ta đã và đang tiến hành xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân với mục đích thực hiện quyền làm chủ của nhân dân theo chủ trương, đường lối của Đảng. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lấy pháp luật làm căn cứ điều tiết các hành vi cá nhân, các quan hệ xã hội, bảo đảm cho xã hội ổn định và phát triển bền vững. Để có được xã hội pháp quyền như vậy, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như xây dựng hệ thống luật pháp hoàn chỉnh, có hệ thống tổ chức bộ máy nhà
 14. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 7 nước từ Trung ương xuống cơ sở vững chắc, trình độ văn hóa pháp luật và ý thức của người dân đạt tới sự hiểu biết, tự giác cao, các cơ quan giám sát thi hành pháp luật nghiêm minh... Trong số những yếu tố trên, yếu tố nào cũng có vai trò đặc biệt quan trọng. Nhưng suy cho cùng, hệ thống luật pháp ấy có đến được với người dân không, nhân dân có hiểu biết và tự giác thực hiện pháp luật hay không là vấn đề quyết định. Nếu luật pháp vẫn chỉ là luật pháp cho dù có hoàn chỉnh đến mấy; nếu người dân cứ tự do sống theo bản năng của mình không cần biết đến luật pháp, thì không những xã hội không phát triển mà còn rất tồi tệ và bất ổn. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, pháp luật phải đi vào cuộc sống, nhân dân thấy cần pháp luật như cần không khí để hít thở vậy. Muốn pháp luật đến được với nhân dân, pháp luật được thực hiện trong thực tế, đi vào cuộc sống; muốn thực hiện đựợc pháp luật thì phải hiểu pháp luật mà muốn nhân dân hiểu được pháp luật thì nhân dân cần được PBGDPL. PBGDPL là hoạt động nhằm hình thành tri thức, tình cảm và thói quen xử sự phù hợp với quy định của pháp luật, chính vì thế PBGDPL chính là khâu trung gian, là cầu nối giữa xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật. Cho nên, việc PBGDPL cho nhân dân là việc làm không thể thiếu và cũng không thể làm một, hai lần, làm một thời gian ngắn là xong mà phải rất kiên trì, sáng tạo, linh hoạt, được toàn xã hội tham gia. Thứ ba, PBGDPL được tổ chức, thực hiện bởi những chủ thể xác định (Chính phủ, các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp). Xuất phát từ quan điểm của Đảng ta là “tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm Nhà nước ta thực sự là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo”, chúng ta đang từng bước phấn đấu nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý xã hội bằng pháp luật thì pháp luật giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, qua giáo dục pháp luật giúp cho công dân ý thức được một cách đúng đắn cũng như thực hiện một cách có hiệu quả các quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, tổ chức, cơ quan
 15. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 8 trong sự nghiệp xây dựng giàu mạnh, góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Để hoạt động PBGDPL được tiến hành đồng bộ, công tác PBGDPL đã được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả từ cấp trung ương tới cấp xã, phường, thị trấn. Ở Trung ương, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được thành lập với thành viên là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các cơ quan Đảng, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ Tư pháp là đầu mối phối hợp với các bộ, ngành thành viên đề ra và tổ chức các kế hoạch dài hạn, hàng năm của Chính phủ. Ở địa phương hiện nay, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố; Phòng Tư pháp các thành phố (thuộc tỉnh), quận, huyện đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cùng cấp thành lập Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục cấp tỉnh, cấp huyện. Hàng năm, với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã xây dựng các kế hoạch PBGDPL dài hạn và hàng năm của địa phương. Ở xã, phường, thị trấn cũng đã thành lập Hội đồng hoặc Ban phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là chủ thể quan trọng của PBGDPL, đưa công tác PBGDPL tập trung hơn, toàn diện và có chiều sâu hơn, theo chương trình, kế hoạch cụ thể; là đầu mối quan trọng để phối hợp các nguồn nhân lực và vật lực nhằm đưa công tác PBGDPL phát triển và có hiệu quả. Thứ tư, PBGDPL nhằm truyền đạt những thông tin, nội dung pháp luật giúp đối tượng được tác động có những hiểu biết nhất định góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho đối tượng. Để giữ gìn trật tự xã hội, cần tạo lập được một thói quen trong đời sống xã hội, đó là thói quen chấp hành pháp luật, thái độ thượng tôn pháp luật. Nghĩa là phải xây dựng được ý thức chấp hành pháp luật ở trình độ cao của tất cả các thành viên trong xã hội. Ý thức pháp luật - đó là trình độ hiểu biết của các tầng
 16. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 9 lớp nhân dân về pháp luật. Đó còn là thái độ đối với pháp luật như tông trọng hay coi thường pháp luật, thái độ đối với hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. PBGDPL nhằm xây dựng ý thức pháp luật, hình thành lối sống theo pháp luật. Điều đó góp phần khắc phục tư tưởng coi thường pháp luật, thái độ “hư vô” pháp luật - điều đáng lo lắng nhất trong đời sống xã hội, đồng thời cũng góp phần khắc phục tình hình “duy ý chí” trong việc điều chỉnh pháp luật mà thực chất là giảm hiệu lực và hiệu quả pháp luật, làm giảm giá trị và uy tín của pháp luật trong đời sống xã hội. Những thông tin, nội dung pháp luật được truyền đạt qua PBGDPL sẽ giúp mọi người trong xã hội nâng cao ý thức pháp luật, tức là đều hiểu biết đúng đắn yêu cầu của các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của mình, đều có thái độ tôn trọng, ủng hộ các quy định đó nên luôn luôn có các hành vi hợp pháp, nhờ đó, pháp luật sẽ được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và tự giác hơn. Thứ năm, địa bàn xã ở Việt Nam chủ yếu là các vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa nên dân cư không đông nhưng lại phân bố không đều; cư dân sinh sống thưa thớt và rải rác trên những địa hình khác nhau.Dân cư ở địa bàn xã chủ yếu là nông dân, trình độ dân trí thấp, cuộc sống thuần nông, giản đơn, bị chi phối bởi nhiều phong tục tập quán, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; chính vì vậy, nhu cầu học hỏi pháp luật của họ không cao, họ chỉ cần tới pháp luật khi nào nảy sinh những vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích cá nhân mà không hình thành được ý thức, thói quen thường xuyên tìm hiểu pháp luật, kể cả những văn bản luật có liên quan thiết thực đến đời sống mỗi công dân. Điều này gây khó khăn rất lớn cho công tác PBGDPL tại địa bàn xã. Mặt khác, đây lại là đối tượng đông đảo của hoạt động PBGDPL ở địa bàn xã nên chất lượng công tác PBGDPL đặc biệt bị ảnh hưởng. Thứ sáu, nhu cầu phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay ở nước ta ngày một tăng khi chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường, tiến hành công
 17. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 10 nghiệp hóa, hiện đại hóa dẫn đến hiện tượng đô thị hóa nông thôn ngày càng nhiều; xây dựng nhà nước pháp quyền, vị thế của pháp luật ngày một được coi trọng hơn, mở cửa, hội nhập quốc tế nên các quan hệ pháp luật có yếu tố nước ngoài ngày càng nhiều. Hơn thế nữa, trong điều kiện nước ta hiện nay, số lượng các văn bản pháp luật được ban hành ngày càng lớn, với nội dung đa dạng, phức tạp, điều chỉnh nhiều loại quan hệ của đời sống xã hội nhằm phục vụ tiến trình đổi mới đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi công tác PBGDPL phải có chất lượng hơn, đối với tất cả các đối tượng dân cư trên địa bàn xã, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức và các doanh nhân. Đây cũng chính là một trong những đặc điểm quan trọng của công tác PBGDPL trên địa bàn xã ở Việt Nam. 2. Nội dung cơ bản của pháp luật về vấn đề lựa chọn 2.1. Khái niệm phổ biến, giáo dục pháp luật Khái niệm phổ biến, giáo dục pháp luật là sự kết hợp từ phổ biến pháp luật và giáo dục pháp luật. Phổ biến pháp luật theo nghĩa hẹp được hiểu là giới thiệu tinh thần văn bản pháp luật cho đối tượng của nó. Theo nghĩa rộng, phổ biến pháp luật là truyền bá pháp luật cho mọi đối tượng. Khái niệm giáo dục pháp luật cũng thường được hiểu ở hai cấp độ khác nhau (nghĩa rộng và nghĩa hẹp). Theo Từ điển Tiếng Việt năm 2009 thì “Giáo dục là hoạt động nhằm tác động một cách có hệ thống đến sự phát triển tinh thần thể chất của một đối tượng nào đó làm cho đối tượng ấy dần dần có được những phẩm chất và năng lực như yêu cầu đề ra”. Theo Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật thì giáo dục pháp luật là một khái niệm rộng bao gồm cả quá trình nâng cao tri thức pháp luật cho đối tượng bằng mọi cách (thuyết phục, nêu gương, ám thị….) hình thành tình cảm, niềm tin pháp luật cho đối tượng, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đối tượng.
 18. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 11 Theo nghĩa rộng thì giáo dục pháp luật là quá trình hình thành ý thức pháp luật của các thành viên xã hội chịu sự tác động tích cực cũng như tiêu cực, có chủ đích cũng như tự phát của các điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan như các điều kiện kinh tế - xã hội, chế độ chính trị hệ thống pháp luật và thực tiễn pháp lý, môi truờng sống cũng như giáo dục xã hội. Quan điểm này xuất phát từ khái niệm giáo dục pháp luật theo nghĩa rộng khoa học giáo dục quan niệm giáo dục là quá trình tác động của những điều kiện khách quan như chế độ chính trị, hệ tư tưởng, nền văn hóa trình độ phát triển kinh tế, hệ thống pháp luật, môi trường sống, phong tục, tập quán….và của cả những nhân tố chủ quan như sự tác động tự giác, có chủ định và định hướng của nhân tố con người nhằm hình thành ý thức pháp luật, văn hóa pháp luật của đối tượng giáo dục pháp luật. Ý thức pháp luật của những giai cấp khác nhau thì khác nhau, do đó ý thức pháp luật là sản phẩm của quá trình tác động của các nhân tố khách quan và chủ quan, tích cực và tiêu cực. Xuất phát từ khái niệm giáo dục pháp luật trên cho thấy giáo dục pháp luật là hình thức giáo dục cụ thể, là “cái riêng, cái đặc thù” trong mối quan hệ với giáo dục nói chung. Trong quá trình nghiên cứu, quản lý và trực tiếp thực hiện các hoạt động PBGDPL tại địa phương, tôi rất tâm đắc với quan niệm: Phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động có định hướng, có tổ chức, có dự định của sự nghiệp giáo dục tác động lên đối tượng giáo dục một cách có hệ thống và thường xuyên để cung cấp tri thức pháp luật bồi dưỡng tình cảm và hành vi hợp pháp cho đối tượng giáo dục nhằm hình thành ở họ ý thức pháp luật phù hợp với các quy định của pháp luật và đòi hỏi của nền pháp chế hiện hành. 2.2. Chủ thể, đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật 2.3.1. Chủ thể phổ biến, giáo dục pháp luật Ý thức pháp luật của các đối tượng trong xã hội được hình thành thông qua ảnh hưởng của hoàn cảnh khách quan và sự tác động trực tiếp của công tác
 19. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 12 giáo dục pháp luật. Sự tác động này được thực hiện nhờ các chủ thể của giáo dục pháp luật. Như đã nêu trên, phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động định hướng có tổ chức, có chủ định của chủ thể giáo dục tác động lên đối tượng giáo dục. Vì vậy, tất cả những người theo chức năng, nhiệm vụ hay trách nhiệm xã hội đã góp phần tham gia vào việc thực hiện mục tiêu PBGDPL đều được hiểu là chủ thể PBGDPL. Chủ thể phổ biến, giáo dục pháp luật là người thực hiện việc giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Theo quan điểm chung hiện nay, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chung của các cơ quan, tổ chức và các cá nhân được phân công mà theo cách hiểu truyền thống thường bao gồm: Những người công tác tại các cơ quan pháp luật; cán bộ tuyên huấn của các cơ quan, đơn vị; báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên giảng dạy môn pháp luật trong các trường học… Đây là những người trực tiếp truyền tải những thông tin pháp luật, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật đến các đối tượng. Tùy theo nhiệm vụ và nội dung công việc, chủ thể phổ biến, giáo dục pháp luật có thể phân chia thành các nhóm: - Nhóm chủ thể chịu trách nhiệm lãnh đạo (Chủ thể tổ chức, quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật): Các tổ chức Đảng, các cơ quan tư tưởng văn hóa, hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị. - Nhóm các chủ thể gián tiếp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật: Những người làm các chương trình truyền hình, chương trình phát thanh, chương trình giáo dục pháp luật trong các nhà trường… - Nhóm các chủ thể trực tiếp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật: Các báo cáo viên pháp luật, giảng viên pháp luật, giáo viên pháp luật, các nhà tư vấn pháp luật, những người áp dụng pháp luật…
 20. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 13 Căn cứ vào mức độ liên quan giữa chức năng, nhiệm vụ hay trách nhiệm pháp lý của các chủ thể và mục đích của công tác PBGDPL mà chủ thể PBGDPL cũng có thể được phân chia thành hai loại: - Chủ thể chuyên nghiệp: Là những người có chức năng, nhiệm vụ hay trách nhiệm pháp lý chủ yếu, trực tiếp, thường xuyên thực hiện các mục tiêu PBGDPL bao gồm các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở hệ thống các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội các cấp; các phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên của cơ quan thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh - truyền hình, tạp chí, bản tin, tập san về pháp luật…); các giáo viên, giảng viên giảng dạy pháp luật trong các nhà trường; cán bộ và chuyên gia nghiên cứu, chỉ đạo PBGDPL tại cơ quan Nhà nước, tổ chức nghề nghiệp pháp luật, tổ chức xã hội… Đây chính là những chủ thể quan trọng, chủ yếu có thể gọi là lực lượng nòng cốt của PBGDPL. - Chủ thể không chuyên nghiệp: Là những người tuy chức năng, nhiệm vụ chính không phải là PBGDPL nhưng thông qua hoạt động chuyên môn ở các lĩnh vực khác nhau đã tham gia thực hiện mục tiêu PBGDPL như đại biểu Quốc hội , đại biểu HĐND các cấp, cán bộ các cơ quan hành pháp, cán bộ là thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng, đoàn thể, cán bộ, nhân viên cơ quan quản lý nhà nước… Ngoài ra, thông qua hoạt động thực tiễn liên quan đến pháp luật thì mỗi công dân đều là chủ thể PBGDPL. Bằng sự tự giáo dục, bằng ý thức trách nhiệm công dân của mình và bằng sự gương mẫu thực hiện pháp luật của nhà nước, đường lối chính sách của Đảng mà mỗi công dân đã có tác dụng ảnh hưởng giáo dục tích cực đến các công dân khác. 2.3.2. Đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật Đối tượng PBGDPL là một trong những vấn đề lý luận cơ bản của PBGDPL; việc xác định nội dung, phương pháp, hình thức PBGDPL có phù
 21. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 14 hợp, hiệu quả hay không phụ thuộc phần lớn vào việc nghiên cứu, đánh giá một cách đúng đắn, đầy đủ và toàn diện đối tượng PBGDPL. Đối tượng PBGDPL là các cá nhân công dân, những nhóm cộng đồng xã hội cụ thể tiếp nhận trực tiếp hay gián tiếp những tác động của các hoạt động PBGDPL do các chủ thể PBGDPL tiến hành nhằm đạt được những mục đích đề ra. Đối tượng của PBGDPL rất đa dạng, phong phú về thành phần xã hội, về trình độ, khả năng nhận thức, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp... Trên cơ sở các yếu tố như điều kiện, hoàn cảnh tiếp nhận, yếu tố dân tộc, địa lý, đặc điểm tâm lý, yếu tố học vấn, địa vị xã hội… của mỗi công dân mà đối tượng PBGDPL được xác định bao gồm các nhóm sau: - Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình các cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tham gia vào các quan hệ pháp luật với tư cách là đại diện cho nhà nước để thực hiện các quyền và nghĩa vụ cụ thể. Thái độ và hành vi xử sự đúng pháp luật hay không của họ là tấm gương phản chiếu tính pháp chế trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong mối quan hệ với pháp luật vừa là đối tượng của giáo dục pháp luật vừa là chủ thể giá dục, vì vậy một mặt họ phải được tiếp cận giáo dục pháp luật gắn liền với giáo dục đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong các nhà trường đến bồi dưỡng nâng cao thường xuyên trong quá trình làm việc, mặt khác phải được trang bị các kiến thức và kỹ năng trong việc giáo dục pháp luật. Thực tiễn hiện nay giáo dục pháp luật cho đối tượng này vừa là vấn đề cấp bách vừa là vấn đề lâu dài, phải thường xuyên, liên tục mới có thể đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật. - Học sinh, sinh viên: Thế hệ công dân trẻ tuổi hôm nay là những người chủ đất nước trong tương lai, giáo dục pháp luật phải được tiến hành ngay trong trường học từ phổ thông đến đại học.
 22. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 15 - Chủ doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp: Giáo dục pháp luật là đòi hỏi từ nhu cầu thiết thực của các nhà kinh doanh và yêu cầu quản lý kinh tế của nhà nước. Vì vậy, phải giúp họ có đuợc những kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, tạo thói quen kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật, tránh tình trạng vi phạm pháp luật. Với người lao động trong các doanh nghiệp, sự hiểu biết pháp luật là hết sức cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước, cũng như yếu tố để góp phần đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ pháp luật. - Các tầng lớp nhân dân (phụ nữ, nông dân, thanh niên, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số…): Đây là các lực lượng chiếm đa số trong xã hỗi, họ ít có điều kiện được học tập, nghiên cứu tìm hiểu pháp luật. Vì vậy, cần phải giáo dục pháp luật để họ nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ, quyền lợi của công dân đối với nhà nước và xã hội. Việc xác định chủ thể, đối tượng của hoạt động giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong lý luận và thực tiễn; trên cơ sở mối quan hệ, sự tác động qua lại lẫn nhau giữa chủ thể và đối tượng trong quá trình giáo dục pháp luật. Trong đó, chủ yếu là sự tác động có ý thức, có mục đích, có kế hoạch của người giáo dục pháp luật lên người được giáo dục pháp luật. Điều đó tạo cho chủ thể xác định các nội dung, hình thức, phương tiện, biện pháp phù hợp để tiếp cận với đối tượng giáo dục pháp luật một cách có hiệu quả nhất. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là việc phân biệt chủ thể và đối tượng PBGDPL chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận và mang tính chất tương đối. Bởi như C.Mác đã từng nói: “Người đi giáo dục cần phải được giáo dục”, thực tiễn pháp lý luôn có xu hướng và buộc các chủ thể phải thường xuyên đóng vai trò của đối tượng PBGDPL và cùng với mục đích đạt được của PBGDPL sẽ kéo theo sự vươn lên của đối tượng trở thành chủ thể của PBGDPL.
 23. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 16 CHƯƠNG II: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CỦA ĐỀ TÀI TẠI UBND XÃ LANG QUÁN. 1. Tổng quan về Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở Công tác PBGDPL có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong giai đoạn hiện nay, công tác này càng trở nên cần thiết, khi Đảng, Nhà nước ta chủ trương “xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân”, “tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật”. Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa đặt ra yêu cầu cấp bách là phải từng bước đưa xã hội vào kỷ cương, trật tự, mọi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật - Đề cao vai trò của pháp luật trong đời sống, đảm bảo tính tối cao của luật, thừa nhận và bảo đảm quyền tự do của công dân, xây dựng và phát triển xã hội dân chủ. Để góp phần xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, không chỉ cần thiết phải xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh mà đồng thời phải có cơ chế, chính sách, biện pháp để mỗi công dân am hiểu và triệt để thực thi pháp luật. Ý thức và hành vi hợp pháp của công dân không phải tự nhiên có mà phải thông qua một quá trình giáo dục thường xuyên, lâu dài nhằm cung cấp tri thức pháp luật, xây dựng tình cảm pháp luật và thói quen xử sự theo pháp luật. Đây chính là bản chất của hoạt động PBGDPL. Một khi mọi công dân đã am hiểu pháp luật thì tất yếu ý thức pháp luật của họ được nâng lên. Nhờ đó trật tự, kỷ cương trong xã hội được thiết lập; an ninh quốc gia được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, có thể khẳng định PBGDPL là cần thiết cho toàn xã hội nói chung. Đối với UBND xã Lang Quán nói riêng, là địa phương có diện tích tự nhiên tương đối rộng, với 21 thôn, bản, tiểu khu. Mặt khác, là xã nông nghiệp của huyện, gần 70% dân số xã sống bằng nghề nông, mặt bằng dân trí còn thấp,
 24. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 17 do đó hiểu biết pháp luật của đại đa số người dân chưa cao, tình hình vi phạm pháp luật chưa được hạn chế đáng kể; thái độ thờ ơ, thiếu tôn trọng pháp luật còn khá phổ biến. Tình trạng xuống cấp về đạo đức, vi phạm pháp luật, phá vỡ kỷ cương, coi thường phép nước của một bộ phận nhân dân sinh sống trên địa bàn xã đã và đang làm cho các cấp, các ngành và xã hội quan tâm lo lắng. Hiện tượng vi phạm pháp luật đã ảnh hưởng không chỉ về an ninh, trật tự an toàn xã hội mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến nền văn hóa, truyền thống đạo đức dân tộc và hạnh phúc của nhiều gia đình. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên là trình độ hiểu biết pháp luật của một bộ phận dân cư xã nhà còn quá thấp, ý thức pháp luật còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, trong điều kiện và hoàn cảnh của UBND xã Lang Quán, một xã có nền sản xuất nhỏ, cơ sở kinh tế và tư tưởng chưa thuần nhất, những nhân tố mới, điều kiện mới đã xuất hiện và phát triển nhưng những khó khăn về kinh tế và những hạn chế trong nhận thức cũng như sự ảnh hưởng của các tàn tích, tập tục lạc hậu còn nhiều nên công tác PBGDPL càng phải được chú trọng đặc biệt. Hơn thế nữa, trong xu thế phát triển và hội nhập chung của toàn thể cộng đồng, nhu cầu tìm hiểu, xử sự theo pháp luật và đặt mình trong mối quan hệ với pháp luật của các thành viên trong xã hội nói chung và của nhân dân UBND xã Lang Quán nói riêng ngày càng cao nhằm bắt kịp với nhịp độ phát triển của thời đại. Điều đó cho thấy, PBGDPL ở UBND xã Lang Quán là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Xuất phát từ yêu cầu tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, từ nhận thức về về vai trò của hoạt động PBGDPL trong quản lý nhà nước và quản lý xã hội.Nhận thức được vị trí và tầm quan trọng của công tác PBGDPL đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà, trong thời gian qua các cấp ủy Đảng và chính quyền UBND xã Lang Quán luôn coi trọng công tác PBGDPL, coi đây là
 25. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 18 một nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Triển khai thi hành các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước và để lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác PBGDPL, trong những năm qua, UBND xã Lang Quán luôn xác định rõ ba mục tiêu sau: - Tăng cường sự phối hợp giữa cán bộ Tư pháp xã với các ngành, đoàn thể, tổ chức triển khai việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật rộng rãi trong cán bộ và nhân dân các văn bản pháp luật thiết thực với đời sống xã hội. - Tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành đề cương tuyên truyền các văn bản luật đến các ngành, các địa phương làm tài liệu để những đơn vị này nhân ra diện rộng. - Tổ chức khảo sát nắm tình hình về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhu cầu hiểu biết, khả năng nhận thức về pháp luật trong cán bộ và nhân dân để trên cơ sở đó xác định phương pháp và hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật phù hợp với từng đối tượng. Để đạt được những mục tiêu nêu trên Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt cũng như chỉ đạo triển khai các văn bản trong công tác PBGDPL của Trung ương và của tỉnh như: Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 09/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Kế hoạch số 19KH/TU ngày 07/6/2014 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chương trình PBGDPL của UBND tỉnh giai đoạn 2013 - 2017; Chương trình PBGDPL của UBND tỉnh giai đoạn 2018 - 2022 và hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp…
 26. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 19 Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác PBGDPL trên địa bàn xã còn được khẳng định bởi việc ban hành hệ thống các văn bản nhằm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện PBGDPL. Giai đoạn 2014 - 2016, Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng PHCTPBGDPL đã trực tiếp ban hành 62 văn bản và chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn ban hành hàng trăm văn bản nhằm triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn. Cụ thể có các văn bản như: Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân địa phương; Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định phê duyệt chương trình PBGDPL UBND xã Lang Quán giai đoạn từ năm 2013 - 2017; Quyết định phê duyệt chương trình PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân UBND xã Lang Quán giai đoạn từ năm 2017 đến 2020; Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng PHCTPBGDPL huyện; Quyết định về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Chỉ thị về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở; Kế hoạch cấp phát tài liệu cho cán bộ làm công tác PBGDPL cấp xã giai đoạn 2014 - 2016; Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ hòa giải ở cơ sở UBND xã Lang Quán giai đoạn 2015 - 2020; các Kế hoạch PBGDPL quan các năm; Chương trình PBGDPL cụ thể hàng quý, hàng tháng; Kế hoạch tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật; hệ thống các công văn hướng dẫn kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; công văn tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý, xây dựng và khai thác Tủ sách pháp luật,… Các văn bản trên của Huyện ủy, UBND, Hội đồng PHCTPBGDPL UBND xã Lang Quán nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các
 27. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 20 tầng lớp nhân dân về vai trò, trách nhiệm của mỗi công dân và tập thể trong công tác PBGDPL. Qua các văn bản này cũng xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên trong chỉ đạo và thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn UBND xã Lang Quán. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân UBND xã Lang Quán cũng đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai công tác PBGDPL của đơn vị mình với các hình thức và nội dung phù hợp đối với từng đối tượng, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn có chiều sâu và hiệu quả. 2. Khái quát về tình hình hoạt động của UBND xã Lang Quán trong một số năm gần đây (2014-2016) 2.1. Khái quát về xã Lang Quán- huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang Xã Lang Quán là một xã miền núi nằm ở phía tây của huyện Yên Sơn, cách trung tâm huyện 7 km. Phía bắc giáp với xã Tứ Quận; phía nam giáp với xã chân Sơn, huyện Yên Sơn và xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; phía tây giáp với xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên; phí đông giáp với xã Thắng Quân. Xã có 21 thôn, 1.619 hộ với 6.878 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm 20%; dân tộc Tày chiếm 25%; dân tộc Dao chiếm 53 %; các dân tộc Hoa, Mông, Cao lan chiếm 2% so với tổng dân số. Tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã là 2.782,27 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 690,42ha, chiếm 24,81%; đất lâm nghiệp là 1.835,14 ha, chiếm 65,96%; đất nuôi trồng thủy sản là 29,9 ha, chiếm 1,07% so với tổng diện tích. Đảng bộ xã có 25 chi bộ trực thuộc, với tổng số 250 đảng viên, từ năm 2014 đến nay Đảng bộ, chính quyền xã Lang Quán luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh cấp huyện. Mặt trận tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đều được công nhận danh hiệu vững mạnh. Tỷ lệ các thôn đạt thôn văn hóa hàng năm đều đạt từ 80% trở lên 17/21 thôn, và 21/21 thôn có nhà văn hóa để nhân dân sinh hoạt.
 28. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 21 + Ủy ban nhân dân xã là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. là một xã thuần nông, nghề nghiệp chính của nhân dân là trồng lúa nước, bình quân đất nông nghiệp 1000m2 /01 nhân khẩu. Trong những năm qua về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã từng bước phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã được giữ vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Về phát triển nông, lâm ngư nghiệp được kết hợp hài hòa, nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các cây giống, con giống tốt vào thâm canh tăng năng suất, đời sống của nhân dân ngày một nâng lên thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 1.150.000đ/ người/tháng đến năm 2016 thu nhập bình quân đầu người đạt 1.850.000đ/người/tháng; lương thực bình quân đầu người 450kg/người /năm; trong những năm gần đây được sự quan tâm của Đảng và nhà nước về cơ chế chính sách, người dân đã được tiếp cận với các nguồn vốn vay để đầu tư vào dịch vụ, kinh doanh. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được chú trọng đầu tư. Trên địa bàn xã đường giao thông đã được mở rộng và bê tông hóa đến trung tâm 21 thôn. Về văn hóa xã hội đã có nhiều thay đổi, từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 chiếm 35%, đến năm 2016 giảm còn 21% thei tiêu chí đa chiều. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - Quốc phòng và công tác xây dựng Đảng hàng năm của địa phương đề ra. 2.2. Khái quát về tình hình hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân xã Lang Quán từ năm 2014 - 2016 2.2.1. Về phát triển kinh tế Với đặc thù là xã thuần nông, nguồn thu ngập chính của nhân dân là sản xuất nông nghiệp, trong những năm gần đây được sự quan tâm của nhà nước,
 29. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 22 nhân dân đã mạnh dạn đầu tư vốn và con giống để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, Thông qua ngân hàng chính sách xã hội, các cấp hội đoàn thể, tạo điều kiện cho các hội viên thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn vay vốn để giải quyết việc làm, qua tổng hợp của các tổ chức đoàn thể đến nay đã giải quyết cho 850 hộ tổng số tiền là trên 14 tỷ đồng. Ngân hàng nông nghiệp giải quyết cho 350 hộ nông dân vay vốn với tổng số tiền là trên 18 tỷ đồng, các hộ vay vốn xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt có 7 hộ vay 3, tỷ đồng. Ngoài ra Hội liên hiệp phụ nữ xã còn thành lập được 21 nhóm tiết kiệm vay vốn ở 21 chi hội đến nay tổng số tiền tiết kiệm là 210 triệu đồng hỗ trợ cho 42 hội viên vay làm kinh tế. Từ những nguồn vốn đầu tư cho nhân dân vay đã làm tăng nguồn thu nhân cho các hộ, năm 2014 số hộ nghèo 539/1.540 hộ chiếm 35%, năm 2016 340/1.619 hộ (theo tiêu chí đa chiều) chiếm 21%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 1.150.000đ/ người/tháng đến năm 2016 thu nhập bình quân đầu người đạt 1.850.000đ/người/tháng; lương thực bình quân đầu người 450kg/người /năm 2.2.2. Lĩnh vực đất đai, địa chính môi trường: - Thực hiện việc đo đạc địa chính cấp đổi, cấp mới quyền sử dụng đất cho các hộ trên địa bàn đến ngày 30/11/2016 đã cấp được 6.225 GCNQSDĐ. Trong đó cấp đổi là 3.014 giấy, cấp mới là 3.211 giấy. Số còn lại hiện nay cán bộ địa chính xã đang phối hợp với phòng tài nguyên môi trường, văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất, thẩm định hồ sơ và tiếp tục thực hiện cấp quyền sử dụng đất cho các hộ theo đúng quy định của luật đất đai..cấp mới 2.500/3211 giấy CNQSD đất . - Giấy chứng nhận chỉnh lý: Đến nay đã chỉnh lý và cấp đổi cho các hộ 1.200,GCN cho 178 hộ gia đình và cá nhân. - Về đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai năm 2014- 2016, Đã tiếp nhận 15 đơn thư khiếu nại tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân xã đã hòa giải, giải quyết xong 13 đơn còn lại 2 đơn đã hòa giải nhưng không thành, đã hoàn thiện hồ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện giải quyết .
 30. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 23 2.2.3. Xây dựng cơ bản: Tranh thủ nguồn kinh phí đầu của nhà nước đã dựng 8 phòng học trường Tiểu học và 10 phòng học cho trường trường Trung học cơ sở trị giá trên 10 tỷ đồng. + Công tác giao thông Tranh thủ nguồn vốn đầu tư của các dự án từ năm 2014- 2016 đã bê tông hóa toàn bộ hệ thống đường từ trung tâm xã đi các thôn với tổng chiều dài 52 km, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và lưu thông hàng hóa đế trung tâm thôn, xóm. + Công tác thủy lợi Trong 3 năm từ các nguồn vốn của các dự án đầu tư chương trình cứng hóa kênh mương nội đồng đã xây dựng mới là 6,5 km kênh mương, trong đó nguồn vốn 135 đầu tư xây dựng là 1.140m. - Thu ngân sách, chi ngân sách - Tổng thu nhân sách năm năm 2014 tổng thu ngân sách 5,311 tỷ đồng; năm 2016: 5,414 tỷ/5,379 tỷ đồng đạt 100,6% kế hoạch; thu trên địa bàn 169,144 triệu đồng/ 133,9 triệu đồng đạt 128 %KH. - Chi ngân sách: 5,239 tỷ đồng/ 5,379 tỷ đồng đạt 97,4% 2.2.4. Giáo dục - Giáo dục Mầm non Duy trì thành quả phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến lớp đạt 100%, tỷ lệ ăn bán trú 516/516 cháu đạt 100%, việc đảm bảo an toàn cho trẻ nhà trường đã thực hiện tốt, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở nhà trường được chú trọng, trong các bếp ăn bán trú không dể sẩy ra ngộ độc thức ăn ở học sinh, khuôn viên của nhà trường thường xuyên được đảm bảo xanh sạch đẹp. - Giáo dục Tiểu học chất lượng dạy và học ngày được nâng cao, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu được nhà trường quan tâm, cơ sở vật chất đã từng bước được đầu tư và mang lại hiệu quả thiết thực để phục vụ cho công tác dạy
 31. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 24 và học. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 97%, trong đó học sinh giỏi chiếm 25%; học sinh khá chiếm 30%; học sinh trung bình chiếm 42%; học sinh yếu chiếm 3%. THCS duy trì thành quả phổ cập giáo dục. Kết quả học tập qua các năm học tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99%, trong đó học sinh khá , giỏi chiếm 45%; học sinh trung bình chiếm 55 %; học sinh - Công tác y tế Thực hiện tốt công tác khám và điều trị ban đầu cho nhân dân, công tác tiêm chủng mở rộng, dân số kế hoạch hóa gia đình và các chương trình khác của ngành đạt kết quả tốt - Duy trì tốt tiêm chúng các mũi vacxin cho trẻ em dưới 6 tuổi - Thực hiện tốt công tác truyền thông dân số hạn chế sinh con thứ 3 *Chương trình công tác vệ sinh môi trường. Trạm y tế xã thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn xã thực hiện công tác vệ sinh môi trường, đến ngày 30/11/2016 toàn xã đã có 1621/1621 hộ gia đình có nhà tiêu, trong đó công trình nhà tiêu đạt chuẩn 661/1621 đạt 41%. * Công trình nước sạch hợp vệ sinh là 1.378/1.619 hộ đạt 85% 2.2.5. Chính sách xã hội Công tác thăm hỏi tặng quà động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ, thân nhân của liệt sỹ, người cao tuổi, người nhiễm chất độc da cam, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng đang hưởng bảo trợ xã hội, người tàn tật, người cô đơn được kiph thời, hàng tháng cấp phát chế độ cho 70 đối tượng được hưởng chế độ chính sách, trong đó: Thương binh 30 trường hợp, gia đình liệt sỹ là 33 trường hợp, nhiễm chất độc hóa học là 7 trường hợp.
 32. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 25 - Tổng số đối tượng tuổi 80 là…. Dà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế 100% cho các đối tượng chính sách, đồng bào là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, và các đối tượng thuộc thôn đặc biệt khó khăn xã 135, kịp thời theo đúng quy định. Đến tháng 6/2017 tổng số người được cấp thẻ BHYT là ……. - Công tác vay vốn xóa đói giảm nghèo Thông qua ngân hàng chính sách xã hội, các cấp hội đoàn thể, tạo điều kiện cho các hội viên thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn vay vốn để giải quyết việc làm, qua tổng hợp của các tổ chức đoàn thể đến nay đã giải quyết cho 850 hộ tổng số tiền là trên 14 tỷ đồng. Ngân hàng nông nghiệp giải quyết cho 350 hộ nông dân vay vốn với tổng số tiền là trên 18 tỷ đồng. - Lao động việc làm Năm 2016 xã tạo việc làm mới cho 385 lao động, mở 21 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi tại 21 xóm gồm 1510 lượt người tham gia, từ các nguồn vốn đầu tư của dự án đã mở 02 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn có 70 học viên tham gia, giới thiệu tư vấn cho trên 385 người đi lao động và làm việc tại các khu công nghiệp trong nước. 2.2.6. Văn hóa thông tin- thể thao Thường xuyên tăng cường công tác tuyên tuyền các chủ chương chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước đến nhân dân trên địa bàn xã. Hàng năm đã tổ chức tuyên truyền bằng loa đài và đài truyền thanh không dây đến 21 khu dân cư, và các hội nghị tổ chức tại nhà văn hóa xã là 275 buổi, tuyên tuyền băng rôn khẩu hiệu là 75 lượt. Duy trì hoạt động Điểm bưu điện văn hóa xã mở của hàng ngày buổi để phục vụ nhân dân và học sinh đến thư viện đọc sách, báo hiện nay thư viện xã có trên 500 đầu sách các loại để phục vụ cho nhân dân và học sinh đến đọc.
 33. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 26 Công tác văn hóa, văn nghệ được duy trì thường xuyên, các thôn đều có đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên đáp nhu cầu văn hóa cho nhân dân. Việc đánh giá bình xét thôn văn hóa và gia đình văn hóa được công khai, dân chủ qua đánh giá bình xét số hộ đạt gia đình văn hóa năm 2014 có 80% số hộ đạt gia đình văn hóa, năm 2016 có 1.376/1619 hộ đạt 85%, có 16/21 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa chiếm 80%, 2.2.7. Công tác an ninh Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững; ổn định, không xẩy ra vụ việc nào nghiêm trọng và phức tạp, đã kịp thời giải quyết các trường hợp vi phạm pháp luật, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã làm tốt công tác an ninh trật tự và bảo vệ các công trình công cộng trên địa bàn xã đặc biệt là các ngày lễ lớn trong năm, và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, và Hội đồng nhân dân các cấp được an toàn tuyệt đối. Công tác quản lý hộ khẩu hộ tịch, tạm trú, tạm vắng được quản lý chặt chẽ, và theo đúng quy định của pháp luật. 2.2.8. Công tác quốc phòng Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các ngày lễ lớn trong năm, thực hiện tốt công tác phối hợp với Công an xã tuần tra canh gác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch chiến đấu phòng thủ hàng năm. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ được đảm bảo an toàn tuyệt đối được cấp trên đánh giá đơn vị khá giỏi, tổ chức huấn luyện dân quân đúng kế hoạch quân số tham gia huấn luyện đạt 97%, kết quả huấn luyện được cấp trên đánh giá đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong thời gian huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tổ chức cho chiến sỹ dân quân làm công tác dân vận giúp các gia đình chính sách, và tu sửa tuyến đường trục xã với tổng số là 91 ngày công trị giá bằng tiền trên 9 triệu đồng.
 34. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 27 Tổ chức phát lệnh gọi thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự khám sơ tuyển là 62 thanh niên, đảm bảo 100% KH, khám tuyển 31 thanh niên và có 7 thanh đã nhận Lệnh nhập ngũ năm 2017 theo kế hoạch nhà nước giao. 2.2.9. Công tác tư pháp, hộ tịch Phối hợp với Ban văn hóa xã hội xã, xây dựng kế hoạch tuyên truyền các chủ chương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật đến 21/21 xóm trên địa bàn xã. Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn cấp xã; - Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính Từng bước hoàn thiện các thủ tục hành chính cấp xã, theo hướng đơn giản hóa, để thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch, và giải quyết đúng theo quy định của pháp Luật, niêm yết các các thủ tục hành chính, các văn bản tại công sở để nhân dân biết, thực hiện việc hẹn và trả kết quả theo đúng thời gian quy định. -Tiếp nhận, và giải quyết đơn thư Đã tiếp nhận 46 đơn thư khiếu nại tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân xã đã hòa giải, giải quyết xong 37 đơn, trong đó lý hôn 7 đơn còn lại 2 đơn đã hòa giải nhưng không thành, đã hoàn thiện hồ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện giải quyết . 3. Thực tiễn áp dụng pháp luật về Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở của UBND xã Lang Quán 3.1. Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Tỉnh ủy, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 tiếp tục
 35. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 28 được UBND xã Lang Quán quan tâm triển khai, phổ biến thông qua hế thống loa truyền thanh xã. 3.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới do Quốc hội khóa XIII ban hành tại kỳ họp thứ 8, 9, 10, 11 và các văn bản pháp luật khác: a) Thực hiện Kế hoạch số 410/KH-HĐPHPBGDPL ngày 03/02/2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016, Hội đồng phối hợp PBGDPL UBND xã Lang Quán đã chủ động trong công tác tham mưu tuyên truyền, PBGDPL tập trung vào các văn bản pháp luật mới do Quốc hội khóa XIII ban hành tại kỳ họp thứ 8, 9, 10, 11 và các văn bản pháp luật theo lĩnh vực chuyên ngành gắn với yêu cầu tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – chính trị địa phương. b) Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản cụ thể như Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trưng cầu ý dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bảo hiểm xã hội; Bộ luật Tố tụng dân sự; Bộ luật Dân sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Căn cước công dân; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ; Luật Biển Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy … 3.3. Hình thức tuyên truyền, PBGDPL chủ yếu, thường xuyên, hiệu quả: Để công tác tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả, Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Yên Sơn thực hiện với các hình thức đa dạng, phong phú như mở Hội nghị triển khai, quán triệt; tập huấn nghiệp vụ; Hội thi viết, sân khấu hóa; các phóng sự, bản tin, chuyên trang, chuyên mục Hỏi-đáp pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; phát sóng trên hệ thống truyền thanh huyện, xã; sinh hoạt Ngày Pháp luật; công tác hoà giải ở cơ sở; cấp phát tờ gấp tờ rơi, tài liệu tuyên truyền;
 36. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 29 băng rôn khẩu hiệu, pano, áp phích. Ngoài ra, hình thức tuyên truyền miệng về pháp luật là một hình thức tuyên truyền mà người nói trực tiếp nói với người nghe về lĩnh vực pháp luật, trong đó chủ yếu là phổ biến, giới thiệu các quy định pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người nghe, hướng cho người nghe hành động theo các chuẩn mực pháp luật. Tuyên truyền miệng là hình thức PBGDPL khá đặc biệt bởi lẽ đây là một công đoạn không thể thiếu trong phần lớn các hình thức tuyên truyền khác. Trong sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông tin đại chúng như hiện nay, công tác tuyên truyền miệng vẫn giữ vai trò quan trọng trong hoạt động PBGDPL bởi nó có thể thực hiện được ở mọi nơi, mọi lúc, đưa thông tin pháp luật đến với người dân trong mọi hoàn cảnh, điều kiện mà không bị phụ thuộc vào công cụ, không gian và thời gian. Chính vì vậy, trong những năm qua, hình thức tuyên truyền miệng luôn được chú trọng và sử dụng khá phổ biến trong hoạt động PBGDPL ở xã Lang Quán. 3.4. Về nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL: Với tinh thần huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào công tác PBGDPL, đến nay đội ngũ làm công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Yên Sơn đã được củng cố ngày càng tốt hơn cả về chất lượng lẫn số lượng. Hội đồng PHCTPBGDPL huyện được kiện toàn với 08 thành viên, gồm: Đại diện lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ngành như: Tư pháp, Công an, Đài Truyền Thanh huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBMTTQVN huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện. Tất cả đều có trình độ từ cử nhân trở lên. Cơ quan Thường trực của Hội đồng PHCTPBGDPL huyện là Phòng Tư pháp, hiện có 05/05 cán bộ có trình độ cử nhân Luật đã làm tốt vai trò tham mưu của mình trong công tác PBGDPL.
 37. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 30 Đội ngũ báo cáo viên cũng đóng vai trò rất quan trong trong việc tăng cường công tác PBGDPL tại địa bàn huyện. Hiện trên địa bàn huyện có 08 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và 22 báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Tất cả đều đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05/11/2010 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật.Mặt khác, nhiều báo cáo viên pháp luật đồng thời là báo cáo viên Huyện ủy đã là điều kiện thuận lợi để họ phát huy tốt năng lực, nghiệp vụ của mình trong công tác PBGDPL. Ở UBND xã Lang Quán đã thành lập được Hội đồng PHCTPBGDPL cấp xã và hoạt động có hiệu quả. Hội đồng PHCTPBGDPL xã thường xuyên được kiện toàn với thành phần chủ yếu bao gồm đại diện Lãnh đạo UBND, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, công an xã, Hội LHPN xã, Đoàn TNCSHCM, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh... Một thành phần quan trọng trong đội ngũ làm công tác PBGDPL của huyện tại UBND xã Lang Quán không thể không kể đến là đội ngũ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch có 1 đồng chí. Trong đó trình độ đại học 1 đồng chí. Ngoài ra, lực lượng làm công tác PBGDPL ở UBND xã Lang Quán còn có các tuyên truyền viên pháp luật với 6 người và 21 tổ viên tổ hòa giải của 21 tổ hòa giải đến từ các thôn của xã. Số tuyên truyền viên và hòa giải viên ở cơ sở có trình độ chuyên môn luật cũng như trình độ chuyên môn khác ngày càng tăng lên đáng kể. Số lượng giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân tại các trường phổ thông cơ sở và trường phổ thông trung học cũng là lực lượng tích cực trong công tác PBGDPL. 3.5. Công tác tuyên truyền, PBGDPL đến người dân Trong năm qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL đến người dân đã được Hội đồng phối hợp PBGDPL xã đẩy mạnh thực hiện. Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
 38. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 31 biểu Hội đồng nhân dân; các văn bản pháp luật mới do Quốc hội khóa XIII ban hành; hoạt động hòa giải ở cơ sở. Qua đó, đã góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức pháp luật cho người dân ở xã Lang Quán. Các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL thường xuyên được tổ chức trên địa bàn xã, cụ thể: đã tổ chức 3 cuộc tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp, với 220 lượt người tham dự; tổ chức 01 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, với 104 người tham dự; cấp phát miễn phí 190 tài liệu tuyên truyền; phát sóng chương trình tuyên truyền, PBGDPL trên hệ thống loa truyền thanh 72 lần. 3.6. Công tác sinh hoạt Ngày Pháp luật: Hội đồng phối hợp PBGDPL xã Lang Quán đã chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác sinh hoạt Ngày Pháp luật, tổ chức sinh hoạt vào ngày thứ Hai tuần đầu tiên của tháng, với thời lượng từ 15 đến 45 phút. Thông qua buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị. 3.7. Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật: Thực hiện Kế hoạch số 3934/KH-UBND ngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016, UBND xã Lang Quán đã chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại cơ quan, địa phương, cơ sở. 3.8. Công tác hòa giải ở cơ sở: a) UBND xã Lang Quán đã chỉ đạo, củng cố, kiện toàn 21 Tổ hòa giải cơ sở ở các thôn với số lượng 21 hòa giải viên, trong đó có 10/21 hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. b) Trong năm, các Tổ hòa giải đã tiếp nhận giải quyết 11 vụ việc, trong đó hòa giải thành 7 vụ chiếm tỷ lệ 74%, hòa giải không thành 4 vụ chiếm tỷ lệ 23%.
 39. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 32 Hàng năm, để đáp ứng yêu cầu mới trong công tác chuyên môn, nghiệp nghiệp vụ; cũng như nhằm bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức pháp luật mới; góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hòa giải ở cơ sở; ngoài các lớp tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức, UBND xã cũng đã tham mưu cho Hội đồng PHCTPBGDPL xã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hòa giải ở cơ sở. Bình quân, mỗi năm tổ chức được 01 lớp. Tuy nhiên, do điều kiện kinh phí còn hạn chế không cho phép xã tổ chức tập huấn đồng loạt cho các tất cả các hòa giải viên cùng một lúc. Đây cũng là một khó khăn rất lớn trong quá trình thực hiện công tác PBGDPL nói chung và công tác hòa giải ở cơ sở nói riêng tại xã Lang Quán. Có thể nói, PBGDPL thông qua hoạt động hòa giải là hình thức rất đặc trưng, chỉ khi nào có vụ việc vi phạm pháp luật hoặc tranh chấp nhỏ xảy ra thì hòa giải viên mới tiến hành hòa giải kết hợp với việc PBGDPL cho các bên tranh chấp và những người có liên quan. Chính vì vậy, với hình thức này, các hòa giải viên xã Lang Quán, cũng là người làm công tác PBGDPL có thể linh hoạt lựa chọn phương pháp PBGDPL phù hợp với từng đối tượng cụ thể. 3.9. Công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật: Hội đồng phối hợp PBGDPL xã đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, cơ sở; tạo điều kiện thuận tiện để cán bộ và nhân dân khai thác tủ sách pháp luật. Mỗi Tủ sách pháp luật đều có cán bộ phụ trách, có quy chế quản lý, khai thác rõ ràng, lập sổ cá biệt để theo dõi. Bình quan mỗi năm, cả xã có 103 lượt người mượn, đọc tài liệu pháp lý từ Tủ sách pháp luật. Với chất lượng của các Tủ sách pháp luật được nâng cao, quy chế khai thác hợp lý, khoa học, thuận tiện đã tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân có nhu cầu trên địa bàn xã, không phân biệt đối tượng có thể dễ dàng
 40. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 33 tiếp cận với hệ thống các văn bản pháp luật, không chỉ các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày mà còn là những quy định mới được ban hành. Nhờ đó, tạo cho nhân dân thói quen tìm hiểu pháp luật thông qua Tủ sách pháp luật tại địa phương mình. Pháp luật trở nên gần gũi với nhân dân. Tủ sách pháp luật được xây dựng là phương thức hiệu quả phổ biến kiến thức pháp luật đến với mọi người dân, giúp người dân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật, giảm bớt được tình trạng khiếu kiện hay vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật.
 41. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 34 CHƯƠNG III. KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở CƠ SỞ TẠI UBND XÃ LANG QUÁN 1. Đánh giá việc áp dụng pháp luật đối với Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở tại UBND xã Lang Quán 1.1.Thành tựu đạt được a) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 theo Kế hoạch số 410/KH-HĐPHPBGDPL ngày 03/02/2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, nhìn chung các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã Lang Quán đã chủ động, khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, cơ sở. Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, trong năm qua, các ngành các cấp trên địa bàn xã đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, PBGDPL thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động này đã góp phần lớn đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội, nâng cao nhận thức và hành động phù hợp với pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên và các tầng lớp Nhân dân. b) Những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền, PBGDPL năm 2016, đó là sự nổ lực đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong toàn xã. Cơ quan Thường trực của Hội đồng PHPBGDPL xã đã làm tốt công tác tham mưu, bám sát kế hoạch, tham mưu tư vấn, hoàn thiện thể chế về PBGDPL, công tác hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị định hướng những nội dung văn bản
 42. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 35 pháp luật trọng tâm cần phổ biến trong năm, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. c) Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, PBGDPL phong phú, đa dạng phù hợp, nội dung của Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn bản luật do Quốc hội khóa XIII ban hành tại kỳ họp thứ 8, 9, 10, 11 được tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng trong cán bộ và Nhân dân địa phương. d) Công tác tuyên truyền, PBGDPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện thường xuyên, kịp thời góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và chấp hành pháp luật của người dân nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. đ) Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của xã Lang Quán đã có nhiều nổ lực trong công tác tuyên truyền, PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều Hội đồng được củng cố, kiện toàn kịp thời sau thay đổi nhân sự, đồng thời đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đã được củng cố, bảo đảm chất lượng và hiệu quả hoạt động. e) Công tác tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật và các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật được duy trì, thực hiện nghiêm túc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Nhiều Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương đã dành nhiều thời gian cho việc sinh hoạt Ngày Pháp luật, bảo đảm thời lượng để tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật. 1.2. Hạn chế, khó khăn của đơn vị a) Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL và phát động thi đua ngay từ đầu năm. Công tác báo cáo định kỳ 06 tháng, hằng năm về công tác tuyên truyền, PBGDPL thường rất chậm, một số cơ quan, đơn vị báo cáo nội dung không bám sát đề cương báo cáo, nên cơ quan thực hiện gặp khó khăn khi tổng hợp báo cáo. b) Một số thành viên của hội đồng chưa chủ động tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL kịp thời đến các tầng lớp Nhân dân. Việc tổ
Anúncio