Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Destaque(20)

Anúncio

Ai la trieu phu rui ro kiem toan

 1. 50 50
 2. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 50:50
 3. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100
 4. © Mark E. Damon - All Rights Reserved A: Hệ thống kiểm soát nội bộ C: Kế toán viên độc lập B: Rủi ro kiểm toán D: Các sai phạm trọng yếu trong kế toán 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Chủ đề thuyết trình nhóm NewFly nói về vấn đề gì? B
 5. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100
 6. © Mark E. Damon - All Rights Reserved A. 1 C. 3 B. 2 D. 4 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Có mấy thành phần rủi ro kiểm toán? C
 7. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100
 8. © Mark E. Damon - All Rights Reserved A. Rủi ro tiềm tàng C. Rủi ro phát hiện B. Rủi ro kiểm soát D. Đáp án khác. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Thành phần rủi ro nào xảy ra do sự yếu kém của đơn vị được Kiểm toán? B
 9. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100
 10. © Mark E. Damon - All Rights Reserved A. Rủi ro tiềm tàng C. Rủi ro phát hiện B. Rủi ro kiểm soát D. Rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Sai sót xảy ra do yếu kém của Kế toán viên và công ty kiểm toán thuộc thành phần rủi ro kiểm toán nào ? C
 11. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100
 12. © Mark E. Damon - All Rights Reserved A. Rủi ro tiềm tàng C. Rủi ro phát hiện B. Rủi ro kiểm soát D. Không thuộc thành phần nào vì các nghiệp vụ, khoản mục không thể có sai sót 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Rủi ro vốn có tiềm ẩn trong các nghiệp vụ hoặc khoản mục thuộc thành phần rủi ro kiểm toán nào ? A
 13. © Mark E. Damon - All Rights Reserved the $1,000 Milestone!
 14. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 50 50
 15. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100
 16. © Mark E. Damon - All Rights Reserved A. Thấp hơn C. Không có mối quan hệ B. Cao hơn D. Không có câu nào đúng 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Kết luận của Kiểm toán viên có độ tin cậy cao thì chi phí kiểm toán sẽ như thế nào? B
 17. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100
 18. © Mark E. Damon - All Rights Reserved A. Lựa chọn các thủ pháp kiểm toán C. Xác định thời gian và chi phí cần thiết cho một cuộc kiểm toán B. Xác định khối lượng công việc kiểm toán 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Việc phân tích đánh giá rủi ro tiềm tàng là cơ sở để: D D: Cả 3 đáp án trên
 19. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100
 20. © Mark E. Damon - All Rights Reserved A. Hoạt động và ngành nghề kinh doanh của khách hàng C. Việc KTV không phát hiện ra các sai sót trọng yếu trong quá trình kiểm toán B. Sự yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ D. Cả a, b, c đều đúng 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Rủi ro tiềm tàng liên quan đến: A
 21. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100
 22. © Mark E. Damon - All Rights Reserved A. Thay đổi được và không thay đổi được. C. Song song và nối tiếp. B. Trực tiếp và gián tiếp D. Định tính và định lượng. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Tên 2 Mô hình thể hiện mối quan hệ giữa các loại rủi ro kiểm toán. D
 23. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100
 24. © Mark E. Damon - All Rights Reserved A. tỷ lệ nghịch với nhau C. Không có mối quan hệ B. tỷ lệ thuận với nhau D. Tùy từng trường hợp mà tỷ lệ thuận hay nghịch 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Trong kiểm toán, mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán có mối quan hệ như thế nào ? A
 25. © Mark E. Damon - All Rights Reserved the $32,000 Milestone!
 26. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 50 50
 27. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100
 28. © Mark E. Damon - All Rights Reserved A. 1%-5% C. 4%-8% B. 5%-10% D. 10%-115% 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Thông thường mức độ rủi ro kiểm toán mong muốn là bao nhiêu %? B
 29. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100
 30. © Mark E. Damon - All Rights Reserved A. Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát C. Rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện B. Rủi ro phát hiện D. Cả 3 thành phần rủi ro 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 KTV chỉ có thể đánh giá chứ không thể tác động đến thành phần rủi ro nào? C
 31. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100
 32. © Mark E. Damon - All Rights Reserved A. Lợi nhuận công ty C. Cơ cấu công ty B. Tính trọng yếu D. Cả a và b 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Điền cụm từ thích hợp nhất vào chỗ trống: Ở tất cả các cuộc kiểm toán đều phải đánh giá ….và rủi ro ? B
 33. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100
 34. © Mark E. Damon - All Rights Reserved A. Không được loại trừ/ bằng không C. không được loại trừ/ kiểm soát được B. Kiểm soát được/ kiểm soát được D. Kiểm soát được/ bằng không 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Rủi ro kiểm soát luôn luôn …. vì những hạn chế vốn có của hệ thống KSNB, và rủi ro kiểm toán không bao giờ….. ? A
 35. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100
 36. © Mark E. Damon - All Rights Reserved Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15
 37. © Mark E. Damon - All Rights Reserved A. NewFly-New your change! C. NewFly-Let’s safe take off B. NewFly-New your chance! D. NewFly-Let’s safe landing 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 $1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Slogan của nhóm NewFly là gì:
 38. © Mark E. Damon - All Rights Reserved
 39. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 50 50
Anúncio