O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Smart Table

1.243 visualizações

Publicada em

Publicada em: Tecnologia
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Smart Table

 1. 1. Assisting People in Motion Smart Table 11 December 2008 Swier Miedema Logica © Logica 2008. All rights reserved
 2. 2. Smart table Kenmerken - Multi touch; - Multi user; - 360 graden user interface; - Objecten herkenning; -Verschillende manieren van communiceren. 15 December 2008 Title of Presentation No. 2
 3. 3. Smart Table Voordelen - Zeer eenvoudig, intuïtieve en interactieve bediening - Lage leer curve door nabootsing alledaagse handelingen - Zeer aantrekkelijk en attractief
 4. 4. Aanpak en voortgang • Brainstormsessie (meeting tool); • Design eerste testvariant; • Uitdieping meeting tools d.m.v. enquête • Tweede brainstorm (educatief); • Design demo’s 11 December 2008 Title of Presentation No. 4
 5. 5. Brainstorm sessie meeting tool • Top 5 functionele gebieden: –Inspiratie/creatief proces faciliteren; –Gemoedstoestanden registreren en distribueren; –Informatie toegankelijkheid; –Informatie uitwisselbaarheid; –Gelijkwaardigheid. 11 December 2008 Title of Presentation No. 5
 6. 6. Groepsproces / synergie - Inspiratie / creatieve proces faciliteren Elektronisch Deelnemers kunnen allen snel hun ideeën brainstormen invoeren, waarna deze visueel wordt weergegeven. Na het genereren van de ideeën kunnen deze worden verplaatst naar verschillende deelcategorieën. Ieder deelnemer kan ideeën verplaatsen naar een deelcategorie, hierdoor is het mogelijk binnen een korte periode alle ideeën te hebben gecategoriseerd. Deelnemers kunnen bij ideeën vraagtekens plaatsen als zij hier meer duidelijk over Mindmapping willen. Aan ideeën kunnen verder prioriteiten worden gekoppeld, van hoog naar laag. Er kan ook aangegeven worden of iets wel of niet noodzakelijk is. Er wordt direct visueel getoond in welke ideeën er Virtueel Post-it consensus is bereikt en welke niet, waarna er direct geëvalueerd kan worden. 15/12/2008 Title of Presentation No. 6
 7. 7. Groepsproces / synergie - Inspiratie / creatieve proces faciliteren Enquêtes Deelnemers kunnen tijdens een meeting een korte enquête opstellen en deze laten beantwoorden door de rest van de deelnemers. Briefcase Verzameling van applicaties om de persoonlijke productiviteit te ondersteunen, zoals een kalender, Notitieblok, Ideeënbus(verzameling van je eigen ideeën welke je wilt inbrengen in de meeting). Hamerstukken De voorzitter van de meeting brengt hamerstuk in, en vraagt de deelnemers of zij hiermee akkoord gaan, en met een virtuele hamerslag wordt deze bekrachtigd. 15/12/2008 Title of Presentation No. 7
 8. 8. Groepsproces / synergie - Inspiratie / creatieve proces faciliteren Om consensus te bereiken over een bepaald Besluitvorming onderwerp, hebben de deelnemers de mogelijkheid en stemmen gebruik te maken van een stemmingsronde. Voor de stemmingsronde kunnen er aan een onderwerp verschillende criteria toegevoegd en geëvalueerd worden, waarna er gestemd kan worden of er wel of niet akkoord mee wordt gegaan Deelnemers hebben de mogelijkheid om visueel een mening te geven over een bepaald onderwerp, zodoende kunnen onderwerpen waarin Meningen er consensus bestaat snel worden afgehandeld en kan er verder gegaan worden met onderwerpen waarin geen consensus in is bereikt. Het visueel uitdrukken van meningen kan gebeuren door het plaatsen van verschillende smilies, waaraan weer verschillende uitingen aan zijn verbonden. 15/12/2008 Title of Presentation No. 8
 9. 9. Gemoedstoestanden Toonstatus De Intelligente tafel toont visueel de geluidsniveau/toonhoogte van een spreker, en registreert d.m.v. een microfoon het geluidsniveau. Mocht deze te luidruchtig zijn dan verschijnt er een roodbalkje voor de spreker om aan te tonen dat de spreker te luidruchtig is. Emoties I Deelnemers kunnen op een speelse manier aangeven dat een gemoedstoestand van een collega niet acceptabel is, dit kunnen ze doen door een waarschuwing naar de desbetreffende collega te versturen. Emoties II De intelligente tafel detecteert door middel van een camera, de gemoedstoestand van de deelnemers en geeft dit weer als, boos, blij, verbaasd, etc 15/12/2008 Title of Presentation No. 9
 10. 10. Structurering Spreektijd Ieder deelnemer heeft een vooraf gedefinieerde hoeveelheid spreektijd tot zijn beschikking, dit wordt d.m.v. een zandloper of een balkje weergegeven. Na aflopen van de zandloper beëindigt de intelligente tafel de opnames voor de automatische notulist en wordt verder input niet meer geregistreerd. Agendalijn Een visuele agendalijn welke aanwezig is in de intelligente tafel toont bij welk agendapunt de vergadering is, en hoeveel tijd er verlopen is, en wat er nog over is. Deelnemers kunnen de agenda lijn door middel van een handgestures te voorschijn brengen en eventueel verbergen. Actiepunten Actiepunten worden direct gegenereerd en toegewezen aan de deelnemers, welke de actiepunten hierna te zien krijgen op hun eigen deel van de tafel. 15/12/2008 Title of Presentation No. 10
 11. 11. Informatie toegankelijkheid Inloggen Inloggen op het systeem gaat door middel van biometrie, gebruikers loggen in op het systeem door gebruik te maken van vingerafdruk herkenning. Na het inloggen op de intelligente tafel hebben Documenten deelnemers toegang tot een archief, waarin oude verslagen, documenten,groepsdocumenten: brochures, planning, rapporten, offertes en notulen van vorige vergaderingen zijn opgeslagen. Externe Verbinding met andere apparatuur door middel van bluetooth, wifi. Deelnemers hebben de mogelijkheid om Apparatuur bestanden te kopiëren naar de hun eigen folder op de intelligente tafel 15/12/2008 Title of Presentation No. 11
 12. 12. Informatie uitwisselen Delen Deelnemers kunnen bestanden welke zijn opgeslagen in hun eigen map, delen met andere collega’s. Bestanden worden d.m.v. handgestures verstuurd naar andere deelnemers Er is een mogelijkheid om met de groep, bepaalde Probleem onderwerpen of problemen te bespreken en op te oplossing lossen. Een deelnemer begint het proces door een virtuele emmer leeg te gooien in het midden van de tafel. Hieruit worden 1 voor 1 een onderwerp gekozen en besproken. Data Deelnemers krijgen een visualisatie te zien van bepaalde data objecten, deze objecten kunnen zij vrij Visualisatie manipuleren door het perspectief te wijzigen, in te zoomen en te verkennen. Informatie wordt hierdoor inzichtelijker gemaakt. 15/12/2008 Title of Presentation No. 12
 13. 13. Bescherming privacy - Gelijkwaardigheid Talking Stick De sprekende stok oftewel “the talking stick” , is van oorsprong een stok wat al enkele eeuwen gebruikt wordt door Indiaanse stammen in Amerika. De persoon met de stok in handen heeft het woord, de rest moet zwijgen. Dit principe is ook toepasbaar in hedendaagse besprekingen. 15/12/2008 Title of Presentation No. 13
 14. 14. Demo Smart table for meetings 15/12/2008 Title of Presentation No. 14
 15. 15. Demo smart table for meetings 11 December 2008 Title of Presentation No. 15
 16. 16. Meetings: Wat is belangrijk? • Top 5 belangrijkste punten: – Gezamenlijke kennis bundelen; – Sociale netwerk onderhouden; – Structureren info rond onderwerp; – Voortgang bewaken; – Afspraken maken voor voortgang. 11 December 2008 Title of Presentation No. 16
 17. 17. Meetings: Wat is irritant? • Top 5 : – Deelnemers komen eerdere afspraken niet na; – Deelnemers komen onvoorbereid; – Deelnemers berijden stokpaardjes; – Benodigde informatie is niet voorhanden. – Deelnemers praten te lang door over favoriet onderwerp. 11 December 2008 Title of Presentation No. 17
 18. 18. Demo Bespreken technische tekeningen >50 Lagen 15 December 2008 Title of Presentation No. 18
 19. 19. Conclusie De kans dat een elektronisch vergadersysteem wordt ingezet, neemt toe naarmate: • Een onderwerp complexer is; • Als het de kwaliteit van uitkomst vergroot; • Interactie tussen de actoren gestimuleerd moet worden om informatie te verzamelen, uit te wisselen en te ordenen; • Het helpt om de belangrijke voordelen in meetings te behalen; • Het helpt om irritaties in meetings te verwijderen; • Het helpt om het proces te versnellen/vereenvoudigen. 11 December 2008 Title of Presentation No. 19
 20. 20. Smart table for education •Fun en motiverend •Leren samenwerken •Samen leren 11 December 2008 Title of Presentation No. 20
 21. 21. Partners Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland
 22. 22. Brainstorm voor Smart Table in Educatie • Inleiding; • Presentatie Smart Table; • Brainstorm; • Volgende stappen. 11 December 2008 Title of Presentation No. 22
 23. 23. Resultaat: 11 December 2008 Title of Presentation No. 23
 24. 24. Demo1: Verzamel vuurvliegjes met resultaten van tafel van 7 5 6 21 7 1 14 22
 25. 25. Demo2: BSO Digitaal Verkeerskleed 11 December 2008 Title of Presentation No. 25
 26. 26. Demo3: Zeeland video quiz (schuif je rot) A B C 11 December 2008 Title of Presentation No. 26
 27. 27. Conclusies •Motiverend •Samenwerken •Competitie •Ook voor zwakkere kinderen in de groep 11 December 2008 Title of Presentation No. 27
 28. 28. Conclusies • Nieuwe interfaces: van pull naar push? • Generen van nieuwe samenstellingen van informatie? • Het creëren van nieuwe producten? • Het geeft aanleiding tot andere business modellen? • Status van de gebruikte technologie? • De acceptatie door de typen gebruikers? 15 December 2008 Title of Presentation No. 28
 29. 29. Discussie •Maatschappelijk effect – Nieuwe vormen van informatie – Van pull naar push technologie – Nieuwe producten •Wat betekend dit voor u (de klanten) ? – Business modellen •Wat zijn de mogelijkheden om het vermarkten 15 December 2008 Title of Presentation No. 29

×