O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

6. Pengurusan Tamadun

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

6. Pengurusan Tamadun

 1. 1. PENGURUSAN PENTADBIRAN
 2. 2. TAMADUN HWANG HO
 3. 3. PENGENALAN <ul><li>China mengamalkan pemerintahan monarki di mana raja mempunyai kuasa mutlak. </li></ul><ul><li>Kedudukan rajanya juga meningkat apabila kerajaannya berjaya meluaskan kuasa dan membentuk empayar. </li></ul><ul><li>Gelaran Maharaja mula digunakan. </li></ul><ul><li>Maharaja China dibantu oleh golongan birokrasi untuk memerintah empayar. </li></ul><ul><li>Golongan birokrasi terdiri dari pegawai kerajaan yang dilantik oleh Maharaja. </li></ul>
 4. 4. TAMADUN CHINA <ul><li>DINASTI SHANG </li></ul><ul><li>DINASTI CHOU </li></ul><ul><li>DINASTI HAN </li></ul><ul><li>DINASTI CHIN </li></ul>
 5. 5. DINASTI SHANG <ul><li>Satu sistem pemerintahan beraja yang berwibawa dan berkuasa mutlak telah wujud di China. </li></ul><ul><li>Raja mempunyai kuasa tertinggi memerintah satu golongan tentera yang besar. </li></ul><ul><li>Beliau juga dapat menguruskan tenaga buruh supaya menjalankan projek-projek umum dan menyumbangkan bijirin kepada negara. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Pemerintahan beraja ini dikuasai oleh golongan bangsawan mengikut sistem turun-temurun dan berjaya pula memerintah kawasan masing-masing. </li></ul><ul><li>Mereka memusatkan kuasa kepada sesebuah bandar. </li></ul><ul><li>Semua pembesar menjadi tuan tanah. </li></ul>
 7. 7. PEMBESAR TEMPATAN <ul><li>Oleh itu, mereka dikehendaki taat setia kepada raja dan kerajaan. </li></ul><ul><li>Mereka mesti mengikut raja: </li></ul><ul><ul><li>Pergi berperang </li></ul></ul><ul><ul><li>menjaga sempadan </li></ul></ul><ul><ul><li>membayar cukai </li></ul></ul><ul><ul><li>mengurus tenaga buruh supaya dapat menjadi askar dalam masa perang dan bekerja dalam projek-projek umum dalam masa aman. </li></ul></ul>
 8. 8. DINASTI CHOU <ul><li>Mengamalkan sistem feudal secara berleluasa. </li></ul><ul><li>GOLONGAN BANGSAWAN </li></ul><ul><ul><li>merupakan pembesar kedua selepas raja </li></ul></ul><ul><ul><li>berkuasa mutlak mentadbir wilayah masing-masing </li></ul></ul><ul><ul><li>mentadbir dengan menubuhkan beberapa jabatan untuk mengawasi hal-hal seperti : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kewangan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pasukan bersenjata </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>undang-undang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>menyimpan rekod. </li></ul></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Lama-kelamaan, golongan pembesar ini menjadi pentadbir yang berwibawa dan bercita-cita tinggi. </li></ul><ul><li>Sikap tamak ini telah menimbulkan persaingan untuk menguasai wilayah lain. </li></ul><ul><li>Akibatnya, Dinasti Chou mulai lemah dan berada dalam keadaan huru-hara dari abad ke-8 hingga ke-2 SM. </li></ul>
 10. 10. DINASTI HAN <ul><li>Satu sistem perkhidmatan awam dibentuk untuk melantik pegawai kerajaan. </li></ul><ul><li>Pemerintah Han juga memperkenalkan Peperiksaan Awam China. </li></ul><ul><li>Rakyat yang berpendidikan dan lulus peperiksaan awam boleh dilantik sebagai pegawai kerajaan . </li></ul><ul><li>Undang-undang dan sistem pemerintahan pada zaman ini adalah berasaskan kepada falsafah Confucius (pemerintahan melalui teladan). </li></ul>
 11. 11. DINASTI CHIN <ul><li>Undang-undang yang ketat telah diperkenalkan oleh Han Fei Tsu iaitu seorang pendokong falsafah Legalisme (pemerintahan melalui undang-undang lebih berkesan daripada pemerintahan teladan). </li></ul><ul><li>Beliau berpendapat tingkah laku manusia dapat dikawal melalui kekerasan dan undang-undang yang ketat. </li></ul><ul><li>Falsafah Legalisme berbeza daripada falsafah Confucius yang mengatakan pemerintahan melalui teladan adalah lebih baik. </li></ul>
 12. 13. PERINGKAT TAMADUN AWAL <ul><li>ditadbir oleh seorang pemimpin daripada golongan pendeta. </li></ul><ul><li>PENDETA </li></ul><ul><ul><li>Pemerintahannya adalah berkuasa mutlak dan sangat dihormati oleh rakyat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tugas-tugas pemerintahan: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>mengawal pembinaan baru menetapkan piawai timbangan dan ukuran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mengawasi sistem tulisan, bentuk bangunan, pelan jalan dan sebagainya. </li></ul></ul></ul>
 13. 14. SELEPAS TAMADUN AWAL <ul><li>mengamalkan sistem pemerintahan monarki dan pemerintahan mutlak. </li></ul><ul><li>Kedudukan raja di India semakin meningkat apabila kerajaannya berjaya meluaskan kuasa dan membentuk empayar. </li></ul><ul><li>Raja menggelarkan dirinya sebagai Maharaja. </li></ul><ul><li>Empayar Maurya di India merupakan sebuah empayar yang cekap dan tersusun. </li></ul>
 14. 15. RAJA <ul><li>ketua pentadbir kepada kerajaan. </li></ul><ul><li>ketua hakim </li></ul><ul><li>penasihat </li></ul><ul><li>penggubal undang-undang </li></ul><ul><li>ketua tertinggi dalam angkatan tentera </li></ul><ul><ul><li>di mana kuasa raja adalah tidak terhad.  </li></ul></ul>
 15. 16. RAJA <ul><li>akan melantik penasihat-penasihat untuk dijadikan pembantu dalam urusan pentadbiran misalnya: </li></ul><ul><ul><li>untuk menjatuhkan hukuman,raja akan berbincang dengan penasihat beliau. </li></ul></ul><ul><li>Terdapat juga majlis menteri sebagai tambahan kepada penasihat-penasihat raja. </li></ul><ul><ul><li>Jumlah menteri adalah tidak ditentukan dan ia bergantung kepada keadaan. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Raja akan menghadiri mesyuarat jemaah menteri. </li></ul></ul></ul>
 16. 17. PENTADBIRAN HARIAN <ul><li>terdapat 13 jabatan yang mengendalikan urusan yang berkaitan. </li></ul><ul><li>Setiap jabatan mempunyai seorang pengawas. </li></ul><ul><li>Terdapat juga kelas-kelas pegawai yang akan membantu raja di dalam kecemasan. </li></ul><ul><li>Kelas-kelas ini dikenali sebagai: </li></ul><ul><ul><li>Mantri </li></ul></ul><ul><ul><li>Mantri Parishad . </li></ul></ul><ul><li>Di samping itu, terdapat juga jawatan seperti </li></ul><ul><ul><li>Pegawai Daerah, </li></ul></ul><ul><ul><li>Pesuruhjaya Bandaran </li></ul></ul><ul><ul><li>dan badan-badan yang mengendalikan hal-ehwal ketenteraan. </li></ul></ul>
 17. 18. MANTRI
 18. 19. PEGAWAI DAERAH <ul><li>Pegawai Daerah bertanggungjawab dalam </li></ul><ul><ul><li>urusan memungut cukai, </li></ul></ul><ul><ul><li>mengukur tanah </li></ul></ul><ul><ul><li>mengawasi kerja-kerja pengairan </li></ul></ul><ul><ul><li>mengawal paras air </li></ul></ul><ul><ul><li>mendaftar kelahiran dan kematian </li></ul></ul><ul><ul><li>mengawasi pengeluaran barang perdagangan, penipuan perdagangan, denda dan hal-ehwal orang asing. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 19. 20. TAMADUN MESOPOTAMIA TAMADUN MESIR PENTADBIRAN PUSAT WILAYAH
 20. 21. TAMADUN MESOPOTAMIA
 21. 22. TAMADUN MESOPOTAMIA <ul><li>Terbahagi kepada 2 iaitu: </li></ul><ul><ul><li>Pentadbiran Pusat </li></ul></ul><ul><ul><li>Pentadbiran Wilayah </li></ul></ul>
 22. 23. TAMADUN MESOPOTAMIA <ul><li>Zaman Dinasti Awal </li></ul><ul><li>Zaman Ur ke-3 </li></ul><ul><li>Hammurabi </li></ul><ul><li>Assyria </li></ul>
 23. 24. PENTADBIRAN PUSAT <ul><li>Negara kota di Sumeria mempunyai struktur pentadbiran yang teratur dan di ketuai oleh raja. </li></ul><ul><li>Pada zaman Dinasti Awal, ketua negara kota dikenali sebagai Ensi yang bermaksud gabenor atau Lugal . </li></ul>
 24. 25. <ul><li>Raja dipilih oleh dewa negara kota dan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. </li></ul><ul><li>Sebagai ketua pemerintah, raja memainkan peranan sebagai: </li></ul><ul><ul><li>Panglima tentera </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketua pendeta </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketua hakim </li></ul></ul><ul><li>Bagi melicinkan urusan pentadbiran,raja dibantu oleh: </li></ul><ul><ul><li>Pesuruhjaya </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketua penyelia </li></ul></ul><ul><ul><li>Jurutulis </li></ul></ul>
 25. 26. <ul><li>Pada zaman Ur ke-3,terdapat sistem pemerintahan yang kuat dimana raja merupakan pemerintah mutlak. </li></ul><ul><li>Pegawai tertinggi di peringkat pusat pada Zaman Ur ialah: </li></ul><ul><ul><li>Sukkah-Mah </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Memainkan peranan sebagai canselor. </li></ul></ul></ul><ul><li>Raja-raja melantik Ensi-ensi untuk mentadbir wilayah. </li></ul>
 26. 27. <ul><li>Semasa pemerintahan Hammurabbi, langkah-langkah diambil bagi mengukuhkan kerajaan pusat ialah dari segi; </li></ul><ul><ul><li>Sosial </li></ul></ul><ul><ul><li>Pentadbiran </li></ul></ul><ul><ul><li>Keagamaan </li></ul></ul><ul><li>Hammurabi menggunakan dasar kekerasan dan kesederhanaan untuk menangani masalah dalam negara. </li></ul><ul><li>Gabenor-gabenor di provinsi dikawal ketat dan segala tindakan mereka harus dimaklumkan dengan kerajaan pusat. </li></ul>
 27. 28. <ul><li>Semasa pemerintahan Assyria, raja merupakan pemerintah mutlak dan bertanggungjawab dalam bidang keagamaan dan pentadbiran. </li></ul><ul><li>Raja melantik para pentadbir dari golongan bangsawan seperti; </li></ul><ul><ul><li>Gabenor provinsi </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketua pendeta </li></ul></ul><ul><ul><li>Panglima perang </li></ul></ul>
 28. 29. <ul><li>Penasihat kepada kerajaan yang terdiri daripada pegawai-pegawai kerajaan adalah seperti; </li></ul><ul><ul><li>Ketua Komander </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengawas Istana </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemegang Mohor Diraja </li></ul></ul>
 29. 30. PENTADBIRAN WILAYAH <ul><li>Pada zaman Ur, empayar Ur dibahagikan kepada 40 wilayah yang ditadbir oleh Ensi. </li></ul><ul><li>Wilayah-wilayah tidak mempunyai kuasa autonomi dalam bidang pemerintahan dan tertakluk kepada kerajaan pusat. </li></ul><ul><li>Ensi (gabenor)dilantik oleh raja dan baginda mempunyai kuasa untuk menukar Ensi ini dari satu wilayah ke wilayah yang lain. </li></ul>
 30. 31. <ul><li>Raja melantik Sakkana di bandar-bandar seperti: </li></ul><ul><ul><li>Uruk </li></ul></ul><ul><ul><li>Mari </li></ul></ul><ul><ul><li>Der </li></ul></ul><ul><li>Sakkana memainkan peranan sebagai: </li></ul><ul><ul><li>Gabenor </li></ul></ul><ul><ul><li>Panglima tentera </li></ul></ul>
 31. 32. <ul><li>Setiap wilayah dikehendaki membayar ufti tahunan dan jumlah ufti ini ditetapkan menerusi perundingan yang dilakukan oleh emissary dari wilayah-wilayah tersebut. </li></ul><ul><li>Ensi-ensi dari wilayah selatan dikehendaki membekalkan binatang ternakan untul dikorbankan dalam upacara-upacara keagamaan. </li></ul>
 32. 33. <ul><li>Semasa pemerintahan Hammurabi, gabenor-gabenor wilayah diawasi dan dikawal oleh kerajaan pusat. </li></ul><ul><li>Hammurabi memberikan hak memungut cukai dan mengadili kes-kes kecil kepada Assembley of Elders yang ditubuhkan di peringkat wilayah. </li></ul>
 33. 34. <ul><li>Pada zaman Assyria, gabenor-gabenor di peringkat wilayah diberikan sedikit kelonggaran dalam bidang pentadbiran. </li></ul><ul><li>Gabenor-gabenor wilayah dilantik oleh raja daripada golongan bangsawan. </li></ul>
 34. 35. TAMADUN MESIR
 35. 36. PENTADBIRAN PUSAT <ul><li>Firaun adalah sebagai ketua negara. </li></ul><ul><li>Firaun dibantu oleh satu rangkaian pagawai tinggi di peringkat pusat dan wilayah. </li></ul><ul><li>Antara pagawai penting di peringkat kerajaan pusat: </li></ul><ul><ul><li>Wazir </li></ul></ul><ul><ul><li>Canselor </li></ul></ul><ul><ul><li>Wizurai Nubia </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyelia-penyelia jabatan kerajaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pegawai-pegawai istana </li></ul></ul>
 36. 37. WAZIR <ul><li>Pegawai yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi dan berpengaruh di Mesir. </li></ul><ul><li>Pada zaman Kerajaan Baharu, 2 orang wazir dilantik untuk menjalankan pentadbiran di Mesir Utara dan Mesir Selatan. </li></ul><ul><li>Jawatan wazir diwarisi daripada kalangan anggota sesebuah keluarga berdasarkan merit dan pengaruh keluarga tersebut. </li></ul>
 37. 38. TUGAS-TUGAS SEORANG WAZIR <ul><li>Memeriksa laporan perangkaan mengenai binatang ternakan. </li></ul><ul><li>Mencatatkan pembekalan barang-barang makanan. </li></ul><ul><li>Memeriksa tangki air </li></ul><ul><li>Mengawasi kerja-kerja menebang pokok dan membina terusan </li></ul>
 38. 39. <ul><li>Memilih dan melantik kakitangan yang berkhidmat di istana diraja. </li></ul><ul><li>Memeriksa akaun-akaun dan memberikan resit. </li></ul><ul><li>Merekrut pengawal keselamatan raja. </li></ul><ul><li>Menjalankan tugas sebagai ketua hakim. </li></ul>
 39. 40. CANSELOR <ul><li>Pegawai yang menguruskan hal ehwal ekonomi negara yang kompleks. </li></ul><ul><li>TUGAS UTAMA: </li></ul><ul><ul><li>Menetapkan jumlah cukai yang perlu dibayar </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyimpan barang-barang cukai dalam perbendaharaan/gudang raja. </li></ul></ul><ul><li>Selain itu, </li></ul><ul><ul><li>Menentukan gaji yang dibayar kepada para pekerja estet diraja. </li></ul></ul><ul><ul><li>Membayar gaji kepada anggota tentera darat dan laut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bertindak sebagai pengerusi hal ehwal ekonomi rumah berhala yang mempunyai tanah pertanian yang luas. </li></ul></ul>
 40. 41. WIZURAI <ul><li>Dilantik untuk mentadbir jajahan takluk Mesir di Nubia. </li></ul><ul><li>Wizurai Nubia dikenali sebagai royal son of Kush </li></ul><ul><li>Mengetuai organisasi pentadbiran dan politik. </li></ul><ul><li>Beliau adalah ketua bagi satu organisasi yang dibentuk berdasarkan jentera politik di ibu kota. </li></ul><ul><li>Bidang kuasanya tertumpu pada aspek polisi awam. </li></ul>
 41. 42. JABATAN-JABATAN KERAJAAN <ul><li>Terdapat 6 jabatan kerajaan yang dikenali sebagai six great houses. </li></ul><ul><li>Jabatan kerajaan yang paling penting ialah: </li></ul><ul><ul><li>JABATAN PERBENDAHARAAN </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ditadbir oleh 2 orang penyelia yang bertindak sebagai agen kepada Wizurai. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengeluarkan bijirin-bijirin dan barang-barang yang berlebihan ke stor-stor ke setiap daerah untuk diagihkan kepada pegawai-pegawai rendah dan pekerja-pekerja awam. </li></ul></ul></ul>
 42. 43. PEGAWAI-PEGAWAI ISTANA <ul><li>Terdapat sekumpulan pegawai istana terdiri daripada: </li></ul><ul><ul><li>Ketua Pengurus Firaun </li></ul></ul><ul><ul><li>Chamberlain </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyelia Istana </li></ul></ul>
 43. 44. <ul><li>Ketua Pengurus Firaun </li></ul><ul><ul><li>Mentadbir estet diraja </li></ul></ul><ul><ul><li>Menguruskan pentadbiran diraja </li></ul></ul><ul><ul><li>Merancang ekspedisi diraja </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendidik putera puteri diraja </li></ul></ul><ul><li>Chamberlain </li></ul><ul><ul><li>Mengawasi dan menguruskan makanan, minuman dan tempat penginapan raja. </li></ul></ul><ul><li>Penyelia Istana </li></ul><ul><ul><li>Menjaga penghuni-penghuni wanita dalam istana </li></ul></ul>
 44. 45. <ul><li>Pegawai-pegawai lain yang rapat dengan raja ialah kerani. </li></ul><ul><li>Kerani </li></ul><ul><ul><li>Mengawasi kerja-kerja pembinaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Memulihara bangunan-bangunan lama </li></ul></ul>
 45. 46. PENTADBIRAN WILAYAH <ul><li>Mesir </li></ul><ul><ul><li>Utara - 20 wilayah </li></ul></ul><ul><ul><li>Selatan – 22 wilayah </li></ul></ul><ul><li>Ditadbir Nomarch . </li></ul><ul><li>Mereka berasal daripada keturunan ketua-ketua suku yang mentadbir wilayah pada zaman pradinasti. </li></ul><ul><li>Siapa Nomarch ? </li></ul>
 46. 47. NOMARCH <ul><li>Pemimpin meterial dan spiritual sesebuah provinsi. </li></ul><ul><li>Bertindak sebagai: </li></ul><ul><ul><li>Pentadbir </li></ul></ul><ul><ul><li>Hakim </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketua pendeta </li></ul></ul>
 47. 48. <ul><li>Pada zaman pemerintahan Kerajaan Lama , Nomarch dilantik oleh Firaun dan terletak di bawah penguasaan Firaun. </li></ul><ul><li>Menjelang Dinasti ke-6, kebanyakan Nomarch mengisytiharkan diri sebagai pemerintah bebas ekoran keruntuhan kerajaan pusat. </li></ul>
 48. 49. <ul><li>Pada Kerajaan Baharu, Firaun berjaya mengukuhkan kuasa dan melemahkan pengaruh golongan bangsawan. </li></ul><ul><li>Pada zaman ini, pegawai tinggi di peringkat wilayah ialah Datuk Bandar . </li></ul><ul><li>TUGAS PENTING DATUK BANDAR ; </li></ul><ul><ul><li>Membuat tafsiran cukai </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengumpul dan menyimpan hasil cukai </li></ul></ul><ul><ul><li>Menghantar laporan kepada Wazir </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengadili kes-kes kecil dan mewujudkan keamanan di bandar </li></ul></ul>
 49. 50. <ul><li>MEDJAY </li></ul><ul><ul><li>Pegawai penguatkuasa undang-undang yang dilantik daripada kalangan suku nomad dari Nubia. </li></ul></ul><ul><li>KAPTEN </li></ul><ul><ul><li>mengetuai pasukan polis dan tentera di sesebuah bandar. </li></ul></ul><ul><ul><li>bertanggungjawab meronda dan mengawal kubur-kubur diraja dan kawasan sempadan negara. </li></ul></ul>
 50. 51. TAMAT TERIMA KASIH JOM,JAWAB SOALAN!!!

×