!          #!          % $          '

          ) 0(
         ...
1
2

  

  )
      3
    $

   !
  # 4
        5
2  6

        7
t sq
                                                           ...
ÿ þ
¡¢


£

   ¤
     ¦¥


ÿ
§
y
                                                            ...
rW V                                                         ...
z
}{
|

 ~

€
}{
‚

ƒ„


| …

۠ ~


 ~
‡
ˆ
†
    {
Ä
             
                                         
    ...
ÅÉ
                                        Î                    ...
Banco Fibra - Apresentação Sobre os Resultados do 1º Semestre de 2005
Banco Fibra - Apresentação Sobre os Resultados do 1º Semestre de 2005
Banco Fibra - Apresentação Sobre os Resultados do 1º Semestre de 2005
Banco Fibra - Apresentação Sobre os Resultados do 1º Semestre de 2005
Banco Fibra - Apresentação Sobre os Resultados do 1º Semestre de 2005
Banco Fibra - Apresentação Sobre os Resultados do 1º Semestre de 2005
Banco Fibra - Apresentação Sobre os Resultados do 1º Semestre de 2005
Banco Fibra - Apresentação Sobre os Resultados do 1º Semestre de 2005
Banco Fibra - Apresentação Sobre os Resultados do 1º Semestre de 2005
Banco Fibra - Apresentação Sobre os Resultados do 1º Semestre de 2005
Banco Fibra - Apresentação Sobre os Resultados do 1º Semestre de 2005
Banco Fibra - Apresentação Sobre os Resultados do 1º Semestre de 2005
Banco Fibra - Apresentação Sobre os Resultados do 1º Semestre de 2005
Banco Fibra - Apresentação Sobre os Resultados do 1º Semestre de 2005
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Banco Fibra - Apresentação Sobre os Resultados do 1º Semestre de 2005

407 visualizações

Publicada em

Apresentação Sobre os Resultados do 1º Semestre de 2005

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Banco Fibra - Apresentação Sobre os Resultados do 1º Semestre de 2005

 1. 1. ! #! % $ ' ) 0(   ¢ ¡ ¤£ ¦¥ § ©¨ £ ¢ ¨ ¤ ©
 2. 2. 1 2 ) 3 $ ! # 4 5 2 6 7
 3. 3. t sq r QS ç Éåæ ÛÚ ØÙ @9 uv âá è C èé ãÙ Ü FH BA ä ßàÞ Ý S xw b ry I CD S  ‚€ GFE Q D H I I H tr ƒ ð îÙ ç ï ö÷ õ ÛÚ ØÙ S è ç è Û ê è P ô óî ÷ø e fb èé è Ü BA èé ÷ „ ÞÝ Ûì ÞÙ QD Y Q … ùú G R î Y ãö I Ù Ü÷ S Ûû QD Ú H I ñïð ç ëê V Ý F G ò íì d T UAS èé î G hg V G S I I D F Þü G A ð ÜÚ V ú G D ç è d è è ÷ ýÙ S V èé Þû ç F W 8 ç íî c UH Y `X H S d S Ñ Ò Ó Ó pG i D H Æ d G Ê Ë ÈÉÇ ÉÇ È ÉÇ È A Ç Ç Ç Ç Ç Ç Va È ÉÇ ÉÇ È ÉÇ È Å Ç Ç Ç • Ç Ç Ç “ ‡† ‡† Ç Ç Ç q BA i ˆ‰ †‡ ‰ˆ ‰ˆ st r ™ ‘‰ — Š‹ Œ Š‹ ” CD ‘’“”  ‡ j uvw ˆ— ̺ ° ˆ• œ  V  ˆŽ Í ±° ‡ vx P Ç nm” kl • AS Ê ³´µ ² –‘ — “ zw y Ÿž ˆ —e • ’˜ “ { VG H ³¾ ³¶ b ˆ ’ ±À ¢  `¡ ’e ˆ‰ ’ v | Á ˜ H ¹ ¸· £ ‘“ • AD º² ̺ ° ± © ¤ ’• }   ˆ •™ ~u Ô Í ³´ ² ‘ V ÕÀ¸ Ç ¥ ¥ ˆ ” Ë ” ˆ ³´     € v º² C µ ¯® • A ¦ “e ‘ c UH »¸   ˆ ¦ ¨§ n˜”o ‘ ‘ ~ S   ¡ ˜ ’ ’ ¼¹ ‘— ¨§ ‚ ̺ ° ±½ © ª¥ ’ …„ ƒ D d ¡ p ˆ ”d Í ¿º ¾ • • –”“ ³¾ ÎÇ « ˆ” e — V ±À Ÿ §¬ “ —˜ G À¸ ”“ ” d Á • ºÁ  ­ f ³² ˆ™ ÄÂà ™ ™ Ö× ’— Ž Ž Œ › Šš Œ › Šš Ï e ¼¹ ”   Í hˆ — ™g ÐÇ ’ ” e
 4. 4. ÿ þ ¡¢ £ ¤ ¦¥ ÿ §
 5. 5. y © r € 2 7 ) ) ! ) ( ! ( 0 !% G IH Q 8 ) ! R 9 ) 0 ! @A 3 ( ! ' ¨ 64 5 9 ) ' ST! B 1 # $ # 5 ) % ( C 0 ' ( ( @ P ) DE ' E @ F (
 6. 6. rW V  X v W ’ ˆ nˆ n bu r sbd p p ˆ” s • XY • v –“ rs p j X ‰ • g h n• ig † …„ k bc –” p ˆ‰ ‡ — †‘  p n‰ ‚ s qr ’ ” ™—  qp ƒ a • d ÚÙ v Þ÷ “ r ”“ ” – s ’ úõ n — • s ”– d `a ‰ ‘” n“” ” î bcd `a ‰— i ãö w x–ˆ ” Ù ‰˜ ˆ n Ü÷ r• q Ûû ef –— “ Ú ad sp — r’ˆ g e • w xÝ g U ÷ o` ”s ö€ y h d tj p ig c dd Ù bc • öõ p bd ™ ” ˆ” e da i—d Ü p ˆ ‚ ” ãö st qr ƒ ” br q rs n“ úõ ‰— s ˜ ‚ n h • ‘ Ú ua • ” rds p ‰ l ú • € ab p d —d —e Ü s – ö f ’ d r ”“ – y ä e s úÝ ” ˆ n sl ` • — st q p “k ’ – ˆ ua n• • ma f s — e • ” i sb g •— j dsh ccd • h ‰ k d • i ™ b q ’ j q
 7. 7. z }{ | ~  € }{ ‚ ƒ„ | … €† ~ ~ ‡ ˆ † {
 8. 8. Ä ³£ Šƀ ß ™ x ¿À Š £¤ Š Š ³ ¡£ ÁÀ – —• ‹ Ÿœ ‹Œ ‹Œ r Ç ¤ ˜ ‹ £ ³• ‹ ™š ‹ € ™ Ž Ž Ž v„ ™ Ž £§ š™ ™± ¤ ›£™ •  – ¨ ’“‘ ” ˜¡ ¢Ÿ ™± ™ ™ ™ – – ® ˜¡ ¡ – —• ”œ • Ÿœ š° ª«© • £§ • ˜—• –¡ ¡ £ ™ž š ™š—• ™¨ š £§ ˜ ¬ š ž Ÿ ˜¡ • Ÿ ¨ ™• ›š™ »Ÿ ™£ ˜ –¡ –š ³£ ¤ Ÿ ¡ ™ ™ Ÿ Ÿ¨ £ ¢Ÿ ¡£ ™ ”œ • •¤ – ™ ¢Ÿ ¡ ¯º • ™š ž šœ ™± ›¡£ ™ž ˜ ™ – œ ™ ˜¡ ¡ š š ž Ÿ ž ›™ Ÿ ž ®”• ³£ ™¯ ˜¡ ›š™ £§ – —• ™ • ¡ £ ¼ ° Ÿœ ¨ ¡ ¢• ™ ¢ – ˜—œ • ™ ¡ ³• ž ž ˜¡£ ™ · ¸¶ £ ˜¡ ™¯ Ÿ ž¤ ”œ • ­¹ ™± • ¡ • – £ ™ž – Ÿ ° ¢™ ˜¡ ¡£ ™ šŸ ž œ ‰ –¡ · ¤ Ÿ½ ™ Ÿ² £ œ ˜¡ £– Ÿ  ž ¢Ÿ Ÿ¾  ˜ ¼ ¡ ™œ ™¡£ ™ ›³ ¢ ¤ ¤ ¡ ³ ¡ ž £ ž ¥¦šŸ Ÿ £ ¡ ™¨ ¤ – š™ ± ¥ ˜ ˜¡ £§ ™ ¢• • ¤ ž ¨ ³£´• ¤ ™ –¡ Ÿ ž¤ ˜¡ ™ š ™ ª«© £ £ »Ÿ ¢™ ™ ¢Ÿ ˜ £œ ­”¬ Ÿ½ ¥ ›™ ¢Ÿ ™ —• – œ ¤ ˜¡ ¡ ­¾ œ ¡ šŸ ³ ¡ ¢ ˜¡ œ™ – ™¨ ¤Â ¡ – ž ˜¡ ¥ ¡• ž ³ ¡£ Ÿ ¢ ¡ µ¤ ™ ³œ• ¤ ¡ œ™ £œ ¤ ›™ ™ Ÿ
 9. 9. ÅÉ Î x à r Õ ” ” Ñô Óð Ñ ÑÛ  Ì —Ë ‘ ÑÛ  ÑÛ  Ì —Ë Xx Ï Ó ”Ü Î Ó Ñ ”Î ÏÓ Ñ Ñ ”Î W × ÏÓ Ü Í Í Ê ÑÔ ” Ì Î Ø Óà Ñæ Óà Ñ ×Ó ’” ÓÔ ÓÔ € Ï à Ñ ’ Ï ” ” Ï Ø Ñ ÒÐ ÑÎ ÒÐ X Ó Ñ Ñ Î àÜ îï’ ×Ó Óà Ó  ” ͒ Ք × ” Ï”Î × Û’ ÍÓ Ô Ñ Î Ù ” Ó ’” ÓÔ Ï Ìà ͒ ” Ù ’”  Ó ÒÐ ÑÎ ‘ ØÑ ì Î ”Í Ü ” ” ÑÎ Ô Ñ× ” ÏÓ Ó ” Ï ” Î × ”  ÓÔ Ï Ñ àÔ Ï Ü ÑÚ ÓÔ Î ×Ó Õà ÓÔ Ï” à’ Î ÓÔ ’Þ ” ’ Ó Ó” æ ÏÛ ” à ͒ ” á Ñ Û ”Î ” ג á ÎÓ Ô ÎÜ ×Ó ÎÑ  Ӑ ÛÏ  ÓÛ Ô ÖÔ Õ ë ØÑ ÓÔ Ñà Ô Ñ× Ó ” Î èé ’ ” ×Ó é Ó ÔÜ Î Ú ” Ó à ß ÏÓ Û ØÜ ”Î  Ü Óà à ے ñ ” Ü ” Ô  Û á ” Ñ× ÏÓ î ѐ ”  ’ Ý Ø’ Óà æ Ó Í’   Ó Ô ä Ï Óâ Ù — ÓÎ Ô Ó㠔 Ñ  Ó ÔÜ Ï × Ï Õê ã Ïì ë ØÔ ÝÏ Ó ÏÑ Ó  Óà ã ÓÛ Ó Ó È Î ÎÑ Õá ÓÚ Ï Û ’ ’ ñ ÓÛ Ñ ÏÛ  ” Í òÑ  Ô × ÍÓ Ó ” ” Ú ÓÚ ”ë  ’à ÑÔ Ì Ù ’Î Ó ×Ó Ó‘ Ñ ”Ï ’ Ñ ÒÐ ’”  ’ Ñ Ñ ×Ó Û Ô Õ× ” ’ ’” Ô Ó ÔÜ ÛÏ ä ϒë Ñà à Ó ÎÜ ” ” Ӑ Í ‘ ” ’” ÓÔ ì Õà Û ÏÓ ’ Õà Ó ×Ó ” Ó⠔ ÓÔ Ï Ó ÝÏ Î ÑÔ × Í” ”Î ÓÚ äåã Û × Ú ‘ Ù ”Î  Û ” Ø× ÎÑ Í  Ñ ÒÐ Û Ñ Ñ í ”Î ÝÏ × Ó ÛÏ ÓÔ ÓÔ Ñ ó ’”  ’ ’ èé ÑÔ ÓÛ ’ Ó Õ Ñá Ñæ ’ Ï ÎÍÑ ÛÚ Óç ÏÑ Ú Û ”Ï Ó ÎÔ ’ Ñà Ó Ï ÏÓ ä å㠒 ×Ó ” Õà Óà Í Ï ’” ”

×