O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Cardigan le-van-sy-dang-dai- g5548 w tr-ng - balo153

234 visualizações

Publicada em

Cardigans G5548W Trắng

Giá bán: 490.000 ₫
Tồn kho: 5 sản phẩm
Thương hiệu:Korea
Mã sản phẩm:443744
Màu sản phẩm:
Chất liệu: thun cotton
Kích thước: 31cm (vai) - 45cm (ngực) - 68cm (dài) - 56cm (tay áo)

Publicada em: Estilo de vida
 • Entre para ver os comentários

Cardigan le-van-sy-dang-dai- g5548 w tr-ng - balo153

 1. 1. 7I23I2015 Cardígans G5548W Trắng - BAL0153 Vl ENG BAL I5 <'› Trang chủ (/) / Cardígans G5548W Trắng Cardígans G5548W Trắng Gíá bán: 490.000 <Z_Ĩ Tồn kho: 5 Sản phẩm http://baIo153.vr1/cardigarìs-g5548N-write 1/13
 2. 2. 7/23/2015 Cardígans G5548W Trắng - BALO153 Thương hiệu: Korea Mã sản phẩm: 443744 Màu sản phẩm: Ũ Ũ Ũ Chất liệu: thun Cotton SỔ ngăn: Kích thước: 31 Cm (vai) - 45cm (ngực) - 68cm (dài) - 56cm (tay áo) Thể tích: Trọng lượng: 100g Ngăn đựng laptop: Thời gían bảo hành: Chọn số lượng Cardígans G5548W Trắng 490,000 g 1 V Giới thiệu Sản phẩm Thông tin thương hiệu (O) Đánh giá http://balo153.vrì/Cardígans-g5548vv-white 2/13
 3. 3. 7I23I2015 Cardígans G5548W Trắng - BALO153 'At http1IbaIo153.vr1lcardigar1s-g55481N-write 3/13
 4. 4. 7I23I2015 Cardígans G5548W Trắng - BALO153 kt http1IbaIo153.vr1lcardigar1s-g55481N-write 4/13
 5. 5. 7I2IẫI2015 Ỉ'lIỈpZ[[bd0153.Vfì[CardÍg8'ìs-g5548N-Wfíìe Cardígans G5548W Trắng - BALO153 5/13
 6. 6. 7I23I2015 Cardígans G5548W Trắng - BALO153 rlIIpưlbalo153.vr1IcaI'dlgars-g554aN-wtite 6l13
 7. 7. 7I23I2015 rntpư/balo153.vrvcardÍgars-g5548ON-write Cardígans G5548W Trắng - BALO153 7/13
 8. 8. 7I23I2015 Cardígans G5548W Trắng - BALO153 ỀÃỉ` 'l53 http1IbaIo153.vr1lcardigar1s-g55481N-write 8/13
 9. 9. 7I23I2015 Cardígans G5548W Trắng - BALO153 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM http1IbaIo153.vr1lcardigar1s-g55481N-write 9/13
 10. 10. Cardígans G5548W Trắng - BALO153 7/23/2015 ap w y v ?Ì r r r '4- N - ^ x' If X 1( .ỸỊ T ,` r l ắ'èỀ"~=Ỹç' '” h( ŕ"~Ĩ* } “- ẢI" sur Ỗ , ` :Ấ X I Í j`x :Ì _ *` ,rçạ:::ạ" Ị ' . I I É/ .T (l<ẳà1lIrdigans-tyrỈ()ỊI7wĨ`//hÍrẠề)v T CÀRDIGANS TYT 07W BLACK (lcardìgans-ty107w-black) 499.000 Q CAFỀDIGANS TYT 07W WHITE (/Cardígans-ty107w-White) 499.000 <_Ỉ http:/Ibalo153.vrì/Cardígans-g5548vv-white (lcardigans-ty1O7W-black) 10/13
 11. 11. 7I23l201 5 (lcardigans-ty107w-pink) CÀRDIGANS TYT OỸW PINK (/Cardígans-ty107w-pink) 499.000 (_Í SẢN PHẨM BẠN ÐÃ XEM http:/Ibalo153.vrì/Cardígans-g5548vv-white Cardígans G5548W Trắng - BALO153 / ` lŕ'. v Ĩ:<` , “ : ầ "Ỹ T `-.~°' . ` " 1 ` Í" T :K ~ỉ?“ `CC.ặ KN ýh ` , Ì Ì . ` . Y( Y Vμịễ L, I ỳ. ::‹-".' ,If hl ầĩĩrw 'k _ ạệấ `Il` x Í ẽă Ế T (/Cardígans-ty68W:TẢ/hite) CARDIGANS TY68W WHITE (lcardigans-ty68w-white) 499.000 Ị 11/13
 12. 12. 7/23/2015 Cardígans G5548W Trắng - BALO153 7"., _ ý j ' 4 ĩiv i I - F' ' v - XX Ấ pZặ / ` ‹- Ầ ắV`Ạ‹ f -› _Í il ì ..K ĩ,.. 1 L (/Cardígans-g5548b-black) (lcardigans-g5519b-Xanh) (lcardigans-g5519C-Charcoal) CARDIGANS G5548B ĐEN CARDIGANS G5519B XANH CARDIGANS G5519C CHARCOAL ilcardígans-95548b-b'aCk> (lcardigans-g5519b-Xanh) (lcardigans-g55190-Charcoal) 490-000 Ế 490.000 Q 490.000 g I I jĨỆỆjụ'ịỈi`ắắỆĨ'-':Ỷ:`7” ỈKFĨỸ :` ẫ›Ịrì.::ui :i¶_.J:'Ễ 0835.261.308 0933.242.285 AM 09:00 ~ PM 21 :OO KẾT NỐI VỞI CHÚNG TÔI 'Fi Z5' BALO153 | 308 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.Hò Chí Minh | TEL: 0835.261.308 0933.242.285 | Business Registration Number: 0313193984 http://balo153.vrvcardiganS-g5548vv-white 12/13
 13. 13. 7/23/2015 Cardígans G5548W Trắng - BALO153 COPYRIGHT© 2015 BALO153 ALL RIGHTS RESERVED. Thiết kế website (http://thietkewebtdv.Com/thiet-ke-website.html) & dịch Vụ Seo (http://thietkewebtdv.Com/diCh-Vu- Seo.html) by thietkewebtdV.C0m (http://thietkewebtdv.Com/) http://balo15Z3.vrl/Cardígans-g5548iN-white 13/13

×