O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Cardigan le-van-sy-dang-dai- g5548 m b-c hà - balo153

246 visualizações

Publicada em

Cardigans G5548M Bạc hà

Giá bán: 490.000 ₫
Tồn kho: 5 sản phẩm
Thương hiệu:Korea
Mã sản phẩm:443743
Màu sản phẩm:
Chất liệu: thun cotton
Kích thước: 31cm (vai) - 45cm (ngực) - 68cm (dài) - 56cm (tay áo)

Publicada em: Estilo de vida

Cardigan le-van-sy-dang-dai- g5548 m b-c hà - balo153

 1. 1. 7/23/2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 Vl ENG Trang chủ (/) / Cardigans G5548M Bạc hà Cardigans G5548M Bạc hà Giá bán: 490.000 <2_Ĩ Tồn kho: 5 sản phẩm http://baJo153.vnIcardigans-g5548m-mim 1/14
 2. 2. 7/23/2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 Thương hiệu: Korea Mã sản phẩm: 443743 Màu sản phẩm: Ù Ũ Ũ Chất liệu: thun Cotton Số ngăn: Kích thước: 31 Cm (Vai) - 45cm (ngực) - 68cm (dài) - 56cm (tay áo) Thể tích: Trọng lượng: 100g Ngăn đựng laptop: Thời gian bảo hành: Chọn số lượng zu Ì Cardigans G5548M Bạc hà 490.000 Q 1 V Giới thiệu sản phẩm Thông tin thương hiệu (0) Đánh giá lìttp://bal0153.Vrì/Cardigans-g5548m-mint 2/14
 3. 3. 7I23I2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 ttttpƯlbaIo153.vrvcardigarIs-g5548i11-mírlt 3/14
 4. 4. 7I23I2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 http1Ibalo153.vrvcardigaris-g5548m-mim 4/14
 5. 5. 7I2IẫI2015 rntpưlbal0153.vrvcardigal1s-g5548ln-mirlt Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 5/14
 6. 6. 7I23I2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 .tồ ít http1Ibalo153.vrvcardigaris-g5548m-mim 6/14
 7. 7. 7I23I2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 rlttpưr0alo153.vrIcardigal1s-g5548I11-mirlt 7/14
 8. 8. 7I23I2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 ỆJẪỈ 'l53 http1Ibalo153.vrvcardigaris-g5548m-mim 8/14
 9. 9. 7I23I2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 `L›,°'xỈ °l53 http1Ibalo153.vrvcardigaris-g5548m-mim 9/14
 10. 10. 7I23I2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 có THỂ BẠN QUAN TÂM rlttpưr0alo153.vrvcardigar1s-g5548l11-mìrn 10/14
 11. 11. Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 7/23/2015 ap w y v ?Ì r r r '4- l - ^ ir If X íl .ỸỊ T ,` l l jl7e~=Ĩ:* 'T ( ŕ"~Ĩ* } “- ll" ily, Ỗ , ` il l I Í j`x :Ì _ l ,rçạ::rạ" Ị ' . l l É/ .B (leardigans-tyỉ0J7wỈu/hÍtẠe)v C CARDIGANS TYT 07W BLACK (lcardìgans-ty107W-black) 499.000 tị CARDIGANS TY107W WHITE (/Cardigans-ty107w-White) 499.000 tị http:/Ibalo153.vrt/Cardigans-g5548m-mirìt (lcardigans-ty107W-black) 11/14
 12. 12. 7I23l201 5 (/Cardigans-ty107w-pink) CARDIGANS TYT 07W PINK (/Cardigans-ty107w-pink) 499.000 (_Ĩ SẢN PHẨM BẠN ÐÃ XEM http://balo153.vr1/Cardigans-g5548m-mirìt Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 / ` lŕ'. r l:Ấ` , ' /V l "Ỹ i `-.~°' . ` " 1 ` Í" l :K ~ỉ?“ `CC.ặ KN ý ` , Ì 1 . ` . vỗ l' :Mé L: I g. :=‹-".' ,If hl ầĩĩrw 'k _ ạệấ `IÌ` x r' ẽi l l (/Cardigans-ty68wỂi}vnite) CẠRDIGANS TY68W WHITE (lcardigans-ty68w-white) 499.000 t_Ỉ 12/14
 13. 13. 7I23l201 5 (/Cardigans-nt1(JĨtầlk-black) CARDIGANS NTT 001 BLK ĐEN (lcardigans-nt1001blk-black) 420.000 Ị Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 (lcardigans-g5519b-xanh) CARDIGANS G5519B XANH (lcardigans-g5519b-Xanh) 490.000 tị I A_lấlụV__`:ẢlễI_PẬẶỈ.LỊ›ylịÍF tý " _I ›` ẵi›iịiĨ:lLi :+¶:ề lả (lcardigans-g5519C-Charcoal) CARDIGANS G5519C CHARCOAL (lcardigans-g5519C-Charcoal) 490.000 g 0835.261.308 0933.242.285 AM 09:00 ~ PM 21 :OO KẾT NỐI VỞI CHÚNG TÔI 'fí ,ỊỰ BALO153 | 308 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.Hồ Chí Mình | TEL: 0835.261.308 0933.242.285 | Business Registration http:/Ibalo153.vrt/Cardigans-g5548m-mirìt Number: 0313193984 13/14
 14. 14. 7/23/2015 Cardigans G5548M Bạc hà - BALO153 COPYRlGHT© 2015 BALO153 ALL RIGHTS RESERVED. Thiết kế website (httpzllthietkewebtdv.Comlthiet-ke-website.html) & dịch Vụ Seo (http:IlthietkewebtdV.ComldiCh-Vu- seo.html) by thietkeWebtdV.C0m (http://thietkewebtdv.Com/) http://baIo15ỉ3.vrl/Cardigans-g5548m-mirìt 14/14

×