O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Balo153 tự tin xuống phố cùng cardgian

Tại sao lại mặc đồ quá cầu kỳ??
Tại sao phải lại nghĩ mặc hở mới đẹp???
Phần lớn Phụ Nữ Hàn Quốc đều mặc kín đáo, khoác bên ngoài một chiếc "Cardigan" xinh xắn, họ tạo nên một phong cách thời trang cực kỳ dể thương.
Hãy đến shop "Balo153"- "Korea cardigan fashion" để thử đổi phong cách của bạn một lần với "Cardigan" bạn sẽ thấy điều kỳ diệu đấy!
Tìm chúng tôi qua mạng bằng từ khóa " cardigan quan 3", " cardigan le van sy", "cardgian han quoc"

Hoặc đến trực tiếp showroom shop Balo153-Korea cardgian fashion

Địa chỉ : 308 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh,

Số điện thoại : 0835.261.308, 0933.242.285

Email : btlvnonline@gmail.com, balo153.vn@gmail.com

Website : http://balo153.vn
Facebook : https://www.facebook.com/Cardigans.korea, https://www.facebook.com/balo153
Zalo : balo153, 0933.242.285
Viber : 0933.242.285

 • Entre para ver os comentários

Balo153 tự tin xuống phố cùng cardgian

 1. 1. 7/23/2015 Tự tin xuống phố cùng "Cardigan" - BALO153 Vl ENG ỂẦĨĨ5 <”› Trang chủ (/) / Tự tin xuống phố cùng "Cardigan" Tự tin Xuống phố Cùng "CardÍgan" Tự tin xuống phổ cùng "CardÍgan" Tại Sao lại mặc đồ quá Cầu kỳ?? Tại Sao phải lại nghĩ mặc hở mới đẹp??? Phần lớn Phụ Nữ Hàn Quốc đều mặc kín đáo, khoác bên ngoài một chiếc "CardÍgạn" xinh xắn, họ tạo nên một phong Cách thời trang cực kỳ dể thương. Hãy đến shop "Bal0153"- "Korea cardigan fashion (http:llba|0153.VnlCardÍganS)" để thử đổi phong Cách của bạn một lần với "Cardigan" bạn sẽ thẩy điều kỳ diệu đấy! mtp://bal0153.VrìItu-tirFXu0nç†pho-Cung-cardigan 1/14
 2. 2. 7I23l201 5 iìttp://bal01 53.Vrì/tu-tin-Xu0r1g<phO-cung<cardÍgan Tự tin xuống phố cùng "Cardigan" - BALO153 2/14
 3. 3. 7I23l201 5 iìttp://bal01 53.Vrì/tu-tin-Xu0r1g<phO-cung<cardÍgan Tự tin xuống phố cùng "Cardigan" - BALO153 3/14
 4. 4. 7I23I2015 Tự tin xuống phó cùng "Cardigan" - BALO153 a a , 'ì_ ` 'bx 1 i ` , [ Ối ' ,- -ị , /F ~ )›ơ r Ii p I) 1 ŕ i [Tột Ầ›'5' _ / J iĩ ì' ' ị I Ar_, ' , I A 'Ị tấu ỀTẶ Ì i . ,_. V w Í iỉA'{"` -A4 ` Ả ° U i A'^ Ý `kặ`f;‹ 'Lệ `, 4 '“`/ `> -Ỹv' A i ạüấ ị Z , ư' V `.= ẻI2.,'_i * ` ,.- JỰƯQ ff  Ị ._çỈ,ĩẸk_.ắ_'_E -v^ ` *_g,A › :P ^ * Í 4 .. Ki . Í! Ì# i Xi ưvvhii i K. x ' Ỉ "P-,Ị II Iẳ 'I l`l4 i r, . 1 , *` ít , ' .' r lầ Ii I J J ii- ` i mv Ỉ1 ii) V "'Ạ , É httpưIbaIo153.vrvtLl-tirì-xuofìg-ph‹>ctrlg-cardigan 4/14
 5. 5. 7/23/2015 Tự tin Xuống phố cùng "CardÍgan" - BALO153 3 Ă I Ù Vp 1 -..Iu ì.=ĩ' ` ắ .Ị » Ì .Ỷ Ì .Ị ị . Yit ._,. _ ` H gi Ế l" u' Ẹc http:/Ibalo153.vri/tLl-tirì-Xuorig-pho-cung-cardigan 5/14
 6. 6. Tự tin xuóng phó cùng "Cardigan" - BALO153 7/23/2015 6/14 http#/baIo153.vrvtLl-tirì-xuolìg-ph‹>ctrlg-cardigan
 7. 7. 7I23l201 5 KBS Ìằiẵềiũi iìttp://balO153.Vrì/tu-tin-Xu0ng<phO-Cungcardigan Tự tin xuống phố cùng "Cardigan" - BALO153 7/14
 8. 8. 7I23I2015 Tự tin xuống phó cùng "Cardigan" - BALO153 ,Ị v X I I 1. UD I L .. i Í Ỉ " ŕ I bơ vỉ V v ' I É I F ' Ấŕ`~ .lổ X _ ại” “3 Ế ì,'-°-Ế ` Lu. httpưIbaIo153.vrvtLl-tirì-xuofìg-ph‹>ctrlg-cardigan 8/14
 9. 9. 7I23I2015 Tự tin xuống phó cùng "Cardigan" - BALO153 ` , Ị Í i vư ` I › K 'ì› V ",` _ ę I K ,._, , I I ắ -°,:` ' 'IV `‹ ,-‹) - .rộ i L ìv Ỷ u ,,ø Ấ L. Í' í httpưIbaIo153.vrvtLl-tirì-xuofìg-ph‹>ctrlg-cardigan 9/14
 10. 10. 7I23I2015 Tự tin xuống phó cùng "Cardigan" - BALO153 httpưIbaIo153.vrvtLl-tirì-xuofìg-ph‹>ctrlg-cardigan 10/14
 11. 11. Tự tin xuống phố cùng "Cardigan" - BALO153 7I23l201 5 11/14 http://balo153.vr1/tLl-tin-Xuorigrpho-cung-cardigan
 12. 12. 7/23/2015 Tự tin Xuóng phố cùng "CardÍgan" - BALO153 x_ li i`. i Ỷ. , .Ă, ," Ế Tìm chúng tôi qua mạng bằng từ khóa " cardigan quan 3 (http://balo153.vn/cardÍgans)", " cardigan le van Sy (http://bal0153.vn/cardigans-g5961w-White)", "cardgian (http://balO153.vn/balo-laptop) han quoc (http://bal0153.vn/tin- tuC)" Hoặc đến trực tiếp Showroom Shop Balo153-Korea cardgian fashion http:/Ibal015Z3.vrvtLl-tin-Xuorig-piio-cung-cardigan 12/14
 13. 13. 7123/2015 Tư tin Xuống phố cùng "CardÍgan" - BALO153 Địa Chĩ : 308 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Số điện thoại I 0835.261.308, 0933.242.285 Email : btlVnOnline@gmail.com (mailtozbtlVnOnline@gmail.com), baI0153.vn@gmaiI.c0m Website : http://balo153.Vn Facebook : https://ANvN.faceb00k.com/Cardigans.korea (https://VNvN.facebo0k.Com/Cardigans.korea), https ://wvVN.faceb0ok.C0m/baIo1 53 (https://wVvw.faceb0ok.com/baIo153) Zalo : baIo153, 0933.242.285 Viber : 0933.242.285 0 Giải pháp về hành lý ký gửi khi đi máy bay (gÍai-phap-Ve-hanh-ly-ky-gui-khi-di-may-bay) 0 "BaIo153"- Người bạn đồng hành tuyệt vời cho Công SỖ' (baIo153-nguoi-ban-dong-hanh-tuyet-Voi-cho-Cong-s0) I [Quận 3] "Balo153"- "Shop balo" gần Chợ "nguyễn Văn trỗi" (quan-3-baIo153-Shop-balo-gan-cho-nguyen-van- troi) 0 "BaIo153" cứa hàng "baI0" Cao Cấp tại Lê Văn Sỹ (baIO153-Cua-hang-bal0-Cao-cap-tai-le-Van-sy) I Với "Cardigan" tự tin khoe dảng cùng Yoona (voi-cardigan-tu-tin-khoe-dang-Cung-yoona) |PAlIv DFHLỈIẸ Í 0835.261.308 0933.242.285 AM 09:00 ~ PM 21 :OO KẾT NỐI VỞI CHÚNG TÔI 'Fl ,S57 BALO153 | 308 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh | TEL: 0835.261.308 0933.242.285 | Business Registration Number: 0313193984 COPYRlGHT© 2015 BALO153 ALL RIGHTS RESERVED. http:/Ibalo153.vri/ILI-tiri-Xuorig-pho-cung-cardigan 13/14
 14. 14. 7/23/2015 Tự tin Xuóng phó cùng "CardÍgan" - BALO153 Thiết kế website (httpzllthietkewebtdv.Comlthiet-ke-websÍte.htmI) & dịch vụ Seo (http:IlthÍetkewebtdV.ComldÍCh-Vu- SeO.htmI) by thietkewebtdV.com (httpzllthietkewebtdv.coml) http://bal015Z3.vrvtLI-tin-Xuorlg-ptio-cung-cardigan 14/14

×