O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Balo153 quan-3-le-van-sy- mikkor betty pretty laptop hong

240 visualizações

Publicada em

Balo Mikkor Betty Pretty Laptop
Giá bán: 590.000 ₫
Tồn kho: 3 sản phẩm
Thương hiệu:Mikkor
Mã sản phẩm:443641
Màu sản phẩm: 6 color
Chất liệu: 600 Kodura tráng PU chống thấm
Số ngăn: 2 ngăn
Kích thước: 31cm x 18cm x 43cm
Thể tích: 31cm x 18cm x 43cm
Trọng lượng: 500g
Ngăn đựng laptop: 15"
Thời gian bảo hành: 12 tháng
http://balo153.vn/backpack-mikkor-betty-pretty-laptop-pink

Publicada em: Estilo de vida
 • Shop “Balo153” – kinh doanh các mặt hàng balo, túi xách và “Cardigan” Hàn Quốc Địa chỉ : 308 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Số điện thoại : 0835.261.308, 0933.242.285 Email : btlvnonline@gmail.com, balo153.vn@gmail.com Website : http://balo153.vn Facebook : https://www.facebook.com/Cardigans.korea, https://www.facebook.com/balo153 Zalo : balo153, 0933.242.285 Viber : 0933.242.285
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Balo153 quan-3-le-van-sy- mikkor betty pretty laptop hong

 1. 1. 8/5/2015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hồng - BALO153 I I L I Ị! a Jy'^-; ơ Ĩ~lI ll' 1 ầvĩ. Ĩì :X I ' al” Baio Mikkor Betty Pretty Laptop Hồng Giá bán: 590.000 <_Ĩ http:/Ibalo153.VrvbaCkpack-mikkor-betty-pretty-laptop-pink 2/17
 2. 2. 81512015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hồng - BALO153 Tôn kho: 3 sản phẩm Thương hiệu: Mikkor Mã sản phẩm: 443640 Màu sản phẩm: Ù Ũ Ũ Ũ Ũ Ù Chất liệu: 600 Kodura tráng PU Chống thấm Số ngăn: 2 ngăn Kich thước: 31 Cm X 18cm X 43cm Thể tich: 0 Trọng lượng: 500g Ngăn đựng laptop: 15" Thời gian bảo hành: 12 tháng Chọn SỔ lượng `g 'r- Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hồng 590,000 Q 1 V Giới thiệu sản phấm Thông tin thương hiệu (0) Đánh giá http:/Ibaloi 53.vrI/backpack-mikkor-betty-pretty-laptop-pink
 3. 3. 81512015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hồng - BALO153 3 A7 O San pham cung Io_al.° http:/Ibalo153.vnlbackpack-mikkor-betty-pretty-laptop-black (http:/Ibalo153.vnlbackpack-mikkor-betty-pretty-laptop-black) http:/Ibalo153.vnlbackpack-mikkor-betty-pretty-laptop-navy (http:/Ibalo153.Vnlbackpack-mikkor-betty-pretty-Iaptop-navy) http:/Ibalo153.vnlbackpack-mikkor-betty-pretty-laptop-Camo (http:/Ibalo153.Vnlbackpack-mikkor-betty-pretty-Iaptop- camo) http://baloi 53.vn/backpack-mikkor-betty-pretty-laptop-coppergray (http://baloi 53.Vn/backpack-mÍkkor-betty-pretty-Iaptop- Coppergray) http:/Ibalo153.vnlbackpack-mikkor-betty-pretty-laptop-mint (http:/Ibalo153.vnlbackpack-mikkor-betty-pretty-Iaptop-mint) iìttp://bal01 53.Vrì/backpack-mÍkkor-betty- pretty-laptop-pi nk 4/17
 4. 4. 8/5/2015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hòng - BALO153 ø - '~ ử-L I it` `s"7 Ì l I i gỊ`ấ: g IX ẢI A B W* ° i http:/Ibalo153.vrVbackpack-míkkor-betty-pretty-laptop-PÍN( 5/17
 5. 5. 8/5/2015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hòng - BALO153 http:/Ibalo153.vrVbackpack-míkkor-betty-pretty-laptop-PÍN( 6/17
 6. 6. 8/5/2015 iìttp://balo153.Vr1IbaCkpaCk-mÍkkor-betty-pretty-laptop-pink Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hồng - BALO153 X *`I X Ì 7/17
 7. 7. 8/5/2015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hòng - BALO153 x/ AI-đứ Bỉ B .ặr qặ"` “X KI / Ỉ kã . "‹-'? C L, /I . ì. í ' 'I 'Ạ il k` J http:/Ibalo153.vrVbackpack-míkkor-betty-pretty-laptop-PÍN( 8/17
 8. 8. 8/5/2015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hòng - BALO153 I. F. t i I í E I ii ẵ`I Ị gì "vĩ i -Ế li vi ÌFV I ' ị i 1 :I i II O4 ii i il I i . . .I Ì I °i I I . Ì i I Ế `: I` " 1 i i , . i . i Ì i I 1 i i http1IbaIo153.vrvbackpack-mikkor-betty-pretty-IaptoỊ›pir1I( 9/17
 9. 9. 8/5/2015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hòng - BALO153 ỆCỆE'Bñừ"'Ẹt*'.ĩndTfr' Tr' TT'Ỹ"ĨT`U'†“l'_'T' v"v' V-v-'*v='-'.v,TT;sỹ8'ă__6f°ỵf;Ịr rtf " ' Ìv.I_ 5* Ti tÁỢỉỹLVẸ`Ăiñ1y - Ị *i 3ỀfVTỈ†ẵP 1'-1 °I.“j~Yttnhwý‹Ệj 1ơf4nl -.'-.EỊỆV . .-tịỉv L- . Pí *PW W *I "ITT '-'aĩ`~yaì Ềụfzírvvfjịvịñtậìtnjĩ , ,,LLLL--..Ạ .x 1 .4n.,L..1.1.....L. :P51 T It Í Ir P _ I' Ii' K, I. i li li . . http://balo1 53.vr1/backpack-mikkor-betty-pretty-laptop-pim( 10/17
 10. 10. 8/5/2015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hòng - BALO153 l"I"'“*'_'_Ĩ__ μfvaỹxn jvĩỉịĩ _ A -fr Ạ í7ỈĨ.,vỆTIly,A'_ :ŕrg_lv .. Ể J ổi 1 ụ. .. ir_ I íj i ?I I u_ . v.~ŕ *ĩarịŕŕ '” 'I'vt7ơ°7I`.7'_f"_ŕ ,rrA,IJ'μtỆ.lμ°p!'.J”f';' httpĩ[[bal0153.vrVbackpack-mÍkk0r-betty-pretty-laptop-PÍN( 11/17
 11. 11. 8/5/2015 Balo Mikkor Betty Pretty Laptop Hòng - BALO153 4I.Ợ.l4.'lx httpĩ[[bal0153.vrVbackpack-mÍkk0r-betty-pretty-laptop-PÍN( 12/17

×