O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Balo Hàn Quốc Toppu TP505 Black

Chất liệu: Polyester
Số ngăn: 06 pockets
Kích thước: 29 x 43 x 15 cm
Trọng lượng: 1.2kg
Ngăn đựng laptop: 15inch
Thời gian bảo hành: 12 months

 • Entre para ver os comentários

Balo Hàn Quốc Toppu TP505 Black

 1. 1. 2/24/2016 Balo Hàn Quốc Toppu TP505 Black - BALO153 Vl ENG Trang chủ (/) / Balo Hàn Quốc Toppu TP505 Black http://baloi 53.Vn/bai0-han-quoc-toppu-tp505-bl ack 1/13
 2. 2. 2/24/201 6 tỉ ŕnịl Balo Hàn Quốc Toppu TP505 Black - BALO153 L X.: More than What you Want Balo Hàn Quốc Toppu TP505 Black Giá bán: 1.160.000 (Ị Tồn kho: 3 sản phẩm Thương hiệu: Truong Nguyen Mã sản phẩm: 444026 Màu sản phẩm: Ù Ũ Chất liệu: Polyester Số ngăn: 06 pockets Kích thước: 29 X 43 X 15 Cm Thể tích: Trọng lượng: 1.2kg Ngăn đựng laptop: 15inch Thời gian bảo hành: 12 months http://balo153.Vn/balo-han-quoc-toppu-tp505-black
 3. 3. 2/24/2016 Balo Hàn Quốc Toppu TP505 Black - BALO153 Chọn số lượng Ơn Balo Hàn QUỐC Toppu TP505 Black lìalolõồ 1.160.000 Q `l ' Giới thiệu sản phẩm Thông tin thương hiệu (0) Đánh giá Sản phẩm cùng loại : http://balo 153. Vn/balo-han-quoc-toppu-tp505-navy (http://baI0153. Vn/balo-han-quoc-toppu-tp505-navy) http://baloi 53.Vn/baiO-han-quoc-toppu-tp505-bl ack 3/13
 4. 4. 2/24/2016 Balo Hàn Quốc Toppu TP505 Black - BALO153 ŕr ơn Ị 0:, Cv Ị 3 More than What you Want http://balo153.Vn/balo-harì-q.loc-toppu-tp5O5-black Í `.«ỆĨZỊ` li NỮ'ÍVềdO Xíc L. l^J` “"., f°Jñ wẵ ._ 'W L l J ‹.`. l V 4 _ĨĨẾ ` "v lệ u ` ,^ )'..ị_ìì iỆ._ B`“ "'”rr . 7 lri, cĩ/,Y Ấ 5 f I *vv--:r'I`*ă”` "t` .. `: r trẽ - _ 4/13
 5. 5. 2/24/201 6 http://balo153.Vn/balo-harì-q.loc-toppu-tp5O5-black Balo Hàn Quốc Toppu TP505 Black - BALO153 5/13
 6. 6. 2/24/201 6 http://balo153.Vn/balo-harì-q.loc-toppu-tp5O5-black Balo Hàn Quốc Toppu TP505 Black - BALO153 6/13
 7. 7. 2/24/201 6 Balo Hàn Quốc Toppu TP505 Black - BALO153 http://balo153.Vn/balo-harì-q.loc-toppu-tp5O5-black ầfçz .,_:‹ ` . ~` , . Ì Ấ . `.`x. ` -. q ^μ x '‹"› 7/13
 8. 8. 2/24/2016 Balo Hàn Quốc Toppu TP505 Black - BALO153 1 http://balo153.Vn/balo-han-q.KJc-toppu-tp5O5-black 8/13
 9. 9. 2/24/2016 Balo Hàn Quốc Toppu TP505 Black - BALO153 Balotồồ Mnrp †han what Vnll wanf http://balO1 53.Vn/bai0-han-quoc-toppu-tp505-bl ack 9/13
 10. 10. 2/24/201 6 Balo Hàn Quốc Toppu TP505 Black - BALO153 * 'I IvIIIỉ BIIBIII vvIIdILÌIíI vvìøvllì :I ` CÓ THẾ BẠN QUAN TÂM (/balo-Cnt-bl01-den) BALO CNT BLO1 ĐEN (lbalo-cnt-bl01-den) 250.000 tị http://balo153.Vn/bai0-han-quoc-toppu-tp505-black v I . lì ` I A: :ZX Ừ :'.!' -. j X, , Il y R 1 'E' lả, T ..Ị Ô- .Oc-J J More than what you Want (/messenger-mikkor-glamour-Chic-new-navy) 10/13
 11. 11. 2/24/2016 Balo Hàn Quốc Toppu TP505 Black - BALO153 TÚI CHÉO MIKKOB GLAMOUB CHIC NEW NAVY (/messenger-mikkor-glamour-Chic-new-navy) 317.000 Bô.IOÍỂ.ỄĨ Bõ.ỈOÍỂ.Ĩ5 More than what you Want More than what you Want (/messenger-mikkor-glamour-Chic-new-black) (/tui-Cheo-mikkor-giamour-Chic-new-Xanh-Ia-ma) TÚI CHÉO MIKKOR GLAMOUR CHIC NEW ĐEN TÚI CHÉO MIKKOR GLAMOUFI CHIC NEW XANH LÁ (/messenger-mikkor-gIamour-Chic-new-black) 317.000 MẠ g (/tui-Cheo-mikkor-giamour-Chic-new-Xanh-Ia-ma) 317.000 tị SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM http://balo153.Vn/baiO-han-quoc-toppu-tp505-black 11/13
 12. 12. 2/24/201 6 Balolẫồ More than what you want (/baIO-da-han-quOC-tOppu-tp594- navy) BALO DA HÀN QUỐC TOPPU TP594 NAVY (/baIO-da-han-quOC-t0ppu-tp594- navy) 1.150.000 C_Ĩ Balo Hàn Quốc Toppu TP505 Black - BALO153 Baloĩẫẫ IIIIOỄ than what yotĩwant (/balo-da-han-q uoC-t0ppu-tp625- black) BALO DA HÀN QUỐC TOPPU TP625 BLACK (/balo-da-han-quOC-toppu-tp625- black) 1.090.000 tị I _ ___ ___`_ _ *_____v__` ỷ __ IIAIIV OP Lift Ba1oI55 Morể than what yotĩwant (/balo-da-han-quoC-t0ppu-tp625- brown) BALO DA HÀN QUỐC TOPPU TP625 BBOWN (/balo-da-han-quoC-t0ppu-tp625- brown) 1.090.000 t_Í 0835.261.308 0933.242.285 http://baIo153.Vn/bai0-han-quoc-toppu-tp505-black AM 09:00 ~ PM 21 :OO KẾT NỐI VỞI CHÚNG TÔI 12/13
 13. 13. 2/24/2016 Balo Hàn Quốc Toppu TP505 Black - BALO153 'F I ặ:VJIé âịỉỉüĩ kào BALO153 | 308 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.Hồ Chi Minh | TEL: 0835.261.308 0933.242.285 | Business Registration Number: 0313193984 COPYRlGHT© 2015 BALO153 ALL RIGHTS RESERVED. Thiết kế website bới thietkewebtdv.COm http://balo153.Vn/balo-han-quoc-toppu-tp5O5-black 13/13

×