O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Polgári Szó 2014 augusztus

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Darutoll 2014. január
Darutoll 2014. január
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 8 Anúncio

Polgári Szó 2014 augusztus

Baixar para ler offline

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Ajkai Csoportjának lapja, a Polgári Szó, mely 2014 augusztusi számának tartalma a következő:
- Bemutatták a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeit
- Interjú Fenyvesi Zoltán polgármesterjelölttel
- Matematika ajkai módra
- Felismerés, cselekvés, megtorpanás…
- Államalapítás ünnepén
- Búcsú Magdi nénitől
- Babakötvény alanyi jogon
- Előzzük meg a lakástüzeket
- Szemfényvesztés
- A nagy hiányosságok nem fedik el a kisebbeket
- Sikeresen zárultak az ajkai próbaadások az Infó TV-n!
- Pirostéglás lakóépület felújítása
- Októbertől kedvezőbb feltételek a panelprogramban
- Hús-vér és szobor gyerekek
- Miért érdemes nyelvet tanulni?
- Tósokberénden ismét dübörögtek a lóerők
- Zűrzavaros állapotok az Alkotmány utcában
- Pert vesztett az ajkai önkormányzat
- Veszélyes „zöld-energia”

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Ajkai Csoportjának lapja, a Polgári Szó, mely 2014 augusztusi számának tartalma a következő:
- Bemutatták a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeit
- Interjú Fenyvesi Zoltán polgármesterjelölttel
- Matematika ajkai módra
- Felismerés, cselekvés, megtorpanás…
- Államalapítás ünnepén
- Búcsú Magdi nénitől
- Babakötvény alanyi jogon
- Előzzük meg a lakástüzeket
- Szemfényvesztés
- A nagy hiányosságok nem fedik el a kisebbeket
- Sikeresen zárultak az ajkai próbaadások az Infó TV-n!
- Pirostéglás lakóépület felújítása
- Októbertől kedvezőbb feltételek a panelprogramban
- Hús-vér és szobor gyerekek
- Miért érdemes nyelvet tanulni?
- Tósokberénden ismét dübörögtek a lóerők
- Zűrzavaros állapotok az Alkotmány utcában
- Pert vesztett az ajkai önkormányzat
- Veszélyes „zöld-energia”

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Polgári Szó 2014 augusztus

  1. 1. 1. választókerület (Tósokberénd): Rieder András Rieder András a választó- kerület jelenlegi képviselő- je, a 2004-ben egy időközi választást megnyerve lett képviselő, azóta is minden választást nagy fölénnyel megnyert. A tósokberéndi erdőbirtokosság elnö- ke és a római katolikus egyházközség elnökségi tagja, a Szent István Király Római Katolikus Álta- lános Iskola igazgatója. XIV. évfolyam 5. szám Ajka, 2014. augusztus Bemutatták a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeit 3. választókerület (Ifjúság u., Verseny u., Futó u.): Ravasz Tibor Ravasz Tibor 16 éve tevé- kenykedik Ajka közéleté- ben:2002ótaönkormányza- ti képviselő, évek óta a Fidesz helyi alelnökeke, tag- ja a kézilabda klub, a Somlói Borút Egyesület és a Somló Tájegységi Értéktár elnökségének. Közgaz- dász, pénzügyi-gazdasági szakember, szakértelmé- re a jövőben is számít a pártszövetség és a frakció. Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP ajkai polgármesterjelöltje sajtótá- jékoztató keretében mutatta be a pártszövetség ajkai képviselőjelölt- jeit az őszi önkormányzati választá- sokra, amelyet Áder János köztár- sasági elnök 2014. október 12-re írt ki. A polgármesterjelölt bemutatá- sa alapján a képviselőjelöltek a következők: 4. választókerület (Semmelweis u., Kohász u., Sport u.): Sándor László Sándor László a pártszövet- ség egyik új képviselőjelölt- je. Villamos ipari, erősára- mú végzettségű szakember, a Herendi Porcelán Manu- faktúra Zrt. dolgozója, vállalkozásban pedig a Di- Fel Társasházkezelő villamossági, érintésvédelmi szakembere. Friss erőként számítunk munkájára a képviselő-testületben. 6. választókerület (Szabadság tér, Bródy gimn. környéke): Táncsics Tamás Táncsics Tamás 2006 óta a választókerület egyéni kép- viselője. Lakhelyén a Tor- namenti Lakásszövetkezet közös képviselője, tagja a római katolikus egyházközség képviselő-testületé- nek. A helyi KDNP szervezet elnöke, az ajkai kép- viselő-testületben a KDNP frakció vezetője. Az ajkai Bourns Kft dolgozója. 5. választókerület (Béke u., Tűzoltó u., Fő u., Kossuth u.): Nagy Noémi Nagy Noémi szintén új arc a képviselőjelöltek között. Lakóhelyén több évig a Tor- namenti Lakásszövetkezet közös képviselője volt, a városbannagytiszteletnekörvendettdr.NagyÁrpád gyermekorvos leánya. Pedagógus, tanítónő, hosszú évekig Ajkán tanított, jelenleg az összevont halim- bai és nyirádi általános iskola igazgatója. 7. választókerület (Kórházdomb, Téglagyári u., Kinizsi u.): Fülöp Zoltán Fülöp Zoltán 20 éve tevé- kenykedik Ajka közéleté- ben, a választókerület jelen- legi egyéni képviselője. Eddig valamennyi válasz- tást megnyert körzetében. A helyi Fidesz alelnö- ke és frakcióvezetője, volt bizottsági elnök, alpol- gármester. Vállalkozó. Tapasztalatára és szakértel- mére a jövőben is számít a pártszövetség. 8. választókerület (Csikólegelő, Bódé, Csinger, Kandó lakótelep): Peternics Mihály Peternics Mihály a választó- kerület jelenlegi egyéni kép- viselője,többciklusonkeresz- tültagjaaképviselő-testület- nek. A frakcióban a pártszö- vetség számára fontos kisgazda értékeket képviseli, ahelyiFideszcsoportalelnöke.Újságírókéntistevé- kenykedik. Az Ajkai Elektronikai Kft energetikusa. 10. választókerület (Csékút, Padrag): Puskás Károly Puskás Károly is a pártszö- vetség új képviselőjelöltje. Gépész-üzemmérnök a Bakonyi Erőmű Zrt. Ajkai Hőerőműjében.TagjaaZöld AlternatívaSzövetségnek,így aktív környezetvédőként is ismert. Mivel a környe- zetvédelemazutóbbiidőbenháttérbeszorultAjkán, ezért az ő szakértelmére is szüksége van a városnak. A polgármesterjelölt kiemelte, hogy a Fidesz- KDNPcéljaegyüttműködniamegyeiközgyűlésselés a kormánnyal, hogy minél több munkahely-teremté- si, város- és gazdaságfejlesztési támogatást sikerüljön Ajkára hozni, amely jó a gazdasági társaságoknak és az itt lakóknak egyaránt. Fenyvesi Zoltán elmondta továbbá, hogy a képviselőjelöltek valamennyien választókörzetükben laknak, könnyen elérhetők a választópolgárokszámára,ismerikakörzetproblémá- it.Azéletkülönbözőterületeirőlérkeznek,valameny- nyien szakmájuk, hivatásuk elismert szakemberei, jó hasznáralesznekAjkavárosának.AFidesz-KDNPjó szívvel ajánlja őket az őszi önkormányzati választáso- kon az ajkai választópolgárok számára. Táncsics Tamás, a KDNP helyi elnöke elmondta, hogy a KDNP is támogatja a képviselőjelölteket, mivel a személyeket ismerve érvényesülnek a párt számára fontos keresztényi értékek. 9. választókerület (Bakonygyepes, Ajkarendek): dr. Czili Ernő Dr. Czili Ernő a 2006-os önkormányzati választáso- kon már volt a pártszövetség képviselőjelöltje. A KDNP tagja. Jogász, így szakmai tevékenységerévénissokanismerikavárosban.Jogi ismereteimiattnagyhasznáralehetakövetkezőkép- viselő-testületnek és a Fidesz-KDNP frakciónak. 2. választókerület (Bányásztelep, Móra F. u., Móricz Zs. u.): Hartinger Ottó HartingerOttó2009-benegy időköziválasztástmegnyerve márvoltönkormányzatikép- viselő. Tagja a KDNP helyi elnökségének és megyei választmányának, illetve a római katolikus egyházközség képviselő testületé- nek. Mérnökként dolgozik a Bakonyi Erőmű Zrt. Ajkai Hőerőműjében. Műszaki ismereteire nagy szüksége lenne az új képviselő-testületnek.
  2. 2. 2014. augusztus2 Amikor a Fidesz-KDNP polgármes- terjelöltjét felkerestem, Váci Mihály: Eső a homokra című versének kezdő sora jutott eszembe: „Használni akartam – nem tündökölni…” Nagyon jól tudom, ha nyer a válasz- táson, az ő munkája szolgálat lesz, Ajka város és lakói életének jobbá tétele. Tehát használni kell, a váro- sért munkálkodni, s nem egyénileg tündökölni. S Fenyvesi Zoltán így sze- retné vezetni Ajka városát. Már eddig is kiderült: négy cikluson keresztül végzett közéleti munkáját egyértelműen szolgálatnak tekintet- te, ahogy a vers is szól: használni akart – nem tündökölni…! Találkozásunknál, mint mindig, friss és energikus. Nyugodt mozdu- latai, csendes, megfontolt szava, te- kintete kiegyensúlyozottságról árul- kodik, valahogy egész lényében az egyszerű emberekre jellemző ősi böl- csesség sugárzik. Már a társalgás elején kiderül, jó beszélgetni vele. Közvetlen, barátságos, sztárallűrök- től mentes, szimpatikus, ám a tekin- tetében van némi szigorúság. Ez utóbbi nem csoda, hiszen középisko- lai tanárként, s az iskolában betöltött vezető pozícióban az élet sokszor keménységre kényszerítette. Az idei nyáron olyan megtisztelte- tés érte, amire még legszebb álmaiban sem gondol az ember. A Fidesz ajkai szervezete polgármesterjelöltnek választotta, amit az országos választ- mány is jóváhagyott. Beszélgetésünk- nek ezzel megvolt az apropója. Fagga- tózásomra a maga módján, lényegre törően, ám őszintén válaszolt. – Mielőtt komolyabb dolgokról beszélgetnénk, kérem röviden mutat- kozzon be olvasóinknak, mondjon néhány szót eddigi pályafutásáról… – Tősgyökeres ajkai vagyok, ma is itt élek, gyerekkoromat Ajkarende- ken töltöttem. A győri bencés gimná- ziumban érettségiz- tem, aztán a pedagó- gus pályát választot- tam, négy diplomát szereztem. Huszon- hat évig dolgoztam Ajkán német-törté- nelem tanárként, a Bercsényi Miklós Szakközépiskola igazgatóhelyettese és igazgatójaként. Két évvel ezelőtt lettem a várpalotai Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művé- szeti Iskola igazgató- ja. Feleségem szintén pedagógus Ajkán, két egyetemista fiam Budapesten tanul. – Huszonhat évig Ajkán tanított és középiskolát vezetett. Miért ment el Ajkáról? – Szerettem az ajkai munkahelye- met, a váltást a kény- szer szülte. A Bercsé- nyi iskola önállóságát az MSZP-s városvezetés megszüntet- te, a legközelebbi munkatársaimat eltávolították az állásukból, engem megalázó helyzetbe kényszerítettek, munkámra, tapasztalatomra Ajkán nem tartottak igényt, így megpályáz- tam a megüresedett várpalotai gimná- zium igazgatói állását és megnyertem. – Nem bánta meg ezt a döntését, hiszen közel három évtizedes ajkai munka után új városban és iskolában kezdeni nem lehet könnyű dolog? – Annak ellenére, hogy naponta ingázom, jó döntést hoztam, hiszen az ottani városvezetés és a tankerü- let támogatja az elképzeléseimet. A várossal együtt új szakokat indítot- tunk a gimnáziumban, felújítottuk az iskolát, növeltük a tanulói létszámot, a nagyfokú gyermeklétszám csökke- nés ellenére a megyében talán egye- düli középiskolaként több osztályunk indul szeptemberben, mint amennyi tavasszal elballagott. Várpalotán elis- merik a munkámat, úgy érzékelem, hogy tanítványaim, a szülők, a kollé- gák kedvelnek. Én is őket. – Húsz éve tölt be közéleti szerepet: négy cikluson keresztül tagja a városi képviselőtestületnek, három cikluson át a német nemzetiségi önkormányzat- nak és a római katolikus egyházközség képviselőtestületének. Hogyan értékeli eddigi politikai-közéleti teljesítményét? – Ha egy szóval kellene összefoglal- nom, akkor azt mondanám: szolgál- tam. Az egyházi képviselőségem neveltetésemből, hitbéli meggyőződé- semből fakad. Képviselőtársaimmal segítem a templom és a plébánia körüli munkákat, az ünnepi szertartá- sok lebonyolítását. A német nemzeti- ségi tevékenységem származásommal függ össze, elsődleges tevékenységünk a sváb hagyományok ápolása, rendez- vények szervezése volt. Önkormány- zati képviselőként több belvárosi ját- szótér, járda, park felújítása, játszó- eszközök vásárlása, a Torna-patak feletti gyalogos híd javítása, óvodák és iskolák eszközfejlesztése, civil egyesü- letektámogatásafűződikanevemhez. – A sok elvégzett és kiharcolt tevé- kenység közül mire a legbüszkébb? – Tíz évvel ezelőtt a városvezetés akaratával szemben sikerült kemény harc árán az ajkarendeki német nem- zetiségi általános iskola önállóságát megőrizni. Köztudott, hogy az MSZP- s városvezetés az iskolát össze akarta vonni az akkor még önálló Fekete Ist- ván Általános Iskolával. Ez később Ajkán a német nemzetiségi oktatás végét is jelenthette volna, amit sike- rült megakadályozni. A rendeki isko- la azóta is önállóan működik, őrizve nemzetiségi arculatát, ápolva a nem- zetiségi hagyományokat. – Amikor július közepén, Pápán hivatalosan bejelentették, hogy ön lesz a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, dr. Kovács Zoltán, a Fidesz megyei elnöke a bemutatásnál úgy fogalma- zott, hogy tizenhat éves képviselői mun- kája alapján alkalmas kihívója lehet a jelenlegi városvezetőnek. Sokak szá- mára meglepetés, hogy pedagógusként polgármesterjelölt szerepkört vállalt. Honnan érkezett a felkérés? – Több hónapig agitáltak a feladat- ra barátok, ismerősök, ajkai válasz- tók, vállalkozók és a Fidesz felsőbb vezetői, a választókerület elnöke és egyben országgyűlési képviselője, Lasztovicza Jenő támogatásával. Sze- rintük – és persze szerintem is - Ajká- nak most kormánypárti polgármes- terre van szüksége, aki politikailag, szakmailag és emberileg is alkalmas a feladatra. Az állítás első felével nehéz vitatkozni. Ami a dolog szemé- lyes részét illeti, több mint egy évti- zedes vezetői múlt áll mögöttem, hol kényes, hol megfontolt döntéseket kellett hoznom, harcolnom kellett a magam és mások igazáért. – Mindenki egy küzdő típusnak ismeri önt, aki nem futamodik meg a feladatok elől… – Így igaz, küzdő típus vagyok. Olyan bokszoló, akit ha egy balegye- nessel padlóra küldenek, nem marad ott, fölkel és küzd tovább. Nem futa- modok meg a feladatok elől. Ellen- feleim az elmúlt több mint egy évti- zed alatt többször próbáltak padlóra küldeni, de soha nem adtam fel, így tudok még ma is talpon lenni. Az évek alatt talán bölcsebb lettem és megértem erre a szép és megtisztelő feladatra, el tudom ugyanis fogadni mások igazságát is. A Jóistenen kívül a munkában hiszek, a vitát értelmes dolognak tartom, a veszekedést értel- metlennek. Úgy gondolom, most ezzel a hozzáállással sokat tudok használni Ajkának és az itt élőknek. Így hát elfogadtam a felkérést. – Hogy látja, melyek a legfontosabb problémák és feladatok most 2014-ben Ajkán? Mit tart fontosnak programjá- ban, mit szeretne elérni? – Annak ellenére, hogy Ajkán az országos és megyei átlag alatt van a munkanélküliség, a kvalifikált mun- ka hiányát tartom a legnagyobb prob- lémának. Nagyon sokan betanított munkát végeznek, így minimálbért kapnak. Sokan vannak azok is, akik rákényszerülnek arra, hogy külföl- dön vállaljanak munkát. Nem tudjuk megtartani azokat az értékes szak- embereket, akik tenni tudnának a városért, ezért kimennek Ausztriába, Németországba vagy éppen London- ba dolgozni. Sokszor nem is gondo- lunk bele, hogy micsoda emberi és családi drámákat okoz ez. Városunk mostani polgármestere – a tanácsel- nöki időszakot nem számolva – tizen- két évig vezette Ajkát. Bár módsze- reivel sokszor nem tudok azonosul- ni, nem vonom kétségbe sem a jó szándékát, sem városépítő munkáját, de sajnos hozott rossz döntéseket is. Egyszer azonban mindenkinek lejár az ideje, és eljön az a pillanat, ami- kor át kell adni a stafétabotot egy fia- talabbnak. Ajka 2002 és 2010 között fejlődött látványosan, akkor, amikor az országnak MSZP vezette kormá- nya volt, és MSZP-s volt a polgár- mester is, így a város vezetője jó kap- csolatokat ápolt a kormánnyal. Ekkor jöttek a pályázati pénzek. Az elmúlt négy év a megtorpanás idősza- ka volt Ajkán, és nem ritkán, a pol- gármesternek a kormánnyal való csa- tározásával telt. Emlékezzünk csak a két-három évvel ezelőtti csőd közeli helyzetre, továbbá arra, hogy tavaly és az idei évben átvállalta a Fidesz- kormány Ajka hatalmas, csaknem hatmilliárd forintos adósságát, amivel megmentette a várost. Nem bízhat- juk megint Ajka jövőjét MSZP-s városvezetésre, mert kevés az időnk, és még egyszer nem fogja más állni helyettünk a cechet. Most az orszá- got Fidesz-KDNP kormány vezeti, és ha Ajkát nem Fideszes polgármester fogja irányítani, akkor a fejlesztési pénzek jelentős részét a megye más városai fogják elvinni. A négyéves megtorpanást egy ötéves hanyatlás követheti, ez pedig a városnak és az ajkaiaknak is csak hátrányára lehet. Fenyvesi Zoltánt, hogy a legmaga- sabb országos fórumon is polgármes- terjelöltnek választották, ettől még a derű, a mosoly nem alkalmi póz az arcán. Ilyennek ismerem őt évtizedek óta már. Most jelentősen változik az élete, egyre nagyobb, nehezebb terve- ken, programokon töri a fejét. Váro- sunk legégetőbb gondjairól, jövőjéről, az ő egyéni elképzeléseiről kialakított véleményével zárjuk a beszélgetést. – Ha az égetőbb gondokat sorba vesszük, melyik területen kell alapvető változásokat végrehajtani? Hosszú évek óta hiányzik a városban a megbé- kélés és az együttműködés. Ön szerint milyen irányban kell haladnunk a következő években? – Mindenekelőtt egyértelműen kor- mányzati támogatást kell szereznünk legfontosabb céljainkhoz. Néhány méter aszfaltozása és egy-egy kátyú betömése után gurulhat ugyan a hor- dó, de munkahelyteremtő beruházá- sok, vállalatok és vállalkozások fej- lesztése, üzemcsarnokok bővítése és építése, intézmények felújítása, utcák Használni szeretnék és nem tündökölni • Interjú Fenyvesi Zoltán polgármesterjelölttel >>>
  3. 3. 2014. augusztus 3 A kormányzati akarat, az ajkai önkormányzat, az Ajkán és környé- kén működő cégek akarata a civil szervezetek összefogásával a rend- szerváltás után óriási pezsgést indí- tott meg a környezet védelmének érdekében. Megkezdődött Ajka kör- nyezetvédelmi szempontú felmérése, konferenciákat szerveztek a környe- zetvédelmi problémák megelőzésére. Nick Leake, az angol nagykövet- ség munkatársa is jelen volt egy 1998- ban Ajkán rendezett tudományos- közéleti konferencián és a civil szer- vezetek fontossága mellett emelt szót. „A civil szervezetek azt tükrö- zik vissza, amit az emberek akarnak. … Egyetlen területen sem nélkülöz- hető a civil szervezetek jelenléte. Be kell vonni őket azokba a döntési folyamatokba, amelyek kihatnak az emberek mindennapi életére.” A kilencvenes évek elején zajló gazdasági-társadalmi változások átalakították a város nagyiparát. A megszűnő, vagy „súlyukat” jelentős mértékben elveszítő nagyüzemek helyett megjelentek a kis- és közép- vállalkozások. Ezen vállalkozások telephelyei a korszak lehetőségeit kihasználva a lakóövezetekben jelen- tek meg. Ajka város önkormányzata érezte a felelősséget, hogy tennie kell a környezetvédelméért, az itt élők egészségéért. 1999-ben Ékes József polgármester irányításával működő önkormányzat, létrehozott egy Kör- nyezetvédelmi Alapot, amely célja Ajkán a környezet minőségének megóvása. Az alap működését a Kör- nyezetvédelmi Bizottság ellenőrizte. 2001-ben környezetvédelmi progra- mot fogadott el Ajka város képvise- lő-testülete, amely a szennyvízkeze- lés, hulladékkezelés, zajszennyezés, zöldterület-gazdálkodás, valamint a zagykazetták és meddőhányók rekul- tiválása területén ígért változást. Részben ezen intézkedések hatására is kiérdemelte Ajka anno a Hild érmet, hiszen lehetőségéhez mérten a „piszkos 12” soraiból kilépve jó úton haladt egy egészséges környeze- tű, emberarcú város megteremtésé- ért. A környezetvédelem terén elindult sikertörténet egyszer csak váratlanul megtorpant. Az akkora már funkci- ójában kibővült és nevében megvál- tozott Környezetvédelmi és Város- szépítő Bizottság 2010. február 18. napjával megszűnt. A megszüntető határozat előterjesztője, Schwartz Béla szocialista polgármester, a bizottság megszüntetését takarékos- sági okokkal indokolta. A szakma képviselői – többek között a Zöld Alternatíva Szövetség – felháborod- va fogadták a döntést. Akkoriban sokakban felvetődött a gondolat, a valós ok talán nem is a takarékosság volt. Sokan inkább politikai okokat véltek felfedezni, ugyanis a Környe- zetvédelmi és Városszépítő Bizott- ság vezetése az ellenzéki oldal kezé- ben volt. A bizottság súlya, szakmai háttere és civil támogatottsága komoly kihívást jelentett a szocialis- ta városvezetés számára. Ezzel a döntéssel csorbát szenve- dett a két legfontosabb szempont: a nyilvánosság és a kontroll. A bizott- ság megszüntetése óta eltelt időszak történései a szakma igazát támaszt- ják alá, hiszen 2010 októberében Ajka ismét magára vonta a világ figyelmét: bekövetkezett a vörösiszap tározó gátjának átszakadása. A pusz- títás utáni helyreállítás pótolta az anyagi javakat, de nem lehet pótolni embertársainkat, szeretteinket. A kiömlött vörösiszap soha be nem gyó- gyuló sebet hagyott a szívünkben és környezetünkben. Ahogy nagyapám mondaná: ”ez már soha nem lesz olyan, mint régen volt”. Okolható-e a szakmai és civil felügyelet megszű- nése a katasztrófa bekövetkezésé- ben? Vagy bekövetkezett volna a szakmai ellenőrzés mellett, is mint az emberi tényezőtől független ter- mészeti katasztrófa? A választ a folyamatban lévő vizsgálatok lezárá- sa után a magyar bíróság fogja meg- adni. Azonban az biztos, hogy egy jól működő rendszer „lefejezése”, a Környezetvédelmi Bizottság meg- szüntetése, általában a rendszer működési zavarát okozza. Ismét Nick Leake-t szabad csak idézni: „Egyetlen területen sem nél- külözhető a civil szervezetek jelenlé- te. Be kell vonni őket azokba a dön- tési folyamatokba, amelyek kihatnak az emberek mindennapi életére.” Mindez a civil szervezeteken keresz- tül, a szakma képviselőinek és az önkormányzat összefogásával való- sulhat meg. Környezetünk védelme a társada- lom és a gazdaság minden szereplő- jének első számú feladata és felelős- sége. Ne feledjük, ez a földdarab, amelyet itt mi használunk, csak köl- csönben van nálunk. Ez a földdarab kell, hogy életteret adjon unokáink- nak is! Használjuk hát ennek megfe- lelően, hogy unokáink büszkék legye- nek ránk. Puskás Károly Felismerés, cselekvés, megtorpanás… és utak teljes aszfaltozása a kormány támogatása nélkül nem fog menni. Változásra, egy dinamikus, a megyei vezetéssel és a Fidesz-kormánnyal szorosan együttműködő városveze- tésre van szükség, amely többet tud tenni városunkért, mint a mostani. Új cégeket kell idehozni az Ipari Parkba, amelyek új munkahelyeket teremte- nek. Élénkíteni kell a kereskedelmet, nagyszabású útfelújítási, járdaépítési és vízelvezetési programot kell elindí- tani a családi házas övezetekben is. Meg kell tenni mindent, hogy a fiata- lok itthon maradjanak. De ugyanúgy új kezdeményezések kellenek a nyug- díjasokról való gondoskodás és a csa- ládosok támogatása ügyében is. A helyi politikában pedig véget kell vet- ni a romboló vitáknak és veszekedé- seknek. A megbékélés és az együtt- működés felé kell vennünk az irányt. Összefogás és új arcok kellenek a városvezetésben. Tegyük Ajkát virág- zó várossá, igazi otthonná, ahol jó élni és dolgozni, ahová jó visszajönni és eljönni látogatóba is! – Ha nyer az október 12-ei választá- son, minek tekinti a polgármesteri munkát? – A polgármesterség nem hatalom, hanem szolgálat kérdése. Szeretek dolgozni, emberekkel foglalkozni, ezt három évtizedes iskolai és tizenhat éves önkormányzati-képviselői mun- kámban is bizonyítottam. Amit a jövőben teszek, változatlan lendület- tel és pontosan végzem majd, egysze- rűen és csendesen. Nagyon remélem, azok a választók is eljönnek október 12-én szavazni, akiknek már sokszor elegük lett a politikából, és szavaza- tukkal elősegítik győzelmemet. Val- lom, hogy lehet egy várost másképpen is vezetni: felelősen, lelkiismeretesen, őszintén, békés körülmények között, valamint a város lakóival kialakított kölcsönös bizalommal! Fenyvesi Zoltán tudja legbelül, vala- hol mélyen, hogy amióta polgármes- terjelölt,mindengondolataAjkaváros lakói körül jár. Akkor is, amikor becsukja maga mögött lakása ajtaját. Ahhoz a típushoz tartozik, aki útban hazafelé is egyre azon töri a fejét, mit csináljon még, mit tehetne azért, hogy minéljobbanmenjenekvárosunkdol- gai. Annak ellenére, hogy sok minden megvalósult szűkebb „hazájában”, egyáltalán nem úszik az elégedettség- ben.Tudja,hogyapolgármesterimun- kábannincsvégállomás,csakállomá- sok vannak. És ez a vonat nagyon gyorsan halad. Aki elbámészkodik – lemaradhat…Ehhezcsakannyitlehet még hozzáfűzni: reméljük, Fenyvesi Zoltán október 12-én nem marad le. Tollár Sándor Használni szeretnék és nem tündökölni • FOLYTATÁS AZ ELŐZŐ OLDALRÓL A Hild-érem a városközpontban A közlekedési létesítmények átadá- sáról a közelmúltban részletesen beszámolt a helyi sajtó. Az avatóün- nepélyen elhangzott új matematikai műveleteket lehetett felfedezni. Az egyik a bakonygyepesi kerék- párút átadásán hangzott el: „A jelen- legi beruházás keretében a 294 méter kerékpárút megépítése mel- lett 150 méter hosszú járdaszakasz és tizenegy darab kapubehajtó újult meg. 200 méter hosszú zárt csatorna- rendszer készült el 180 négyzetmé- ternyi parkosítással. A polgármester arról beszélt, hogy a város 509-603. közlekedési létesítményeinek átadá- sánál tartunk most.” A cikk alapján tehát ezt a szakaszt az 509-603. fejlesztésnek számolják, vagyis közel száz fejlesztést takar a 294 méteres szakasz. Három méter egy fejlesztés? Ez ám a matematika! A másik: a Liszt Ferenc utcában járdát adtak át, ami a 604, 605, 606- ik fejlesztés a városban. A 72 méte- res járdát, az árkot, a korlátot és a füvesítést is külön fejlesztésnek szá- molják? Ha így számolnak, akkor kihagyták a 607-es számot… A harmadik: a Csingeri és a Hét vezér utcákban épületet szigeteltek. Ennek kapcsán 112 fejlesztést szá- moltak egy munkával! Az ember nem győzi kapkodni a fejét! Ezzel az ajkai módra kifejlesztett matematikával a választásokig akár még az ezerig is el lehet jutni. Csak az a baj, hogy a lakosság nagy része ezt meg is eszi, s „bekötött” szemmel csak azt látják, hogy lám, már több száz fejlesztés történt a városban. Csakhogy azt sokan nem veszik ész- re, hogy mindent duplán és triplán számolnak! Tollár Sándor Matematika ajkai módra
  4. 4. 2014. augusztus4 Több mint ezer esztendeje vált Magyarország európai nemzetté. Hazánk tíz éve májusban az Európai Unió teljes jogú tagja lett, megerősít- ve Szent István ezeréves döntését. Szent István nagyot alkotott, szemé- lyében a magyar nemzet új életútját kijelölő, alkotó egyéniséget, minden idők egyik legnagyobb magyarját tisztelhetjük. Államalapító királyunk örökérvényű, a történelem által is igazolt döntést hozott: megtalálta a magyar nemzet számára legmegfele- lőbb utat; szövetségre lépett Euró- pával. Az első és legfontosabb, amire szent királyunk intelmei figyelmez- tetnek: az igaz hit megőrzése. Mai világunkban is aktuális, hogy az igaz- ságnak, a valóságnak megfelelő képünk legyen a világról, az ember- ről, a világ és az ember értékéről, létünk értelméről. Hitünk, hűséges, pontos ismerete, tisztasága olyan érték, amely felülmúlja a pillanatnyi érzelmeket és hangulatokat. A krisz- tusi hit lehet a biztos erkölcs alapja, ezzel tudunk méltó emberi boldogsá- got teremteni. Ha van hitünk, képe- sek leszünk családi, országos, városi közösségünkben megújulni. Szent Istvánnak volt egy igazi mél- tósága: nagyon tisztelte az embert, hiszen intelmében is felhívta a figyel- met arra, hogy Isten előtt minden ember egyenlő, ezért minden embert fajra és nemre való tekintet nélkül tisztelni kell. Embereit is arra tanítot- ta: szolgálatukat úgy végezzék, hogy minden embernek megadják a mél- tó tiszteletet. A szegénynek, az ele- settnek is. Éppen ezért komolyan kell vennünk, hogy a szegény ember irán- ti felelősségvállalásunk erkölcsi köte- lességünk. Nagyon fontos, hogy nap- jainkban egyre többen komolyan vegyük azt: mi mindnyájan felelősek vagyunk egymásért. Szükségünk van erre a felelősségérzetre azért, hogy méltó emberi életet tudjunk élni egyénben és közösségben is. Közös- ségben kell gondolkodnunk, mert minden ember közösségben nyeri el méltóságát. Szent István közösség- ben gondolkodott: népek, családok, egyének közösségében. A türelem és az elfogulatlan ítélke- zés elve ma is igen aktuális, hiszen a legszebb programhoz is elfogulatlan, tisztességes emberi magatartásra van szükség, mert az igazi kibontakozás az emberek belsejéből indul. Türe- lem, elfogulatlan ráfigyelés kell ahhoz, hogy az emberekben, a dol- gokban, a helyzetekben megtaláljuk a jobbítás útját. Szent István király őszinte hit alapján vezette be népün- ket az európai népek közösségébe. Nem szeszélyes döntés volt ez részé- ről, hanem a kor parancsa. Szent Ist- ván rendkívül nagy jelentőséget tulaj- donított annak, hogy népe körében a béke, az összefogás erős legyen. Fel- hívta a figyelmet arra, hogy más, kör- nyékbeli nemzetekkel is békét keres- sünk, békében éljünk. Országot és életet épített Krisztus tanításának örök kősziklájára. Olyan kősziklára, amellyel nem múlik, a történelem viharai között föl nem darabolódik. Tehát ne veszítsük szem elől a kőszik- lát, erre építsük országunkat, váro- sunkat és életünket. Ezen a szép ünnepen nézzünk magunkba, vizs- gáljuk meg lelkiismeretünket, hogy megtisztulva ünnepelhessünk. Szent István tanításait városi szintre is érdemes lenne lefordítani: be kell fejezni a „kalandozáso- kat”Ajka város életében is. A „kalan- dozások” mai szóhasználattal a fele- lőtlenséget, a kiszámíthatatlanságot jelentik. Ezeket a tényezőket ki kell iktatnunk városunk életéből! Hiszen szent királyunk felvilágosított ben- nünket arról, hogy törvény adta joga mindnyájunknak, hogy szabad aka- rata szerint javasolja cserére azt, aki- ről futball nyelven szólva úgy érzi: rossz bíró, rossz partjelző, rossz játé- kos… És helyette a „lelátóról” köz- felkiáltással – de csak úgy! – újat válasszon…! Tollár Sándor Államalapítás ünnepén Az államalapító Szent István Szívfájdítóan ritkulnak a sorok. A régi idők legidősebb ajkai pedagógusai egymás után hagynak itt minket. Úgy látszik, az égi iskolában most hiányzott egy igazgatónő, mert „átiga- zolták” Stolár Mihályné Magdi nénit, aki 89 évesen is igazi pedagógus volt. Akiknek megadatott a szerencse, hogy tanít- ványai lehettek, azt mondják, minden idők egyik legjobb tanítója és igazgatója volt. Azt a döbbenetes hírt, hogy váratlanul elhunyt Stolár Mihályné Magdi néni, városunk köztiszteletben álló és köz- szeretetnek örvendő pedagógusa, az első pillanatban képte- lenség felfogni, megérteni. Az motoszkál most a fejemben, hogy ez nem lehet igaz, hiszen el sem köszönt… Úgy lesz majd, mint eddig: kedves mosollyal benyit törzshelyére, a Római Katolikus Egyházközségbe, a Pedagógus Nyugdíjas Klubba, Városi Múzeumba, Művelődési Központba, s egykori kollégái, ismerősei ismét figyelnek a mindig szerény Magdi nénire. Ajkán mindenki így ismerte. Azt, hogy Stolár Mihályné volt beírva az igazolványába, legfel- jebb csak hivatalos helyen vették figyelembe. Ő mindenki „Magdi nénije” volt. Bár nem akarta, mégis sokszor a középpontba került. Rendkívüli egyé- niség volt, tanítványait, kollégáit, mindenkit egyaránt szerető ember, akit mindig mindenütt szívesen láttak, s akit vissza is vártak oda, ahol egyszer vagy többször megfordult. Talán ezért nem köszönt el soha senkitől… Tra- gikus fintora a sorsnak, hogy éppen egy másik „törzshelyén”, a Római Kato- likus Templom plébániájáról távozóban érte végzetes baleset. Több mint húsz évig volt az egyházközség képviselőtestületének tagja. Sokat emlegetett legendás szíve egyházi munkája közben hagyta először cserben – ám vissza- vonhatatlanul és végérvényesen. Magdi néni eltávozott közülünk, ezzel egyi- dejűleg egy másik – immár örökérvényű Pedagógus Klubba és Egyházköz- ségbe igazolt: a feledhetetlen egyéniségek sorába. Mert elfeledni őt sem lehet…! Több elismerése közül a kiemelkedőbbek: Veszprém Megyéért Érdemé- rem ezüst fokozata, Kiváló Tanító kitüntetés, Pedagógus Szolgálati Emlé- kérem, Munka Érdemrend bronz fokozata. Társszerzője volt több szakmai könyvnek, cikkei jelent meg a Tanító című lap- ban. Hosszú ideig a Győri Tanítóképző gyakorló hallgatói- nak vezető tanára, szakfelügyelő, iskolaigazgató. A várostól azonban nem jutott neki a másoknak oly bőkezűen osztoga- tott elismerésekből. Igaz, Magdi néni sokkal többre tartotta az emberek kedves üdvözlését az utcán a soha meg nem kapott ajkai elismeréseknél. Számára nem volt nagyobb juta- lom, mint a volt tanítványok, és az itteni emberek elismerő boldog mosolya, kedves szavai. Magdi néni kedves, csendes asszony volt, mindenki szeret- te. Mosolygós, kedves arcára mindig emlékezni fogunk, mert az igaz emberek derűje ült vonásain. Melegszívű embersé- gét, odaadó segítőkészségét rengeteg tanítványa, szülők, barátok, sok-sok ismerőse és tisztelője tanúsíthatja. Tettei az ajkai iskolák történelmének lapjain örökké aranybetűkkel tündökölnek. Kegyetlen feladatot ró ránk az élet, amikor szeretteinktől búcsúznunk kell. Városunkban mindenki úgy szerette őt, mint egy nagycsaládban a legtisz- teletreméltóbb, a legtöbb szeretetet élvező Édesanyát, akinek segítő kezét mindig mindenki megfoghatta. Feketéllt az ajkai régi temető. Hatalmas volt a tömeg. Tudtuk, hogy sokan szerették, ismerték, tisztelték. Családtagok, kollégák, egykori tanítványok, klubtagok állták körül a ravatalt, lehajtott fejjel tisztelegtek. Nehéz volt elhinni, hogy ez az agilis, örökmozgó hölgy ott pihent az embergyűrű köze- pén. A sok száz ismerős igyekezett még egyszer a közelébe kerülni. Ha mást nem, csak fejet hajtani ravatala előtt. S megköszönni emberségét, pedagó- giai nevelő munkáját. Ünnepélyes, de nagyon szomorú menet kísérte a sírig. A megtört családtagokat tisztelői követték. Drága Magdi néni! Bár nagyon nehéz elhinni, hogy elment, de megma- rad, amire tanított bennünket: az emberek és az élet szeretete. A jó ügybe vetett hit ereje, a becsületes küzdelem vállalása, az emberség! Ez olyan emlékmű, amely örökké szívünkben él! Tollár Sándor Emléke az ajkaiak szívében örökké él • Búcsú Magdi nénitől
  5. 5. 2014. augusztus 5 Különböző jogszabályi előírá- sok szabályozzák a társasház- aknál is az ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat, melyek elvégzéséről jegyzőkönyveket kell kiállítani. Ezen jegyző- könyveket katasztrófa-védele- mi ellenőrzés során minden esetben kéri a hatóság. Jogszabályi előírás alapján, a következőellenőrzéseket,felül- vizsgálatokat kell elvégezni: –Érintésvédelmiszabványos- sági időszakos felülvizsgálat – Villámvédelmi berende- zések fe-lülvizsgálata – Villamos berendezések tűzvédel- mi szabványossági felülvizsgálata A Di-Fel Társasházkezelő céggel vagyok együttműködési megállapo- dásban. Sok esetben megdöbbenve tapasztaljuk, hogy az újonnan szerző- dő társasházaknál semmilyen doku- mentáció nem áll rendelkezésünkre! Tehát ezen épületeken vélhetően, illetve dokumentálhatóan senki nem végezte el az ellenőrzéseket, felül- vizsgálatokat. Több társasház még működő villámhárító berendezéssel sem rendelkezik – lebontották tető- szigeteléskor, felújításkor –, elrozsdá- sodott az évek során stb. és ezzel még maguk a lakók sincsenek tisztában. Újfent hangsúlyoznám: a fenti prob- lémák komoly veszélyeket hordoz- nak, hordozhatnak magukban! Mindezekkel az előírásokkal a baj bekövetkeztéig szinte ,,senki” nem foglalkozik! Városunképületeinagytöbbségben több tíz évesek, az építésük, átadásuk óta többször megváltoztak a szabvány előírások, így az új üzemeltetési, felül- vizsgálatielőírásokmiattamaielvárá- soknak egyáltalán nem felelnek meg. Ezértérzemfontosnak,hogyalakókö- zösségek biztonsága érdekében az épületek felújításakor ne csak a hőtechnikai paraméterekre koncent- ráljunk, hanem a következő harminc- negyven év biztonságosan működtet- hető társasházaira, lakásaira is fordít- sunk figyelmet. Sándor László Előzzük meg a lakástüzeket Választókörzetemben évtizedek óta nincsenek megfelelően karban- tartva a közterületek, utak, járdák vízelvezetők, parkok. Hiányoznak teljességgel az időnként elkerülhe- tetlenül szükséges teljes felújítást megcélzó beruházások. Pedig a város már kikeveredett az adóság-csapdá- ból, köszönhetően a kormánynak és az itt jól működő cégek is több adót fizetnek be lélekszámarányosan, mint a megye más városaiban. Elég csak végigautóznunk a Csikólegelő, Bódé, Csinger, Élmunkáspark és a Kandó lakóövezeteiben, - sétálva persze még több negatívum látszik- már így is szembetűnőek a hiányos- ságok. Itt még az elkerülhetetlen javí- tások, mint a kátyúzások sem zajla- nak olyan olajozottan, mint a belvá- rosban. A város költségvetésébe nagy nehezen betervezett felújítások a Gárdonyi és a Lőwy utcában sem kezdődtek még el, pedig már a júli- us hónap is eltelik lassan. Pedig ezek az utak már szinte járhatatlanok. Akkor pedig már nincs is miért csodálkoznunk azon, hogy a kisebb volumenű beruházások, amelyeket már hosszú évek óta ígérget a város vezetése, talán soha sem készülnek el. Mikor lesz buszmegálló és zebra a Kandón, kábeltévé Csingerben és az Élmunkástelepen, vízelvezetők és járdák a mai kor igényeinek megfe- lelő felújítása az egész területen, de sorolhatnám napestig a példákat. Még odáig sem jutottunk el, hogy a közcélt szolgáló létesítmények, lép- csők, vízelvezetők és füvesített terü- letek tulajdonjogait végérvényesen tisztába tegyük, hogy ne lehessen másra mutogatni a folyamatos hiá- nyosságok miatt. Ezt jól illusztrálja a Jószerencsét utca „esete”, ahol a hivatalok egy építkezés telekügyének hibás rendezése miatt eltüntették a közművekkel teletűzdelt utcarészlet tulajdonjogát is az úttal együtt. Az érintett polgárok hiába ajánlották fel ingyen a saját telküket már lassan egy éve az útépítéshez, mégsem tör- ténik semmi. A távlatokba mutató, természete- sen támogatható tervek az utak, sőt kerékpárutak megépítéséről csak ter- vek. Ám ha az égető problémák is csak tologatódnak, akkor félő, hogy csak tervek is maradnak. Tervezni is szükséges, de az nem pótolja a tette- ket! Peternics Mihály A nagy hiányosságok nem fedik el a kisebbeket A Sávház a városközpontban 2012-ben erő- sen korrodált, műszakilag nem megfelelő villámhárító berendezéssel rendelkezett Méteres gaz az egyik parkban „Jól csak a szívével lát az ember.” írta le érzékletesen látásmódunk lényegét Saint Exupéry a Kisherceg című művében. Mai korunkban a kívülről ránk zúduló híráradatnak is óriási befolyá- savanazértékítéletünkre.Nehagyjuk, hogy a döntéseinkben csak a jelenleg áradóhírekérvényesüljenek,hanema hosszabb távon történteket is tegyük amérlegünkserpenyőibe.Akkorkide- rül például, hogy egy ország, vagy egy város látványpolitizálásából eredő eladósodásértkikafelelősekésazkik- nek köszönhető, hogy e terhektől megszabadultunk és tiszta lappal mehetünk tovább. Ajkát nézve, a bel- városi„giga”ésakülvárosiapróbbfej- lesztésekbabérjaisemcsakazokatille- tik meg, akik a város tulajdonainak eladása, mint a szemétszállítás, vagy jelzálogosítása,példáulapolgármeste- rihivatalépületeis,megteremtettéka beruházási hitelek önrészét, hanem a ma is regnáló kormányt is, akik az országot, majd a városait is kiemelték a csődhelyzetből, rendezték az adósá- gaikat. Nem ijedtek meg az elődeik által szent tehénként tisztelt bankok- tól és multiktól, - mertek elvenni a busás hasznukból- sem az őket vadul védő unióbeli liberálisoktól, akiket az ottani és itthoni szocialista politiku- sok is mellszélességgel támogattak, támogatnak, semmibe véve az ország elemi érdekeit. Peternics Mihály Szemfényvesztés A sümegi Infó TV 2014. év nyarán elindította regionális adását Ajka város vételi körzetében is. A jelentő- sebb televízió szolgáltatók – PR Tele- kom, T-Home, Digi TV (128,5 Mhz) – felvették az Infó TV ajkai adását regionális adásaik közé. Így többek között Ajka, Padragkút, Magyarpo- lány, Kislőd, Noszlop, Ajkarendek, Bakonygyepes településeken is fog- hatóvá vált műsoruk. A változatos hír és magazinműsorok mellett, színvo- nalasképújságszolgáltatásukbanlehe- tőségetbiztosítanakazérintetttelepü- lések politikai pártjainak, civil szerve- zetinek és magán hirdetőknek is üzle- ti és magán hirdetéseik közzétételére. Hirdetés felvételi pontjukon – Ajka, Sport u. 2. – várják az érdeklődő civil szervezeteket, vállalkozásokat és a lakosságot egyaránt, de akár e-mail- ben (ajka@info-tv.hu) és a honlapju- kon is (www.info-tv.hu) elérhetők. Sikeresen zárultak az ajkai próbaadások az Infó TV-n! Az Infó-TV ajkai stúdiójának homlokzata A magyar állam minden megszülető gyermek javára születésének évében az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű támogatást biztosít. A Fidesz-KDNP kormány 2013-ban átalakította ezt a támoga- tást, amely babakötvény néven ismert. A babakötvény nevű állami támogatás a fiatal felnőttek életkez- désének megkönnyítését szolgálja, amely a következőkből tevődik össze: 1) alaptámogatás: a születést köve- tően, egyszeri alkalommal jár, 2006- ban 40.000 Ft volt, az azt követő években született gyermekeknek pedig 42.500 Ft. 2) gyermekvédelmi kedvezmény: alacsonyabb családi jövedelem, átmeneti vagy tartós nevelésben lévő gyermek esetén a gyermek 7 és 14 éves korában a 2006-ban született gyermekek esetében egyszeri 42.000 Ft, az azt követő években született gyermekek esetében egyszeri 44.600 Ft. Az alaptámogatással együtt összesen 84.000, illetve 89.200 Ft, ami ma a 2006-os szinten számolva 124.000 Ft 3) amennyiben a szülő Start-szám- lát nyit, a befizetések után minden évben a befizetett összeg 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000 Ft, befizetések utáni állami támogatást kap. Ezek tehát az állami támogatás elemei. Ezen felül a gyermeké az összes, Start-számlára történt szülői és egyéb támogatói (pl. önkormány- zati) befizetés, valamint a számlán jóváírt hozam, amely főleg szülői befizetések esetén igen jelentős lehet. Babakötvényre jogosult min- den 18 év alatti, magyar állampol- gárságú és magyarországi lakóhelyű gyermek, de az állami támogatás csak a gyermek 18. életévének betöl- tése után használható fel. Addig az Államkincstár állampapírba fekteti a babakötvényt, 100%-ban garantált betétbe helyezi a befizetéseket és az állami támogatásokat, melyek még a pénzügyi szolgáltató csődje esetén sem veszhetnek el. Sőt, a szülők mindkét esetben be is fizethetnek a támogatás mellé, mely szintén kama- tozik. Ha a szülők a gyermek születése- kor eddig nem tettek semmit baba- kötvény ügyben, de később mégis szeretnének Start-számlát nyitni, erre bármikor megvan a lehetősé- gük. Ehhez pusztán a gyermek lak- címkártyájára, születési anyakönyvi kivonatára és adókártyájára, a szülő lakcímkártyájára, személyi igazolvá- nyára és adókártyájára van szükség. Éljenek a szülők a lehetőséggel, használják ki a gyermekek után ala- nyi jogon járó állami támogatást, amely hitelintézeteknél és a Magyar Államkincstárnál nyitható. Fenyvesi Zoltán Babakötvény alanyi jogon
  6. 6. A Deák Ferenc utcai pirostéglás lakó- épület állaga már régóta bizonyos lakószinteken komoly beavatkozást igényel. Az épület melegvízellátása és a távhőszolgáltatás már nem éri el azt a színvonalat, amelyet ma a diva- tos ár-értékaránnyal szokás jelle- mezni. Egy harmadik emeleti lakosnál a beázások miatt szakadozik le a pla- fon, amely annyira vizes és poros már, hogy nem lehet a foltokat bera- gasztani. – Én is szeretném megcsi- náltatni az egész lakást, lekapartatni a mennyezetet. De addig nem tudok nekiállni, amíg a tetőt nem csinálják meg. A beázások miatt tiszta penész a fal. Festetni is szeretnék, de nem tudom, hogy mire tervezzek. Arról volt szó, hogy a nyáron nekiállnak a tető felújításának, mert télre nem maradhat így. De áll az egész – kese- reg a problémák és a bizonytalanság miatt. Egy szintén harmadik emeleten lakó hölgynél még szörnyűbb helyzet alakult ki. – Beázott a fürdőszobám, leszakadt a plafonom, még szeren- csém, hogy nem csapott agyon. A biz- tosító fizetett 40 ezer forintot, de az egészet újjá kell építe- ni, mert elindult a csempesor is. Most felénél tartok a mun- kákkal, de már 240 ezer forint a kiadá- som. Mire kész lesz, félmillióba is kerül – mondta szomorúan. Táncsics Tamást, a hatos választókörzet önkormányzati képviselőjét fogadóó- ráin már többször megkeresték a lakók, s kérték segítségét, mert úgy érzékelték, hogy épületük felújításá- nak nincs prioritása. – A tavalyi évben szinte havonta érdeklődtem a Torna- menti Lakásszövetkezetnél, hogy hol áll az épület tető-felújítási folyamata. Ez év elején kaptam ígéretet arra, hogy még ebben az évben, október- ben megtörténik az épület tetőszige- telésének cseréje. Az első időpont áprilisról szólt. Csúszás a panelprog- ram kiírása, a támogatások igénybe- vételének lehetősége miatt alakult ki. Nem egy optimális időpont az októ- beri hónap a tető újbóli szigetelésére és felújítására, de a költség megosz- tása miatt talán érdemes ezt a kocká- zatot bevállalni. Ha nyer a lakókö- zösség a pályázaton – és miért ne nyerne –, a megmaradó közös felújí- tási alapban maradt pénzt további fel- újításokra, az épület komfortérzését biztosító fejlesztésekre, karbantartá- sokra lehet költeni – mondta a körzet képviselője, majd hozzátette: – A pol- gári kormány szükségesnek tartja egy állami tartalékalap létrehozását, amely lehetővé teszi egy azonnali segítség nyújtását hatósági határozat- tal a lakóingatlanok lakhatásának megőrzésére, ha önerőből vagy szoci- ális helyzetekből adódóan nem lehet- séges. Ezzel elkerülendők azok az esetek, amikor valamely feltétel hiá- nya miatt veszélybe kerül családok lakhatása. Természetesen ez a rend- szer sem működhet anélkül, hogy az érintett lakóközösségek közösen tud- janak megegyezni arról, miképpen tudjanak részt vállalni a jelentkező költségekben. Megkerestük Nagyné Takács Olgát, a Tornamenti Lakásszövetke- zet elnökét, hogy nyugtassa meg a Deák Ferenc utcai pirostéglás épület lakóit. – Tavasszal egy lakógyűlési határozattal megbeszéltük, hogy ha az önkormányzat kiírja a pályázatot, akkor a tető hő-, és vízszigetelésére pályáznak, mert van erre nekik lehe- tőségük. Ha nem nyerik meg a pályá- zatot, akkor megcsinálják csak a tető vízszigetelését. Én úgy gondolom, célszerű lenne akkor már egy pályá- zattal jobb minőséget biztosítani. Az önkormányzathoz beadtuk a pályáza- tot, ők döntenek .A lakók kérésére a balesetveszélyes lépcsőházi üvegek javítása,cseréje is elkezdődik, szep- tember első hetében már elkezdik rendbe tenni. Folyamatosan megy majd a munka, a tetőt is lehet csinál- ni. Októberig elkészül. Mindenki érdeke hogy a lakók ne maradjanak ilyen körülmények között, hiszen nem lehet már egy újabb télnek neki- állni ilyen rossz tetővel. – fogalma- zott a lakásszövetkezet elnöke. Táncsics Tamás képviselőtől azt is megtudtuk, hogy Ajka városa nem élt még minden lehetőségével a város rehabilitációs folyamatában. Vannak még megoldásra váró feladatok, amelyeket egy jobboldali városveze- tés a kormánnyal a háta mögött hatá- rozottabban és hatékonyabban tudna érvényesíteni! Tollár Sándor 2014. augusztus6 Kellemes meglepetés érte a Liliom utca környékén élőket. Környezetbe illeszkedő alkotással gazdagodott a városrész. Az előzményekről tudni kell, hogy a bányászhagyományok ápolása jegyében az önkormányzat még tavaly köztéri szobor felállításá- ról döntött, melynek helyéül az egy- kori bányászlakások szomszédságá- ban található parkot jelölte ki. Az elképzelés csak kisebb vitákat váltott ki, mondván, hogy lenne sür- getőbb helye is a pénznek, de a több- ség támogatta az ötletet. A konkrét terv viszont, mely kőtömbszerű bányászcsaládot álmodott a helyszín- re, annál nagyobb vihart kavart. A Polgári Szó hasábjain is foglalkoztunk a „terminátor” szoborral, mely a köz- vélemény nyomására végül nem való- sult meg. Helyette megkaptuk Diénes Attila egy másik alkotását, melynek csak címe utal az első tervre. A kom- pozíció formavilága hagyományos, de valódi háromdimenziós jellege és interaktivitása - hiszen a padra leülő érdeklődő átmenetileg a mű részévé válhat - a mai kor szellemét idézi. A város valódi értékkel gazdagodott. A múlt gyermekét ábrázoló bronz szobor, mögötte a jelen és a jövő gyer- mekeire utaló óvoda, akár harmoni- kus egységet is alkothatna, ha nem emlékeznénk az előző évek küzdel- meire. Három évvel ezelőtt a szocia- lista városvezetés be akarta zárni a Zöldikék Óvodát. A szülők, és a csa- ládok érdekeit védő Fidesz-KDNP összefogása mentette meg az intéz- ményt. Ezek után a „kis magyar abszurd” kategóriájába tartozik, hogy a környék „hordógurításainak” állan- dó meghívott résztvevői a Zöldikék óvodásai. Mondhatnánk persze, hogy az intézményracionalizálásra szükség van. De az elmúlt évek bebizonyítot- ták, az óvodák esetében ez nem volt igaz. Sajnos, az óvónők elbocsátását nem sikerült megakadályozni, azóta viszont nyilvánvalóvá vált, hogy az is hibás döntés volt. A városvezetés fél- megoldásokkal próbálja enyhíteni az óvónők hiányát. Az elmúlt napok újabb adalékkal szolgálnak. A Molnár Gábor óvoda és iskola talán a legne- hezebb élethelyzetű gyerekekről gon- doskodik. A város szocialista többsé- ge mégis úgy döntött, hogy nem haj- landó az intézményt működtetni. Most már bírósági döntés is született arról, hogy törvénysértő volt a döntés. Akkor, amikor Ajka népessége a környék városainál is nagyobb mér- tékben fogy, nem elég a gyermek- eket vállaló családok támogatásáról beszélni, emléküknek szobrot állíta- ni, hanem a köztünk élő, és a még meg sem született hús-vér gyermek- ekről kell méltó módon gondoskod- ni, hogy ne csak múltunk, de jövőnk is legyen. Hartinger Ottó Hús-vér és szobor gyerekek Az 1960-as évektől kezdve a rend- szerváltozásig a legtöbb magyaror- szági városban épültek iparosított technológiával, előre gyártott vasbe- ton elemekből álló, döntően lakócé- lú épületek. A köznyelv által egysze- rűen panelháznak nevezett lakótöm- bök az ezredfordulóra egyre lerom- lottabb állapotba kerültek. A panelházak felújítására az első Orbán-kormány juttatott először for- rást2001-től kezdve. Az elmúlt évek- ben jó pár panel társasház felújításá- nak lehettünk szemtanúi, hiszen lezajlottak a Panel I. és Panel II. program pályázatai is, számtalan tár- sasházközösség részvételével. Hama- rosan indul a Panel III. program, amellyel a kormány 2020-ig kívánja elérni a korszerűsítéseket. Az Energetikai Fővállalkozó Iroda Kft. 2000. évtől kimondottan ilyen, panellakások energetikai felújításá- nak előkészítésére, pályázatok írásá- ra, a kivitelezési munkák lebonyolí- tására és műszaki ellenőrzésére sza- kosodott. Ravasz Tibor, az ajkai önkormányzat kormánypárti képvi- selőjének közbenjárására az említett cég úgy döntött, hogy ajkai lakókö- zösségek részére ajánlják fel elsőként azt a lehetőséget, hogy minden elő- zetes költség felszámolása nélkül elvégzik az épületek műszaki állapo- tának felmérését, a lakótömb pályá- zatának elkészítését, hogy az őszre várható központi pályázat megjele- nésekor, vagy a város saját panel- programjának indításakor, rövid határidővel benyújthatóvá válhassa- nak a társasházak pályázatai. Ravasz Tibor a kérdésére válaszol- va elmondta: - Természetesen érde- mes lesz várni az előkészített pályá- zatok benyújtásával, hiszen az állam és az önkormányzat 66,6 százalékos együttes támogatása csak októbertől lesz elérhető, amely jelentősen meg- haladhatja a város által jelenleg nyúj- tott 50 százalékos támogatás mérté- két. De ahhoz, hogy a támogatási mérték elérhesse a 66,6 százalékot, az ajkai „panel” rendeletet a válasz- tások után módosítani kell, ugyanis a jelenlegi rendelet annyival csökken- ti automatikusan az önkormányzati támogatás mértékét, amennyit a lakó más állami vagy egyéb támogatásból elnyer. Tollár Sándor Októbertől kedvezőbb feltételek a panelprogramban Felújított tízemeletes a Posta mellett A megvalósult emlékmű Pirostéglás lakóépület felújítása
  7. 7. 2014. augusztus 7 Idén nyáron július 24-én derültek ki a felsőfokú intézmények felvételi ponthatárai. Az érettségiző diákok- nak az egy emelt szintű, esetleges két emelt szintű érettségi mellett, nyelv- vizsgára is szükségük volt a bejutás- hoz. A nyelvvizsga teljesítése a felső- fokú oktatásba lépésnek nem előfel- tétele ugyan, de a felvételi eljárás- ban, pontszámításban plusz ponto- kat ér, így a diákok nagyobb eséllyel érhetik el a hőn áhított főiskola, egyetem felvételi ponthatárát. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a diákoknak érdemes még az érettségi előtt, középiskolai tanulmá- nyaik során letenni a nyelvvizsgát valamely világnyelvből. Ugyanis fel- sőfokú tanulmányaik befejeztével a diploma átvételének feltétele egy vagy két középfokú komplex típusú nyelvvizsga. Sajnos napjainkban a friss diplomások közül sokan, (körül- belül 20-22 százalékuk) azért nem tudják átvenni a diplomájukat, mert nem rendelkeznek nyelvvizsgával. Ezeknek a fiataloknak a Fidesz- kormány létrehozta az diplomamen- tő programot, azaz ingyenes nyelv- tanfolyamot volt egyetemistáknak. Az országban összesen 82 helyszínen lesznek képzések. Az ingyenes nyel- vi képzésnek a célja, hogy a diploma megszerzését követően a célcsoport végzettségének megfelelő munka- körben el tudjon helyezkedni. A kor- mány 3 milliárd forintos forrásból valósítja meg tervét, mely 10 ezer fia- talnak segíthet.  A program államilag elismert, általános középfokú „C” típusú nyelvvizsgára készíti fel azo- kat, akik legalább alapszintű nyelvtu- dással rendelkeznek.  Ezek a tények is mutatják, hogy az egyetemi tanulmányok alatt nehéz a nyelvvizsgát megszerezni, így mind a diákoknak, a szülőknek és a tanárok- nak is arra kell törekedni, hogy a továbbtanulni vágyók minél nagyobb százalékban megszerezhessék nyelv- vizsgájukat még középiskolai tanul- mányaik alatt. Ez természetesen sok időt és energiát vesz igénybe, de egy- re több gimnázium indít ötosztályos képzést, melynek első évfolyama a nyelvi előkészítő, ezzel is elősegítve a nyelvtanulást. Mindemellett a nyelvtanulás nem csupán a diploma megszerzésében játszik jelentős sze- repet, hanem a külföldi országokban való kommunikációt is megkönnyíti, akár diákként, akár turistaként, vagy munkavállalóként utazunk a világ különböző országaiba. Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz-tartja a mondás. Ha nem is teljes mértékben igaz, mindenképpen érdemes fonto- lóra a venni. Nagy Noémi Miért érdemes nyelvet tanulni? Negyedik alkalommal került meg- rendezésre a Tósokberéndi Nosztal- gia-jármű Fesztivál 2014. augusztus 2-án az Ajka Kristály sportpálya területén a Tósokberéndért Egyesü- let szervezésében. Az országban szinte egyedülálló rendezvényen a közel háromezer érdeklődő egyszerre láthatta a trak- torokat, a motorokat, az autókat és egyéb járműveket, amelyek délelőtt egy túrán vettek részt, majd a hagyo- mányos felvonuláson mutatkoztak be. Első alkalommal voltak jelen válla- latok a kiállítók között: Somló Volán Zrt, Bakonyi Erőmű Zrt, Ajka HTP, Bakonykarszt Zrt, Agro-Bos Kft és az Országos Mentőszolgálat. 150 jár- mű közül kiemelkedtek a Gyöngyösi Lédem Kft Hofherr HSCS és az Argentínából származó Pampa trak- torai. Tósokberéndet méltó módon képviselte Farkas Balázs Horex Regi- na 2 nevű német motorja, ami a lege- legánsabb volt a kategóriájában. Az autókat az idén is nagy érdek- lődéssel szemlélték a tájékozódók. Legrégebbi az Opel Torpedo 1911- ből, legszebb a Jaguár E-type, a leg- értékesebbek pedig egy Rolls-Roy- ce, egy Mercedes és a Horch 830 típusú 1938-as autócsodák voltak. A járművek mellett színpadi prog- ramokat is nézhettek a látogatók és kipróbálhatták a rendőrség szimuláto- rát, részt vehettek kerekeken guruló vonatozáson, utazhattak faros IK 55 típusú Ikarus buszon és traktorozhat- tak is. A gyereksátorban arcot festet- tek, kézműves foglalkozást tartottak és csillámtetkót készítettek a kicsik nagy örömére. A termelői piacon megtekinthették, megvásárolhatták a helyi ügyes kezű készítők termékeit. A sok látnivaló mellett a Tósokbe- réndért Egyesület vendégül látta a kiállítókat, meghívott vendégeket egy finom pörköltre és néhány pohár ital- ra. A 130 fős szervezőkből és önkén- tesekből álló csapat elégedetten tapasztalta, hogy ezen a napon ismé- telten több ezer embernek szereztek örömöt, akik minden bizonnyal jó hírét viszik az országban Tósokbe- rénd településrésznek. Gratulálok a szervezőknek és min- den segítő közreműködőnek! Rieder András Tósokberénden ismét dübörögtek a lóerők Az ajkai vásárcsarnok a 7-es számú választókörzethez tartozik, ahol Fülöp Zoltán önkormányzati képvi- selő igyekszik az ott élő lakók prob- lémáit megoldani, s ezzel élhetőbb városrészt kialakítani. Rengeteg lob- bizása nyomán sikerült felújíttatni tavaly a Béke-és Téglagyári-, most pedig az Avar utcát. A további köze- li tervek között szerepel a Hajnal- csillag-, a Kinizsi-, a Táncsics utcák felújítása. Tehát bőven akadnak fel- adatok. A vásárcsarnok környékén lakó Alkotmány utcai lakók is ostro- molják évek óta már szinte elviselhe- tetlen problémáikkal. Hogy mivel is, erről kérdeztük a képviselőt. – Milyen problémák merültek fel az Alkotmány utcában? → A vásárcsarnokot a polgármes- ter kezdeményezésére az önkor- mányzat értékesítette a Pólus Coop- nak. Amióta ez megtörtént, azóta az önkormányzatnak komoly ráhatása nincs a vásárcsarnokra és környéké- re. Természetesen, míg az önkor- mányzat tartotta fenn és működtet- te a csarnokot, addig is voltak prob- lémák ezen a területen. Azóta a hely- zet annyiban változott, hogy szinte mindennap különböző mértékű és nagyságú piac van, és ez a környéken élőknek nagyon megnehezíti a sorsát. Hajnalban már megindul a jelentős autóforgalom, a sátorvasak csöröm- pölésétől már 4 – 5 óra körül „ébresz- tőt” rendelnek el az ott lakóknak. Hétvégén még zűrzavarosabb álla- potok uralkodnak, hiszen a piac szin- te bedugul és környéke olyan mérték- ben van leterhelve, hogy a parkolások nincsenek biztosítva, és az ottani garázsokból a kijárásokat sok eset- ben akadályozzák, a lakók a garázs- ból nem tudják kihozni autójukat. Számtalan jelzést küldtek már hoz- zám és az önkormányzat felé is. – Az Alkotmány utca lakói mit sze- retnének elérni, milyen megoldással lehetne a helyzetet megnyugtatóan ren- dezni? – Szerintük is célszerű lenne a vásárcsarnokot, illetve a piacteret ebből a szűk belső városi térből kite- lepíteni esetleg a város szélére. Most már bebizonyosodott, hogy az emberek a város szélére is kimennek vásárolni, ez már nem távolság, akár busszal, vagy gyalogosan kisétálni, s bevásároljanak sok esetben kedve- zőbb áron, mint a belvárosban. Amennyiben a jobboldali politikai erő átvenné a város vezetését, akkor mi erre mindenképpen megoldást keresnénk, hiszen az Alkotmány utca és környéke emiatt már szinte élhe- tetlenné vált. – Hallani lehetett olyan hangokat is, hogy a piactéren lévő sátras megoldás- sal is vannak problémák… – Ez sem formailag, sem esztétika- ilag nem illik bele a városképbe, ezt folyamatosan jelzik a lakók. Amikor a délutáni órákban a csarnok kiürül, és a gyerekek elkezdenek görkorcso- lyázni a placcon, bicikliznek és kiabál- nak, ez a sátor olyan visszhanghatást kelt, ami szintén elviselhetetlenül zavaró. Tehát egyáltalán senki nem vette figyelembe azt, hogy nagyon szorosan, szűken ékelődik be ez a csarnoki szolgáltatás a magas beépí- tésű lakások közé. S erre minden- képpen megoldást kellene találni, hiszen nincs elég parkoló, szűk a köz- lekedés. Hiába építette meg a Pólus Coop az egyetlen utat a Barabás-féle autósbolt és a csarnok között, ame- lyen körforgalmi rendszerben ki lehet jönni, azért ez nem tehermentesíti az ott élőket. Tollár Sándor Hajnali „ébresztő” a Vásárcsarnok környékén • Zűrzavaros állapotok az Alkotmány utcában Jobbra Jáger Zsolt, a rendezvény egyik szervezője Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz
  8. 8. 2014. augusztus8 Az ajkai képviselőtestület 2013. május 29-én megtartott ülésén úgy döntött, hogy a Molnár Gábor Óvo- da, Általános Iskola, Speciális Szak- iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt nem veszi át működtetésre. Ezt az iskolát a Veszprém Megyei Önkormányzat működtette hosszú éveken keresztül. Fülöp Zoltán Fidesz frakcióvezető az akkori ülésen kihangsúlyozta, hogy az intézményt az önkormányzatnak át kell vennie, mert nem minősül szakképző iskolának. Egyértelműen többcélú intézménynek lehet minősí- teni. Felhívta a figyelmet, ha a testü- let megszavazza a határozati javasla- tot, akkor az önkormányzat mulasz- tásos törvénysértést fog végrehajtani, mert a jelenlegi jogszabályokkal szembe megy. Nos, a polgármester előterjesztését a Fidesz-KDNP-s kép- viselők ellenszavazatával mégis elfo- gadta a képviselőtestület. A döntés ellen a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhí- vással élt, mivel szerinte jogsértő határozatot hozott az ajkai képvise- lőtestület, amikor a Molnár Gábor iskola működtetését nem vállalta, mert azt állami feladatnak tekintet- te az intézmény speciális szakiskolai jellegéből adódóan. A kormányhiva- tal szerint Molnár Gábor iskola nem minősül szakképző iskolának, hanem többcélú intézmény, ezért a működ- tetést az önkormányzat köteles vállal- ni. A kifogásolt határozat meghoza- talának idején az alapító okirat sze- rint többcélú közoktatási intézmény (összetett iskola) volt, az önkormány- zat nem minősítheti át az intézmény típusát, mert az a fenntartó hatáskö- re. A kormányhivatal a határozat visszavonására szólította fel a képvi- selőtestületet, amely ennek nem tett eleget. Ajka polgármestere azt javasolta, hogy a képviselőtestület ne fogadja el a kormánymegbízott törvényességi felhívását, és ha a kormányhivatal mérlegelési jogkörében a törvényes- ségi felügyeleti eljárás egyéb eszköze- inek az alkalmazásáról dönt, akkor az önkormányzat jogi képviselő bevo- násával peres úton érvényesíti állás- pontját. Ez megtörtént. A pert elvesztette az ajkai önkormányzat: jogerős bíró- sági döntés helyezte hatályon kívül az ajkai képviselőtestület határoza- tát, amelyben az önkormányzat nem vállalta a Molnár Gábor óvoda és iskola működtetését. A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság úgy ítélte meg, nem járt el törvénye- sen az ajkai testület, amikor szakkép- ző iskolának minősítette az intéz- ményt. Mert ha az intézmény szak- képző iskolának minősül, akkor a működtetése állami feladat lenne. Megállapította, hogy többcélú intéz- mény a Molnár Gábor iskola, tehát az önkormányzatnak kell működtet- nie. A bíróság osztotta a kormányhi- vatal álláspontját: attól, hogy egy iskolában szakképzés is folyik, az még nem válik szakképző intézménnyé. Ezért hatályon kívül helyezte az ajkai önkormányzat határozatát, és helyt adott a kormányhivatal keresetének. Immár jogerősen! Egyben biztosak lehetünk: a pol- gármester újabb javaslatára az önkor- mányzat a jogerős ítélettel szemben élni fog a felülvizsgálati kérelem benyújtásának lehetőségével. Tollár Sándor Pert vesztett az ajkai önkormányzat • A Molnár Gábor iskolát működtetnie kell Molnár Gábor író szobra a róla elnevezett iskola előtt Bódén, a Bartók Béla utca egyik útkanyarulatban van egy erősáramú vezetékeket és lámpatestet is tartó betonoszlop, amelyet teljes hosszá- ban és vastagon elborított valami- lyen buja kúszónövény, bizonyítva a természet hihetetlen erejét, de az emberi felelőtlenséget is. Szépen mutat ez a zöldellő oszlop, csak sajnos rendkívül veszélyt rejtő is! Ha eső vagy harmat nedvessé teszi a kábeleket is beszövő növényzetet, az maga is vezetővé válhat, így halálos áramütés érheti a véletlenül hozzáé- rő embert vagy állatot. Lakossági bejelentés alapján az önkormányza- ti hivatal szakirodája jelezte is e veszélyforrást már több mint egy hónapja a szolgáltató felé, de eddig semmi sem történt. Sajnos a város más pontjain is látni hasonló esteket! Megjegyzem, a rendszer üzemelte- tőinek egy ilyen jellegű veszélyforrás kialakulását meg kell előznie, kiirtva az oszlopok tövéből a növényzetet. Remélem a nyilvánosság „ereje” hat- ni fog az illetékesekre. Ilyen oszlopokat látnunk sem len- ne szabad, de ha – mint most – még- is találkozunk velük, akkor saját érde- künkben jó messziről kerüljük el! Peternics Mihály Veszélyes „zöld-energia” A veszélyes villanyoszlop a Bartók Béla utcában Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Ajkai Csoportjának lapja Felelôs szerkesztô: Fenyvesi Zoltán Szerkesztôség címe: Ajka, Alkotmány u. 3. E-mail cím: polgariszo89@freemail.hu Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft. Felelôs vezetô: Kölcsey Norbert Megjelenik: 13.000 példányban.

×