Unirea principatelor romane

B
ROMÂNIA
           24 ianuarie1859


 Articolul 1 din Constituția anului 1866 suna astfel:
 „Principatele Unite Române constituiesc un singur
  stat indivizibil, sub denumirea de România”.
 Această lege fundamentală a fost revizuită in 1879,
1884, 1917 și 1923, dar a rămas coloana vertebrală a
 unuia și aceluiași stat, elementul determinant al
        continuității lui politice.
UNIREA
PRINCIPATELO
R
La 24 ianuarie/5 februarie 1859,
Alexandru Ioan Cuza
este votat, unanim,
Domn al Moldovei și
Domn al Țării Românești,
de cele două camere de deputați,
mai întâi de cea de la Iași,
apoi și de cea de la București.
Actul Unirii Basarabiei cu Țara Mamă
Solemnitatea deschiderii Adunării Ad-Hoc
în Țara Românească -pictură de Carol Popp de Szathmary  7 octombrie 1857 – Adunarea ad-hoc a Moldovei
FILE DIN ISTORIA UNIRII PRINCIPATELOR
          ROMANE
Primii pași către unire s-au făcut odată cu zilele Revoluției de la 1848,
care a demonstrat dorinta de independență și de unitate a românilor.
Neținând cont de interesele poporului român, Imperiul Otoman și Rusia
Țaristă au incheiat o convenție prin care se stabilea ca domnitorii celor două
țări românești să fie considerați înalți funcționari ai Imperiului Otoman și să
fie numiți direct de sultan, cu acordul Rusiei Țariste.
        Romania             Romania rupandu-si catusele
        revolutionara-          pe Campia Libertatii-
        Rosenthal            Rosenthal
In 1853, s-a declanșat Războiul Crimeii, iar înfrângerea Rusiei a permis ca prin tratatul
de pace incheiat la Paris in 1856, Principatele Române să facă propuneri de reorganizare,
care să se infăptuiască ținând cont de dorințele românilor.
Dupa 1853 pașoptistii moldoveni și munteni, reîntorși în țară, au organizat "Partida
Nationala" și au format Comitete ale Unirii.
Lucrările Adunării Ad-hoc s-au deschis in septembrie 1857, atunci când - pentru prima
oară - au fost prezenți și deputați țărani. După mai multe dispute, in Adunarea Electivă a
Moldovei, a fost propus și ales in unanimitate Alexandru Ioan Cuza - "om nou la legi noi",
după cum aprecia Mihail Kogalniceanu.
In Țara Românească Adunarea Electivă, deputatul Vasile Boerescu a propus, la 24
ianuarie 1859, alegerea lui Alexandru Ioan Cuza - propunere acceptată în
unanimitate. Alegerea aceluiași domn în ambele Principate a reprezentat o victorie
însemnată a poporului român in lupta pentru formarea
unui stat național unitar.
Intrunite la Paris pentru Conferința desfășurată
                   intre 26 august si 6 septembrie 1859, marile
                   puteri europene au fost nevoite să accepte unirea
                   înfăptuită de români. Alexandru Ioan Cuza a fost
                   recunoscut ca domn al Principatelor.
Unirea Principatelor- Theodor Aman
Unirea, cea mult așteptată de veacuri,
după moartea năpraznică a lui Mihai
Viteazul, ucis mișelește de unguri in 1601,
pe Câmpia Turdei, se înfăptuise.
Familii de cuvinte:
țară, țărișoară, țăran, țărancă, om al țării, țărănesc, țărănoi, țărănist, țărînă;
Romănia, român, românesc, româncă, româncuță, românește, românism;
Unirea principatelor romane
Expresii
•  A afla târgul și țara = a afla toată lumea       •  Chior în țara orbilor = mai bun decât alții în
•  A se pune cu țara = a intra în conflict cu toată      condițiile unei concurențe foarte slabe
  lumea                           Jargoane de popă de țară = povestiri sau
•  A da sfară / sfoară-n țară = a lansa un zvon, a      întâmplări știute de toată lumea
  da de știre                      •  Peste nouă (sau șapte) mări (și) peste nouă
  A fi țăran / de la țară = a fi bădăran / mojic; a fi    (sau șapte) țări = la mare depărtare, foarte
  răuvoitor                         departe
  A pune țara la cale = 1. a face un plan, a pregăti   •  Te joci cu țara în bumbi? =formulă prin care se
  / a organiza ceva prin consultări comune. 2. a       atrage atenția cuiva că greșește atunci când
  discuta, a sta la taifas / la taclale           subestimează o persoană sau o problemă
  A sta prost / rău cu țara =a nu avea bani       •  Țara nimănui = a) (în basme) țară fără stăpân;
  a avea o față de drum de țară = a fi ridat         b) spațiu neocupat de armate între două fronturi
  A plăti (cât) un colț de țară = a valora foarte      de luptă; zonă neutră
  mult                          •  Țara (sau Pământul) făgăduinței=Raiul, loc
•  A pune țara la cale = a) a conduce, a administra      unde curge lapte și miere
  o țară; b) (ir.) a discuta o chestie importantă (de  •  Țara e largă = ești liber să faci ce vrei, să pleci
  ordin politic) fără a avea competența necesară; p.     unde vrei.
  ext. a discuta multe și de toate
•  A se duce la țară = a se duce la sat          •  Țara lui Cremene (sau a lui Papură-Vodă) =
                                loc fără stăpân, unde fiecare face ce-i place, fără
•  A ajunge (sau a se face, a rămâne) de poveste       să dea seamă cuiva.
  în țară = a i se duce cuiva vestea, a ajunge de
  pomină.
•  A sta prost (sau rău) cu țara = a nu avea bani
PROVERBE SI ZICATORI;
         CITATE
PROVERBE SI ZICATORI                   CITATE
•  “In unire sta taria. “                •  “Unirea e actul energic al întregii națiuni
•  “Unirea biriueste pe cel mai tare dusman. “        române.”
•  “Prietenul la nevoie se cunoaşte. “            “Unirea a fost, pentru români, ocazia de-a arăta
                               lumii întregi cât sunt de singuri! “
•  “Unirea adevarata trebuie sa reziste in fata     •  “România noastră se va înfăptui“- Bălcescu.
  tuturor dificultatilor fara sa se destrame.”
  “Unirea inseamna putere.”               •  “Am o credință adâncă. E orb cine n-o vede! “-
  “Unirea valoreaza o mie de monede de aur.”        Prințul Ghica
  “Nu exista forta fara unire.”             •  “Vorba unire e azi în toate inimile. Toți o voim.
•  “Unirea valorează o mie de monede de aur. “        “-Nicolae Bălcescu
•  ““Nu există forță fără unire. “            •  “Istoria românilor ne arată că unirea a fost
                               totdeauna țelul cel mai dorit al lor. Ori de câte
                               ori viitorul a surâs României, fiii ei nu au lipsit
•  “Unirea este mai tare decât o fortăreață. “        de a aspira către unire.“ -Ion Ghica
•  “Unirea e cel mai puternic zid al orașului.“     •  “Ca să voiești ceva, se cere unire, iar fără unire
•  “Prin unire cresc lucruri mici, prin vrajba pier și    voinpa nu are tărie. “- George Bariț
  cele mari“                      •  “Unirea, e actul energic al întregii națiuni
                               române. “
                             •  “Unde-i unul nu-i putere la nevoi și la
                               durere, Unde-s doi puterea crește și dușmanul
                               nu sporește. “
HORA UNIRII
Hora Unirii- Vasile Alecsandri

• Hai să dăm mână cu mână   • Amândoi suntem de-o mamă
 Cei cu inima română,      De-o făptură și de-o seamă,
 Sa-nvârtim hora frăției    Ca doi brazi într-o tulpină
 Pe pământul României!     Ca doi ochi într-o lumină.
• Iarba rea din holde piară!  • Amândoi avem un nume,
 Piară dușmănia-n țară!     Amândoi o faimă-n lume.
 Între noi să nu mai fie    Eu ți-s frate, tu mi-ești frate,
 Decât flori și omenie!     În noi doi un suflet bate!
• Măi muntene, măi vecine,   • Vin' la Milcov cu grăbire
 Vino să te prinzi cu mine   Să-l secăm dintr-o sorbire,
 Și la viață cu unire      Ca să treacă drumul mare
 Și la moarte cu-nfrățire!   Peste-a noastre vechi hotare,
• Unde-i unul nu-i putere   • Și să vadă sfântul soare
 La nevoi și la durere,     Într-o zi de sărbătoare
 Unde-s doi puterea crește,   Hora noastră cea frățească
 Și dușmanul nu sporește!    Pe câmpia românească!
Hora lui Cuza Vodă
              Dimitrie Bolintineanu
•
  Cât om fi toţi în unire
  Nu ne frică de peire      Trageţi hora lată, lată
  Nici de ura ce dezbină.    Că mi-e inima-necată
  Nici de sabia străină,     Şi la glasul de Unire
  Nici de-amară asuprire,
  Nici de lanţuri şi hrăpire   Curge plâns de fericire
  Trageţi hora mare, mare,    Mâine spada românească
  De la munte pân-la mare.    Poate încă să lovească
                  Trageţi hora mare, mare,
  Locul ţări, o dreptate
  Simte paşii cei de frate    Cuza calcă pe hotare.
  Şi tresare-n bucurie
  Ca în timp de vitejie     Trageţi hora, vântul bate
  Calul suflă, saltă, bate:   Şi în ţărmuri depărtate
  Focul peptul lui străbate...
  Trageţi hora mare, mare,    Duce veste de unire,
  Din Carpaţi şi pân-la Mare   Duce veste de mărire;
                  Căci a ţărilor Unire
  Fala iese din morminte     Ne va duce la mărire...
  Şi ne-aduce nouă-aminte.
  Lupte mari strălucitoare    Trageţi hora mare, mare,
  Nume pline de onoare,     De la munte pân-la mare.
  Fala veche şi bătrână
  Trece în inima română     Trageţi hora şi mai mare
  Trageţi hora mare, mare,
  De la munte pân-la mare.    Cuza sfarămă hotare
  !
Viaţa in Moldova şi Muntenia
         secolului al XIX-lea
•  Primele legi care au pus cât de cât ordine în modul în care trebuie să se dezvolte viaţa din Principate,
  inclusiv în târguri, au fost „Regulamentele organice", practic primele Constituţii care au intrat în vigoare în
  1831 în Muntenia şi în 1832 în Moldova.
•  Din dorinţa de a se rupe de Orient şi a se apropia de Europa, „încă de la începutul anilor 1830, în
  îmbrăcămintea elitelor boiereşti şi urbane, caftanele, anteriele, şalvarii, meşii, işlicele şi alte piese de
  provenienţă orientală sunt abandonate în favoarea redingotelor, pantalonilor, pantofilor, pălăriilor tip
  „ţilindru" şi altor haine „evropeneşti" sau „nemţeşti". În pofida progreselor vizibile, România rămâne o ţară
  a contrastelor în secolul XIX. Cum remarcau străinii care străbăteau regiunea, îndeosebi oraşele capitală,
  Bucureşti şi Iaşi, palatele erau lângă cocioabe, Dâmboviţa şi Bahluiul erau nişte şanţuri cu apă urât
  mirositoare, în pofida eforturilor de regularizare, doamnele şi domnii bine îmbrăcaţi se intersectau cu
  mahalagiii cu haine ponosite şi cu ţăranii în iţari şi opinci veniţi să vândă şi să cumpere din oraş, trăsurile
  elegante trase de cai scumpi treceau pe lângă carele cu boi costelivi, în timp ce porci liberi scurmau prin
  grămezi de gunoaie".
•  Deşi oraşele se dezvoltau vizibil, în 1899 în Regat 81,4% din populaţie locuia în sate, iar 18,6% în cele 68
  de oraşe. După model european, încep să se traseze străzi largi, cele centrale fiind chiar pietruite. În
  Bucureşti, după Războiul de Independenţă, unele străzi sunt rebotezate. Astfel, Podul Mogoşoaiei devine
  Calea Victoriei, Podul de Pământ - Calea Plevnei, Podul Calicilor - Calea Rahovei, Podul de Afară - Calea
  Moşilor, Podul Beilicului - Calea Şerban Vodă.
•  Cu toate acestea, populaţia se confrunta cu lipsa apei potabile şi cu incendiile frecvente. În schimb noile
  invenţii au prins foarte repede. Iluminatul public în Capitală a trecut de la torţe la gazul lampant în 1856,
  petru ca să ajungă în 1882 la curentul electric. „RATB"-ul din epoca beneficia de tramvaie cu cai, dar şi, din
  1894, de cele electrice. Prima linie de telegraf s-a construit în 1854, iar telefonul a intrat în primele case din
  Bucureşti în 1884. Primul automobil a circulat în România în 1889.
Unirea principatelor romane
Unirea principatelor romane
Unirea principatelor romane
ROMÂNIA
1 decembrie 1918
1 de 19

Recomendados

Revolutia de la 1848 1849 slide share por
Revolutia de la 1848 1849 slide shareRevolutia de la 1848 1849 slide share
Revolutia de la 1848 1849 slide sharecristinaradu80
27.1K visualizações21 slides
1 decembrie - Ziua nationala a romanei por
 1 decembrie - Ziua nationala a romanei 1 decembrie - Ziua nationala a romanei
1 decembrie - Ziua nationala a romaneiRodica B
207 visualizações16 slides
Unirea principatelor si reformele lui Cuza por
Unirea principatelor si reformele lui CuzaUnirea principatelor si reformele lui Cuza
Unirea principatelor si reformele lui Cuzamaraivan
11.5K visualizações22 slides
Revolutia de la 1848 in tarile romane por
Revolutia de la 1848 in tarile romaneRevolutia de la 1848 in tarile romane
Revolutia de la 1848 in tarile romaneNicoleta Cristea
4.3K visualizações14 slides
Alexandru ioan cuza por
Alexandru ioan cuzaAlexandru ioan cuza
Alexandru ioan cuzaVictoria Stratan
11.3K visualizações16 slides
Anul 1918 por
Anul 1918Anul 1918
Anul 1918Elena Negotei
2.5K visualizações37 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

1 decembrie 1918 por
1 decembrie 19181 decembrie 1918
1 decembrie 1918Cristina Elena Andrei
3.4K visualizações16 slides
Unirea si reformele lui Cuza por
Unirea si reformele lui CuzaUnirea si reformele lui Cuza
Unirea si reformele lui CuzaDaniela Stanica
2.4K visualizações21 slides
Unirea 2. Ppt por
Unirea 2. PptUnirea 2. Ppt
Unirea 2. Pptancaperes
6.3K visualizações13 slides
20.regimuri politice în perioada interbelică por
20.regimuri politice în perioada interbelică20.regimuri politice în perioada interbelică
20.regimuri politice în perioada interbelicăIonut Moraru
15.6K visualizações2 slides
Bucuresti por
BucurestiBucuresti
BucurestiAlicia López Palomera
3.9K visualizações27 slides
Carol i si_cucerirea_independentei_romaniei por
Carol i si_cucerirea_independentei_romanieiCarol i si_cucerirea_independentei_romaniei
Carol i si_cucerirea_independentei_romanieiVictoria Stratan
5.3K visualizações51 slides

Mais procurados(20)

Unirea si reformele lui Cuza por Daniela Stanica
Unirea si reformele lui CuzaUnirea si reformele lui Cuza
Unirea si reformele lui Cuza
Daniela Stanica2.4K visualizações
Unirea 2. Ppt por ancaperes
Unirea 2. PptUnirea 2. Ppt
Unirea 2. Ppt
ancaperes6.3K visualizações
20.regimuri politice în perioada interbelică por Ionut Moraru
20.regimuri politice în perioada interbelică20.regimuri politice în perioada interbelică
20.regimuri politice în perioada interbelică
Ionut Moraru15.6K visualizações
Carol i si_cucerirea_independentei_romaniei por Victoria Stratan
Carol i si_cucerirea_independentei_romanieiCarol i si_cucerirea_independentei_romaniei
Carol i si_cucerirea_independentei_romaniei
Victoria Stratan5.3K visualizações
Romania in perioada interbelica por Agnes Iacob
Romania in perioada interbelicaRomania in perioada interbelica
Romania in perioada interbelica
Agnes Iacob28.6K visualizações
Regimul fanariot por MariaChitul
Regimul fanariotRegimul fanariot
Regimul fanariot
MariaChitul940 visualizações
Revolutia de la_1821_condusa_de_tudor_vladimirescu por Cristi Oprean
Revolutia de la_1821_condusa_de_tudor_vladimirescuRevolutia de la_1821_condusa_de_tudor_vladimirescu
Revolutia de la_1821_condusa_de_tudor_vladimirescu
Cristi Oprean1.2K visualizações
Constituția de la 1866 por monicabilba
Constituția de la 1866Constituția de la 1866
Constituția de la 1866
monicabilba2.3K visualizações
Alexandru ioan cuza prez.pp.doc por cr1stina
Alexandru ioan cuza prez.pp.docAlexandru ioan cuza prez.pp.doc
Alexandru ioan cuza prez.pp.doc
cr1stina13.2K visualizações
Portretul lui Stefan cel Mare.doc por DexteR914621
Portretul lui Stefan cel Mare.docPortretul lui Stefan cel Mare.doc
Portretul lui Stefan cel Mare.doc
DexteR9146211.8K visualizações
Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918 por Dumitru Maros
Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918
Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918
Dumitru Maros4.5K visualizações
Importanta marilor cronicari romani por chrysss22
Importanta marilor cronicari romaniImportanta marilor cronicari romani
Importanta marilor cronicari romani
chrysss2262.4K visualizações
Medicamente por viviana
MedicamenteMedicamente
Medicamente
viviana11.5K visualizações
Proiect didactic clasa_a_vi_biserica_in_em por Nicu Juncu
Proiect didactic clasa_a_vi_biserica_in_emProiect didactic clasa_a_vi_biserica_in_em
Proiect didactic clasa_a_vi_biserica_in_em
Nicu Juncu4.6K visualizações
Unirea Principatelor Române 1859 por Istoria Altfel
Unirea Principatelor Române 1859Unirea Principatelor Române 1859
Unirea Principatelor Române 1859
Istoria Altfel4.2K visualizações
Studiu de caz 5 - criticismul junimist por ChiricutaIulian
 Studiu de caz 5 - criticismul junimist Studiu de caz 5 - criticismul junimist
Studiu de caz 5 - criticismul junimist
ChiricutaIulian22.1K visualizações
Stefan Cel Mare por Lucian
Stefan Cel MareStefan Cel Mare
Stefan Cel Mare
Lucian 1.6K visualizações
Iluminism por Gnl Massimo
IluminismIluminism
Iluminism
Gnl Massimo28.1K visualizações

Destaque

Îndemnuri de duminica si nu numai por
Îndemnuri de duminica si nu numaiÎndemnuri de duminica si nu numai
Îndemnuri de duminica si nu numaiCristiana Toma
3.3K visualizações30 slides
Micaunireeeeeeeeeeeeee stik por
Micaunireeeeeeeeeeeeee stikMicaunireeeeeeeeeeeeee stik
Micaunireeeeeeeeeeeeee stikdascaluelena
2.9K visualizações26 slides
ไฟฟ้า por
ไฟฟ้าไฟฟ้า
ไฟฟ้าPowergift_vip
279 visualizações25 slides
Goodwins theory (Palance) por
Goodwins theory (Palance)Goodwins theory (Palance)
Goodwins theory (Palance)JCMander
163 visualizações7 slides
Mz Overview Wjb Short por
Mz Overview Wjb ShortMz Overview Wjb Short
Mz Overview Wjb ShortWendyB99
681 visualizações54 slides

Destaque(20)

Îndemnuri de duminica si nu numai por Cristiana Toma
Îndemnuri de duminica si nu numaiÎndemnuri de duminica si nu numai
Îndemnuri de duminica si nu numai
Cristiana Toma3.3K visualizações
Micaunireeeeeeeeeeeeee stik por dascaluelena
Micaunireeeeeeeeeeeeee stikMicaunireeeeeeeeeeeeee stik
Micaunireeeeeeeeeeeeee stik
dascaluelena2.9K visualizações
ไฟฟ้า por Powergift_vip
ไฟฟ้าไฟฟ้า
ไฟฟ้า
Powergift_vip279 visualizações
Goodwins theory (Palance) por JCMander
Goodwins theory (Palance)Goodwins theory (Palance)
Goodwins theory (Palance)
JCMander163 visualizações
Mz Overview Wjb Short por WendyB99
Mz Overview Wjb ShortMz Overview Wjb Short
Mz Overview Wjb Short
WendyB99681 visualizações
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013 por Kouluterveyskysely
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
Paananen: Hyviä uutisia Kouluterveyskyselystä 2013
Kouluterveyskysely2.6K visualizações
コスト削減を管理会計から考える_ライフサイクルコストと環境負債2004 por 博三 太田
コスト削減を管理会計から考える_ライフサイクルコストと環境負債2004コスト削減を管理会計から考える_ライフサイクルコストと環境負債2004
コスト削減を管理会計から考える_ライフサイクルコストと環境負債2004
博三 太田681 visualizações
Pastoe por pastoe
PastoePastoe
Pastoe
pastoe903 visualizações
Как стать партнером проекта «Претендент»? por PretendentSupport
Как стать партнером проекта «Претендент»?Как стать партнером проекта «Претендент»?
Как стать партнером проекта «Претендент»?
PretendentSupport290 visualizações
Ioug webcast entitlements in check por OracleIDM
Ioug webcast entitlements in checkIoug webcast entitlements in check
Ioug webcast entitlements in check
OracleIDM602 visualizações
Fundacio Tutelar Família i Societat por Alba Rebollo Martinez
Fundacio Tutelar Família i SocietatFundacio Tutelar Família i Societat
Fundacio Tutelar Família i Societat
Alba Rebollo Martinez453 visualizações
Ig1 assignment 2011_to_2012_updated_17.01.12 por FirstClassProductions
Ig1 assignment 2011_to_2012_updated_17.01.12Ig1 assignment 2011_to_2012_updated_17.01.12
Ig1 assignment 2011_to_2012_updated_17.01.12
FirstClassProductions212 visualizações
Kgi mono acoustic installatie pmb por Quietroom Label
Kgi mono acoustic installatie pmbKgi mono acoustic installatie pmb
Kgi mono acoustic installatie pmb
Quietroom Label565 visualizações
Organic or pesticide por Marie Lenox
Organic or pesticideOrganic or pesticide
Organic or pesticide
Marie Lenox348 visualizações
Complementarian por timothyakeller
ComplementarianComplementarian
Complementarian
timothyakeller562 visualizações
Calendario 2011 por castelbi
Calendario 2011Calendario 2011
Calendario 2011
castelbi180 visualizações
Through The Looking Glass 2012 2015(Afcom) por nab
Through The Looking Glass 2012 2015(Afcom)Through The Looking Glass 2012 2015(Afcom)
Through The Looking Glass 2012 2015(Afcom)
nab512 visualizações
店舗間のクーポンプロモーション戦略 201307 por 博三 太田
店舗間のクーポンプロモーション戦略 201307店舗間のクーポンプロモーション戦略 201307
店舗間のクーポンプロモーション戦略 201307
博三 太田4.7K visualizações

Similar a Unirea principatelor romane

"153 de ani de la Unirea Principatelor l!" aniversam la 24 ianuarie 2012 por
"153 de ani de la Unirea Principatelor l!" aniversam la 24 ianuarie 2012"153 de ani de la Unirea Principatelor l!" aniversam la 24 ianuarie 2012
"153 de ani de la Unirea Principatelor l!" aniversam la 24 ianuarie 2012Ionelia Serban
1.7K visualizações28 slides
1 decembrie por
1 decembrie1 decembrie
1 decembrieRodica Mandu
1K visualizações16 slides
Ziua Nationala a Romaniei por
Ziua Nationala a RomanieiZiua Nationala a Romaniei
Ziua Nationala a RomanieiNae Gabriel
1.3K visualizações15 slides
Alexandruioancuza por
AlexandruioancuzaAlexandruioancuza
Alexandruioancuzamihaelapaduraru
439 visualizações16 slides
1330 posada nicolae stoicescu, florin tucă por
1330 posada  nicolae stoicescu, florin tucă1330 posada  nicolae stoicescu, florin tucă
1330 posada nicolae stoicescu, florin tucăsalaru
1.4K visualizações228 slides
Juramantul de credinta_al_domnitorului_cuza por
Juramantul de credinta_al_domnitorului_cuzaJuramantul de credinta_al_domnitorului_cuza
Juramantul de credinta_al_domnitorului_cuzaCarmen Tivadar
462 visualizações6 slides

Similar a Unirea principatelor romane(20)

"153 de ani de la Unirea Principatelor l!" aniversam la 24 ianuarie 2012 por Ionelia Serban
"153 de ani de la Unirea Principatelor l!" aniversam la 24 ianuarie 2012"153 de ani de la Unirea Principatelor l!" aniversam la 24 ianuarie 2012
"153 de ani de la Unirea Principatelor l!" aniversam la 24 ianuarie 2012
Ionelia Serban1.7K visualizações
1 decembrie por Rodica Mandu
1 decembrie1 decembrie
1 decembrie
Rodica Mandu1K visualizações
Ziua Nationala a Romaniei por Nae Gabriel
Ziua Nationala a RomanieiZiua Nationala a Romaniei
Ziua Nationala a Romaniei
Nae Gabriel1.3K visualizações
Alexandruioancuza por mihaelapaduraru
AlexandruioancuzaAlexandruioancuza
Alexandruioancuza
mihaelapaduraru439 visualizações
1330 posada nicolae stoicescu, florin tucă por salaru
1330 posada  nicolae stoicescu, florin tucă1330 posada  nicolae stoicescu, florin tucă
1330 posada nicolae stoicescu, florin tucă
salaru1.4K visualizações
Juramantul de credinta_al_domnitorului_cuza por Carmen Tivadar
Juramantul de credinta_al_domnitorului_cuzaJuramantul de credinta_al_domnitorului_cuza
Juramantul de credinta_al_domnitorului_cuza
Carmen Tivadar462 visualizações
Revista Teatrul, nr. 1, anul XI, ianuarie 1966 por Emanuel Pope
Revista Teatrul, nr. 1, anul XI, ianuarie 1966Revista Teatrul, nr. 1, anul XI, ianuarie 1966
Revista Teatrul, nr. 1, anul XI, ianuarie 1966
Emanuel Pope964 visualizações
Alexandruioancuza por mihaelapaduraru
AlexandruioancuzaAlexandruioancuza
Alexandruioancuza
mihaelapaduraru788 visualizações
Personalităţi româneşti pe monede şi bancnote de la 1900 până în prezent - de... por Dan FiFe
Personalităţi româneşti pe monede şi bancnote de la 1900 până în prezent - de...Personalităţi româneşti pe monede şi bancnote de la 1900 până în prezent - de...
Personalităţi româneşti pe monede şi bancnote de la 1900 până în prezent - de...
Dan FiFe1.7K visualizações
Dezrobirea rromilor por agoramedia
Dezrobirea rromilorDezrobirea rromilor
Dezrobirea rromilor
agoramedia2K visualizações
1 decembrie por Ionelia Serban
1 decembrie1 decembrie
1 decembrie
Ionelia Serban896 visualizações
1913 4 por Dalv Alem
1913 41913 4
1913 4
Dalv Alem479 visualizações
Spații culturale 56/ 2018 por Silvia Sofineti
Spații culturale 56/ 2018Spații culturale 56/ 2018
Spații culturale 56/ 2018
Silvia Sofineti326 visualizações
Cicerone Ionitoiu Rezistenta anticomunista din muntii romaniei por Tataie Micu
Cicerone Ionitoiu  Rezistenta anticomunista din muntii romanieiCicerone Ionitoiu  Rezistenta anticomunista din muntii romaniei
Cicerone Ionitoiu Rezistenta anticomunista din muntii romaniei
Tataie Micu972 visualizações
Ziua Naţională a României por Istoria Altfel
Ziua Naţională a RomânieiZiua Naţională a României
Ziua Naţională a României
Istoria Altfel3.7K visualizações
ISTORIA TARII MOLDOVEI. PARTEA I.pdf por private
ISTORIA TARII MOLDOVEI. PARTEA I.pdfISTORIA TARII MOLDOVEI. PARTEA I.pdf
ISTORIA TARII MOLDOVEI. PARTEA I.pdf
private83 visualizações
Memorandum por mihaelapaduraru
MemorandumMemorandum
Memorandum
mihaelapaduraru450 visualizações
Parfeni, v. studiu istoric al campaniei romano-bulgare din anul 1913 por George Cazan
Parfeni, v.  studiu istoric al campaniei romano-bulgare din anul 1913Parfeni, v.  studiu istoric al campaniei romano-bulgare din anul 1913
Parfeni, v. studiu istoric al campaniei romano-bulgare din anul 1913
George Cazan25 visualizações
0 roma antica por Gianina Vlad
0 roma antica0 roma antica
0 roma antica
Gianina Vlad7.1K visualizações
Scrisoare catre poporul roman... por vasile1964
Scrisoare catre poporul roman... Scrisoare catre poporul roman...
Scrisoare catre poporul roman...
vasile1964209 visualizações

Mais de balada65

10 planete infricosatoare por
10 planete infricosatoare10 planete infricosatoare
10 planete infricosatoarebalada65
442 visualizações6 slides
10 species of dinosaur from Romania por
10 species of dinosaur from Romania10 species of dinosaur from Romania
10 species of dinosaur from Romaniabalada65
1.1K visualizações7 slides
Traditional may day celebrations por
Traditional may day celebrationsTraditional may day celebrations
Traditional may day celebrationsbalada65
314 visualizações13 slides
Traditional may day celebrations por
Traditional may day celebrationsTraditional may day celebrations
Traditional may day celebrationsbalada65
345 visualizações12 slides
Romanian months por
Romanian monthsRomanian months
Romanian monthsbalada65
455 visualizações15 slides
National day of romania ziua nationala a romaniei por
National day of romania ziua nationala a romanieiNational day of romania ziua nationala a romaniei
National day of romania ziua nationala a romanieibalada65
856 visualizações6 slides

Mais de balada65(20)

10 planete infricosatoare por balada65
10 planete infricosatoare10 planete infricosatoare
10 planete infricosatoare
balada65442 visualizações
10 species of dinosaur from Romania por balada65
10 species of dinosaur from Romania10 species of dinosaur from Romania
10 species of dinosaur from Romania
balada651.1K visualizações
Traditional may day celebrations por balada65
Traditional may day celebrationsTraditional may day celebrations
Traditional may day celebrations
balada65314 visualizações
Traditional may day celebrations por balada65
Traditional may day celebrationsTraditional may day celebrations
Traditional may day celebrations
balada65345 visualizações
Romanian months por balada65
Romanian monthsRomanian months
Romanian months
balada65455 visualizações
National day of romania ziua nationala a romaniei por balada65
National day of romania ziua nationala a romanieiNational day of romania ziua nationala a romaniei
National day of romania ziua nationala a romaniei
balada65856 visualizações
Travel in europe por balada65
Travel in europeTravel in europe
Travel in europe
balada65289 visualizações
Art education por balada65
Art educationArt education
Art education
balada65244 visualizações
Plasticine, natural materials oct 2012 por balada65
Plasticine, natural materials oct 2012Plasticine, natural materials oct 2012
Plasticine, natural materials oct 2012
balada65289 visualizações
Paper mill – comana, romania por balada65
Paper mill – comana, romaniaPaper mill – comana, romania
Paper mill – comana, romania
balada65449 visualizações
European day of solidarity between generations por balada65
European day of solidarity between generationsEuropean day of solidarity between generations
European day of solidarity between generations
balada65293 visualizações
Serbarea abecedarului por balada65
Serbarea abecedaruluiSerbarea abecedarului
Serbarea abecedarului
balada651.9K visualizações
Ultima zi a anului scolar 2011 2012 por balada65
Ultima zi a anului scolar 2011 2012Ultima zi a anului scolar 2011 2012
Ultima zi a anului scolar 2011 2012
balada65209 visualizações
June 26, national day of romanian flag por balada65
June 26, national day of romanian flagJune 26, national day of romanian flag
June 26, national day of romanian flag
balada65175 visualizações
8 iunie 2012 por balada65
8 iunie 20128 iunie 2012
8 iunie 2012
balada65573 visualizações
Ocnele mari por balada65
Ocnele mariOcnele mari
Ocnele mari
balada65327 visualizações
Ceramica por balada65
CeramicaCeramica
Ceramica
balada65456 visualizações
Mănăstirea Horezu por balada65
Mănăstirea HorezuMănăstirea Horezu
Mănăstirea Horezu
balada65396 visualizações
Trovantii din Romania Valcea- por balada65
Trovantii din Romania Valcea-Trovantii din Romania Valcea-
Trovantii din Romania Valcea-
balada65437 visualizações
May 24, heroes day por balada65
May 24, heroes dayMay 24, heroes day
May 24, heroes day
balada65210 visualizações

Unirea principatelor romane

 • 1. ROMÂNIA 24 ianuarie1859 Articolul 1 din Constituția anului 1866 suna astfel: „Principatele Unite Române constituiesc un singur stat indivizibil, sub denumirea de România”. Această lege fundamentală a fost revizuită in 1879, 1884, 1917 și 1923, dar a rămas coloana vertebrală a unuia și aceluiași stat, elementul determinant al continuității lui politice.
 • 2. UNIREA PRINCIPATELO R La 24 ianuarie/5 februarie 1859, Alexandru Ioan Cuza este votat, unanim, Domn al Moldovei și Domn al Țării Românești, de cele două camere de deputați, mai întâi de cea de la Iași, apoi și de cea de la București.
 • 3. Actul Unirii Basarabiei cu Țara Mamă Solemnitatea deschiderii Adunării Ad-Hoc în Țara Românească -pictură de Carol Popp de Szathmary 7 octombrie 1857 – Adunarea ad-hoc a Moldovei
 • 4. FILE DIN ISTORIA UNIRII PRINCIPATELOR ROMANE Primii pași către unire s-au făcut odată cu zilele Revoluției de la 1848, care a demonstrat dorinta de independență și de unitate a românilor. Neținând cont de interesele poporului român, Imperiul Otoman și Rusia Țaristă au incheiat o convenție prin care se stabilea ca domnitorii celor două țări românești să fie considerați înalți funcționari ai Imperiului Otoman și să fie numiți direct de sultan, cu acordul Rusiei Țariste. Romania Romania rupandu-si catusele revolutionara- pe Campia Libertatii- Rosenthal Rosenthal
 • 5. In 1853, s-a declanșat Războiul Crimeii, iar înfrângerea Rusiei a permis ca prin tratatul de pace incheiat la Paris in 1856, Principatele Române să facă propuneri de reorganizare, care să se infăptuiască ținând cont de dorințele românilor. Dupa 1853 pașoptistii moldoveni și munteni, reîntorși în țară, au organizat "Partida Nationala" și au format Comitete ale Unirii. Lucrările Adunării Ad-hoc s-au deschis in septembrie 1857, atunci când - pentru prima oară - au fost prezenți și deputați țărani. După mai multe dispute, in Adunarea Electivă a Moldovei, a fost propus și ales in unanimitate Alexandru Ioan Cuza - "om nou la legi noi", după cum aprecia Mihail Kogalniceanu. In Țara Românească Adunarea Electivă, deputatul Vasile Boerescu a propus, la 24 ianuarie 1859, alegerea lui Alexandru Ioan Cuza - propunere acceptată în unanimitate. Alegerea aceluiași domn în ambele Principate a reprezentat o victorie însemnată a poporului român in lupta pentru formarea unui stat național unitar.
 • 6. Intrunite la Paris pentru Conferința desfășurată intre 26 august si 6 septembrie 1859, marile puteri europene au fost nevoite să accepte unirea înfăptuită de români. Alexandru Ioan Cuza a fost recunoscut ca domn al Principatelor. Unirea Principatelor- Theodor Aman
 • 7. Unirea, cea mult așteptată de veacuri, după moartea năpraznică a lui Mihai Viteazul, ucis mișelește de unguri in 1601, pe Câmpia Turdei, se înfăptuise.
 • 8. Familii de cuvinte: țară, țărișoară, țăran, țărancă, om al țării, țărănesc, țărănoi, țărănist, țărînă; Romănia, român, românesc, româncă, româncuță, românește, românism;
 • 10. Expresii • A afla târgul și țara = a afla toată lumea • Chior în țara orbilor = mai bun decât alții în • A se pune cu țara = a intra în conflict cu toată condițiile unei concurențe foarte slabe lumea Jargoane de popă de țară = povestiri sau • A da sfară / sfoară-n țară = a lansa un zvon, a întâmplări știute de toată lumea da de știre • Peste nouă (sau șapte) mări (și) peste nouă A fi țăran / de la țară = a fi bădăran / mojic; a fi (sau șapte) țări = la mare depărtare, foarte răuvoitor departe A pune țara la cale = 1. a face un plan, a pregăti • Te joci cu țara în bumbi? =formulă prin care se / a organiza ceva prin consultări comune. 2. a atrage atenția cuiva că greșește atunci când discuta, a sta la taifas / la taclale subestimează o persoană sau o problemă A sta prost / rău cu țara =a nu avea bani • Țara nimănui = a) (în basme) țară fără stăpân; a avea o față de drum de țară = a fi ridat b) spațiu neocupat de armate între două fronturi A plăti (cât) un colț de țară = a valora foarte de luptă; zonă neutră mult • Țara (sau Pământul) făgăduinței=Raiul, loc • A pune țara la cale = a) a conduce, a administra unde curge lapte și miere o țară; b) (ir.) a discuta o chestie importantă (de • Țara e largă = ești liber să faci ce vrei, să pleci ordin politic) fără a avea competența necesară; p. unde vrei. ext. a discuta multe și de toate • A se duce la țară = a se duce la sat • Țara lui Cremene (sau a lui Papură-Vodă) = loc fără stăpân, unde fiecare face ce-i place, fără • A ajunge (sau a se face, a rămâne) de poveste să dea seamă cuiva. în țară = a i se duce cuiva vestea, a ajunge de pomină. • A sta prost (sau rău) cu țara = a nu avea bani
 • 11. PROVERBE SI ZICATORI; CITATE PROVERBE SI ZICATORI CITATE • “In unire sta taria. “ • “Unirea e actul energic al întregii națiuni • “Unirea biriueste pe cel mai tare dusman. “ române.” • “Prietenul la nevoie se cunoaşte. “ “Unirea a fost, pentru români, ocazia de-a arăta lumii întregi cât sunt de singuri! “ • “Unirea adevarata trebuie sa reziste in fata • “România noastră se va înfăptui“- Bălcescu. tuturor dificultatilor fara sa se destrame.” “Unirea inseamna putere.” • “Am o credință adâncă. E orb cine n-o vede! “- “Unirea valoreaza o mie de monede de aur.” Prințul Ghica “Nu exista forta fara unire.” • “Vorba unire e azi în toate inimile. Toți o voim. • “Unirea valorează o mie de monede de aur. “ “-Nicolae Bălcescu • ““Nu există forță fără unire. “ • “Istoria românilor ne arată că unirea a fost totdeauna țelul cel mai dorit al lor. Ori de câte ori viitorul a surâs României, fiii ei nu au lipsit • “Unirea este mai tare decât o fortăreață. “ de a aspira către unire.“ -Ion Ghica • “Unirea e cel mai puternic zid al orașului.“ • “Ca să voiești ceva, se cere unire, iar fără unire • “Prin unire cresc lucruri mici, prin vrajba pier și voinpa nu are tărie. “- George Bariț cele mari“ • “Unirea, e actul energic al întregii națiuni române. “ • “Unde-i unul nu-i putere la nevoi și la durere, Unde-s doi puterea crește și dușmanul nu sporește. “
 • 13. Hora Unirii- Vasile Alecsandri • Hai să dăm mână cu mână • Amândoi suntem de-o mamă Cei cu inima română, De-o făptură și de-o seamă, Sa-nvârtim hora frăției Ca doi brazi într-o tulpină Pe pământul României! Ca doi ochi într-o lumină. • Iarba rea din holde piară! • Amândoi avem un nume, Piară dușmănia-n țară! Amândoi o faimă-n lume. Între noi să nu mai fie Eu ți-s frate, tu mi-ești frate, Decât flori și omenie! În noi doi un suflet bate! • Măi muntene, măi vecine, • Vin' la Milcov cu grăbire Vino să te prinzi cu mine Să-l secăm dintr-o sorbire, Și la viață cu unire Ca să treacă drumul mare Și la moarte cu-nfrățire! Peste-a noastre vechi hotare, • Unde-i unul nu-i putere • Și să vadă sfântul soare La nevoi și la durere, Într-o zi de sărbătoare Unde-s doi puterea crește, Hora noastră cea frățească Și dușmanul nu sporește! Pe câmpia românească!
 • 14. Hora lui Cuza Vodă Dimitrie Bolintineanu • Cât om fi toţi în unire Nu ne frică de peire Trageţi hora lată, lată Nici de ura ce dezbină. Că mi-e inima-necată Nici de sabia străină, Şi la glasul de Unire Nici de-amară asuprire, Nici de lanţuri şi hrăpire Curge plâns de fericire Trageţi hora mare, mare, Mâine spada românească De la munte pân-la mare. Poate încă să lovească Trageţi hora mare, mare, Locul ţări, o dreptate Simte paşii cei de frate Cuza calcă pe hotare. Şi tresare-n bucurie Ca în timp de vitejie Trageţi hora, vântul bate Calul suflă, saltă, bate: Şi în ţărmuri depărtate Focul peptul lui străbate... Trageţi hora mare, mare, Duce veste de unire, Din Carpaţi şi pân-la Mare Duce veste de mărire; Căci a ţărilor Unire Fala iese din morminte Ne va duce la mărire... Şi ne-aduce nouă-aminte. Lupte mari strălucitoare Trageţi hora mare, mare, Nume pline de onoare, De la munte pân-la mare. Fala veche şi bătrână Trece în inima română Trageţi hora şi mai mare Trageţi hora mare, mare, De la munte pân-la mare. Cuza sfarămă hotare !
 • 15. Viaţa in Moldova şi Muntenia secolului al XIX-lea • Primele legi care au pus cât de cât ordine în modul în care trebuie să se dezvolte viaţa din Principate, inclusiv în târguri, au fost „Regulamentele organice", practic primele Constituţii care au intrat în vigoare în 1831 în Muntenia şi în 1832 în Moldova. • Din dorinţa de a se rupe de Orient şi a se apropia de Europa, „încă de la începutul anilor 1830, în îmbrăcămintea elitelor boiereşti şi urbane, caftanele, anteriele, şalvarii, meşii, işlicele şi alte piese de provenienţă orientală sunt abandonate în favoarea redingotelor, pantalonilor, pantofilor, pălăriilor tip „ţilindru" şi altor haine „evropeneşti" sau „nemţeşti". În pofida progreselor vizibile, România rămâne o ţară a contrastelor în secolul XIX. Cum remarcau străinii care străbăteau regiunea, îndeosebi oraşele capitală, Bucureşti şi Iaşi, palatele erau lângă cocioabe, Dâmboviţa şi Bahluiul erau nişte şanţuri cu apă urât mirositoare, în pofida eforturilor de regularizare, doamnele şi domnii bine îmbrăcaţi se intersectau cu mahalagiii cu haine ponosite şi cu ţăranii în iţari şi opinci veniţi să vândă şi să cumpere din oraş, trăsurile elegante trase de cai scumpi treceau pe lângă carele cu boi costelivi, în timp ce porci liberi scurmau prin grămezi de gunoaie". • Deşi oraşele se dezvoltau vizibil, în 1899 în Regat 81,4% din populaţie locuia în sate, iar 18,6% în cele 68 de oraşe. După model european, încep să se traseze străzi largi, cele centrale fiind chiar pietruite. În Bucureşti, după Războiul de Independenţă, unele străzi sunt rebotezate. Astfel, Podul Mogoşoaiei devine Calea Victoriei, Podul de Pământ - Calea Plevnei, Podul Calicilor - Calea Rahovei, Podul de Afară - Calea Moşilor, Podul Beilicului - Calea Şerban Vodă. • Cu toate acestea, populaţia se confrunta cu lipsa apei potabile şi cu incendiile frecvente. În schimb noile invenţii au prins foarte repede. Iluminatul public în Capitală a trecut de la torţe la gazul lampant în 1856, petru ca să ajungă în 1882 la curentul electric. „RATB"-ul din epoca beneficia de tramvaie cu cai, dar şi, din 1894, de cele electrice. Prima linie de telegraf s-a construit în 1854, iar telefonul a intrat în primele case din Bucureşti în 1884. Primul automobil a circulat în România în 1889.