O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Avusturya egitim sistemi ve liderlik sunum

960 visualizações

Publicada em

Erasmus+KA1 Okul Eğitimi personeli Hareketliliği
Etkili Liderlik için Dönüşüm Zamanı Projesi
http://etkililiderlikabpr.wixsite.com/proje

Publicada em: Educação
 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Avusturya egitim sistemi ve liderlik sunum

 1. 1. ETKİLİ LİDERLİK İÇİN DÖNÜŞÜM ZAMANI
 2. 2. AVUSTURYA HAREKETLİLİĞİ 25 -29 Nisan 2016 Viyana / Avusturya
 3. 3. KONU BAŞLIKLARI Eğitimin Tarihi Gelişimi Okul Yapıları Eğitim Finansmanı Eğitim Denetimi Karşılaştırmalı İstatistikler Avusturya’da Eğitim ve Liderlik Politikası
 4. 4. 1774 Kralice Maria Theresia • 6 yil egitim zorunlulugu 1869 • 8 yil 1927 • 4 + 4 ortaokul 1962 • 9 yillik egitim ve pedagojik egitim egitmenler icin 2009 NMS Değişiklikler 2/3 çoğunlukla yapılır Eğitimin tarihi gelişimi
 5. 5. Öğrenci başına düşen öğretmen sayısı —Okul öncesi 14 —İlkokul 13 —Orta öğretim 14 Ortaokul 24% Avusturya Okul Öncesi 18 İlkokul 18 Ortaokul 17 Orta öğretim 14 Türkiye
 6. 6. Okullar  Kindergarten  Volksschule (İlkokul)  (Allgemeinbildendehöchereschule) (Akademik Ortaokul)  Hauptschule (Genel Ortaokul)  Neue Mittelschule (NMS) (Yeni Ortaokul)  Polytechnische Schule(PTS) (Politeknik okul)  Gymnasium (AHS) (Lise)  Berufsschule (Meslek Lisesi)  Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMHS) (Mesleki orta ve üst düzey okul)
 7. 7. Okul Öncesi Eğitimi Kreşler (krippe, 0-3 yaş) Anasınıflarının (kindergarten, 3-6 yaş) Okul sonrası bakım merkezleri, Çocuk grupları, Oyun grupları Okul çağına gelmiş fakat yeterli olgunlukta olmayan öğrenciler için ilkokul bünyesinde anasınıfları bulunmaktadır.
 8. 8. Okul Öncesi Okul öncesi öğretim için aileler devlet teşviki almaktadırlar. Göçmen öğrencilerin Almanca öğrenmeleri için özel hazırlık sınıfları oluşturulmuştur.
 9. 9. İlkokul İlkokul 4 yıl sürmektedir. Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar için de ek olarak özel eğitim okulları (Sonderschule) bulunmaktadır.
 10. 10. İlkokul İlköğretimden ortaöğretime geçişte öğrencilerin tüm derslerinden geçmesi şartı aranmaktadır. Notlar birden beşe kadar puanlandırılıp bir(1) en iyi, beş (5) yetersiz şeklinde değerlendirilmektedir. İki tane yetersiz dersle geçme durumu okul yönetimince alınan kararla belirlenir.
 11. 11. Ortaöğretim Genel eğitim veren lisenin alt kademesi olarak adlandırılan akademik ortaokul (Allgemeinbild endehöcheres chule) ve genel ortaokul (Hauptschule) şeklinde iki kısma ayrılır Genel ortaokullar öğrencinin bir sonraki kademeye geçmesini ve meslek hayatına uyum sağlamasını amaçlamaktad ır.
 12. 12. Ortaöğretim Akademik ortaokullar ise 7. ve 8. sınıflarda matematik, geometri ve Latince derslerine ağırlık verir. Ayrıca bu okullar daha akademik ve başarı odaklı olması özelliğiyle genel ortaokullardan ayrılmaktadır Akademik ortaokulda iki yabancı dil öğrenmek zorunluyken genel ortaokullarda ise seçmelidir.
 13. 13. Ortaöğretim Politeknik okullar: Meslek liselerine hazırlık okulu olarak da bilinen bu okul zorunlu eğitimin son yılını içermektedir. Yapılan araştırmalara göre Avusturya’da öğrencilerin %80 gibi büyük bir kısmı meslek okullarına devam etmektedir.
 14. 14. MATURA SINAVI (ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ SINAVI) Öğrenci, akademik lisenin hem alt hem de üst kademesinden A seviyesinde mezun olursa bütün üniversitelere geçiş hakkı kazanmaktadır ve her lisenin bitirme sınavı vardır.
 15. 15. Çalışma Şartı Avusturya’da çoğu iş grubunda çalışabilmek için mesleki eğitim kurumlarından mezun olma şartı aranır. Çalışırken okula devam etme gibi kolaylıklar sunulmuştur (3 gün iş,2 gün okul gibi)
 16. 16. FİNANSMAN  Okulların finans yönetiminden okul müdürü sorumludur.  Öğrenci başına ödenek alırlar.  Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre, 2014 yılında 173,12 milyar Avroluk kamu harcamalarının %9,5’i (16,39 milyar Avro), 2015 yılında ise 174,32 milyar Avroluk kamu harcamalarının yaklaşık %9,6’sı (16,81 milyar Avro) eğitim harcamalarına yönelik olmuştur.
 17. 17. En üst düzeydeki denetim federal bakanlığa bağlı deneticilerce yapılır. Yerel eğitim müdürlükleri (ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinde) görevli, her branştan eğitim müfettişi vardır. Bunun dışında eyalet eğitim kurulu ve okul bölgesi eğitim kurullarına bağlı denetim birimlerinde görevli deneticiler görev yapmaktadır. Eyalet eğitim kurulu deneticileri, okul bölgesi eğitim kurulu deneticilerinin üst amiri pozisyonundadırlar. Denetim
 18. 18. Öğretmen Yetiştirme Bu öğretmen eğitimlerinde, alan bilgisi, pedagojik formasyon, akademik çalışmalar ve ilköğretim okullarında yürütülen öğretim uygulamaları önemli yer tutar. Avusturya’da zorunlu genel okulların öğretmenleri, üniversite sistemiyle benzerlik gösteren 3-4 yıl süreli Öğretmen Eğitim Kolejleri tarafından yetiştirilmektedir.
 19. 19. Öğretmen Yetiştirme 2 branşı olmak zorundadır Ayrıca akıcı ve etkili konuşma yeterliliğinin arandığı okuma, yazma ve konuşma etkinliklerini içeren çeşitli sınavlardan geçirilirler. Bu sınavları başarıyla geçenler, öğretmenlik hakkını elde eder ve öğretmen olarak atanırlar. Bu uygulamanın sonunda adaylar, Eğitim Kolejleri tarafından düzenlenen stajyer öğretmen final sınavına tabi tutulurlar.
 20. 20. 3-5-6 YIL ÖĞRETMENLİK SELTİFİKA YETERLİLİĞ İ CV 2 SİYASİ BROKRAT REFERANSI 48 AYLIK DENEME SÜRESİ
 21. 21. Okul yöneticisini eğitimsel ve yönetimsel konularda okul müfettişleri denetler. Her hangi bir zamanda öğretimin kalitesini belirlemek amacıyla denetimler yapar Okul eğitimi yasası gereği öğretmenlere danışmanlık yapar. Okul yöneticileri bütçeyi yapar ve yıllık raporda belirtir.
 22. 22. Avusturya’da, paylaşılmış okul liderliğinin yeni çeşitleri pilot projelerle test edilmektedir. Avusturya’da formel ve informel liderlik takımları arasındaki görev dağılımı projelerle test edilmektedir VELİ ÖĞRETMEN KOMİTE ÖĞRENCİ Müdür
 23. 23. Avusturya'da okul yöneticisi okulu yöneten hiyerarşik amirdir Okul müdürlerinin katıldığı hizmet içi eğitim seminerleri içeriği Çatışma yönetimi, Kurs gözlem teknikleri, İletişim, Öğretmenlerin danışmanlık ve değerlendirilmesi, Hukuk, Okul yönetimi ve örgütleme ve benzeridir
 24. 24. Avusturya’da, Liderlik Akademisi Liderlik Akademisi kursları • motivasyon konuşmaları, • koçluk yapan gruplarla işbirliği, • yenilik • proje gelişimiyle ilgili görüş bildirme, • görüş alış verişi için öğrenme ortaklıkları v • beyin fırtınası • bölgesel ağ için seminerler yapılan genel
 25. 25. Güç gereksinimi gibi ayırt edici kişilik özellikleriyle Vizyonu açıklamak için örgütsel kültürü değiştirmek gibi kesin etkiler yaratmalarıyla Ayırt edici davranış örüntüleriyle, farklılaştıklarını vurgulamaktadır Mülteci Dini Farlılıklar Avusturya Kültürü Çok Kültürlülük Hedefler Başarı Odağı
 26. 26. Okul Yöneticisinin Entelektüel Özellikleri  Genel kültür : Tek konuda uzmanlaşmak yerine birçok konuda bilgi sahibi olmak.  Sentez ruhu : Olayın değişkenlerini bir araya getirme.  Sezgi gücü : İmkan ve fırsatları önceden görme. ( basiret => kalp gözü )  Muhakeme gücü : haklı-haksız, doğru yanlış ayrımı.  Düşüncelerini konu ve sorunlara odaklaştırabilme.  Düşüncelerini açık seçik ifade edebilme.
 27. 27. Okul Yöneticisinin Karakter Özellikleri  Akıl duygu arasında denge  Değişen koşullara, ortamlara ve değişik  kişilikteki insanlara uyum gösterebilme  Dikkatlilik, Girişkenlik  Hafıza gücü  Azim ve sebatkarlık => tehlikelerde yılmamak  Tertip ve düzenlilik  Süratlilik => işleri biriktirmeden zamanında yürütmek  Ciddilik => her işe gereken önemi vermek
 28. 28. Avusturya’da Eğitimde Liderlikte Önemli Görülen Konular  Lider, Yeni Liderlerin Yaratıcısıdır: İyi bir lider, değişimin tek bir liderle gerçekleşmeyeceğini bilen kişidir. Kurum içi ve dışı değişim liderlerine fırsat vermek, yaratıcılığı teşvik etmek, başkalarının da farklı alanlarda liderlik etmesine fırsat tanımak daha geniş bir çevrenin değişimi benimsemesini sağlayacaktır.  İnandırmak İçin İnanmak Gerekir: İnsanları ikna etmek için önce kendinizin inandığını göstermeniz ve çevrenin güvenini kazanmanız önem taşır.
 29. 29. Beklenen Liderlik Özellikleri  Motivasyon Yeteneği  Güçlü Bir Vizyon Sahibi Olmak  Yaratıcılık ve Disiplin  Doğru Ekip Oluşturma  Hızlı Karar Alma  Başarı İçin Deneyim  Karakterli Yönetici
 30. 30. 5.Düzey Liderlik Anlayışı 5. DÜZEY YÖNETİCİ  Kişisel planda,alçak gönüllülük ile mesleki anlamda sarsılmaz bir iradenin ilginç bir karışımı sayesinde kalıcı ve mükemmellik hali sağlar. 4. DÜZEY YÖNETİCİ  Açıkça ifade edilmiş zorlu bir vizyona bağlıdır ve kararlılıkla o vizyonu izler. Varolandan daha yüksek standartlara ulaşmak için herkesi teşvik eder. 3. DÜZEY YÖNETİCİ  Önceden belirlenmiş hedeflere varmak için insanları ve kaynakları etkin bir biçimde organize ederek yönlendirir. 2. DÜZEY YÖNETİCİ  Ekip olarak hedefleri varılmasını sağlamak amacıyla bireysel yeteneklerini sürece katar ve ekipteki diğer üyelerle uyum içinde çalışır. 1. DÜZEY YÖNETİCİ  Yeteneği, bilgisi, becerisi ve çalışma ortamına uyum sağlayan karakteriyle üretken katkılarda bulunur.
 31. 31.  İletişim Liderlerin İnandırıcılık Sanatıdır: Takımın ve çevrenin vizyona inandırılması değişime öncülük eden lidere düşer.  Eylem ve Söylem Birliği: İnandırıcılık ve güven için söylemlerin yanı sıra eylemlerde de vizyona inandığınızı göstermeniz gereklidir.  Değişim Noktalarını Yakalayabilmek: Geleceği şekillendirebilmek için kritik önem taşıyan başka bir konu, hangi değişim noktalarını etkileyebileceğimizi belirlemektir
 32. 32. Kuralcılık  Avusturya halkı kuralcı bir toplumdur. Kuralları değerlerle beslemenin önemli olduğu vurgulanmaktadır.  Değerlerle Beslenmeyen Kuralların İçi Boştur: İçinde bulunduğumuz çevreyi geleceğe hazırlamak nasıl bir yönetim tarzını benimsediğimizle doğrudan ilgilidir; yönetim üslubu, başarı şansınızı da tayin edecektir. En etkin, en sonuç alıcı yönetim tarzı, kurallar kadar değerleri de öne çıkaran yönetim tarzıdır.
 33. 33. ETKİN BİR LİDERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  Değer yaratma kültürü oluşturma Her zaman değer yaratmayı hedef almalı  Alternatifler oluşturma Değerli seçenekler geliştirmeli  Sürekli öğrenme Nasıl daha çok değer yaratabileceğini öğrenmeli  Belirsizliği kucaklama Bilmediklerinizin bilincinde olmalı
 34. 34. ETKİN BİR LİDERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  Dıştan içe stratejik perspektif Resmin bütününü görmek ve ona göre davranmak  Sistem düzeyinde düşünme Olay ve gelişmelerin bütün sonuçlarını farkında olmak  Açık enformasyon akışını sağlama Bilgilenmek ve bilgilendirmek  Yetkilendirme Etkin bir eşgüdüm sağlamak  Disiplinli karar alma Geleceği kendi elinize almak
 35. 35. İzlediğiniz için teşekkür ederiz

×