Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013

Anu Ylitalo
Anu YlitaloPedagogue em Tritonia EduLab
Learning in Networks 1 (8 op/sp)
Jakso 4: Verkko-opetuksen suunnittelu (12.4.-24.5.2013)
Lisämateriaali: Verkkokurssin rakentaminen
Anu Ylitalo
Tritonian EduLab 2013
© Copyright Anu Ylitalo
Tritonian EduLab 2013
1. Yleistä oppimisympäristöistä
Verkko-oppimisympäristöt voivat olla
• Suljettuja oppimisympäristöjä: Moodle
• Sosiaalisen median ympäristöt: Blogit, Adobe Connect, Google
Docs/Drive, Yammer, Wikit …
Verkko-oppimisympäristössä oppijat voivat esimerkiksi
• Lukea, katsoa ja tutustua kurssimateriaaliin
• Saada ja työstää oppimistehtäviä, dokumentteja tai
oppimisportfoliota (esim. tehtävätyökalut)
• Julkaista ja tuottaa omia tuotoksiaan
• Pitää oppimispäiväkirjaa
• Keskustella ja käydä dialogia  yhteinen tiedonrakentaminen
• Tehdä omaa ajattelu- ja ongelmanratkaisuprosessiaan näkyväksi
© Copyright Anu Ylitalo Tritonian
EduLab 2013
2. Vinkkejä oppimisympäristön
valintaan
(esim. Suominen, R. & Nurmela, S. 2011)
• Käytä vain sellaisia välineitä (verkkoympäristöt + sosiaalisen median
palvelut), joita todella tarvitset opintojaksolla
• Pohdi:
– ”Mikä on oppimisympäristön käyttötarkoitus kurssilla: tiedotuskanava, materiaalipankki,
vuorovaikutuskanava tai yhteisen tiedonrakentamisen alue?”
– ”Missä vaiheessa opintojaksoa kutakin välinettä käytetään?”
• Huomioi sosiaalisen median välineiden käytössä niiden
hallinnointiin ja päivitykseen liittyvät kysymykset
(esim. hallinnoidaanko niitä oppilaitoksen puolelta tai tuleeko opettajan itse hallinnoida
niitä?)
• Kannattaa lähteä pienimuotoisesti liikkeelle helppokäyttöisistä
välineistä, jotka tukevat opetusta ja opiskelua opintojaksolla
3. Moodlen-oppimisympäristön
mahdollisuuksia
Moodlessa voi olla esim.:
• Kurssin yleiset tiedot ja aikataulut
• Kurssimateriaali (teksti-, kuva-, ääni- ja videodokumentit)
• Word-dokumentit, PowerPoint -esitykset, kuvia, ääni- ja videoleikkeitä
• Ulkoisia linkkejä www-sivuille
• Keskustelualueita
• Chat: reaaliaikainen keskustelumahdollisuus.
• Tehtävätyökaluja: tehtävien antaminen opiskelijoille ja
opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen, tehtävien
arviointi ja palautteen antaminen
• Tenttityökalu: Kurssin tentti on mahdollista pitää verkkotenttinä
• Blogi: oppimispäiväkirja
• Wiki
• Opiskelijoiden arviointitaulukko
Tritonia Edulab 2012
4. Verkkokurssin rakentaminen
Moodleen
Uuden kurssin luominen tapahtuu seuraavassa
järjestyksessä:
1. Kirjautuminen Moodlen käyttäjäksi (tehdään vain kerran)
2. Kurssialustan tilaaminen verkkolomakkeella
3. Kurssin asetusten määritteleminen
4. Kurssiaineiston tuottaminen ja kurssin rakentaminen
5. Kurssin testaaminen
6. Kurssin avaaminen opiskelijoille
7. Verkkokurssin opettaminen ja ohjaaminen
© Copyright Anu Ylitalo
Tritonian EduLab 2013
5. Sosiaalisen median mahdollisuuksia
Blogit (esim. Blogger.com)
• Esim. Blogger.com, WordPress, Tumblr
Kirjoittaminen ja julkaisu
• Esim. Google Docs/Drive, Wikispaces
• Scoop.it, Paper.li, Flipboard
• EduGlogster, Bubb.us, Prezi
Pienyhteisöpalvelut
• Esim. Yammer, Symbaloo
• Learnist
Tritonia Edulab 2012
6. Muita mahdollisuuksia
verkko-opetukseen
Adobe Connect (AC)
• Etäluennot ja -ohjaus
• Luentojen nauhoittaminen ja laittaminen verkkoon
Videoluennot
• Adobe Connect
• YouTube
Ruudunkaappausvideot
• Adobe Captivate
• Camtasia Studio
• Jing
Tritonia Edulab 2012
7. Verkkokurssin osia ovat esimerkiksi …
1. Kurssikuvaus
• Kurssin nimi
• Osaamistavoitteet ja sisällöt
• Kurssin rakenne ja aikataulu
• Suoritus- ja opiskelumenetelmät sekä arviointi
• Kurssikirjallisuus ja -materiaali
• Ehdotus opiskelijoiden opiskelun ja työskentelyn suunnitelmaksi kurssilla
• Moodlessa em. asioiden sijoittaminen Aiheen kuvaus -osioon
(+ Uutiset -keskustelualue)
2. Kurssimateriaalit ja -aineistot
• Kurssimateriaalit eri muodoissaan (dokumentit, videot), linkit www-sivuille,
Moodlessa tehdyt kurssimateriaalit (esim. web-sivu)
3. Kurssiaktiviteetit
• Tehtävät ja työskentelyalueet
• Keskustelualueet / chat / wiki / AC / tentti / jne…
• Moodlessa voi rakentaa seuraaviin aiheosioihin kurssilla opiskeltavia
materiaaleja ja aktiviteetteja
© Copyright Anu Ylitalo
Tritonian EduLab 2013
8. Verkkokurssin rakentaminen
käytännössä
Kurssi rakennetaan verkkoympäristöön siihen järjestykseen, jossa kurssi
käydään läpi. Järjestystä voi muuttaa jälkeenpäin.
Kurssin rakentamisessa toteutetaan esim. seuraavia asioita:
• Lisää kurssille tarvittavat aineistot:
1. Kurssimateriaalit eri muodoissaan
2. Kurssiaktiviteetit (tehtävät, keskustelualueet jne.)
3. Otsikoi aineistot ja aktiviteetit selkeästi
4. Kuvat, kuvatekstit, video- ja äänimateriaalit
5. Kurssin voi aloittaa esittelykeskustelulla tai esittelyllä
(esim. videoluento tai ppt-esitys)
• Luo selkeä ja yhtenäinen ulkoasullinen tyyli verkkoympäristölle
(tekstin koko ja tyyppi, taustavärit, marginaalit, sommittelu jne… )
• Luo ryhmät tarvittaessa
• Tarkista vielä lopuksi kurssi ja viimeistele se.
© Copyright Anu Ylitalo
Tritonian EduLab 2013
9. Ohjeita kurssin suoritustehtävien
laatimista varten
(Lähde: Forslund, T. (2008). Handbook för nätkursproduktion)
Jokaisessa tehtävässä on hyvä olla kerrottuna seuraavia
asioita:
• Tehtävän nimi ja tavoite
• Tehtävänanto ja -ohje
• Tehtävän palauttaminen (minne ja miten)
• Tehtävän aikataulu ja deadline
• Tehtävän arviointi
• Tehtävään käytettävä kirjallisuus tai materiaali
• Opiskelijoiden saama palaute tehtävästä
• (Tehtävän kattavuus/vaativuus)
Kun kaikki tehtävät ovat valmiina, voi tarkistaa
vielä tehtävien kokonaiskuvan
© Copyright Anu Ylitalo
Tritonia EduLab 2012
10. Kurssin ulkonäkö
verkko-oppimisympäristössä 1
(Forslund, 2008)
Luo selkeä ja yhtenäinen ulkoasullinen tyyli
verkkoympäristölle
• Tekstin koko ja tyyppi, taustavärit, marginaalit, sommittelu jne…
Tee selkeä rakenne ja liikkuminen kurssilla
• Tee kurssille helppo liikkuminen paikasta toiseen
• Kurssista kannattaa poistaa ylimääräiset painikkeet ja toiminnot, joita
osallistujat eivät tarvitse
• Aineistot ja aktiviteetit (esim. tehtävät) kannattaa merkitä selkeästi
 Otsikointi ja numerointi
 Ohjeet ovat yhtenäisiä
© Copyright Anu Ylitalo
Tritonia EduLab 2011
11. Kurssin ulkonäkö
verkko-oppimisympäristössä 2
(Forslund, 2008)
Kurssin ulkonäkö ja toimivuus:
Varmista, että
• Kurssi on visuaalisesti ulkonäöltään selkeä ja yhtenäinen
(esim. tekstit, värit ja aktiviteettien sijoittaminen)
• Ohjeet ovat yhtenäisiä
• Rakenne ja liikkuminen ovat yksinkertaisia
(kurssista kannattaa poistaa ylimääräiset painikkeet ja
toiminnot, joita osallistujat eivät tarvitse)
12. Kuvia opetuskäyttöön
Kuvia opetuskäyttöön: esim. seuraavista lähteistä:
1. Omat kuvat
2. Office-ohjelmien ClipArt-kuvat
3. OpenClipArt.org -vapaita ClipArt -kuvia
4. FlickrCC: CC -lisensoituja valokuvia:
http://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php
5. Wikimedia Commons -aineistot:
commons.wikimedia.org
6. Stock.XCHNG: http://sxc.hu/
Tritonia Edulab 2012
13. Kuvankäsittelyn perustoimintoja
(esim. PowerPoint-ohjelmassa)
PowerPoint 2010 ohjelmassa on helposti saatavilla
yleisimpiä kuvankäsittelytoimintoja
• Valoisuus ja väritasapainon säätö
• Kuvaefektit
• Terävöitys ja pehmennys
• Tekstin lisääminen kuvaan ja muokkaaminen
• Crop-toiminto: kuvan rajaaminen
• Image-side: kuvan koon muuttaminen
• Kuvankäsittelyn jälkeen tallenna kuva omalle koneelle
kuvatiedostoihin esim. jpg- tai png -muodossa
Tritonia Edulab 2012
14. Kuvan lisääminen Moodleen
(esim. otsikkoon)
1. Valitse Muokkaus-tila
2. Klikkaa otsikon Työkalu-ikonia
3. Klikkaa tekstieditorissa Kuva-painiketta > Hae ja
lataa kuva omalta koneelta
4. Kaksoisklikkaa kuvaa > Lataa ja odota, että kuva
latautuu Moodleen
5. Määritä tarvittaessa kuvan koko ja sijainti
(Tasaus)
6. Klikkaa Save changes
15. Otsikkokuvien/bannerien
tekeminen
1. Valitse PowerPoint -ohjelmassa Design-välilehti
> Page Setup > Valitse Banner > Anna mitoiksi
(18.2 cm) ja (2.54 cm)
2. Valitse bannerille teema ja voit kirjoittaa tekstiä
ja lisätä kuvia
3. Kun banneri on valmis, tallenna se kuvana
omalle koneelle
4. Tuo banneri kuvana haluamaasi kohtaan
Moodle-kurssilla
16. Videoiden lisääminen
upottamalla (”embed”)
1. Jos olet tehnyt videon YouTubeen, voit tuoda sen
Moodleen upottamalla (”embed”)
2. Valitse YouTubessa videon embed-koodi
3. Mene Moodleen ja valitse kohta, johon haluat lisätä
videon näkymään
4. Valitse muokkaustila päälle ja klikkaa Työkalu-painiketta.
5. Valitse tekstieditori uuteen ikkunaan ja avaa html-koodi
6. Liitä videon embed-koodi tähän
7. Sulje uusi editori-ikkuna ja tallenna lopuksi.
17. Huomioitavaa verkkokurssin
visualisoinnissa
• Poista kurssilta ylimääräiset toiminnot, lohkot ja
materiaalit
• Tyhjätkin alueet ovat tärkeitä
• Jos kuvapainikkeesta halutaan tehdä väylä useampaan
linkkiin, kannattaa linkittää painike avautumaan
Moodlessa uudelle web-sivulle, jossa on useampia
linkkejä
• Taulukon koko esim. n. 60-80 % sivusta
• Muita Moodlen toimintoja liittyen visuaalisuuteen:
– AC-huoneen lisääminen
– RSS-syötteet ja blogit
19. Verkkokurssin viimeistely
Ennen kurssin aloittamista, voi vielä tarkistaa kurssin ja
tehdä siihen viimeistelyjä
Tarkista esim:
• Ovatko kaikki rakenteen osat paikoillaan
• Ovatko kaikki sisällöt (ks. sisällöllinen käsikirjoitus)
paikoillaan
• Onko kurssi toteutettu teknisen käsikirjoituksen mukaan
• Tekstien oikeinkirjoitus
• Linkkien toimivuus
• Kuvien, videoiden ja äänimateriaalin latautuminen
• Kurssin kokonais- ja yleiskuva Moodlessa
© Copyright Anu Ylitalo
Tritonia EduLab 2011
20. Tervetulokirje verkkokurssille
(Forslund, 2008)
Kirjeessä mukana esim.:
1. Yleistä tietoa kurssista:
• Kurssin opettajan esittely ja opiskelijoiden toivottaminen tervetulleiksi
kurssille
• Kurssikuvaus
• Tietoa kurssilla opiskelusta (kurssin suorittaminen ja työskentelytavat)
• Kurssin aikataulu
(+ ehdotus opiskelijan työskentelyn ajoittumisesta ja jakautumisesta
kurssilla)
2. Tietoa, miten kurssiympäristö löytyy ja kirjautuminen ympäristöön
3. Tarvittaessa tietoa ympäristön käytöstä ja toiminnoista
4. Tietoa muista mahdollisesta ohjelmista ja sovelluksista, joita
opintojaksolla käytetään
5. Mahdollisista kurssi- ja materiaalimaksuista
© Copyright Anu Ylitalo
Tritonia EduLab 2011
21. Kurssin aloittaminen lähitapaamisessa
(Forslund, 2008)
1. Osallistujien toivottaminen tervetulleiksi kurssille
2. Opettajan ja osallistujien esittelyt
3. Kurssin yleinen esittely
4. Verkkoympäristön esittely
5. Opiskelijoiden jakaminen ryhmiin
(mahd. ryhmätoiminnan aloittaminen)
6. Lähitapaamisessa opiskelijoille voi tarvittaessa jakaa
• Yleistä tietoa kurssista kirjallisesti paperimuodossa
• Kirjallisuuslistan
• Teknisiä ohjeita kurssilla käytettäviä ohjelmia varten
© Copyright Anu Ylitalo
Tritonia EduLab 2011
22. Kurssin aloittaminen AC-tapaamisessa
(Forslund, 2008)
1. Käydään läpi samat asiat kuin lähitapaamisessa
2. Ennen tapaamista opiskelijoita voi ohjeistaa esim.
Tervetuloa kurssille -viestillä AC-huoneen käytöstä:
• AC-huoneen osoite ja kirjautuminen huoneeseen
• Käydä testaamassa laitteiden toiminta ACP-
huoneessa, esim. ajamalla Meeting -valikosta Audio Setup
Wizard tai Chat-toiminto
© Copyright Anu Ylitalo
Tritonia EduLab 2011
23. Kurssin jatkuminen verkossa
(Forslund, 2008)
• Kurssin aloittamisen jälkeen edetään
kurssilla suunnitelmien mukaan
• Kurssin jatkuminen esim. siten, että opiskelijat
opiskelevat kussakin jaksossa oppimateriaalia ja tekevät
siihen liittyviä tehtäviä
– Esim. oppimistehtävät, ryhmätyöt, oppimispäiväkirjat ja
keskustelut
• Ensimmäinen tehtävä voi olla melko helppo ja lyhyt
– Esim. opiskelijan aiempien tietojen kartoittaminen tai sen
kartoittaminen, mitä opiskelijat haluaisivat oppia kurssilla
• Tehtävät voivat vaikeutua ja pidentyä kurssin jatkuessa
© Copyright Anu Ylitalo
Tritonia EduLab 2011
24. Ohjaajan toimintaa verkkokurssilla
25. Opiskelijoiden ohjaus verkkokurssilla 1
1. Vaihe: Kurssin alussa ohjaajalla on
tärkeä rooli, jolloin ohjaaja
varmistaa, että
• Opiskelijat voivat kirjautua kurssille
• Opiskelijat tuntevat itsensä
tervetulleiksi kurssille ja motivoiduiksi
aloittamaan opinnot
2. Vaihe: Seuraavaksi tehtäviä, joiden
kautta opiskelijat oppivat
tuntemaan toisensa (esim.
esittelykeskustelu) ja tutustuvat
kurssin työkaluihin.
• Varmistus, että kaikki pääsevät
mukaan opintoihin ja että opettaja
”näkyy” verkossa (esim. usein
äänessä verkkokeskusteluissa)
• Opettajan ”jälkien jättäminen”
verkkoympäristöön.
Gilly Salomonin 5-portainen malli, Lähde:
http://www.atimod.com/e-moderating/5stage.shtml
© Copyright Tritonia EduLab 2013
25. Opiskelijoiden ohjaus verkkokurssilla 2
3. Vaihe: Opiskelijat voivat alkaa tutustumaan kurssimateriaaleihin ja
tekemään tehtäviä / osallistumaan aktiviteetteihin.
• Varmistus, että opiskelijat tietävät, mitä heiltä odotetaan kussakin
aktiviteetissa (tehtävät, keskustelut jne.)
4. Vaihe: Opiskelijat voivat alkaa luomaan uutta tietoa yhdessä, esim.
keskusteluiden tai yhteisen työskentelyn kautta
• Kurssilla opitun uuden tiedon vertaaminen aiempiin tietoihin, omaa
pohdintaa kurssilla opituista asioita, opittujen asioiden soveltaminen
käytäntöön
5. Vaiheessa: Kurssin arviointi
• Opiskelijoiden arviointi (opettaja arvioi, vertaisarviointi, itsearviointi)
• Kurssin toteutumisen arviointi
© Copyright Tritonia EduLab 2013
26. Vinkkejä verkkokeskusteluun
ohjaajalle
• Ole aluksi usein äänessä, jotta keskustelu lähtee käyntiin
– Esim. aloita kurssin esittelykeskustelu
– Esim. kirjoita keskustelun aloituskommentti, jossa kerrotaan keskustelun tarkoitus, tehtävänanto
keskusteluun, keskustelun kesto (aika) ja mahdollinen vähimmäiskommenttimäärä
• Huomioi osallistujat henkilökohtaisesti (huomaa keskustelija nimeltä)
• Esittele itsesi ja tule tutuksi osallistujille
• Tervehdi uusia osallistujia (toivota tervetulleiksi)
• Tee osallistujille mahdolliseksi toisiinsa tutustuminen (esim. esittely-/esittäytymiskeskustelu)
(jos eivät tunne aiemmin)
• Innosta huomaamalla erityisesti (osallistujien) ensimmäiset reaktiot
• Tee osallistujille mahdolliseksi keskinäisten kontaktien luominen ja ylläpito
• Luo osallistujille ääneen pohdiskelumahdollisuuksia sen sijaan, että he ovat vain passiivisia
”kuluttajia”
• Suostuttele ja vedä mukaan, älä työnnä tai pakota
• Innosta osallistujia kokemaan itsensä asiansa omistajiksi
• Käynnistä keskustelu, edistä sitä, huolla – ja vetäydy taemmas
• Kerro ja ilmaise viestintäohjeet ja netiketti (keskustelut, sähköposti, chat, oma esimerkki jne.)
• Kerro ja selitä, millaiset viestit ovat olennaisia ja tärkeitä keskustelussa
Lähde: http://lille.helia.fi/ohjaust/index.php?valikko=7&valinta=7e
27. Ohjeita opiskelijalle
verkko-opiskeluun
1. Kirjaudu verkkokursseillesi vähintään – ellei useamminkin - kahdesti viikossa.
Oleta, että viikkojen ensimmäisillä kerroilla teet itse aloitteita ja katsot, mitä
toiset ovat kirjoittaneet, ja seuraavilla kerroilla pohdit esillä olevia asioita ja
vastaat ja kommentoit toisten puheenvuoroihin ja muihin tuotoksiin.
2. Varmistu, että osallistut sovitussa aikataulussa.
3. Ota vastuuta omasta oppimisestasi ja suunnittele itseohjautumistasi. Älä odota
opettajan huolehtivan kaikesta kurssilla tarvitsemastasi tiedosta ja ohjauksesta.
4. Tutustu viipymättä tehtäviin sekä keskity selvittämiseen ja jäsentämiseen.
Oleta, että olemalla aloitteellinen saat itsellesi myönteisiä tuloksia ja maksimoit
omaa oppimistasi.
5. Luota kurssitovereihisi ja ole heille vastuullinen. Anna toisille ja ota itse vastaan
rakentavaa ja hyvää palautetta.
6. Jos koet olevasi hukassa tai hämmentynyt, kysy tai ota yhteyttä
kurssinopettajaan.
7. Jos järkytyt tai tulet vihaiseksi jostakin kontaktista, ”hengitä syvään”, odota 24
tuntia, ja vastaa sitten. Viestit näyttävät usein erilaisilta seuraavana päivänä.
8. Valmistaudu siihen, että verkko-oppiminen ja -opiskelu vaativat aikaa, ja varaa
sitä jokaiselle opiskeluviikolle.
Lähde: http://www.ihanova.fi/ohjaust/index.php?valikko=4&valinta=4b_
28. Kurssin lopettaminen
(Forslund, 2008)
• Aseta kurssille kurssin päätösajankohta
• Tiedota osallistujille, että kurssi loppuu tällöin
• Kurssin päätös voi tapahtua esim. päätöstilaisuutena
(lähiopetuksessa tai verkossa), yhteenvetona
keskustelualueella tai päätösvideoleikkeellä
• Päätä, miten toimia myöhästyneiden
kurssisuoritusten kanssa
© Copyright Anu Ylitalo
Tritonia EduLab 2011
29. Laatua verkkokurssilla on…
(http://www.isoverstas.fi/)
• Ajantasaiset materiaalit
• Autenttiset ja haasteelliset tehtävät
• Selkeä rakenne ja hyvä ohjeistus
– Aikataulutus - ”Anna aikaa”
– Läpinäkyvät arviointikriteerit
• Opiskelijan aktiivinen rooli
• Toimiva vuorovaikutus / ohjaus
– Opiskelijoiden kesken
– Opiskelija/opettaja
– Mahdollisuus palautteenantoon
• Visuaalinen näkymä
– Selkeys, kiinnostavuus, motivoivuus
• Yhteisöllisyys, työskentely yhteisen kohteen parissa
Lähteitä ja lisää luettavaa
• Forslund, T. (2008). Handbook för nätkursproduktion.
Saatavilla verkossa:
https://www.abo.fi/personal/handbok_natkurs
• Isoverstas (2006). Saatavilla verkossa:
http://www.isoverstas.fi/ .
• Koli, H. Verkko-ohjauksen suunnittelu – opiskelun ja
oppimisen ohjaus (2008). Saatavilla verkossa:
http://www.ttlry.fi/@Bin/98645859/Koli_ITkouluttajat08.ppt
• Salomon, G. (2006). 5-stage model. On the Internet:
http://www.atimod.com/e-moderating/5stage.shtml
1 de 31

Recomendados

Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013 por
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013Anu Ylitalo
13.8K visualizações20 slides
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen por
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenVerkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenRiikka Lehto (Vanninen)
1.6K visualizações13 slides
Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011 por
Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011
Verkko-opetuksen suunnittelu_Anu Ylitalo_2011Anu Ylitalo
667 visualizações9 slides
Verkko-ohjaus por
Verkko-ohjausVerkko-ohjaus
Verkko-ohjausHanne Koli
4.8K visualizações25 slides
Oppimistehtävät verkossa por
Oppimistehtävät verkossaOppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossaRiikka Lehto (Vanninen)
3.5K visualizações17 slides
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet por
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetHarto Pönkä
3.9K visualizações34 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt por
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristötDigiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristötHarto Pönkä
1.1K visualizações78 slides
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia por
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmiaVerkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmiaEija Kalliala
2.1K visualizações17 slides
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011 por
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011Anu Ylitalo
2.6K visualizações60 slides
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessa por
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessaOpetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessa
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessaKirsiViitanen
1.7K visualizações16 slides
Moodlen aktiviteetit ja aineistot por
Moodlen aktiviteetit ja aineistotMoodlen aktiviteetit ja aineistot
Moodlen aktiviteetit ja aineistotKirsiViitanen
644 visualizações14 slides
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä por
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäOpiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäPäivi Valtonen
192 visualizações16 slides

Mais procurados(20)

Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt por Harto Pönkä
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristötDigiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Harto Pönkä1.1K visualizações
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia por Eija Kalliala
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmiaVerkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Eija Kalliala2.1K visualizações
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011 por Anu Ylitalo
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011
Anu Ylitalo2.6K visualizações
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessa por KirsiViitanen
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessaOpetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessa
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessa
KirsiViitanen1.7K visualizações
Moodlen aktiviteetit ja aineistot por KirsiViitanen
Moodlen aktiviteetit ja aineistotMoodlen aktiviteetit ja aineistot
Moodlen aktiviteetit ja aineistot
KirsiViitanen644 visualizações
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä por Päivi Valtonen
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäOpiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Päivi Valtonen192 visualizações
Mobiililaitteet opetuksessa por Harto Pönkä
Mobiililaitteet opetuksessaMobiililaitteet opetuksessa
Mobiililaitteet opetuksessa
Harto Pönkä8.6K visualizações
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa por KirsiViitanen
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaOppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
KirsiViitanen1.4K visualizações
Autenttiset oppimistehtävät verkossa por KirsiViitanen
Autenttiset oppimistehtävät verkossaAutenttiset oppimistehtävät verkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkossa
KirsiViitanen1.6K visualizações
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys por Minna Lakkala
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitysKPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys
Minna Lakkala879 visualizações
Aktivoivia opetusmenetelmiä por Anu Ylitalo
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Anu Ylitalo57.5K visualizações
Lukio-open digitys 2.12.20 por Matleena Laakso
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20
Matleena Laakso261 visualizações
opetusmenetelmat por Henriikka Lius
opetusmenetelmat opetusmenetelmat
opetusmenetelmat
Henriikka Lius3.1K visualizações
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek... por Jari Laru
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Jari Laru1.8K visualizações
Ammatillista verkkopedagogiikkaa por Pauliina Venho
Ammatillista verkkopedagogiikkaaAmmatillista verkkopedagogiikkaa
Ammatillista verkkopedagogiikkaa
Pauliina Venho79 visualizações
Digiopus luento 1 por Anne Rongas
Digiopus luento 1Digiopus luento 1
Digiopus luento 1
Anne Rongas315 visualizações
Digiopus luento 5 por Anne Rongas
Digiopus luento 5Digiopus luento 5
Digiopus luento 5
Anne Rongas296 visualizações
Digiopus luento 3 por Anne Rongas
Digiopus luento 3Digiopus luento 3
Digiopus luento 3
Anne Rongas293 visualizações
Digiopus luento 4 por Anne Rongas
Digiopus luento 4Digiopus luento 4
Digiopus luento 4
Anne Rongas270 visualizações
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008 por Eenariina Hämäläinen
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008
Eenariina Hämäläinen518 visualizações

Destaque

Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät por
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätVerkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätHarto Pönkä
10K visualizações82 slides
FreeLabHelsinki -konseptin esittely por
 FreeLabHelsinki -konseptin esittely FreeLabHelsinki -konseptin esittely
FreeLabHelsinki -konseptin esittelyOskari Niitamo
247 visualizações6 slides
Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012 por
Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012
Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012Oskari Niitamo
751 visualizações30 slides
Erilaisia fasilitointimenetelmiä opintokeskuspäivä 2014 por
Erilaisia fasilitointimenetelmiä opintokeskuspäivä 2014Erilaisia fasilitointimenetelmiä opintokeskuspäivä 2014
Erilaisia fasilitointimenetelmiä opintokeskuspäivä 2014Lari Karreinen
3.3K visualizações17 slides
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessa por
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessaKonnektivismi ammatillisessa oppimisessa
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessaEsko Lius
4K visualizações38 slides
Osallistavat menetelmat järjestö- ja aikuiskouluttajille por
Osallistavat menetelmat järjestö- ja aikuiskouluttajilleOsallistavat menetelmat järjestö- ja aikuiskouluttajille
Osallistavat menetelmat järjestö- ja aikuiskouluttajilleLari Karreinen
9.5K visualizações22 slides

Destaque(10)

Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät por Harto Pönkä
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätVerkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Harto Pönkä10K visualizações
FreeLabHelsinki -konseptin esittely por Oskari Niitamo
 FreeLabHelsinki -konseptin esittely FreeLabHelsinki -konseptin esittely
FreeLabHelsinki -konseptin esittely
Oskari Niitamo247 visualizações
Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012 por Oskari Niitamo
Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012
Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012
Oskari Niitamo751 visualizações
Erilaisia fasilitointimenetelmiä opintokeskuspäivä 2014 por Lari Karreinen
Erilaisia fasilitointimenetelmiä opintokeskuspäivä 2014Erilaisia fasilitointimenetelmiä opintokeskuspäivä 2014
Erilaisia fasilitointimenetelmiä opintokeskuspäivä 2014
Lari Karreinen3.3K visualizações
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessa por Esko Lius
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessaKonnektivismi ammatillisessa oppimisessa
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessa
Esko Lius4K visualizações
Osallistavat menetelmat järjestö- ja aikuiskouluttajille por Lari Karreinen
Osallistavat menetelmat järjestö- ja aikuiskouluttajilleOsallistavat menetelmat järjestö- ja aikuiskouluttajille
Osallistavat menetelmat järjestö- ja aikuiskouluttajille
Lari Karreinen9.5K visualizações
Pedagoginen toiminta Moodlessa por Jarmo Tanskanen
Pedagoginen toiminta MoodlessaPedagoginen toiminta Moodlessa
Pedagoginen toiminta Moodlessa
Jarmo Tanskanen968 visualizações
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut por Harto Pönkä
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Harto Pönkä13.2K visualizações
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa por KirsiViitanen
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessaPalaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa
KirsiViitanen4.6K visualizações
Moodlen osallistavat tyokalut por Tuuli Kurkipää
Moodlen osallistavat tyokalutMoodlen osallistavat tyokalut
Moodlen osallistavat tyokalut
Tuuli Kurkipää2.2K visualizações

Similar a Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013

Moodlesta rauma 10 por
Moodlesta rauma 10Moodlesta rauma 10
Moodlesta rauma 10Maria Älli
276 visualizações12 slides
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20 por
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20Matleena Laakso
78 visualizações46 slides
Pedagogin digitystä 7.2.22 por
Pedagogin digitystä 7.2.22Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22Matleena Laakso
167 visualizações38 slides
Pilvipalvelut opetuksessa por
Pilvipalvelut opetuksessaPilvipalvelut opetuksessa
Pilvipalvelut opetuksessaHarto Pönkä
5.9K visualizações44 slides
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen por
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminenOppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminenMatleena Laakso
8.1K visualizações30 slides
Digiajan aikuiskouluttaja 2016 por
Digiajan aikuiskouluttaja 2016Digiajan aikuiskouluttaja 2016
Digiajan aikuiskouluttaja 2016akorhonen
432 visualizações40 slides

Similar a Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013(20)

Moodlesta rauma 10 por Maria Älli
Moodlesta rauma 10Moodlesta rauma 10
Moodlesta rauma 10
Maria Älli276 visualizações
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20 por Matleena Laakso
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
Matleena Laakso78 visualizações
Pedagogin digitystä 7.2.22 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 7.2.22Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22
Matleena Laakso167 visualizações
Pilvipalvelut opetuksessa por Harto Pönkä
Pilvipalvelut opetuksessaPilvipalvelut opetuksessa
Pilvipalvelut opetuksessa
Harto Pönkä5.9K visualizações
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen por Matleena Laakso
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminenOppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Matleena Laakso8.1K visualizações
Digiajan aikuiskouluttaja 2016 por akorhonen
Digiajan aikuiskouluttaja 2016Digiajan aikuiskouluttaja 2016
Digiajan aikuiskouluttaja 2016
akorhonen432 visualizações
o365 opetuksessa ja oppimisessa ammatillisilla aloilla por Hanna Frilander
o365 opetuksessa ja oppimisessa ammatillisilla aloillao365 opetuksessa ja oppimisessa ammatillisilla aloilla
o365 opetuksessa ja oppimisessa ammatillisilla aloilla
Hanna Frilander1.3K visualizações
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15 por Matleena Laakso
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15
Matleena Laakso1.1K visualizações
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf por Matleena Laakso
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Matleena Laakso209 visualizações
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20 por Matleena Laakso
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20
Matleena Laakso417 visualizações
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille! por Harto Pönkä
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Harto Pönkä2K visualizações
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminenSähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Matleena Laakso2K visualizações
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena por Harto Pönkä
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
Harto Pönkä5.1K visualizações
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20 por Matleena Laakso
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20
Matleena Laakso169 visualizações
Opetuksen uusia tuulia, TTY por Matleena Laakso
Opetuksen uusia tuulia, TTYOpetuksen uusia tuulia, TTY
Opetuksen uusia tuulia, TTY
Matleena Laakso4.6K visualizações
Verkkopedagogiikka 10.12.20 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Matleena Laakso126 visualizações
Moodle Edistyneemmille por joytoty
Moodle EdistyneemmilleMoodle Edistyneemmille
Moodle Edistyneemmille
joytoty223 visualizações
Erilaiset oppimistehtävät 26.9.22 por Matleena Laakso
Erilaiset oppimistehtävät 26.9.22Erilaiset oppimistehtävät 26.9.22
Erilaiset oppimistehtävät 26.9.22
Matleena Laakso86 visualizações

Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013

 • 1. Learning in Networks 1 (8 op/sp) Jakso 4: Verkko-opetuksen suunnittelu (12.4.-24.5.2013) Lisämateriaali: Verkkokurssin rakentaminen Anu Ylitalo Tritonian EduLab 2013 © Copyright Anu Ylitalo Tritonian EduLab 2013
 • 2. 1. Yleistä oppimisympäristöistä Verkko-oppimisympäristöt voivat olla • Suljettuja oppimisympäristöjä: Moodle • Sosiaalisen median ympäristöt: Blogit, Adobe Connect, Google Docs/Drive, Yammer, Wikit … Verkko-oppimisympäristössä oppijat voivat esimerkiksi • Lukea, katsoa ja tutustua kurssimateriaaliin • Saada ja työstää oppimistehtäviä, dokumentteja tai oppimisportfoliota (esim. tehtävätyökalut) • Julkaista ja tuottaa omia tuotoksiaan • Pitää oppimispäiväkirjaa • Keskustella ja käydä dialogia  yhteinen tiedonrakentaminen • Tehdä omaa ajattelu- ja ongelmanratkaisuprosessiaan näkyväksi © Copyright Anu Ylitalo Tritonian EduLab 2013
 • 3. 2. Vinkkejä oppimisympäristön valintaan (esim. Suominen, R. & Nurmela, S. 2011) • Käytä vain sellaisia välineitä (verkkoympäristöt + sosiaalisen median palvelut), joita todella tarvitset opintojaksolla • Pohdi: – ”Mikä on oppimisympäristön käyttötarkoitus kurssilla: tiedotuskanava, materiaalipankki, vuorovaikutuskanava tai yhteisen tiedonrakentamisen alue?” – ”Missä vaiheessa opintojaksoa kutakin välinettä käytetään?” • Huomioi sosiaalisen median välineiden käytössä niiden hallinnointiin ja päivitykseen liittyvät kysymykset (esim. hallinnoidaanko niitä oppilaitoksen puolelta tai tuleeko opettajan itse hallinnoida niitä?) • Kannattaa lähteä pienimuotoisesti liikkeelle helppokäyttöisistä välineistä, jotka tukevat opetusta ja opiskelua opintojaksolla
 • 4. 3. Moodlen-oppimisympäristön mahdollisuuksia Moodlessa voi olla esim.: • Kurssin yleiset tiedot ja aikataulut • Kurssimateriaali (teksti-, kuva-, ääni- ja videodokumentit) • Word-dokumentit, PowerPoint -esitykset, kuvia, ääni- ja videoleikkeitä • Ulkoisia linkkejä www-sivuille • Keskustelualueita • Chat: reaaliaikainen keskustelumahdollisuus. • Tehtävätyökaluja: tehtävien antaminen opiskelijoille ja opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen, tehtävien arviointi ja palautteen antaminen • Tenttityökalu: Kurssin tentti on mahdollista pitää verkkotenttinä • Blogi: oppimispäiväkirja • Wiki • Opiskelijoiden arviointitaulukko Tritonia Edulab 2012
 • 5. 4. Verkkokurssin rakentaminen Moodleen Uuden kurssin luominen tapahtuu seuraavassa järjestyksessä: 1. Kirjautuminen Moodlen käyttäjäksi (tehdään vain kerran) 2. Kurssialustan tilaaminen verkkolomakkeella 3. Kurssin asetusten määritteleminen 4. Kurssiaineiston tuottaminen ja kurssin rakentaminen 5. Kurssin testaaminen 6. Kurssin avaaminen opiskelijoille 7. Verkkokurssin opettaminen ja ohjaaminen © Copyright Anu Ylitalo Tritonian EduLab 2013
 • 6. 5. Sosiaalisen median mahdollisuuksia Blogit (esim. Blogger.com) • Esim. Blogger.com, WordPress, Tumblr Kirjoittaminen ja julkaisu • Esim. Google Docs/Drive, Wikispaces • Scoop.it, Paper.li, Flipboard • EduGlogster, Bubb.us, Prezi Pienyhteisöpalvelut • Esim. Yammer, Symbaloo • Learnist Tritonia Edulab 2012
 • 7. 6. Muita mahdollisuuksia verkko-opetukseen Adobe Connect (AC) • Etäluennot ja -ohjaus • Luentojen nauhoittaminen ja laittaminen verkkoon Videoluennot • Adobe Connect • YouTube Ruudunkaappausvideot • Adobe Captivate • Camtasia Studio • Jing Tritonia Edulab 2012
 • 8. 7. Verkkokurssin osia ovat esimerkiksi … 1. Kurssikuvaus • Kurssin nimi • Osaamistavoitteet ja sisällöt • Kurssin rakenne ja aikataulu • Suoritus- ja opiskelumenetelmät sekä arviointi • Kurssikirjallisuus ja -materiaali • Ehdotus opiskelijoiden opiskelun ja työskentelyn suunnitelmaksi kurssilla • Moodlessa em. asioiden sijoittaminen Aiheen kuvaus -osioon (+ Uutiset -keskustelualue) 2. Kurssimateriaalit ja -aineistot • Kurssimateriaalit eri muodoissaan (dokumentit, videot), linkit www-sivuille, Moodlessa tehdyt kurssimateriaalit (esim. web-sivu) 3. Kurssiaktiviteetit • Tehtävät ja työskentelyalueet • Keskustelualueet / chat / wiki / AC / tentti / jne… • Moodlessa voi rakentaa seuraaviin aiheosioihin kurssilla opiskeltavia materiaaleja ja aktiviteetteja © Copyright Anu Ylitalo Tritonian EduLab 2013
 • 9. 8. Verkkokurssin rakentaminen käytännössä Kurssi rakennetaan verkkoympäristöön siihen järjestykseen, jossa kurssi käydään läpi. Järjestystä voi muuttaa jälkeenpäin. Kurssin rakentamisessa toteutetaan esim. seuraavia asioita: • Lisää kurssille tarvittavat aineistot: 1. Kurssimateriaalit eri muodoissaan 2. Kurssiaktiviteetit (tehtävät, keskustelualueet jne.) 3. Otsikoi aineistot ja aktiviteetit selkeästi 4. Kuvat, kuvatekstit, video- ja äänimateriaalit 5. Kurssin voi aloittaa esittelykeskustelulla tai esittelyllä (esim. videoluento tai ppt-esitys) • Luo selkeä ja yhtenäinen ulkoasullinen tyyli verkkoympäristölle (tekstin koko ja tyyppi, taustavärit, marginaalit, sommittelu jne… ) • Luo ryhmät tarvittaessa • Tarkista vielä lopuksi kurssi ja viimeistele se. © Copyright Anu Ylitalo Tritonian EduLab 2013
 • 10. 9. Ohjeita kurssin suoritustehtävien laatimista varten (Lähde: Forslund, T. (2008). Handbook för nätkursproduktion) Jokaisessa tehtävässä on hyvä olla kerrottuna seuraavia asioita: • Tehtävän nimi ja tavoite • Tehtävänanto ja -ohje • Tehtävän palauttaminen (minne ja miten) • Tehtävän aikataulu ja deadline • Tehtävän arviointi • Tehtävään käytettävä kirjallisuus tai materiaali • Opiskelijoiden saama palaute tehtävästä • (Tehtävän kattavuus/vaativuus) Kun kaikki tehtävät ovat valmiina, voi tarkistaa vielä tehtävien kokonaiskuvan © Copyright Anu Ylitalo Tritonia EduLab 2012
 • 11. 10. Kurssin ulkonäkö verkko-oppimisympäristössä 1 (Forslund, 2008) Luo selkeä ja yhtenäinen ulkoasullinen tyyli verkkoympäristölle • Tekstin koko ja tyyppi, taustavärit, marginaalit, sommittelu jne… Tee selkeä rakenne ja liikkuminen kurssilla • Tee kurssille helppo liikkuminen paikasta toiseen • Kurssista kannattaa poistaa ylimääräiset painikkeet ja toiminnot, joita osallistujat eivät tarvitse • Aineistot ja aktiviteetit (esim. tehtävät) kannattaa merkitä selkeästi  Otsikointi ja numerointi  Ohjeet ovat yhtenäisiä © Copyright Anu Ylitalo Tritonia EduLab 2011
 • 12. 11. Kurssin ulkonäkö verkko-oppimisympäristössä 2 (Forslund, 2008) Kurssin ulkonäkö ja toimivuus: Varmista, että • Kurssi on visuaalisesti ulkonäöltään selkeä ja yhtenäinen (esim. tekstit, värit ja aktiviteettien sijoittaminen) • Ohjeet ovat yhtenäisiä • Rakenne ja liikkuminen ovat yksinkertaisia (kurssista kannattaa poistaa ylimääräiset painikkeet ja toiminnot, joita osallistujat eivät tarvitse)
 • 13. 12. Kuvia opetuskäyttöön Kuvia opetuskäyttöön: esim. seuraavista lähteistä: 1. Omat kuvat 2. Office-ohjelmien ClipArt-kuvat 3. OpenClipArt.org -vapaita ClipArt -kuvia 4. FlickrCC: CC -lisensoituja valokuvia: http://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php 5. Wikimedia Commons -aineistot: commons.wikimedia.org 6. Stock.XCHNG: http://sxc.hu/ Tritonia Edulab 2012
 • 14. 13. Kuvankäsittelyn perustoimintoja (esim. PowerPoint-ohjelmassa) PowerPoint 2010 ohjelmassa on helposti saatavilla yleisimpiä kuvankäsittelytoimintoja • Valoisuus ja väritasapainon säätö • Kuvaefektit • Terävöitys ja pehmennys • Tekstin lisääminen kuvaan ja muokkaaminen • Crop-toiminto: kuvan rajaaminen • Image-side: kuvan koon muuttaminen • Kuvankäsittelyn jälkeen tallenna kuva omalle koneelle kuvatiedostoihin esim. jpg- tai png -muodossa Tritonia Edulab 2012
 • 15. 14. Kuvan lisääminen Moodleen (esim. otsikkoon) 1. Valitse Muokkaus-tila 2. Klikkaa otsikon Työkalu-ikonia 3. Klikkaa tekstieditorissa Kuva-painiketta > Hae ja lataa kuva omalta koneelta 4. Kaksoisklikkaa kuvaa > Lataa ja odota, että kuva latautuu Moodleen 5. Määritä tarvittaessa kuvan koko ja sijainti (Tasaus) 6. Klikkaa Save changes
 • 16. 15. Otsikkokuvien/bannerien tekeminen 1. Valitse PowerPoint -ohjelmassa Design-välilehti > Page Setup > Valitse Banner > Anna mitoiksi (18.2 cm) ja (2.54 cm) 2. Valitse bannerille teema ja voit kirjoittaa tekstiä ja lisätä kuvia 3. Kun banneri on valmis, tallenna se kuvana omalle koneelle 4. Tuo banneri kuvana haluamaasi kohtaan Moodle-kurssilla
 • 17. 16. Videoiden lisääminen upottamalla (”embed”) 1. Jos olet tehnyt videon YouTubeen, voit tuoda sen Moodleen upottamalla (”embed”) 2. Valitse YouTubessa videon embed-koodi 3. Mene Moodleen ja valitse kohta, johon haluat lisätä videon näkymään 4. Valitse muokkaustila päälle ja klikkaa Työkalu-painiketta. 5. Valitse tekstieditori uuteen ikkunaan ja avaa html-koodi 6. Liitä videon embed-koodi tähän 7. Sulje uusi editori-ikkuna ja tallenna lopuksi.
 • 18. 17. Huomioitavaa verkkokurssin visualisoinnissa • Poista kurssilta ylimääräiset toiminnot, lohkot ja materiaalit • Tyhjätkin alueet ovat tärkeitä • Jos kuvapainikkeesta halutaan tehdä väylä useampaan linkkiin, kannattaa linkittää painike avautumaan Moodlessa uudelle web-sivulle, jossa on useampia linkkejä • Taulukon koko esim. n. 60-80 % sivusta • Muita Moodlen toimintoja liittyen visuaalisuuteen: – AC-huoneen lisääminen – RSS-syötteet ja blogit
 • 19. 19. Verkkokurssin viimeistely Ennen kurssin aloittamista, voi vielä tarkistaa kurssin ja tehdä siihen viimeistelyjä Tarkista esim: • Ovatko kaikki rakenteen osat paikoillaan • Ovatko kaikki sisällöt (ks. sisällöllinen käsikirjoitus) paikoillaan • Onko kurssi toteutettu teknisen käsikirjoituksen mukaan • Tekstien oikeinkirjoitus • Linkkien toimivuus • Kuvien, videoiden ja äänimateriaalin latautuminen • Kurssin kokonais- ja yleiskuva Moodlessa © Copyright Anu Ylitalo Tritonia EduLab 2011
 • 20. 20. Tervetulokirje verkkokurssille (Forslund, 2008) Kirjeessä mukana esim.: 1. Yleistä tietoa kurssista: • Kurssin opettajan esittely ja opiskelijoiden toivottaminen tervetulleiksi kurssille • Kurssikuvaus • Tietoa kurssilla opiskelusta (kurssin suorittaminen ja työskentelytavat) • Kurssin aikataulu (+ ehdotus opiskelijan työskentelyn ajoittumisesta ja jakautumisesta kurssilla) 2. Tietoa, miten kurssiympäristö löytyy ja kirjautuminen ympäristöön 3. Tarvittaessa tietoa ympäristön käytöstä ja toiminnoista 4. Tietoa muista mahdollisesta ohjelmista ja sovelluksista, joita opintojaksolla käytetään 5. Mahdollisista kurssi- ja materiaalimaksuista © Copyright Anu Ylitalo Tritonia EduLab 2011
 • 21. 21. Kurssin aloittaminen lähitapaamisessa (Forslund, 2008) 1. Osallistujien toivottaminen tervetulleiksi kurssille 2. Opettajan ja osallistujien esittelyt 3. Kurssin yleinen esittely 4. Verkkoympäristön esittely 5. Opiskelijoiden jakaminen ryhmiin (mahd. ryhmätoiminnan aloittaminen) 6. Lähitapaamisessa opiskelijoille voi tarvittaessa jakaa • Yleistä tietoa kurssista kirjallisesti paperimuodossa • Kirjallisuuslistan • Teknisiä ohjeita kurssilla käytettäviä ohjelmia varten © Copyright Anu Ylitalo Tritonia EduLab 2011
 • 22. 22. Kurssin aloittaminen AC-tapaamisessa (Forslund, 2008) 1. Käydään läpi samat asiat kuin lähitapaamisessa 2. Ennen tapaamista opiskelijoita voi ohjeistaa esim. Tervetuloa kurssille -viestillä AC-huoneen käytöstä: • AC-huoneen osoite ja kirjautuminen huoneeseen • Käydä testaamassa laitteiden toiminta ACP- huoneessa, esim. ajamalla Meeting -valikosta Audio Setup Wizard tai Chat-toiminto © Copyright Anu Ylitalo Tritonia EduLab 2011
 • 23. 23. Kurssin jatkuminen verkossa (Forslund, 2008) • Kurssin aloittamisen jälkeen edetään kurssilla suunnitelmien mukaan • Kurssin jatkuminen esim. siten, että opiskelijat opiskelevat kussakin jaksossa oppimateriaalia ja tekevät siihen liittyviä tehtäviä – Esim. oppimistehtävät, ryhmätyöt, oppimispäiväkirjat ja keskustelut • Ensimmäinen tehtävä voi olla melko helppo ja lyhyt – Esim. opiskelijan aiempien tietojen kartoittaminen tai sen kartoittaminen, mitä opiskelijat haluaisivat oppia kurssilla • Tehtävät voivat vaikeutua ja pidentyä kurssin jatkuessa © Copyright Anu Ylitalo Tritonia EduLab 2011
 • 24. 24. Ohjaajan toimintaa verkkokurssilla
 • 25. 25. Opiskelijoiden ohjaus verkkokurssilla 1 1. Vaihe: Kurssin alussa ohjaajalla on tärkeä rooli, jolloin ohjaaja varmistaa, että • Opiskelijat voivat kirjautua kurssille • Opiskelijat tuntevat itsensä tervetulleiksi kurssille ja motivoiduiksi aloittamaan opinnot 2. Vaihe: Seuraavaksi tehtäviä, joiden kautta opiskelijat oppivat tuntemaan toisensa (esim. esittelykeskustelu) ja tutustuvat kurssin työkaluihin. • Varmistus, että kaikki pääsevät mukaan opintoihin ja että opettaja ”näkyy” verkossa (esim. usein äänessä verkkokeskusteluissa) • Opettajan ”jälkien jättäminen” verkkoympäristöön. Gilly Salomonin 5-portainen malli, Lähde: http://www.atimod.com/e-moderating/5stage.shtml © Copyright Tritonia EduLab 2013
 • 26. 25. Opiskelijoiden ohjaus verkkokurssilla 2 3. Vaihe: Opiskelijat voivat alkaa tutustumaan kurssimateriaaleihin ja tekemään tehtäviä / osallistumaan aktiviteetteihin. • Varmistus, että opiskelijat tietävät, mitä heiltä odotetaan kussakin aktiviteetissa (tehtävät, keskustelut jne.) 4. Vaihe: Opiskelijat voivat alkaa luomaan uutta tietoa yhdessä, esim. keskusteluiden tai yhteisen työskentelyn kautta • Kurssilla opitun uuden tiedon vertaaminen aiempiin tietoihin, omaa pohdintaa kurssilla opituista asioita, opittujen asioiden soveltaminen käytäntöön 5. Vaiheessa: Kurssin arviointi • Opiskelijoiden arviointi (opettaja arvioi, vertaisarviointi, itsearviointi) • Kurssin toteutumisen arviointi © Copyright Tritonia EduLab 2013
 • 27. 26. Vinkkejä verkkokeskusteluun ohjaajalle • Ole aluksi usein äänessä, jotta keskustelu lähtee käyntiin – Esim. aloita kurssin esittelykeskustelu – Esim. kirjoita keskustelun aloituskommentti, jossa kerrotaan keskustelun tarkoitus, tehtävänanto keskusteluun, keskustelun kesto (aika) ja mahdollinen vähimmäiskommenttimäärä • Huomioi osallistujat henkilökohtaisesti (huomaa keskustelija nimeltä) • Esittele itsesi ja tule tutuksi osallistujille • Tervehdi uusia osallistujia (toivota tervetulleiksi) • Tee osallistujille mahdolliseksi toisiinsa tutustuminen (esim. esittely-/esittäytymiskeskustelu) (jos eivät tunne aiemmin) • Innosta huomaamalla erityisesti (osallistujien) ensimmäiset reaktiot • Tee osallistujille mahdolliseksi keskinäisten kontaktien luominen ja ylläpito • Luo osallistujille ääneen pohdiskelumahdollisuuksia sen sijaan, että he ovat vain passiivisia ”kuluttajia” • Suostuttele ja vedä mukaan, älä työnnä tai pakota • Innosta osallistujia kokemaan itsensä asiansa omistajiksi • Käynnistä keskustelu, edistä sitä, huolla – ja vetäydy taemmas • Kerro ja ilmaise viestintäohjeet ja netiketti (keskustelut, sähköposti, chat, oma esimerkki jne.) • Kerro ja selitä, millaiset viestit ovat olennaisia ja tärkeitä keskustelussa Lähde: http://lille.helia.fi/ohjaust/index.php?valikko=7&valinta=7e
 • 28. 27. Ohjeita opiskelijalle verkko-opiskeluun 1. Kirjaudu verkkokursseillesi vähintään – ellei useamminkin - kahdesti viikossa. Oleta, että viikkojen ensimmäisillä kerroilla teet itse aloitteita ja katsot, mitä toiset ovat kirjoittaneet, ja seuraavilla kerroilla pohdit esillä olevia asioita ja vastaat ja kommentoit toisten puheenvuoroihin ja muihin tuotoksiin. 2. Varmistu, että osallistut sovitussa aikataulussa. 3. Ota vastuuta omasta oppimisestasi ja suunnittele itseohjautumistasi. Älä odota opettajan huolehtivan kaikesta kurssilla tarvitsemastasi tiedosta ja ohjauksesta. 4. Tutustu viipymättä tehtäviin sekä keskity selvittämiseen ja jäsentämiseen. Oleta, että olemalla aloitteellinen saat itsellesi myönteisiä tuloksia ja maksimoit omaa oppimistasi. 5. Luota kurssitovereihisi ja ole heille vastuullinen. Anna toisille ja ota itse vastaan rakentavaa ja hyvää palautetta. 6. Jos koet olevasi hukassa tai hämmentynyt, kysy tai ota yhteyttä kurssinopettajaan. 7. Jos järkytyt tai tulet vihaiseksi jostakin kontaktista, ”hengitä syvään”, odota 24 tuntia, ja vastaa sitten. Viestit näyttävät usein erilaisilta seuraavana päivänä. 8. Valmistaudu siihen, että verkko-oppiminen ja -opiskelu vaativat aikaa, ja varaa sitä jokaiselle opiskeluviikolle. Lähde: http://www.ihanova.fi/ohjaust/index.php?valikko=4&valinta=4b_
 • 29. 28. Kurssin lopettaminen (Forslund, 2008) • Aseta kurssille kurssin päätösajankohta • Tiedota osallistujille, että kurssi loppuu tällöin • Kurssin päätös voi tapahtua esim. päätöstilaisuutena (lähiopetuksessa tai verkossa), yhteenvetona keskustelualueella tai päätösvideoleikkeellä • Päätä, miten toimia myöhästyneiden kurssisuoritusten kanssa © Copyright Anu Ylitalo Tritonia EduLab 2011
 • 30. 29. Laatua verkkokurssilla on… (http://www.isoverstas.fi/) • Ajantasaiset materiaalit • Autenttiset ja haasteelliset tehtävät • Selkeä rakenne ja hyvä ohjeistus – Aikataulutus - ”Anna aikaa” – Läpinäkyvät arviointikriteerit • Opiskelijan aktiivinen rooli • Toimiva vuorovaikutus / ohjaus – Opiskelijoiden kesken – Opiskelija/opettaja – Mahdollisuus palautteenantoon • Visuaalinen näkymä – Selkeys, kiinnostavuus, motivoivuus • Yhteisöllisyys, työskentely yhteisen kohteen parissa
 • 31. Lähteitä ja lisää luettavaa • Forslund, T. (2008). Handbook för nätkursproduktion. Saatavilla verkossa: https://www.abo.fi/personal/handbok_natkurs • Isoverstas (2006). Saatavilla verkossa: http://www.isoverstas.fi/ . • Koli, H. Verkko-ohjauksen suunnittelu – opiskelun ja oppimisen ohjaus (2008). Saatavilla verkossa: http://www.ttlry.fi/@Bin/98645859/Koli_ITkouluttajat08.ppt • Salomon, G. (2006). 5-stage model. On the Internet: http://www.atimod.com/e-moderating/5stage.shtml