Anúncio
Anúncio

BESTHEADS

 1. PRO SKUTEČNÉ INDIVIDUALITY
 2. OBSAH • Úvodem • Přínosy • Produkty BESTHEADS • Čím se lišíme • Váš tým
 3. ÚVODEM BESTHEADS je nástroj, s jehož pomocí Vám chceme usnadnit proces karierní změny. S využitím našich dlouholetých zkušeností, desítek různých případových studií a stovek úspěšně umístěných kandidátů najít nejvhodnější řešení právě pro Vás. PŘÍNOSY Ačkoliv jsme každý výraznou individualitou, existují procesy a postupy, které mohou být celkově prospěšné a mohou se stát významným OBSAH přínosem většině manažerů. A to bez ohledu na kategorii nebo oblast, Nové profesní ve které dosud působili. uplatnění, nejvíce Základem jsou naše dlouholeté zkušenosti, doplněné o řadu velmi odpovídající Vašim PŘIDANÁ praktických modelů a postupů. Opírají se o zpětné vazby předních požadavkům, HODNOTA zaměstnavatelů a desítek našich klientů, kterým jsme proces kariérní očekáváním a trhu. změny pomáhali úspěšně zvládnout. Duševní aktivita S respektem k Vaší jedinečné osobnosti, zkušenostem i představám a rovnováha. SPOLUPRÁCE o budoucím osobním rozvoji, jsme proces rozdělili do několika na sebe navazujících úrovní. Modulový systém Vám usnadní výběr toho Příjemný pocit řízeného nejvhodnějšího přístupu. osobního rozvoje. NÁŠ Po celou dobu Vás budou provázet naši zkušení projektoví manažeři, koučové a další odborníci. Samozřejmostí je maximální PŘÍSTUP profesionalita a diskrétnost.
 4. BESTHEADS V KOSTCE Pokrýváme všechny etapy období kariérní změny až po nalezení nového odpovídajícího uplatnění. Po celou dobu Procesu Vám poskytujeme profesionální vedení, navíc s možností být v kontaktu s vybranými zaměstnavateli. IN-PLACEMENT OUT-PLACEMENT • Podpora náboru • Posouzení ceny manažera na trhu práce • Doporučení finanční odměny • Zhodnocení jeho schopností • Doporučení integračního programu vůči požadavkům trhu práce POSOUZENÍ MANAŽERA BANKA MANAŽERŮ • Hloubková analýza schopností a dovedností manažera • Prověření a zhodnocení • Administrativní a legislativní podpora nezaměstnaného • Šití na míru potřebám • Doporučení dalšího kariérního rozvoje pomocí BESTHEADS produktů: konkrétní organizace a trhu. STUPEŇ STUPEŇ Marine Happy Shiny I. KLUB II. BLUE SILVER GOLD
 5. PŘÍNOSY PRO VÁŠ DALŠÍ RŮST Skutečná opora a odborné vedení pro co nejrychlejší nalezení Vašeho nového uplatnění. Praxí ověřené postupy, koncentrace na dosažení nejlepších možných podmínek pro Váš další karierní růst. Trvale poskytovaná otevřená zpětná vazba. Možnost osobního koučinku a komunikace s lidmi procházejícími obdobným procesem změn. OSOBNÍ KONTAKTY • Zkušenosti dalších manažerů • Dosud hledající i nově uplatnění NETWORKING STUDIJNÍ MATERIÁLY • Klubové aktivity • Knihy • Profesní skupiny, sociální • Časopisy a jiné zdroje sítě KARIÉRNÍ KOUČOVÉ • Privátní konzultace DIAGNOSTIKA • Cenné sebepoznání • Volba dalšího směru
 6. BESTHEADS INDIVIDUAL Náš program respektuje plně specifické potřeby každého jednotlivce. Poskytuje Vám vysoce profesionální pomoc v době kariérních změn. Kromě osobního rozvoje Vám garantuje spojení s nejvhodnějšími nabídkami trhu. ZÁKLADY OBSAH PŘIDANÁ HODNOTA Pilíře projektu: Co můžete očekávat? Osobní koučink, konzultace: Podrobná analýza osobnosti Setkání s našimi senior • jasná specifikace Vašich s využitím nové metodologie konzultanty, kteří disponují přirozených talentových Design Thinking dlouhodobými zkušenostmi předpokladů (empathy/creativity/rationality). v poradenské oblasti. • správné využití schopností a vhodné nasměrování Design Thinking: Během setkání provedeme: • konstruktivní zpětná vazba • kombinuje empatický pohled • analýzu osobnosti • profesionální CV nebo BOOK na celkový kontext • definici cílů • maximální požadovaný • řešení nejvhodnější výsledek v profesním životě. • učí kreativnímu přístupu sebeprezentace k prozkoumání výchozí situace • a doporučení optimálních a k hledání možných cest kroků, jak daných cílů Trvalé napojení na významné dosáhnout. společnosti na trhu. • využívá rozumového pohledu k nalezení finálního řešení.
 7. STRUKTURA A FÁZE Proces je od počáteční „diagnostiky“ až po navržení Vašeho optimálního programu etapový a modulový. Záleží na Vašich představách a možnostech, kterou z nabízených variant si zvolíte. VOLBA SMĚRU VSTUPNÍ POHOVOR: VSTUP • Návrh, odpovídající specificky Vašim požadavkům a potřebám. PROFESIONÁLNÍ PROFILOVÉ HODNOCENÍ: ODBORNÉ • Volitelná forma spolupráce VEDENÍ HODNOCENÍ • Písemné výstupní hodnocení • Plán osobního rozvoje AKTIVNÍ PŘIPRAVUJEME! NABÍDKA • Účast v „Bance manažerů“ – zajistí dlouhodobé spojení s aktuálními požadavky vybraných předních zaměstnavatelů.
 8. PRODUKTY Volitelná škála charakteru, úrovní a trvání spolupráce. Rozdíly jsou v rozsahu poskytovaných služeb, časové náročnosti a Vašich specifických požadavcích. DOPORUČENÁ • Rozhovor, zpětná vazba, hodnocení, KRITÉRIA Stupeň I. korektivní doporučení PRO VOLBU AKTIVNÍ • Námět na úpravu profesionálního CV TYPU PRODUKTU KRÁTKODOBÉ •Rozhovor natáčený na kameru, zpětná vazba, hodnocení, korektivní doporučení Stupeň II. •Profesionální CV, osobní prezentační „BOOK“, LinkedIn profil • Definice nejlepšího uplatnění dle Marine BLUE současných schopností manažera a potřeb •Hledám nové 3 měsíce trhu. zaměstnání? DLOUHODOBÉ Happy SILVER • Rozvoj manažera s cílem snadného •Hledám změnu 6 měsíců a rychlého návratu do pracovního procesu. kariéry? Shiny GOLD • Komplexní program nalezení nového •Hledám své 12 měsíců uplatnění v souladu s životním posláním. životní uplatnění?
 9. PŘEHLEDKDYŽ VELMI POSPÍCHÁTE ZÁKLADNÍCH ELEMENTŮ Orientace na základní výbavu pro akceleraci Vašeho karierního rozvoje. Okamžité řešení v situaci, Stupeň I. kdy potřebujete „první pomoc“. Vhodné zejména při korekci nejvýraznějších nedostatků a zvládnutí probíhajících výběrových řízení. ZÁKLADNÍ MODUL: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP STRUKTURA CO ZÍSKÁVÁTE: • Osobní setkání, během kterého zaznamenáváme a hodnotíme základní osobnostní a profesionální parametry. • Diagnostické interview a analýza CV ROZHOVOR • Analýza Vašeho CV a navržení konkrétních změn a zlepšení • Videozáznam z interview A ZPĚTNÁ • Otevřená zpětná vazba na Váš projev • Podrobná analýza projevu a celkové sebeprezentace VAZBA • Obecné informace o pracovním trhu • Zpětná vazba probíhající přímo a bezprostředně na schůzce • Rozbor pohovoru • Analýza CV • Záznam z natočeného setkání VÝSTUP • Zastoupení v bance manažerů, pasivní napojení na atraktivní zaměstnavatele
 10. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH CHCETE VÍC KDYŽ ELEMENTŮ Detailní příprava Vašich dalších kroků pro nalezení nového uplatnění. Výrazné zlepšení Vaší Stupeň II. prezentace a analytická zpětná vazba psychologa. Vypracování jednotné komunikační strategie podpořené vhodnými nástroji. ROZVOJOVÝ MODUL: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP STRUKTURA CO ZÍSKÁVÁTE: • Osobní setkání natáčené na kameru • Diagnostické interview a analýza CV • Podrobná analýza projevu a celkové sebeprezentace • Videozáznam interview • Zpětná vazba je ústní i písemná • Podrobná analýza projevu a celkové sebeprezentace • Navržení individuálních doporučení ohledně Vašich profesních plánů • Zpracování profesionálního CV ROZHOVOR • Konkrétní rady, jak při interview prezentovat svoje relevantní znalosti a • Zpracování osobní prezentační knihy – BOOKU A ZPĚTNÁ dovednosti • Optimalizovaný profil na LinkedIn VAZBA • Budování strategie cílené k vyhledání pracovního uplatnění • Kamerový záznam ze schůzky • Zpětná vazba a návrhy na zlepšení v sebeprezentaci • Profesionálně zpracované CV • Osobní prezentační kniha VÝSTUP • Prezentace na profesních sociálních sítích • Zastoupení v bance manažerů, přímý kontakt s trhem
 11. KLUB Doporučujeme klubové členství, neboť Vám umožňuje kontaktovat odborného poradce na telefonu či KLUB e-mailu s profesními dotazy, informovat se o situaci na trhu práce, klást konkrétní otázky a získat otevřenou zpětnou vazbu našich profesionálních konzultantů. KLUBOVÉ AKTIVITY STRUKTURA CO ZÍSKÁVÁTE: • Zájem o pozici – vhodnost pro mne? • Telefonní spojení kdykoliv středa nebo pátek • Posílám CV – odpovídá, je v souladu s danou pozicí? • Mail neomezeně • Jdu na pohovor – jsem na něj dobře připraven? • Vracím se z pohovoru odmítnut – kde se stala chyba? INDIVIDUÁLNÍ • Jdu z pohovoru, mají o mne zájem – je to práce, kterou chci? KOUČINK • Mám nabídku pozice, nejsem ale spokojen s finančním/ dalším ohodnocením – co mám dělat • Hroutí se mi soukromí – jak dál PODMÍNKY • Odborná doporučení pro řešení konkrétních situací, souvisejících s VÝSTUP procesem karierní změny Členství je dobrovolné, časově neomezené, hrazené měsíčně • Bezprostřední zpětná vazba • Názor zkušeného personalisty
 12. AKTIVNÍ PRŮZKUM TRHU Systémová práce s vybranými manažery. Vyhledávání nejvhodnějšího uplatnění podle určeného profilu kandidáta a nabídky trhu. VSTUPNÍ • Zadání kritérií a parametrů pro průzkum s klientem. SETKÁNÍ • Vychází s hloubkového pohovoru, zadání je podrobné, aby byly výsledky hledání relevantní. • Na průzkum si klient stanoví rozpočet, který je ochoten investovat. PRŮZKUM TRHU • Průběžně je informován o výsledcích a stavu rozpočtu. PREZENTACE • Výsledky průzkumu získáváte e-mailem. • Veškeré výstupy můžete diskutovat s konzultantkou. VÝSLEDKŮ • Výstupem jsou informace, které chcete získat a specifikujete je v zadání. PŘÍPRAVA NA • Následně Vás můžeme připravit na konkrétní pohovory ve vybraných společnostech. POHOVORY
 13. PŘIDANÁ HODNOTA: SHRNUTÍ • Možnost vypracování nejvhodnějšího programu právě podle Vašich aktuálních potřeb. INDIVIDUALITA • Výhodou je operativnost: připravené produkty lze modifikovat dle Vašich aktuálních potřeb a sestavit si tak ideální plán „na míru“. Volba délky a hloubky spolupráce záleží jen na Vás. • Zlepšení sebe-prezentačních dovedností s ohledem na potřeby trhu a daného konkrétního potenciálního TRÉNINK zaměstnavatele. Dokumentační video s vlastní prezentací, doplněné konstruktivní zpětnou vazbou zkušeného odborníka na verbální i neverbální – tzv. body language -komunikaci. • Etapový přístup umožňuje volbu charakteru spolupráce – od jednorázové konzultace až po dlouhodobé poradenství. PROFI CV, • Efektivně koncipované CV. BOOK • Profesionálně a zcela netradičně zpracované prezentační portfolio s Vaším profilem tzv. BOOK. • Profesionálně zpracovaný profil na sociálních sítích s odpovídajícím profesním zaměřením - LinkedIn. PREZENTACE • Podpora odborného kouče. Vedení při konkrétních situacích, pohovorech. KOUČINK
 14. ČÍM SE LIŠÍME • Máme praxi 10 let v segmentu top executive search. Umístili jsme přes 600 manažerů. • Nabízíme doporučení na základě bezprostředních zkušeností z pracovního trhu v ČR i celém regionu CEE. Náš přístup jsme změnili tak, jak se průběžně změnil trh. • Dnešní model BESTHEAEDS obsahuje veškeré strategie, které jsme za dobu působení vyvinuli a úspěšně použili. • Kandidátům se po celou dobu programu věnuje špičkový kouč: • Marina Machovská, psycholog s patnáctiletou praxí z personálního managementu v mezinárodních společnostech a sedmiletého působení v oblasti koučinku vrcholových manažerů.
 15. TÝM Lucie Teisler / Partner, Head of Corporate Advisory • Autor konceptu BESTHEADS • Partner Premium Executive Search Consultancy v 15 zemích během 8 let • První konzultant v České republice trénovaný evropskými a US Outplacement Programy • Výcvik v NLP / Neurolinguistické programování /. • Absolvent oboru moderní umění a investiční bankovnictví Marina Machovská / Senior Consultant • Osobní kouč pro oblast pracovní kariéry • Psychoterapeutický výcvik a praxe v metodách osobnostní psychodiagnostiky • 8 let na pozici HR ředitelky, Ford Motor Company s.r.o. • 7 let na pozici senior konzultanta Anderson Willinger - Executive Search, HR Consulting, interní HR projekty • Absolvent FF UK, obor psychologie Klára Muzikářová / Business Development • Identifikace potřeb klientů v projektu BESTHEADS M: +420 731 440 079 • Marketingová a obchodní podpora týmu BESTHEADS T: +420 266 312 635 • 6 let v sektoru mezinárodního obchodu, 5 let v oblasti HR @: muzikarova@bestheads.eu • Roční praxe v segmentu Executive Search • Th.D. v oboru teologie a judaistiky Kateřina Podlahová / Project Coordinator • Každodenní komunikace s klienty, operativní řízení projektů M: +420 731 440 084 • Detailní znalost produktů a služeb BESTHEADS T: +420 266 312 635 • Trainee v Outplacement Services @: podlahova@bestheads.eu • Roční praxe v Executive Search, Grafologický výcvik • Absolvent ČZU - ekonomika a management
Anúncio