O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Better Support for Functional Programming in Angular 2

Better Support for Functional Programming in Angular 2

 • Entre para ver os comentários

Better Support for Functional Programming in Angular 2

 1. 1. a? ' : : 'c Better Support for Functional Programming in Angular 2 Why FP? .. .MM . ..n. .. . ..w. .. ___ a. ..” . ... ._ . ..m. .. . . un: na . ..m. .. u. .. m. .. . ..m. .. ___ ___ . w: eeeeeee mn IV! n' 'a . ` 'Huy
 2. 2. Better Support for Functional Programming in Angular 2 WhyFP? .. .m. .. . .u. . . ..w. .. ___ __ _. .. o. .. . ..M. .. nn- n- . ..e. ... _. m. .. m. .. . ..m. .. ___ ___ v mm nmu: rrrr 4m
 3. 3. :ílfigiiivéaíii-inr H-ioilríthiáli; : IIi(-_Ia. ~~-«-nu, -:-ni4ii "ini-Line H-inigz-inizici" YUI-Liv O-mulgi-iniáui' i'l-Li" H-inlrí-iiiáni i/ i/t/ atrvrtt F” " _rei : Iglyiii-iaiii-iil rv #lit-liv fíçiunjjigiiifici- ilkilii ltítiilkiziliali ` Oi-injgi-iiiaifv V' l Tail-ir ru-; t-r 'meh. i ifíginiízginifiiit war-à? Iiieili? i
 4. 4. Data Instead of Mutable Objects WIPAIIgHIGVI triumph 'i««~ roansromnonm r . , . - ii45iii(“ijg: NK[F: z [i -naman . il. umm-mi i. thzniirtin) “>( m, itodns rlxhmulàiiiviíai -. rcplutcPropertyitwdoi Numunazenatcii i: i chackAllii i liunlndos - Hvislndnmmapiituaoi w rgplarnPrupPrtyHoDo, - 4d) i numhermtheckedii i my" n; .tnaasJllleriitndoi a mnmznezkealJengzh i i Change Detection Persistent Data Structures WIPAnguluIZ uri-ample Vi! todos r . m. Immurahiensüi, 1.1! mans: Laddltadol, MJ! todos! llst. rlplata(lndn newiodoi exvinirodauinocanzainiroaoi expectixcdoszLtocunzamüieuiudui expect(todos? ).not. rotontaxnlzodo) < todos iemplaie-"n [lodo]= "tudo">z/ todus> controlling Change Detection WiPAnguiarZ ! lumpia iidx~ TodosComponent i : nnnim: toricrthangebetector. storrTndcStorei < tiizntndos Immutahlemsbenptyii storemnthangeií) : > ( umaamin: : StcrLtodoSU: ggmhackoncaii. H, i i Input & Forms
 5. 5. Data Instead of Mutable Objects WIP Angular2 example class TodosComponent { constructorihttpzHttp) { thís. todos = (]; http. get("i't0:: <1s"). b thenHresp) = > { thís. todos = resg. map((tod0) = > rep1aceProperty(todo, `Catc', humanizeDate)) }); } checkAlUi t this. todos = this. :'i: odos. map((todo) = > replacePropertyVcodo, `("(-r-0c “ , true)); } numberOfCheCKedH { return thís. todos. filter((todoi = > todo. checked).1ength; } l*
 6. 6. Persistent Data Structures WIP AnguIar2 example var todos = new Immutab1eList(); var todosl 1ist. add(todo); ver todos2 1ist. rep1ace(todo, newTodo); expect(todos1). toContain(todo); expect(todos2). toContain(newTodo); expect(todos2). not. toContain(todo); <todos template= "ng-repeat: todos; in: #todo" [todo]= "todo' '></ todos> "n I r , ,I Prezi ` "f! l I `
 7. 7. i_`. ”`cfl. ni`. `iíi'tll'ir 3:( '_`fíiçtiu3;. ' _f irJiryi-: Lliiílii i'll, ” «angal-liar i ; sammie «hunt "Hilot-T': Ilillslnmqgii i -i-iiidlrPli-ivül", ij-Ifinlnulaüiàiituàítol' ; j1o1_"_; _g-1`IIII_lIl~'íi(0I"'-I ; MFF- T-Iol-ion: - _IiiiiillihlilhaílijlriãJunior" jioxçanloliiihloului 9 ` qiPlü. KIIIII): r : ulj_'íã, (nilapi- i. . -liI-. i-i{(| ioI-(ui` i : Kravgi
 8. 8. Data Instead of Mutable Objects win Angular2 (temple un; Toausromoonenr l conxtructarirgtgmrtvi i IVIILKUED; : ii. ummm i. ttitrillrtii) ~> i KHALKOUDS r runmuuiitnaoi > raolutzPropzrtyltwdü, , Pumniuzenntcii i (huuliii i annaman, ~ (hialaaomlaniiioaoi -> repiarnPrnpe>tylruuo, , umi, i nunemnnecxeaii i return thlmtaansJllterlltodni : s tnanmnezledlJenqrh; i i Change Detection Persistent Data Structures Controlling Change Detection win Angular] example nr todos n n. .. Zmiliirahleiisü): ur todos] Lshaddltudai; Wiünzvlarlammnle var todos2 Lrepiaceitodn, neuindoi; : inu Tudostumponent i expect(loans! Lrofnnrninlrodn); constructoricd'Changebeteztor, sturrTodoãtvrei i expectixodosziautunzamineuioduiz thiLtndus Immutableizsnenptyi); expect[lodosümot. lotonuinllodoh ; tormnnthangeili : >( thiLtodos : sroremcaosi); :mtheckoncell: H; <todos ) template: n -repeai todos. li'l #todo" I [lodo]= "ludu">z/ lodus> Input & Forms
 9. 9. nemu i i m. .. mi . m. m_ VIIIV m_ _. v . .._iii. i,iiii_ m. .. VFYuVI i. .. irvjnn un. . , ,di ~~ “i, b-ilerii i. i i NgModeI Needs Mutable Objects . im npuilwg llpulítvñ'l'i. üd Lmiuüairu inlirfifwiairvfv' Ufvlalh WITN* WIP miiiiiiz Vlilllü* dos) Todntnmpn-ewt i [UUL mma; r-li'li vAttxwsi cennrunor(actions-Athensil mu ii a: - ) uvditeiudn( gm VudD) 4 i ) ann, ,, i I ` 'nu` P-fwr @victorsavkin Hilcidex ruwvivanuli i. :): xi'Il<iiI0)I1 J{(/ Iiw_i | m_ i, Mutable Components wi» nam: .. ma. - 0.. .,. . i. .. VGCI (ampnnc (onllructer ru (Hirqrhrvrrtnr, . m. tnan' _ xmiimm . .- enptyi _ mi, .iiiz- nga ii i nm mm : siaimnaasii. :uminum V ii: i Input & Forms wmhbmnolidcai Forms = Streams oI Values iwi _zwilml gmupi. iilTiStQim". tim. .. tortmi- amiipiim u . iiwizcma. çlwvkcdH ino-mi wi» Angular) ammgk imiimin Getting the Current Value incnculptrrir li . m, .. lünlllw(lnliztiiu'n Alllu . .i i . m. ii _ Ml,1v. HP¢IEVDHG i i i, .gi i . m- ii . annaman. .. i . m iqiiivzii-.
 10. 10. .líügüítíüffàí/ _Füaaçííbi . »`l. i!. i_irçtl, êtí; r Ifüac: à.-: «dI-mn num [n534nuxékallHãqxdkçuékçmcngaun! "- nupxulí _II[gf-mll! XdHIF"ioldtonrãilãldküif"~ ! Touiiiunr(ctltctükülgxdkiialloldloxíiçxikd? "ü'. ishikikay. , 'Touiimnr ~. Hymn 'lllr'^v. 'hl;4llfqllfrxandy? : 1-. $031: Tol-JWIollnlplolnlàlnl? jolchm Tanjon- : u ' hm: --: I"j: l0lII-'- cut-md: 'ID' {on '~ 21"" gong-_u 'kj-In. - -4 ? hE-li : I " 10m: - = |". “50]| E_- uglqhlírfíolqlon __9_'_o11Loj. ;”~`o| n[o«
 11. 11. .r`4lti, 'létl_l'l_la' Cilílnítjfn?161113113# 'lvlmvngzttqctê ? mtulgllã 'Hinila-rhqmmzrtétaetl 14th** 'loli[sFZ-lnlylllllàloii KIIIIII-. HIIIIIID- -lzL-I-Iwlg inuuwi-IMI: )- duaditu-Hil-I-Iuzlnr : u-aitfl-Inu-Ivn-uiürjluulcg -t-lnnjqanmivlv' : png-myg-iülolulvl” íIiv1-. :u-Ii: .`0nr - ; Loki-kunta- 4-J- ; qolílollig my. nam. _ a; ii>jm~. .-I= an-u' : lm - ; allald-Pàjpiiíñlülll- Iiilxulilu-íkàl- - ; ulam-muah ugihlviallonílolw Ii)}~. -:l-II. ]IlIL4Ij ` IiQIIIIIIOWQiPILH. i-uInjl-, L IIl= t:I-I"«3_0Ii; ]-lII-I iir}~“n-llãt-1ll'üyliífllll. dilat-lkad* íir}“--diludííãlll`n'~-
 12. 12. _P`<i1hn_i, L-: =' fíilrçtçrjzilsw' : IF Vanny? : «fiollm _Lemniml-«glnlllplláwlüalílFallin! " nnlpxuii cçxnuir-. Ibsm-: t-. Lxcngnun"» {lllplqii çzolnlilçlk'“clnladkaojl"v ~. r'ísliínr 'AVlr'^': II}3!llI. tl»"àxqtnlylla -Ilzwr ? íííiaüdff- Ilglnulàl " i -I-I-Hyuugoy! "fgaànnuulêurílgtgar nagmumuni-nn iiílàAíiiiàliü3tltul : - _QN -IaL-uu-hlgt-o-*mcn . aansu. #insulin-le ix-n-Il-_r-Iuu In- Iírík. x ; jiiãüiíi-Illlnügllügk) . itatç-x-I-Inuigll-VHIL ; isnan-lili ü-uuvblbjql a 4 zlslillslnm-dífliialFlolil-I-íãíunultllxa! . dh-
 13. 13. «_Ji;1.i: “ü: ;;: ' itim: ~_`. `1I. H.K_=4.n. :;rí^ Value' dom-wñmctnàoxunn. [nanm-xu. itangi-rumMinnt-v"- nung! niit-(o1niiIo1b= <“dtam-1ngnunt"- nngnnirxxonn: nw-nasuot aol"- lbxqiiitçxuntnnr-çlltdü "ugn@lalialfudloltíqxálçlhnnnvrall! lál"*ll. lpxdlaiiawfülliiítollv #funny 'AV/ lfhhtglllqllfr911111131!: : -Inne `lololoVí-llllslvlllàlnii inalala 'lolah! - m' iíítolol-“I-iti-iií-lollt-“I- qnhyiir'llh'qnlr'ltzlntiíjohkj-ià-lijzlonp_ 4 all_ `. ..: |n'i_]u| u: s : |n'. -i“'! ohj_. j- njguíhijtslhgojlul__pmlmguuga 4 liürüuzu'íílvlllt-~! l9I! FIK4"| ilI| * 302k. ilu-II- íli. Iàlílílüàuüí-_í- #11141
 14. 14. (recall i 1 m. mm . m. m_ VIIIV m_ _. v . .._`_. «,m`_ . .m. . raw: m. w". un. . nAh ~~ mg, .. aw w. v » NgModel Needs Mutable Objects . rm npullvrg npulírvgsrvudd muztah: : , ,u-umaaraw : muw lvulw* wrv WM: nam. * dhs) Todncnmpn-ewt l [UUL mma; . wn vAtuws; (annrunorlaclions-AuzansVl mu n a: - ) unaazgruau( gm nam) 4 b ) ann, ,, . . I ` 'nu` P-fwr @victorsavkin x-rmuu . ..-`-«. ..«. z: n : ):xA'! <IAIo)Z1 nam_ u m_ u, Mutable Components w» “Mu numb? 0.. .,. . m. van (umpnnc (vnllruztnr ru (nvrqrhrvrrlnr, . m. vndn' _ Imunmn . .- . ..m _ n. .., .. nt- nga i: l nm mm : slweJndasH. (Gwnsnnrte , n: y Input & Forms wambwnondcur Forms = Streams oI Values lwm ; wxlml group} lwlwsturm". angal mrvml- dcscnplmn u . Wüíltürllüh çhzvkcdH l/ Vowm ww Angular) ammgk Yn1n4'nn~ Getting the Current Value vacmnpun. IV . m, .. . .n. n.u. u.u. u-, .. .w -_ a . m. _ _ N<l,1vC. HP¢IEVDHG r v l, .gw 4 . m- _ . mnatzrzduwxhi. w . xu ? arw/ zhen
 15. 15. - Twitter @victorsavkin “III” Prezi “Ju”
 16. 16. a? ' : : 'c Better Support for Functional Programming in Angular 2 Why FP? .. .MM . ..n. .. . ..w. .. ___ a. ..” c. .. . ..m. .. . . un: na . ..m. .. u. .. m. .. . ..m. .. ___ ___ . w: eeeeeee mn IV! n' 'a . ` 'Huy

×