O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Kasaysayan ng Wikang Filipino

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Panahon ng pagsasarili  group 5
Panahon ng pagsasarili group 5
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 45 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Kasaysayan ng Wikang Filipino (20)

Anúncio

Mais de Avigail Gabaleo Maximo (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Kasaysayan ng Wikang Filipino

 1. 1. Kasaysayan at Pag-unlad ng Wikang Filipino 1
 2. 2. Panahon ng mga Kastila • Maraming pagbabago ang naganap at isa na rito ang sistema ng ating pagsulat. • Ang dating Alibata/Baybayin ay napalitan ng Alpabetong Romano na binubuo naman ng 20 titik: 5 patinig (a, e, i, o, u) at 15 katinig ( b, k, d, g, h, l, m, n, ng, p, r, s, t, w, y ). 2
 3. 3. • Pagpapalaganap ng Kristiyanismo ang isa sa naging layunin ng pananakop ng mga Kastila. (3Gs = God, Gold & Glory) • Ngunit nagkaroon ng suliranin hinggil sa komunikasyon. • Nagtatag ang Hari ng Espanya ng mga paaralang magtuturo ng wikang Kastila sa mga Pilipino ngunit ito ay tinutulan ng mga prayle. 3
 4. 4. • Ang mga misyonerong Kastila mismo ang nag-aral ng mga wikang katutubo dahil sa: 1. Mas madaling matutuhan ang wika ng isang rehiyon kaysa ituro sa lahat ng Indio ang wikang Espanyol. 2. Higit na magiging kapani-paniwala at mabisa kung ang isang banyaga ay nagsasalita ng katutubong wika. 4
 5. 5. Ang mga prayle’y nagsulat ng mga diksyunaryo at aklat-panggramatika, katekismo at mga kumpesyonal para sa mabilis na pagkatuto nila ng katutubong wika. Naging usapin ang tungkol sa wikang panturong gagamitin sa mga Pilipino kaya’t inatas ng Hari na ipagamit ang wikang katutubo sa pagtuturo ng pananampalataya subalit hindi naman ito nasunod. 5
 6. 6. • Gobernador Tello – nag-atas na turuan ang mga Indio ng wikang Espanyol. • Carlos I at Felipe II – itinakda na kailangan maging bilinggwal ang mga Pilipino. • Carlo I – nagsabing ituro ang Doktrina Kristiyana gamit ang wikang Kastila. • Noong Marso 2, 1634, muling inulit ni Harin Felipe II ang utos sa pagtuturo ng wikang Kastila sa lahat ng mga katutubo. 6
 7. 7. Hindi naging matagumpay ang mga kautusang nabanggit kung kaya si Carlos II ay naglagda ng isang dekrito na inuulit ang mga probisyon sa mga nabanggit na batas. Nagtakda rin siya ng parusa para sa mga hindi susunod dito. Noong Disyembre 29, 1792, nilagdaan ni Carlos IV ang isa pang dekrito na nag-uutos na gamitin ang wikang Kastila sa mga paaralang itatatag sa lahat ng mga pamayanan ng Indio.7
 8. 8. Panahon ng Propaganda Sa panahong ito, marami na ring mga Pilipino ang naging matindi ang pamamayani sa damdaming nasyonalismo. Nagtungo sila sa ibang bansa upang kumuha ng mga karunungan. Dr. Jose Rizal, Graciano Lopez-Jaena, Antonio Luna, Marcelo H. del Pilar atbp.8
 9. 9. Sa panahong ito ay maraming akda ang naisulat sa wikang Tagalog. Pawang mga akdang nagsasaad ng pagiging makabayan at masisidhing damdamin laban sa mga pamamalad ng Kastila ang pangunahing paksa ng kanilang mga katha at isinulat. Pormal ding pinagtibay sa Saligang Batas ng Biak na Bato 1897 ang pagiging opisyal na wika ng pamahalaan ang Tagalog.9
 10. 10. Panahon ng mga Amerikano Nagsimula na naman ang pakikibaka ng mga Pilipino nang dumating ang mga Amerikano sa pamumuno ni Almirante Dewey. Ginamit nilang instrumento ang edukasyon na sistema ng publikong paaralan at pamumuhay na demokratiko. Mga gurong sundalo na tinatawag na Thomasites ang mga naging guro noon.10
 11. 11. William Cameron Forbes – naniniwala ang mga kawal Amerikano na mahalagang maipalaganap agad sa kapuluan ang wikang Ingles upang madaling magkaunawaan ang mga Pilipino at Amerikano. Nagtatag ng lupon si Mc Kinley na pinamumunuan ni Schurman na ang layunin ay alamin ang pangangailangan ng mga Pilipino 11
 12. 12. 1. Isang pambayang paaralan ang kailangan ng mga Pilipino. 2. Mas pinili ng mga lider-Pilipino na gamitin bilang wikang panturo ang Ingles. Jorge Bocobo – naniniwalang ang lahat ng sabjek sa primaryang baitang, kahit na ang Ingles ay dapat ituro sa pamamagitan ng diyalektong lokal 12
 13. 13. Ayon kay N.M. Saleeby, isang Amerikanong Superintende, nagsabi na kahit pa napakahusay ang maaaring pagtuturo sa wikang Ingles ay hindi pa rin ito magiging wikang panlahat dahil ang mga Pilipino ay may kani-kaniyang wikang bernakular na nananatiling ginagamit sa kanilang mga tahanan at sa iba pang pang-araw-araw na gawain13
 14. 14. • Bise Gobernador Heneral George Butte – naniniwalang epektibong gamitin ang mga wikang bernakular sa pagtuturo sa mga Pilipino. Labag man sa iniutos ni Mc Kinley na gamiting wikang panturo ang mga wikang bernakular sa mga paaralan ay nanatili pa rin ang Ingles na wikang panturo at pantulong naman ang wikang rehiyonal. 14
 15. 15. Monroe Educational Survey Comission: Makalipas ng 25 taon na pagtuturo ng Ingles, hindi ito nakatulong sa pagkatuto ng mga mag-aaral na Pilipino. Sa kabilang dako, patuloy ang pagsusumikap ng ilang makabayang lider na magkaroon ng wikang Pambansa at naging malinaw ito ng magkaroon ng Kapulungang Pansaligang-batas noong 1934. 15
 16. 16. Panahon ng Hapones Sa pagnanais na burahin ang anumang impluwensiya ng mga Amerikano, ipinagamit nila ang katutubong wika partikular ang wikang Tagalog sa pagsulat ng mga akdang pampanitikan. Ito ang panahong namayagpag ang panitikang Tagalog at ipinagbawal ang paggamit ng wikang Ingles, maging ang paggamit ng mga peryodiko at aklat ng Amerika. 16
 17. 17. Ipinatupad nila ang Ordinansa Militar Bilang 13 na nag-uutos na: •Gawing opisyal na wika ang Tagalog at wikang Hapones ( Nihonggo ). •Pagkakaroon ng Philippine Executive Commission - Jorge Vargas •Japanese Imperial Forces sa Pilipinas •Gobernor Militar -nagtuturo ng Nihonggo sa mga guro ng paaralang bayan. 17
 18. 18. Panahon ng Malasariling Pamahalaan Noong 1953 Saligang Batas, Seksyon 3, Artikulo XIV – “Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika.” 18
 19. 19. Dahil sa probisyong ito, itinatag Batas ng Komonwelt Blg. 184 ang Surian ng Wikang Pambansa na ngayon ay Sentro ng Wikang Filipino upang mamuno sa pag- aaral sa pagpili ng wikang pambansa noong ika-13 ng Nobyembre, 193619 Manuel Luis Molina Quezon (Ama ng Wikang Pambansa)
 20. 20. Ang tungkulin ng Surian ng Wikang Pambansa ay magsagawa ng pag-aaral, pananaliksik, gabay at alituntunin na magiging batayan sa pagpili ng wikang pambansa ng Pilipinas. Si Jaime C. de Veyra ang naging tagapangulo ng komite at napili nila ang Tagalog bilang batayan ng wikang tatawaging Wikang Pambansa. 20
 21. 21. Ipinalabas noong Disyembre 30, 1937 ng Pangulong Quezon ang Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134 – nag-aatas na TAGALOG ang batayan ng wikang gagamitin sa pagbubuo ng wikang pambansa. Ginamit na batayan sa pagpili ang wikang maunlad sa kayarian, mekanismo, literatura at ginagamit ng nakararaming Pilipino. 21
 22. 22. Ilang dahilan kung bakit Tagalog ang napiling batayang wika : 1. Mas marami ang nakapagsasalita at nakauunuwa ng Tagalog kumpara sa ibang wika. 2. Mas madaling matutuhan ang Tagalog kumpara sa ibang wikain sapagkat sa wikang ito, kung ano ang bigkas ay siyang sulat. 22
 23. 23. 3. Tagalog ang ginagamit sa Maynila at ang dito ang sentro ng kalakalan sa Pilipinas. 4. Ang wikang Tagalog ay may historikal na basehan sapagkat ito ang wikang ginamit sa himagsikan na pinamunuan ni Andres Bonifacio. 5. May mga aklat na panggramatika at diksyunaryo ang wikang Tagalog. 23
 24. 24. Kautusang Tagapagpaganap Blg. 263 noong Abril 1, 1940 – nagpapahintulot sa pagpapalimbag at paglalathala ng Talatinigang Tagalog-Ingles (Tagalog English Vocabulary) at Balarila sa Wikang Pambansa. Pinasimulan ang pagtuturo ng wikang pambansa sa mga paaralan pampubliko at pampribado sa buong bansa simula ika-19 ng Hulyo, 1940. 24
 25. 25. *Pinagtibay ng Batas Komonwelth Blg. 570 na ang Pambansang Wika ay magiging isa na sa mga wikang opisyal ng Pilipinas simula sa Hulyo 4, 1940. *Proklamasyon Blg. 12 (Marso 26, 1954- Pang. R. Magsaysay) Pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa ay mula Marso 29 -Abril 4 bilang pagbibigay-halaga sa kaarawan ni F. Balagtas (Abril 2).25
 26. 26. • Proklamasyon Blg. 186 (1955)- inilipat ang Linggo ng Wika sa Agosto 13-19 (kapanganakan ni Manuel L. Quezon) • Noong Pebrero 1956, nilagdaan ni Gregorio Hernandez, Direktor ng Paaralang Bayan ang Sirkular 21 na nag- uutos na ituro at awitin ang Pambansang Awit (Lupang Hinirang) sa mga paaralan. 26
 27. 27. • Nagpalabas si Kalihim Jose E. Romero ng Kagawaran ng Edukasyon ng Kautusang Pangkagawaran Blg. 7 noong Agosto 13, 1959 na nagsasaad na tutukuyin ang Wikang Pambansa na PILIPINO. • Kautusang Pangkagawaran Blg.24 (Nob. 14, 1962) Ang mga sertipiko at diploma ng pagtatapos simula 1963-1964 ay ipalilimbag na may salin sa Pilipino. 27
 28. 28. • Kautusang Tagapagpaganap Blg. 60 – ipinag-utos ni Pang. Diosdado Macapagal na awitin ang pambansang awit sa wikang Pilipino. • Nilagdaan ni Pang. Ferdinand Marcos ang Kautusang Tagapagpaganap Blg. 96 na nagtatadhana ng pagsasa-Pilipino ng mga pangalan ng gusali, edipisyo at tanggapan ng pamahalaan noong Oktubre 24, 1967. 28
 29. 29. • Marso 27, 1968, nilagdaan ni Rafael Salas, bilang kalihim, Memorandum Sirkular Blg. 96 na nag-aatas ng paggamit ng wikang Pilipino sa mga opisyal na komunikasyon at mga transaksyong pampamahalaan, gayundin ang Memorandum Sirkular 172 na nagsasaad na isulat sa Pilipino ang mga panunumpa sa tungkulin at letter head ng mga tanggapan ng pamahalaan.29
 30. 30. Memorandum Sirkular Blg. 488 noong Hulyo 29, 1972 na humihiling sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan na magdaos ng Linggo ng Wika. 30
 31. 31. • Saligang Batas ng 1973, Artikulo XV, Seksyon 2 at 3 – “Ang Batasang Pambansa ay magsasagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pormal na paggamit ng pambansang wikang Pilipino at hangga’t hindi binabago ang batas, ang Ingles at Pilipino ang mananatiling mga wikang opisyal ng Pilipinas” 31
 32. 32. • Kautusang Pangkagawaran Blg. 25 (Hulyo 10, 1974) Nilagdaan ng Kalihim ng Edukasyon at Kultura, Juan Manuel ang pagpapairal ng edukasyong bilinggwal sa mga paaralan simula 1974-1975. Ang patakarang ito ay nag-uutos na magkahiwalay na paggamit ng Pilipino at Ingles bilang midyum ng pagtuturo ng mga tiyak na asignatura. 32
 33. 33. Hunyo 21, 1978, nilagdaan ng Ministro ng Edukasyon at Kultura, Juan Manuel ang Kautusang Pangministri Blg. 22 na nag- uutos na isama ang Pilipino sa lahat ng kurikulum na pandalubhasang antas, ituturo ang 6 na yunit ng Pilipino sa kolehiyo.Nabagong muli ang Konstitusyon nang sumiklab ang Edsa I noong Peb. 25, 1986 /naging pangulo si Corazon C. Aquino33
 34. 34. • Saligang Batas ng 1987, Artikulo XIV, Seksyon 6 at 7 na nagsasaad tungkol sa wika: Ang pambansang wika ng Pilipinas ay FILIPINO. Ang wikang opisyal ng Pilipnas ay Filipino, at hangga’t walang itinatadhana ang batas, Ingles. Ang mga wikang pangrehiyon ay pantulong sa mga wikang opisyal sa mga rehiyon roon. 34
 35. 35. Seksyon 8 at 9:Ang konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga wikang pangrehiyon, Arabic at Kastila.Dapat magtatag ang konggreso ng isang Komisyon ng Wikang Pambansa na binubuo ng kinatawan ng iba’t ibang rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag- uugnay at magtataguyod ng pananaliksik at pagpapaunlad sa Filipino atbp na wika. 35
 36. 36. • Kautusang Tagapagpaganap Blg. 117 (Enero 1987) – Pagpapalit ng pangalan ng Surian ng Wikang Pambansa (SWP) sa Linangan ng Wikang Pambansa (LWP) sa Pilipinas na nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino. • Batas Republika Blg. 7104 (Agosto 14, 1991) Nilikha ang Komisyon ng Wikang Filipino (KWF) pamalit sa LWP. 36
 37. 37. • CHED Memorandum Blg. 59 (1996)- Nagtadhana ng 9 na yunit na pangangailangan ng Filipino sa kolehiyo o pamantasan. • Proklamasyon Blg. 1041 (1997)– Ang taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ay itinakda sa buwan ng Agosto. Nilagdaan ito ni Pangulong Fidel V. Ramos. 37
 38. 38. • Kagawaran ng Edukasyon Kautusan Blg. 74 (2009)-isinainstitusyon ang paggamit ng Inang Wika sa Elementarya o Multilingual Language Education (House Bill No. 3719-An Act Establishing a Multilingual Education and Literacy Program and for other Purposes ni Hon. Magtanggol Gunigundo.) 38
 39. 39. 39
 40. 40. 40
 41. 41. 41
 42. 42. 42
 43. 43. 43
 44. 44. 44
 45. 45. 45

×