O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Povezovanje kemijske panoge in delo z mladimi, KOCKE, Ziga Lampe, Drzava za gospodarstvo

Žiga Lampe je predstavil Kompetenčni center kemijske industrije (KoCKE), katerega poslanstvo je z nadaljnjimi usposabljanji zaposlenih prispevati k uspešnosti in varnosti kemijske industrije ter posledično, s postopnim izboljšanjem poslovanja kemijske industrije, doprinesti k izboljšanemu gospodarskemu položaju in konkurenčnosti slovenskih podjetij. Poleg tega so pozornost namenili tudi promociji poklicev kemijske industrije med mladimi različnih starosti. Od osnovnošolcev, ki še izbirajo svojo karierno pot, preko posebej pripravljenega usposabljanja gimnazijskih maturantov iz kemijskega delovanja, vse do iskanja priložnosti za študente, tako domače, kot tiste, ki so se izobraževali v tujini.

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Povezovanje kemijske panoge in delo z mladimi, KOCKE, Ziga Lampe, Drzava za gospodarstvo

 1. 1. Dobrodošli! Združenje kemijske industrije
 2. 2. Dogodek »KAJ LAHKO DRŽAVA NAREDI ZA GOSPODARSTVO?« Povezovanje panoge in delo z mladimi Žiga Lampe četrtek, 24. marca 2016 Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 3. 3. Delamo s člani za člane, vzpodbujamo sinergije z deležniki! Povezovanje panoge in delo z mladimi Vsebina predstavitve: • Zakaj / Kako / Kdo • Namen in cilji • Potek projekta in rezultati • Promocija kemijske industrje • Delo z mladimi
 4. 4. “Prava kemija” se začne pri ljudeh. ZAKAJ center KoCKE • kemijska industrija eden od ključnih stebrov slovenskega in evropskega gospodarstva; • gospodarske razmere – finančna kriza in pomanjkanje surovin • usposobljeni kadri ključni; • znanje je potrebno nenehno nadgrajevati; • konkurenca na mednarodnem trgu zahteva nenehne izboljšave obstoječih tehnoloških procesov in izdelkov ter razvoj novih; • vse večjih deficitov kadrov.
 5. 5. Ko gre gospodarstvu dobro, gre vsem dobro! • 2009  GZS-ZKI Sekcija za zaposlovanje in kadre v kemijski industriji • jeseni 2010  pripravljalne delavnice in oddaja prijave • januar 2011  odobritev projekta KoCKE • april - avgust 2011 priprava Kompenčnega modela in načrta usposabljanj • oktober 2011 – junij 2013  izvedba usposabljanj • julij 2013  center KoCKE KAKO je nastal center KoCKE
 6. 6. Delamo s člani za člane, vzpodbujamo sinergije z deležniki! KDO je sodeloval v centru KoCKE 24 partnerjev, od tega 20 podjetij • 11 malih in mikro podjetij • 4 srednje velika podjetja • 5 velikih podjetij • Visoka šola za tehnologijo polimerov • Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije Sodelovali tudi • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL • GIZ Grozd Plasttehnik • razni strokovnjaki
 7. 7. “Prava kemija” se začne pri ljudeh. CILJ in NAMEN centra KoCKE • postopoma povečevati produktivnost, konkurenčnost in varnost slovenske kemijske industrije; • postopoma urediti sistem kompetenc; • povečati vhodni kadrovski potencial; • pozitivno vplivati na vključene zaposlene v usposabljanja; • nadgraditi sistem vrednot; Vzpostaviti dolgoročno delujoč kompetenčni center kot dopolnilo rednemu izobraževanju. STRAST DO ZNANJA JE SPODBUDA ZA NAPREDEK!
 8. 8. Panožni profili Ko gre gospodarstvu dobro, gre vsem dobro! • proizvodni delavec v tehnološkem procesu kemijske sinteze, izdelave kemijskih izdelkov in predelave polimerov ter gume • upravljavec procesa in linije • vodja procesa in linije • laborant • tehnolog za upravljanje in nadzor tehnološkega procesa pri sintezi izdelka ali predelavi surovin, • komercialist - produktni svetovalec, • razvojnik novih tehnologij in izdelkov v kemijski industriji, vključno s predelavo plastike in gume ter vgradnjo izdelkov, • vodilni in vodstveni delavci.
 9. 9. Delamo s člani za člane, vzpodbujamo sinergije z deležniki! Usposabljanja STROKOVNE VSEBINE: • Struktura polimernih molekul, molske mase polimerov in polimerizacijski postopki • Nanomateriali in nanotehnologije • Analiza možnih napak in njihovih posledic • Reologija in reometrija • Prenos tehnologije na industrijski nivo SPLOŠNE VSEBINE: • Varnost in zdravje pri delu • Predavanja na temo vitke proizvodnje • Osnove marketinga • Vstop na tuje trge • Tuji jeziki • Računalniška znanja Kompetenčni model: • dve delavnici • strokovne / splošne kompetence Nekaj primerov usposabljanj:
 10. 10. “Prava kemija” se začne pri ljudeh. Rezultati projekta KoCKE • skupno število usposabljanj: 407 • skupno število udeležencev: 3557 • število vključenih zaposlenih: 1143, • število vključenih žensk: 400 • skupno število pedagoških ur: 4524,4 • število notranjih usposabljanja: 31 • število notranjih vključitev: 523
 11. 11. “Prava kemija” se začne pri ljudeh. Delovanje centra KoCKE • center KoCKE deluje še naprej • poudarek na varnosti in zdravju zaposlenih • potrebe in želje podjetij • število udeležencev: več kot 2500 • število dogodkov: več kot 30 • število vključenih podjetij: več kot 50
 12. 12. Delamo s člani za člane, vzpodbujamo sinergije z deležniki! Promocije kemijske industrije Kotiček za mlade • predstavitev panoge • predstavitev poklicev • informativni filmi  kemijski tehnik in inženir kemije  farmacevt tehnolog in lekarnar • pregled izobraževalnih ustanov
 13. 13. “Prava kemija” se začne pri ljudeh. Nastop na sejmu izobraževanja in poklicev Informativa 2013 in 2014 Promocije kemijske industrije
 14. 14. Program POT-Ke • Kompetenčni center za kadre kemijske industrije • Zavod RS za zaposlovanje • Srednja strojne in kemijske šole Ljubljana Program usposabljanja za operativnega tehnologa v kemijski industriji na srednji (V.) stopnji izobrazbe (program POT-Ke) • 34 brezposelnih gimnazijskih maturantov • 272 ur  teoretični del: 180 ur praktični del: 90 ur
 15. 15. Delamo s člani za člane, vzpodbujamo sinergije z deležniki! Znanje iz tujine Iskali smo mlade, uspešne, ambiciozne Vzpostaviti mrežo oz. povezovanja s ciljem • konkretne zaposlitve • projektnega ali raziskovalnega povezovanja
 16. 16. “Prava kemija” se začne pri ljudeh. Povezovanje – hitri zmenki • 11 podjetij kemijske industrije • 31 delovnimi mesti • preko 80 mladih iskalcev zaposlitve vseh ravni izobrazbe
 17. 17. Najlepša hvala za sodelovanje!

×