OO
ESTRANXEIROESTRANXEIRO
Albert CamusAlbert Camus
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
Albert CamusAlbert Camus
naceu ennaceu en
Alxeria (1913)Alxeria (1913)
e morreu ene morreu en
F...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
Alxeria eraAlxeria era
unha coloniaunha colonia
francesafrancesa
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
A novelaA novela
transcorre entranscorre en
lugares destelugares deste
país como apaís como a
c...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
Marengo, ondeMarengo, onde
enterran á nai,enterran á nai,
está máis pretoestá máis preto
do des...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
A morte doA morte do
árabe ten lugarárabe ten lugar
nunha praia,nunha praia,
preto de Alxerpret...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
O estranxeiroO estranxeiro
publicouse enpublicouse en
19421942
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
Aínda estánAínda están
recentes arecentes a
PrimeiraPrimeira
Guerra MundialGuerra Mundial
e a G...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
E o mundoE o mundo
está xa metidoestá xa metido
nunha novanunha nova
loucura, aloucura, a
Segun...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
En cadaEn cada
guerra, cadaguerra, cada
vez máis, avez máis, a
RAZÓNRAZÓN: a: a
ciencia, acienc...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
...serven para...serven para
causar ocausar o
sufrimento dasufrimento da
humanidadehumanidade
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
AristótelesAristóteles
dixera que odixera que o
ser humano éser humano é
unun animalanimal
raci...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
Pero moitasPero moitas
persoaspersoas
pensan que apensan que a
racionalidaderacionalidade
non é...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
Ten que haberTen que haber
un equilibrioun equilibrio
entre a razón eentre a razón e
as emoción...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
As persoas nonAs persoas non
somossomos primeiroprimeiro
racionais eracionais e
despoisdespois
...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
Senón queSenón que
primeiroprimeiro
actuamos,actuamos,
racionalracional
ee
emocionalmente...emo...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
E asíE así
definimosdefinimos
......
...o que...o que
é...é...
...ser...ser
humana/ohumana/o
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
AristótelesAristóteles
dixera quedixera que
a esenciaa esencia
precede áprecede á
existenciaexi...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
Pero nesePero nese
momentomomento
comézase acomézase a
pensar quepensar que
é aé a
existencia a...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
Ás/osÁs/os
autoras/es queautoras/es que
escribironescribiron
desde estedesde este
punto de vist...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
Aínda que aAínda que a
ningún/ha lleningún/ha lle
gustou que segustou que se
clasificase aclasi...
OO
ESTRANXEIROESTRANXEIRO
PersonaxesPersonaxes
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
MersaultMersault
Sorpréndenos a súa frialdade, a súa falta de emocións.Sorpréndenos a súa frial...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
RaimundoRaimundo
Ten unha relación descarnada cunha muller árabe.Ten unha relación descarnada c...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
MaríaMaría
Traballara na empresa de Mersault e vólvense atopar porTraballara na empresa de Mers...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
OutrosOutros
persoaxespersoaxes
No asilo trata coNo asilo trata co directordirector, o, o conse...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
OutrosOutros
persoaxespersoaxes
No xuízo e a prisión aparecenNo xuízo e a prisión aparecen o xu...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
As/os árabesAs/os árabes
Aparecen despersonalizadas/os na novela. Non teñenAparecen despersonal...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
Os personaxes deOs personaxes de O estranxeiroO estranxeiro
contrastan co protagonista econtras...
ESTRANXEIROESTRANXEIRO
Mersault e RaimundoMersault e Raimundo
Para Raimundo, a mentira e o enredo son parte de todo oPara ...
ESTRANXEIROESTRANXEIRO
Mersault e SalamanoMersault e Salamano
Salamano permite ver a mestura de amor e odio que formaSalam...
ESTRANXEIROESTRANXEIRO
Mersault e Tomás PérezMersault e Tomás Pérez
O vello namorado da nai é a persoa que nos fai ver aO ...
ESTRANXEIROESTRANXEIRO
Mersault e MaríaMersault e María
A ilusión de María polo casamento fai resaltar a fríaA ilusión de ...
ESTRANXEIROESTRANXEIRO
Mersault e o capelánMersault e o capelán
OO xuíz instrutorxuíz instrutor e oe o capeláncapelán trat...
OO
ESTRANXEIROESTRANXEIRO
TemasTemas
ESTRANXEIROESTRANXEIRO
Temas: A morteTemas: A morte
Na filosofía existencialista o feito de que o ser humanoNa filosofía e...
ESTRANXEIROESTRANXEIRO
Temas: A despersonalizaciónTemas: A despersonalización
O estranxeiroO estranxeiro amosa a desperson...
ESTRANXEIROESTRANXEIRO
Temas: O absurdoTemas: O absurdo
O absurdo é un tema frecuente na obra de Camus. TodoO absurdo é un...
ESTRANXEIROESTRANXEIRO
Temas: A linguaxeTemas: A linguaxe
Camus sinala á linguaxe coma unha das causas daCamus sinala á li...
ESTRANXEIROESTRANXEIRO
Temas: A responsabilidadeTemas: A responsabilidade
Mersault non se responsabiliza do seu asasinato,...
ESTRANXEIROESTRANXEIRO
Temas: O sol, a calor: A LUZTemas: O sol, a calor: A LUZ
O sol e a luz, símbolos habituais da sabed...
OO
ESTRANXEIROESTRANXEIRO
CuestiónsCuestións
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
CUESTIÓNS - 1CUESTIÓNS - 1
Define a túa opinión sobre Mersault. É unha persoaDefine a túa opini...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
CUESTIÓNS - 2CUESTIÓNS - 2
Que é o que nos fai humanas/os? Que papel cumpren nasQue é o que nos...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
CUESTIÓNS - 3CUESTIÓNS - 3
Somos as persoas verdadeiramente libres e responsablesSomos as perso...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
CUESTIÓNS - 4CUESTIÓNS - 4
Como inflúe sobre Mersault a súa condena? O final do libroComo inflú...
OO
ESTRANXEIROESTRANXEIRO
CretosCretos
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
CretosCretos
Obras relacionadas, na biblioteca do IES Pedro Floriani deObras relacionadas, na b...
O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO
CretosCretos
As imaxes tomadas de internet, en especial de diversas versións da novela ou daAs ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

O estranxeiro

169 visualizações

Publicada em

Presentación para o Club de Lectura O moucho azul, do IES Pedro Floriani.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

O estranxeiro

 1. 1. OO ESTRANXEIROESTRANXEIRO Albert CamusAlbert Camus
 2. 2. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO Albert CamusAlbert Camus naceu ennaceu en Alxeria (1913)Alxeria (1913) e morreu ene morreu en Francia (1960)Francia (1960)
 3. 3. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO Alxeria eraAlxeria era unha coloniaunha colonia francesafrancesa
 4. 4. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO A novelaA novela transcorre entranscorre en lugares destelugares deste país como apaís como a capital, Alxercapital, Alxer
 5. 5. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO Marengo, ondeMarengo, onde enterran á nai,enterran á nai, está máis pretoestá máis preto do desertodo deserto
 6. 6. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO A morte doA morte do árabe ten lugarárabe ten lugar nunha praia,nunha praia, preto de Alxerpreto de Alxer
 7. 7. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO O estranxeiroO estranxeiro publicouse enpublicouse en 19421942
 8. 8. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO Aínda estánAínda están recentes arecentes a PrimeiraPrimeira Guerra MundialGuerra Mundial e a Guerra Civile a Guerra Civil españolaespañola
 9. 9. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO E o mundoE o mundo está xa metidoestá xa metido nunha novanunha nova loucura, aloucura, a SegundaSegunda Guerra MundialGuerra Mundial
 10. 10. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO En cadaEn cada guerra, cadaguerra, cada vez máis, avez máis, a RAZÓNRAZÓN: a: a ciencia, aciencia, a tecnoloxía, atecnoloxía, a estratexia...estratexia...
 11. 11. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO ...serven para...serven para causar ocausar o sufrimento dasufrimento da humanidadehumanidade
 12. 12. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO AristótelesAristóteles dixera que odixera que o ser humano éser humano é unun animalanimal racionalracional
 13. 13. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO Pero moitasPero moitas persoaspersoas pensan que apensan que a racionalidaderacionalidade non é o quenon é o que nos fainos fai humanas/oshumanas/os
 14. 14. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO Ten que haberTen que haber un equilibrioun equilibrio entre a razón eentre a razón e as emociónsas emocións
 15. 15. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO As persoas nonAs persoas non somossomos primeiroprimeiro racionais eracionais e despoisdespois actuamosactuamos racionalmenteracionalmente
 16. 16. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO Senón queSenón que primeiroprimeiro actuamos,actuamos, racionalracional ee emocionalmente...emocionalmente...
 17. 17. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO E asíE así definimosdefinimos ...... ...o que...o que é...é... ...ser...ser humana/ohumana/o
 18. 18. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO AristótelesAristóteles dixera quedixera que a esenciaa esencia precede áprecede á existenciaexistencia
 19. 19. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO Pero nesePero nese momentomomento comézase acomézase a pensar quepensar que é aé a existencia aexistencia a que precedeque precede á esenciaá esencia
 20. 20. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO Ás/osÁs/os autoras/es queautoras/es que escribironescribiron desde estedesde este punto de vistapunto de vista chamóuselleschamóuselles existencialistasexistencialistas
 21. 21. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO Aínda que aAínda que a ningún/ha lleningún/ha lle gustou que segustou que se clasificase aclasificase a súa filosofía,súa filosofía, as/os principaisas/os principais son:son: Jean Paul SartreJean Paul Sartre Simone de BeauvoirSimone de Beauvoir Albert CamusAlbert Camus Martin HeideggerMartin Heidegger
 22. 22. OO ESTRANXEIROESTRANXEIRO PersonaxesPersonaxes
 23. 23. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO MersaultMersault Sorpréndenos a súa frialdade, a súa falta de emocións.Sorpréndenos a súa frialdade, a súa falta de emocións. Non o vemos coma un ser humano, malia ser unNon o vemos coma un ser humano, malia ser un animalanimal racionalracional.. Mersault está ausente ante a morte da súa nai, ante aMersault está ausente ante a morte da súa nai, ante a relación con María, ante a morte do árabe e ante o seurelación con María, ante a morte do árabe e ante o seu propio xuízo, é unpropio xuízo, é un estranxeiroestranxeiro de si mesmo e do seude si mesmo e do seu entorno.entorno.
 24. 24. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO RaimundoRaimundo Ten unha relación descarnada cunha muller árabe.Ten unha relación descarnada cunha muller árabe. Está acostumado á mentira e enreda a Mersault no seuEstá acostumado á mentira e enreda a Mersault no seu problema coa “noiva” e a familia dela.problema coa “noiva” e a familia dela.
 25. 25. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO MaríaMaría Traballara na empresa de Mersault e vólvense atopar porTraballara na empresa de Mersault e vólvense atopar por casualidade.casualidade. Proponlle a Mersault casar con ela e el acepta conProponlle a Mersault casar con ela e el acepta con absoluta indiferenza.absoluta indiferenza. Visítao cando está preso e trata de axudarlle no xuízo.Visítao cando está preso e trata de axudarlle no xuízo.
 26. 26. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO OutrosOutros persoaxespersoaxes No asilo trata coNo asilo trata co directordirector, o, o conserxeconserxe, a, a enfermeiraenfermeira ee Tomás PérezTomás Pérez, namorado da nai nos seus derradeiros días., namorado da nai nos seus derradeiros días. No traballo están oNo traballo están o PatrónPatrón ee ManuelManuel; no barrio,; no barrio, SalamanoSalamano,, o amo do can sarnoso, eo amo do can sarnoso, e CelesteCeleste, que ten un restaurante no, que ten un restaurante no que coincide cunhaque coincide cunha rapazarapaza, que toma notas nunha revista., que toma notas nunha revista.
 27. 27. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO OutrosOutros persoaxespersoaxes No xuízo e a prisión aparecenNo xuízo e a prisión aparecen o xuízo xuíz, o, o avogadoavogado e oe o fiscalfiscal.. Tamén están a prensa, na que destaca unTamén están a prensa, na que destaca un periodistaperiodista queque observa a Mersault e unha taquígrafa, aobserva a Mersault e unha taquígrafa, a muller autómatamuller autómata.. Na prisión Mersault coñece aoNa prisión Mersault coñece ao xuíz de instruciónxuíz de instrución, o, o carcereirocarcereiro e oe o curacura..
 28. 28. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO As/os árabesAs/os árabes Aparecen despersonalizadas/os na novela. Non teñenAparecen despersonalizadas/os na novela. Non teñen nome e case nunca os oímos falar: só á enfermeira do asilo,nome e case nunca os oímos falar: só á enfermeira do asilo, que ten unha voz sorprendentemente agradable.que ten unha voz sorprendentemente agradable. A súa presenza é, en xeral, ameazadora e perigosa.A súa presenza é, en xeral, ameazadora e perigosa.
 29. 29. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO Os personaxes deOs personaxes de O estranxeiroO estranxeiro contrastan co protagonista econtrastan co protagonista e permítennos captar os seus maticespermítennos captar os seus matices.. Pero a través de Mersault vemosPero a través de Mersault vemos tamén a frialdade e hipocresía dotamén a frialdade e hipocresía do mundo que o rodeamundo que o rodea..
 30. 30. ESTRANXEIROESTRANXEIRO Mersault e RaimundoMersault e Raimundo Para Raimundo, a mentira e o enredo son parte de todo oPara Raimundo, a mentira e o enredo son parte de todo o que fai. Isto nos permite ver ata que punto aque fai. Isto nos permite ver ata que punto a verdadeverdade é, seé, se cadra, a única paixón que move a Mersault.cadra, a única paixón que move a Mersault. Camus escribiu:Camus escribiu: Meursault é o home que contesta pero nunca fai unhaMeursault é o home que contesta pero nunca fai unha pregunta, e todas as súas respostas alarman a unhapregunta, e todas as súas respostas alarman a unha sociedade que non soporta a verdade.sociedade que non soporta a verdade.
 31. 31. ESTRANXEIROESTRANXEIRO Mersault e SalamanoMersault e Salamano Salamano permite ver a mestura de amor e odio que formaSalamano permite ver a mestura de amor e odio que forma as paixóns humanas. A súa reacción cando perde o can éas paixóns humanas. A súa reacción cando perde o can é moi tenra... pero fainos pensar tamén no absurdo da xentemoi tenra... pero fainos pensar tamén no absurdo da xente que adora aos animais e ignora as persoas.que adora aos animais e ignora as persoas. Compara o capítulo III da 1ª parte co final da obra:Compara o capítulo III da 1ª parte co final da obra: [...] o can arrastra de novo ó amo e este pégalle e insúltao[...] o can arrastra de novo ó amo e este pégalle e insúltao de novo. Daquela fican os dous na beirarrúa a ollárense: ode novo. Daquela fican os dous na beirarrúa a ollárense: o can con terror, o vello con odio.can con terror, o vello con odio. [...] Quedábame esperar que haxa moitos espectadores o[...] Quedábame esperar que haxa moitos espectadores o día da miña execución e que me acollan con berros de odio.día da miña execución e que me acollan con berros de odio.
 32. 32. ESTRANXEIROESTRANXEIRO Mersault e Tomás PérezMersault e Tomás Pérez O vello namorado da nai é a persoa que nos fai ver aO vello namorado da nai é a persoa que nos fai ver a frialdade de Mersault, que o describe sen inmutarse:frialdade de Mersault, que o describe sen inmutarse: Aínda conservo algunhas imaxes daquel día: por exemplo,Aínda conservo algunhas imaxes daquel día: por exemplo, a cara de Pérez cando se xuntou connosco preto doa cara de Pérez cando se xuntou connosco preto do poboado por última vez. Grosas lágrimas de nervios e depoboado por última vez. Grosas lágrimas de nervios e de pena asolagaban as súas meixelas. Mais, por mor daspena asolagaban as súas meixelas. Mais, por mor das enrugas, non escorregaban. Esparexíanse, xuntábanse eenrugas, non escorregaban. Esparexíanse, xuntábanse e formaban un verniz de auga sobre a face murcha.formaban un verniz de auga sobre a face murcha. (1ª parte, capítulo I)(1ª parte, capítulo I)
 33. 33. ESTRANXEIROESTRANXEIRO Mersault e MaríaMersault e María A ilusión de María polo casamento fai resaltar a fríaA ilusión de María polo casamento fai resaltar a fría resposta de Mersault... pero tamén suscita a cuestión de porresposta de Mersault... pero tamén suscita a cuestión de por que, entón, María quere aínda seguir con el:que, entón, María quere aínda seguir con el: Á tarde veume buscar María e preguntoume se queríaÁ tarde veume buscar María e preguntoume se quería casar con ela. Eu dixen que me daba igual [...].casar con ela. Eu dixen que me daba igual [...]. Calou un instante e olloume en silencio. Logo falou. QueríaCalou un instante e olloume en silencio. Logo falou. Quería saber simplemente se eu aceptaría a mesma proposiciónsaber simplemente se eu aceptaría a mesma proposición vindo doutra muller á que estivese vencellado da mesmavindo doutra muller á que estivese vencellado da mesma maneira. Dixen: “Naturalmente”.maneira. Dixen: “Naturalmente”. (1ª parte, capítulo V)(1ª parte, capítulo V)
 34. 34. ESTRANXEIROESTRANXEIRO Mersault e o capelánMersault e o capelán OO xuíz instrutorxuíz instrutor e oe o capeláncapelán tratan de facer que Mersaulttratan de facer que Mersault amose sentimentos relixiosos. A honestidade desteamose sentimentos relixiosos. A honestidade deste contrasta coa súa hipocresía:contrasta coa súa hipocresía: ““Daquela, hao axudar Deus”, sinalou. “Cantos coñecín noDaquela, hao axudar Deus”, sinalou. “Cantos coñecín no seu caso volveron a El”. Recoñecín que estaban no seuseu caso volveron a El”. Recoñecín que estaban no seu dereito. E probaba tamén que tiñan tempo para o mesmo.dereito. E probaba tamén que tiñan tempo para o mesmo. Tocante a min, non quería que me axudasen e xustamenteTocante a min, non quería que me axudasen e xustamente carecía de tempo para interesarme no que non mecarecía de tempo para interesarme no que non me interesaba.interesaba. (2ª parte, capítulo V)(2ª parte, capítulo V)
 35. 35. OO ESTRANXEIROESTRANXEIRO TemasTemas
 36. 36. ESTRANXEIROESTRANXEIRO Temas: A morteTemas: A morte Na filosofía existencialista o feito de que o ser humanoNa filosofía existencialista o feito de que o ser humano sabe que vai morrer dá sentido á súa vida: cada momento ésabe que vai morrer dá sentido á súa vida: cada momento é irrepetible. Enirrepetible. EnO estranxeiroO estranxeiro hai moitas referencias á morte:hai moitas referencias á morte: AA nainai, o, o árabeárabe, o, o home iugoslavohome iugoslavo, a, a sentenciasentencia do xuízo e ado xuízo e a execuciónexecución que foi ver o pai de Mersaultque foi ver o pai de Mersault.. Non mirei cara a María. Non tiven tempo porque me dixo oNon mirei cara a María. Non tiven tempo porque me dixo o presidente de maneira estraña que se me había talla-lapresidente de maneira estraña que se me había talla-la cabeza nunha praza pública en nome do pobo frances [...].cabeza nunha praza pública en nome do pobo frances [...]. Eu non pensaba en nada [...]. O presidente preguntoume seEu non pensaba en nada [...]. O presidente preguntoume se non tiña algo que engadir. Reflexionei. E dixen: “Non”.non tiña algo que engadir. Reflexionei. E dixen: “Non”. (2ª parte, capítulo IV)(2ª parte, capítulo IV)
 37. 37. ESTRANXEIROESTRANXEIRO Temas: A despersonalizaciónTemas: A despersonalización O estranxeiroO estranxeiro amosa a despersonalización do ser humanoamosa a despersonalización do ser humano actual, especialmente cando de que xeito se exclúe aactual, especialmente cando de que xeito se exclúe a Mersault do seu propio xuízo.Mersault do seu propio xuízo. O avogado erguía os brazos e defendía a culpabilidade,O avogado erguía os brazos e defendía a culpabilidade, pero con escusas. O fiscal estendía as mans e denunciabapero con escusas. O fiscal estendía as mans e denunciaba a culpabilidade, pero sen escusas. [...] por veces estabaa culpabilidade, pero sen escusas. [...] por veces estaba tentado de intervir e o avogado dicíame entón: “Cale, resultatentado de intervir e o avogado dicíame entón: “Cale, resulta mellor para a súa defensa”.mellor para a súa defensa”. (2ª parte, capítulo IV)(2ª parte, capítulo IV)
 38. 38. ESTRANXEIROESTRANXEIRO Temas: O absurdoTemas: O absurdo O absurdo é un tema frecuente na obra de Camus. TodoO absurdo é un tema frecuente na obra de Camus. Todo pode ser calquera cousa e a súa contraria.pode ser calquera cousa e a súa contraria. Se un vai a modo corre o risco dunha insolación. Mais, seSe un vai a modo corre o risco dunha insolación. Mais, se anda con demasiada présa, transpira e na igrexa pilla unanda con demasiada présa, transpira e na igrexa pilla un arrefriado.arrefriado. (1ª parte, capítulo I)(1ª parte, capítulo I) O avogado, recollendo unha das mangas, dixo con tonO avogado, recollendo unha das mangas, dixo con ton perentorio: “Velaquí a imaxe deste proceso! Todo é certo eperentorio: “Velaquí a imaxe deste proceso! Todo é certo e nada é certo!”.nada é certo!”. (2ª parte, capítulo III)(2ª parte, capítulo III)
 39. 39. ESTRANXEIROESTRANXEIRO Temas: A linguaxeTemas: A linguaxe Camus sinala á linguaxe coma unha das causas daCamus sinala á linguaxe coma unha das causas da despersonalización e o absurdo: Nós queremos dicir unhadespersonalización e o absurdo: Nós queremos dicir unha cousa pero a linguaxe fai que acabemos dicindo outra,cousa pero a linguaxe fai que acabemos dicindo outra, mesmo a contraria.mesmo a contraria. Ela sentouse, no silencio da sala. Pero, de súpeto, estralouEla sentouse, no silencio da sala. Pero, de súpeto, estralou en saloucos, dixo que non era así, que había outra cousa,en saloucos, dixo que non era así, que había outra cousa, que a ela forzárana a dicir o contrario do que pensaba, queque a ela forzárana a dicir o contrario do que pensaba, que me coñecía ben e que eu non fixera nada malo. Pero ome coñecía ben e que eu non fixera nada malo. Pero o ordenanza, a un xesto do xuíz, levouna fóra e a audienciaordenanza, a un xesto do xuíz, levouna fóra e a audiencia proseguiu.proseguiu. (2ª parte, capítulo III)(2ª parte, capítulo III)
 40. 40. ESTRANXEIROESTRANXEIRO Temas: A responsabilidadeTemas: A responsabilidade Mersault non se responsabiliza do seu asasinato, peroMersault non se responsabiliza do seu asasinato, pero acaso non se nos pode acusar a todas/os ante tantasacaso non se nos pode acusar a todas/os ante tantas mortes que nos deixan indiferentes, día tras día?mortes que nos deixan indiferentes, día tras día? ““Si”, berrou con forza [o fiscal], “acuso a este home deSi”, berrou con forza [o fiscal], “acuso a este home de enterrar a súa nai con corazón de criminal”.enterrar a súa nai con corazón de criminal”. (2ª parte, capítulo III)(2ª parte, capítulo III)
 41. 41. ESTRANXEIROESTRANXEIRO Temas: O sol, a calor: A LUZTemas: O sol, a calor: A LUZ O sol e a luz, símbolos habituais da sabedoría e a razón,O sol e a luz, símbolos habituais da sabedoría e a razón, son nesta obra símbolos do absurdo. A súa presenzason nesta obra símbolos do absurdo. A súa presenza sempre ofusca a Mersault e lle impide vivir, ser conscientesempre ofusca a Mersault e lle impide vivir, ser consciente do que sucede.do que sucede. O presidente respondeu [...] que lle gustaría, antes de oír óO presidente respondeu [...] que lle gustaría, antes de oír ó meu avogado, que precisase os motivos que inspiraran omeu avogado, que precisase os motivos que inspiraran o meu acto. Mesturando un pouco as palabras emeu acto. Mesturando un pouco as palabras e decatándome de que facía o ridículo, dixen rapidamente quedecatándome de que facía o ridículo, dixen rapidamente que fora por causa do sol. Houbo risas na sala.fora por causa do sol. Houbo risas na sala. (2ª parte, capítulo IV)(2ª parte, capítulo IV)
 42. 42. OO ESTRANXEIROESTRANXEIRO CuestiónsCuestións
 43. 43. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO CUESTIÓNS - 1CUESTIÓNS - 1 Define a túa opinión sobre Mersault. É unha persoaDefine a túa opinión sobre Mersault. É unha persoa enferma? É un criminal? É un ser humano normal?enferma? É un criminal? É un ser humano normal? Cres que non ten sentimentos ou é que están reprimidos eCres que non ten sentimentos ou é que están reprimidos e non é quen de amosalos?non é quen de amosalos? PoderíaPodería curarsecurarse a Mersault? Cres que algún tipo de terapiaa Mersault? Cres que algún tipo de terapia podería facer aflorar eses sentimentos que non apreciamospodería facer aflorar eses sentimentos que non apreciamos nel? Como tería que levarse a cabo esa terapia?nel? Como tería que levarse a cabo esa terapia?
 44. 44. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO CUESTIÓNS - 2CUESTIÓNS - 2 Que é o que nos fai humanas/os? Que papel cumpren nasQue é o que nos fai humanas/os? Que papel cumpren nas persoas a razón e as emocións? Describe o xeito en quepersoas a razón e as emocións? Describe o xeito en que deberían colaborar.deberían colaborar. A que se deben as guerras? Explica por que todos osA que se deben as guerras? Explica por que todos os avances científicos e tecnolóxicos se aplican, en todas asavances científicos e tecnolóxicos se aplican, en todas as épocas, á produción de maquinaria bélica antes que áépocas, á produción de maquinaria bélica antes que á saúde e o benestar do ser humano: por que son ossaúde e o benestar do ser humano: por que son os exércitos os que acaparan os proxectos de investigaciónexércitos os que acaparan os proxectos de investigación máis avanzados e os orzamentos máis avultados?máis avanzados e os orzamentos máis avultados?
 45. 45. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO CUESTIÓNS - 3CUESTIÓNS - 3 Somos as persoas verdadeiramente libres e responsablesSomos as persoas verdadeiramente libres e responsables dos nosos actos?dos nosos actos? É a xustiza verdadeiramente xusta? Temos confianza enÉ a xustiza verdadeiramente xusta? Temos confianza en que, o día que teñamos que ver con ela, será imparcial,que, o día que teñamos que ver con ela, será imparcial, rápida, igual de accesible para todo o mundo sen importar orápida, igual de accesible para todo o mundo sen importar o nivel económico, a orixe social, as amizades e influenciasnivel económico, a orixe social, as amizades e influencias que teñamos...?que teñamos...? Cambiou a lectura deCambiou a lectura de O estranxeiroO estranxeiro a túa opinión sobre aa túa opinión sobre a pena de morte?pena de morte?
 46. 46. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO CUESTIÓNS - 4CUESTIÓNS - 4 Como inflúe sobre Mersault a súa condena? O final do libroComo inflúe sobre Mersault a súa condena? O final do libro interprétase de xeito distinto por persoas distintas. Volve lerinterprétase de xeito distinto por persoas distintas. Volve ler o último capítulo, o último parágrafo e explica se che pareceo último capítulo, o último parágrafo e explica se che parece que Mersault segue frío e inalterable ou se houbo nel unque Mersault segue frío e inalterable ou se houbo nel un cambio que lle fai pensar con morriña na súa nai e pai, encambio que lle fai pensar con morriña na súa nai e pai, en María, na vida que puido ter.María, na vida que puido ter. Tería matado ao árabe se soupese que o ían condenar?Tería matado ao árabe se soupese que o ían condenar? É certo que a conciencia da morte dá sentido á vida?É certo que a conciencia da morte dá sentido á vida?
 47. 47. OO ESTRANXEIROESTRANXEIRO CretosCretos
 48. 48. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO CretosCretos Obras relacionadas, na biblioteca do IES Pedro Floriani deObras relacionadas, na biblioteca do IES Pedro Floriani de Redondela (Picar nas frechas para ver as referencias):Redondela (Picar nas frechas para ver as referencias): A. Camus: O estranxeiroA. Camus: O estranxeiro A. Camus:A. Camus: El extranjeroEl extranjero A. Camus:A. Camus: El mito de SísifoEl mito de Sísifo A. Camus: A caídaA. Camus: A caída Camus para principiantesCamus para principiantes Existencialismo para principiantesExistencialismo para principiantes
 49. 49. O ESTRANXEIROO ESTRANXEIRO CretosCretos As imaxes tomadas de internet, en especial de diversas versións da novela ou daAs imaxes tomadas de internet, en especial de diversas versións da novela ou da película de L. Visconti, son só para uso educativo, sen interese comercial.película de L. Visconti, son só para uso educativo, sen interese comercial.

×