EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!

#MesueseAurela Elezaj
#MesueseAurela ElezajMesuese em Internet Juventinat Durrsak
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
 Ndërtimet me karakter Profan (laik)
 Ndërtimet me karakter Sakral (Kishtar)
 Prodhime të zejtarisë
 Veçori të qarkullimit monetar bizantin në Ilirinë
jugperendimore
 Fortifikimet e qyteteve:
 Gjatë shekujve IV-VI një numër i madh
sistemesh të tilla mbrojtëse, të organizuara
në forma të ndryshme, u ngriten në tërë
Ilirine bizantine.
 Qytetet kryesore ku u investua në fortifikime
nga ana e pushtetit qendror me fondet e
buxhetit janë: Justinian Prima (Caricin Grad,
në jug të Nishit), Dyrrah, Bylis, Butrint e
qytete të tjerë.
Ese Dhe Projekte Per Studentet
Ese Dhe Projekte Per Studentet
 Fortifikimet e qyteteve:
 Fortifikimet e tipit Kastella (Kështjella).
 Në mbrojtje të kufijve, si dhe për të kontrolluar
rrugët e brëndshme më të rëndësishme të Ilirisë,
kanë funksionuar një seri pikash fortifikimi,
kastella, me madhësi të ndryshme, formë
kryesisht katërkëndëshe, ose të ngjashme me të
e ndonjëherë, në përshtatje me terrenin, e
rrumbullakosur ose e çrregullt.
 Kishte kulla dhe hyrje të mbrojtura me hyrje kullë
ose dy kulla anësore. Kostoja e tyre ishte e lartë
pasi ishin ndërtime më moderne ushtarake.
Ese Dhe Projekte Per Studentet
 Fortifikimet e qyteteve:
 Gjatë periudhës së Konstandinit të Madh (310-
340 e.s.) u ngritën Kastrat në Pejë, Bushat, Vig,
Scampis, Paleokaster etj. Të gjitha ishin investim
nga buxheti i shtetit romak.
 Sipas Prokopit në të katër provincat ilire të
Dardanisë, Prevalit dhe të dy Epirëve nga
perandori Justiniani I (shek. VI e.s.) u
restautruan, ose u ngriten mbi 180 fortifikime.
 Këto sollën vende pune, injeksion pë zhvillim të
ekonomisë lokale e rajonale, zhvillim të bisnesit
të ndërtimit.
Ese Dhe Projekte Per Studentet
Ese Dhe Projekte Per Studentet
Ese Dhe Projekte Per Studentet
Ese Dhe Projekte Per Studentet
Ese Dhe Projekte Per Studentet
Ese Dhe Projekte Per Studentet
Ese Dhe Projekte Per Studentet
 Ndërtime qytetare:
 Në këtë periudhë kemi zvogëlimin e sipëfaqes së
qyteteve në raport me ato romake.
 Një pjesë e teatrove, amfiteatrove, stadiumeve,
tregjeve, banjove e godina të tjera të mëdha
publike u shkatërruan, ndërsa një pjesë tjetër e
tyre u rinovuan, ndonjëherë me përmasa më të
vogla. Shembull shumë i qartë në këtë drejtim do
të ishte qyteti Dyrrachionit.
 Në periudhën antike e vonë nuk ka ndonjë
novacion të veçantë në fushen e ndërtimeve.
Ese Dhe Projekte Per Studentet
 Sheshe - Forume – Kolona:
 Forumet dhe komplekset e mëdha ndërtimore të
periudhës antike e vonë, janë trashëguar nga
periudha më të hershme.
 Përjashtim bën vetëm sheshi qendror i qytetit të
Dyrrahut i cili ka formë të rrumbullakët
(Macellum/Forum ).
 I shtruar me pllaka mermeri prekonesian dhe i
rrethuar me një seri kolonash. Ka mundësi që
monumenti të jetë ngritur në kohën e perandorit
Anastas I (491-518), i cili bëri shpenzime të
mëdha për rindërtimin e qytetit të tij të lindjes,
ku ngriti dhe një mur të ri rrethues.
Ese Dhe Projekte Per Studentet
Macellum/Forum Macellum/Forum
Ese Dhe Projekte Per Studentet
Ese Dhe Projekte Per Studentet
Ese Dhe Projekte Per Studentet
 Rrugë:
 Të dhënat nga zbulimet arkeologjike, burimet
historike e epigrafike dëshmojnë për një
shfrytëzimin intensiv të rrugës Egnatia dhe
investime në ikonstruksion dhe mirëmbajtjen e
saj.
 Tregtoheshin mallra të ndryshme të prodhimit
romak dhe ato te vendeve ekzotike (prodhime të
farketarisë, qeramikës, qelqit, etj.).
 Rrugët e tjera e kishin humbur rëndësinë ose nuk
shfrytëzoheshin më.
Ese Dhe Projekte Per Studentet
 Nymfeu dhe termat:
 Nymfe ishin çezmet publike ku njerëzit pinin ujë.
Kur akuaduktet nuk përdoreshin më u ndërtuan
në shumë qytete çezma publike nga pushteti
qendror dhe lokal në shumë qytete të ilirisë.
 Termat vazhduan që të përdoreshin edhe në
periudhën antike të vonë. Ato ishin në pronësi të
shtetit ose të privatit. Risi ishte se tani termë
mund të kishin edhe personat privatë në banesën
e tyre. Këto ishin klasa të pasura me mundësi
investimi për të ngritur këto godina.
Ese Dhe Projekte Per Studentet
 Kishat:
 Pjesa më e madhe e kishave është zbuluar
brenda mureve rrethuese të qyteteve (butrint,
Bylis, Scodra etj) por krahas tyre jane
identifikuar edhe bazilika extraurbane (në
Lissus, Arapaj, Lin, Mesaplik, Amantia etj.).
 Në kishat e mëdha dhe luksoze, kolonat,
kapitelet, amboni dhe altari, importoheshin
nga ishujt Prokonezos (Marmara) ose
Propontis (deti Marmara) afër
Konstantinopojës (Stamboll).
Ese Dhe Projekte Per Studentet
 Kishat:
1. Ndërtimi i godinave ishte financuar nga buxheti i shtetit
Bizantin, nga vetë kisha ose nga individë privat.
2. Objekte të ndryshme si kapitelet, tavolina e altarit,
statuja, kollonat etj ishin importuar të gatshme ose
gjysëm të gatshme nga rajone të ndryshme të
perandorisë bizantine.
3. Kisha kishte në pronësi shumë toka bujqësore dhe
kafshë të ndryshme.
4. Në të gjithë perandorinë bizantine në shek. IV-VI e.s.
kisha merrte taksën e 1/10 e prodhimit mbi të gjithë
popullsinë.
5. Kisha nuk tatohej nga asnjë taksë e të shtetit bizantin.
6. Priftërinjt me ligjet e shtetit bizantin ishin pjesë e
administratës perandorake dhe merreshin edhe me
qeverisjen e vendit dhe ekonominë.
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
 Në këtë grup përfshihen objekte të
shumëllojshme, në përmasa të vogla dhe të
punuar me materiale të ndryshme: pajisje dhe
veshje liturgjike, dhurata dhe artikuj luksi,
sende të përdorimit të përditshëm, etj.
 Objektet janë përgatitur në argjend e më
rrallë, ar; përdorim të gjërë ka patur
gjithashtu bronxi, qelqi, gurë të ndryshëm,
baltë, copë leshi ose mëndafshi.
 Kur flasim për zejtarinë bizantine duhet të kemi
parasysh dy çështje: së pari, është e vështirë të
përcaktohet vendprodhimi i objekteve, mbasi
gjatë tregtisë ato kanë lëvizur në distanca të
largëta dhe së dyti artisti-prodhues mund të
ndryshonte lehtazi vendqendrimin e tij.
 Objektet prej argjendi, bie fjala, në një kohë më
të vonë mund të jenë shkrirë dhe ripërdorur për
të përgatitur diçka tjetër, prandaj dhe origjinalet
e ruajtura janë të rralla.
 Shkëmbimet tregtare në shek. IV-VI e.s.
orientohen në:
1. Greqia
2. Konstandinopoja
3. Longobardët (Italia Veriore)
4. Fiset gote (pjesa verilindore e ballkanit)
 Kemi një rritje e dukshme e prodhimit
vendas të zejtarisë në prodhimin e veglave
të punës, armëve dhe të e pajisje
ushtarake, stolive, poçaria etj (Dyrrah,
Scodra, Lis etj).
 Dyndja e Barbarëve:
 Shekuj IV-VI e.s. njihet edhe si periudha e
dyndjeve barbare të hunëve, gotëve,
avarëve, sllavëve, longobardëve etj.
 Pushtimet dhe luftrat ndikuan në uljen e
këmbimeve dhe tregtisë me Italinë Veriore,
Ballkanin Qendror e Lindor dhe Pjesët e tjera
të Europës.
 Rajonet tregtare me të cilën kryhej tregtia në
shek. IV-VI e.s. janë Konstandinopoja,
Greqia, Italia e Jugut, Mesdheu Lindor dhe
Afrika Veriore.
 Pasiguria që u ndje në rrugën Egnatia gjatë
kohës së migracionit të popujve solli si
rrjedhojë një rritje të dukshme të trafikut
detar.
 Në përballimin e fluksit të ri të qarkullimit
të mallrave më të favorizuarit ka qenë
portet e bregdetit adriatiko-jonian:
Dyrrahu, Olcinium, Aulona, Onchiamos etj.
 Gjatë periudhës së antikitetit të vonë linjat
më të rrahura detare ishin itineraret:
Dyrrhachion - Kërkyra – Patras - Korinth;
Dyrrhachion – Brindizi - Otranto;
Dyrrhachion – Olcinium - Ravena.
 Objektet, me prejardhje nga qendrat
prodhuese dhe tregtare te Mesdheut, të
zbuluara në qytete të Illyricumit Jug-
perendimor, mund t’i qemtosh në disa
aspekte:
 1-Në prodhimet e skulpturës dekorative
arkitektonike paleokristiane të porositura nga
ateliete e Egjeut (Prekonesi e Thasos).
 2- Amforat me prejardhje tipologjike
mesdhetare lindore (amfora e Samos, Puljeze,
Qipriote etj).
 3-Në prodhimet e argjendarisë bizantine të
përbëra nga stoli, tokëza, brosha, aplika etj.
vijnë nëpërmjet via Egnatias nga
Konstandinopoja, nga deti nga rajonet Afrikane
dhe pjesa lindore e Mesdheut.
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
 Provincat e Iliriciumit, Epirus Nova,
Epirus Vetus etj. si pjesë përbërëse e
Perandorisë Bizantine ishin nën
ndikimin e saj politik, ekonomik e
administrativ.
 Si të tilla në disa nga qytetet dhe
qendrat rurale të banuara të asaj kohe,
gërmimet arkeologjike të kryera në
vendin tonë, kanë nxjerrë në dritë një
material të konsiderueshëm me
monedha perandorake bizantine.
 Në periudhën e Anastasit I kishte vetëm
katër punishte në gjithë perandorinë.
 Por pushtimet e Justinianit I në Ballkan,
Afrikën e Veriut, Itali dhe Spanjë, sollën
si pasojë rritjen e numrit të tyre.
Punishtet kryesore në Lindje ishin ato të
kryeqytetit, Kostandinopojë, dhe
fqinjëve, Nikomedia dhe Kyziku në
pjesën Aziatike të Helespontit, Antioku
në Siri, Aleksandria në Egjypt, dhe
Selaniku në Ballkan.
 Punishtet kryesore perandorake në
perëndim ishin Kartagjena në Afrikën e
Veriut dhe Ravena në Adriatik.
 Shenjat e zakonshme të punishteve
vendoseshin kryesisht me shkurtimin
e emrit të vendit (p.sh. CON për
Kostandinopojën, NIKO për
Nikomedinë), të cilat përdoreshin më
shumë për prerjet prej bakri.
 ). Punishtet e mëdha u ndanë në
oficina, gjatë periudhës së vonë
romake dhe asaj të hershme
bizantine. Këto dallohen nëpërmjet
numrave grekë që vendoseshin nën
shenjën e vleftës: A alpha = 1, B beta
= 2 etj ( në Kostandinopojë ishin
pesë të tilla, A, B, Δ, Γ, Є ).
 Në periudhat e hershme legjendat janë
zakonisht në latinisht dhe ndjekin formulat e
periudhës së vonë romake.
 Titulli i dallueshëm perandorak mori formë
në shek. IV, me DN ( Dominus Noster, Zoti
ynë ), që i paraprin emrit të perandorit, dhe
PP ( Perpetus, i përjetshëm ) AVG ( Augustus
) që e ndjek atë.
 Termi latin augustus nuk e kaloi dot shek.
VIII, u zëvendësu në monedha nga një varg
termash ekuivalent në gerqisht si: despotes
(katalogu, nr 596-98), basileus ose
autokrator. Epitete të tilla si:” en Christo, en
Theo” ( në Krisht, në Zot ) janë mjaft të
përdorshme.
 Vetë poziconi gjeografik i provincave dhe i
themave në brigjet e Detit Adriatik, prania
e një ndër porteve më të mëdha të kohës –
ai i Dyrrhachionit, dhe e Via Egnatia-s
artieria kryesore lidhëse mes Lindjes e
Perëndimit, ndikoi në një zhvillim të
vrullshëm ekonomik dhe tregtar, e për
rrjedhojë dhe për një qarkullim të
monedhave perandorake.
 Në 498 me reformën monetare të Anastasi-
t I, u fut në qarkullim një monedhë prej
bakri e njohur si Follis. Kjo monedhë do të
ishte një ndër prerjet evidente në 6 shekujt
e periudhës së mesjetës së hershme.
 Numri i monedhave bizantine të gjendura në vendin
tonë është relativisht i madh. Gjeografikisht kemi një
shpërndarje të gjërë të vendgjetjeve të shtrira gati në
të gjithë territorin e Shqiperisë.
 Kjo shpërndarje nuk ka të njëjtin intensitet kudo.
 Vihet re një përqëndrim më i madh kryesisht në
Ultësirën bregdetarë dhe në mënyrë të veçantë në
qytetet Skodra, Lis, Dyrrah, Aulona, Buthrot. Këto ishin
qendrat kryesore dhe portet më të rëndësishme të
kohës për këtë provincë.
 Monedha e kësaj kohe gjenden edhe në gjithë krahinat
e brendshme të territorit tonë si: Pogradec, Korçë,
Krujë, Dajt etj. si dhe në qendërbanime të vogla të
fortifikuara apo kështjella në zona të thella malore.
 Në disa krahina të brendshme malore nuk janë gjetur,
tani për tani monedha bizantine.
 Monedhat bizantine të zbuluara në
territorin e Shqipërisë janë kataloguar
në disa faza:
 Në fazën e parë bëjnë pjesë monedhat
që nisin me Anastasi I (Follis me
shenjën M me vlerën 40 nummi)
 Faza e dytë i përket perandorit Justini-
n II
 Faza e tretë perandorit Justinianin I.
Vendin kryesor e zënë monedhat e
prera nga Justiniani I pasi janë zbuluar
në një numër më të madh në raport
me ato të dy perandorëve të tjerë.
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!
FALEMINDERIT
…#MesueseAurela…
1 de 53

Recomendados

Presentation1 por
Presentation1Presentation1
Presentation1Lo Ri
3.6K visualizações23 slides
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI.DETYRE NE HISTORI 10. QERSHOR 2013.XHENIS TRESKA, PATR... por
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI.DETYRE NE HISTORI 10. QERSHOR 2013.XHENIS TRESKA, PATR...GJIMNAZI ERNEST KOLIQI.DETYRE NE HISTORI 10. QERSHOR 2013.XHENIS TRESKA, PATR...
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI.DETYRE NE HISTORI 10. QERSHOR 2013.XHENIS TRESKA, PATR...SHKOLLA "ALBANET"
1.8K visualizações7 slides
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare por
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptareNdikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptare
Ndikimi i kultures osmane ne kulturen shqiptareExhitah Vasija
94.7K visualizações8 slides
ndertesat popullore korce *rafaela* por
ndertesat popullore korce *rafaela*ndertesat popullore korce *rafaela*
ndertesat popullore korce *rafaela*Vajza Vogel
1.7K visualizações27 slides
perendoria romake. por
perendoria romake.perendoria romake.
perendoria romake.Er Is
14.8K visualizações16 slides
Skulptura Greke - Prezantim por
Skulptura Greke - PrezantimSkulptura Greke - Prezantim
Skulptura Greke - PrezantimJusaWeb Dreni
4.8K visualizações30 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Colocar Sonidos En Un Blog por
Colocar Sonidos En Un BlogColocar Sonidos En Un Blog
Colocar Sonidos En Un Blogsheylamori
1.5K visualizações27 slides
Blogs Publicados por
Blogs PublicadosBlogs Publicados
Blogs Publicadossilvia astorga
452 visualizações1 slide
R&K Consulting Profile En por
R&K Consulting Profile EnR&K Consulting Profile En
R&K Consulting Profile EnKingsley Ma
393 visualizações13 slides
Atelier 23 VEM7 - Comment garder le contrôle de son établissement sur le web ? por
Atelier 23 VEM7 - Comment garder le contrôle de son établissement sur le web ?Atelier 23 VEM7 - Comment garder le contrôle de son établissement sur le web ?
Atelier 23 VEM7 - Comment garder le contrôle de son établissement sur le web ?Salon e-tourisme #VeM
849 visualizações33 slides
Cris tareaiglesia por
Cris tareaiglesiaCris tareaiglesia
Cris tareaiglesiaJuan Elias Gonzalez Perez
248 visualizações4 slides
Okos mastercard kártya - többet tud, mint gondolnád! por
Okos mastercard kártya - többet tud, mint gondolnád!Okos mastercard kártya - többet tud, mint gondolnád!
Okos mastercard kártya - többet tud, mint gondolnád!Csaba Németh
2.6K visualizações41 slides

Destaque(20)

Colocar Sonidos En Un Blog por sheylamori
Colocar Sonidos En Un BlogColocar Sonidos En Un Blog
Colocar Sonidos En Un Blog
sheylamori1.5K visualizações
Blogs Publicados por silvia astorga
Blogs PublicadosBlogs Publicados
Blogs Publicados
silvia astorga452 visualizações
R&K Consulting Profile En por Kingsley Ma
R&K Consulting Profile EnR&K Consulting Profile En
R&K Consulting Profile En
Kingsley Ma393 visualizações
Atelier 23 VEM7 - Comment garder le contrôle de son établissement sur le web ? por Salon e-tourisme #VeM
Atelier 23 VEM7 - Comment garder le contrôle de son établissement sur le web ?Atelier 23 VEM7 - Comment garder le contrôle de son établissement sur le web ?
Atelier 23 VEM7 - Comment garder le contrôle de son établissement sur le web ?
Salon e-tourisme #VeM849 visualizações
Okos mastercard kártya - többet tud, mint gondolnád! por Csaba Németh
Okos mastercard kártya - többet tud, mint gondolnád!Okos mastercard kártya - többet tud, mint gondolnád!
Okos mastercard kártya - többet tud, mint gondolnád!
Csaba Németh2.6K visualizações
Aliada open workshop spain por aliada project
Aliada open workshop spainAliada open workshop spain
Aliada open workshop spain
aliada project444 visualizações
Visita turística por Fuentemilanos por Esther Guijo Muñoz
Visita turística por FuentemilanosVisita turística por Fuentemilanos
Visita turística por Fuentemilanos
Esther Guijo Muñoz296 visualizações
Lorena proyecto de vida por lorepantoja21
Lorena proyecto de vidaLorena proyecto de vida
Lorena proyecto de vida
lorepantoja212K visualizações
KL Design Portfolio por mklovett
KL Design PortfolioKL Design Portfolio
KL Design Portfolio
mklovett427 visualizações
Libros de informática - abril 2012 por bibliounife
Libros de informática - abril 2012Libros de informática - abril 2012
Libros de informática - abril 2012
bibliounife326 visualizações
Plasticos por alvaro111111111
PlasticosPlasticos
Plasticos
alvaro111111111279 visualizações
Dns por payaya
DnsDns
Dns
payaya880 visualizações
12° Boletín de Tutorías, Mundo T. por Tutorias Uady
12° Boletín de Tutorías, Mundo T.12° Boletín de Tutorías, Mundo T.
12° Boletín de Tutorías, Mundo T.
Tutorias Uady1.1K visualizações
SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI - 3.ed.2010 (Jakob Lorber) por Simona P
SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI - 3.ed.2010 (Jakob Lorber)SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI - 3.ed.2010 (Jakob Lorber)
SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI - 3.ed.2010 (Jakob Lorber)
Simona P1.7K visualizações
Commerciale avec un "E" - Infographie de Salezeo por Salezeo
Commerciale avec un "E" - Infographie de SalezeoCommerciale avec un "E" - Infographie de Salezeo
Commerciale avec un "E" - Infographie de Salezeo
Salezeo1.3K visualizações
Modelim për Renditjen dhe Normimin e Sigurisë Financiare !!!! por #MesueseAurela Elezaj
Modelim për Renditjen dhe Normimin e Sigurisë Financiare !!!!Modelim për Renditjen dhe Normimin e Sigurisë Financiare !!!!
Modelim për Renditjen dhe Normimin e Sigurisë Financiare !!!!
#MesueseAurela Elezaj377 visualizações

Similar a EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!

ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI por
ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI
ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI #MesueseAurela Elezaj
10.2K visualizações14 slides
ESE QYTETI ANTIK …Durresi !! por
ESE QYTETI ANTIK …Durresi !!ESE QYTETI ANTIK …Durresi !!
ESE QYTETI ANTIK …Durresi !!#MesueseAurela Elezaj
6K visualizações14 slides
Iliria dhe organizimi politik i saj por
Iliria dhe organizimi politik i sajIliria dhe organizimi politik i saj
Iliria dhe organizimi politik i sajAsewqs Kiaq
2.5K visualizações15 slides
Veprimtari praktike 1 anisa por
Veprimtari praktike 1 anisaVeprimtari praktike 1 anisa
Veprimtari praktike 1 anisaAn An
7.6K visualizações11 slides
vendlindja ne kohet me te hershme por
vendlindja ne kohet me te hershmevendlindja ne kohet me te hershme
vendlindja ne kohet me te hershmekoralda
2.4K visualizações21 slides
Qyteterimi ilir !!!! por
Qyteterimi ilir !!!!Qyteterimi ilir !!!!
Qyteterimi ilir !!!!#MesueseAurela Elezaj
30.9K visualizações4 slides

Similar a EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!(20)

ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI por #MesueseAurela Elezaj
ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI
ESSE...QYTETI ANTIK DURRESI
#MesueseAurela Elezaj10.2K visualizações
Iliria dhe organizimi politik i saj por Asewqs Kiaq
Iliria dhe organizimi politik i sajIliria dhe organizimi politik i saj
Iliria dhe organizimi politik i saj
Asewqs Kiaq2.5K visualizações
Veprimtari praktike 1 anisa por An An
Veprimtari praktike 1 anisaVeprimtari praktike 1 anisa
Veprimtari praktike 1 anisa
An An7.6K visualizações
vendlindja ne kohet me te hershme por koralda
vendlindja ne kohet me te hershmevendlindja ne kohet me te hershme
vendlindja ne kohet me te hershme
koralda2.4K visualizações
Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptx por AleksandrosHodo
Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptxJeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptx
Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptx
AleksandrosHodo1.6K visualizações
Projekt ne guide turistike por Anisa 19
Projekt ne guide turistikeProjekt ne guide turistike
Projekt ne guide turistike
Anisa 1947.2K visualizações
7 por Algita Mesiti
77
7
Algita Mesiti219 visualizações
Historia e vlorës por Internet VloraAlb
Historia e vlorësHistoria e vlorës
Historia e vlorës
Internet VloraAlb587 visualizações
Historia e trevave shqiptare nepermjet kalave por Alimerko Brunilda
Historia e trevave shqiptare nepermjet kalaveHistoria e trevave shqiptare nepermjet kalave
Historia e trevave shqiptare nepermjet kalave
Alimerko Brunilda3.9K visualizações
rrugetimi i shqiperise ne be por klerina
rrugetimi i shqiperise ne berrugetimi i shqiperise ne be
rrugetimi i shqiperise ne be
klerina16.5K visualizações
Trashegimia shqiptare iris pojani final - State of the Art of World Heritage ... por UNESCO Venice Office
Trashegimia shqiptare iris pojani final - State of the Art of World Heritage ...Trashegimia shqiptare iris pojani final - State of the Art of World Heritage ...
Trashegimia shqiptare iris pojani final - State of the Art of World Heritage ...
UNESCO Venice Office4.1K visualizações
Iliret por Edlira Ekmekciu
IliretIliret
Iliret
Edlira Ekmekciu11K visualizações
Durrësi por Klarisa Klara
DurrësiDurrësi
Durrësi
Klarisa Klara3.2K visualizações
Scutari d'Albania - Shkodra e Shqipënisë por Lingua culture
Scutari d'Albania - Shkodra e Shqipënisë Scutari d'Albania - Shkodra e Shqipënisë
Scutari d'Albania - Shkodra e Shqipënisë
Lingua culture343 visualizações
Projekt-Arte por Tina Shemaj
Projekt-ArteProjekt-Arte
Projekt-Arte
Tina Shemaj11.2K visualizações
Miti i romes se trete por Xhejni Melonashi
Miti i romes se treteMiti i romes se trete
Miti i romes se trete
Xhejni Melonashi700 visualizações
Guida turistike e vlores letersi por Xhesika Merko
Guida turistike e vlores letersiGuida turistike e vlores letersi
Guida turistike e vlores letersi
Xhesika Merko5.4K visualizações

Mais de #MesueseAurela Elezaj

Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel" por
Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"#MesueseAurela Elezaj
61.3K visualizações9 slides
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit... por
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...#MesueseAurela Elezaj
3.5K visualizações8 slides
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona por
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona #MesueseAurela Elezaj
16.2K visualizações3 slides
Projekt : Fizike por
Projekt : Fizike Projekt : Fizike
Projekt : Fizike #MesueseAurela Elezaj
12K visualizações10 slides
Hamleti, model i analizës së veprës por
Hamleti, model i analizës së veprës Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës #MesueseAurela Elezaj
3K visualizações6 slides
Struktura për hartimin e planit edukativ por
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ#MesueseAurela Elezaj
15.2K visualizações18 slides

Mais de #MesueseAurela Elezaj(20)

Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel" por #MesueseAurela Elezaj
Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"
#MesueseAurela Elezaj61.3K visualizações
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit... por #MesueseAurela Elezaj
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
#MesueseAurela Elezaj3.5K visualizações
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona por #MesueseAurela Elezaj
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
#MesueseAurela Elezaj16.2K visualizações
Hamleti, model i analizës së veprës por #MesueseAurela Elezaj
Hamleti, model i analizës së veprës Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës
#MesueseAurela Elezaj3K visualizações
Struktura për hartimin e planit edukativ por #MesueseAurela Elezaj
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ
#MesueseAurela Elezaj15.2K visualizações
Statistike – Projekt matematike por #MesueseAurela Elezaj
Statistike – Projekt matematike Statistike – Projekt matematike
Statistike – Projekt matematike
#MesueseAurela Elezaj1.8K visualizações
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri. por #MesueseAurela Elezaj
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
#MesueseAurela Elezaj11.6K visualizações
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!! por #MesueseAurela Elezaj
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
#MesueseAurela Elezaj35K visualizações
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeç por #MesueseAurela Elezaj
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeçStudim rasti - mosha 5 – 9 vjeç
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeç
#MesueseAurela Elezaj6.2K visualizações
Shkëmbinjtë sedimentarë por #MesueseAurela Elezaj
Shkëmbinjtë sedimentarëShkëmbinjtë sedimentarë
Shkëmbinjtë sedimentarë
#MesueseAurela Elezaj10.7K visualizações
Testim : Teorema e Pitagores por #MesueseAurela Elezaj
Testim : Teorema e Pitagores Testim : Teorema e Pitagores
Testim : Teorema e Pitagores
#MesueseAurela Elezaj1.9K visualizações
UJERAT Lumenjtë/Liqenet por #MesueseAurela Elezaj
UJERAT Lumenjtë/LiqenetUJERAT Lumenjtë/Liqenet
UJERAT Lumenjtë/Liqenet
#MesueseAurela Elezaj10.7K visualizações
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON por #MesueseAurela Elezaj
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
#MesueseAurela Elezaj7.8K visualizações

EKONOMIA E ILYRICIUMIT !!!!

 • 2.  Ndërtimet me karakter Profan (laik)  Ndërtimet me karakter Sakral (Kishtar)  Prodhime të zejtarisë  Veçori të qarkullimit monetar bizantin në Ilirinë jugperendimore
 • 3.  Fortifikimet e qyteteve:  Gjatë shekujve IV-VI një numër i madh sistemesh të tilla mbrojtëse, të organizuara në forma të ndryshme, u ngriten në tërë Ilirine bizantine.  Qytetet kryesore ku u investua në fortifikime nga ana e pushtetit qendror me fondet e buxhetit janë: Justinian Prima (Caricin Grad, në jug të Nishit), Dyrrah, Bylis, Butrint e qytete të tjerë. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 4. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 5.  Fortifikimet e qyteteve:  Fortifikimet e tipit Kastella (Kështjella).  Në mbrojtje të kufijve, si dhe për të kontrolluar rrugët e brëndshme më të rëndësishme të Ilirisë, kanë funksionuar një seri pikash fortifikimi, kastella, me madhësi të ndryshme, formë kryesisht katërkëndëshe, ose të ngjashme me të e ndonjëherë, në përshtatje me terrenin, e rrumbullakosur ose e çrregullt.  Kishte kulla dhe hyrje të mbrojtura me hyrje kullë ose dy kulla anësore. Kostoja e tyre ishte e lartë pasi ishin ndërtime më moderne ushtarake. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 6.  Fortifikimet e qyteteve:  Gjatë periudhës së Konstandinit të Madh (310- 340 e.s.) u ngritën Kastrat në Pejë, Bushat, Vig, Scampis, Paleokaster etj. Të gjitha ishin investim nga buxheti i shtetit romak.  Sipas Prokopit në të katër provincat ilire të Dardanisë, Prevalit dhe të dy Epirëve nga perandori Justiniani I (shek. VI e.s.) u restautruan, ose u ngriten mbi 180 fortifikime.  Këto sollën vende pune, injeksion pë zhvillim të ekonomisë lokale e rajonale, zhvillim të bisnesit të ndërtimit. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 7. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 8. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 9. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 10. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 11. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 12. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 13.  Ndërtime qytetare:  Në këtë periudhë kemi zvogëlimin e sipëfaqes së qyteteve në raport me ato romake.  Një pjesë e teatrove, amfiteatrove, stadiumeve, tregjeve, banjove e godina të tjera të mëdha publike u shkatërruan, ndërsa një pjesë tjetër e tyre u rinovuan, ndonjëherë me përmasa më të vogla. Shembull shumë i qartë në këtë drejtim do të ishte qyteti Dyrrachionit.  Në periudhën antike e vonë nuk ka ndonjë novacion të veçantë në fushen e ndërtimeve. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 14.  Sheshe - Forume – Kolona:  Forumet dhe komplekset e mëdha ndërtimore të periudhës antike e vonë, janë trashëguar nga periudha më të hershme.  Përjashtim bën vetëm sheshi qendror i qytetit të Dyrrahut i cili ka formë të rrumbullakët (Macellum/Forum ).  I shtruar me pllaka mermeri prekonesian dhe i rrethuar me një seri kolonash. Ka mundësi që monumenti të jetë ngritur në kohën e perandorit Anastas I (491-518), i cili bëri shpenzime të mëdha për rindërtimin e qytetit të tij të lindjes, ku ngriti dhe një mur të ri rrethues. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 15. Macellum/Forum Macellum/Forum Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 16. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 17. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 18.  Rrugë:  Të dhënat nga zbulimet arkeologjike, burimet historike e epigrafike dëshmojnë për një shfrytëzimin intensiv të rrugës Egnatia dhe investime në ikonstruksion dhe mirëmbajtjen e saj.  Tregtoheshin mallra të ndryshme të prodhimit romak dhe ato te vendeve ekzotike (prodhime të farketarisë, qeramikës, qelqit, etj.).  Rrugët e tjera e kishin humbur rëndësinë ose nuk shfrytëzoheshin më. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 19.  Nymfeu dhe termat:  Nymfe ishin çezmet publike ku njerëzit pinin ujë. Kur akuaduktet nuk përdoreshin më u ndërtuan në shumë qytete çezma publike nga pushteti qendror dhe lokal në shumë qytete të ilirisë.  Termat vazhduan që të përdoreshin edhe në periudhën antike të vonë. Ato ishin në pronësi të shtetit ose të privatit. Risi ishte se tani termë mund të kishin edhe personat privatë në banesën e tyre. Këto ishin klasa të pasura me mundësi investimi për të ngritur këto godina. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 20.  Kishat:  Pjesa më e madhe e kishave është zbuluar brenda mureve rrethuese të qyteteve (butrint, Bylis, Scodra etj) por krahas tyre jane identifikuar edhe bazilika extraurbane (në Lissus, Arapaj, Lin, Mesaplik, Amantia etj.).  Në kishat e mëdha dhe luksoze, kolonat, kapitelet, amboni dhe altari, importoheshin nga ishujt Prokonezos (Marmara) ose Propontis (deti Marmara) afër Konstantinopojës (Stamboll). Ese Dhe Projekte Per Studentet
 • 21.  Kishat: 1. Ndërtimi i godinave ishte financuar nga buxheti i shtetit Bizantin, nga vetë kisha ose nga individë privat. 2. Objekte të ndryshme si kapitelet, tavolina e altarit, statuja, kollonat etj ishin importuar të gatshme ose gjysëm të gatshme nga rajone të ndryshme të perandorisë bizantine. 3. Kisha kishte në pronësi shumë toka bujqësore dhe kafshë të ndryshme. 4. Në të gjithë perandorinë bizantine në shek. IV-VI e.s. kisha merrte taksën e 1/10 e prodhimit mbi të gjithë popullsinë. 5. Kisha nuk tatohej nga asnjë taksë e të shtetit bizantin. 6. Priftërinjt me ligjet e shtetit bizantin ishin pjesë e administratës perandorake dhe merreshin edhe me qeverisjen e vendit dhe ekonominë.
 • 33.  Në këtë grup përfshihen objekte të shumëllojshme, në përmasa të vogla dhe të punuar me materiale të ndryshme: pajisje dhe veshje liturgjike, dhurata dhe artikuj luksi, sende të përdorimit të përditshëm, etj.  Objektet janë përgatitur në argjend e më rrallë, ar; përdorim të gjërë ka patur gjithashtu bronxi, qelqi, gurë të ndryshëm, baltë, copë leshi ose mëndafshi.
 • 34.  Kur flasim për zejtarinë bizantine duhet të kemi parasysh dy çështje: së pari, është e vështirë të përcaktohet vendprodhimi i objekteve, mbasi gjatë tregtisë ato kanë lëvizur në distanca të largëta dhe së dyti artisti-prodhues mund të ndryshonte lehtazi vendqendrimin e tij.  Objektet prej argjendi, bie fjala, në një kohë më të vonë mund të jenë shkrirë dhe ripërdorur për të përgatitur diçka tjetër, prandaj dhe origjinalet e ruajtura janë të rralla.
 • 35.  Shkëmbimet tregtare në shek. IV-VI e.s. orientohen në: 1. Greqia 2. Konstandinopoja 3. Longobardët (Italia Veriore) 4. Fiset gote (pjesa verilindore e ballkanit)  Kemi një rritje e dukshme e prodhimit vendas të zejtarisë në prodhimin e veglave të punës, armëve dhe të e pajisje ushtarake, stolive, poçaria etj (Dyrrah, Scodra, Lis etj).
 • 36.  Dyndja e Barbarëve:  Shekuj IV-VI e.s. njihet edhe si periudha e dyndjeve barbare të hunëve, gotëve, avarëve, sllavëve, longobardëve etj.  Pushtimet dhe luftrat ndikuan në uljen e këmbimeve dhe tregtisë me Italinë Veriore, Ballkanin Qendror e Lindor dhe Pjesët e tjera të Europës.  Rajonet tregtare me të cilën kryhej tregtia në shek. IV-VI e.s. janë Konstandinopoja, Greqia, Italia e Jugut, Mesdheu Lindor dhe Afrika Veriore.
 • 37.  Pasiguria që u ndje në rrugën Egnatia gjatë kohës së migracionit të popujve solli si rrjedhojë një rritje të dukshme të trafikut detar.  Në përballimin e fluksit të ri të qarkullimit të mallrave më të favorizuarit ka qenë portet e bregdetit adriatiko-jonian: Dyrrahu, Olcinium, Aulona, Onchiamos etj.  Gjatë periudhës së antikitetit të vonë linjat më të rrahura detare ishin itineraret: Dyrrhachion - Kërkyra – Patras - Korinth; Dyrrhachion – Brindizi - Otranto; Dyrrhachion – Olcinium - Ravena.
 • 38.  Objektet, me prejardhje nga qendrat prodhuese dhe tregtare te Mesdheut, të zbuluara në qytete të Illyricumit Jug- perendimor, mund t’i qemtosh në disa aspekte:  1-Në prodhimet e skulpturës dekorative arkitektonike paleokristiane të porositura nga ateliete e Egjeut (Prekonesi e Thasos).  2- Amforat me prejardhje tipologjike mesdhetare lindore (amfora e Samos, Puljeze, Qipriote etj).  3-Në prodhimet e argjendarisë bizantine të përbëra nga stoli, tokëza, brosha, aplika etj. vijnë nëpërmjet via Egnatias nga Konstandinopoja, nga deti nga rajonet Afrikane dhe pjesa lindore e Mesdheut.
 • 43.  Provincat e Iliriciumit, Epirus Nova, Epirus Vetus etj. si pjesë përbërëse e Perandorisë Bizantine ishin nën ndikimin e saj politik, ekonomik e administrativ.  Si të tilla në disa nga qytetet dhe qendrat rurale të banuara të asaj kohe, gërmimet arkeologjike të kryera në vendin tonë, kanë nxjerrë në dritë një material të konsiderueshëm me monedha perandorake bizantine.
 • 44.  Në periudhën e Anastasit I kishte vetëm katër punishte në gjithë perandorinë.  Por pushtimet e Justinianit I në Ballkan, Afrikën e Veriut, Itali dhe Spanjë, sollën si pasojë rritjen e numrit të tyre. Punishtet kryesore në Lindje ishin ato të kryeqytetit, Kostandinopojë, dhe fqinjëve, Nikomedia dhe Kyziku në pjesën Aziatike të Helespontit, Antioku në Siri, Aleksandria në Egjypt, dhe Selaniku në Ballkan.  Punishtet kryesore perandorake në perëndim ishin Kartagjena në Afrikën e Veriut dhe Ravena në Adriatik.
 • 45.  Shenjat e zakonshme të punishteve vendoseshin kryesisht me shkurtimin e emrit të vendit (p.sh. CON për Kostandinopojën, NIKO për Nikomedinë), të cilat përdoreshin më shumë për prerjet prej bakri.  ). Punishtet e mëdha u ndanë në oficina, gjatë periudhës së vonë romake dhe asaj të hershme bizantine. Këto dallohen nëpërmjet numrave grekë që vendoseshin nën shenjën e vleftës: A alpha = 1, B beta = 2 etj ( në Kostandinopojë ishin pesë të tilla, A, B, Δ, Γ, Є ).
 • 46.  Në periudhat e hershme legjendat janë zakonisht në latinisht dhe ndjekin formulat e periudhës së vonë romake.  Titulli i dallueshëm perandorak mori formë në shek. IV, me DN ( Dominus Noster, Zoti ynë ), që i paraprin emrit të perandorit, dhe PP ( Perpetus, i përjetshëm ) AVG ( Augustus ) që e ndjek atë.  Termi latin augustus nuk e kaloi dot shek. VIII, u zëvendësu në monedha nga një varg termash ekuivalent në gerqisht si: despotes (katalogu, nr 596-98), basileus ose autokrator. Epitete të tilla si:” en Christo, en Theo” ( në Krisht, në Zot ) janë mjaft të përdorshme.
 • 47.  Vetë poziconi gjeografik i provincave dhe i themave në brigjet e Detit Adriatik, prania e një ndër porteve më të mëdha të kohës – ai i Dyrrhachionit, dhe e Via Egnatia-s artieria kryesore lidhëse mes Lindjes e Perëndimit, ndikoi në një zhvillim të vrullshëm ekonomik dhe tregtar, e për rrjedhojë dhe për një qarkullim të monedhave perandorake.  Në 498 me reformën monetare të Anastasi- t I, u fut në qarkullim një monedhë prej bakri e njohur si Follis. Kjo monedhë do të ishte një ndër prerjet evidente në 6 shekujt e periudhës së mesjetës së hershme.
 • 48.  Numri i monedhave bizantine të gjendura në vendin tonë është relativisht i madh. Gjeografikisht kemi një shpërndarje të gjërë të vendgjetjeve të shtrira gati në të gjithë territorin e Shqiperisë.  Kjo shpërndarje nuk ka të njëjtin intensitet kudo.  Vihet re një përqëndrim më i madh kryesisht në Ultësirën bregdetarë dhe në mënyrë të veçantë në qytetet Skodra, Lis, Dyrrah, Aulona, Buthrot. Këto ishin qendrat kryesore dhe portet më të rëndësishme të kohës për këtë provincë.  Monedha e kësaj kohe gjenden edhe në gjithë krahinat e brendshme të territorit tonë si: Pogradec, Korçë, Krujë, Dajt etj. si dhe në qendërbanime të vogla të fortifikuara apo kështjella në zona të thella malore.  Në disa krahina të brendshme malore nuk janë gjetur, tani për tani monedha bizantine.
 • 49.  Monedhat bizantine të zbuluara në territorin e Shqipërisë janë kataloguar në disa faza:  Në fazën e parë bëjnë pjesë monedhat që nisin me Anastasi I (Follis me shenjën M me vlerën 40 nummi)  Faza e dytë i përket perandorit Justini- n II  Faza e tretë perandorit Justinianin I. Vendin kryesor e zënë monedhat e prera nga Justiniani I pasi janë zbuluar në një numër më të madh në raport me ato të dy perandorëve të tjerë.