O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

по 4 клас

  • Entre para ver os comentários

по 4 клас

  1. 1. Природата на България ОбобщениеИме:_____________________________________ Клас:______________ Дата:___________ Запомни най-важното! България е държава от Югоизточна Европа. Намира се на Балканския полуостров, на прехода между Европа и Азия. Граничи с Румъния, Турция, Гърция, Македония и Сърбия и Черна гора. Природата е много разнообразна. Има четири годишни времена. Стара планина разделя страната на две големи области – Северна и Южна България. 1.Научи ли новите думи? А) поле, оградено от всички страни с 5 планини ___________________________ Б) умалено изображение на земната повърхност ________________________ Думи за попълване: карта, проход, В) най-горната част на планината, котловина, полуостров, плато, било, където са върховете й _______________ резерват Г) понижение в планината, удобно за преминаване _______________________ Д) суша, оградена от три страни с вода __________________________________ 2.Попълни пропуснатото в текста: България заема важно място в ____________________________________________ и на ____________________________________________________полуостров. Страната има _______________________________ и __________________________ природа. Разполага с разнообразни, но малки водни източници. По-големите български реки са: __________________________________________________________________________ Дунавската равнина е най-______________________ природна област в България. Тя е много _________________________. Горнотракийската низина е по-равна, по-ниска и по-топла от _______________________________________________. Най-високата 20 планина в България и на Балканския полуостров е _____________________________. Тя е богата на __________________________________________________. Втората по височина планина е ____________________, а Стара планина е най-______________. Задбалканските котловини са разположени между __________________________ и __________________________________. Карловското и Казанлъшкото поле се славят като ____________________________________________________ на България. Национално богатство и морска врата към света е _______________________________. 3. Коя дума не е на мястото си? Защо? А) Струма, Арда, Марица, Стара планина - _____________________________________ Б) Рила, Пирин, Искър, Родопи - ______________________________________________ 4 В) Мусала, Черно море, Вихрен, Ботев - ________________________________________ Г) въглища, мрамор, руди, еделвайс - __________________________________________ Йорданка Първанова СОУ”Любен Каравелов” - Димитровград
  2. 2. Природата на България ОбобщениеИме:_____________________________________ Клас:______________ Дата:___________4. Коя от посочените реки не извира от Рила? а) Марица б) Искър в) Струма г) Места 15. През Задбалканските котловини преминава важен ЖП път от София за: а) Пловдив б) Русе в) Бургас г) Кюстендил 16. Край кой от градовете има големи оранжерии? а) Стара Загора б) Пазарджик в) Пловдив г) Ямбол 17. Край кой от градовете има лечебни извори и се е превърнал в целогодишенкурорт? 1 а) Смолян б) Кърджали в) Асеновград г) Велинград8. Коя от реките се влива в морето? а) Арда б) Велека в) Осъм г) Тунджа 19. Коя от посочените двойки „планина-връх” е вярна? а) Пирин – Черни връх; б) Средна гора – Мусала; 1 в) Стара планина – Ботев; г) Рила – Вихрен10. Изброй по двама известни български творци: а) писатели и поети - ____________________________________________________ б) художници - _________________________________________________________ 8 в) певци - ______________________________________________________________ г) актьори - _____________________________________________________________Макс.брой точки: 43 скала оценяване 6 43 - 41 точки 5½ 40 - 37 точки 5 36 - 34 точки 4½ 33 - 30 точки 4 29 - 27 точки 3½ 26 - 23 точки 3 22 - 19 точки 2½ 18 - 15 точки 2 14 и по-малко точки Проверил: .................................... . Й.Първанова Йорданка Първанова СОУ”Любен Каравелов” - Димитровград

×