Termoregulacija 0

A

enviroment

TERMOREGULACIJA
Životinje su izložene neprekidnoj promeni faktora spoljašnje sredine. Životinje
različito reaguju na te promene pa ih delimo na
- konformiste – unutrašnja sredina se menja paralelno sa promenom faktora
spoljašnje sredine - sunđeri
- regulatore – bez obzira na promenu faktora sredine održavaju svoje
fiziološko stanje
Ova podela se može odnositi na više faktora spoljašnje sredine ili samo na
jedan.
U odnosu na sposobnost održavanja stalne telesne temperature, razlikujemo dve
grupe životinja:
- poikilotermi – najveći broje životinja nije u stanju da održi stalnu telesnu
temperaturu, pa imaju promenljivu temperaturu tela. Njihova temperatura zavisi
od: temperature spoljašnje sredine, aktivnosti, izloženosti sunčevoj radijaciji
(može podići T – važno za organizme severnih predela), vlažnost vazduha, boje
tela...
- homeotermi – manja grupa životinja – ptice i sisari, koja je u evoluciji stekla
regulacione mehanizme. Ovi regulacioni mehanizmi održavaju ravnotežu izmešu
toplotne proizvodnje i odavanja toplote.
Mehanizmi termoregulacije
1. HEMIJSKI – regulišu proizvodnju toplote
2. FIZIČKI – regulišu odavanje toplote
Hemijski mehanizmi
Centar za termoregulaciju je u hipotalamusu. U njega stižu informacije iz
termoreceptora kože i obaveštavaju ga o T spoljašnje sredine. U samom centru
su neuroni osetljivi na toplotu. U slučaju pada T ovaj centar šalje signale do
unutrašnjih organa a oni reaguju pojačanim sagorevanjem materija (jetra ima
veliku ulogu – centar za razlaganje materija i proizvodnje toplote). Ako je velika
hladnoća ovaj centar šalje impulse u mišiće pa dolazi do pojačanog rada mišića-
drhtavica, cvokotanje a utiče i na voljni rad mišića: trčanje, trljanje ruku što
podiže T tela.
Fizički mehanizmi
Regulacija odavanja T se ostvaruje:
- promenom protoka krvi kroz periferne krvne sudove (na hladnom se
sužavaju a na T šire)
- odavanjem vode preko kože i pluća- znojenje, isparavanje, dahtanje kod
pasa (ima malo znojnih žlezda – samo na stopalu dok konj ima na celoj P
tela).
- Potkožno masno tkivo služi kao termoizolator. Mast zrači toplotu 3x
sporije.
- Perje, dlaka, odeća
Temperaturne granice termoregulacije
Za svakog homeoterma postoje temperaturne granice spoljašnje T u okviru kojih
održava stalnu telesnu T. Na primer:pacov – gornja KT 32-35, donja KT -25.
Iznad te T, T tela raste odnosno opada zajedno sa T sredine. To su donja i
gornja kritična T.
Grafik.
Evolucija termoregulacije
Kod primitivnih sisara – kljunara (32) i torbara (29) T tela je nešto niža.
Imaju dobro razvijene mehanizme hemijske trmoregulacije (dobro regulišu
proizvodnju toplote) ali ne i mehanizme fizičke termoregulacioje – nemaju znojne
žlezde i slabo je razvijen periferni krvotok. Na osnovu toga se smatra da je
hemijska termoregulacija filogenetski starija.
Ontogenetsko rezviće homeotermije ide u prilog prethodnoj tvrdnji.
Embrioni ptica i sisara se pre rođenja (izleganja) nalaze u uslovima stalne T ( u telu
majke, ležanje na jajima). Pile u jajetu se ponaša kao poikiloterm a pri izleganju
kao homeoterm ali ne sa potpuno stabilnom T. Ono ima mehanizme hemijske
termoregulacije ali ne i mehanizme fizičke termoregulacije ( perje).
Mladunci nekih sisara dolaze na svet nagi i zatvorenih očiju (miš, pacov, zec).
Njima je potrebna nega majke jer ni hemijski ni fizički mehanizmi nisu dovoljno
razvijeni. Uspostavljanje termoregulacije traje kod: zeca 11 dana, pacova 20
dana a kod deteta skoro godinu dana.
Pčele su kao pojedinačne jedinke poikilotermi ali se kao društvo u košnici
ponašaju kao homeotermi i u košnici imaju stalnu T koja optimalno iznosi 30 i ne
pada čak ni zimi ispod 15. Kada padne na 15 nastaje nemir, tako da je pčele dižu
od 25 – 26.
Hibernacija i estivacija
Neki sisari (slepi miševi, glodari-hrčak, bubojedi-jež i zveri-medved) padaju u
zimski san – hibernaciju kada im T tela pada do određene granice, ne kreću se.
Pre sna ove životinje stiču masne naslage, povećava se količina glikogena
(endogena ishrana). San traje nekoliko meseci i ove životinje su u proleće
mršave. Od aprila do oktobra tekunice su homeotermi a kada padne u zimski san
T tela pada sa T sredine ali ne potpuno(kada padne počinje termogeneza).
U periodu suše i kada nema hrane u toku leta neke životinje padaju u letnji san –
estivaciju – turkestanska tekunica.
Pitanja:
1. Koje životinje nazivamo konformistima a koje regulatorima i zašto?
2. Definiši pojam homeostaze i zašto je važna za organizme?
3. Objasni jedan primer negativne povratne sprege.
4. Objasni jedan primer pozitivne povratne sprege.
5. Šta su poikilotermi a šta homeotermi?
6. Kako funkcionišu mehanizmi hemijske termoregulacije?
7. Kako funkcionišu mehanizmi fizičke termoregulacije?
8. Šta su temperaturne granice homeotermije?
9. Koji mehanizmi termoregulacije su evolutivno stariji?
10. Navedi neke primere ontogenetskog razvića termoregulacije.

Recomendados

Disanje i transpiracijaDisanje i transpiracija
Disanje i transpiracijaIvana Damnjanović
40.4K visualizações13 slides
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistemIvana Damnjanović
50.2K visualizações20 slides
Deoba ćelijeDeoba ćelije
Deoba ćelijeIvana Damnjanović
16.3K visualizações23 slides
OplođenjeOplođenje
OplođenjeIvana Damnjanović
20.1K visualizações20 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Endokrine žlezdeEndokrine žlezde
Endokrine žlezdedr Šarac
12.1K visualizações94 slides
ĆelijaĆelija
ĆelijaIvana Damnjanović
20.2K visualizações16 slides
Sistem organa za cirkulacijuSistem organa za cirkulaciju
Sistem organa za cirkulacijuSanja Stefanović
22.2K visualizações43 slides
Čulni sistem čovekaČulni sistem čoveka
Čulni sistem čovekaIvana Damnjanović
46.7K visualizações28 slides

Mais procurados(20)

Endokrine žlezdeEndokrine žlezde
Endokrine žlezde
dr Šarac12.1K visualizações
ĆelijaĆelija
Ćelija
Ivana Damnjanović20.2K visualizações
Sistem organa za cirkulacijuSistem organa za cirkulaciju
Sistem organa za cirkulaciju
Sanja Stefanović22.2K visualizações
Razlike između biljne i životinjske ćelijeRazlike između biljne i životinjske ćelije
Razlike između biljne i životinjske ćelije
Ivana Damnjanović79.2K visualizações
Čulni sistem čovekaČulni sistem čoveka
Čulni sistem čoveka
Ivana Damnjanović46.7K visualizações
Sistem organa za izlučivanjeSistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanje
Ivana Damnjanović65.7K visualizações
ĆelijaĆelija
Ćelija
Ena Horvat9.7K visualizações
FotosintezaFotosinteza
Fotosinteza
Ivana Damnjanović32K visualizações
EkosistemEkosistem
Ekosistem
Ivana Damnjanović35.2K visualizações
MetabolizamMetabolizam
Metabolizam
Klara Kakučka15.1K visualizações
Zivotni procesi, 5. razredZivotni procesi, 5. razred
Zivotni procesi, 5. razred
plavaplaneta29.2K visualizações
Celijske organele- mitohondrije hloroplastiCelijske organele- mitohondrije hloroplasti
Celijske organele- mitohondrije hloroplasti
Ljubica Lalić Profesorski Profil17.8K visualizações
Organizacija tela životinjaOrganizacija tela životinja
Organizacija tela životinja
Ivana Damnjanović16.7K visualizações
Biljna i zivotinjska celijaBiljna i zivotinjska celija
Biljna i zivotinjska celija
Tanja Jovanović23.6K visualizações
Fotosinteza, disanje i transpiracijaFotosinteza, disanje i transpiracija
Fotosinteza, disanje i transpiracija
Tanja Jovanović14.2K visualizações
Geološka dobaGeološka doba
Geološka doba
Ena Horvat23.4K visualizações

Destaque

Raspored casovaRaspored casova
Raspored casovaDragana Matić
530 visualizações2 slides
Tomislav Babić, 6b - KanadaTomislav Babić, 6b - Kanada
Tomislav Babić, 6b - KanadaMoja Geografija
2.8K visualizações8 slides
Uredjaji i oprema ya opsluzivanje vozilaUredjaji i oprema ya opsluzivanje vozila
Uredjaji i oprema ya opsluzivanje vozilaigoriv
5.2K visualizações6 slides
Kanada!Kanada!
Kanada!Драган Грујичић
2.2K visualizações12 slides
KanadaKanada
KanadaIgor Tutiš
3.2K visualizações25 slides

Destaque(18)

Raspored casovaRaspored casova
Raspored casova
Dragana Matić530 visualizações
Tomislav Babić, 6b - KanadaTomislav Babić, 6b - Kanada
Tomislav Babić, 6b - Kanada
Moja Geografija2.8K visualizações
Uredjaji i oprema ya opsluzivanje vozilaUredjaji i oprema ya opsluzivanje vozila
Uredjaji i oprema ya opsluzivanje vozila
igoriv5.2K visualizações
Kanada!Kanada!
Kanada!
Драган Грујичић2.2K visualizações
KanadaKanada
Kanada
Igor Tutiš3.2K visualizações
čUlo vida (2)čUlo vida (2)
čUlo vida (2)
TozaNS 10.9K visualizações
Marko Hanuljak, 6b - KanadaMarko Hanuljak, 6b - Kanada
Marko Hanuljak, 6b - Kanada
Moja Geografija3.5K visualizações
KanadaKanada
Kanada
Andjela Tosic3.2K visualizações
SADSAD
SAD
Tanja Milanović9K visualizações
KanadaKanada
Kanada
Tanja Milanović15.1K visualizações
Kanada - Saša StojanovićKanada - Saša Stojanović
Kanada - Saša Stojanović
Edukacija Obrazovni portal4.5K visualizações
Mane i oboljenja okaMane i oboljenja oka
Mane i oboljenja oka
Ena Horvat33.4K visualizações
Čulni sistemČulni sistem
Čulni sistem
Ena Horvat37.3K visualizações
Čulo vidaČulo vida
Čulo vida
Ena Horvat44.1K visualizações
Čulo mirisa i ukusaČulo mirisa i ukusa
Čulo mirisa i ukusa
Ena Horvat37K visualizações
Povratne i nepovratne promenePovratne i nepovratne promene
Povratne i nepovratne promene
TozaNS 19.1K visualizações
KanadaKanada
Kanada
maki_jb3.2K visualizações

Termoregulacija 0

  • 1. TERMOREGULACIJA Životinje su izložene neprekidnoj promeni faktora spoljašnje sredine. Životinje različito reaguju na te promene pa ih delimo na - konformiste – unutrašnja sredina se menja paralelno sa promenom faktora spoljašnje sredine - sunđeri - regulatore – bez obzira na promenu faktora sredine održavaju svoje fiziološko stanje Ova podela se može odnositi na više faktora spoljašnje sredine ili samo na jedan. U odnosu na sposobnost održavanja stalne telesne temperature, razlikujemo dve grupe životinja: - poikilotermi – najveći broje životinja nije u stanju da održi stalnu telesnu temperaturu, pa imaju promenljivu temperaturu tela. Njihova temperatura zavisi od: temperature spoljašnje sredine, aktivnosti, izloženosti sunčevoj radijaciji (može podići T – važno za organizme severnih predela), vlažnost vazduha, boje tela... - homeotermi – manja grupa životinja – ptice i sisari, koja je u evoluciji stekla regulacione mehanizme. Ovi regulacioni mehanizmi održavaju ravnotežu izmešu toplotne proizvodnje i odavanja toplote. Mehanizmi termoregulacije 1. HEMIJSKI – regulišu proizvodnju toplote 2. FIZIČKI – regulišu odavanje toplote Hemijski mehanizmi Centar za termoregulaciju je u hipotalamusu. U njega stižu informacije iz termoreceptora kože i obaveštavaju ga o T spoljašnje sredine. U samom centru su neuroni osetljivi na toplotu. U slučaju pada T ovaj centar šalje signale do unutrašnjih organa a oni reaguju pojačanim sagorevanjem materija (jetra ima veliku ulogu – centar za razlaganje materija i proizvodnje toplote). Ako je velika hladnoća ovaj centar šalje impulse u mišiće pa dolazi do pojačanog rada mišića-
  • 2. drhtavica, cvokotanje a utiče i na voljni rad mišića: trčanje, trljanje ruku što podiže T tela. Fizički mehanizmi Regulacija odavanja T se ostvaruje: - promenom protoka krvi kroz periferne krvne sudove (na hladnom se sužavaju a na T šire) - odavanjem vode preko kože i pluća- znojenje, isparavanje, dahtanje kod pasa (ima malo znojnih žlezda – samo na stopalu dok konj ima na celoj P tela). - Potkožno masno tkivo služi kao termoizolator. Mast zrači toplotu 3x sporije. - Perje, dlaka, odeća Temperaturne granice termoregulacije Za svakog homeoterma postoje temperaturne granice spoljašnje T u okviru kojih održava stalnu telesnu T. Na primer:pacov – gornja KT 32-35, donja KT -25. Iznad te T, T tela raste odnosno opada zajedno sa T sredine. To su donja i gornja kritična T. Grafik. Evolucija termoregulacije Kod primitivnih sisara – kljunara (32) i torbara (29) T tela je nešto niža. Imaju dobro razvijene mehanizme hemijske trmoregulacije (dobro regulišu proizvodnju toplote) ali ne i mehanizme fizičke termoregulacioje – nemaju znojne
  • 3. žlezde i slabo je razvijen periferni krvotok. Na osnovu toga se smatra da je hemijska termoregulacija filogenetski starija. Ontogenetsko rezviće homeotermije ide u prilog prethodnoj tvrdnji. Embrioni ptica i sisara se pre rođenja (izleganja) nalaze u uslovima stalne T ( u telu majke, ležanje na jajima). Pile u jajetu se ponaša kao poikiloterm a pri izleganju kao homeoterm ali ne sa potpuno stabilnom T. Ono ima mehanizme hemijske termoregulacije ali ne i mehanizme fizičke termoregulacije ( perje). Mladunci nekih sisara dolaze na svet nagi i zatvorenih očiju (miš, pacov, zec). Njima je potrebna nega majke jer ni hemijski ni fizički mehanizmi nisu dovoljno razvijeni. Uspostavljanje termoregulacije traje kod: zeca 11 dana, pacova 20 dana a kod deteta skoro godinu dana. Pčele su kao pojedinačne jedinke poikilotermi ali se kao društvo u košnici ponašaju kao homeotermi i u košnici imaju stalnu T koja optimalno iznosi 30 i ne pada čak ni zimi ispod 15. Kada padne na 15 nastaje nemir, tako da je pčele dižu od 25 – 26. Hibernacija i estivacija Neki sisari (slepi miševi, glodari-hrčak, bubojedi-jež i zveri-medved) padaju u zimski san – hibernaciju kada im T tela pada do određene granice, ne kreću se. Pre sna ove životinje stiču masne naslage, povećava se količina glikogena (endogena ishrana). San traje nekoliko meseci i ove životinje su u proleće mršave. Od aprila do oktobra tekunice su homeotermi a kada padne u zimski san T tela pada sa T sredine ali ne potpuno(kada padne počinje termogeneza). U periodu suše i kada nema hrane u toku leta neke životinje padaju u letnji san – estivaciju – turkestanska tekunica. Pitanja: 1. Koje životinje nazivamo konformistima a koje regulatorima i zašto? 2. Definiši pojam homeostaze i zašto je važna za organizme?
  • 4. 3. Objasni jedan primer negativne povratne sprege. 4. Objasni jedan primer pozitivne povratne sprege. 5. Šta su poikilotermi a šta homeotermi? 6. Kako funkcionišu mehanizmi hemijske termoregulacije? 7. Kako funkcionišu mehanizmi fizičke termoregulacije? 8. Šta su temperaturne granice homeotermije? 9. Koji mehanizmi termoregulacije su evolutivno stariji? 10. Navedi neke primere ontogenetskog razvića termoregulacije.