O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ZHVILLIMI I URBANIZMIT NE EUROPE DHE NE AMERIKE

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 34 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

ZHVILLIMI I URBANIZMIT NE EUROPE DHE NE AMERIKE

 1. 1.  Urbanizimi është proces i rritjes së popullatës urbane,i zgjërimit fizik e hapësinor të qyteteve dhe i mënyrës urbane të jetesës. Urbanizimi shihet si një mënyrë për të përmirësuar qytetërimin, duke i sjellë atij më shumë progres dhe zhvillim. Me rritjen e industrisë, krahut të lirë të punës, kompanive zinxhirë, tregtisë së përbashkët dhe ndikimeve globaliste, duket se urbanizimi po e tërheq gjithë popullsinë drejt tij, përfshirë edhe atë të fshatit. Por, në ç’shkallë ndikon urbanizimi që këta njerëz të civilizohen dhe të bëhen pjesë e një qytetërimi të ri, sot kjo është e vështirë të përcaktohet. Urbanizimi sjell zhvillim industrial dhe mirëqenie ekonomike, por jo kulturë shoqërore, që është thelbi i një qytetërimi. Pra, urbanizimi i shërben qytetërimit në të dy kahet e tij; ndihmës, por edhe trazues i qytetërimit të vërtetë.
 2. 2.  Tregues i matjes së urbanizimit zakonisht merret pjesëmarrja e popullsisë e cila jeton në qytete ndaj popullsisë gjithsej.Në disa vende statusi i qyteteve caktohet me aktet juridike e diku me numër të popullsisë,e ndonjëherë përdoren kriteret e kombinuara, si:madhësia e vendbanimit,% e popullsisë bujqësore,dendësia e popullsisë,distanca mes shtëpive me ujësjellës e kanalizim etj. Në intensitetin e urbanizimit ndikojnë rritja e shpejtë e popullsisë, ndryshimet në strukturën ekonomike,migrimet etj.Industrializimi ishte faktori kryesor i cili e përshpejtoi procesin e urbanizimit.Procesi i urbanizimit në botë u zgjërua shpejt.
 3. 3.  Në vitin 1800 në qytete jetonte 3.2% e popullsisë,në vitin 1850 rreth 6% ,në vitin 1900 rreth 12%, në vitin 1950 u rrit për 10 herë (29.8%), ndërsa në vitin 1995 në qytete jetonin 45% e popullsisë botërore.Vendet e zhvilluara kanë arritur nivelin e lartë të urbanizimit (mbi 70%) dhe tani kanë rritje të vogël të popullsisë urbane. Në vendet në zhvillim rritja e popullsisë është shumë e lartë (8-14% në vjet) duke arritur dyfishin e popullsisë brenda një dekade.Në qytete tash jetojnë 2/3 e popullsisë urbane e shteteve në zhvillim, në vitin 2015 do të jenë ¾ dhe në vitin 2025 4/5 e popullsisë urbane do të jetojnë në shtetet në zhvillim.
 4. 4.  Në vendet perëndimore qytetërimi ndjehet i konsoliduar me zhvillimin urban të tij; kurse në vendet në zhvillim, tiparet e urbanizimit janë duke e tërhequr masën më shumë sesa qytetërimi brenda tij.Ndryshimet në mes popullsisë urbane dhe asaj rurale.Zhvendosja e popullsisë në kryeqytet shpesh është edhe anarkike, e pakontrolluara dhe e pamundur për t’u kontrolluar nga shteti apo për t’u rregulluar nga normat e qytetërimit.
 5. 5.  Urbanizimi ka kaluar nëpër fazën paraindustriale, industriale dhe postindustriale. Në fazën paraindustriale qytetet ishin të vogla, të rralla me pjesëmarrje të popullsisë qytetëse mes 15 e 20%.Shtetet e pazhvilluara dhe ato në zhvillim gjenden në këtë fazë të urbanizimit.Në fazën industriale u zhvilluan veprimtaritë sekondare ,sidomos industria dhe pjesëmarrja e popullsisë qytetëse arriti mes 20 e 50%.Faza postindustriale arrihet në shkallën e lartë të urbanizimit me mbi 2/3 e popullsisë qytetëse.Rolin kryesor në këtë fazë e luajnë veprimtaritë tretësore .Gjatë kësaj faze pothuajse zvogëlohen ose ndërpriten migrimet në drejtimin fshat-qytet, por paraqiten ato në drejtimin qytet-rrethinë.
 6. 6.  Anët pozitive të urbanizmit janë:shkrirja e vetive të popullsisë rurale-tradicionale në veti bashkëkohore urbane,ngritja e nivelit arsimor e kulturor,zvogëlimi i shtimit natyror të popullsisë,socializimi i popullsisë etj. Anët negative të urbanizimit janë:presioni i madh mbi vendet e punës,presioni mbi fondin e banesave,problemet në transport,ndotja e ambientit,zhurma,tjetërsimi i njerëzve,kriminaliteti etj.
 7. 7.  Struktura nacionale Evropa ka shumë popuj por shumica e tyre megjithatë ka prejardhje të njëjtë indoevropiane. Në bazë të gjuhës dhe vetive të tjera, popujt e Evropës i ndajmë në disa grupe : grupi i popujve sllav, gjerman dhe roman. Grupin më të madh e përbëjnë sllavë me 35 %, pastaj gjermanët me 30 %, romanet me 25 % dhe popuj tjerë 10 %. Grupin e katërt e përbëjnë popujt me prejardhje mongole pastaj shqiptarët, grekët, irlandezët, baskët, etj.
 8. 8.  Struktura racore Popujt evropian kryesisht u takojnë racës së bardhë. Banorët e Evropës Veriore janë më të bardhë e më të gjatë se banorët e Evropës Jugore, të cilët janë zeshkanë dhe më të shkurtër. Në Evropë jetojnë edhe popuj të racës së verdhë mongole si : hungarezët, finlandezët, estonët, laponët, turqit, t atarët. Këta popuj duke u përzier me popujt tjerë të racës së bardhë i kanë humbur pjesërisht vetitë e racës së verdhë.
 9. 9.  Struktura urbane Zhvillimi i lartë industrial ndikoi që Evropa të këtë shkallë të lartë të urbanizimit e cila arrijnë nga 6584 %. Pjesëmarrje më të lartë urbane kanë vendet e Evropës Perëndimore e Veriore, ndërsa më të ulët vendet e Evropës Juglindore e Lindore. Në Evropë tash janë mbi 40 qytete milionëshe, ndërsa në vitin 1800 vetëm Londra ishte qytet milionësh. Numri i qyteteve me më shumë se 100.000 banorë prej vitit 1800 është dhjetëfishuar prej 25 në 250. Dallimet e dikurshme në mes fshatit dhe qytetit gjithënji e më tepër po zhduket.
 10. 10.  Fusha e Tulipaneve, Hollande
 11. 11. Venezia,Itali
 12. 12.  Uji blu i kristalte, Itali
 13. 13.  Shtetet e Bashkuara projektohen nga Byroja e Regjistrimeve të kenë 306.560.000 banorë, përshirë një vlerësim prej 11,2 milion imigrantësh ilegalë.Shtetet e Bashkuara janë vendi i tretë në botë përkah popullsia, pas Kinës dhe Indisë. Shtimi natyror është 0,89%,krahasuar me 0,16% në Bashkimin Evropian.Lindshmëria prej 14,16 në 1.000 banorë, 30% nën mesataren botërore, është më e lartë se cilitdo shtet në Evropë me përjashtim të Shqipërisë dhe Irlandës.Në vitin fiskal 2008, 1,1 milion imigrantë u pajisën me leje qëndrimi të përhershëm.Meksika është burimi prijës i rezidentëve të rinj prej dy dekadash; nga 1998, Kina, India dhe Filipinet qëndrojnë në top katërshen e vendeve prej nga vijnë mërgimtarët.Shtetet e Bashkuara janë vendi i vetëm i industrializuar ku projektohet shtim i madh i popullsisë.
 14. 14.  Rreth 79 % e amerikanëve jetojnë në hapësira urbane (sipas përkufizimit, këto përfshijnë edhe periferitë); gjysma e tyre banojnë në qytete me popullsi mbi 50.000.Më 2006, 254 vendbanime të rregullta kishin mbi 100 mijë banorë, nëntë qytetet ishin milionëshe dhe katër qytete botërore kishin mbi 2 milion banorë (New York, Los Angeles, Chicago dhe Houston).SHBA ekzistojnë pesëdhjetë hapësira metropolitane me popullsi më të madhe se 1 milion.Prej pesëdhjetë metropoleve me rritjen më të shpejtë, njëzetetri janë në perëndim dhe njëzetepesë në jug. Metropolet Atlanta, Dallas, Houston, Phoenix dhe Inland Empire në Kaliforni të gjitha u shtuan në popullsi për tri të katërtat nga 2000 më 2006.
 15. 15. California
 16. 16.  Florida
 17. 17.  Washington
 18. 18. Punoi : Artjola Dervishaj

×