O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimet

111 visualizações

Publicada em

ITK'18 foorumiesitys Johanna Mattila, Najat Ouakrim-Soivio ja Anne Rongas. https://ohjelma.itk.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2018-2018-04-11-2018-04-13-1/track/sahkoistyvan-arvioinnin-isot-kirjaimet-208

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimet

 1. 1. Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimet Johanna Mattila, Otavan Opisto Najat Ouakrim-Soivio, Helsingin yliopisto Anne Rongas, Otavan Opisto #ITK2018 #ITKFoorumi208
 2. 2. A arviointi D diagnostinen, dialoginen, digitalisoituva F formaali, formatiivinen, feedback, feed forward S summatiivinen T tukeminen
 3. 3. Arviointikokeilu: TE1 vertaisarviointi ❏ Opiskelijat tekivät itsenäisesti tehtävän, jonka jälkeen opiskelijoiden vastaukset vietiin Googlen dokkareihin. ❏ Jokainen opiskelija arvioi kahden muun opiskelijan vastaukset tarkkojen ohjeiden perusteella (mallivastaus, pisteytysohjeet, arvosanataulukko). ❏ Vastaukset ja vertaisarviointi toteutettiin anonyymisti. ❏ Opiskelijoiden tuli antaa tehtävästä kannustavaa ja rakentavaa palautetta, pisteyttää tehtävä ja pisteiden perusteella katsoa määräytyvä arvosana. #ITK2018 #ITKFoorumi208
 4. 4. ❏ Opiskelijan arvosana tehtävästä muodostui kahden vertaisarvioinnin perusteella (keskiarvo). ❏ Jos eroa vertaisarvioinneissa oli yli yksi arvosana, arvioi opettaja lisäksi tehtävän ja opettajan antama arvosana jäi voimaan. ❏ Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus halutessaan pyytää tarkastusarviointia. ❏ 21 opiskelijaa sai kaksi vertaisarviointia. 18 sai arvosanan suoraan vertaisarviointien perusteella, kolmen opiskelijan kohdalla vertaisarvioinneissa oli eroa yli yksi arvosana. Arviointikokeilu: TE1 vertaisarviointi #ITK2018 #ITKFoorumi208
 5. 5. ❏ Opiskelijoiden tiedettävä etukäteen tarkasti toiminnan tavoitteet. ❏ Toimi melko hyvin tehtävässä, jossa on olemassa selkeästi oikeat vastaukset. ❏ Kannustavan ja rakentavan palautteen antaminen tulee ohjeistaa tarkasti, tämä oli osalle selvästi hankalaa. ❏ Useilla opiskelijoilla vastausten taso nousi vertaisarvioinnin jälkeen. ❏ Opiskelijoiden saamat arvosanat tehtävästä vastasivat varsin hyvin opettajan arviointia (ero max. 1 arvosana). ❏ Pisteytyksissä selkeimmät erot olivat vastauksissa, jotka sisälsivät virheitä. ❏ Osa opiskelijoista jätti kurssin kesken tai palautti vertaisarvioinnit myöhässä, joten kaikki eivät ehtineet saada vertaisarviointia kurssin aikana. Arviointikokeilu: opettajan huomioita #ITK2018 #ITKFoorumi208
 6. 6. ❏ Valtaosin koettiin hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi. ❏ Aihe opittiin syvällisesti. ❏ Auttoi ymmärtämään vaatimustason, jota vastauksilta vaaditaan. ❏ Haastavaa (etenkin jos vastauksessa oli asiaa, jota ei ollut mallivastauksessa). ❏ Osa koki epäreiluna sen, että kaikki eivät saaneet vertaispalautetta samanaikaisesti. ❏ Muutama koki turhana, yksi oli sitä mieltä, että opettaja siirtää oman työnsä opiskelijoille. Arviointikokeilu: opiskelijapalautteesta #ITK2018 #ITKFoorumi208
 7. 7. “Olisi hyvä, että kaikilla opettajilla olisi jonkinlainen käsitys toistensa käsityksistä arvioinnin suhteen.” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 8. 8. “Selkeät tehtävänannot, selkeästi ilmaistu ja esimerkiksi pisteytys esillä.” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 9. 9. “Arvioinnista ilman perusteluja ei saa selvää, mitä olen tehnyt väärin, joten siitä ei voi oppiakaan.” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 10. 10. “Epämääräinen palaute turhauttaa, eikä auta kehittymään.” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 11. 11. “Rakentava ja ohjaava arviointi on tärkeää,sillä edellisten kurssien sisältöjä tarvitaan seuraavilla kursseilla.” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 12. 12. “Arvostan enemmän sanallista palautetta. Numero ei mielestäni kerro yhtä paljon kuin sanallinen palaute.” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 13. 13. “Videopalaute voisi sopia joillekin opettajille kirjoitettua paremmin. Teksti kuulostaa helposti ilkeämmältä kuin on tarkoitus.” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 14. 14. “Välitön palaute on tehokkaampaa kuin viikkojen odotuksen jälkeen tuleva palaute.” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 15. 15. “Konkreettinen palaute on hyödyllistä eli vaikka arviointiin lisättäisiin esimerkkejä siitä missä pitäisi parantaa” Opiskelija #ITK2018 #ITKFoorumi208
 16. 16. Perusopetuslaki (628/1998) 22§ Lukiolaki (629/1998) 17§ • Korostetaan oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen monipuolista arviointia. Sitä, mitä arvioinnin monipuolisuudella tarkoitetaan, on ymmärretty ja tulkittu eri tavoin. • Monipuolinen arviointi määritellä tässä siten, että oppilaalla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan monella eri tavalla monta eri kertaa (Ouakrim-Soivio 2016). #ITK2018 #ITKFoorumi208
 17. 17. YKSIPUOLINEN VS. MONIPUOLINEN ARVIOINTI #ITK2018 #ITKFoorumi208
 18. 18. A arviointi D diagnostinen, dialoginen, digitalisoituva F formaali, formatiivinen, feedback, feed forward S summatiivinen T tukeminen #ITK2018 #ITKFoorumi208
 19. 19. Pulssi - lukion arviointikulttuurin kehittämishanke http://pulssihanke.blogspot.fi/

×