Digiopus luento 5

Anne Rongas
Anne RongasIdeatarhuri at Otavan Opisto em Otavan Opisto
Luento 5
Digimateriaalin
uudelleenkäyttö ja
toisen tuottaman
aineiston käyttäminen
18.5.2017
Tekijänoikeudet, lisenssit ja omien
materiaalien kaupallistamisesta
Digitaalisen
oppisisällön
tuottamisen
perusteita
Tavoitteena tällä kurssilla innostaa, kannustaa ja
antaa riittäviä eväitä tekemiseen (ks. YouTube).
Anne Rongas ja Kari A. Hintikka
Luentosarjan kulku ja ohjeet
1. Mitä opettajan on hyvä tietää, kun hän tekee oppimateriaaleja digitaalisessa
muodossa? (Intro YouTube)
2. Mitä tietoja tarvitsen digitaalisten oppimateriaalien tekemisen alkuvaiheessa?
(20.4., aina klo 15-16:30)
3. Vuorovaikutteisuus ja interaktiiviset elementit (27.4.)
4. Oppimateriaalin moniaistisuus (4.5.)
5. Digitaalisen oppimateriaalin käytettävyys ja laatu (11.5.)
6. Digimateriaalin uudelleenkäyttö ja toisen tuottaman aineiston käyttäminen (18.5.)
OHJE: Jos haluat 1 op suorituksen, tee omalla tyylilläsi lyhyt tuotos, joka
ilmentää tällä kurssilla oppimaasi. Tuotos saa olla mielellään kollaasimainen
eli yhdistää useampaa eri sisältömuotoa. Tekstinä korkeintaan yksi A4-sivu, video-
tai audiotiedostona enintään 2 minuuttia. Toimita tuotoksesi koulutuksen päätyttyä
viimeistään 8.6.2017 mennessä sähköpostilla digiopus1op@gmail.com. Viestin
otsikkoon Digiopus 1 op ja nimesi.
Verkkojatkot
ja aineistot
● Facebook: Digiopus-ryhmä
https://www.facebook.com/groups/Digi
opus/
● Twitter #digiopus
● Purot-wiki http://digiopus.purot.net/
luentokertojen chat + taustakeskustelu
yhdistettynä pohja-aineistoon. Avoin
editointi, mahdollisuus kommentoida.
● Kevään 2017 kurssiesite
● Luentotallenteiden linkit on lähetetään
osallistujille sähköpostilla.
● Kevään 2017 luentotallenteet ovat
katsottavissa 31.8.2017 saakka.
Aineistowiki aina avoin.
Anne Rongas, Twitter @arongas, rongas.anne (a) gmail.com
Kari A. Hintikka, Twitter @nethunt, kari.hintikka (a) gmail.com
Digiopus luento 5
Digiopus luento 5
Digiopus luento 5
Kurssisuorituksesta
Millainen
kurssisuoritus voi olla?
● riittää, että kurssisuorituksen MUOTO on digitaalinen
● ei pitkä, tekstinä n. 1 A4, mediatiedostona pari
minuuttia
● jos olet tehnyt pidemmän aineiston, tee siitä lyhyt
esittely
● kurssisuorituksen aiheena voi olla myös kurssi
itsessään, mutta silloinkin suoritusmuotona jokin
digitaalinen toteutus
● 8.6. mennessä osoitteeseen digiopus1op@gmail.com.
Esimerkiksi
YouTube-video
Verkkosivu vaikka
wikiin
Infograafi,
Thinlink,
miellekartta yms.
“ Näitä oppii vain
tekemällä.
Digikirjoittaminen on
vähän kuin
käsityötaitoa.
Rohkeasti kokeilemaan!
“
Vinkkejä ja innostusta löytyy:
Open somekirja, Harto Pönkä
(2017).
Tämän
luennon
aiheet □ Tekijänoikeudet, Creative
Commons -lisenssit
□ Materiaalin kuratointi ja
yhteistuotanto
□ Materiaalin jakelu ja
hinnoittelu
Tekijänoikeudet
Creative Commons
© Copyright
70 vuotta tekijän kuolemasta.
Oikeus tehdä teoskopioita
ja tuoda niitä julkisuuteen.
Teoskynnys
(itsenäinen, omaperäinen)
Selittävät piirustukset eivät
useimmiten ylitä teoskynnystä
(omaperäisyys, ainutlaatuisuus)
Teoskynnys
Lähes copyright: lähioikeudet
Yksinoikeudet teosten esityksiin,
valokuviin, videotallenteisiin sekä
tv- ja radiosignaaleihin 50 vuotta,
äänitallenteisiin 70 vuotta.
Työläisiin tietokantoihin ja laajoihin
luetteloihin 15 vuotta.
Ei teoskynnystä!
Tekijänoikeuksista vapautuu joka vuosi uutta
aineistoa. Vapaan sisällön päivää vietetään 1.1.
Yksityiskäyttö sallittua
Ei-julkisessa paikassa,
kuten opiskelussa:
opiskelijat voivat kopioida
yksityiskäyttöön teoskappaleita,
jopa jakaa muutamalle kaverilleen.
Siteerausoikeus
Ei kokonaista teosta
(kuten valokuvaa).
Siteerauksen käytänteet: sitaatti
erotetaan muusta sisällöstä,
lähde merkitään.
Kuvasiteerausoikeus
Taideteos, taideteoksen valokuva tai mikä
tahansa valokuva.
Vain arvosteluihin ja tieteellisiin esityksiin.
Asiayhteys kuvalla ja tekstillä.
(Ks. Operight: Sarjakuvasta kuvasitaatti
opetuksessa.)
Opiskelijalla tekijänoikeus
omiin teoksiin
Tarvitaan lupa esittämiseen ja
julkaisemiseen, alaikäisen kohdalla
huoltajan lupa.
(Kuvaamataidon töitä voi laittaa seinälle,
ks. Operight: Oppilaiden teosten
käyttäminen.)
Opettajalla tekijänoikeus
Työsopimus määrää, onko työajalla
tuotetun aineistoon myös
työnantajalla oikeuksia.
Tekijänoikeussopimus tai
käyttöoikeussopimus voidaan
solmia erikseen.
Opettajan tekijänoikeusopas: mallipohjia
opiskelijan ja opettajan teosten avoimeen
julkaisemiseen.
Operight.fi
Kopiointilupa (ent. digilupa)
Muiden tekemien sisältöjen
käyttäminen
Avoimet lisenssit
Osittainen yksinoikeuden
jakaminen.
CC – Creative Commons
Lisenssinvalitsin itse tuotetuille sisällöille.
Kuvaksiin juuri päivitetty selkeät tiivistelmät.
ks. CC BY-SA 4.0
CC-lisenssoitujen sisältöjen haku:
Creative Commons.
CC-haku uudistuu
Tarmo Toikkasen
kooste
CC-lisensseistä
Tarmo Toikkasen
kooste
CC-lisensseistä
Wikimedia Commons – miljoonia mediatiedostoja.
CC-lisenssoitujen sisältöjen haku:
Google takennettu haku >> Käyttöoikeudet
Google Kuvahaku: kun teet haun, pääset
näkymään, jossa voit valita Hakutyökalut >
Käyttöoikeudet.
CC-lisenssoitujen sisältöjen haku: Flickr ja
Flikr-palveluun julkaistut avoimet kuva-arkistot.
(ks. lisää ohjeita kuvien käytöstä)
CC-lisensoitua musiikkia: esim. Jamendo-haku
Lisää avointen aineistojen lähteitä Matleena Laakso:
Oppimateriaalia verkosta
Johanna Janhonen: hyvä aineistopaketti 9-luokkalaisille
Instragamista (valokuvaaminen ja tekijänoikeudet)
Tarmo Toikkanen: Tekijänoikeuksien lyhyet opasvideot
Suomen eOppimiskeskus ry KOTEK-hanke
Lisätietoja tekijänoikeuksista ja opetusaineistojen
lisenssoinneista
□ Operight-sivusto
□ Kopiosto: Kopiraitti-sivusto
□ Opetushallituksen
tekijänoikeusohjeet
□ Opettajan tekijänoikeus opas
-kirjan sivusto
□ Kotek-hanke: Koulujen
tekijänoikeudet kuntoon
□ Kotek-webinaarit 2015
□ Tekijänoikeus.fi
Materiaalin kuratointi ja
yhteistuottaminen
Verkosto tai ryhmä tuottaa yhdessä
● Opettajat tai muu verkosto tuottaa
yhdessä sisältöä tai jakavat toisilleen
verkostoissa, jolloin jokainen poimii
sopivat sisällöt omaan käyttöönsä ja
jakaa edelleen.
○ Wiki-tyyppisiä yhteistuotannon apuvälineitä
○ Erilaisia kollaboraatioalustoja ja
kuratointipalveluita
Verkosto tai ryhmä tuottaa yhdessä
● Mahdollisuus avata yhdessä tuottaminen
ryhmälle.
○ Jokainen luo omat tunnuksensa.
○ Avataan palvelu niin, ettei tarvitse kirjautua.
○ Ryhmän yhteiset tunnukset (sopimus
luottamuksesta ja luotettavuudesta, ettei
tunnuksia käytetä väärin).
● Varmuuskopiointi!
○ Joku saattaa vahingossa tuhota aineistoa (osa
järjestelmistä tallettaa versiohistorian).
Kuratointia kätevästi: Scoop.it
● Verkkotiedon suodattamis- ja jatkojalostamispalvelut
lisääntyvät.
● Scoop.it tarjoaa helpon käyttöliittymän, jossa palvelu
seuloo annettujen aihepiirien avulla tai annettujen
verkko-osoitteiden kautta tietovirrasta ehdotelmia
kiinnostavista sisällöistä. Kuratoija tekee lopullisen
valinnan ja halutessaan editoi julkaistavaa leikettä.
● Scoop.it tekee visuaalisen linkin: yleensä mukana on
linkitettävältä sivulta kuva, sivun otsikko ja pieni sitaatti
tekstistä, jos linkitetään videoon tai diaesitykseen, se
näkyy pienessä koossa kokonaan.
○ Opeskuuppi / Timo Ilomäki
○ TVT meillä ja maailmalla / Vesa Vainikainen
Jaa jotain -päivän
Scoop.it
Internetsisällöistä ja kaveriverkoston viestivirrasta
kuratointi: Flipboard ja Feedly.
Kuratoinnista monipuolisesti Ilkka Olander
blogissaan Sometek – oppiminen ja työ 2.0
Jakelu ja hinnoittelu
Jakelureittejä
□ Jakelureittejä on runsaasti, oppimateriaalin
muoto ja maksullisuus vaikuttaa valintaan
□ Videot YouTubeen ja presentaatiot Slideshareen
tai Vimeoon
□ Oppilaitoksen oppimisympäristö tai oma
www-palvelu
□ PDF ja ePub: Www-palvelu, wiki, mobiilikaupat
(Apple Store, Google Play, Elisa Kirja)
□ Omakustanne fyysisenä kirjana, esim. BOD.fi
□ Markkinointi: Oma alalajinsa, hyvä huomioida
■ Sosiaalisen median ryhmät
■ Bloginäytteet tietokirjoista ja oppaista
suosittuja
Hinnoitteluesimerkki: Otavan Opiston Nettilukio ja
aikuisopetus
□ Esimerkinomainen kurssihinta tällä hetkellä
2000 euroa + 300 euroa ennalta sovittuihin
menoihin (esim. matkat), "tuntihinta" 17,50e
□ Kurssin tuottamiseen arvioitu keskimäärin
menevän 100 tuntia, käytännössä 100/150,
joskus jopa 400, kokemuksesta riippuen
□ Kurssisisältö esim. Google Driveen, ei tarvitse
opetella julkaisujärjestelmää tms.
□ Ehtona tuottamiselle on CC-lisensointi, CC
BY-SA on yleisin
□ 3.0-lisenssi tai 4.0-lisenssi
Hinnoitteluesimerkki: Otavan Opiston Nettilukio ja
aikuisopetus
□ Hakemuksia otetaan vastaan koko ajan
□ Erityisesti kaivataan videoiden tekijöitä
□ Erityisesti OPS2016-uudistukseen tarvitaan
tekijöitä
□ Opisto suosii tekijäpareja tai -ryhmiä, Opisto
suosittelee tekijöitä toisilleen
□ Yksinkin saa tehdä, mutta tiimi takaa
yhtenäisemmän linjan ja kivampi tehdä
□ Opisto tarjoaa toisinaan koulutusta ja työpajoja
□ Vapaamuotoinen yhteydenotto: kari.hintikka (a)
otavanopisto.fi
“ KIITOS!
Näitä oppii vain
tekemällä.
Digikirjoittaminen on
vähän kuin
käsityötaitoa.
Rohkeasti kokeilemaan!
Credits
Esityksen layout, kiitokset:
□ SlidesCarnival
1 de 60

Recomendados

Digiopus luento 2 por
Digiopus luento 2Digiopus luento 2
Digiopus luento 2Anne Rongas
243 visualizações54 slides
Digiopus luento 1 por
Digiopus luento 1Digiopus luento 1
Digiopus luento 1Anne Rongas
315 visualizações37 slides
Digiopus luento 3 por
Digiopus luento 3Digiopus luento 3
Digiopus luento 3Anne Rongas
293 visualizações41 slides
Digiopus luento 4 por
Digiopus luento 4Digiopus luento 4
Digiopus luento 4Anne Rongas
270 visualizações35 slides
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatus por
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatusTVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatus
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatusPekka Mertala
501 visualizações14 slides
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016 por
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016
Pedagoginen piristysruiske, maaliskuu 2016Matleena Laakso
466 visualizações22 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Forssan digiportaat 26.3.21 por
Forssan digiportaat 26.3.21Forssan digiportaat 26.3.21
Forssan digiportaat 26.3.21Matleena Laakso
86 visualizações41 slides
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä por
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenäDigi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenäMatleena Laakso
467 visualizações59 slides
Lukio-open digitys 2.12.20 por
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20Matleena Laakso
261 visualizações33 slides
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja por
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpajaSähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpajaMatleena Laakso
3.3K visualizações40 slides
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20 por
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20Matleena Laakso
160 visualizações29 slides
Pedagogin digitystä 1.2.22 por
Pedagogin digitystä 1.2.22Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22Matleena Laakso
87 visualizações35 slides

Mais procurados(20)

Forssan digiportaat 26.3.21 por Matleena Laakso
Forssan digiportaat 26.3.21Forssan digiportaat 26.3.21
Forssan digiportaat 26.3.21
Matleena Laakso86 visualizações
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä por Matleena Laakso
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenäDigi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Matleena Laakso467 visualizações
Lukio-open digitys 2.12.20 por Matleena Laakso
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20
Matleena Laakso261 visualizações
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpajaSähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja
Matleena Laakso3.3K visualizações
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20 por Matleena Laakso
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Matleena Laakso160 visualizações
Pedagogin digitystä 1.2.22 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 1.2.22Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22
Matleena Laakso87 visualizações
Opettajien orientoivia tvt-opintoja kehittämässä. CASE: Oulun yliopisto por Jari Laru
Opettajien orientoivia tvt-opintoja kehittämässä. CASE: Oulun yliopistoOpettajien orientoivia tvt-opintoja kehittämässä. CASE: Oulun yliopisto
Opettajien orientoivia tvt-opintoja kehittämässä. CASE: Oulun yliopisto
Jari Laru1.2K visualizações
Verkkopedagogiikka 29.9.21 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 29.9.21 Verkkopedagogiikka 29.9.21
Verkkopedagogiikka 29.9.21
Matleena Laakso249 visualizações
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013 por Anu Ylitalo
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Anu Ylitalo3.6K visualizações
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Matleena Laakso1K visualizações
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013 por Anu Ylitalo
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Anu Ylitalo13.8K visualizações
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek... por Jari Laru
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit  (410014Y) Tieto- ja viestintätek...Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit  (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Jari Laru1.8K visualizações
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä por Harto Pönkä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Harto Pönkä1.9K visualizações
Caseja sosiaalinen media oppimisessa por Anne Rongas
Caseja  sosiaalinen media oppimisessaCaseja  sosiaalinen media oppimisessa
Caseja sosiaalinen media oppimisessa
Anne Rongas431 visualizações
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys por Minna Lakkala
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitysKPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys
Minna Lakkala879 visualizações
Älypuhelinten käyttö opetuksessa por Harto Pönkä
Älypuhelinten käyttö opetuksessaÄlypuhelinten käyttö opetuksessa
Älypuhelinten käyttö opetuksessa
Harto Pönkä10.3K visualizações
Wrap up luento (dime 2015) por Jari Laru
Wrap up luento (dime 2015)Wrap up luento (dime 2015)
Wrap up luento (dime 2015)
Jari Laru566 visualizações
Mobiililaitteet opetuksessa por Harto Pönkä
Mobiililaitteet opetuksessaMobiililaitteet opetuksessa
Mobiililaitteet opetuksessa
Harto Pönkä8.6K visualizações
Kairatvt, osa 2, 16.1.15 por Matleena Laakso
Kairatvt, osa 2, 16.1.15Kairatvt, osa 2, 16.1.15
Kairatvt, osa 2, 16.1.15
Matleena Laakso969 visualizações

Similar a Digiopus luento 5

Multimedia IV: valmiiden tuotosten käyttäminen ja omien jakaminen tekijänoike... por
Multimedia IV: valmiiden tuotosten käyttäminen ja omien jakaminen tekijänoike...Multimedia IV: valmiiden tuotosten käyttäminen ja omien jakaminen tekijänoike...
Multimedia IV: valmiiden tuotosten käyttäminen ja omien jakaminen tekijänoike...Jari Laru
3.9K visualizações44 slides
Digikouluttajan työkalut 29.3.22.pdf por
Digikouluttajan työkalut 29.3.22.pdfDigikouluttajan työkalut 29.3.22.pdf
Digikouluttajan työkalut 29.3.22.pdfMatleena Laakso
567 visualizações40 slides
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajille por
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajilleDigitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajille
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajilleAnne Rongas
1.1K visualizações58 slides
Hyva opetusvideo 12.2.21 por
Hyva opetusvideo 12.2.21Hyva opetusvideo 12.2.21
Hyva opetusvideo 12.2.21Matleena Laakso
698 visualizações55 slides
Open Päivitys 4 por
Open Päivitys 4 Open Päivitys 4
Open Päivitys 4 Matleena Laakso
3.7K visualizações54 slides
YouTube oppimis- ja opetuskäytössä (9/2014) por
YouTube oppimis- ja opetuskäytössä (9/2014)YouTube oppimis- ja opetuskäytössä (9/2014)
YouTube oppimis- ja opetuskäytössä (9/2014)Mikko Kangassalo
1.2K visualizações25 slides

Similar a Digiopus luento 5(20)

Multimedia IV: valmiiden tuotosten käyttäminen ja omien jakaminen tekijänoike... por Jari Laru
Multimedia IV: valmiiden tuotosten käyttäminen ja omien jakaminen tekijänoike...Multimedia IV: valmiiden tuotosten käyttäminen ja omien jakaminen tekijänoike...
Multimedia IV: valmiiden tuotosten käyttäminen ja omien jakaminen tekijänoike...
Jari Laru3.9K visualizações
Digikouluttajan työkalut 29.3.22.pdf por Matleena Laakso
Digikouluttajan työkalut 29.3.22.pdfDigikouluttajan työkalut 29.3.22.pdf
Digikouluttajan työkalut 29.3.22.pdf
Matleena Laakso567 visualizações
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajille por Anne Rongas
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajilleDigitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajille
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajille
Anne Rongas1.1K visualizações
Hyva opetusvideo 12.2.21 por Matleena Laakso
Hyva opetusvideo 12.2.21Hyva opetusvideo 12.2.21
Hyva opetusvideo 12.2.21
Matleena Laakso698 visualizações
Open Päivitys 4 por Matleena Laakso
Open Päivitys 4 Open Päivitys 4
Open Päivitys 4
Matleena Laakso3.7K visualizações
YouTube oppimis- ja opetuskäytössä (9/2014) por Mikko Kangassalo
YouTube oppimis- ja opetuskäytössä (9/2014)YouTube oppimis- ja opetuskäytössä (9/2014)
YouTube oppimis- ja opetuskäytössä (9/2014)
Mikko Kangassalo1.2K visualizações
Pedagogin digitystä 17.2.22 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 17.2.22Pedagogin digitystä 17.2.22
Pedagogin digitystä 17.2.22
Matleena Laakso138 visualizações
Kuvat ja videot opetuksessa por Matleena Laakso
Kuvat ja videot opetuksessaKuvat ja videot opetuksessa
Kuvat ja videot opetuksessa
Matleena Laakso2.2K visualizações
Visuaalisuus opetuksessa 14.2.23 por Matleena Laakso
Visuaalisuus opetuksessa 14.2.23Visuaalisuus opetuksessa 14.2.23
Visuaalisuus opetuksessa 14.2.23
Matleena Laakso90 visualizações
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro por digma_virtuaaliamk
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro
digma_virtuaaliamk561 visualizações
Verkon digityökaluja 5.5.21 por Matleena Laakso
Verkon digityökaluja 5.5.21Verkon digityökaluja 5.5.21
Verkon digityökaluja 5.5.21
Matleena Laakso136 visualizações
Videot 18.3.22 por Matleena Laakso
Videot 18.3.22Videot 18.3.22
Videot 18.3.22
Matleena Laakso182 visualizações
Pedagogin digitystä 8.11.21 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 8.11.21Pedagogin digitystä 8.11.21
Pedagogin digitystä 8.11.21
Matleena Laakso128 visualizações
Videot ja animaatiot opetuksessa 21.10.21 por Matleena Laakso
Videot ja animaatiot opetuksessa 21.10.21Videot ja animaatiot opetuksessa 21.10.21
Videot ja animaatiot opetuksessa 21.10.21
Matleena Laakso209 visualizações
Vastuullisesti ja turvallisesti verkossa 11.5.23 por Matleena Laakso
Vastuullisesti ja turvallisesti verkossa 11.5.23Vastuullisesti ja turvallisesti verkossa 11.5.23
Vastuullisesti ja turvallisesti verkossa 11.5.23
Matleena Laakso54 visualizações
Videot ja animaatiot 12.4.23 por Matleena Laakso
Videot ja animaatiot 12.4.23Videot ja animaatiot 12.4.23
Videot ja animaatiot 12.4.23
Matleena Laakso24 visualizações
Videot opetuksessa 5.4.23 por Matleena Laakso
Videot opetuksessa 5.4.23Videot opetuksessa 5.4.23
Videot opetuksessa 5.4.23
Matleena Laakso16 visualizações
Tekijänoikeudet rautalankaa por Anne Rongas
Tekijänoikeudet rautalankaaTekijänoikeudet rautalankaa
Tekijänoikeudet rautalankaa
Anne Rongas477 visualizações
Videot, niiden jakaminen ja tekstittäminen 8.12.21 por Matleena Laakso
Videot, niiden jakaminen ja tekstittäminen 8.12.21Videot, niiden jakaminen ja tekstittäminen 8.12.21
Videot, niiden jakaminen ja tekstittäminen 8.12.21
Matleena Laakso106 visualizações
KairaTVT Johdanto 21.11.14 por Matleena Laakso
KairaTVT Johdanto 21.11.14KairaTVT Johdanto 21.11.14
KairaTVT Johdanto 21.11.14
Matleena Laakso563 visualizações

Mais de Anne Rongas

Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia por
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksiaSosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksiaAnne Rongas
343 visualizações31 slides
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018 por
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018Anne Rongas
1.7K visualizações17 slides
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018 por
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018Anne Rongas
391 visualizações14 slides
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä por
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejäIlmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejäAnne Rongas
1.8K visualizações58 slides
Arviointi lukiossa por
Arviointi lukiossaArviointi lukiossa
Arviointi lukiossaAnne Rongas
950 visualizações50 slides
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018 por
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018Anne Rongas
223 visualizações8 slides

Mais de Anne Rongas(20)

Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia por Anne Rongas
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksiaSosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Anne Rongas343 visualizações
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018 por Anne Rongas
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018
Anne Rongas1.7K visualizações
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018 por Anne Rongas
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018
Anne Rongas391 visualizações
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä por Anne Rongas
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejäIlmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä
Anne Rongas1.8K visualizações
Arviointi lukiossa por Anne Rongas
Arviointi lukiossaArviointi lukiossa
Arviointi lukiossa
Anne Rongas950 visualizações
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018 por Anne Rongas
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
Anne Rongas223 visualizações
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimet por Anne Rongas
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimetDigitaalisen arvioinnin isot kirjaimet
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimet
Anne Rongas277 visualizações
Kyytiä copy-paste -opiskelulle por Anne Rongas
Kyytiä copy-paste -opiskelulleKyytiä copy-paste -opiskelulle
Kyytiä copy-paste -opiskelulle
Anne Rongas4K visualizações
Lukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseen por Anne Rongas
Lukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseenLukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseen
Lukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseen
Anne Rongas659 visualizações
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossa por Anne Rongas
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossaIlmiöjakson suunnittelu lukiossa
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossa
Anne Rongas7.1K visualizações
Muistitikku i padille – opeblogin vinkit por Anne Rongas
Muistitikku i padille – opeblogin vinkitMuistitikku i padille – opeblogin vinkit
Muistitikku i padille – opeblogin vinkit
Anne Rongas6K visualizações
E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016 por Anne Rongas
E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016
E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016
Anne Rongas486 visualizações
Digitalisaatio opetuksen maailmassa por Anne Rongas
Digitalisaatio opetuksen maailmassaDigitalisaatio opetuksen maailmassa
Digitalisaatio opetuksen maailmassa
Anne Rongas2.3K visualizações
Podcast – kuinka seurata, kuinka tuottaa por Anne Rongas
Podcast  – kuinka seurata, kuinka tuottaaPodcast  – kuinka seurata, kuinka tuottaa
Podcast – kuinka seurata, kuinka tuottaa
Anne Rongas2.8K visualizações
Thinglink-ohje por Anne Rongas
Thinglink-ohjeThinglink-ohje
Thinglink-ohje
Anne Rongas14.2K visualizações
Aktiiviseksi avoimissa verkostoissa por Anne Rongas
Aktiiviseksi avoimissa verkostoissaAktiiviseksi avoimissa verkostoissa
Aktiiviseksi avoimissa verkostoissa
Anne Rongas807 visualizações
Jakamisen kulttuuri koulumaailmassa ja pedagoginen design-osaaminen por Anne Rongas
Jakamisen kulttuuri koulumaailmassa ja pedagoginen design-osaaminenJakamisen kulttuuri koulumaailmassa ja pedagoginen design-osaaminen
Jakamisen kulttuuri koulumaailmassa ja pedagoginen design-osaaminen
Anne Rongas2.8K visualizações
Mukana kulkeva teknologia ja mobiili oppija por Anne Rongas
Mukana kulkeva teknologia ja mobiili oppijaMukana kulkeva teknologia ja mobiili oppija
Mukana kulkeva teknologia ja mobiili oppija
Anne Rongas6.1K visualizações
Micro-revolutions in the open networks of teachers in Finland EdMedia paper por Anne Rongas
Micro-revolutions in the open networks of teachers in Finland EdMedia paperMicro-revolutions in the open networks of teachers in Finland EdMedia paper
Micro-revolutions in the open networks of teachers in Finland EdMedia paper
Anne Rongas1.5K visualizações
Mediakasvatus (vuodelta 2006) por Anne Rongas
Mediakasvatus (vuodelta 2006)Mediakasvatus (vuodelta 2006)
Mediakasvatus (vuodelta 2006)
Anne Rongas749 visualizações

Digiopus luento 5