Digiopus luento 1

Anne Rongas
Anne RongasIdeatarhuri at Otavan Opisto em Otavan Opisto
Luento 1
Mitä tietoja tarvitsen
digitaalisen
oppimateriaalin
tekemisen
alkuvaiheessa?
20.4.2017
Verkkokirjoittamisen ja digitaalisten
oppimissisältöjen erityispiirteitä
Tavoitteena tällä kurssilla innostaa, kannustaa ja
antaa riittäviä eväitä tekemiseen (ks. YouTube).
Anne Rongas ja Kari A. Hintikka
Luentosarjan kulku ja ohjeet
Mitä opettajan on hyvä tietää, kun hän tekee oppimateriaaleja digitaalisessa
muodossa? (Intro YouTube)
Luento 1: Mitä tietoja tarvitsen digitaalisten oppimateriaalien tekemisen
alkuvaiheessa? (20.4., aina klo 15-16:30)
Luento 2: Vuorovaikutteisuus ja interaktiiviset elementit (27.4.)
Luento 3: Oppimateriaalin moniaistisuus (4.5.)
Luento 4: Digitaalisen oppimateriaalin käytettävyys ja laatu (11.5.)
Luento 5: Digimateriaalin uudelleenkäyttö ja toisen tuottaman aineiston
käyttäminen (18.5.)
OHJE: Jos haluat 1 op suorituksen, tee omalla tyylilläsi lyhyt tuotos, joka
ilmentää tällä kurssilla oppimaasi. Tuotos saa olla mielellään kollaasimainen
eli yhdistää useampaa eri sisältömuotoa. Tekstinä korkeintaan yksi A4-sivu, video-
tai audiotiedostona enintään 2 minuuttia. Toimita tuotoksesi koulutuksen päätyttyä
viimeistään 8.6.2017 mennessä sähköpostilla digiopus1op@gmail.com. Viestin
otsikkoon Digiopus 1 op ja nimesi.
Kurssisuorituksesta
Millainen
kurssisuoritus voi olla?
● riittää, että kurssisuorituksen MUOTO on digitaalinen
● ei pitkä, tekstinä n. 1 A4, mediatiedostona pari
minuuttia
● jos olet tehnyt pidemmän aineiston, tee siitä lyhyt
esittely
● kurssisuorituksen aiheena voi olla myös kurssi
itsessään, mutta silloinkin suoritusmuotona jokin
digitaalinen toteutus.
Kurssisuorituksesta
● 1 op suorittaneet saavat käyttöönsä badgen eli
osaamismerkin (ks. lisätietoja osaamismerkeistä).
Huom! Jos olet ilmoittautunut kurssille eri
sähköpostilla kuin mihin keräät osaamismerkkejä,
kerro tästä kurssituoksen palauttamisen yhteydessä.
● Voit sijoittaa osaamismerkin blogiisi, digitaaliseen
CV:hen tai muulle verkkosivulle. Voit myös kerätä
saavuttamasi OpenBadge-osaamismerkit
Backpack-kokoelmaksi (tässä esimerkiksi Annen
osaamismerkkisivu).
Verkkojatkot
ja aineistot
● Facebook: Digiopus-ryhmä
https://www.facebook.com/groups/Digi
opus/
● Twitter #digiopus
● Purot-wiki http://digiopus.purot.net/
luentokertojen chat + taustakeskustelu
yhdistettynä pohja-aineistoon. Avoin
mahdollisuus kommentoida.
● Kevään 2017 kurssiesite
● Luentotallenteiden linkit on lähetetään
osallistujille sähköpostilla.
● Kevään 2017 luentotallenteet ovat
katsottavissa 31.8.2017 saakka.
Aineistowiki aina avoin.
Kollektiivisia
muistiinpanoja
1. luennon Padlet bit.ly/digiopus01
Napauta seinää ja kirjoita. Voit myös
lisätä kuvia.
“ Sopiva asento tälle
kurssille. Oma
lähtökohtasi.
“Sulateltavaa on paljon.”
“Odotin kurssia
pedagogeille, jotka ovat
vain vähän nörttejä.”
Erilaiset kokemukset ja tavoitteet
kouluttajien tietoon, vaikuta
painotuksiin TAUSTALOMAKKEELLA
“
Teemu Arina 2011:
“Kirja ei ole enää
kirja, se on
sovellus.”
“
Anne Rongas
2014: “Korvilla
lukeminen
vapauttaa jalat.”
Mikä on oppikirjojen asema
opetuksessa ja oppimisessa?
Turun Sanomat 20.1.2015 Liisa Ilomäen
haastattelu:
“– Tarvitsemme oppimateriaaleja, joita
oppilaat voivat myös suunnitella itse. On
tärkeää, että työtä voi esimerkiksi jatkaa
verkossa ja näyttää sekä jakaa muille.
Ilomäki sanoo, että Suomessa on edelleen
käytössä hyvin paljon pedagogiselta
ajatustavaltaan vanhanaikaisia ja
kaavamaisia oppimateriaaleja.
– Minulla on sellainen tunne, että
kustantajat tasapainoilevat sen kanssa, että
kuinka uudenaikaista materiaalia he
uskaltavat tarjota, koska ostajat suosivat
vanhan mallin mukaisia teoksia.”
Kaisla ym. 2015:
Digitaalinen oppimateriaali koulun arjessa
Heikkilä 2015:
Digitoidusta digitaaliseen
Heikkilä 2017 väitöskirja: Tämä
ei ole kirja - Digikirjan
valtaviraistumisen haasteet
(Aalto-yliopisto).
Kari Välimäki: Opi tekemään e-kirja
Digitaalisuuden murros: oppimateriaalin
tuotanto-, jakelu- ja käyttövälineet
● Aiemmin:
○ kallis ohjelmisto ja sen osaaminen
○ painokone ja sen osaaminen
○ pakettiautot ja kirja kaupan hyllyyn
○ kallis markkinointi.
● Nyt:
○ (lähes) ilmaiset ja helppokäyttöiset sovellukset tekemiseen
○ netti ja mobiililaite ja
○ maksuton markkinointi sosiaalisessa mediassa.
Tämä kurssi on toteutettu Google Driven Asiakirja- ja
Esitys-sovelluksilla, Purot-wikillä ja Skype-nettipuheluilla.
Digitaalisuuden murros: oppimateriaalin
tuotantotapa
● Aiemmin: Yksi tai useampi asiantuntija ja
kustannustoimittaja, valmis pysyvä tuotos (tai
myöhempi päivitys ja uusintapainos).
● Nyt:
■ tekijänä periaatteessa kuka tahansa
■ yksi tai useampi asiantuntija
■ kollektiivinen kirjasprintti
■ netin joukkoäly
■ oppilaiden kokonaan työstämä tai päivittämä
■ avoimet oppisisällöt netistä
■ järjestöt, kansalaisverkostot ja projektit
asiantuntijatekijöinä.
Digitaalisen oppimateriaalin muotoja
laajasti ymmärrettynä
□ ‘Perinteinen’ kirja, usein PDF.
□ Oppimisympäristö, johon liitetään oppimateriaaleja ja tehtäviä,
esim. Tabletkoulu, OnEdu, Digikirjat.fi.
□ Yksittäisiä kursseja ja dokumentteja www-sivustoina, kuten
Internetix vuodesta 1995 ja Wikiopisto.
□ Mobiilisovellukset eli appsit (työkalut kuten autenttiset
oppimisympäristöt ja valokuvat, videointi, äänitys).
□ Oppilaat tekevät itse aapisensa. Lukemaan oppimisen jälkeen
aapista ei tarvita. Oppikirja on oppimisprosessi.
□ Videot YouTubessa, kuten käänteinen opetus ja MOOC.
□ Opetus.tv: matematiikka rap-video
□ Simulaatiot, pelit, lisätty todellisuus (AR), virtuaalinen (VR) ja
sekoitettu todellisuus (MR), 360°, 3D. Ks. FinEduVR.
Digitalisaation
murros
oppilaitoksissa
□ Digitalisaatio
□ Hybridiratkaisut
□ Siirtyminen kohti pientä
mobiililaitetta
□ Ks. Annen linkkikokoelma
koulumuutoksesta
Verkkokirjoittamisen erityispiirteitä
□ Päätelaitteiden rajoitukset (mm. nettiyhteyden nopeus)
□ Pyrkimys laite- ja sovellusriippumattomuuteen
□ Vuorovaikutteisuus ja rakenne
□ Sisällön rikastuttaminen ja linkitykset nettiin
□ Tekijänoikeuksien monimuotoisuus
□ Käytettävyyden huomiointi
□ Itseopiskelu omaan tahtiin
□ Sisällön päivitettävyys
□ Joukkoäly ja sisällön kommentointi valmisteluvaiheessa
Digitaalisen oppimateriaalin yleinen
tuotantoprosessi, laajuudesta riippuen
□ Tehdäänkö yksin vai yhdessä?
□ Oppimateriaalin tavoite, idea, fokus, kohderyhmät ja tarpeet (jakso 6)
□ Rakenteen ja muodon valinta (jakso 3)
□ Vuorovaikutteisuuden asteen määrittely (jakso 3)
□ Rikastuttavien elementtien määrittely (jakso 4)
□ Lupakäytännöt ja oppimateriaalin käyttöoikeudet (jakso 5)
□ Yllä olevien suunnittelu
□ Aineistonkeruu
□ Sisältörungon jäsentäminen ja kirjoittaminen
□ Ensimmäinen luonnos
□ Rikastuttavien elementtien ja vuorovaikutuksen toteuttaminen
□ Testaaminen (aidoilla käyttäjillä) iteratiivisesti ja korjaten
□ Jakeluympäristön valinta (avoin netti, Apple Store, Elisa jne.)
□ Jakelun toteuttaminen ja testaus eri päätelaitteilla
□ Käyttöönotto
Suosittujen kirjoitusalustojen esittely
○ Evernote - valttina monialustaisuus: pöytäkone,
läppäri, tabletti, känny
○ Scrivener - pitkien tekstien jäsennin, voi tulostaa
monipuolisesti lopputuloksen
○ Purot.net, Wikispaces ja muut wikit - kevyt kirjoitus
ja jakeluympäristö
○ Etherpad - nopeaan luonnosteluun ja
pienimuotoiseen yhteiskirjoittamiseen
○ Microsoftin OneDrive ja Google Drive: MS Officea
vastaava toimistopaketti pilvipalveluina
○ ePub-formaatti - oma tuotos mobiilikauppojen
jakeluun
Scrivener Evernote
Google AsiakirjaWikispaces
Scrivener
Evernote
Wikispaces
Google Asiakirja
Mobiili tuottaminen – apsi auttaa ja ahistaa
PictureAnneRongas,2012
Pedagoginen käsikirjoitus
□ Opetussuunnitelmasta liikkeelle. Pedagogiset
tavoitteet.
□ Hyvä menetelmä on purkaa opetussuunnitelma tai
sen osa ensin kysymyksiksi: niin paljon
kysymyksiä, kuin keksit, erilaisia kysymyssanoja.
□ Seuraavaksi kimputa kysymyksiä teemoiksi. Mieti
teemoista looginen kokonaisuus. Tee
sisällysluettelon luonnos. Selkeys ja
hahmotettavuus tavoitteina.
Pedagoginen käsikirjoitus
□ Peilaa sisällysluetteloa oppimisprosessin
suunnitteluun. Millaisia elementtejä tarvitaan
aloitukseen, työskentelyvaiheeseen ja lopetukseen.
□ Oppimistehtävät kuljettavat työskentelyä
eteenpäin. Vaihtoehtoisten reittien
mahdollistaminen.
□ Antaako oppimateriaali apua ohjaukseen? Ohjaako
oppimateriaali itse oppijaa? Teknologian
mahdollisuudet.
Visualisoi oppimateriaalin rakenne
Verkko-opiskelun taidot, Anne Rongas 2004, eWSOY, kuvitus Jenni Ahtiainen
Visualisoi oppimateriaalin rakenne
Verkko-opiskelun taidot, Anne Rongas 2004, eWSOY, kuvitus Jenni Ahtiainen
Digipedagogiikka
□ Vaiheistaminen, oppimisen polku: miten tämä asia
opitaan, oppijalähtöisyys siten, että oppija ei jää yksin
□ Aktiivinen oppija: toiminnallisen oppimisen tukeminen
□ Menetelmien hyödyntäminen oppimistehtävissä
□ Työskentelyn rytmittäminen ja reitittäminen: yhdessä,
yksin, erilaiset polut ja niiden mahdollistaminen
□ Opettajan rooli pedagogisen infrastruktuurin rakentajana:
Miten oppimateriaali tukee tätä (ks. Minna Lakkalan
diaesitys pedagogisesta infrastruktuurista)?
□ Tarvittavien taitojen oppiminen: Miten digitaalista
aineistoa käytetään? Onko aineistossa syytä olla
harjoitteluosioita ja esimerkiksi opastusta aineiston
käyttämiseen (opettajalle, oppijalle)?
Laitteisto- ja tiedostovaatimukset
□ Lähde liikkeelle tuottamisessa niillä laitteilla, joita sinulla
on käytössä. Opettele tarpeen mukaan uusia välineitä.
□ Varoituksen sana: Suoraan johonkin maksulliseen ja
työnantajan omistamaan järjestelmään tuottaminen voi
aiheuttaa hankaluuksia, jos vaihdat työpaikkaa tai
järjestelmän formaatti ei ole yhteneväinen vastaavien
järjestelmien kanssa. Eli tuota esimerkiksi sisältöä itse
hallitsemaasi pilvipalveluun ja linkitä tai upota sieltä
muualle. Muista varmuuskopiot.
Laitteisto- ja tiedostovaatimukset
□ Suunnittele aineistojen kansiointi ja nimeäminen niin,
että löydät itse omat aineistosi vuosienkin jälkeen.
Muista varmuuskopiointi. Käytä yleisiä
tiedostomuotoja.
□ Sähköisissä aineistoissa kevyet aineistot toimivat
parhaiten (pienet tiedostokoot, nopea latautuminen).
Kiitos!
Seuraava jakso: 27.4. klo 15-16:30:
Luento 2: Vuorovaikutteisuus ja interaktiiviset elementit
Kysyttävää, kommentteja tai palautetta?
Jatketaan Facebookissa ja Purot-wikissä
Aineistopaketti rakentuu kurssin ajan.
Anne Rongas, Twitter @arongas
rongas.anne (a) gmail.com
Kari A. Hintikka, Twitter @nethunt
kari.hintikka (a) gmail.com
Credits
Esityksen layout, kiitokset:
□ SlidesCarnival
1 de 37

Recomendados

Digiopus luento 4 por
Digiopus luento 4Digiopus luento 4
Digiopus luento 4Anne Rongas
270 visualizações35 slides
Digiopus luento 5 por
Digiopus luento 5Digiopus luento 5
Digiopus luento 5Anne Rongas
296 visualizações60 slides
Digiopus luento 2 por
Digiopus luento 2Digiopus luento 2
Digiopus luento 2Anne Rongas
243 visualizações54 slides
Digiopus luento 3 por
Digiopus luento 3Digiopus luento 3
Digiopus luento 3Anne Rongas
293 visualizações41 slides
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatus por
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatusTVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatus
TVT-kehittämishanke ja opettajankoulutus. case varhaiskasvatusPekka Mertala
501 visualizações14 slides
Forssan digiportaat 26.3.21 por
Forssan digiportaat 26.3.21Forssan digiportaat 26.3.21
Forssan digiportaat 26.3.21Matleena Laakso
86 visualizações41 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Opettajien orientoivia tvt-opintoja kehittämässä. CASE: Oulun yliopisto por
Opettajien orientoivia tvt-opintoja kehittämässä. CASE: Oulun yliopistoOpettajien orientoivia tvt-opintoja kehittämässä. CASE: Oulun yliopisto
Opettajien orientoivia tvt-opintoja kehittämässä. CASE: Oulun yliopistoJari Laru
1.2K visualizações33 slides
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20 por
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20Matleena Laakso
160 visualizações29 slides
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013 por
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013Anu Ylitalo
3.6K visualizações31 slides
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1 por
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1 Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1 Jari Laru
3.4K visualizações46 slides
Verkkopedagogiikka 10.12.20 por
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20Matleena Laakso
126 visualizações36 slides
Lukio-open digitys 2.12.20 por
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20Matleena Laakso
261 visualizações33 slides

Mais procurados(20)

Opettajien orientoivia tvt-opintoja kehittämässä. CASE: Oulun yliopisto por Jari Laru
Opettajien orientoivia tvt-opintoja kehittämässä. CASE: Oulun yliopistoOpettajien orientoivia tvt-opintoja kehittämässä. CASE: Oulun yliopisto
Opettajien orientoivia tvt-opintoja kehittämässä. CASE: Oulun yliopisto
Jari Laru1.2K visualizações
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20 por Matleena Laakso
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Matleena Laakso160 visualizações
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013 por Anu Ylitalo
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Anu Ylitalo3.6K visualizações
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1 por Jari Laru
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1 Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. luento 1
Jari Laru3.4K visualizações
Verkkopedagogiikka 10.12.20 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Matleena Laakso126 visualizações
Lukio-open digitys 2.12.20 por Matleena Laakso
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20
Matleena Laakso261 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Matleena Laakso1K visualizações
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013 por Anu Ylitalo
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Anu Ylitalo13.8K visualizações
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek... por Jari Laru
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Jari Laru1.8K visualizações
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro por digma_virtuaaliamk
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro
27.11.2012 webinaari / Pedagoginen puheenvuoro
digma_virtuaaliamk561 visualizações
Caseja sosiaalinen media oppimisessa por Anne Rongas
Caseja sosiaalinen media oppimisessaCaseja sosiaalinen media oppimisessa
Caseja sosiaalinen media oppimisessa
Anne Rongas431 visualizações
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä por Matleena Laakso
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenäDigi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Matleena Laakso467 visualizações
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä por Harto Pönkä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Harto Pönkä1.9K visualizações
Pedagogin digitystä 1.2.22 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 1.2.22Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22
Matleena Laakso87 visualizações
Verkkopedagogiikka 29.9.21 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 29.9.21 Verkkopedagogiikka 29.9.21
Verkkopedagogiikka 29.9.21
Matleena Laakso249 visualizações
Wrap up luento (dime 2015) por Jari Laru
Wrap up luento (dime 2015)Wrap up luento (dime 2015)
Wrap up luento (dime 2015)
Jari Laru566 visualizações
Paljonko sulla on pisteitä? Kokemuksia pelillistetystä opetuksesta. por Jari Laru
Paljonko sulla on pisteitä? Kokemuksia pelillistetystä opetuksesta.Paljonko sulla on pisteitä? Kokemuksia pelillistetystä opetuksesta.
Paljonko sulla on pisteitä? Kokemuksia pelillistetystä opetuksesta.
Jari Laru1.1K visualizações
Tuulta purjeisiin ja täyttä vauhtia kohti tuulimyllyjä por Jari Laru
Tuulta purjeisiin ja täyttä vauhtia kohti tuulimyllyjäTuulta purjeisiin ja täyttä vauhtia kohti tuulimyllyjä
Tuulta purjeisiin ja täyttä vauhtia kohti tuulimyllyjä
Jari Laru850 visualizações
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen por Riikka Lehto (Vanninen)
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenVerkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Riikka Lehto (Vanninen)1.6K visualizações

Similar a Digiopus luento 1

Pedagoginen piristysruiske 24.4.14 por
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Matleena Laakso
751 visualizações26 slides
Didaktiikka verkko-opetuksessa por
Didaktiikka verkko-opetuksessaDidaktiikka verkko-opetuksessa
Didaktiikka verkko-opetuksessaEsko Lius
1.2K visualizações37 slides
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot por
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvotOpettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvotEija Kalliala
1K visualizações23 slides
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011 por
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011Ari Rapo
233 visualizações12 slides
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18 por
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18Matleena Laakso
355 visualizações31 slides

Similar a Digiopus luento 1(20)

Pedagoginen piristysruiske 24.4.14 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Matleena Laakso751 visualizações
Didaktiikka verkko-opetuksessa por Esko Lius
Didaktiikka verkko-opetuksessaDidaktiikka verkko-opetuksessa
Didaktiikka verkko-opetuksessa
Esko Lius1.2K visualizações
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot por Eija Kalliala
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvotOpettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot
Eija Kalliala1K visualizações
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011 por Ari Rapo
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011
Ari Rapo233 visualizações
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18 por Matleena Laakso
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Matleena Laakso355 visualizações
Opettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvot por Eija Kalliala
Opettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvotOpettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvot
Opettaminen verkossa - Verkko-opettamisen monet kasvot
Eija Kalliala1.9K visualizações
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Matleena Laakso1.2K visualizações
Digipeda ja tekoäly 9.10.23 por Matleena Laakso
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Matleena Laakso31 visualizações
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14 por Pirjo Kananen
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
Pirjo Kananen715 visualizações
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminenSähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Matleena Laakso2K visualizações
TVT- ja some-taidot -harjoitus por Harto Pönkä
TVT- ja some-taidot -harjoitusTVT- ja some-taidot -harjoitus
TVT- ja some-taidot -harjoitus
Harto Pönkä707 visualizações
Oppimateriaali verkkoon - kyllä vai ei? por Vesa Linja-aho
Oppimateriaali verkkoon - kyllä vai ei?Oppimateriaali verkkoon - kyllä vai ei?
Oppimateriaali verkkoon - kyllä vai ei?
Vesa Linja-aho948 visualizações
Uudistuva opettajuus por Anu Pruikkonen
Uudistuva opettajuusUudistuva opettajuus
Uudistuva opettajuus
Anu Pruikkonen927 visualizações
Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä por Taivassalo Minna
Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössäTulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä
Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä
Taivassalo Minna566 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 4.3.14 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 4.3.14Pedagoginen piristysruiske 4.3.14
Pedagoginen piristysruiske 4.3.14
Matleena Laakso920 visualizações
Verkko ohjaus por Heli Antila
Verkko ohjausVerkko ohjaus
Verkko ohjaus
Heli Antila437 visualizações
Tekstipohjaiset tehtävät monimediaiseksi por eijakoski
Tekstipohjaiset tehtävät monimediaiseksiTekstipohjaiset tehtävät monimediaiseksi
Tekstipohjaiset tehtävät monimediaiseksi
eijakoski238 visualizações
Luento5 suunnittelu ja pedagogiset mallit por Jari Laru
Luento5 suunnittelu ja pedagogiset mallitLuento5 suunnittelu ja pedagogiset mallit
Luento5 suunnittelu ja pedagogiset mallit
Jari Laru1.1K visualizações
Pedagoginen piristysruiske 22.3.18 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 22.3.18Pedagoginen piristysruiske 22.3.18
Pedagoginen piristysruiske 22.3.18
Matleena Laakso406 visualizações

Mais de Anne Rongas

Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia por
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksiaSosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksiaAnne Rongas
343 visualizações31 slides
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018 por
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018Anne Rongas
1.7K visualizações17 slides
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018 por
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018Anne Rongas
391 visualizações14 slides
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä por
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejäIlmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejäAnne Rongas
1.8K visualizações58 slides
Arviointi lukiossa por
Arviointi lukiossaArviointi lukiossa
Arviointi lukiossaAnne Rongas
950 visualizações50 slides
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018 por
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018Anne Rongas
223 visualizações8 slides

Mais de Anne Rongas(20)

Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia por Anne Rongas
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksiaSosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Anne Rongas343 visualizações
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018 por Anne Rongas
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018
Anne Rongas1.7K visualizações
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018 por Anne Rongas
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018
Anne Rongas391 visualizações
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä por Anne Rongas
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejäIlmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä
Anne Rongas1.8K visualizações
Arviointi lukiossa por Anne Rongas
Arviointi lukiossaArviointi lukiossa
Arviointi lukiossa
Anne Rongas950 visualizações
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018 por Anne Rongas
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
Anne Rongas223 visualizações
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimet por Anne Rongas
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimetDigitaalisen arvioinnin isot kirjaimet
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimet
Anne Rongas277 visualizações
Kyytiä copy-paste -opiskelulle por Anne Rongas
Kyytiä copy-paste -opiskelulleKyytiä copy-paste -opiskelulle
Kyytiä copy-paste -opiskelulle
Anne Rongas4K visualizações
Lukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseen por Anne Rongas
Lukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseenLukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseen
Lukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseen
Anne Rongas659 visualizações
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossa por Anne Rongas
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossaIlmiöjakson suunnittelu lukiossa
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossa
Anne Rongas7.1K visualizações
Muistitikku i padille – opeblogin vinkit por Anne Rongas
Muistitikku i padille – opeblogin vinkitMuistitikku i padille – opeblogin vinkit
Muistitikku i padille – opeblogin vinkit
Anne Rongas6K visualizações
E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016 por Anne Rongas
E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016
E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016
Anne Rongas486 visualizações
Digitalisaatio opetuksen maailmassa por Anne Rongas
Digitalisaatio opetuksen maailmassaDigitalisaatio opetuksen maailmassa
Digitalisaatio opetuksen maailmassa
Anne Rongas2.3K visualizações
Podcast – kuinka seurata, kuinka tuottaa por Anne Rongas
Podcast – kuinka seurata, kuinka tuottaaPodcast – kuinka seurata, kuinka tuottaa
Podcast – kuinka seurata, kuinka tuottaa
Anne Rongas2.8K visualizações
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajille por Anne Rongas
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajilleDigitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajille
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajille
Anne Rongas1.1K visualizações
Thinglink-ohje por Anne Rongas
Thinglink-ohjeThinglink-ohje
Thinglink-ohje
Anne Rongas14.2K visualizações
Aktiiviseksi avoimissa verkostoissa por Anne Rongas
Aktiiviseksi avoimissa verkostoissaAktiiviseksi avoimissa verkostoissa
Aktiiviseksi avoimissa verkostoissa
Anne Rongas807 visualizações
Jakamisen kulttuuri koulumaailmassa ja pedagoginen design-osaaminen por Anne Rongas
Jakamisen kulttuuri koulumaailmassa ja pedagoginen design-osaaminenJakamisen kulttuuri koulumaailmassa ja pedagoginen design-osaaminen
Jakamisen kulttuuri koulumaailmassa ja pedagoginen design-osaaminen
Anne Rongas2.8K visualizações
Mukana kulkeva teknologia ja mobiili oppija por Anne Rongas
Mukana kulkeva teknologia ja mobiili oppijaMukana kulkeva teknologia ja mobiili oppija
Mukana kulkeva teknologia ja mobiili oppija
Anne Rongas6.1K visualizações
Micro-revolutions in the open networks of teachers in Finland EdMedia paper por Anne Rongas
Micro-revolutions in the open networks of teachers in Finland EdMedia paperMicro-revolutions in the open networks of teachers in Finland EdMedia paper
Micro-revolutions in the open networks of teachers in Finland EdMedia paper
Anne Rongas1.5K visualizações

Digiopus luento 1

 • 1. Luento 1 Mitä tietoja tarvitsen digitaalisen oppimateriaalin tekemisen alkuvaiheessa? 20.4.2017 Verkkokirjoittamisen ja digitaalisten oppimissisältöjen erityispiirteitä
 • 2. Tavoitteena tällä kurssilla innostaa, kannustaa ja antaa riittäviä eväitä tekemiseen (ks. YouTube). Anne Rongas ja Kari A. Hintikka
 • 3. Luentosarjan kulku ja ohjeet Mitä opettajan on hyvä tietää, kun hän tekee oppimateriaaleja digitaalisessa muodossa? (Intro YouTube) Luento 1: Mitä tietoja tarvitsen digitaalisten oppimateriaalien tekemisen alkuvaiheessa? (20.4., aina klo 15-16:30) Luento 2: Vuorovaikutteisuus ja interaktiiviset elementit (27.4.) Luento 3: Oppimateriaalin moniaistisuus (4.5.) Luento 4: Digitaalisen oppimateriaalin käytettävyys ja laatu (11.5.) Luento 5: Digimateriaalin uudelleenkäyttö ja toisen tuottaman aineiston käyttäminen (18.5.) OHJE: Jos haluat 1 op suorituksen, tee omalla tyylilläsi lyhyt tuotos, joka ilmentää tällä kurssilla oppimaasi. Tuotos saa olla mielellään kollaasimainen eli yhdistää useampaa eri sisältömuotoa. Tekstinä korkeintaan yksi A4-sivu, video- tai audiotiedostona enintään 2 minuuttia. Toimita tuotoksesi koulutuksen päätyttyä viimeistään 8.6.2017 mennessä sähköpostilla digiopus1op@gmail.com. Viestin otsikkoon Digiopus 1 op ja nimesi.
 • 4. Kurssisuorituksesta Millainen kurssisuoritus voi olla? ● riittää, että kurssisuorituksen MUOTO on digitaalinen ● ei pitkä, tekstinä n. 1 A4, mediatiedostona pari minuuttia ● jos olet tehnyt pidemmän aineiston, tee siitä lyhyt esittely ● kurssisuorituksen aiheena voi olla myös kurssi itsessään, mutta silloinkin suoritusmuotona jokin digitaalinen toteutus.
 • 5. Kurssisuorituksesta ● 1 op suorittaneet saavat käyttöönsä badgen eli osaamismerkin (ks. lisätietoja osaamismerkeistä). Huom! Jos olet ilmoittautunut kurssille eri sähköpostilla kuin mihin keräät osaamismerkkejä, kerro tästä kurssituoksen palauttamisen yhteydessä. ● Voit sijoittaa osaamismerkin blogiisi, digitaaliseen CV:hen tai muulle verkkosivulle. Voit myös kerätä saavuttamasi OpenBadge-osaamismerkit Backpack-kokoelmaksi (tässä esimerkiksi Annen osaamismerkkisivu).
 • 6. Verkkojatkot ja aineistot ● Facebook: Digiopus-ryhmä https://www.facebook.com/groups/Digi opus/ ● Twitter #digiopus ● Purot-wiki http://digiopus.purot.net/ luentokertojen chat + taustakeskustelu yhdistettynä pohja-aineistoon. Avoin mahdollisuus kommentoida. ● Kevään 2017 kurssiesite ● Luentotallenteiden linkit on lähetetään osallistujille sähköpostilla. ● Kevään 2017 luentotallenteet ovat katsottavissa 31.8.2017 saakka. Aineistowiki aina avoin.
 • 7. Kollektiivisia muistiinpanoja 1. luennon Padlet bit.ly/digiopus01 Napauta seinää ja kirjoita. Voit myös lisätä kuvia.
 • 8. “ Sopiva asento tälle kurssille. Oma lähtökohtasi. “Sulateltavaa on paljon.” “Odotin kurssia pedagogeille, jotka ovat vain vähän nörttejä.”
 • 9. Erilaiset kokemukset ja tavoitteet kouluttajien tietoon, vaikuta painotuksiin TAUSTALOMAKKEELLA
 • 10. “ Teemu Arina 2011: “Kirja ei ole enää kirja, se on sovellus.”
 • 12. Mikä on oppikirjojen asema opetuksessa ja oppimisessa? Turun Sanomat 20.1.2015 Liisa Ilomäen haastattelu: “– Tarvitsemme oppimateriaaleja, joita oppilaat voivat myös suunnitella itse. On tärkeää, että työtä voi esimerkiksi jatkaa verkossa ja näyttää sekä jakaa muille. Ilomäki sanoo, että Suomessa on edelleen käytössä hyvin paljon pedagogiselta ajatustavaltaan vanhanaikaisia ja kaavamaisia oppimateriaaleja. – Minulla on sellainen tunne, että kustantajat tasapainoilevat sen kanssa, että kuinka uudenaikaista materiaalia he uskaltavat tarjota, koska ostajat suosivat vanhan mallin mukaisia teoksia.”
 • 13. Kaisla ym. 2015: Digitaalinen oppimateriaali koulun arjessa
 • 14. Heikkilä 2015: Digitoidusta digitaaliseen Heikkilä 2017 väitöskirja: Tämä ei ole kirja - Digikirjan valtaviraistumisen haasteet (Aalto-yliopisto).
 • 15. Kari Välimäki: Opi tekemään e-kirja
 • 16. Digitaalisuuden murros: oppimateriaalin tuotanto-, jakelu- ja käyttövälineet ● Aiemmin: ○ kallis ohjelmisto ja sen osaaminen ○ painokone ja sen osaaminen ○ pakettiautot ja kirja kaupan hyllyyn ○ kallis markkinointi. ● Nyt: ○ (lähes) ilmaiset ja helppokäyttöiset sovellukset tekemiseen ○ netti ja mobiililaite ja ○ maksuton markkinointi sosiaalisessa mediassa. Tämä kurssi on toteutettu Google Driven Asiakirja- ja Esitys-sovelluksilla, Purot-wikillä ja Skype-nettipuheluilla.
 • 17. Digitaalisuuden murros: oppimateriaalin tuotantotapa ● Aiemmin: Yksi tai useampi asiantuntija ja kustannustoimittaja, valmis pysyvä tuotos (tai myöhempi päivitys ja uusintapainos). ● Nyt: ■ tekijänä periaatteessa kuka tahansa ■ yksi tai useampi asiantuntija ■ kollektiivinen kirjasprintti ■ netin joukkoäly ■ oppilaiden kokonaan työstämä tai päivittämä ■ avoimet oppisisällöt netistä ■ järjestöt, kansalaisverkostot ja projektit asiantuntijatekijöinä.
 • 18. Digitaalisen oppimateriaalin muotoja laajasti ymmärrettynä □ ‘Perinteinen’ kirja, usein PDF. □ Oppimisympäristö, johon liitetään oppimateriaaleja ja tehtäviä, esim. Tabletkoulu, OnEdu, Digikirjat.fi. □ Yksittäisiä kursseja ja dokumentteja www-sivustoina, kuten Internetix vuodesta 1995 ja Wikiopisto. □ Mobiilisovellukset eli appsit (työkalut kuten autenttiset oppimisympäristöt ja valokuvat, videointi, äänitys). □ Oppilaat tekevät itse aapisensa. Lukemaan oppimisen jälkeen aapista ei tarvita. Oppikirja on oppimisprosessi. □ Videot YouTubessa, kuten käänteinen opetus ja MOOC. □ Opetus.tv: matematiikka rap-video □ Simulaatiot, pelit, lisätty todellisuus (AR), virtuaalinen (VR) ja sekoitettu todellisuus (MR), 360°, 3D. Ks. FinEduVR.
 • 19. Digitalisaation murros oppilaitoksissa □ Digitalisaatio □ Hybridiratkaisut □ Siirtyminen kohti pientä mobiililaitetta □ Ks. Annen linkkikokoelma koulumuutoksesta
 • 20. Verkkokirjoittamisen erityispiirteitä □ Päätelaitteiden rajoitukset (mm. nettiyhteyden nopeus) □ Pyrkimys laite- ja sovellusriippumattomuuteen □ Vuorovaikutteisuus ja rakenne □ Sisällön rikastuttaminen ja linkitykset nettiin □ Tekijänoikeuksien monimuotoisuus □ Käytettävyyden huomiointi □ Itseopiskelu omaan tahtiin □ Sisällön päivitettävyys □ Joukkoäly ja sisällön kommentointi valmisteluvaiheessa
 • 21. Digitaalisen oppimateriaalin yleinen tuotantoprosessi, laajuudesta riippuen □ Tehdäänkö yksin vai yhdessä? □ Oppimateriaalin tavoite, idea, fokus, kohderyhmät ja tarpeet (jakso 6) □ Rakenteen ja muodon valinta (jakso 3) □ Vuorovaikutteisuuden asteen määrittely (jakso 3) □ Rikastuttavien elementtien määrittely (jakso 4) □ Lupakäytännöt ja oppimateriaalin käyttöoikeudet (jakso 5) □ Yllä olevien suunnittelu □ Aineistonkeruu □ Sisältörungon jäsentäminen ja kirjoittaminen □ Ensimmäinen luonnos □ Rikastuttavien elementtien ja vuorovaikutuksen toteuttaminen □ Testaaminen (aidoilla käyttäjillä) iteratiivisesti ja korjaten □ Jakeluympäristön valinta (avoin netti, Apple Store, Elisa jne.) □ Jakelun toteuttaminen ja testaus eri päätelaitteilla □ Käyttöönotto
 • 22. Suosittujen kirjoitusalustojen esittely ○ Evernote - valttina monialustaisuus: pöytäkone, läppäri, tabletti, känny ○ Scrivener - pitkien tekstien jäsennin, voi tulostaa monipuolisesti lopputuloksen ○ Purot.net, Wikispaces ja muut wikit - kevyt kirjoitus ja jakeluympäristö ○ Etherpad - nopeaan luonnosteluun ja pienimuotoiseen yhteiskirjoittamiseen ○ Microsoftin OneDrive ja Google Drive: MS Officea vastaava toimistopaketti pilvipalveluina ○ ePub-formaatti - oma tuotos mobiilikauppojen jakeluun
 • 28. Mobiili tuottaminen – apsi auttaa ja ahistaa PictureAnneRongas,2012
 • 29. Pedagoginen käsikirjoitus □ Opetussuunnitelmasta liikkeelle. Pedagogiset tavoitteet. □ Hyvä menetelmä on purkaa opetussuunnitelma tai sen osa ensin kysymyksiksi: niin paljon kysymyksiä, kuin keksit, erilaisia kysymyssanoja. □ Seuraavaksi kimputa kysymyksiä teemoiksi. Mieti teemoista looginen kokonaisuus. Tee sisällysluettelon luonnos. Selkeys ja hahmotettavuus tavoitteina.
 • 30. Pedagoginen käsikirjoitus □ Peilaa sisällysluetteloa oppimisprosessin suunnitteluun. Millaisia elementtejä tarvitaan aloitukseen, työskentelyvaiheeseen ja lopetukseen. □ Oppimistehtävät kuljettavat työskentelyä eteenpäin. Vaihtoehtoisten reittien mahdollistaminen. □ Antaako oppimateriaali apua ohjaukseen? Ohjaako oppimateriaali itse oppijaa? Teknologian mahdollisuudet.
 • 31. Visualisoi oppimateriaalin rakenne Verkko-opiskelun taidot, Anne Rongas 2004, eWSOY, kuvitus Jenni Ahtiainen
 • 32. Visualisoi oppimateriaalin rakenne Verkko-opiskelun taidot, Anne Rongas 2004, eWSOY, kuvitus Jenni Ahtiainen
 • 33. Digipedagogiikka □ Vaiheistaminen, oppimisen polku: miten tämä asia opitaan, oppijalähtöisyys siten, että oppija ei jää yksin □ Aktiivinen oppija: toiminnallisen oppimisen tukeminen □ Menetelmien hyödyntäminen oppimistehtävissä □ Työskentelyn rytmittäminen ja reitittäminen: yhdessä, yksin, erilaiset polut ja niiden mahdollistaminen □ Opettajan rooli pedagogisen infrastruktuurin rakentajana: Miten oppimateriaali tukee tätä (ks. Minna Lakkalan diaesitys pedagogisesta infrastruktuurista)? □ Tarvittavien taitojen oppiminen: Miten digitaalista aineistoa käytetään? Onko aineistossa syytä olla harjoitteluosioita ja esimerkiksi opastusta aineiston käyttämiseen (opettajalle, oppijalle)?
 • 34. Laitteisto- ja tiedostovaatimukset □ Lähde liikkeelle tuottamisessa niillä laitteilla, joita sinulla on käytössä. Opettele tarpeen mukaan uusia välineitä. □ Varoituksen sana: Suoraan johonkin maksulliseen ja työnantajan omistamaan järjestelmään tuottaminen voi aiheuttaa hankaluuksia, jos vaihdat työpaikkaa tai järjestelmän formaatti ei ole yhteneväinen vastaavien järjestelmien kanssa. Eli tuota esimerkiksi sisältöä itse hallitsemaasi pilvipalveluun ja linkitä tai upota sieltä muualle. Muista varmuuskopiot.
 • 35. Laitteisto- ja tiedostovaatimukset □ Suunnittele aineistojen kansiointi ja nimeäminen niin, että löydät itse omat aineistosi vuosienkin jälkeen. Muista varmuuskopiointi. Käytä yleisiä tiedostomuotoja. □ Sähköisissä aineistoissa kevyet aineistot toimivat parhaiten (pienet tiedostokoot, nopea latautuminen).
 • 36. Kiitos! Seuraava jakso: 27.4. klo 15-16:30: Luento 2: Vuorovaikutteisuus ja interaktiiviset elementit Kysyttävää, kommentteja tai palautetta? Jatketaan Facebookissa ja Purot-wikissä Aineistopaketti rakentuu kurssin ajan. Anne Rongas, Twitter @arongas rongas.anne (a) gmail.com Kari A. Hintikka, Twitter @nethunt kari.hintikka (a) gmail.com