Ekonomia e Shqiperise

Aron Neli
Aron NeliMidfielder em Juventus
Ekonomia e Shqiperise
Ekonomia e Shqiperise
Ekonomia e Shqipërisë
Përpara vitit 1991, partia komuniste në pushtet e drejtonte ekonominë e
vendit me anë të një serie planesh Pesë Vjeçare. Të gjitha mjetet e
prodhimit kontrolloheshin nga shteti, bujqësia ishte kolektivizuar
plotësisht dhe industria u bë pronë popullore dhe sipërmarrja private u
ndalua rreptësisht. Përvec kësaj, kushtetuta e Republikës Socialiste të
Shqipëerisë e ndalonte qeverinë te kerkonte ndihma nga jashtë, të
pranonte borxhe apo të lejonte investime të huaja. Deshtimi i kësaj
ekonomie të kontrolluar e ka shtyrë qeverinë të decentralizojë procesin
e vendimmarrjës ekonomike. Ndalimi i tregëtisë private është
shfuqizuar, qeveria tashmë pranon borxhe dhe kredi të huaja dhe
perpiqet të krijoje vende të reja pune me anë të bashkepunimeve me
partneret nga jashtë. Këto masa kanë për qellim rritjen e industrive të
lehta, prodhimet ushqimore dhe bujqesore. Progresi i viteve të fundit
është i dukshëm dhe tregu tani permban të gjithë artikujt ushqimorë të
cilet në të kaluaren mungonin shpesh. Shqipëria ka nevojë për më
shumë punonjës të specializuar dhe rikthimin në vend tëstudentëve të
rinj, të arsimuar në Perendim dhe të mbrujtur me një kulturë me të
plotë dhe me më shumë ekspertizë se moshatarët e tyre brenda vendit.
Pasuritë natyrore
Për një sipërfaqe të vogël sa ka Shqipëria mund të
thuhet se është e begatëshme me pasuri natyrore.
Pjesa Jug-perëndimore e vendit është e pasur
me naftë dhe gaz natyror. Ndërsa në veri-lindje
gjenden rezerva të konsiderueshme të mineraleve
ndër të cilat vlen të përmenden: kromi, bakri, hekur-
nikëli. Pjesa më e madhe e rezervave
të qymyrit është gjetur në rrethinën e Tiranës.
Po ashtu Shqipëria është e begatuar me lumenj të
rrëmbyeshëm të cilët janë edhe potencial
për Hidrocentrale. Vec Hidrocentraleve ekzistuese
mbi lumin e Drinit janë bërë hulumtime që nga ky
potencial i lumenjve të ndërtohen disa Hidrocentrale
me të cilat ky vend do të bëhej eksportues edhe më i
madh i energjisë elektrike.
Nafta
Në jug të Shqipërisë do të kërkohet për gaz dhe naftë dhe për këtë
tashmë është nënshkruar marrëveshja. Kërkimi për lëndët djegëse tejet
të rëndësishme në kohën tonë, i është besuar kompanisë amerikane
"Sky Petroleum".
Investimi i kompanisë Sky Petroleum për kërkimin e naftës dhe të gazit
në Bllokun 4 dhe 5 dhe në zonën e Dumresë është rreth 7-8 milionë
dollarë, ndërsa parashikimet flasin për një potencial naftë mbajtës deri
në 900 milionë barrela. Duke besuar tek konfirmimi i shifrave nga
kërkimet, përpunimi i të dhënave sizmike dy dimensionale, si dhe nga
shpimet e reja, që sipas marrëveshjes do të bëhen nga kompania
amerikane "Sky Petroleum", ish ministri Prifti u shpreh shumë i kënaqur,
që kompania ka treguar interes për të kërkuar në këtë zonë të
Shqipërisë.
Në vitin e parë kompania do të bëjë përpunimin e të dhënave sizmike
dydimensionale, të cilat janë sot në arkivat tona, rishikimin dhe
përpunimin e tyre. Më pas, në vitet e tjera ka një grafikë të detajuar të
investime dhe kërkimeve në këto zona. Ndërsa përfaqësuesi i kompanisë
Sky Petroleum, Karim Jabanputra vlerësoi shpejtësinë dhe lehtësinë e
procesit për nënshkrimit e marrëveshjes me ministrinë e Ekonomisë,
Tregtisë dhe Energjetikës.
Industria
Politika e qeverise komuniste e industrializimit te shpejte, synonte ta bente
vendin sa me te pavarur qe ishte e mundur, gjë e cila çoi ne krijimin e nje
industrie shume degëshe relativisht moderne. Kjo industri tani gjeneron me
tepër se gjysmen e te ardhurave kombetare, me përparësi shfrytezimin e
burimeve te konsiderueshme natyrore te vendit. Shqipëria është prodhuesi i
trete për kromin. Elektrifikimi i te gjithe vendit perfundoi ne vitin 1971, dhe
brenda dy dekadave Shqipëria po eksportonte energji elektrike ne disa prej
vendeve fqinje.
Industria e Shqipërisë është e bazuar kryesisht në prodhimet vendase bujqësore,
ndërsa industria e rëndë dhe e makinave është e zhvilluar kryesisht për pajisjen
e fabrikave, uzinave dhe për prodhimin e energjisë elektrike. Vec energjisë
elektrike, Shqipëria eksporton edhe naftë dhe përbërës të saj.
Vec përvojës nga industria e lehtë dhe pjesërisht nga industria e rëndë
(shfrytëzimin e naftës dhe energjisë elektrike), industria e Shqipërisë është disi e
fjetur. Shkaktarët e shembjes së industrisë dhe ngadalësimit në shfrytëzimin e
pasurive natyrore janë të shumta, si mungesa e organizimit të mirëfilltë,
makineria dhe pajisjet e vjetruar si dhe importimi i produkteve industriale janë
duke e zhdukur industrinë vendase. Po kështu, për shkak të investimeve (të
përkrahura nga ekspertët perëndimorë) të gabuara në ekonomi nga qeveritë
mbas shembjes së komunizmit, industria e Shqipërisë nuk është më në gjendje
të përmbushë kërkesat ekonomike të popullatës vendase.
Bujqësia
Mëse gjysma e fuqisë punëtore e Shqipërisë janë të punësuar në sektorin e
agrokulturës. Me një të katërten pjesë tokë të punueshme, tani vendi është po thuajse
në gjendje të i përmbushë të gjitha nevojat vendase me produktet ushqimore. Që nga
mesi i viteve 1970-ta, e më vonë, Shqipëria është në gjendje që të vetëfurnizohet me
bukë. Prodhimet bujqësore kryesore të drithërave janë : gruri, misri (kalamoqi),panxhar
sheqeri . Po ashtu edhe me prodhimet buqësore të pemtarisë Shqipëria i mbulon dhe
është në gjendje të eksportojë si p.sh patate dhe fruta të ndryshme. Ndër prodhimet
bujqësore që përdoren në industri vlen të përmenden lule dielli dhe duhani.
Shqipëria përpos pemëve dhe perimeve kultivon edhe blegtorinë në të cilen dallohen
kultivimi i gjedhëve. delet dhe i derrit.
Gjatë kohës së regjimit komunistë, qeveria e tyr ka ndërmarrur hapa themelorë për
zhvillimin e Agrokulturës. Programe të niveli të lartë janë ndërmarrur të cilat kanë bërë
bonifikimin, përmisimi dhe ujitja e tokës punuse ekzistuese dhe zgjerimi i saj në disa
raste edhe tharja e moqaleve. Të gjitha këto plane janë realizuar me qëllim të zhillimit në
nivel më të lartë të Agrokulturës. Tani (2005) munges e inciativave të tilla ka sjelluar
demoralizimin e agrokulturës e cila është këthyer në nivel bujqësisë tradicionale.
Kolektivizimi i tokave të punueshme gjatë kohës komuniste në Shqipëri dhe ri-privatizimi
i tyre pas shkatërrimit të bllokut komunistë janë bërë gjatë kohës së quajtur "koha e
tranzicionit". Kjo ka pasur pasoja për një pjesë të buqëve të cilët kanë qenë të aftë për
kultivimin e bujqësisë mirëpo nuk kanë pasur njohuri në plasimin e produkteve në
tregun Shqiptarë. Pas privatizimit dhe stabilizimit të gjendjes, pronarët e tokave janë
duke u orientuar për rimëkëmbjen e agrikulturës Shqiptare dhe eksportimin e
produkteve të tyre.
Tregtia
Eksporti dhe importi i Shqipërisë zhvillohet kryesisht me
partnerët e saj ekonomikë si Rumania, Italia, Republika
Çeke dhe Gjermania. Shqipëria tani eksporton kryesisht
produkte gjysmë finale të derivateve të naftës, të kromit,
të hekurit si dhe duhan, verë, pemë dhe perime. Ndërsa
importon makina, pajisje, minerale, metale, materiale
ndërtimtarie dhe produkte ushqimore.
Transporti
Deri ne vitin 1945, rrjeti i pergjitshem rrugor ishte 2800 km., prej te cilave vetem 400 km
ishin asfaltuar.Mbas ketij viti deri ne vitin 1990, rrjeti rrugor arriti ne 7450 km, prej te
cilave 2850 km ishin asfaltuar.Transporti hekurudhor ze vendin e dyte ne transportin e
mallrave dhe te udhetareve. Sistemi hekurudhor eshte ndertuar terresisht mbas luftes se
dyte boterore, duke filluar me hekurudhen e pare Durres-Peqin, ne vitin 1947, 42 km te
gjate. Gjatesia e pergjitshme e rrjetit hekurudhor arin ne 447 km.
KORRIDORET RRUGORE Ne Shqiperi do te ndertohen tre korridore rrugore, Lindje-
Perendim, Veri-Jug dhe Durres-Morine. Segmentet rrugore te korridorit te 8-te, Lindje-
Perendim, te cilat ne Shqiperi kane nisur ne Durres per te perfunduar ne Qafe-Thane,
jane mbuluar me financime dhe ne tre prej tyre, tashme ka filluar puna.Ndertimi i
korridoreve rrugore filloi ne vitin 1993 me korridorin Tirane-Durres. Deri tani jane
ndertuar 9 km te kesaj autostrade, ndersa punohet edhe ne segmente te tjera te ketij
korridori.Aktualisht, me nje financim prej 19,8 milione ECU nga Programi Phare punohet
per ndertimin e segmentit Durres-Rrogozhine, pjesa e pare e korridorit Lindje-Perendim
ne Shqiperi. Ndersa, me nje financim te Bankes Evropiane te Investimeve prej rreth 20
milione dollare, punohet per ndertimin e superstrades Rrogozhine-Elbasan.Pas dy
segmenteve Durres-Rrogozhine dhe Rrogozhine-Elbasan, se fundi kane nisur punimet
per ndertimin e superstrades Librazhd-Qukes. Ndertimi i kesaj superstrade me gjatesi 22
kilometra eshte financuar nga Komuniteti Evropian me nje shume prej 16 milione
dollare.Segmenti Qukes - Qafe-Thane perben pjesen e fundit ne token shqiptare te
korridorit Lindje-Perendim. I vetmi segment, per te cilin nuk kane perfunduar procedurat
perkatese mbetet Elbasan-Librazhd.Ndertimi i te dy korridoreve rrugore ne Shqiperi,
Lindje-Perendim dhe Veri-Jug, kerkon ne total nje vlere financimi prej 1,6 miliard dollare.
PORTET DETARE Porti detar i Durresit eshte porta kryesore e Korridorit 8.Ne kete port ka filluar
investimi i nje shume prej 23 milion dollare, ku Banka Boterore mbulon pjesen me te madhe me 17
milion dollare, Fondi i OPEC-ut per Zhvillimin Nderkombetar 5 milion dollare dhe qeveria shqiptare
1 milion dollare. Punimet perfshijne ndertimin e tre kalatave te reja, rikonstruksionin e kater
kalatave ekzistuese, rikonstruksionin e shesheve dhe rrugeve brenda portit, blerjen e vincave te rinj
dhe pjeseve te kembimit per to, blerjen e paisjeve teknologjike, etj.Gjithashtu, jane orfuar edhe 34
milione dollare per modernizimin dhe zgjerimin e tij, nga te cilat 11 milion dollare jane kredi te
dhena nga Programi PHARE i Komunitetit Europian dhe Banka Europiane e Investimeve. Projekti
perfshin ndertimin e terminalit te ri te trageteve dhe rikonstruksionin e atij ekzistues.90 % e
volumeve te transportit detar ne Shqiperi kryhen nepermjet portit te Durresit dhe kapaciteti vjetor i
perpunimit te mallrave eshte rreth 3 milion ton. Ne port aktualisht perpunohen anije deri ne 15
mije ton, ndersa me thellimin e akuatoriumit hyres te portit pritet qe ne te, te perpunohen anije
deri ne 40 mije ton. Rehabilitimi i kalatave, murit dallgethyes, kthimi i zones doganore ne zone
fiskale, do ta beje portin detar shume te fuqishem dhe shpejtesia e perpunimit te anijeve do te
rritet 2-3 here. Me krijimin e zones fiskale, kapaciteti i portit do te arrije ne 5 milion ton mallra te
perpunuara ne vit.Aktualisht, ne portin e Durresit eshte dyfishuar numri i trageteve krahasuar me
nje vit me pare. Cdo jave ne kete port akostohen rreth 40 tragete dhe katamarane, qe lidhin
Durresin me porte te tjera te Mesdheut. Nga 2-3 tragete ne dite qe perpunoheshin ne kalatat e
portit, tashme numri i tyre eshte dyfishuar.Nderkohe, edhe ne Portin e dyte te vendit per nga
rendesia, ai i Vlores po kryhen, si dhe pritet te kryhen investime te konsiderueshme. Keshtu, per
vitin 2000, ne kuadrin e programit te bashkepunimit nderkufitar Shqiperi-Itali, do te financohet faza
e dyte e ndertimit te Portit te Vlores, financim i cili arrin ne vleren 9.4 milione ECU. Ky financim do
te mbuloje investimet per realizimin e punimeve te germimit sistemimit dhe ndertimit te rrugeve te
brendshme te portit.
Transporti ajror Shqiperia ka sot vetem nje aeroport nderkombetar civil. Aereporti i Rinasit, i
ndertuar pas Luftes se Dyte Boterore, ka nje kapacitet perpunimi prej rreth 250 mije persona ne vit.
Ne kete aeroport jane bere disa investime nga kompania gjermane Siemens per permiresimin e
pistes dhe vendqendrimit te avioneve.Gjithashtu, po diskutohet per ndertimin e terminalit te ri te
pasagjereve, i cili do te mundesoje rritjen e kapacitetet me deri 600 mije persona ne vit. Vlera e
ndertimit te terminalit parashikohet te jete rreth 30 milione dollare. Ne aeroportin e Rinasit kryejne
fluturime 12 shoqeri ajrore, ku nga keto 10 shoqeri jane te huaja dhe 2 jane te perbashketa me
kompani shqiptare. Shume shpejt do te perfundoje dhe ndertimi i aeroportit te Kukesit me
financues kryesor Emiratet e Bashkuara Arabe.
Ekonomia e Shqiperise
Ekonomia e Shqiperise
1 de 12

Recomendados

Zhvillimi ekonomik shqiptar por
Zhvillimi ekonomik shqiptarZhvillimi ekonomik shqiptar
Zhvillimi ekonomik shqiptarBleona Çoba
22.6K visualizações9 slides
Problemet e arsimit e shkolles sot por
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotGenti Mustafaj
33.7K visualizações10 slides
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore por
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreXheni Marku
110K visualizações9 slides
Letersia shqiptare e rilindjes Gjuhe Shqipe por
Letersia shqiptare e rilindjes Gjuhe ShqipeLetersia shqiptare e rilindjes Gjuhe Shqipe
Letersia shqiptare e rilindjes Gjuhe ShqipeAjlinda Idrizi
12.6K visualizações17 slides
Gazeta e shkolles por
Gazeta e shkolles Gazeta e shkolles
Gazeta e shkolles Mirsad - New
9.9K visualizações16 slides
Ngrohja globale por
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globaleKristjana Llolli
51.4K visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE por
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJESilda Silda
14.3K visualizações20 slides
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit por
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisitxhulia osmanllari
207K visualizações34 slides
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE por
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONERENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONEEdlira Ekmekciu
22K visualizações5 slides
Mjedisi por
MjedisiMjedisi
MjedisiMegi Collaku
171.3K visualizações9 slides
shkrimtaret e brezit te humbur por
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humburFialdoMema
47.7K visualizações12 slides
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut por
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutmikaela basha
38.6K visualizações30 slides

Mais procurados(20)

PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE por Silda Silda
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
Silda Silda14.3K visualizações
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit por xhulia osmanllari
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
xhulia osmanllari207K visualizações
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE por Edlira Ekmekciu
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONERENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
Edlira Ekmekciu22K visualizações
Mjedisi por Megi Collaku
MjedisiMjedisi
Mjedisi
Megi Collaku171.3K visualizações
shkrimtaret e brezit te humbur por FialdoMema
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
FialdoMema47.7K visualizações
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut por mikaela basha
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
mikaela basha38.6K visualizações
Veprimtaria njerezore dhe biodiversiteti por Maja
Veprimtaria njerezore dhe biodiversitetiVeprimtaria njerezore dhe biodiversiteti
Veprimtaria njerezore dhe biodiversiteti
Maja 11.6K visualizações
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis por Marinela Abedini
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisProjekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Marinela Abedini33.3K visualizações
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre por Fatjon Cane
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyreprojekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
Fatjon Cane30.9K visualizações
Projekt por Orgest Balliu
ProjektProjekt
Projekt
Orgest Balliu13.4K visualizações
Kimia ne jeten e perditshme por Orven Bregu
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme
Orven Bregu86.7K visualizações
Filozofia gjate shekullit XVII por Denisa Caushi
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVII
Denisa Caushi6.7K visualizações
Figurat letrare por shkumbin muzlijaj
Figurat letrareFigurat letrare
Figurat letrare
shkumbin muzlijaj199.1K visualizações
Historia e skënderbeut por enis vladi
Historia e skënderbeutHistoria e skënderbeut
Historia e skënderbeut
enis vladi24.2K visualizações
ANALIZE ..."ZONJA BOVARI " por #MesueseAurela Elezaj
ANALIZE ..."ZONJA BOVARI "ANALIZE ..."ZONJA BOVARI "
ANALIZE ..."ZONJA BOVARI "
#MesueseAurela Elezaj107.2K visualizações
Komunizmi ne Shqiperi por Denis Lezo
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne Shqiperi
Denis Lezo44.3K visualizações
Komunizmi ne shqiperi por Elton Gjoka
Komunizmi ne shqiperiKomunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperi
Elton Gjoka49.5K visualizações
Hebrenjtë në Shqipëri por DonikaLici
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici39.1K visualizações
Pasurite natyrore ne shqiperi por Merkur Sinani
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperi
Merkur Sinani73.3K visualizações

Destaque

Shqiperia por
ShqiperiaShqiperia
Shqiperiakoralda
19.2K visualizações16 slides
Shqiperia -slide por
Shqiperia -slideShqiperia -slide
Shqiperia -slideFre Nkly
43K visualizações21 slides
“Korca ne funksion te urbanizimit ” Gj. rregullimit te teritorit por
“Korca ne funksion te urbanizimit ” Gj. rregullimit te teritorit“Korca ne funksion te urbanizimit ” Gj. rregullimit te teritorit
“Korca ne funksion te urbanizimit ” Gj. rregullimit te teritoritKristjana Duni
4K visualizações28 slides
Integrimi ekonomik i shqiperise por
Integrimi ekonomik i shqiperiseIntegrimi ekonomik i shqiperise
Integrimi ekonomik i shqiperiseornela rama
9.8K visualizações17 slides
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ... por
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Liil Otr
84.8K visualizações97 slides
INTERPRETIME RRETH LUFTES SE FTOHTE por
INTERPRETIME RRETH LUFTES SE FTOHTEINTERPRETIME RRETH LUFTES SE FTOHTE
INTERPRETIME RRETH LUFTES SE FTOHTEroni45
4.7K visualizações12 slides

Destaque(20)

Shqiperia por koralda
ShqiperiaShqiperia
Shqiperia
koralda19.2K visualizações
Shqiperia -slide por Fre Nkly
Shqiperia -slideShqiperia -slide
Shqiperia -slide
Fre Nkly43K visualizações
“Korca ne funksion te urbanizimit ” Gj. rregullimit te teritorit por Kristjana Duni
“Korca ne funksion te urbanizimit ” Gj. rregullimit te teritorit“Korca ne funksion te urbanizimit ” Gj. rregullimit te teritorit
“Korca ne funksion te urbanizimit ” Gj. rregullimit te teritorit
Kristjana Duni4K visualizações
Integrimi ekonomik i shqiperise por ornela rama
Integrimi ekonomik i shqiperiseIntegrimi ekonomik i shqiperise
Integrimi ekonomik i shqiperise
ornela rama9.8K visualizações
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ... por Liil Otr
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Liil Otr84.8K visualizações
INTERPRETIME RRETH LUFTES SE FTOHTE por roni45
INTERPRETIME RRETH LUFTES SE FTOHTEINTERPRETIME RRETH LUFTES SE FTOHTE
INTERPRETIME RRETH LUFTES SE FTOHTE
roni454.7K visualizações
Turizmi i Veres ne Shqiperi por Suzana Muja
Turizmi i Veres ne ShqiperiTurizmi i Veres ne Shqiperi
Turizmi i Veres ne Shqiperi
Suzana Muja1.7K visualizações
K o n t r o ll i por ekonomia
K o n t r o ll i K o n t r o ll i
K o n t r o ll i
ekonomia3K visualizações
Histori Shqiptare por albioni
Histori ShqiptareHistori Shqiptare
Histori Shqiptare
albioni5.1K visualizações
Lufta i dhe ii boterore por kajushi
Lufta i dhe ii boteroreLufta i dhe ii boterore
Lufta i dhe ii boterore
kajushi3.3K visualizações
Albania, Shqiperia por Lili Liljana
Albania, ShqiperiaAlbania, Shqiperia
Albania, Shqiperia
Lili Liljana5.3K visualizações
Projekt ekonomi por kristianadinaku
Projekt ekonomiProjekt ekonomi
Projekt ekonomi
kristianadinaku8.4K visualizações
Shqiperia ne sundimin bizantin por An An
Shqiperia ne sundimin bizantinShqiperia ne sundimin bizantin
Shqiperia ne sundimin bizantin
An An18.1K visualizações
Projekt ekonomi por Sajad Alla
Projekt ekonomiProjekt ekonomi
Projekt ekonomi
Sajad Alla5.7K visualizações
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI DETYRE NE HISTORI 11 Edra KATI konceptet e historise por SHKOLLA "ALBANET"
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI DETYRE NE HISTORI 11 Edra KATI konceptet e historiseGJIMNAZI ERNEST KOLIQI DETYRE NE HISTORI 11 Edra KATI konceptet e historise
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI DETYRE NE HISTORI 11 Edra KATI konceptet e historise
SHKOLLA "ALBANET"2.5K visualizações
Lufta e 1 dhe 2 Boterore por Altea Reci
Lufta e 1 dhe 2 BoteroreLufta e 1 dhe 2 Boterore
Lufta e 1 dhe 2 Boterore
Altea Reci6.5K visualizações
Lufta II boterore por EGLI TAFA
Lufta II boteroreLufta II boterore
Lufta II boterore
EGLI TAFA6.4K visualizações
economy in albanian por alban1shabani
economy in albanianeconomy in albanian
economy in albanian
alban1shabani596 visualizações
Regjimi komunist në shqipëri por Klea Vyshka
Regjimi komunist në shqipëriRegjimi komunist në shqipëri
Regjimi komunist në shqipëri
Klea Vyshka40K visualizações
Projekt histori por jola cenollari
Projekt historiProjekt histori
Projekt histori
jola cenollari12.7K visualizações

Ekonomia e Shqiperise

 • 3. Ekonomia e Shqipërisë Përpara vitit 1991, partia komuniste në pushtet e drejtonte ekonominë e vendit me anë të një serie planesh Pesë Vjeçare. Të gjitha mjetet e prodhimit kontrolloheshin nga shteti, bujqësia ishte kolektivizuar plotësisht dhe industria u bë pronë popullore dhe sipërmarrja private u ndalua rreptësisht. Përvec kësaj, kushtetuta e Republikës Socialiste të Shqipëerisë e ndalonte qeverinë te kerkonte ndihma nga jashtë, të pranonte borxhe apo të lejonte investime të huaja. Deshtimi i kësaj ekonomie të kontrolluar e ka shtyrë qeverinë të decentralizojë procesin e vendimmarrjës ekonomike. Ndalimi i tregëtisë private është shfuqizuar, qeveria tashmë pranon borxhe dhe kredi të huaja dhe perpiqet të krijoje vende të reja pune me anë të bashkepunimeve me partneret nga jashtë. Këto masa kanë për qellim rritjen e industrive të lehta, prodhimet ushqimore dhe bujqesore. Progresi i viteve të fundit është i dukshëm dhe tregu tani permban të gjithë artikujt ushqimorë të cilet në të kaluaren mungonin shpesh. Shqipëria ka nevojë për më shumë punonjës të specializuar dhe rikthimin në vend tëstudentëve të rinj, të arsimuar në Perendim dhe të mbrujtur me një kulturë me të plotë dhe me më shumë ekspertizë se moshatarët e tyre brenda vendit.
 • 4. Pasuritë natyrore Për një sipërfaqe të vogël sa ka Shqipëria mund të thuhet se është e begatëshme me pasuri natyrore. Pjesa Jug-perëndimore e vendit është e pasur me naftë dhe gaz natyror. Ndërsa në veri-lindje gjenden rezerva të konsiderueshme të mineraleve ndër të cilat vlen të përmenden: kromi, bakri, hekur- nikëli. Pjesa më e madhe e rezervave të qymyrit është gjetur në rrethinën e Tiranës. Po ashtu Shqipëria është e begatuar me lumenj të rrëmbyeshëm të cilët janë edhe potencial për Hidrocentrale. Vec Hidrocentraleve ekzistuese mbi lumin e Drinit janë bërë hulumtime që nga ky potencial i lumenjve të ndërtohen disa Hidrocentrale me të cilat ky vend do të bëhej eksportues edhe më i madh i energjisë elektrike.
 • 5. Nafta Në jug të Shqipërisë do të kërkohet për gaz dhe naftë dhe për këtë tashmë është nënshkruar marrëveshja. Kërkimi për lëndët djegëse tejet të rëndësishme në kohën tonë, i është besuar kompanisë amerikane "Sky Petroleum". Investimi i kompanisë Sky Petroleum për kërkimin e naftës dhe të gazit në Bllokun 4 dhe 5 dhe në zonën e Dumresë është rreth 7-8 milionë dollarë, ndërsa parashikimet flasin për një potencial naftë mbajtës deri në 900 milionë barrela. Duke besuar tek konfirmimi i shifrave nga kërkimet, përpunimi i të dhënave sizmike dy dimensionale, si dhe nga shpimet e reja, që sipas marrëveshjes do të bëhen nga kompania amerikane "Sky Petroleum", ish ministri Prifti u shpreh shumë i kënaqur, që kompania ka treguar interes për të kërkuar në këtë zonë të Shqipërisë. Në vitin e parë kompania do të bëjë përpunimin e të dhënave sizmike dydimensionale, të cilat janë sot në arkivat tona, rishikimin dhe përpunimin e tyre. Më pas, në vitet e tjera ka një grafikë të detajuar të investime dhe kërkimeve në këto zona. Ndërsa përfaqësuesi i kompanisë Sky Petroleum, Karim Jabanputra vlerësoi shpejtësinë dhe lehtësinë e procesit për nënshkrimit e marrëveshjes me ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.
 • 6. Industria Politika e qeverise komuniste e industrializimit te shpejte, synonte ta bente vendin sa me te pavarur qe ishte e mundur, gjë e cila çoi ne krijimin e nje industrie shume degëshe relativisht moderne. Kjo industri tani gjeneron me tepër se gjysmen e te ardhurave kombetare, me përparësi shfrytezimin e burimeve te konsiderueshme natyrore te vendit. Shqipëria është prodhuesi i trete për kromin. Elektrifikimi i te gjithe vendit perfundoi ne vitin 1971, dhe brenda dy dekadave Shqipëria po eksportonte energji elektrike ne disa prej vendeve fqinje. Industria e Shqipërisë është e bazuar kryesisht në prodhimet vendase bujqësore, ndërsa industria e rëndë dhe e makinave është e zhvilluar kryesisht për pajisjen e fabrikave, uzinave dhe për prodhimin e energjisë elektrike. Vec energjisë elektrike, Shqipëria eksporton edhe naftë dhe përbërës të saj. Vec përvojës nga industria e lehtë dhe pjesërisht nga industria e rëndë (shfrytëzimin e naftës dhe energjisë elektrike), industria e Shqipërisë është disi e fjetur. Shkaktarët e shembjes së industrisë dhe ngadalësimit në shfrytëzimin e pasurive natyrore janë të shumta, si mungesa e organizimit të mirëfilltë, makineria dhe pajisjet e vjetruar si dhe importimi i produkteve industriale janë duke e zhdukur industrinë vendase. Po kështu, për shkak të investimeve (të përkrahura nga ekspertët perëndimorë) të gabuara në ekonomi nga qeveritë mbas shembjes së komunizmit, industria e Shqipërisë nuk është më në gjendje të përmbushë kërkesat ekonomike të popullatës vendase.
 • 7. Bujqësia Mëse gjysma e fuqisë punëtore e Shqipërisë janë të punësuar në sektorin e agrokulturës. Me një të katërten pjesë tokë të punueshme, tani vendi është po thuajse në gjendje të i përmbushë të gjitha nevojat vendase me produktet ushqimore. Që nga mesi i viteve 1970-ta, e më vonë, Shqipëria është në gjendje që të vetëfurnizohet me bukë. Prodhimet bujqësore kryesore të drithërave janë : gruri, misri (kalamoqi),panxhar sheqeri . Po ashtu edhe me prodhimet buqësore të pemtarisë Shqipëria i mbulon dhe është në gjendje të eksportojë si p.sh patate dhe fruta të ndryshme. Ndër prodhimet bujqësore që përdoren në industri vlen të përmenden lule dielli dhe duhani. Shqipëria përpos pemëve dhe perimeve kultivon edhe blegtorinë në të cilen dallohen kultivimi i gjedhëve. delet dhe i derrit. Gjatë kohës së regjimit komunistë, qeveria e tyr ka ndërmarrur hapa themelorë për zhvillimin e Agrokulturës. Programe të niveli të lartë janë ndërmarrur të cilat kanë bërë bonifikimin, përmisimi dhe ujitja e tokës punuse ekzistuese dhe zgjerimi i saj në disa raste edhe tharja e moqaleve. Të gjitha këto plane janë realizuar me qëllim të zhillimit në nivel më të lartë të Agrokulturës. Tani (2005) munges e inciativave të tilla ka sjelluar demoralizimin e agrokulturës e cila është këthyer në nivel bujqësisë tradicionale. Kolektivizimi i tokave të punueshme gjatë kohës komuniste në Shqipëri dhe ri-privatizimi i tyre pas shkatërrimit të bllokut komunistë janë bërë gjatë kohës së quajtur "koha e tranzicionit". Kjo ka pasur pasoja për një pjesë të buqëve të cilët kanë qenë të aftë për kultivimin e bujqësisë mirëpo nuk kanë pasur njohuri në plasimin e produkteve në tregun Shqiptarë. Pas privatizimit dhe stabilizimit të gjendjes, pronarët e tokave janë duke u orientuar për rimëkëmbjen e agrikulturës Shqiptare dhe eksportimin e produkteve të tyre.
 • 8. Tregtia Eksporti dhe importi i Shqipërisë zhvillohet kryesisht me partnerët e saj ekonomikë si Rumania, Italia, Republika Çeke dhe Gjermania. Shqipëria tani eksporton kryesisht produkte gjysmë finale të derivateve të naftës, të kromit, të hekurit si dhe duhan, verë, pemë dhe perime. Ndërsa importon makina, pajisje, minerale, metale, materiale ndërtimtarie dhe produkte ushqimore.
 • 9. Transporti Deri ne vitin 1945, rrjeti i pergjitshem rrugor ishte 2800 km., prej te cilave vetem 400 km ishin asfaltuar.Mbas ketij viti deri ne vitin 1990, rrjeti rrugor arriti ne 7450 km, prej te cilave 2850 km ishin asfaltuar.Transporti hekurudhor ze vendin e dyte ne transportin e mallrave dhe te udhetareve. Sistemi hekurudhor eshte ndertuar terresisht mbas luftes se dyte boterore, duke filluar me hekurudhen e pare Durres-Peqin, ne vitin 1947, 42 km te gjate. Gjatesia e pergjitshme e rrjetit hekurudhor arin ne 447 km. KORRIDORET RRUGORE Ne Shqiperi do te ndertohen tre korridore rrugore, Lindje- Perendim, Veri-Jug dhe Durres-Morine. Segmentet rrugore te korridorit te 8-te, Lindje- Perendim, te cilat ne Shqiperi kane nisur ne Durres per te perfunduar ne Qafe-Thane, jane mbuluar me financime dhe ne tre prej tyre, tashme ka filluar puna.Ndertimi i korridoreve rrugore filloi ne vitin 1993 me korridorin Tirane-Durres. Deri tani jane ndertuar 9 km te kesaj autostrade, ndersa punohet edhe ne segmente te tjera te ketij korridori.Aktualisht, me nje financim prej 19,8 milione ECU nga Programi Phare punohet per ndertimin e segmentit Durres-Rrogozhine, pjesa e pare e korridorit Lindje-Perendim ne Shqiperi. Ndersa, me nje financim te Bankes Evropiane te Investimeve prej rreth 20 milione dollare, punohet per ndertimin e superstrades Rrogozhine-Elbasan.Pas dy segmenteve Durres-Rrogozhine dhe Rrogozhine-Elbasan, se fundi kane nisur punimet per ndertimin e superstrades Librazhd-Qukes. Ndertimi i kesaj superstrade me gjatesi 22 kilometra eshte financuar nga Komuniteti Evropian me nje shume prej 16 milione dollare.Segmenti Qukes - Qafe-Thane perben pjesen e fundit ne token shqiptare te korridorit Lindje-Perendim. I vetmi segment, per te cilin nuk kane perfunduar procedurat perkatese mbetet Elbasan-Librazhd.Ndertimi i te dy korridoreve rrugore ne Shqiperi, Lindje-Perendim dhe Veri-Jug, kerkon ne total nje vlere financimi prej 1,6 miliard dollare.
 • 10. PORTET DETARE Porti detar i Durresit eshte porta kryesore e Korridorit 8.Ne kete port ka filluar investimi i nje shume prej 23 milion dollare, ku Banka Boterore mbulon pjesen me te madhe me 17 milion dollare, Fondi i OPEC-ut per Zhvillimin Nderkombetar 5 milion dollare dhe qeveria shqiptare 1 milion dollare. Punimet perfshijne ndertimin e tre kalatave te reja, rikonstruksionin e kater kalatave ekzistuese, rikonstruksionin e shesheve dhe rrugeve brenda portit, blerjen e vincave te rinj dhe pjeseve te kembimit per to, blerjen e paisjeve teknologjike, etj.Gjithashtu, jane orfuar edhe 34 milione dollare per modernizimin dhe zgjerimin e tij, nga te cilat 11 milion dollare jane kredi te dhena nga Programi PHARE i Komunitetit Europian dhe Banka Europiane e Investimeve. Projekti perfshin ndertimin e terminalit te ri te trageteve dhe rikonstruksionin e atij ekzistues.90 % e volumeve te transportit detar ne Shqiperi kryhen nepermjet portit te Durresit dhe kapaciteti vjetor i perpunimit te mallrave eshte rreth 3 milion ton. Ne port aktualisht perpunohen anije deri ne 15 mije ton, ndersa me thellimin e akuatoriumit hyres te portit pritet qe ne te, te perpunohen anije deri ne 40 mije ton. Rehabilitimi i kalatave, murit dallgethyes, kthimi i zones doganore ne zone fiskale, do ta beje portin detar shume te fuqishem dhe shpejtesia e perpunimit te anijeve do te rritet 2-3 here. Me krijimin e zones fiskale, kapaciteti i portit do te arrije ne 5 milion ton mallra te perpunuara ne vit.Aktualisht, ne portin e Durresit eshte dyfishuar numri i trageteve krahasuar me nje vit me pare. Cdo jave ne kete port akostohen rreth 40 tragete dhe katamarane, qe lidhin Durresin me porte te tjera te Mesdheut. Nga 2-3 tragete ne dite qe perpunoheshin ne kalatat e portit, tashme numri i tyre eshte dyfishuar.Nderkohe, edhe ne Portin e dyte te vendit per nga rendesia, ai i Vlores po kryhen, si dhe pritet te kryhen investime te konsiderueshme. Keshtu, per vitin 2000, ne kuadrin e programit te bashkepunimit nderkufitar Shqiperi-Itali, do te financohet faza e dyte e ndertimit te Portit te Vlores, financim i cili arrin ne vleren 9.4 milione ECU. Ky financim do te mbuloje investimet per realizimin e punimeve te germimit sistemimit dhe ndertimit te rrugeve te brendshme te portit. Transporti ajror Shqiperia ka sot vetem nje aeroport nderkombetar civil. Aereporti i Rinasit, i ndertuar pas Luftes se Dyte Boterore, ka nje kapacitet perpunimi prej rreth 250 mije persona ne vit. Ne kete aeroport jane bere disa investime nga kompania gjermane Siemens per permiresimin e pistes dhe vendqendrimit te avioneve.Gjithashtu, po diskutohet per ndertimin e terminalit te ri te pasagjereve, i cili do te mundesoje rritjen e kapacitetet me deri 600 mije persona ne vit. Vlera e ndertimit te terminalit parashikohet te jete rreth 30 milione dollare. Ne aeroportin e Rinasit kryejne fluturime 12 shoqeri ajrore, ku nga keto 10 shoqeri jane te huaja dhe 2 jane te perbashketa me kompani shqiptare. Shume shpejt do te perfundoje dhe ndertimi i aeroportit te Kukesit me financues kryesor Emiratet e Bashkuara Arabe.