O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

33.435 visualizações

Publicada em

Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Publicada em: Turismo
 • Entre para ver os comentários

Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

 1. 1. scosy scosy Naam onderneming Scosy Locatie Rotterdam (Groep 4) Voorzitter Matthias Freeke Groepsleden Martijn Erkens Arno Franken Mariska van Hoepen Walter Visser Pagina 1 van 62
 2. 2. scosy Inhoudsopgave Inleiding 3 Management summary 4 Doel en strategie van de onderneming 5 Omgevingsanalyse 7 Interne analyse 9 Risicoanalyse 10 Marketingplan 12 Productieplan 15 Managementplan 17 Financieel plan 19 Conclusie 24 Bijlage 1 - Haalbaarheidstest 25 Bijlage 2 - Promotiemateriaal 35 Bijlage 3 - Organisatiestructuur 39 Bijlage 4 - Uitwerking investeringsbegroting 40 Bijlage 5 - Amorisatieplan 42 Bijlage 6 - Liquiditeitsbegroting met toelichting 44 Bijlage 7 - Toelichting op winst- en verliesrekening jaar 1 t/m 3 55 Bijlage 8 - Balansen jaar 1 t/m 3 met toelichting 60 Pagina 2 van 62
 3. 3. scosy Inleiding Wij presenteren u met gepaste trots ons ondernemingsplan van Scosy. Er zijn heel wat hoofdbrekens en intensieve uren geweest voordat het plan er was, zoals dat nu voor u ligt. En we zijn zeer tevreden met het eindresultaat. Als opdracht voor het vak beginselen accountancy, ontvingen wij, eerstejaars studenten accountancy aan Nivra-Nyenrode de opdracht om een ondernemingsplan te schrijven voor een zelf ontworpen, innovatieve dienst. We zijn aan het brainstormen gegaan en zijn gekomen tot een landelijke reparatiedienst voor zowel fietsers, snorfietsers, elektrische fietsers en scooters. We hebben dit idee goed doordacht en er de nodige onderzoeken naar gedaan. We zagen al snel dat er voor deze dienst een gat in de markt was en we zijn aan het ondernemen geslagen. Scosy, de landelijke reparatiedienst voor alle (elektrische/snor) fietsen en scooters. De naam vraagt om enige uitleg. Een goede bedrijfsnaam is kort, heeft betrekking op het bedrijf en bevat een gedachte. Zoekend naar deze drie elementen, zijn wij tot de naam 'Scosy' gekomen. In deze naam komen zowel de scooter (Sco-), als de fiets (-sy) terug. De gedachtegang achter de fiets vergt wat extra uitleg. Zoals wellicht bekend, is het Engelse woord voor fiets 'bicycle' ofwel 'cycle'. Hiervan hebben wij de 'cy' genomen en vervangen door 'sy'. Dit om enerzijds de naam beter leesbaar te maken en anderzijds het woord 'cosy' te creëren, dat "op je gemak voelen" betekent. U zult zich afvragen wat wij dan zo innovatief vinden aan onze dienst. Op dit moment zijn er op beperkte schaal wel plaatselijke fietsenmakers die een busje hebben waarmee ze gestrande fietsers onderweg kunnen helpen. Maar deze huidige structuur is uiterst inefficiënt: men zet decentraal kleine reparatieservices op. Dit vloeit ook door in de prijs die men moet betalen om onderweg geholpen te kunnen worden wanneer men een lekke band heeft. Concluderend: met een lage prijs (een prijs waarvoor men het niet zou hoeven te laten) willen wij de (brom)fietsende burger tegemoet komen. Zeker wat betreft hulp aan scooters is deze dienst innovatief. Steeds meer mensen gaan gebruik maken van een soortgelijk vervoersmiddel, maar de kans op problemen wordt daarmee ook groter. Een dienst die hen verder op weg helpt én het desbetreffende vervoersmiddel gerepareerd thuisbrengt, is uniek! Kortom, het was de moeite waard om ons over dit plan te buigen. U vindt in ons ondernemingsplan uitgewerkte analyses en verscheidene plannen. We hebben aandacht besteed aan achtereenvolgens een marketingplan, productieplan, managementplan en financieringsplan. Al deze plannen mogen niet ontbreken, wil je een goede onderneming opzetten. In ons marketingplan vindt u onder andere alles over de manier waarop wij ons in de markt willen gaan zetten. Wij willen dit doen op een agressieve methode. In ons productieplan vindt u alles over de manier waarop wij onze dienst willen gaan organiseren. Het managementplan vertelt u over onze organisatiestructuur en de ondernemingsvorm. U begrijpt, omdat wij met leden werken, zijn wij een vereniging. En tenslotte een financieel plan met daarin alle financiële gegevens voor de komende drie jaar. Scosy, uw reparatie-expert, altijd en overal! Uw nieuwsgierigheid gewekt? Pagina 3 van 62
 4. 4. scosy Management summary Binnen dit ondernemingsplan wordt de fiets-reparatieservice ‘Scosy’ gepresenteerd. Deze dienst is ontwikkeld door vijf eerstejaars accountancy studenten van het Nivra-Nyenrode. Binnen de onderzoeksfase hebben we verschillende facetten van het plan onderzocht. Er zijn, naar aanleiding van dit onderzoek, kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes naar voren gekomen. Bouwend op de kansen en sterktes hebben we een plan ontwikkeld om deze bedreigingen en zwaktes te weren. Scosy voorziet een groot gedeelte van de markt. Veel mensen in Nederland zijn regelmatig fietsend op de weg te vinden. Daarnaast zijn er ook veel mensen die in het bezit zijn van een scooter. Deze voertuigen worden gebruikt voor woon/werkverkeer, maar veel mensen fietsen tegenwoordig ook recreatief. Voor al deze mensen bestaat het risico dat ze pech krijgen met hun fiets of schooter. Wanneer dit moment ook is, pech komt altijd ongelegen. Daarom zou er een dienst moeten zijn die op deze altijd ongelegen momenten opgeroepen kan worden om de voertuigen van deze mensen te repareren. Als deze reparatie lang duurt, zou er een fiets of scooter mee gegeven moeten worden, waarop de klant zijn of haar weg kan vervolgen. Zoals al eerder genoemd is in de onderzoeksfase onderzoek verricht naar de doelgroep waar deze dienst zich op richt. Hieruit bleek dat heel veel van de bevolking van Nederland zich fietsend of rijdend op een scooter naar hun werk of school begeeft. Daarnaast zijn er heel veel recreërende (oudere) mensen. Wij hebben ons vastgegrepen aan bovenstaande punten en Scosy ontwikkeld. Scosy is een reparatieservicedienst die een landelijke dekking heeft. De klant kan bij pech een landelijk nummer bellen en binnen een half uur is de reparateur bij de klant, dankzij een goed georganiseerd netwerk. Bij de klant wordt ter plaatse beoordeeld of de fiets of scooter kan worden gerepareerd in de mobiele werkplaats. Gaat de reparatie echter meer tijd kosten, dan krijgt de klant van ons een leenfiets/-scooter en kan deze zijn/haar weg vervolgen. De fiets wordt gerepareerd, mocht het een meer gecompliceerde reparatie zijn, dan kan de werknemer het voertuig ook in één van de centrale werkplaatsen brengen. Het voertuig wordt gerepareerd en ’s avonds bij de klant afgeleverd. Om al deze klanten goed van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat de klant lid wordt van onze dienst. Zo kunnen we efficiënt en kwalitatief werk leveren. U begrijpt dat als we aan al deze voorwaarden willen voldoen, er een goed georganiseerd ondernemingsplan moet zijn. Wij hebben ons over vele vraagstukken gebogen, bedreigingen en zwaktes gezocht, kansen en sterktes uitgelicht…. En nu presenteren wij u: ‘SCOSY’ Pagina 4 van 62
 5. 5. scosy Doel en strategie van de onderneming De vraag bij een nieuw product of dienst is altijd: waar haal je de behoefte voor jouw product of dienst vandaan. Zo ook bij onze dienst. Want we kunnen wel een nieuwe dienst op zetten, maar de belangrijkste vraag is of er wel genoeg animo voor is. Zijn er mensen die van onze dienst gebruik gaan en willen maken. Ja, wij zijn in de overtuiging dat deze mensen er zijn. Dit komt omdat wij een dienst aanbieden die uniek is. Er is nog nooit een ander geweest die de dienst die wij aanbieden in deze vorm heeft aangeboden. Met andere woorden: wij hebben een gat in de markt ontdekt waar wij handig op inspelen. Beschrijving het idee Het idee is dat onze dienst bestaat uit een aantal mobiele werkplaatsen en centrale werkplaatsen. De klant die met zijn/haar fiets of scooter pech heeft, kan ons via een landelijk nummer bellen, waarna wij ervoor zullen zorgen zo snel mogelijk ter plaatse te zijn. De klant krijgt van ons een ander vervoersmiddel te leen, waarna de fiets/scooter in de mobiele werkplaats gerepareerd wordt. Als de reparatie door de mobiele werkplaats om bepaalde redenen niet kan worden uitgevoerd, zal de desbetreffende fiets/scooter naar een centraal reparatiepunt worden gebracht om daar gerepareerd te worden. ’s Avonds, wanneer de reparatie is uitgevoerd, zal het vervoersmiddel bij de ‘klant’ thuis worden afgeleverd en de leenfiets/ - scooter weer worden ingeruild. Missie De missie van onze onderneming kan als volgt worden omschreven. De mensen die in het bezit zijn van een (elektrische/snor)fiets of scooter voorzien van een goed georganiseerde service, waarop zij een beroep kunnen doen als ze met pech langs de kant van de weg staan. Om aan deze missie goed te kunnen voldoen, is het van essentieel belang dat helder is wie onze klanten zijn. Onze (potentiële) klanten zijn de mensen die in het bezit zijn van een (elektrische/ snor)fiets of scooter. Wij helpen hen snel op weg en nemen hen de zorg van hun kapotte vervoersmiddel uit handen. Een dienst waar veel behoefte aan is, gezien het feit dat tegenwoordig alles steeds gemakkelijker, sneller en goedkoper moet. Wij voorzien in alle drie deze punten. Met name onder de fietsende mensen zijn er mensen die een grotere afstand afleggen. Juist deze mensen hebben een probleem wanneer zij onderweg pech krijgen. Het mag duidelijk zijn dat de fiets een veel gebruikt vervoersmiddel is en de doelgroepen omvangrijk zijn. Gezien de prognose-cijfers van het CBS betreffende de bevolking voor de komende jaren, zien wij dat onze doelgroep met scooters sterk zal groeien, terwijl de doelgroep fietsende mensen juist een lichte daling door zal maken. Hoewel een lichte daling zorgt voor minder scholieren, kan een stijging van het aantal ouderen zorgen voor een toename van het aantal fietsers ten behoeve van de recreatie (het grootste motief om de fiets te gebruiken). Daarbij is de elektrische fiets in opkomst. Dit is daarom een goede (potentiële) doelgroep. Uit bovenstaande feiten blijkt dat onze dienst aantrekkelijk is voor iedereen en dat hier dan ook een goede positie op de markt te verkrijgen is. Pagina 5 van 62
 6. 6. scosy Strategie Hoe willen we onze missie gaan realiseren? Dat is de vraag waarop onze strategie het antwoord geeft. Deze missie willen we gaan realiseren op de manier zoals dat bij de ‘beschrijving van het idee’ beschreven is. We willen een landelijk dekkend netwerk opzetten, waarbij de mobiele werkplaatsen snel ter plaatse kunnen zijn. Daarnaast zullen er ook centrale werkplaatsen zijn, voor de meer gecompliceerde reparaties. Er zullen genoeg reparateurs zijn, zowel in de mobiele als in de centrale werkplaatsen. Ook zijn er werknemers die ’s avonds de voertuigen thuisbrengen. Tenslotte zijn er ook mensen die dit alles coördineren, de meldingen doorgeven aan de juiste mobiele werkplaats en constant de mobiele werkplaatsen in de gaten houden. Een uitgebreid productieplan vindt u later in het ondernemingsplan. Zoals u ziet moet dit alles goed in elkaar zitten om enerzijds dit alles op de juiste manier te kunnen realiseren en anderzijds om concurrentie tegen te gaan. Want alle goede ideeën moeten worden beschermd tegen concurrentie. We moeten steeds maar weer proberen de beste zijn, zodat concurrentie niet mogelijk is. Toch zijn er partijen die we als concurrent kunnen beschouwen. Hieronder willen we onze mogelijke concurrenten noemen en tegelijk ook onze strategie tégen deze concurrenten uitzetten. Onze belangrijkste concurrent is de lokale fietsenmaker. Mensen zijn gewend om hun kapotte vervoersmiddel daarheen te brengen. Sommige fietsenmakers hebben ook hun eigen servicedienst voor fietsers. Deze servicedienst wordt echter alleen maar op lokaal niveau aangeboden. In zekere zin is dit dus wel een concurrent, maar wij bieden de klant zoveel meer. Het grote voordeel ten opzichte van de plaatselijke fietsenmakers is dat wij de klant meteen van een vervangend vervoersmiddel voorzien. De klant hoeft zelf niets meer te doen dan ons telefoonnummer te draaien en aangezien wij een landelijke dekking garanderen, zijn wij snel bij de klant. Ook komen wij het gerepareerde vervoersmiddel – op afspraak - weer thuisbrengen. Bij de plaatselijke fietsenmaker gaat er vaak een aantal dagen overheen voordat je de gerepareerde fiets op kan halen. Daarnaast kan ook de ANWB als concurrent genoemd worden. De ANWB heeft al een bestaand landelijk servicenetwerk voor auto’s en een grote naamsbekendheid. Zij bieden deze service nu niet aan, maar zouden die op korte termijn dus wel kunnen aanbieden. Om ons idee te beschermen is een snelle implementatie van de dienst vereist. Wij denken dat onze concurrenten niet zo snel een soortgelijke dienst zullen gaan opzetten, als wij snel een goedlopend landelijk netwerk hebben opgezet. Onze klanten zullen, omdat wij onze garanties nakomen, niet zomaar overstappen op een andere aanbieder. Voor de manier van concurreren verwijzen wij u naar het marketingplan, onderdeel promotie. Pagina 6 van 62
 7. 7. scosy Omgevingsanalyse Doormiddel van de omgevingsanalyse proberen wij de invloeden uit de omgeving buiten de onderneming in kaart te brengen. Ontwikkelingen, trends en inzicht in de markt Om dit onderdeel goed en overzichtelijk te kunnen bespreken, zullen wij onze dienst voor fietsen en scooters apart behandelen. Fietsen Nederland telt al jarenlang meer fietsen dan inwoners, namelijk zo’n 18 miljoen. Dit zijn gemiddeld drie fietsen per huishouden! In 2008 zijn bijna 1,4 miljoen nieuwe fietsen verkocht voor een gemiddelde prijs van €688. In totaal zijn de bestedingen aan nieuwe fietsen €955 miljoen. Van de nieuw verkochte fietsen is 57% een stadsfiets en 10% elektrisch. De prijs voor een elektrische fiets ligt iets hoger, namelijk zo’n €1.800. Verkoop 2004 2005 2006 2007 2008 Nieuwe fietsen 1.250.000 1.239.000 1.323.000 1.400.000 1.388.000 Gebruikte fietsen 616.000 583.000 594.000 600.000 595.000 De cijfers zijn niet zo gek in een periode waarin de maatschappij steeds meer bezig is met de milieuvriendelijkheid van hun levenswijze. Dit is ook één van de redenen waarom de fiets nog steeds niet aan de kant is gezet als vervoersmiddel. Zelfs één op de vier gaat zelfs op de fiets naar het werk! Verder hebben we gezien dat de fiets nog steeds het meeste gebruikt wordt voor recreatiedoeleinden. Dit kan enkel nog maar groeien met het toenemend aantal ouderen in de komende jaren. Wij verwachten ook geen afname in het aantal gebruikte fietsen, aangezien het een gebruik is geworden dat kinderen op jonge leeftijd al leren fietsen en scholieren/studenten veel minuten op de fiets doorbrengen. De dienst die wij aan gaan bieden bevindt zich in de startfase. Er zijn al enkele concurrenten - die hierna besproken worden - maar de dienst is nog niet bekend onder de mensen. Wij denken dat er daarom nog veel ruimte is om te groeien en een goed bedrijf op poten te zetten. Scooters In de eerste helft van 2009 zijn 8% minder nieuwe bromfietsen verkocht dan een jaar eerder. De verkoop van snorfietsen steeg daarentegen met 8%. Het totaal aantal brom- en snorfietsen in 2008 is 11% hoger dan in het jaar daarvoor, namelijk 881.000. Het aantal nieuw verkochte bromfietsen, inclusief scooters, in 2008 is 45.000. Daarnaast zijn ruim 48.000 snorfietsen verkocht. In beide gevallen was er sprake van een forse toename ten opzichte van het vorige jaar. Hieruit valt dus te concluderen dat onze doelgroep nog steeds groeit. De meeste bezitters van dergelijke voertuigen zijn jongeren. Het is van belang ons marketingplan hierop toe te spitsen, omdat jongeren een andere benaderingswijze dan ouderen verlangen. Pagina 7 van 62
 8. 8. scosy Verkoop 2006 2007 2008 2009 (t/m juni) Bromfietsen 26.600 37.000 45.000 19.700 Snorfietsen 23.800 34.000 48.500 25.200 Een dienst die je scooter komt ophalen om te repareren zijn wij nog niet tegen gekomen. Wij gaan er dus vanuit dat deze dienst zich ook in de startfase bevindt en dat hier wederom veel ruimte is om te groeien. Inzicht in bedrijfstak en concurrenten Over de omzet- en winstontwikkeling binnen onze bedrijfstak valt weinig te zeggen. Ook omdat er van onze grootste concurrent FietsNED geen cijfers te vinden zijn. Verder zien wij geen nieuwe toetreders tot de markt. Er zijn enkel een paar plaatselijke fietsenmakers die een mobiele reparatieservice aanbieden. Omdat FietsNED als onze grootste concurrent kan worden beschouwd, zullen wij deze hier nog even bespreken om beter inzicht te krijgen in onze concurrent. FietsNED is opgericht in 2006 en werkt bijna volgens dezelfde formule. Je bent lid van de organisatie, ontvangt een ledenpas en kan bellen als je hen nodig hebt. Er zijn echter een paar fundamentele verschillen. - FietsNED levert geen service voor scooters, maar daarentegen wel voor rolstoelen en rollators. Hier hebben wij dus een streepje voor op onze concurrent. - FietsNED biedt verschillende soorten abonnementen aan. Dit is wellicht ook een goed idee voor ons om zo een grotere groep mensen lid te krijgen. - Wij leveren een leenfiets, indien dit noodzakelijk is, om ervoor te zorgen dat de klant zijn weg weer kan vervolgen. Bij FietsNED wordt de fiets enkel meegenomen ter reparatie en zit de klant zonder vervoer. - FietsNED heeft nog geen landelijke dekking. Wij willen dit wel realiseren - FietsNED werkt met volgens het franchise systeem. Wij hebben hier vanaf gezien om zo alles in eigen hand te houden en de juiste service te bieden aan de klant. - FietsNED verleent pas service onderweg als je tenminste vier kilometer van huis verwijderd bent. Dit is op zich logisch maar ook raar, je wilt toch niet dat je klant drie kilometer naar huis moet lopen? Dat is, uitgaande van een gemiddelde wandelsnelheid van vijf kilometer per uur, toch 36 minuten lopen. Dit vinden wij bepaald geen goede service en wij vinden daarom een afstand van één kilometer het maximum. - FIetsNED biedt hoofdzakelijk reparaties aan huis aan. Wij willen echter een netwerk zoals het ANWB aanbieden en ons voornamelijk concentreren op hulp voor onderweg. - In onze omgeving is de naam en dienst van FietsNED niet bekend. Wij denken daarom dat het voor ons noodzakelijk is onze dienst goed te promoten, zodat het geheel een groot succes kan worden. Aandachtspunten Naar aanleiding van de omgevingsanalyse kunnen we de volgende aandachtspunten definiëren: 1) Opstellen en uitwerken van verschillende abonnementen. 2) Goede promotie is noodzakelijk. 3) Het is noodzakelijk ons te onderscheiden van de grootste concurrent (FietsNED). Pagina 8 van 62
 9. 9. scosy Interne analyse Iedere onderneming kent sterke en zwakke punten, dat valt niet te vermijden. Maar een onderneming kan pas goed functioneren als de zwakke punten tot het uiterste beperkt worden en de sterke punten worden uitgelicht. Waar het in de externe analyse voornamelijk ging om de marktomstandigheden, gaat het in de interne analyse met name om de onderneming zelf. Hieronder willen we de belangrijkste sterke en zwakke punten van onze onderneming behandelen en daarbij gelijk aangeven hoe we eventuele nadelen willen gaan aanpakken. Sterktes Één van onze sterkste punten is dat onze onderneming er voor praktisch alle vervoersmiddelen is, uitgezonderd de motor en de auto. Niet alleen de fiets kan worden gerepareerd, maar wij repareren ook de elektrische fiets, snorfiets, bromfiets, de scooter, enz. We spreken dus een grote doelgroep aan! De behoeften van de gemiddelde mens sluiten hier naadloos op aan. Klanten vinden het fijn als zij op een organisatie kunnen vertrouwen waar alles gerepareerd kan worden wat zich op twee wielen beweegt. Dáár moeten wij op inspelen, en onszelf dus niet beperken tot de meest dichtbevolkte regio’s van Nederland, maar ook in de kleine dorpjes. Uiteraard kost dat ons relatief meer, maar dat zal ten goede komen in de delen van Nederland waar onze potentiële klantenkring het grootst is! Een ander belangrijk punt waarmee wij tegemoetkomen in de behoeften van mensen, is dat wij naar hen toekomen! Ze kunnen met weinig tijdverlies weer verder, én hun vervoersmiddel wordt door vakkundig personeel gerepareerd. Wie wil dat nou niet? Alvast vooruitgrijpend op het marketingplan: jongeren vormen een grote doelgroep voor ons. Wij weten hoe we ze kunnen prikkelen. We hebben het voordeel dat we zelf ook nog jong zijn, en daarop kunnen we inspelen! Uitdagende slogans, jongerenkorting etc. Een algemeen sterk punt voor ons is dat wij ons volledig willen inzetten voor een optimale mix tussen klantgerichtheid, marktkennis, kwaliteit en vooral flexibiliteit! Dat zal bij een dienst als deze zeker nodig zijn, wat ook weer de uitdaging is! Zwaktes (en hun oplossingen!) Zoals iedere onderneming hebben wij ook zwakke punten, maar: zwakke punten vragen om creatieve oplossingen. Een nadeel dat zich meteen bij onze service zou kunnen voordoen, is dat we niet kunnen waarborgen om in alle gevallen op tijd bij de klant te zijn. We kunnen te maken hebben met files en andere onregelmatigheden op de weg die de reistijd zou kunnen verlengen. Daardoor kan het voorkomen dat de mobiele werkplaatsen later bij de klant arriveren dan de streeftijd van twintig minuten. Tóch willen we er aan werken de voorgeschreven twintig minuten niet te overschrijden. We proberen genoeg personeel en busjes in te zetten, maar het kan natuurlijk voorkomen dat op een bepaald tijdstip het aantal aanvragen voor hulp groter is dan het aantal busjes. Mogelijk kunnen we dan busjes uit een aangrenzend gebied inzetten. Mocht het toch een keer voorkomen dat de werknemers niet op tijd aanwezig kunnen zijn, dan willen we zo’n goede service leveren dat dit door de klant niet als heel hinderlijk wordt ervaren. Pagina 9 van 62
 10. 10. scosy Een ander punt wat een zwakte genoemd zou kunnen worden, is de centrale werkplaats. Als er iedere dag naar de centrale werkplaats gereden moet worden, gaat dat veel tijd, en dus ook geld kosten. We moeten proberen in dit opzicht zuinig met onze tijd om te gaan en toch een zo optimaal mogelijke service aan te bieden. We willen dit nadeel tegengaan door de busjes uit te rusten met goed gereedschap en materialen voor verschillende soorten voertuigen. Ook zal er goed opgeleid personeel ingezet worden. Hierdoor hopen we dat veel van de klussen verholpen kan worden door de werknemers in de busjes. Zodat het niet vaak voorkomt dat er naar de centrale werkplaats gereden moet worden. Daarnaast hebben we meerdere werkplaatsen, zodat het rijden naar de werkplaats tot het minimum beperkt kan worden. Aan de andere kant zijn de werkplaatsen ook weer ideaal als centrale punten waar grote reparaties uitgevoerd kunnen worden, en voor alle andere (extra) werkzaamheden waarvan de klant wenst dat wij ze voor hen doen! Risicoanalyse Het grootste risico van onze organisatie is dat wij te weinig leden krijgen om onze kosten te kunnen dragen. Om dit te voorkomen willen wij een grootse reclamecampagne opzetten, om hiermee het beoogde aantal leden te kunnen bereiken. Voor de inhoud van onze reclamecampagne verwijzen wij u naar het promotieplan. Een ander risico is dat wij niet genoeg personeel kunnen aantrekken. Wij willen goed opgeleid personeel in dienst nemen. Het werven en selecteren van nieuw personeel is erg lastig en hier zijn de juiste mensen voor nodig. Daarom nemen wij 1 tot 2 mensen in dienst die zich hier volledig mee bezig gaan houden. Ook de concurrentie van FietsNED kan een risico zijn. Maar wij bieden een veel betere service aan: wij hebben een landelijk netwerk en bieden meer service aan. Wij denken dus dat wij weinig van hun zullen merken. Om ons idee te beschermen is een snelle implementatie van de dienst vereist. Wij denken dat onze concurrenten niet zo snel een soortgelijke dienst zullen gaan opzetten, als wij snel een goedlopend landelijk netwerk hebben opgezet. Onze klanten zullen, omdat wij onze garanties nakomen, niet zomaar overstappen op een andere aanbieder. Pagina 10 van 62
 11. 11. scosy Kansen Bedreigingen - Meer fietsen dan inwoners - Concurrentie FietsNED - Milieuvriendelijkheid van - Navolgers SWOT-ANALYSE fietsen - Personeel - Forse toename verkoop - Techniek brommers/snorfietsen - Regelgeving - Verwachte toename - Financiering (banken/leden) recreatieverkeer - Subsidies Sterke punten De sterke punten inzetten om Een goede en juiste promotie bovenstaande kansen uit te op het juiste moment is - Brede serviceverlening buiten. Wijzen op het gemak, belangrijk om deze - Landelijke dekking de volledigheid en de kwaliteit bedreigingen te beheersen. - Kennis van de markt van onze dienst. Als men Vooral het benadrukken van - Analytisch onderbouwde kans - Kennis van benaderingswijze eenmaal onze dienst heeft verschillen en inspelen op de doelgroepen ‘geproefd’ moeten ze niet meer behoeften van de klant is - Realistische inzet voor weg te slaan zijn! Dit willen we essentieel. Een goede promotie optimale mix kwaliteit / realiseren door onze kansen te is ook nodig voor het verwerven flexibiliteit grijpen. Op dit moment zijn er van het juiste personeel. Het is meer fietsen dan inwoners en noodzakelijk dat we de juiste ziet het er naar uit dat dit arbeidsvoorwaarden bieden. toeneemt. Daarnaast willen we Ook is het belangrijk dat onze proberen subsidies van de techniek ‘up-to-date’ blijft, om overheid te krijgen. eventuele navolgers voor te zijn. We moeten binnen de landelijke en regionale regelgeving zien te opereren. Dit vraagt regelmatig onderzoek. Zwakke punten De zwakke punten moeten we Om de bedreigingen weg te zien te gebruiken om in te nemen moeten we een beter - Tijdslimiet serviceverlening spelen op onze kansen die we beeld betreffende de - Relatieve reistijd tussen wél hebben. Daarom moeten tijdslimiet neerzetten dan onze centrale werkplaatsen we onze zwakke punten concurrenten dit doen. Wellicht - Interne beheersing - Verwachte kosten te laag mitigeren. Dit kan bijv. door kunnen we na verloop van tijd ingeschat / verwachte een efficiënte en vooral een enquête afnemen onder opbrengsten te hoog flexibele wisselwerking tussen onze leden, waaruit zou kunnen ingeschat de mobiele werkplaatsen en het blijken dat wij de snelste en - Weinig ondernemingservaring informatiesysteem die de kwalitatief het beste zijn! De aanvragen verwerkt. Het kan resultaten hiervan zouden we zijn, mede door dat wij weinig ten grondslag van onze ervaring hebben, dat de marketing activiteiten kunnen gemaakte analyses van de leggen. Ook is het belangrijk kosten/opbrengsten anders dat de interne beheersing goed uitvallen dan verwacht. Daarom in kaart is gebracht, want bij moeten we met een niet al te een landelijk netwerk als bij lage ledenprijs inzetten en ons kan dat een complex geheel goede en weloverwogen zijn. Ook omdat we weinig overzichten maken van de ervaring hebben op dit gebied, verwachte kasstromen. is het goed dat we na verloop van tijd een enquête houden onder onze leden. Pagina 11 van 62
 12. 12. scosy Marketingplan Prijs Algemeen: onderstaande abonnementen zijn één jaar geldig. ‐ Fietsy € 15 : voor berijders van de (elektrische) fiets. Dit abonnement geeft een recht op gratis bandreparatie, een vervangend vervoersmiddel, en thuisbezorging van uw fiets! Tevens is het mogelijk extra reparaties en/of onderhoud door ons te laten verrichten, dit zal gebeuren op factuurbasis. ‐ Scootsy € 30 : voor berijders van scooters en (snor)brommers. Dit abonnement geeft allereerst recht op een gratis vervangend vervoersmiddel dat gelijkwaardig is aan het vervoersmiddel waarmee u pech heeft. Tevens bieden wij de mogelijkheid uw vervoersmiddel door ons te laten repareren (op factuurbasis). Dit bent u echter niet verplicht, u kunt er ook voor kiezen het defecte vervoersmiddel gratis thuis te laten bezorgen, zónder reparatie. ‐ Scofy € 40: voor berijders van zowel fietsen als brommers. Hierbij heeft u recht op een gratis vervangend vervoersmiddel, dat gelijkwaardig is aan het vervoersmiddel waarmee u pech heeft. Of het nu uw fiets of een scooter betreft, met dit abonnement bent u altijd goedkoper uit! Opmerkingen t.a.v. gekozen prijsstelling Een exacte prijs voor onze abonnementen, waarvan we kunnen zeggen: dat is voldoende om onze kosten te dekken; kunnen wij nu helaas nog niet zeggen. Wél is het zo dat we hebben gekeken naar: ‐ Hoeveel zouden wij (persoonlijk) bereid zijn om te betalen voor een dienst als deze? ‐ Hoeveel rekenen (mogelijke) concurrenten? N.a.v. bovenstaande vragen zijn wij op een bedrag van € 15,- uitgekomen voor (elektrische) fietsen, en € 30,- voor scooters en (snor)brommers. FietsNed rekent bijvoorbeeld voor een basisabonnement (fietsen) € 25,- per jaar. Ons prijsbeleid willen wij echter vooral richten op een zo groot mogelijk aantal leden. Het moet echt een prijs zijn waarvan je zegt: ‘daar hoef ik het niet voor te laten’. Wellicht verdienen we enerzijds dan € 10,- minder per lid; als we anderzijds door een prijsverlaging anderhalf keer zoveel leden binnenhalen is dat (zeker op lange termijn) veel gunstiger! Hoe meer mensen van ons weten, des te groter worden onze mogelijkheden! Als onze dienst een klein clubje blijft, wat misschien wel goed draait, hebben we veel minder mogelijkheden om bijv. contacten te leggen met mogelijke partners. Op lange termijn hebben wij namelijk nog wel enkele ideeën om uit te voeren, deze ideeën zijn echter alleen uitvoerbaar als we een goede positie in Nederland hebben. (Kijk bijvoorbeeld maar naar de ANWB; zij kunnen met hun positie behoorlijk veel mogelijk maken). Pagina 12 van 62
 13. 13. scosy Promotie Hoewel men sommige reclames totaal niet interessant vindt, is het vaak lastig te bepalen wat een promotie-campagne wel aantrekkelijk kan maken. Laten we ter illustratie eens de bekendste bron van reclame pakken: de televisie. Vaak worden hier campagnes op uitgezonden waarvan mensen de volgende dag moeite moeten doen om te vertellen wat hun nu duidelijk is gemaakt (Tele2 en Frank het schaap). Aan de andere kant zijn er ook reclames die wél aanslaan en zelfs veelvuldig besproken worden (Albert Heijn) of totaal inslaan in het dagelijks leven (KPN met “Goeiemoggel”). Hieruit valt op te maken dat een reclame duidelijk, licht en uniek moet zijn. Mensen moeten op een bepaalde manier “getriggerd” worden. Onze dienst is eigenlijk vrij simpel, maar om mensen het hele systeem uit te leggen zijn meer woorden nodig. Wij hebben daarom het volgende promotieplan opgesteld. Later worden de verschillende vormen van promotie nog eens extra toegelicht. In de beginfase van de onderneming is het noodzakelijk onze naam veelvuldig te laten horen. Dit kunnen we doen door veel promotie te maken via posters en flyers, maar ook door naar de media toe te stappen. We zetten immers een nieuwe dienst op poten en we hopen daarom ook dat de media geïnteresseerd in ons verhaal zal zijn. Het doel van deze campagne is simpel: Nederland laten weten dat we er zijn. Natuurlijk is de beste manier om snel naam te maken het opzetten van een ludieke actie. Rond het starten van ons bedrijf willen wij hiermee gaan beginnen. Over het hele land worden op drukke plaatsen kapotte fietsen neergezet. Dit zijn oude fietsen die overgespoten zijn met groen en oranje en wit, de bedrijfskleuren. Hier hangt een bordje op met de tekst: “Fiets kapot, ben lopen!”. Deze blijven een week op dezelfde plek staan, zodat zoveel mogelijk mensen zich verwonderen over de gekleurde kapotte fietsen door hun stad. Na die week zal de tekst veranderd en het logo van de onderneming toegevoegd worden. Het volgende is dan te lezen: “Fiets kapot? Nooit meer lopen! Goedkope reparaties onderweg. Kijk op www.scosy.nl.”. Mensen denken bij deze actie eerst zelf na over de reden van het plaatsen van de fiets. Daarna zijn ze verast als de fiets die ze een week lang op dezelfde plek hebben zien staan eens een andere tekst bevat. Ze zullen dit lezen en hopelijk op de website gaan kijken. Wel moeten we bij deze actie informeren bij de gemeente / politie. Daarnaast is een actie in fietsenstallingen ook mogelijk. Hier zijn veel fietsen bijeen en is het makkelijk een advertentie onder de snelbinder te doen of een flyer aan het stuur te bevestigen. Maar hoe zorg je er nu voor dat iemand de informatie leest en niet zomaar op de grond gooit? Wel, onze campagne zal mensen confronteren met het feit dat een band snel lek kan gaan. We zullen daarom flyers laten ontwerpen en vervolgens deze met een punaise erin aan het stuur bevestigen. Met een kreet als “Deze had ook in je band kunnen zitten, dan had je moeten lopen..” en een inhoudelijke verwijzing naar de website, willen we mensen onze dienst presenteren en meer naamsbekendheid generen. Als we eenmaal geïntroduceerd zijn, verandert het doel van de campagne. We zijn er dan op uit om zoveel mogelijk mensen lid te maken van onze dienst. Het is noodzakelijk je campagne hier ook op in te richten. Men wil dan weten wat je precies doet en wat het kost, anders dan in de beginfase waarin je jezelf kort introduceert. Dit is volgens ons te bereiken door ervoor te zorgen dat mensen je website bezoeken om ze daar van gerichte informatie te voorzien. Mensen kunnen zelf bepalen wat ze willen zien en willen weten, ook zit je dan niet aan een bepaalde tijdslimiet. Een reclamespotje is leuk, maar naast dat je maar dertig seconden hebt, betaal je er ook nog eens de hoofdprijs voor. Het is dus noodzakelijk een goede website te maken en deze zo in te richten dat het voor de bezoeker logisch en duidelijk is. Pagina 13 van 62
 14. 14. scosy Logo en huisstijl Een fundamenteel onderdeel van een onderneming is het logo en bijbehorende huisstijl. Dit moet de doelgroep aanspreken en draagt bij aan een professionele uitstraling. Ook kan het logo gebruikt worden in de verschillende promotie-uitingen die hieronder nog aan bod zullen komen. Hiernaast is ons logo afgebeeld. Het straalt professionaliteit en scosy vertrouwen uit. Er is gekozen voor een ontwerp zonder losstaand beeldmerk. Onze dienst is immers simpel en zonder addertjes onder het gras. Bij de keuze voor het lettertype is gezocht naar een balans tussen de meest hippe en de meest eigentijdse lettertypen. We willen immers dat alle doelgroepen zich kunnen identificeren met onze dienst. Wij denken dat het ontwerp vlot genoeg is, maar ook oudere mensen aan zal spreken. Daarnaast is het geheel ook nog cursief opgesteld om een vooruitgaande beweging na te bootsen. Tot slot is er nog wat over het kleurgebruik te melden. Omdat het lastig is een gekleurd logo te laten matchen met allerlei andere kleuren en achtergronden, hebben we ervoor kozen als standaard een zwart/donkergrijs logo te nemen. Daarnaast is het nu ook een logo dat iedereen aanspreekt en zich niet enkel richt op één specifieke doelgroep. Als we het namelijk felle kleuren hadden gegeven, zullen jongeren zich aangetrokken voelen tot de onderneming, maar zullen ouderen eerder afstand houden. Daarnaast had het de professionaliteit van de onderneming allicht teniet gedaan. Briefpapier, enveloppen en visitekaartjes zijn nog niet ontwikkeld, maar hiervoor willen we een extern bureau inschakelen. Zij kunnen met ons logo en de gestelde kleuren (komen later aan bod) een zeer professionele huisstijl opstellen. Website Zoals gezegd, vinden wij de website van groot belang. Vaak wordt gezegd dat dit het digitale visitekaartje ofwel het “uithangbord” van de onderneming is. Onze huidige website is te bewonderen op www.scosy.nl. Belangrijke kernwoorden bij het ontwerp en de inrichting van de website zijn: professionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, en bereikbaarheid. Voor het ontwerp is gekozen voor het gebruik van veel frisse kleuren en wit. De onderneming is immers fris en staat open voor de klant. Daarnaast spreekt het elke doelgroep aan. De navigatie is duidelijk en ons servicenummer gemakkelijk te vinden. Hier zijn eigenlijk heel veel woorden over op te schrijven, maar niets is beter dan het zelf te gaan bekijken. Surf daarom snel naar de website! Overig promotiemateriaal is te bewonderen in bijlage 2. Pagina 14 van 62
 15. 15. scosy Productieplan Bij een dienstverlenend bedrijf is het lastig een productieproces te identificeren. Er is immers niet sprake van het omzetten van een grondstof in een eindproduct. Toch willen we dit punt niet overslaan en in dit hoofdstuk ons reparatieproces bespreken. Hoewel ons proces al meerdere malen behandeld is, willen wij de interne processen hier behandelen. Het gaat hier dus óók om de handelingen die de klant niet ziet. Voor het gemak halen we twee processen uit elkaar: een directe reparatie en een in de werkplaats. Wij hebben ons in onderstaande schema’s enkel beperkt tot de hoofdlijnen. Directe reparatie Als de klant de het servicenummer belt, komt hij in contact met iemand van de klantenservice. Hier worden het probleem, de locatie en de gegevens van de klant genoteerd (1). Vervolgens zoekt de servicemedewerker de dichtstbijzijnde mobiele werkplaats en geeft hem de locatie van de klant door (2). Deze rijdt hier naartoe en repareert het vervoersmiddel (3). Hij wenst de klant een prettige dag en brengt de klantenservice op de hoogte van het resultaat (4). Deze markeert de opdracht als afgehandeld en brengt hiermee de administratie automatisch van op de hoogte (5). De administratie zal voor de terugkoppeling naar de klant zorgen (6). Pagina 15 van 62
 16. 16. scosy Reparatie in de werkplaats Als de reparatie te moeilijk is om ter plaatse uitgevoerd te worden, komen er wat wijzigingen in het bovenstaande schema. Punten (1) en (2) verlopen zoals hierboven beschreven. Bij (3) ontvangt de reparateur het vervoersmiddel van de klant en geeft een leenvoertuig af, zodat de klant zijn weg kan vervolgen. Daarna wordt het vervoersmiddel naar de centrale werkplaats gebracht en de klantenservice op de hoogte gesteld. Het vervoersmiddel wordt gerepareerd en teruggebracht naar de klant (6). Tegelijkertijd wordt de klantenservice geïnformeerd. Deze tekent de opdracht af en brengt de administratie op de hoogte (7), die op haar beurt de klant factureert (8). De organisatiestructuur van onze onderneming is te vinden in bijlage 3 Pagina 16 van 62
 17. 17. scosy Managementplan In dit onderdeel zullen wij inzoomen op de organisatie van onze onderneming. We zullen hierbij de gekozen rechtsvorm, personeelssamenstelling en organisatiestructuur behandelen. Rechtsvorm Aangezien wij met leden werken die een bepaald bedrag per jaar betalen om aanspraak te kunnen maken op onze diensten, hebben wij gekozen om een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid te worden. Hierbij is het bestuur niet persoonlijk aansprakelijk, maar de vereniging zelf. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de algemene ledenvergadering, daarnaast zal er een bestuur zijn dat de dagelijkse leiding heeft. Personeelssamenstelling Om te kunnen bepalen wat voor personeel we nodig hebben, moeten we eerste bekijken waar mensen actief dienen te zijn binnen de organisatie. Mobiele werkplaatsen: voor het besturen van het busje en het repareren van de fietsen, is één persoon vereist. Deze persoon moet weten hoe hij simpele reparatiewerkzaamheden kan verrichten en in bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Omdat wij professioneel over willen komen, wensen wij geen jong personeel in deze functie. Daarom zullen wij een minimale leeftijd van 25 jaar hanteren voor deze functie. Wij verwachten 90 tot 100 personen nodig te hebben voor deze functie (waarvan één hoofd). Centrale werkplaatsen: voor deze functie is extra kennis van de te repareren vervoersmiddelen vereist. Het gaat hier dus ook om personen die in het bezit zijn van de desbetreffende diploma’s en werkervaring. Denk hierbij aan een succesvolle afronding van de mbo-opleiding tot fietstechnicus of allround monteur en minimaal twee tot drie jaar werkervaring. Wellicht is het een idee om fietsenmakers te vragen of zij voor ons eens in de zoveel dagen willen werken. Wij verwachten 7 tot 14 personen nodig te hebben voor deze functie (waarvan één hoofd). Thuisbrengen van vervoersmiddelen: hiervoor is het niet erg om jong personeel te hebben. Zij zijn juist goedkoop en uitermate geschikt voor deze klus. Een geldig Nederlands rijbewijs en dus een minimale leeftijd van 18 jaar is een vereiste. Het hoofd van de mobiele werkplaatsen is ook verantwoordelijk voor deze groep personen. Wij verwachten 15 tot 20 personen nodig te hebben voor deze functie. Klantenservice: om onze klanten snel te woord te staan en ze de juiste service te verlenen, is het noodzakelijk dat onze servicedesk goed bemand is. Het lijkt ons niet nodig, dat de personen die de telefoon aannemen technische kennis van de fiets hebben. Het is belangrijk dat zij zich verbaal goed duidelijk kunnen maken en een prettige “telefoonstem” hebben. Wij verwachten 10 tot 15 personen nodig te hebben voor deze functie (waarvan één hoofd). Administratie: uiteraard moet alles goed geadministreerd worden. Mensen met een afgeronde opleiding op administratief gebied (bv. administratief medewerker) zijn uitermate geschikt voor deze positie. Wij verwachten 3 tot 5 personen nodig te hebben voor deze functie (waarvan één hoofd). Pagina 17 van 62
 18. 18. scosy Inkopen: op deze afdeling willen wij één persoon hebben die alle producten in koopt voor de centrale werkplaatsen en het hoofdkantoor, met andere woorden: alle inkopen. Wij verwachten 1 persoon nodig te hebben voor deze functie (= hoofd). Recruitment: het is noodzakelijk dat het juiste personeel de organisatie betreedt. Het werven en selecteren van nieuw personeel is erg lastig en hier zijn de juiste mensen voor nodig. Wij verwachten 1 tot 2 personen nodig te hebben voor deze functie (hoofd = hoofd pers. zaken) Personeelszaken: als je eenmaal personeel hebt, is het ook belangrijk dat ze bij je blijven. Hiervoor is de afdeling personeelszaken een vereiste. Wij verwachten 5 tot 10 personen nodig te hebben op deze afdeling (waarvan één hoofd). ICT: omdat wij graag met moderne apparatuur willen werken, is een ICT-afdeling erg handig. Mensen die de juiste kennis hebben van computers en aanverwante apparatuur zijn immers onmisbaar in een organisatie. Wij verwachten 2 tot 5 personen nodig te hebben op deze afdeling (waarvan één hoofd). Pagina 18 van 62
 19. 19. scosy Financieel plan Investeringsbegroting MVA Prijs Aantal Totaal Renault Master € 18.174,00 90,00 € 1.635.633,00 Renault Master Laadbak € 25.196,00 14,00 € 377.932,00 Rep. app. mob. werk. € 11.000,00 90,00 € 1.035.000,00 Rep. app. werkplaatsen € 16.000,00 14,00 € 224.000,00 Leenfietsen € 500,00 300,00 € 150.000,00 Leenscooters € 1.500,00 180,00 € 270.000,00 Kantoorbenodigdheden € 30.000,00 € 30.000,00 Totaal € 102.370,00 688,00 € 3.722.565,00 Vlottende activa Prijs Aantal Totaal Voorraad mob. werkpl. € 7.250,00 90,00 € 652.500,00 Voorraad werkplaatsen € 14.500,00 14,00 € 203.000,00 Totaal € 21.750,00 104,00 € 855.500,00 Totaal benodigde investeringen eerste jaar: € 3.722.565 + 855.500 = € 4.578.065. De uitwerking van de investeringsbegroting is terug te vinden in bijlage 4 Pagina 19 van 62
 20. 20. scosy Financieringsplan Eigen vermogen Eigen inbreng € 25.000,00 € 1.709.000,00 Contributies € 1.684.000,00 Lang vreemd vermogen 3-jarige Renault Financiering € 2.013.565,00 € 2.013.565,00 Kort vreemd vermogen Leverancierskrediet € 855.500,00 € 855.500,00 Financiering € 4.578.065,00 Om onze investeringen te bekostigen, zouden wij een beroep willen doen onze leveranciers om onze vlottende activa met leverancierskrediet te kunnen kopen. Onze voertuigen willen we gaan bekostigen met de actie die Renault momenteel heeft. Renault biedt aan om tegen een effectief jaarpercentage van 3,9% de auto’s te financieren. Tevens biedt Renault 3 jaar garantie en 3 jaar gratis onderhoud aan. Deze financiering wordt aangeboden in samenwerking met RCI Financial Services B.V. Hierdoor hoeven wij dus niet op zoek te gaan naar een bank die ons een lening zou willen verstrekken. Een deel van de door de klant betaalde contributies gebruiken we om een groot deel van onze investeringen te financieren. Tevens willen we als groepsleden € 25.000 inleggen, wat dus neerkomt op €5.000 per persoon. De solvabiliteit is 1.709.000 = 0,3733  37,33% 4.578.065 De liquiditeit: Current ratio 855.500 855.500 = 1  100% Het amortisatieplan is te vinden in bijlage 5. Pagina 20 van 62
 21. 21. scosy Liquiditeitsbegroting Na alle ontvangsten en uitgaven op een rijtje te hebben gezet, zien wij een kleine winst in het eerste kwartaal van jaar 1. Dit komt door het binnenkomen van de contributies en de hoge marketingkosten die hiermee samenhangen. Daarnaast wordt er ook flink geïnvesteerd in het eerste jaar. In het tweede kwartaal zijn de ontvangsten minimaal en de kosten hoog. Vooral de posten marketing- en loonkosten wegen het zwaarst. Ditzelfde geldt voor het derde kwartaal. In het vierde kwartaal is er wederom een verlies - om dezelfde redenen -waarneembaar. Het is noodzakelijk veel te adverteren om zo nog meer leden binnen te halen en meer ontvangsten te genereren voor het volgende jaar. In het tweede jaar zullen we zeer positief resultaat boeken. Toch blijven de posten marketing- en loonkosten de grootste uitgaven. In het derde jaar verdubbelt de winst ten opzichte van het voorafgaande jaar. Ook hier wordt er niet bezuinigd op adverteren en het personeel. Dit zal terug te zien zijn in het aantal leden. De volledige liquiditeitsbegroting, inclusief toelichting, is te vinden in bijlage 6 Pagina 21 van 62
 22. 22. scosy Exploitatiebegroting Winst- en verliesrekening De bedragen zijn in gehele euro’s Winst en verliesrekening jaar 1 t/m 3 Opbrengsten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Fietsy abonnementen (15 p/j) € 6.000.000 € 9.000.000 € 12.000.000 Scootsy abonnementen (30 p/j) € 330.825 € 496.832 € 661.650 Scofy abonnementen (40 p/j) € 352.400 € 528.600 € 704.800 Totaal opbrengsten € 6.683.225 € 10.025.432 € 13.366.450 Kosten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Mobiele werkplaatsen Materiaalkosten € 400.000 € 600.000 € 800.000 Brandstofkosten € 234.000 € 257.000 € 260.000 Loonkosten € 2.025.000 € 2.025.000 € 2.250.000 Afschr. kosten mobiele werkpl. € 163.575 € 163.575 € 181.750 Afschr. kosten reparatieapp. € 207.000 € 207.000 € 207.000 Afschr. kosten fietsen € 30.000 € 30.000 € 30.000 Afschr. kosten scooters € 54.000 € 54.000 € 54.000 Assurantiekosten € 99.000 € 99.000 € 110.000 Subtotaal € 3.212.575 € 3.435.575 € 3.892.750 Centrale werkplaatsen Afschrijvingskosten € 44.800 € 44.800 € 44.800 Loonkosten € 210.000 € 210.000 € 210.000 Huurkosten € 238.000 € 238.000 € 238.000 Subtotaal € 492.800 € 492.800 € 492.800 Thuisbrengservice Afschrijvingskosten € 37.793 € 37.793 € 37.793 Loonkosten € 70.200 € 70.200 € 87.750 Assurantiekosten € 15.000 € 15.000 € 15.000 Subtotaal € 122.993 € 122.993 € 140.543 Algemene kosten Pagina 22 van 62
 23. 23. scosy Winst en verliesrekening jaar 1 t/m 3 Afschrijvingskosten inventaris € 10.000 € 10.000 € 10.000 Energiekosten € 21.000 € 21.000 € 21.000 Assurantiekosten € 1.100 € 1.100 € 1.100 Interestkosten € 65.897 € 40.716 € 14.552 Marketingkosten € 3.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 Kosten website € 960 € 960 € 960 Accountantskosten € 20.000 € 20.000 € 20.000 Loonkosten centraal kantoor € 619.000 € 619.000 € 619.000 Subtotaal € 3.737.957 € 2.712.776 € 2.686.612 Totaal kosten € 7.566.325 € 6.764.144 € 7.212.705 Resultaat Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Opbrengsten € 6.683.225 € 10.025.432 € 13.366.450 Kosten € 7.566.325 € 6.764.144 € 7.212.705 Resultaat (€ 883.100) € 3.261.288 € 6.153.745 De toelichting op de winst- en verliesrekening is te vinden in bijlage 7. De balansen voor de drie jaren zijn te vinden in bijlage 8. Pagina 23 van 62
 24. 24. scosy Conclusie Aan het eind gekomen van dit ondernemingsplan willen we proberen een conclusie te trekken. U begrijpt dat dit niet eenvoudig is, er is zoveel informatie naar voren gekomen waarover een conclusie getrokken kan worden, dat het niet mogelijk is al deze informatie te gaan herhalen. Daarom willen we ons beperken tot de algemene lijnen van dit ondernemingsplan. We willen stap voor stap de besproken plannen en stukken met u doornemen. Als eerste in dit ondernemingsplan is de doel en strategie behandeld met daarbij ook de missie. Wat willen we bereiken met deze onderneming en hoe willen we dit vorm gaan geven. Dit dient eigenlijk als ingrediënt voor het verdere ondernemingsplan. Hoe willen we deze doel en missie vorm gaan geven. In grote lijnen is daarin verteld hoe ons productieplan eruit kwam te zien. Vervolgens onze omgevingsanalyse en interne analyse. Daarin ging het over de ontwikkelingen binnen bedrijfstak en bij de interne analyse kwam de SWOT-analyse aan bod. Wat zijn onze sterke kansen en zijn er ook zwakke punten of bedreigingen. Hierin hebben we aangetoond hoe we onze sterke punten en kansen willen gebruiken om onze eventuele zwakke punten en bedreigingen zoveel mogelijk te reduceren. Daarna hebben we het marketingplan gepresenteerd, met daarin de vier P’s. Heel belangrijk binnen ons marketingplan was de p van promotie. Hoe willen wij ons op de markt gaan presenteren. U heeft daarbij kunnen lezen dat we ons op een zogenaamde ‘agressieve manier’ willen neerzetten. Dit zijn wij en dit hebben wij te bieden! Onze busjes en website zie je niet zomaar over het hoofd, die zijn kleurrijk, net als onze nieuwe onderneming. In het management plan zijn we wat dieper op de onderneming zelf ingegaan. Hoe is onze organisatiestructuur en hoe is de personeelssamenstelling. Hierin is naar voren gekomen dat we veel technisch en gevarieerd personeel in dienst hebben. We hebben reparateurs nodig voor de mobiele werkplaatsen, meer ervaren personeel in de centrale werkplaatsen, maar ook studenten om de fietsen thuis te brengen. Tenslotte ons financieel plan, waarin we onze financiële situatie uit de doeken doen. Zeker in het eerste jaar zijn er heel veel kosten, maar gezien het verwachte snelstijgende ledental willen we in het tweede jaar al beginnen met het realiseren van de winst. Zoals u ziet hebben we onze onderneming goed doordacht en overdacht. Dat is ook noodzakelijk, anders heeft een nieuwe onderneming geen bestaansrecht. Wij hopen dat dit ondernemingsplan u voldoende informatie heeft gegeven over onze nieuwe onderneming en dat het zijn bestaansrecht ook voor u heeft verworven. Pagina 24 van 62
 25. 25. scosy Bijlage 1 - Haalbaarheidstest Klanten Om dit onderdeel goed en overzichtelijk te kunnen bespreken, is het handig onderscheid te maken in de dienst voor de fietsers en die voor de scooterrijders. Wij helpen beiden snel op weg en nemen hen de zorg van hun kapotte vervoersmiddel1 uit handen. Een dienst waar veel behoefte aan is, gezien het feit dat tegenwoordig alles steeds gemakkelijker, sneller en goedkoper moet. Wij voorzien in alle drie deze punten. Fietsers De cijfers2 van het CBS maken het ons duidelijk: héél veel mensen in Nederland bezitten een fiets. Van onze doelgroepen zijn hieronder de betrekkelijke gegevens geplaatst. Ook is er een kolom opgenomen met het gemiddeld aantal minuten3 dat een persoon per dag aflegt. Zoals gezegd gaat het hier om een gemiddelde en zijn er mensen die meer of minder afleggen. Juist de mensen die meer afleggen hebben een probleem wanneer zij onderweg pech krijgen. Doelgroep Omschrijving % bezit fiets Minuten Het betreft hier zowel mannen als vrouwen in het jaar 2007 Scholieren 0 tot 15 jarigen 71% 12,72 15 tot 25 jarigen 89,80% 15,38 Scholier/student 94,70% 17,37 Onderwijsniveau: vbo/mavo 86,20% 10,14 Onderwijsniveau: mbo/havo/vwo 90,60% 10,55 Onderwijsniveau: hbo/universiteit 94% 11,84 Werknemers Werkzaam: minder dan 30 uur per week 94,20% 12,15 Werkzaam: 30 uur per week of meer 91,10% 9,09 Ouderen 65 jarigen of ouder 73% 8,73 WAO-er 75,70% 8,17 Gepensioneerd/VUT 77,90% 10,23 Het mag duidelijk zijn dat de fiets een veel gebruikt vervoersmiddel is en de doelgroepen omvangrijk zijn. Gezien de prognose-cijfers4 van het CBS betreffende de bevolking voor de komende jaren, zien wij dat onze laatste doelgroep sterk zal groeien, terwijl de eerste doelgroep juist een lichte daling door zal maken. Hoewel een lichte daling zorgt voor minder scholieren, kan een stijging van het aantal ouderen zorgen voor een toename van het aantal 1 Hier wordt onder verstaan: (elektrische) fiets, snorfiets, bromfiets, scooter, etc. (geldt voor gehele document) 2 Zie bijlage - Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken 3 Zie bijlage - Mobiliteit; naar regio naar geslacht, vervoerwijzen en persoonskenmerken 4 Zie bijlage - Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2008 - 2050 Pagina 25 van 62
 26. 26. scosy fietsers ten behoeve van de recreatie (het grootste motief om de fiets te gebruiken5). Daarbij is de elektrische fiets in opkomst. Dit is daarom een goede (potentiële) doelgroep. Uit bovenstaande feiten blijkt dat onze dienst aantrekkelijk is voor iedereen en dat hier dan ook een goede positie op de markt te verkrijgen is, mits de prijs een ieder aanspreekt. Voor de prijs moet men het namelijk niet hoeven laten. Ons lijkt daarom €15,- per jaar een uitstekend bedrag. Mede omdat dit kan leiden tot een groot aantal leden en grotere naamsbekendheid. Bij het vervullen van extra reparatie aan de fiets zal de klant een factuur ontvangen voor de kosten van het materiaal. Dit principe - kosten maken als ze nodig zijn - zal ons inziens veel mensen aanspreken en de keuze tot inschrijven voor mensen gemakkelijker maken. Scooters Als aanvullende dienst richten wij ons op de gebruikers van deze vervoersmiddelen. De doelgroep is hier weliswaar een stuk kleiner, maar in onze ogen groot genoeg. In onze omgeving hebben wij vaak genoeg gehoord, dat scooters niet altijd even betrouwbaar zijn. Het komt met enige regelmaat voor dat scooters het opgeven. Gezien het feit dat deze doelgroep bijna volledig bestaat uit jongeren - zij bezitten immers de meeste scooters 6 - lijkt het ons noodzakelijk een relatief lage prijs te vragen voor het ophalen, repareren en thuisbrengen van de scooter. Omdat de onderdelen van een scooter vaak duurder in aanschaf zijn dan die van een fiets en de nodige kennis van de monteur is vereist, denken wij aan €30,- per jaar. Bij reparatie aan de scooter zullen ze een factuur ontvangen voor de kosten van het materiaal. 5 Zie bijlage - Mobiliteit Nederlandse bevolking per regio naar motief en vervoerwijze 6 Zie bijlage - Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken Pagina 26 van 62
 27. 27. scosy Concurrentie Onze belangrijkste concurrent is de lokale fietsenmaker. Mensen zijn gewend om hun kapotte vervoersmiddel daarheen te brengen. Sommige fietsenmakers hebben ook hun eigen servicedienst voor fietsers. Deze servicedienst wordt echter alleen maar op lokaal niveau aangeboden. Het grote voordeel ten opzichte van de plaatselijke fietsenmakers is dat wij de klant meteen van een vervangend vervoersmiddel voorzien. De klant hoeft zelf niets meer te doen dan ons telefoonnummer te draaien en aangezien wij een landelijke dekking garanderen, zijn wij snel bij de klant.. Ook komen wij het gerepareerde vervoersmiddel – op afspraak - weer thuisbrengen. Bij de plaatselijke fietsenmaker gaat er vaak een aantal dagen overheen voordat je jouw gerepareerde fiets op kan halen. Daarnaast kan ook de ANWB als concurrent genoemd worden. De ANWB heeft al een bestaand landelijk servicenetwerk voor auto’s en een grote naamsbekendheid. Zij bieden deze service nu niet aan, maar zouden die op korte termijn dus wel kunnen aanbieden. Om ons idee te beschermen is een snelle implementatie van de dienst vereist. Wij denken dat onze concurrenten niet zo snel een soortgelijke dienst zullen gaan opzetten, als wij snel een goedlopend landelijk netwerk hebben opgezet. Onze klanten zullen, omdat wij onze garanties nakomen, niet zomaar overstappen op een andere aanbieder. Pagina 27 van 62
 28. 28. scosy Leveranciers en partners Omdat de onze busjes bevoorraad moeten worden, hebben we te maken met leveranciers van onderdelen en gereedschap. We kunnen een vast contract afsluiten voor de standaard- onderdelen. Als er bijzondere producten of onderdelen moeten worden ingekocht, kunnen we deze apart inkopen. Deze producten worden dan geleverd bij de centrale werkplaats, waar de busjes op een vast tijdstip bevoorraad worden.  Het ligt voor de hand dat de mobiele werkplaatsen niet álle werkzaamheden kunnen uitvoeren. Sommige reparaties zijn hiervoor te gecompliceerd. Ook kan er bij drukte geen tijd zijn om het vervoersmiddel te repareren. Daarnaast moet het mogelijk zijn de (gerepareerde) vervoersmiddelen ergens te stallen. De oplossing hiervoor is het opzetten van een aantal werkplaatsen, verspreid over het land. Voor het afleveren van de vervoersmiddelen willen we andere mensen aanstellen dan het reparatiepersoneel. Er wordt hierbij gedacht aan bijv. studenten of juist oudere mensen die graag een bijbaan willen. Aan het eind van de dag worden de gerepareerde vervoersmiddelen in een grotere wagen geladen en thuisgebracht. Met de klant is hiervoor een afspraak gemaakt. Mocht de eigenaar onverhoopt niet thuis zijn, dan wordt er een bericht achtergelaten dat het vervoersmiddel bij een werkplaats in de buurt opgehaald kan worden. Bij het afleveren en ophalen van het vervoersmiddel wordt het ledenpasje gescand en de gegevens doorgegeven aan de administratie. Pagina 28 van 62
 29. 29. scosy Realisatie van de start In dit gedeelte willen wij uiteenzetten in hoeverre onze dienst realiseerbaar is. Dit kunnen we doen aan de hand van vereisten. Vereisten Wij zouden drie essentiële onderdelen in onze dienst willen onderscheiden, die onze dienst realiseerbaar maken: ‐ Mobiele werkplaatsen ‐ Centrale werkplaatsen ‐ Hoofdcontactpunt Mobiele werkplaatsen Een mobiele werkplaats zal moeten bestaan uit een degelijk voertuig, dat de beschikking heeft over een laadruimte. Deze laadruimte moet worden omgebouwd tot een werkplaats waar gereedschap en onderdelen beschikbaar zijn om zoveel mogelijk reparaties uit te kunnen voeren. Daarnaast moet iedere mobiele werkplaats worden bestuurd door een vakman, die in staat is de reparaties uit te voeren. Centrale werkplaatsen Een centrale werkplaats is een pand waar technisch personeel, de juiste gereedschappen, en de benodigde onderdelen aanwezig moeten zijn. Tevens moet er de mogelijkheid zijn om (gerepareerde) vervoersmiddelen te stallen. Hoofdcontactpunt Dit onderdeel zal moeten bestaan uit een degelijk communicatiesysteem waar alle service- aanvragen van leden binnenkomen. Deze zullen via het hoofdcontactpunt worden gekoppeld aan de juiste mobiele werkplaats. Winstgevendheid De winstgevendheid geeft een indicatie voor de mate waarin winst in de toekomst verkregen, behouden of verhoogd kan worden. Om over dit punt meer te kunnen zeggen, moeten we allereerst in kaart brengen wat de belangrijkste kostenposten voor onze dienst zijn. De grootste investeringen die gedaan moeten worden zijn: ‐ Mobiele werkplaatsen o Voertuig o Gereedschappen ‐ Centrale werkplaats o Pand o Gereedschappen o Voorraadinvestering in de meest gebruikelijke onderdelen ‐ Hoofdcontactpunt o Pand (indien mogelijk bij een centrale werkplaats) o Informatiesysteem om een optimale communicatie mogelijk te maken. De grootte van deze investeringen is ons echter nog niet exact bekend. Dat hangt van veel factoren af, zoals het type voertuig, panden, leverancier van de onderdelen etc. Pagina 29 van 62
 30. 30. scosy Wél kunnen we erop rekenen dat we het eerste jaar nog geen winst zullen maken, gezien de investeringen. Om een oordeel te kunnen geven over de winstgevendheid is het in de volgende fase van belang onderzoek te doen naar de werkelijke kosten van de investeringen. Pagina 30 van 62
 31. 31. Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken scosy Pagina 31 van 62 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37856&D1=0-3,5&D2=a&D3=1-10,23-35&D4=l&HDR=G3,T,G1&STB=G2&VW=T
 32. 32. Mobiliteit; naar regio naar geslacht, vervoerwijzen en persoonskenmerken http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37236&D1=2&D2=0&D3=0&D4=a&D5=0&D6=0-12,25-37,41-43&D7=l&HDR=G6,G2,G1,T,G4,G3&STB=G5&VW=T scosy Pagina 32 van 62
 33. 33. Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2008 - 2050 scosy http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71867NED&D1=a&D2=0&D3=0-2,7,12,17,22,27,32,37,l&HD=090218-0945&HDR=G1,G2&STB=T Pagina 33 van 62
 34. 34. Mobiliteit Nederlandse bevolking per regio naar motief en vervoerwijze http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37338&D1=2,4&D2=0&D3=a&D4=a&D5=0&D6=l&HDR=G5,G1,T,G4,G2&STB=G3&VW=T scosy Pagina 34 van 62
 35. 35. scosy Bijlage 2 - Promotiemateriaal Klantenkaart Een klantenkaart bij het promotiemateriaal? Jazeker. Wij zien dit ook als een stukje promotie. Dit is namelijk een product van de onderneming dat de klant altijd bij zich draagt. Het kan namelijk zijn dat aan de hand van de kaart een gesprek op gang gezet wordt. Het dient dus een professionele en degelijke uitstraling te hebben. Op de kaart staat ons servicenummer vermeld, zodat je deze ook altijd op zak hebt. Verder enkele persoonsgegevens en een pasfoto om de klant te kunnen identificeren. Zoals op de onderstaande afbeelding te zien is, is de kleurstelling van de website overgenomen in dit ontwerp. Zo trekken we één lijn in al onze uitingen en valt de kaart nog goed op ook. Flyers en posters Ook in deze uiting moeten we uniek zijn en ons onderscheiden van de concurrent. Hierbij dachten we aan een advertentie die zo min mogelijk zegt en mensen aanspoort om op onze website te kijken. Het plaatsen van de posters moet zo gericht mogelijk gebeuren. Wij denken aan een poster die een potentiële klant in de bus/metro/tram confronteert met de mogelijkheid dat hij hier wel eens zou kunnen zitten omdat zijn band lek is. Verder is het adverteren op school en het werk ook een optie. We laten posters drukken en vragen we of we deze op mogen hangen bij bedrijven en scholen. Een voorbeeld hebben we hier nog niet van omdat wij dit graag zouden uitbesteden aan een professioneel reclamebureau. Het zal een behoorlijke investering zijn, maar een goed gemaakte flyer/poster betaalt zich dubbel en dwars terug. Advertenties Hier geldt ook weer: gericht adverteren is de sleutel tot succes. Het is daarom noodzakelijk te weten waar je adverteren moet en niet zozeer op welke manier. Voor onze jongste doelgroep is het noodzakelijk de hoofdbeslisser te bereiken. Wij denken dan niet zozeer aan advertenties in jongerenbladeren als de Kijk, maar meer in de Libelle en wellicht de Kampioen. Aan de andere kant is het voor ons wel noodzakelijk de jonge scooter bezitters te bereiken. Wij denken daarom aan het adverteren in een maandblad voor jongeren of in schoolkranten. Om de oudere mensen te bereiken zijn ook de Libelle en Margriet goede bladen, maar ook Privé, Story en Weekend. Daarnaast richten wij ons natuurlijk op de gewone burger en is een advertentie in het AD, de Volkskrant en de Telegraaf ook interessant. Wij vinden echter dat het dan wel een grote advertentie dien te zijn en niet ergens weggestopt in een hoekje. Tot slot zijn er natuurlijk ook nog de specifieke bladen als Fiets en Fiets Actief. Hier vinden wij onze doelgroep vrijwel direct. Pagina 35 van 62
 36. 36. scosy Bedrijfswagens Ook voor onze bedrijfswagen geldt dat het professionaliteit uit moet stralen en toch op moet vallen. Wij kiezen er dan ook voor om niet teveel op onze bedrijfswagen te zetten. Hoe meer op de wagen staat, hoe minder chaotisch de wagen overkomt. Ook hier hebben we weer een preview van. Zoals te zien zijn hier wederom de kleuren oranje, groen en wit opgenomen. Ons logo is prominent aanwezig en de belangrijkste contactgegevens staan op de wagen vermeld. Bedrijfskleding Nu we toch bezig zijn met een beeld geven van onze onderneming volgt een voorbeeld van onze bedrijfskleding. Ook hier zijn de kleuren weer terug te vinden. De onderstaande shirts moeten gedragen worden op een witte broek, met bijpassende witte schoenen. Dit is nodig om uniformiteit binnen het bedrijf en een professioneel beeld naar buiten toe te creëren. Pagina 36 van 62
 37. 37. scosy Website Voor de volledigheid zijn hier ook nog enkele screenshots van de website opgenomen. Pagina 37 van 62
 38. 38. scosy Pagina 38 van 62
 39. 39. scosy Bijlage 3 - Organisatiestructuur Hieronder is onze organisatiestructuur grafisch weergegeven. Er is gekozen voor een horizontale weergave, omdat wij niet willen dat duidelijk merkbaar is dat bepaalde personen boven een ander staan. Pagina 39 van 62
 40. 40. scosy Bijlage 4 - Uitwerking investeringsbegroting Omdat wij een landelijk dekkend netwerk willen creëren voor onze reparatieservice en overal ter plekke willen zijn in maximaal 30 minuten, zullen we zeer veel bedrijfsbusjes moeten aanschaffen en deze vervolgens moeten inrichten als werkplaats. Daarnaast zullen wij 15 landelijke reparatiepunten opzetten waar de moeilijkere reparaties kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor zullen ook speciale gereedschappen moeten worden aangeschaft. Vervoersmiddelen Prijs Korting Aantal Totaal Renault Master € 20.193,00 € 2.020,00 90,00 € 1.635.633,00 Renault Master Laadbak € 27.995,00 € 2.800,00 15,00 € 15.377.932,00 Wij denken dat wij met zo´n 90 busjes moeten starten om onze belofte, slogan en kracht van het bedrijf - het bij de klant zijn in maximaal 30 minuten - waar te kunnen maken. Daarnaast denken wij dat er 15 kleine vrachtwagens nodig zijn om de gerepareerde vervoersmiddelen terug te brengen naar de klant. Wij hebben er bewust gekozen om bij één automerk en leverancier te kopen, om op deze manier hoge kortingen en aantrekkelijke side-voorwaarden te krijgen. Wij denken dat wij evenals de lease-maatschappijen 10% korting kunnen krijgen op onze aankopen. Daarnaast zullen wij, in het kader van de 3x3 actie van Renault, de eerste drie jaar geen onderhoudskosten hoeven te betalen. Deze aankopen willen we financieren d.m.v. de laatst genoemde actie, waarbij de gekochte busjes tegen een rente van 3,9% gespreid kunnen worden betaald over een aantal jaren. Wij zullen de busjes in 10 jaar afschrijven. Bedrijfsgebouwen Gem. huurprijs Aantal Totaal Bedrijfsgebouwen € 17.000,00 14,00 € 238.000,00 Deze prijs hebben we bepaald d.m.v. de gemiddelde prijs te nemen van de bedrijfspanden met 500m2 op de website: http://www.fundainbusiness.nl/kantoor/. Wij denken dat 500m2 groot genoeg is om onze reparatieplaatsen in te vestigen. Reparatie apparatuur Prijs Korting Aantal Totaal Rep. app. mob. werkpl. € 12.500,00 € 1.500,00 90,00 € 1.035.000,00 Rep. app. werkplaatsen € 17.500,00 € 1.500,00 14,00 € 224.000,00 Dit betreffen boormachines, hydraulische hijssystemen, ijzeren kabels, ect. Gereedschappen die langer dan één jaar gebruikt kunnen worden. Wij zullen deze gereedschappen in vijf jaar gaan afschrijven. Daarnaast denken wij een éénmalig bedrag van € 30.000 nodig te hebben om kantoorbenodigdheden zoals computers, telefoons, bureaus, stoelen en dergelijke aan te schaffen. Pagina 40 van 62
 41. 41. scosy Inventaris Prijs Korting Aantal Totaal Voorraad busjes € 7.500,00 € 250,00 90,00 € 652.500,00 Voorraad werkplaatsen € 15.000,00 € 250,00 14,00 € 203.000,00 Dit betreft voorraden moertjes, boutjes, koplampen, remmen, achterlichten, etc.: oftewel de basisonderdelen om een vervoersmiddel te kunnen repareren. Voor overige kosten willen wij € 100.000 reserveren. Bepaalde kosten kunnen onverwachts toch hoger uitvallen of naarmate het traject vordert kunnen we erachter komen dat we nog extra kosten moeten maken. Pagina 41 van 62
 42. 42. scosy Bijlage 5 - Amortisatieplan Renault heeft een actie waarbij je je auto kan financieren met 3,9% rente op jaarbasis. Op basis daarvan is dit amortisatieplan gemaakt. Maand Beginbedrag Annuïteit Rente Aflossing Eindbedrag 1 € 2.013.565,00 € 59.298,08 € 6.429,95 € 52.868,13 € 1.960.696,87 2 € 1.960.696,87 € 59.298,08 € 6.261,12 € 53.036,96 € 1.907.659,91 3 € 1.907.659,91 € 59.298,08 € 6.091,76 € 53.206,32 € 1.854.453,58 4 € 1.854.453,58 € 59.298,08 € 5.921,85 € 53.376,23 € 1.801.077,36 5 € 1.801.077,36 € 59.298,08 € 5.751,41 € 53.546,67 € 1.747.530,68 6 € 1.747.530,68 € 59.298,08 € 5.580,41 € 53.717,67 € 1.693.813,02 7 € 1.693.813,02 € 59.298,08 € 5.408,88 € 53.889,20 € 1.639.923,81 8 € 1.639.923,81 € 59.298,08 € 5.236,79 € 54.061,29 € 1.585.862,52 9 € 1.585.862,52 € 59.298,08 € 5.064,16 € 54.233,92 € 1.531.628,60 10 € 1.531.628,60 € 59.298,08 € 4.890,97 € 54.407,11 € 1.477.221,49 11 € 1.477.221,49 € 59.298,08 € 4.717,23 € 54.580,85 € 1.422.640,64 12 € 1.422.640,64 € 59.298,08 € 4.542,94 € 54.755,14 € 1.367.885,50 Totaal €2.013.565,00 € 711.576,96 € 65.897,46 € 645.679,50 €1.367.885,50 13 € 1.367.885,50 € 59.298,08 € 4.368,09 € 54.929,99 € 1.312.955,51 14 € 1.312.955,51 € 59.298,08 € 4.192,68 € 55.105,40 € 1.257.850,11 15 € 1.257.850,11 € 59.298,08 € 4.016,71 € 55.281,37 € 1.202.568,74 16 € 1.202.568,74 € 59.298,08 € 3.840,18 € 55.457,90 € 1.147.110,84 17 € 1.147.110,84 € 59.298,08 € 3.663,09 € 55.634,99 € 1.091.475,84 18 € 1.091.475,84 € 59.298,08 € 3.485,43 € 55.812,65 € 1.035.663,19 19 € 1.035.663,19 € 59.298,08 € 3.307,20 € 55.990,88 € 979.672,31 20 € 979.672,31 € 59.298,08 € 3.128,40 € 56.169,68 € 923.502,63 21 € 923.502,63 € 59.298,08 € 2.949,03 € 56.349,05 € 867.153,58 22 € 867.153,58 € 59.298,08 € 2.769,09 € 56.528,99 € 810.624,60 23 € 810.624,60 € 59.298,08 € 2.588,58 € 56.709,50 € 753.915,10 24 € 753.915,10 € 59.298,08 € 2.407,49 € 56.890,59 € 697.024,50 Totaal €1.367.885,50 € 711.576,96 € 40.715,96 € 670.861,00 € 697.024,50 Pagina 42 van 62
 43. 43. scosy Maand Beginbedrag Annuïteit Rente Aflossing Eindbedrag 25 € 697.024,50 € 59.298,08 € 2.225,82 € 57.072,26 € 639.952,24 26 € 639.952,24 € 59.298,08 € 2.043,57 € 57.254,51 € 582.697,73 27 € 582.697,73 € 59.298,08 € 1.860,74 € 57.437,34 € 525.260,39 28 € 525.260,39 € 59.298,08 € 1.677,32 € 57.620,76 € 467.639,63 29 € 467.639,63 € 59.298,08 € 1.493,32 € 57.804,76 € 409.834,87 30 € 409.834,87 € 59.298,08 € 1.308,73 € 57.989,35 € 351.845,52 31 € 351.845,52 € 59.298,08 € 1.123,55 € 58.174,53 € 293.670,99 32 € 293.670,99 € 59.298,08 € 937,78 € 58.360,30 € 235.310,70 33 € 235.310,70 € 59.298,08 € 751,42 € 58.546,66 € 176.764,04 34 € 176.764,04 € 59.298,08 € 564,46 € 58.733,62 € 118.030,42 35 € 118.030,42 € 59.298,08 € 376,91 € 58.921,17 € 59.109,25 36 € 59.109,25 € 59.298,08 € 188,75 € 59.109,33 € (0,08) Totaal € 697.024,50 € 711.576,96 € 14.552,38 € 697.024,58 € (0,08) Pagina 43 van 62
 44. 44. scosy Bijlage 6 - Liquiditeitsbegroting met toelichting Liquiditeitsbegroting jaar 1 Kwartaal 1 Verwachte ontvangsten Abonnementen Fietsy € 4.500.000,00 Scootsy € 248.119,00 Scofy € 264.300,00 Totaal verwachte ontvangsten € 5.012.419,00 Verwachte uitgaven Mobiele werkplaats Reparatieapparatuur € 1.035.000,00 Leenfietsen € 150.000,00 Leenscooters € 270.000,00 Materialen € 100.000,00 Brandstof € 58.500,00 Loonbetalingen € 506.250,00 Assurantiebetalingen € 99.000,00 Subtotaal € 2.218.750,00 Centrale werkplaatsen Reparatieapparatuur € 224.000,00 Loonbetalingen € 52.500,00 Huur € 238.000,00 Subtotaal € 514.500,00 Thuisbrengservice Loonbetalingen € 17.550,00 Assurantiebetalingen € 15.000,00 Subtotaal € 32.550,00 Pagina 44 van 62
 45. 45. scosy Liquiditeitsbegroting jaar 1 Algemeen Inventarisuitgaven € 30.000,00 Energiebetalingen € 5.250,00 Assurantiebetalingen € 1.100,00 Marketinguitgaven € 1.500.000,00 Aflossing en rente Renault € 177.894,00 Website € 960,00 Loonbetalingen centr. kant. € 154.750,00 Subtotaal € 1.869.954,00 Totaal verwachte uitgaven € 4.635.754,00 Kasmutatie 1e kwartaal € 376.665,00 Pagina 45 van 62
 46. 46. scosy Liquiditeitsbegroting jaar 1 Kwartaal 2 Verwachte ontvangsten Abonnementen Fietsy € 600.000,00 Scootsy € 33.083,00 Scofy € 35.240,00 Totaal verwachte ontvangsten € 668.323,00 Verwachte uitgaven Mobiele werkplaats Materialen € 100.000,00 Brandstof € 58.500,00 Loonbetalingen € 506.250,00 Subtotaal € 664.750,00 Centrale werkplaatsen Loonbetalingen € 52.500,00 Subtotaal € 52.500,00 Thuisbrengservice Loonbetalingen € 17.550,00 Subtotaal € 17.550,00 Algemeen Energiebetalingen € 5.250,00 Marketinguitgaven € 600.000,00 Aflossing en rente Renault € 177.894,00 Loonbetalingen centr. kant. € 154.750,00 Subtotaal € 937.894,00 Totaal verwachte uitgaven € 1.672.694,00 Kasmutatie 2e kwartaal € (1.004.371,00) Pagina 46 van 62
 47. 47. scosy Liquiditeitsbegroting jaar 1 Kwartaal 3 Verwachte ontvangsten Abonnementen Fietsy € 600.000,00 Scootsy € 33.083,00 Scofy € 35.240,00 Totaal verwachte ontvangsten € 668.323,00 Verwachte uitgaven Mobiele werkplaats Materialen € 100.000,00 Brandstof € 58.500,00 Loonbetalingen € 506.250,00 Subtotaal € 664.750,00 Centrale werkplaatsen Loonbetalingen € 52.500,00 Subtotaal € 52.500,00 Thuisbrengservice Loonbetalingen € 17.550,00 Subtotaal € 17.550,00 Algemeen Energiebetalingen € 5.250,00 Marketinguitgaven € 600.000,00 Aflossing en rente Renault € 177.894,00 Loonbetalingen centr. kant. € 154.750,00 Subtotaal € 937.894,00 Totaal verwachte uitgaven € 1.672.694,00 Kasmutatie 3e kwartaal € (1.004.371,00) Pagina 47 van 62
 48. 48. scosy Liquiditeitsbegroting jaar 1 Kwartaal 4 Verwachte ontvangsten Abonnementen Fietsy € 300.000,00 Scootsy € 16.542,00 Scofy € 17.620,00 Totaal verwachte ontvangsten € 334.162,00 Verwachte uitgaven Mobiele werkplaats Materialen € 100.000,00 Brandstof € 58.500,00 Loonbetalingen € 506.250,00 Subtotaal € 664.750,00 Centrale werkplaatsen Loonbetalingen € 52.500,00 Subtotaal € 52.500,00 Thuisbrengservice Loonbetalingen € 17.550,00 Subtotaal € 17.550,00 Algemeen Energiebetalingen € 5.250,00 Marketinguitgaven € 300.000,00 Aflossing en rente Renault € 177.894,00 Loonbetalingen centr. kant. € 154.750,00 Subtotaal € 637.894,00 Totaal verwachte uitgaven € 1.372.694,00 Kasmutatie 4e kwartaal € (1.038.532,00) Pagina 48 van 62
 49. 49. scosy Liquiditeitsbegroting jaar 2 Verwachte ontvangsten Abonnementen Fietsy € 9.000.000,00 Scootsy € 496.832,00 Scofy € 528.600,00 Totaal verwachte ontvangsten € 10.025.432,00 Verwachte uitgaven Mobiele werkplaats Materialen € 600.000,00 Brandstof € 257.000,00 Loonbetalingen € 2.025.000,00 Assurantiebetalingen € 99.000,00 Subtotaal € 2.981.000,00 Centrale werkplaatsen Loonbetalingen € 210.000,00 Huur € 238.000,00 Subtotaal € 448.000,00 Thuisbrengservice Loonbetalingen € 70.200,00 Assurantiebetalingen € 15.000,00 Subtotaal € 85.200,00 Algemeen Accountantsbetaling (jr. 1) € 20.000,00 Energiebetalingen € 21.000,00 Assurantiebetalingen € 1.100,00 Marketinguitgaven € 2.000.000,00 Aflossing en rente Renault € 711.572,00 Website € 960,00 Loonbetalingen centr. kant. € 619.000,00 Subtotaal € 3.373.632,00 Totaal verwachte uitgaven € 6.887.832,00 Kasmutatie jaar 2 € 3.137.600,00 Pagina 49 van 62
 50. 50. scosy Liquiditeitsbegroting jaar 3 Verwachte ontvangsten Abonnementen Fietsy € 12.000.000,00 Scootsy € 661.650,00 Scofy € 704.800,00 Totaal verwachte ontvangsten € 13.366.450,00 Verwachte uitgaven Mobiele werkplaats Materialen € 800.000,00 Aanschaf busjes € 201.930,00 Brandstof € 260.000,00 Loonbetalingen € 2.025.000,00 Assurantiebetalingen € 110.000,00 Subtotaal € 3.396.930,00 Centrale werkplaatsen Loonbetalingen € 210.000,00 Huur € 238.000,00 Subtotaal € 448.000,00 Thuisbrengservice Loonbetalingen € 87.750,00 Assurantiebetalingen € 15.000,00 Subtotaal € 102.750,00 Algemeen Accountantsbetaling (jr. 1) € 20.000,00 Energiebetalingen € 21.000,00 Assurantiebetalingen € 1.100,00 Marketinguitgaven € 2.000.000,00 Aflossing en rente Renault € 711.577,00 Website € 960,00 Loonbetalingen centr. kant. € 619.000,00 Subtotaal € 3.373.637,00 Totaal verwachte uitgaven € 7.321.317,00 Kasmutatie jaar 3 € 6.045.133,00 Pagina 50 van 62

×