O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kuidas koostada kvaliteetset projekti? Ettekanne Äripaeva seminaril 26.11.08

5.333 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

Kuidas koostada kvaliteetset projekti? Ettekanne Äripaeva seminaril 26.11.08

 1. 1. Kuidas koostada kvaliteetne projektitaotlus? Indrek Maripuu partner BDA Consulting
 2. 2. Millest tuleb juttu? <ul><li>Saame tuttavaks </li></ul><ul><li>Milline on kvaliteetne projekt? </li></ul><ul><li>Milline ettevalmistus on vajalik ja mis kipub valesti minema? </li></ul><ul><li>Kuidas koostada taotlus? </li></ul><ul><li>Mida arvestada elluviimisel? </li></ul><ul><li>Kuidas leida abi? </li></ul>
 3. 3. Saame tuttavaks <ul><li>Partner/konsultant </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>50 10 539 </li></ul>
 4. 4. Ettekande taust <ul><li>Alustasime oma tegevust 2001. aastal – üks esimesi Euroopa Liidu rahastamisega tegelevaid konsultatsiooniettevõtteid. </li></ul><ul><ul><li>Oma valdkonnas üks suuremaid nii käibe kui töötajate arvu mõttes. </li></ul></ul><ul><li>Täna põhitegevused äri- ja avaliku sektori strateegiline arendamine – strateegiline planeerimine, rahastamine, keskkond. </li></ul><ul><ul><li>BDA on targa otsustaja partner strateegilistes valikutes – innustame mõtlema, lahendusi otsima ja leidma ning seeläbi kasvatama organisatsiooni väärtust. </li></ul></ul>
 5. 5. Miks selline muudatus? <ul><li>Sest usume trendi, et järjest enam eristatakse vahendit ja eesmärki </li></ul><ul><ul><li>Euroraha on vahend ettevõtte arengu finantseerimiseks. Üks võimalik vahend. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ettevõtte eesmärk on ... ....selle defineerivad juhid ja omanikud. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konsultant võib muidugi abiks olla  </li></ul></ul></ul><ul><li>Sellest tulenevalt on vaja tegeleda eelkõige organisatsioonide arendamisega ja alles seejärel vaadata vahendeid. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Milline on kvaliteetne projekt? </li></ul>
 7. 7. Eduka projekti tunnused <ul><li>Asjakohasus </li></ul><ul><li>Teostatavus </li></ul><ul><li>Küpsus </li></ul><ul><li>Jätkusuutlikkus </li></ul>
 8. 8. Asjakohasus <ul><li>Vajalikkus </li></ul><ul><li>Kooskõla riiklike strateegiatega </li></ul><ul><li>Kooskõla kohalike strateegiatega </li></ul><ul><li>Kooskõla organisatsiooni/asutuse strateegiaga </li></ul><ul><li>Suunatud probleemi lahendamisele </li></ul>
 9. 9. Teostatavus <ul><li>Kooskõla seadusandlusega </li></ul><ul><li>Huvigruppide toetus </li></ul><ul><li>Finantseeringu olemasolu </li></ul><ul><li>Projekti ajaline kestvus </li></ul><ul><li>Tehnilise teostaja olemasolu </li></ul><ul><li>Organisatsiooniline võimekus </li></ul>
 10. 10. Küpsus <ul><li>Läbimõeldud tegevuskava </li></ul><ul><li>Detailne eelarve </li></ul><ul><li>Teostajad, vastutajad </li></ul><ul><li>Vajalikud dokumendid: load, pakkumised/lepingud, tehnilised projektid, KMH… </li></ul>
 11. 11. Jätkusuutlikkus <ul><li>Toetus projektile </li></ul><ul><li>Edasine finantseerimine </li></ul><ul><li>Edasine administreerimine </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Milline ettevalmistus on vajalik? </li></ul>
 13. 13. Enne taotlemist tuleks kaaluda <ul><li>Kas ettevõtte äriplaani ajakava sobib fondi ajakavaga (taotlemise tähtaeg, projekti kestvus) </li></ul><ul><li>Kas tingimused sobivad? </li></ul><ul><li>Kas ettevõte on valmis investeeringut säilitama järgmised X aastat ja vastutama aastani Y ? </li></ul><ul><li>Kas ettevõte suudab järgida oma äriplaani ja eesmärke ning ei muuda end liialt fondi tingimuste tõttu? </li></ul><ul><li>Kas raha taotlemine tuleb lõppkokkuvõttes odavam kui ise investeering ära teha? </li></ul>
 14. 14. Mõtlemiseks üks näide <ul><li>Sisu: puidufirma soovib suurendada kasumit </li></ul><ul><li>Tooted: </li></ul><ul><ul><li>Standard ja eritellimusel uksed </li></ul></ul><ul><ul><li>Puittrepid </li></ul></ul><ul><ul><li>Tellimusmööbel </li></ul></ul><ul><ul><li>Parkett </li></ul></ul><ul><li>Kuna tellimusi rohkem kui täita suudab, siis soetaks uue masina... </li></ul>
 15. 15. Näide jätkub <ul><li>Aga vaadates on probleeme rohkem, näiteks: </li></ul><ul><ul><li>suured transpordikulud </li></ul></ul><ul><ul><li>suured ettevalmistuskulud </li></ul></ul><ul><ul><li>tellimusi rohkem kui täita suudab </li></ul></ul><ul><ul><li>energiavarustuse häired </li></ul></ul>
 16. 16. Põhjused <ul><li>Transpordikulud: ettevõtte asukoht </li></ul><ul><li>Ettevalmistuskulud: ladu segamini </li></ul><ul><li>Tellimusi rohkem kui täita suudab: ühe seadme puudumine </li></ul><ul><li>Energiavarustuse häired: ääremaa </li></ul>
 17. 17. Arutluse objektid <ul><li>Mis järjekorras investeerida? </li></ul><ul><ul><li>Ehk mis aitab enim kaasa ettevõtte eesmärkide saavutamisele? </li></ul></ul>
 18. 18. Üldistus nr 1: ebaselged eesmärgid <ul><li>Olematu äriidee või ebaselged strateegilised eesmärgid – investeeringud vastavalt fondidele, mitte ärivajadustele </li></ul><ul><li>Kas me maja ikka hakkame ehitama selle tööriistaga, mis esimesena leiame? :-) </li></ul>
 19. 19. Üldistus nr 2: pealiskaudsed otsused <ul><li>Pealiskaudsed otsused – investeeringud vastavalt emotsioonidele, mitte ärivajadustele ja suurele pildile </li></ul><ul><li>Tervikpilt sageli tähelepanu alt väljas – optimeeritakse üksiktegevusi </li></ul><ul><li>Üksik idee võib ju ratsionaalne olla, aga kas see tervikut vaadates ka ratsionaalne on? </li></ul>
 20. 20. Aga mida siis teha? <ul><li>Kui eesmärk ja vahend aetakse segamini, siis on euroraha nigel äriidee ehk siis: </li></ul><ul><ul><li>Vaata suurt pilti </li></ul></ul><ul><ul><li>Mõtle selgeks oma eesmärgid </li></ul></ul><ul><ul><li>Leia kitsaskohad, mis takistavad eesmärkide saavutamist </li></ul></ul><ul><ul><li>Analüüsi erinevate investeeringute tasuvusi </li></ul></ul><ul><ul><li>Leia investeeringute vajadus </li></ul></ul><ul><ul><li>Leia allikad </li></ul></ul>
 21. 21. Loo oma strateegia Äridefinitsioon, missioon Tänane olukord: sise- ja välis- keskkond Soovitud tulevik: visioon, eesmärgid, mõõdikud Tegevuskavad: kes, mida ja millal teeb?
 22. 22. <ul><li>Kuidas koostada projekt / taotlus? </li></ul>
 23. 23. Pro jekti koostamise protsess Määratle idee Koosta / kogu dokumendid Leia programm Esita taotlus Tehniline kontroll Hindamine Sisuline kontroll Otsus
 24. 24. Projekti koostamine <ul><li>Eesmärk </li></ul><ul><li>Tulemused </li></ul><ul><li>Tegevused ja ajakava </li></ul><ul><li>Kulud </li></ul><ul><li>Inimressurss </li></ul><ul><li>Riskid ja maandamise meetmed </li></ul><ul><li>Ajafaktor </li></ul>
 25. 25. Dokumendid <ul><li>Taotlusvorm </li></ul><ul><li>Eelarve </li></ul><ul><li>Tehnilised projektid </li></ul><ul><li>Hinnapakkumised </li></ul><ul><li>Asjakohased load </li></ul><ul><li>KMH </li></ul><ul><li>Strateegilised dokumendid </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 26. 26. Eelarve ja rahavoogude planeerimine <ul><li>Tegevusplaan + ajakava </li></ul><ul><li>Tegevused -> kulud </li></ul><ul><li>Abikõlblikud vs mitteabikõlblikud kulud </li></ul><ul><li>Omafinantseering vs kaasfinantseering </li></ul><ul><li>Kulude tegemise aeg -> väljamaksetaotlused </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Mida arvestada projekti elluviimisel? </li></ul>
 28. 28. Rakendamise protsess Positiivne otsus Projekti algus väljamakse taotlus Projekti lõpp väljamakse Tegevused ja kulud vahearuanne väljamakse taotlus väljamakse lõpparuanne järelkontroll
 29. 29. Projekti elluviimise kriitilised faktorid <ul><li>Kompetentne projektijuht </li></ul><ul><li>Selge tööplaan ja ülesannete jaotus </li></ul><ul><li>Kontroll tööplaani ja eelarve täitmise üle </li></ul><ul><li>Projektipõhine raamatupidamine </li></ul><ul><li>Finants- ja sisuline aruandlus </li></ul><ul><li>Suhtlemine doonoriga </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Kust leida abi? </li></ul>
 31. 31. Millal konsultanti kasutada? <ul><li>Organisatsioonil puudub kompetents vajalikus valdkonnas. </li></ul><ul><li>Lühiajaline (s.t. alla aasta) lisatööjõu või teadmise vajamine. </li></ul><ul><li>Organisatsiooni eelmised analoogsed projektid ei ole olnud piisavalt edukad. </li></ul><ul><li>Organisatsiooni liikmed on eriarvamusel, kuidas eesmärke püstitada ja milliseid tegevusi teha eesmärkide saavutamiseks. </li></ul><ul><li>On vaja teha ebapopulaarset tööd või otsuseid “maha müüa” . </li></ul>
 32. 32. Kust leida? <ul><li>Vaata Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni leheküljelt või Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse leheküljelt. </li></ul><ul><li>Küsi tuttavatelt nende kogemusi erinevate konsultantidega ning vaata internetist konsultatsioonifirmade kodulehekülgi. </li></ul><ul><li>Esmase info allikast olulisem on tegelikult senitehtud tööd – mida on konsultant siiamaani teinud? </li></ul>
 33. 33. Hinda konsultandi kogemusi ja oskusi <ul><li>Projektide koostamise kogemus </li></ul><ul><li>Vajaliku terminoloogia valdamine </li></ul><ul><li>Projektide loogika mõistmine </li></ul><ul><li>Projektide rakendamisele seatud nõuete mõistmine </li></ul><ul><li>Tehniline abi </li></ul>
 34. 34. Kuidas konsultandist maksimaalset kasu saada? <ul><li>Tea, mida sa vajad – koosta lähteülesanne. Kui sellega väga täpseks minna ei ole võimalik, siis kirjelda probleemi. Mõeldav on ka selle protsessi ajal juba konsultandiga koostööd teha. </li></ul><ul><li>Jagage rollid – üldjuhul on ettevõttes sees olemas parem oma valdkonna tundmine kui välisel konsultandil. Konsultandi roll peaks üldjuhul olema värske pilguga asjade hindamine, (ebamugavate) küsimuste küsimine, üldistuste tegemine, muude analoogsete projektide kogemuse toomine, süsteemi loomine. </li></ul>
 35. 35. Kuidas konsultandist maksimaalset kasu saada? (2) <ul><li>Aita konsultandil mõista Sinu äri – ärimudel, turud, huvitatud osapooled. </li></ul><ul><li>Aita konsultandil saada ülevaade sellest, kuidas ettevõttel seni läinud on – millised on majandustulemused? Milliseid tegevusi on tehtud? Mis on nendest tegevustest töötas ja mis mitte? </li></ul><ul><li>Jälgi, et sa ei muutuks konsultandist sõltuvaks. Hea konsultant aitab ettevõttel saada iseseisvaks, mitte vastupidi. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Ikka Teie teenistuses: </li></ul><ul><li>Indrek Maripuu </li></ul><ul><li>BDA Consulting </li></ul><ul><li>www.bda.ee </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>50 10 539 </li></ul>

×