Perspektywy technologicznej osobliwości, a problem tożsamości osobowej

Mgr Artur Gunia
artur.gunia@uj.edu.pl
https://wzmocnieniepoznawcze.wordpress.com/
Zakład Kognitywistyki, Instytut Filozofii,
Uniwersytet Jagielloński
Zlot Filozoficzny, 30.06-02.07.2018r. Łódź
• Transhumanizm w pigułce
• 3-super problemy H+
• Singularity – czyli technologiczna
osobliwość
• Problem tożsamość: kryterium
psychologiczne VS kryterium
somatyczne
• Perspektywy transferu umysłu
Agenda
„Człowiek pozostaje człowiekiem lecz wykracza poza
samego siebie, przez zrealizowanie nowych
możliwości odnoszących się do jego ludzkiej natury”
• Huxley, J. (1957). New bottles for new wine: Essays. Chatto &
Windus
„Wolność: będzie oznaczać szanse dla każdego
człowieka (dla usuwania przeszkód i dostarczania
środków do jego dyspozycji) do „trans-humanizacji”
poprzez rozwijanie własnej potencjonalności
[możności] w najszerszym zakresie”
• De Chardin, P.T. (1920-52/2004). The future of man. Image.
Prekursorzy transhumanizmu
„Transhumanizm jest nurtem filozoficznym,
ukierunkowujący ludzkość w stronę kondycji
postludzkiej. Transhumanizm czerpie wiele elementów
z humanizmu – przede wszystkim prymat rozumu i
nauki, nacisk na postęp i docenianie roli
człowieczeństwa (czy transczłowieczeństwa) w życiu.
Różnicą pomiędzy transhumanizmem, a humanizmem
jest przyzwolenie (a nawet oczekiwanie) na radykalne
zmiany w ludzkiej naturze i dostępnych nam
możliwościach oferowanych przez różne nauki i
technologie takie jak neurobiologia
i neurofarmakologia, wydłużanie życia,
nanotechnologia, sztuczna „super”-inteligencja oraz
zasiedlania kosmosu, a wszystko w duchu racjonalnej
filozofii i racjonalnym systemie wartości.”
More, M. (1990). Transhumanism: a futurist philosophy
Definicja transhumanizmu
3-super problemy transhumanizmu
• Transhumanizm a polityka
• Transhumanizm demokratyczny
• Transhumanizm libertariański
• Anarcho-transhumanizm
• Transhumanizm a religia
• Kosmizm religijny
• Transhumanizm chrześcijański
• Transhumanizm buddyjski
• Scjentologia
• Narodowe transhumanizmy
• Amerykański
• Europejski
• Rosyjski
• Chiński
• Japoński
• Superhumanizm
• Cyborgnizm
• Ekstropianizm
• Singularytarianizm
• Immortalizm
• Abolicjonizm bioetyczny
• Postgenderyzm
• Technogaianizm
• Techno-progresywizm
Nurty transhumanizmu
Technologiczna osobliwość
[w] temacie nieprzerwanie przyspieszającego postępu
technologicznego i zmian w ludzkim życiu, które to
procesy zdają się dążyć do pewnego osobliwego punktu w
historii naszej rasy, po którym styl życia, jaki obecnie
znamy, nie będzie mógł trwać.
• Ulam, S. (1958). John von Neumann 1903-1957. Bulletin of the
American mathematical society, 64(3), 1-49.
Wkrótce stworzymy inteligencje większe niż nasze
własne. Gdy to się stanie, ludzka historia osiągnie pewną
osobliwość, intelektualny punkt przejściowy tak
nieprzenikniony jak zakrzywiona czasoprzestrzeń w
środku czarnej dziury, i świat przestanie być dla nas
zrozumiały.
• Vinge, V. (1993). The coming technological singularity: How to
survive in the post-human era.
Zapowiedź osobliwości
• Dynamiczny rozwój
nanotechnologii
• Powstanie nanobotów
• Bezpośrednia dwukierunkowa
komunikacja umysł-technologia
• Wielość i naturalność przestrzeni
wirtualnych
• Powstanie silnej sztucznej
inteligencji
• Dodatkowa zmysłowość
Ray Kurzweil na okładce magazynu WIRED
W najprostszym rozumieniu jest to zgranie ludzkiej świadomości
i osobowości na nośnik niebiologiczny. Zdaniem Raya Kurzweila
proces ten wymagałby szczegółowego zbadania ludzkiego
mózgu w celu wyszczególnienia w nim specyficznych wzorców,
które odpowiadają za ludzką inteligencje, rozumowanie, pamięć
czy świadomość, a następnie zamodelować te procesy i
przenieść na płaszczyznę informatyczną.
„wyprodukowanie inteligentnego programu poprzez zeskanowanie
i ścisłe odwzorowanie struktur obliczeniowych ludzkiego mózgu.
[…] Transfer umysłu nie wymaga od nas zrozumienia, jak
funkcjonuje ludzkie poznanie ani jak zaprogramować sztuczną
inteligencję. Wymaga tylko tego, byśmy zrozumieli
niskopoziomowe cechy funkcjonalne podstawowych elementów
obliczeniowych mózgu”
• Bostrom, N. (2016), Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia,
przeł. D. Konowrocka-Sawa, Gliwice: Helion.
Transfer umysłu
• Powolne przetwarzanie informacji przez mózg – transfer stałby się najlepszą z
metod wzmocnienia poznawczego, można by podnieść znaczące możliwości
intelektualne,
• Starzenie się mózgu – biologiczny mózg staje się coraz mniej wydajny z wiekiem,
m.in. częstsze zapominanie, dłuższy namysł – syntetyczny umysł zapobiegł by
temu,
• Choroby i schorzenia mózgu – na niebiologicznym nośniku raczej nie występowały
bóle głowy, chociaż można sobie wyobrazić zagrożenia w postaci jakiegoś wirusa
komputerowego,
• Umieranie komórek nerwowych – efektem starzenia jest śmierć, niebiologiczny
nośnik zapewniałby dłuższą ciągłość (żywotność),
• Jeden umysł, jedna myśl – umysł na innym nośniku miałby możliwość łączenia się z
innymi umysłami znajdującymi się w sieci umysłów,
• Powolne przemieszczanie się – gdyby umysł był na innym nośniku – zwłaszcza
cyfrowym – to mógłby się przemieszczać praktycznie z prędkością światła, co z
kolei znacząco by umożliwiło eksplorację kosmosu.
Transfer umysłu, a przełamanie
naturalnych ograniczeń
Czy wraz z transferem mojej
świadomości zostałaby zachowana
moja tożsamość?
Zespół wyobrażeń, uczuć, sądów, wspomnień i
projekcji podmiotu, który odnosi on do siebie. W
pojęciu tym mieszczą się takie składniki, jak:
samoświadomość jednostki, świadomość
kontynuacji i pozostawania sobą w zmieniających
się warunkach życia, świadomość uczestnictwa
podmiotu w grupach społecznych, koncepcja
siebie, zdolność do porównań interpersonalnych i
grupowych.
Tożsamość
„dzięki [...] nieprzerwanej samowiedzy może
pozostać nadal tą samą osobą [...] w takim
ujęciu naszego „ja” [...] uważa się za
podstawę jego tożsamości [...] tożsamą,
trwającą bez przerwy świadomość […] jak
daleko […] świadomość sięga wstecz do
przeszłych działań lub myśli, tak daleko
również rozciąga się tożsamość danej osoby;
teraz jest ona tym samym „ja”, jakim była
wówczas: „ja” zaś, które obecnie zwraca
swą refleksję na działanie przeszłe, jest tym
samym, które niegdyś je wykonało”
• Locke, J. (1689/1955). Rozważania dotyczące
rozumu ludzkiego
Kryterium psychologiczne
Tożsamość ludzka i osobowa mają podłoże
organiczne, a ciało, które posiadamy, jest również
ciałem, którym jesteśmy.
• Kryterium cielesne - X i Y są jedną i tą samą osobą
wtedy i tylko wtedy, gdy posiadają identyczne ciała.
W tym wypadku chodzi o całe ciało, nie zaś tylko o
mózg (Bernard Williams).
• Kryterium mózgowe – X i Y są jedną i tą samą osobą
wtedy i tylko wtedy, gdy mózg jednej jest
przynajmniej częściowo identyczny z mózgiem
drugiej (John Leslie Mackie).
• Kryterium biologiczne – X i Y są jedną i tą samą
osobą wtedy i tylko wtedy, gdy pomiędzy nimi
zachodzi ciągłość biologicznego życia (Eric Olson).
Kryterium somatyczne
Perspektywy technologicznej osobliwości, a problem tożsamości osobowej
Na podstawie informacji
gromadzonych w sieci, w mediach
społecznościowych, na podstawie
rozmów, na podstawie danych
pochodzących z technologii do self-
trackingu tworzony byłby awatar,
którego zachowania przypominałyby
zachowania oryginału. Rozwiązanie to
jest aktualnie możliwe np. chatboty lub
niektóre humanoidalne roboty np.
Sophia.
Wirtualny awatar
Świadomość, nasza pamięć i nasze uczucia są
po prostu pewną funkcją mózgu. Z kolei praca
mózgu to nic innego jak pewne połączenia
chemiczne i elektryczne. Jeśli nauczymy się
obrazować mózg w taki sposób, że
zrozumiemy wszystkie mechanizmy
zachodzące w mózgu, to będzie można je
odwzorować w zapisie cyfrowym. Tak samo
jak w tym zapisie odwzorowaliśmy obraz czy
dźwięk. Takie podejście uznaje, że umysł jest
materialny, można go więc przedstawić jako
model. To z kolei wymagałoby skanowania
naszego mózgu, a ta także naszych myśli.
Proste odczytywanie myśli poniekąd już
obecnie umożliwiają różne technologie typu
Brain-Computer Interface (BCI), oparte o EEG.
Kopia mózgu
Rozważmy następujący eksperyment myślowy.
Udało się stworzyć sztuczny neuron. Podobnie jak
biologiczna komórka sztuczny neuron ma
możliwość przetwarzania i przewodzenia informacji
w postaci sygnału elektrycznego. Neuron taki
miałby jednak znacząco wydłużoną żywotność.
Załóżmy, że tym sztucznym neuronem zastąpiliśmy
jeden z 86 miliardów biologicznych neuronów
znajdujących się w mózgu. Prawdopodobnie osoba
z wczepionym w ten sposób nowym neuronem, nie
odczułaby znaczących zmian, w dalszym ciągu
byłaby zachowana jej tożsamość. Pociągnijmy
jednak dalej ten eksperyment i wymieńmy dziesięć
neuronów, tysiąc neuronów, milion neuronów, a
ostatecznie pozostawmy tylko jeden biologiczny
neuron.
Cybernetyczne neurony
Kryterium tożsamości powinno zarazem spełniać warunki
kryterium psychologicznego i somatycznego. Transfer
umysłu potwierdzałby słuszność kryterium
psychologicznego, jednak założenia transhumanistyczne
nakazywałyby również zachowanie własnego ciała.
Mgr Artur Gunia
artur.gunia@uj.edu.pl
Zakład Kognitywistyki, Instytut Filozofii,
Uniwersytet Jagielloński
Zlot Filozoficzny, 30.06-02.07.2018r. Łódź
Więcej o transhumanizmie na:
https://wzmocnieniepoznawcze.wordpress.com/
http://filozofuj.eu/filozofuj-2017-nr-6-18/
1 de 20

Recomendados

31685096 internet-nauka-historia-internet-science-history por
31685096 internet-nauka-historia-internet-science-history31685096 internet-nauka-historia-internet-science-history
31685096 internet-nauka-historia-internet-science-historyMirzam86
3.1K visualizações246 slides
Korżyk, Zmierzch wiedzy w kulturze dostępu por
Korżyk, Zmierzch wiedzy w kulturze dostępuKorżyk, Zmierzch wiedzy w kulturze dostępu
Korżyk, Zmierzch wiedzy w kulturze dostępuMałopolski Instytut Kultury
1.3K visualizações6 slides
Rossano Baronciani por
Rossano BaroncianiRossano Baronciani
Rossano BaroncianiMałopolski Instytut Kultury
866 visualizações3 slides
Mgr por
MgrMgr
MgrMichal Brzezinski
1.9K visualizações117 slides
Rossano Baronciani, Tak daleko, tak blisko, Nowoczesności por
Rossano Baronciani, Tak daleko, tak blisko, NowoczesnościRossano Baronciani, Tak daleko, tak blisko, Nowoczesności
Rossano Baronciani, Tak daleko, tak blisko, NowoczesnościMałopolski Instytut Kultury
243 visualizações6 slides
Krzysztof Korżyk, Percepcja: natura, struktura i funkcja por
Krzysztof Korżyk, Percepcja: natura, struktura i funkcjaKrzysztof Korżyk, Percepcja: natura, struktura i funkcja
Krzysztof Korżyk, Percepcja: natura, struktura i funkcjaMałopolski Instytut Kultury
2.1K visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Krzysztof Korżyk, O językowych aspektach doświadczania przestrzeni por
Krzysztof Korżyk, O językowych aspektach doświadczania przestrzeniKrzysztof Korżyk, O językowych aspektach doświadczania przestrzeni
Krzysztof Korżyk, O językowych aspektach doświadczania przestrzeniMałopolski Instytut Kultury
1.3K visualizações10 slides
Mind 2.0 por
Mind 2.0Mind 2.0
Mind 2.0Artur Gunia
215 visualizações25 slides
Moja proteza moje ciało, mój smartfon mój umysł – kiedy artefakt technologicz... por
Moja proteza moje ciało, mój smartfon mój umysł – kiedy artefakt technologicz...Moja proteza moje ciało, mój smartfon mój umysł – kiedy artefakt technologicz...
Moja proteza moje ciało, mój smartfon mój umysł – kiedy artefakt technologicz...Artur Gunia
227 visualizações21 slides
Wzmocnienie poznawcze jako transhumanistyczny projekt realizacji superintelig... por
Wzmocnienie poznawcze jako transhumanistyczny projekt realizacji superintelig...Wzmocnienie poznawcze jako transhumanistyczny projekt realizacji superintelig...
Wzmocnienie poznawcze jako transhumanistyczny projekt realizacji superintelig...Artur Gunia
160 visualizações21 slides
Nurty transhumanizmu por
Nurty transhumanizmuNurty transhumanizmu
Nurty transhumanizmuArtur Gunia
1.8K visualizações25 slides
Wzmocnienie poznawcze jako transhumanistyczny projekt realizacji superintelig... por
Wzmocnienie poznawcze jako transhumanistyczny projekt realizacji superintelig...Wzmocnienie poznawcze jako transhumanistyczny projekt realizacji superintelig...
Wzmocnienie poznawcze jako transhumanistyczny projekt realizacji superintelig...Artur Gunia
229 visualizações30 slides

Mais procurados(20)

Krzysztof Korżyk, O językowych aspektach doświadczania przestrzeni por Małopolski Instytut Kultury
Krzysztof Korżyk, O językowych aspektach doświadczania przestrzeniKrzysztof Korżyk, O językowych aspektach doświadczania przestrzeni
Krzysztof Korżyk, O językowych aspektach doświadczania przestrzeni
Małopolski Instytut Kultury1.3K visualizações
Mind 2.0 por Artur Gunia
Mind 2.0Mind 2.0
Mind 2.0
Artur Gunia215 visualizações
Moja proteza moje ciało, mój smartfon mój umysł – kiedy artefakt technologicz... por Artur Gunia
Moja proteza moje ciało, mój smartfon mój umysł – kiedy artefakt technologicz...Moja proteza moje ciało, mój smartfon mój umysł – kiedy artefakt technologicz...
Moja proteza moje ciało, mój smartfon mój umysł – kiedy artefakt technologicz...
Artur Gunia227 visualizações
Wzmocnienie poznawcze jako transhumanistyczny projekt realizacji superintelig... por Artur Gunia
Wzmocnienie poznawcze jako transhumanistyczny projekt realizacji superintelig...Wzmocnienie poznawcze jako transhumanistyczny projekt realizacji superintelig...
Wzmocnienie poznawcze jako transhumanistyczny projekt realizacji superintelig...
Artur Gunia160 visualizações
Nurty transhumanizmu por Artur Gunia
Nurty transhumanizmuNurty transhumanizmu
Nurty transhumanizmu
Artur Gunia1.8K visualizações
Wzmocnienie poznawcze jako transhumanistyczny projekt realizacji superintelig... por Artur Gunia
Wzmocnienie poznawcze jako transhumanistyczny projekt realizacji superintelig...Wzmocnienie poznawcze jako transhumanistyczny projekt realizacji superintelig...
Wzmocnienie poznawcze jako transhumanistyczny projekt realizacji superintelig...
Artur Gunia229 visualizações
Ludzkie duchy w cybernetycznych pancerzach por Natalia Julia Nowak
Ludzkie duchy w cybernetycznych pancerzachLudzkie duchy w cybernetycznych pancerzach
Ludzkie duchy w cybernetycznych pancerzach
Natalia Julia Nowak483 visualizações
Stephen C. Levinson, Pojmowanie przestrzeni w różnych kulturach por Małopolski Instytut Kultury
Stephen C. Levinson, Pojmowanie przestrzeni w różnych kulturachStephen C. Levinson, Pojmowanie przestrzeni w różnych kulturach
Stephen C. Levinson, Pojmowanie przestrzeni w różnych kulturach
Małopolski Instytut Kultury1.1K visualizações
Technologie kognitywne. Gdy informatyka wkracza w sferę poznania. por Artur Gunia
Technologie kognitywne. Gdy informatyka wkracza w sferę poznania.Technologie kognitywne. Gdy informatyka wkracza w sferę poznania.
Technologie kognitywne. Gdy informatyka wkracza w sferę poznania.
Artur Gunia1.6K visualizações
Inauguracja Akademii Mediów por MichalBoni
Inauguracja Akademii MediówInauguracja Akademii Mediów
Inauguracja Akademii Mediów
MichalBoni254 visualizações
4 por Sam9368
44
4
Sam936865 visualizações
O ograniczeniu - katoptrycznie por Marta Karpińska
O ograniczeniu - katoptrycznieO ograniczeniu - katoptrycznie
O ograniczeniu - katoptrycznie
Marta Karpińska923 visualizações
Monika Domanska Prezentacje Dzien 1 por Monika Domanska
Monika Domanska Prezentacje Dzien 1Monika Domanska Prezentacje Dzien 1
Monika Domanska Prezentacje Dzien 1
Monika Domanska1.7K visualizações
Współczesna myśl polityczna por MJBLOG
Współczesna myśl politycznaWspółczesna myśl polityczna
Współczesna myśl polityczna
MJBLOG1.5K visualizações

Similar a Perspektywy technologicznej osobliwości, a problem tożsamości osobowej

Krzysztof Korżyk, Mit przestrzeni por
Krzysztof Korżyk, Mit przestrzeniKrzysztof Korżyk, Mit przestrzeni
Krzysztof Korżyk, Mit przestrzeniMałopolski Instytut Kultury
5K visualizações6 slides
PojęCie Rozumienia por
PojęCie RozumieniaPojęCie Rozumienia
PojęCie Rozumieniaguesta43bdd
759 visualizações11 slides
Filozofia i etyka polityki por
Filozofia i etyka politykiFilozofia i etyka polityki
Filozofia i etyka politykiMJBLOG
3.6K visualizações115 slides
Four Slupsk Lectures. I. Artificial Intelligence por
Four Slupsk Lectures. I. Artificial IntelligenceFour Slupsk Lectures. I. Artificial Intelligence
Four Slupsk Lectures. I. Artificial Intelligencesopekmir
965 visualizações41 slides
32560261 kryzys-narracji-historycznej-we-wspołczesnej-kulturze-zachodu por
32560261 kryzys-narracji-historycznej-we-wspołczesnej-kulturze-zachodu32560261 kryzys-narracji-historycznej-we-wspołczesnej-kulturze-zachodu
32560261 kryzys-narracji-historycznej-we-wspołczesnej-kulturze-zachoduMirzam86
939 visualizações25 slides
Foucault por
FoucaultFoucault
FoucaultPaweł Orzech
682 visualizações15 slides

Similar a Perspektywy technologicznej osobliwości, a problem tożsamości osobowej(20)

PojęCie Rozumienia por guesta43bdd
PojęCie RozumieniaPojęCie Rozumienia
PojęCie Rozumienia
guesta43bdd759 visualizações
Filozofia i etyka polityki por MJBLOG
Filozofia i etyka politykiFilozofia i etyka polityki
Filozofia i etyka polityki
MJBLOG3.6K visualizações
Four Slupsk Lectures. I. Artificial Intelligence por sopekmir
Four Slupsk Lectures. I. Artificial IntelligenceFour Slupsk Lectures. I. Artificial Intelligence
Four Slupsk Lectures. I. Artificial Intelligence
sopekmir965 visualizações
32560261 kryzys-narracji-historycznej-we-wspołczesnej-kulturze-zachodu por Mirzam86
32560261 kryzys-narracji-historycznej-we-wspołczesnej-kulturze-zachodu32560261 kryzys-narracji-historycznej-we-wspołczesnej-kulturze-zachodu
32560261 kryzys-narracji-historycznej-we-wspołczesnej-kulturze-zachodu
Mirzam86939 visualizações
Foucault por Paweł Orzech
FoucaultFoucault
Foucault
Paweł Orzech682 visualizações
Michal Brzezinski - AFFECTIVE PAINTING por Michal Brzezinski
Michal Brzezinski - AFFECTIVE PAINTINGMichal Brzezinski - AFFECTIVE PAINTING
Michal Brzezinski - AFFECTIVE PAINTING
Michal Brzezinski1.1K visualizações
Prezentacja o rzeczach por haniaop
Prezentacja o rzeczach Prezentacja o rzeczach
Prezentacja o rzeczach
haniaop765 visualizações
32448048 wielkie-narracje-a-mikronarracje-etyczne-dylematy-wspołczesnego-pisa... por Mirzam86
32448048 wielkie-narracje-a-mikronarracje-etyczne-dylematy-wspołczesnego-pisa...32448048 wielkie-narracje-a-mikronarracje-etyczne-dylematy-wspołczesnego-pisa...
32448048 wielkie-narracje-a-mikronarracje-etyczne-dylematy-wspołczesnego-pisa...
Mirzam861.1K visualizações
Synchromistycyzm. Gra skojarzeń, teorie spiskowe i pogrobowcy Junga por Natalia Julia Nowak
Synchromistycyzm. Gra skojarzeń, teorie spiskowe i pogrobowcy JungaSynchromistycyzm. Gra skojarzeń, teorie spiskowe i pogrobowcy Junga
Synchromistycyzm. Gra skojarzeń, teorie spiskowe i pogrobowcy Junga
Natalia Julia Nowak609 visualizações
Naturalizm pozytywizm por Marcin Boryczko
Naturalizm pozytywizmNaturalizm pozytywizm
Naturalizm pozytywizm
Marcin Boryczko470 visualizações
Miroslaw Magola book "Moc mozgu" por Miroslaw Magola
Miroslaw Magola book "Moc mozgu"Miroslaw Magola book "Moc mozgu"
Miroslaw Magola book "Moc mozgu"
Miroslaw Magola1.7K visualizações
Dokumentacja foto por Michal Brzezinski
Dokumentacja fotoDokumentacja foto
Dokumentacja foto
Michal Brzezinski392 visualizações
BIO AFFECTIVE ART por Michal Brzezinski
BIO AFFECTIVE ARTBIO AFFECTIVE ART
BIO AFFECTIVE ART
Michal Brzezinski1.1K visualizações
2017.09.03 sztuczna inteligencja ef por Ewa Fabian
2017.09.03 sztuczna inteligencja ef2017.09.03 sztuczna inteligencja ef
2017.09.03 sztuczna inteligencja ef
Ewa Fabian464 visualizações
Mementyka por ongotre
MementykaMementyka
Mementyka
ongotre1.1K visualizações
Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,... por e-booksweb.pl
Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...
Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...
e-booksweb.pl1.2K visualizações
Poza wizualność. sensualne wyplatanie miasta por Stowarzyszenie KONTAKT
Poza wizualność. sensualne wyplatanie miastaPoza wizualność. sensualne wyplatanie miasta
Poza wizualność. sensualne wyplatanie miasta
Stowarzyszenie KONTAKT1.3K visualizações

Mais de Artur Gunia

PRZEGLĄD NARZĘDZI W WARSZTACIE OTWARTEGO NAUKOWCA por
PRZEGLĄD NARZĘDZI W WARSZTACIE OTWARTEGO NAUKOWCAPRZEGLĄD NARZĘDZI W WARSZTACIE OTWARTEGO NAUKOWCA
PRZEGLĄD NARZĘDZI W WARSZTACIE OTWARTEGO NAUKOWCAArtur Gunia
60 visualizações24 slides
Programming Cognitive Technologies in Processing Language por
Programming Cognitive Technologies in Processing LanguageProgramming Cognitive Technologies in Processing Language
Programming Cognitive Technologies in Processing LanguageArtur Gunia
1.2K visualizações26 slides
Interdyscyplinarne metody wzmocnienia percepcyjnego por
Interdyscyplinarne metody wzmocnienia percepcyjnegoInterdyscyplinarne metody wzmocnienia percepcyjnego
Interdyscyplinarne metody wzmocnienia percepcyjnegoArtur Gunia
137 visualizações28 slides
Technologie kognitywne – jak rozwiązania informatyczne wzmacniają nasze możl... por
Technologie kognitywne – jak rozwiązania informatyczne wzmacniają nasze możl...Technologie kognitywne – jak rozwiązania informatyczne wzmacniają nasze możl...
Technologie kognitywne – jak rozwiązania informatyczne wzmacniają nasze możl...Artur Gunia
73 visualizações18 slides
Cognitive technologies por
Cognitive technologiesCognitive technologies
Cognitive technologiesArtur Gunia
1.6K visualizações45 slides
Technologie Informatyczne. Bazy Biblioteczne por
Technologie Informatyczne. Bazy BiblioteczneTechnologie Informatyczne. Bazy Biblioteczne
Technologie Informatyczne. Bazy BiblioteczneArtur Gunia
497 visualizações48 slides

Mais de Artur Gunia(6)

PRZEGLĄD NARZĘDZI W WARSZTACIE OTWARTEGO NAUKOWCA por Artur Gunia
PRZEGLĄD NARZĘDZI W WARSZTACIE OTWARTEGO NAUKOWCAPRZEGLĄD NARZĘDZI W WARSZTACIE OTWARTEGO NAUKOWCA
PRZEGLĄD NARZĘDZI W WARSZTACIE OTWARTEGO NAUKOWCA
Artur Gunia60 visualizações
Programming Cognitive Technologies in Processing Language por Artur Gunia
Programming Cognitive Technologies in Processing LanguageProgramming Cognitive Technologies in Processing Language
Programming Cognitive Technologies in Processing Language
Artur Gunia1.2K visualizações
Interdyscyplinarne metody wzmocnienia percepcyjnego por Artur Gunia
Interdyscyplinarne metody wzmocnienia percepcyjnegoInterdyscyplinarne metody wzmocnienia percepcyjnego
Interdyscyplinarne metody wzmocnienia percepcyjnego
Artur Gunia137 visualizações
Technologie kognitywne – jak rozwiązania informatyczne wzmacniają nasze możl... por Artur Gunia
Technologie kognitywne – jak rozwiązania informatyczne wzmacniają nasze możl...Technologie kognitywne – jak rozwiązania informatyczne wzmacniają nasze możl...
Technologie kognitywne – jak rozwiązania informatyczne wzmacniają nasze możl...
Artur Gunia73 visualizações
Cognitive technologies por Artur Gunia
Cognitive technologiesCognitive technologies
Cognitive technologies
Artur Gunia1.6K visualizações
Technologie Informatyczne. Bazy Biblioteczne por Artur Gunia
Technologie Informatyczne. Bazy BiblioteczneTechnologie Informatyczne. Bazy Biblioteczne
Technologie Informatyczne. Bazy Biblioteczne
Artur Gunia497 visualizações

Perspektywy technologicznej osobliwości, a problem tożsamości osobowej

 • 1. Mgr Artur Gunia artur.gunia@uj.edu.pl https://wzmocnieniepoznawcze.wordpress.com/ Zakład Kognitywistyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński Zlot Filozoficzny, 30.06-02.07.2018r. Łódź
 • 2. • Transhumanizm w pigułce • 3-super problemy H+ • Singularity – czyli technologiczna osobliwość • Problem tożsamość: kryterium psychologiczne VS kryterium somatyczne • Perspektywy transferu umysłu Agenda
 • 3. „Człowiek pozostaje człowiekiem lecz wykracza poza samego siebie, przez zrealizowanie nowych możliwości odnoszących się do jego ludzkiej natury” • Huxley, J. (1957). New bottles for new wine: Essays. Chatto & Windus „Wolność: będzie oznaczać szanse dla każdego człowieka (dla usuwania przeszkód i dostarczania środków do jego dyspozycji) do „trans-humanizacji” poprzez rozwijanie własnej potencjonalności [możności] w najszerszym zakresie” • De Chardin, P.T. (1920-52/2004). The future of man. Image. Prekursorzy transhumanizmu
 • 4. „Transhumanizm jest nurtem filozoficznym, ukierunkowujący ludzkość w stronę kondycji postludzkiej. Transhumanizm czerpie wiele elementów z humanizmu – przede wszystkim prymat rozumu i nauki, nacisk na postęp i docenianie roli człowieczeństwa (czy transczłowieczeństwa) w życiu. Różnicą pomiędzy transhumanizmem, a humanizmem jest przyzwolenie (a nawet oczekiwanie) na radykalne zmiany w ludzkiej naturze i dostępnych nam możliwościach oferowanych przez różne nauki i technologie takie jak neurobiologia i neurofarmakologia, wydłużanie życia, nanotechnologia, sztuczna „super”-inteligencja oraz zasiedlania kosmosu, a wszystko w duchu racjonalnej filozofii i racjonalnym systemie wartości.” More, M. (1990). Transhumanism: a futurist philosophy Definicja transhumanizmu
 • 6. • Transhumanizm a polityka • Transhumanizm demokratyczny • Transhumanizm libertariański • Anarcho-transhumanizm • Transhumanizm a religia • Kosmizm religijny • Transhumanizm chrześcijański • Transhumanizm buddyjski • Scjentologia • Narodowe transhumanizmy • Amerykański • Europejski • Rosyjski • Chiński • Japoński • Superhumanizm • Cyborgnizm • Ekstropianizm • Singularytarianizm • Immortalizm • Abolicjonizm bioetyczny • Postgenderyzm • Technogaianizm • Techno-progresywizm Nurty transhumanizmu
 • 7. Technologiczna osobliwość [w] temacie nieprzerwanie przyspieszającego postępu technologicznego i zmian w ludzkim życiu, które to procesy zdają się dążyć do pewnego osobliwego punktu w historii naszej rasy, po którym styl życia, jaki obecnie znamy, nie będzie mógł trwać. • Ulam, S. (1958). John von Neumann 1903-1957. Bulletin of the American mathematical society, 64(3), 1-49. Wkrótce stworzymy inteligencje większe niż nasze własne. Gdy to się stanie, ludzka historia osiągnie pewną osobliwość, intelektualny punkt przejściowy tak nieprzenikniony jak zakrzywiona czasoprzestrzeń w środku czarnej dziury, i świat przestanie być dla nas zrozumiały. • Vinge, V. (1993). The coming technological singularity: How to survive in the post-human era.
 • 8. Zapowiedź osobliwości • Dynamiczny rozwój nanotechnologii • Powstanie nanobotów • Bezpośrednia dwukierunkowa komunikacja umysł-technologia • Wielość i naturalność przestrzeni wirtualnych • Powstanie silnej sztucznej inteligencji • Dodatkowa zmysłowość Ray Kurzweil na okładce magazynu WIRED
 • 9. W najprostszym rozumieniu jest to zgranie ludzkiej świadomości i osobowości na nośnik niebiologiczny. Zdaniem Raya Kurzweila proces ten wymagałby szczegółowego zbadania ludzkiego mózgu w celu wyszczególnienia w nim specyficznych wzorców, które odpowiadają za ludzką inteligencje, rozumowanie, pamięć czy świadomość, a następnie zamodelować te procesy i przenieść na płaszczyznę informatyczną. „wyprodukowanie inteligentnego programu poprzez zeskanowanie i ścisłe odwzorowanie struktur obliczeniowych ludzkiego mózgu. […] Transfer umysłu nie wymaga od nas zrozumienia, jak funkcjonuje ludzkie poznanie ani jak zaprogramować sztuczną inteligencję. Wymaga tylko tego, byśmy zrozumieli niskopoziomowe cechy funkcjonalne podstawowych elementów obliczeniowych mózgu” • Bostrom, N. (2016), Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, przeł. D. Konowrocka-Sawa, Gliwice: Helion. Transfer umysłu
 • 10. • Powolne przetwarzanie informacji przez mózg – transfer stałby się najlepszą z metod wzmocnienia poznawczego, można by podnieść znaczące możliwości intelektualne, • Starzenie się mózgu – biologiczny mózg staje się coraz mniej wydajny z wiekiem, m.in. częstsze zapominanie, dłuższy namysł – syntetyczny umysł zapobiegł by temu, • Choroby i schorzenia mózgu – na niebiologicznym nośniku raczej nie występowały bóle głowy, chociaż można sobie wyobrazić zagrożenia w postaci jakiegoś wirusa komputerowego, • Umieranie komórek nerwowych – efektem starzenia jest śmierć, niebiologiczny nośnik zapewniałby dłuższą ciągłość (żywotność), • Jeden umysł, jedna myśl – umysł na innym nośniku miałby możliwość łączenia się z innymi umysłami znajdującymi się w sieci umysłów, • Powolne przemieszczanie się – gdyby umysł był na innym nośniku – zwłaszcza cyfrowym – to mógłby się przemieszczać praktycznie z prędkością światła, co z kolei znacząco by umożliwiło eksplorację kosmosu. Transfer umysłu, a przełamanie naturalnych ograniczeń
 • 11. Czy wraz z transferem mojej świadomości zostałaby zachowana moja tożsamość?
 • 12. Zespół wyobrażeń, uczuć, sądów, wspomnień i projekcji podmiotu, który odnosi on do siebie. W pojęciu tym mieszczą się takie składniki, jak: samoświadomość jednostki, świadomość kontynuacji i pozostawania sobą w zmieniających się warunkach życia, świadomość uczestnictwa podmiotu w grupach społecznych, koncepcja siebie, zdolność do porównań interpersonalnych i grupowych. Tożsamość
 • 13. „dzięki [...] nieprzerwanej samowiedzy może pozostać nadal tą samą osobą [...] w takim ujęciu naszego „ja” [...] uważa się za podstawę jego tożsamości [...] tożsamą, trwającą bez przerwy świadomość […] jak daleko […] świadomość sięga wstecz do przeszłych działań lub myśli, tak daleko również rozciąga się tożsamość danej osoby; teraz jest ona tym samym „ja”, jakim była wówczas: „ja” zaś, które obecnie zwraca swą refleksję na działanie przeszłe, jest tym samym, które niegdyś je wykonało” • Locke, J. (1689/1955). Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego Kryterium psychologiczne
 • 14. Tożsamość ludzka i osobowa mają podłoże organiczne, a ciało, które posiadamy, jest również ciałem, którym jesteśmy. • Kryterium cielesne - X i Y są jedną i tą samą osobą wtedy i tylko wtedy, gdy posiadają identyczne ciała. W tym wypadku chodzi o całe ciało, nie zaś tylko o mózg (Bernard Williams). • Kryterium mózgowe – X i Y są jedną i tą samą osobą wtedy i tylko wtedy, gdy mózg jednej jest przynajmniej częściowo identyczny z mózgiem drugiej (John Leslie Mackie). • Kryterium biologiczne – X i Y są jedną i tą samą osobą wtedy i tylko wtedy, gdy pomiędzy nimi zachodzi ciągłość biologicznego życia (Eric Olson). Kryterium somatyczne
 • 16. Na podstawie informacji gromadzonych w sieci, w mediach społecznościowych, na podstawie rozmów, na podstawie danych pochodzących z technologii do self- trackingu tworzony byłby awatar, którego zachowania przypominałyby zachowania oryginału. Rozwiązanie to jest aktualnie możliwe np. chatboty lub niektóre humanoidalne roboty np. Sophia. Wirtualny awatar
 • 17. Świadomość, nasza pamięć i nasze uczucia są po prostu pewną funkcją mózgu. Z kolei praca mózgu to nic innego jak pewne połączenia chemiczne i elektryczne. Jeśli nauczymy się obrazować mózg w taki sposób, że zrozumiemy wszystkie mechanizmy zachodzące w mózgu, to będzie można je odwzorować w zapisie cyfrowym. Tak samo jak w tym zapisie odwzorowaliśmy obraz czy dźwięk. Takie podejście uznaje, że umysł jest materialny, można go więc przedstawić jako model. To z kolei wymagałoby skanowania naszego mózgu, a ta także naszych myśli. Proste odczytywanie myśli poniekąd już obecnie umożliwiają różne technologie typu Brain-Computer Interface (BCI), oparte o EEG. Kopia mózgu
 • 18. Rozważmy następujący eksperyment myślowy. Udało się stworzyć sztuczny neuron. Podobnie jak biologiczna komórka sztuczny neuron ma możliwość przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału elektrycznego. Neuron taki miałby jednak znacząco wydłużoną żywotność. Załóżmy, że tym sztucznym neuronem zastąpiliśmy jeden z 86 miliardów biologicznych neuronów znajdujących się w mózgu. Prawdopodobnie osoba z wczepionym w ten sposób nowym neuronem, nie odczułaby znaczących zmian, w dalszym ciągu byłaby zachowana jej tożsamość. Pociągnijmy jednak dalej ten eksperyment i wymieńmy dziesięć neuronów, tysiąc neuronów, milion neuronów, a ostatecznie pozostawmy tylko jeden biologiczny neuron. Cybernetyczne neurony
 • 19. Kryterium tożsamości powinno zarazem spełniać warunki kryterium psychologicznego i somatycznego. Transfer umysłu potwierdzałby słuszność kryterium psychologicznego, jednak założenia transhumanistyczne nakazywałyby również zachowanie własnego ciała.
 • 20. Mgr Artur Gunia artur.gunia@uj.edu.pl Zakład Kognitywistyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński Zlot Filozoficzny, 30.06-02.07.2018r. Łódź Więcej o transhumanizmie na: https://wzmocnieniepoznawcze.wordpress.com/ http://filozofuj.eu/filozofuj-2017-nr-6-18/