plantes divisions ep roma història costes unitats de relleu relleu de catalunya resum- relleu catalunya decimals (introducció) gracia lengua castellana materia geografia terra historia fauna vwgwtació factors vegetació clima partes de la leyenda prehistòria neolític paleolític edat dels metalls. evolució del territori. historiografia línia del temps muntanya geografia medi
Ver mais