PRIMEIRA XUNTA XERAL ORDINARIA do CURSO 2008-2009 7 de novembro de 2008 20,45 h. primeira convocatoria 21,15 h. segunda co...
PRESENTACIÓN
<ul><li>ACOLLIDA ÓS NOVOS SOCIOS
LECTURA E APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR
CONTAS DO CURSO 2007-2008
PRESUPOSTOS PARA O CURSO 2008-2009
ACTIVIDADES
PREGUNTAS E PROPOSTAS DOS SOCIOS </li></ul>ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS IES EDUARDO BLANCO AMOR
PRESENTACIÓN-ACOLLIDA <ul><li>VISIÓN XERAL DA A.N.P.A. </li><ul><li>A ANPA É UN INSTRUMENTO Ó SERVIZO DAS NAIS E OS PA...
<ul><li>VISIÓN XERAL DA A.N.P.A. </li><ul><li>O ESTADO E A ESCOLA  COLABORADORES  DO LABOR EDUCATIVO </li></ul></ul><...
<ul><li>MEDIOS DE INFORMACIÓN PARA OS SOCIOS </li></ul><ul><ul><li>ATENCIÓN PERSOAL </li><ul><li>De 18,00 horas a 20,00 ho...
Páxina web: </li><ul><li>www.anpablancoamor.es
www.anpablancoamor.com </li></ul></ul></ul></ul>PRESENTACIÓN-ACOLLIDA
LECTURA E APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR
TESORERÍA DA ASOCIACIÓN <ul><li>CONTAS DO CURSO PASADO (2007-2008)
PRESUPOSTOS PARA ESTE CURSO </li></ul>
CONTAS DO 2007-2008 BALANCE DO CURSO 2007-2008 ......... 3.054,43€ DE SALDO POSITIVO INGRESOS GASTOS <ul>Saldo inicial.......
PRESUPOSTO CON BALANCE POSITIVO 2008-2009 ......... 3.084,43€ PRESUPOSTOS PARA 2008-2009 INGRESOS GASTOS <ul>Saldo inicial...
<ul><li>1º.- EN PRINCIPIO OS GASTOS OFICIAIS PREVISTOS NON SUPERÁN ÓS INGRESOS DOS SOCIOS ( 5.250€ dos socios e 5.220€...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Reunion Junta General Ordinaria 2008

411 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
411
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
40
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
2
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide
 • Boas noites Benvidos a todos/as: Como se ven facendo todos os anos, en cumprimento dos estatutos, a Asociación de Nais e Pais de Alumnos de este instituto celebra todos os anos esta xuntanza xeral . Queremos dar a benvida, desde a xunta directiva, a todos pero dunha forma especial ós novos socios/as que se incorporan este ano. Queremos, tamén, dar unha pequena visión xeral do noso labor. E, máis en detalle, unha información práctica para todos as nais e pais. E queremos, por último, comunicaros en detalle os presupostos e algunhas das actividades que están máis ou menos previstas para este curso presente. Finalmente podedes facer algunha proposta ou calquera pregunta que, si podemos, contestaremos con agrado. ------------- Pasar á seguinte diapositiva
 • Podedes ver entón que os puntos que se van a tratar na reunión de hoxe serán os que están reflexados na pantalla e nas cartas que se mandaron ás vosas casas: 1.Acollida ós novos socios e visión xeral da asociación 2.Lectura e aprobación da acta anterior 3.Contas do curso 2007-2008 4.Presupostos previstos para este ano escolar 2008-2009 5.Informe e liñas xerais de actuación e actividades para o curso 6.Preguntas e propostas dos socios ------------- Pasar á seguinte diapositiva
 • En especial para os novos socios, ainda que convén que o lembremos todos os demais, destacaremos que a Asociación de Nais e Pais... É un instrumento de servizo ós pais. Porque trata de axudar e de colaborar coas nais e pais na educación dos fillos/as, sobre todo no ámbito ó que está circunscrito, que é este instituto, onde captan os coñecementos e fórmanse para desempeñar un papel na sociedade. Influindo esta etapa de forma importante no seu desenvolvemento futuro. Poderíamos comparar á asociación coma unha prolongación da acción dos pais dentro do centro. A familia é a escola fundamental dos nosos fillos/as. O instituto, só lle pode dar un lixeiro barniz os nosos fillos/as. A preparación fundamental, o “tratamento da madeira”, poderíamos dicir servindo de analoxía, é dentro da familia, teñen que “elaborarse”, “moldearse” nas propias familias. Comprendemos, así o deberíamos de facer, que nas escolas os profesores pouco poden facer con 25 ou máis rapaces nas aulas no que respecta á médula da educación. A médula da educación. É a formación en sí como persoas para inserirse máis tarde na sociedade. Este traballo, en gran medida, corresponde a familia . ------------- Pasar á seguinte diapositiva
 • O estado e a escola son colaboradores do labor educativo. Deste xeito, temos que ver ó instituto en particular e o propio estado en xeral como regulador e colaborador . Non podemos facer responsables (neste labor educativo), a ningún dos dous de feitos que nos corresponde a nós , como pais e nais. Somos os que temos que facer ou actuar en primeiro, e máis importante, lugar. Os protagonistas: as nais e os pais. Por iso os protagonistas somos nós, as nais e pais. E se ademais temos unha organización que pretende defender estos valores como esta Asociación moito mellor. Temos cubertas as costas. As asociacións foron creadas como garantía , como control , da educación inciciada dentro da familia e continuada nos centros educativos. A Asociación pode interveñir cando o crea preciso, en caso de situacións que poidan derivar en preocupantes para os nosos fillos/as. A Asociación está, e estará, en alerta . O papel da Asociación está claro. Non temos que xustificar a nosa existencia. Estamos, existimos, porque somos imprescindibles e fundamentais no desenvolvemento dos nosos/as fillos/as. Con esto que creo que tiñamos todos claro pasamos ó medio práctico : qué medios de información temos os socios desta Asociación para comunicarnos entre nós. ------------- Pasar á seguinte diapositiva
 • Os medios de información a disposición dos socios, e mantidos por esta xunta directiva, podemos clasificalos en tres apartados: Atención persoal Información postal Información electrónica Atención persoal : lembramos ós socios que todos os días poden atopar a un representante da asociación no centro. O horario é de 18 h. a 20 h. (eu mesmo). Lembrar tamén que temos un panel no vestíbulo do centro no que se vai pondo información de última hora, de actividades, etc. Información postal : calquera tema importante será comunicado mediante correo postal. Outros anos facíamolo, por aforrar economicamente un diñeiro a asociación, mediante entrega en man ós rapaces/zas pero non resultou moi ben porque algúns, por olvido , non entregaban na casa a información. Información electrónica : a asociación tén un correo electrónico oficial [email_address] (na carta que vos enviamos está detallado). Posibilidade de comunicación on line a través da rede (messenger). O socio tamén ten unha páxina web a súa disposición na que é vertida toda a información ó noso alcance, e na que a dirección é www.anpablancoamor.es ou www.anpablancoamor.com -------------- Despois de esta pequena presentación e para dar continuidade e cumprimento ós puntos por tratar damos lectura, da acta da anterior xunta, por parte do noso secretario (Javier). ------------- Pasar á seguinte diapositiva
 • Lectura da acta ------------- Dase por leída e aprobada a acta se non hai ningún inciso dos socios presentes. ------------- Pasar á seguinte diapositiva
 • Agora vamos a ver as contas do curso pasado (2007-2008) e os presupostos previstos para este novo curso (2008-2009). ------------- Pasar á seguinte diapositiva
 • No apartado de ingresos... No apartado de gastos... ------------- Pasar á seguinte diapositiva
 • No apartado de ingresos, o saldo inicial co que rematamos o curso pasado foi de .... No apartado de gastos temos previstos, segundo un cálculo de cantidades parecidas ás do ano pasado, os seguintes.... ------------ EN RESUME PODEMOS DICIR QUE OS TRES INDICATIVOS SOBRE OS QUE DESCANSAN OS PRESUPOSTOS SON..... ------------- Pasar á seguinte diapositiva
 • Comentario ------------- Remate de presupostos E se non hai ningún inconveniente por parte dos socios danse por aprobados istes presupostos e pasamos ó apartado das liñas de actuación e actividades da asociación para este ano.... ------------- Pasar á seguinte diapositiva
 • Quixemos dividila en tres apartados: Unha información práctica A actuación da asociación en diversos temas E as actividades previstas ------------- Pasar á seguinte diapositiva
 • Respecto ó apartado de información práctica xa falamos ó principio da reunión de moitas delas. O novo é referido a inscrición dos socios . Polo momento hai 349 socios inscritos na Asociación, isto supón un total de 393 alumnos/as que forman parte da organización. Tendo en conta que este ano hai matriculados en todo diurno 652 alumnos, representan máis dun 60% . Esto dá idea da forza e da importancia da ANPA no centro. Déronse practicamente os mesmos números que o ano pasado, aínda que éramos 374 socios (con 418 alumnos), o ano pasado había tamén máis alumnos matriculados no diurno (696), e a relación en tanto por cen era igual. Para próximos anos exporemos de forma clara no recibo de inscrición dúas formas de pago: unha nas oficinas e outra para facelo na Caixa a quen lle interese. Estos dous últimos anos non se fixo porque pretendíamos ter un control máis estricto co pago só nas oficinas. Pero hai nais ou pais que están acostumados a facelo polo banco. Por iso a próxima inscrición terá a información axeitada. Xa vedes, tamén, na pantalla podedes observarlo, que estamos estrenando un logotipo . Na última reunión desta xunta directiva acordamos ter un símbolo visible para recoñecer de forma axeitada e rápida a nosa organización. ------------- Pasar á seguinte diapositiva
 • Comentario ------------ Pasamos a ver agora algunhas actuacións da asociación. ------------- Pasar á seguinte diapositiva
 • A saúde , e en particular a saúde dos nosos fillos/as, é unha prioridade da Asociación. Hai dous temas nos que a Asociación incidiu bastante: a telefonía móbil e o sobrepeso nas mochilas dos alumnos (esta última reclamada ante a xunta directiva por varias nais ou pais). Respecto á telefonía móbil: Sabedes que a ANPA loitou en primeira fila, con outros colectivos, contra as antenas que están colocadas fronte ó instituto, e contra a instalación doutras novas que querían pornos no edificio da rúa de Avda. de Marín. Despois de correr e tocar en moitas portas, os veciños e a nosa asociación, cancelamos, por agora, de modo parcial estas decisións descabezadas. En definitiva, polo momento parece que non se vai a instalar nada e que as que había non están emitindo. Se así non fose volveremos á carga. Respecto ó peso nas mochilas dos alumnos: Solicitouse por parte da ANPA ó Consello Escolar do centro unha solución a iste problema. Podedes ver toda a información na páxina web ou no carte informativo do vestíbulo....a contestación do Consello Escolar é que.... Respecto ás fotocopias : é un tema “menor”, pero as excesivas fotocopias que invaden ós nosos fillos/as débense evitar, iso pensamos por parte de algunhas nais e pais. Hai textos escollidos polos profesores e que son suficientes para traballar cos alumnos/as. Non criticamos uns exercicios, etc... o que criticamos é a información da materia por medio de “pasquins”, “follas soltas”, cos inconvenientes que teñen: pérdida, desorde, descontrol...ademais do dano ecolóxico que favorecen. O profesor que non estea a gusto co libro que elabore os seus propios apuntes e os alumnos que poidan acceder a eles de forma completa. ------------- Comentario dos demais puntos. ------------- Votación ou aprobación unánime das partidas destinadas ó Comité Ambiental e ás Agrupacións Deportivas. Pasamos agora ás actividades apadriñadas pola asociación ou de iniciativa propia..... ------------- Pasar á seguinte diapositiva
 • Comentario das actividades. ------------ VAMOS A COMENTAR ANTES DO FINAL O TEMA DAS ELECCIÓNS PARA CONSELLO ESCOLAR.... ------------- Pasar á seguinte diapositiva
 • Comentario sobre as eleccións ó Consello Escolar ------------- E xa para rematar esta reunión damos paso o punto de PROPOSTAS E PREGUNTAS...... ------------- Pasar á seguinte diapositiva
 • Reunion Junta General Ordinaria 2008

  1. 1. PRIMEIRA XUNTA XERAL ORDINARIA do CURSO 2008-2009 7 de novembro de 2008 20,45 h. primeira convocatoria 21,15 h. segunda convocatoria
  2. 2. PRESENTACIÓN
  3. 3. <ul><li>ACOLLIDA ÓS NOVOS SOCIOS
  4. 4. LECTURA E APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR
  5. 5. CONTAS DO CURSO 2007-2008
  6. 6. PRESUPOSTOS PARA O CURSO 2008-2009
  7. 7. ACTIVIDADES
  8. 8. PREGUNTAS E PROPOSTAS DOS SOCIOS </li></ul>ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS IES EDUARDO BLANCO AMOR
  9. 9. PRESENTACIÓN-ACOLLIDA <ul><li>VISIÓN XERAL DA A.N.P.A. </li><ul><li>A ANPA É UN INSTRUMENTO Ó SERVIZO DAS NAIS E OS PAIS </li></ul></ul><ul><ul><li>A FAMILIA É A ESCOLA FUNDAMENTAL DOS NOSOS FILLOS E FILLAS </li><ul><li>A MÉDULA DA EDUCACIÓN: FORMACIÓN INTEGRAL COMO PERSOA </li></ul></ul></ul>
  10. 10. <ul><li>VISIÓN XERAL DA A.N.P.A. </li><ul><li>O ESTADO E A ESCOLA COLABORADORES DO LABOR EDUCATIVO </li></ul></ul><ul><ul><li>OS PROTAGONISTAS : AS NAIS E OS PAIS </li></ul></ul>PRESENTACIÓN-ACOLLIDA
  11. 11. <ul><li>MEDIOS DE INFORMACIÓN PARA OS SOCIOS </li></ul><ul><ul><li>ATENCIÓN PERSOAL </li><ul><li>De 18,00 horas a 20,00 horas todos os días </li></ul><li>INFORMACIÓN POSTAL </li><ul><li>Envío postal de comunicacións urxentes </li></ul><li>INFORMACIÓN ELECTRÓNICA </li><ul><li>Correo electrónico: </li><ul><li>[email_address] </li></ul><li>Comunicación on line (Messenger)
  12. 12. Páxina web: </li><ul><li>www.anpablancoamor.es
  13. 13. www.anpablancoamor.com </li></ul></ul></ul></ul>PRESENTACIÓN-ACOLLIDA
  14. 14. LECTURA E APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR
  15. 15. TESORERÍA DA ASOCIACIÓN <ul><li>CONTAS DO CURSO PASADO (2007-2008)
  16. 16. PRESUPOSTOS PARA ESTE CURSO </li></ul>
  17. 17. CONTAS DO 2007-2008 BALANCE DO CURSO 2007-2008 ......... 3.054,43€ DE SALDO POSITIVO INGRESOS GASTOS <ul>Saldo inicial.......... Socios (374)......... Total ingresos.... </ul><ul>Impostos (Xunta)................. Comisións Caixa................... Certame “Rosa Gómez”......... Gastos (oficina, imprenta)..... Fed. Municipal ANPAs........... Despedida 2º Bach............... Axudas excursións ESO......... Concurso de carteis.............. Festa Fin de Curso................ Agasallos oficiais.................. Total de gastos................. </ul><ul>17,02 6,75 400,00 58,00 60,10 1.040,00 1.180,00 150,00 1.130,00 87,00 4128,87 </ul><ul>1.573,30 5.610,00 7.183,30 </ul>
  18. 18. PRESUPOSTO CON BALANCE POSITIVO 2008-2009 ......... 3.084,43€ PRESUPOSTOS PARA 2008-2009 INGRESOS GASTOS <ul>Saldo inicial.......... Socios (350)......... Total ingresos.... </ul><ul>Comité Ambiental................. Comisións Caixa................... Certame “Rosa Gómez”......... Gastos (correos, oficina).... Fed. Municipal ANPAs........... Despedida 2º Bach............... Axudas excursións ESO......... Concurso de carteis.............. Festa Fin de Curso................ Agrupacións Deportivas......... Strato (Hosting Web)............ Total de gastos básicos.... </ul><ul>400,00 10,00 400,00 250,00 70,00 1.000,00 1.180,00 150,00 1.250,00 400,00 90,00 5.220,00 </ul><ul>3.054,43 5.250,00 8.304,43 </ul>
  19. 19. <ul><li>1º.- EN PRINCIPIO OS GASTOS OFICIAIS PREVISTOS NON SUPERÁN ÓS INGRESOS DOS SOCIOS ( 5.250€ dos socios e 5.220€ en gastos )
  20. 20. 2º.- HAI DESTINADO UN FONDO 2008-2009 PARA ACTIVIDADES IMPREVISTAS OU PARA CUBRIR OS GASTOS OFICIAIS ( 1.500€ )
  21. 21. 3º.- POR ÚLTIMO: DEIXAMOS UN COLCHÓN DE PREVISIÓN ( APROX. 1.500€ ), PARA O CURSO 2009-2010 </li></ul>TRES INDICATIVOS DOS PRESUPOSTOS 2008-2009 PRESUPOSTOS PARA 2008-2009 PRESUPOSTO CON BALANCE POSITIVO 2008-2009 ......... 3.084,43€
  22. 22. <ul><li>INFORMACIÓN PRÁCTICA
  23. 23. ACTUACIÓN DA ASOCIACIÓN
  24. 24. ACTIVIDADES </li></ul>ACTUACIÓN E ACTIVIDADES
  25. 25. ACTUACIÓN E ACTIVIDADES INFORMACIÓN PRÁCTICA <ul><li>PÁXINA WEB
  26. 26. CORREO ELECTRÓNICO
  27. 27. ATENCIÓN ON LINE
  28. 28. ATENCIÓN PERSONAL
  29. 29. PANEL INFORMATIVO
  30. 30. INSCRICIÓN DESTE ANO
  31. 31. RECIBO DE INSCRICIÓN
  32. 32. LOGOTIPO DA ASOCIACIÓN </li></ul>
  33. 34. ACTUACIÓN E ACTIVIDADES ACTUACIÓN DA ANPA <ul><li>SAÚDE </li><ul><li>SOBREPESO NAS MOCHILAS
  34. 35. TELEFONÍA MÓBIL </li></ul><li>FOTOCOPIAS EXCESIVAS
  35. 36. FOMENTO DA LECTURA E DA BIBLIOTECA DO CENTRO
  36. 37. COMITÉ AMBIENTAL DO CENTRO
  37. 38. AGRUPACIÓNS DEPORTIVAS </li></ul>
  38. 39. ACTUACIÓN E ACTIVIDADES ACTIVIDADES <ul><li>FEDERACIÓN MUNICIPAL DE ANPAs </li><ul><li>TEATRO-DEBATE
  39. 40. ENTREVISTAS GRAVADAS </li></ul><li>CONCURSO LITERARIO “ROSA GÓMEZ”
  40. 41. DESPEDIDA DOS ALUMNOS DE 2º BACH.
  41. 42. EXCURSIÓNS DE FIN DE CURSO
  42. 43. CONCURSO DE CARTEIS
  43. 44. FESTA DE FIN DE CURSO </li></ul>
  44. 45. <ul><li>ATA O DÍA 14: DESIGNACIÓN DUN REPRESENTANTE DA ANPA NO CONSELLO
  45. 46. DÍA 5 : PUBLICÁRONSE AS CONVOCATORIAS
  46. 47. DO DÍA 5 ATA O 14 : EXPOSICIÓN DO CENSO E RECLAMACIÓNS NAS OFICINAS DO CENTRO
  47. 48. ATA O DÍA 18 : PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS DAS NAIS/PAIS
  48. 49. DÍA 25 : ELECCIÓNS
  49. 50. DÍA 27 : PROCLAMACIÓN DOS CANDIDATOS </li></ul>ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 25 DE NOVEMBRO DE 19,30 A 20,30 --------------------------- UN REPRESENTANTE DAS NAIS/PAIS E UN REPRESENTANTE DA A.N.P.A.
  50. 51. PROPOSTAS E PREGUNTAS
  51. 52. REMATE da PRIMEIRA XUNTA XERAL ORDINARIA do CURSO 2008-2009 7 de novembro de 2008

  ×