O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Destreses comunicatives i avaluació tema 6

1.158 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Destreses comunicatives i avaluació tema 6

 1. 1. Tema 6 (Específic A) 1.- La competència comunicativa 2.- Competència conversacional i competènciaacadèmica 3.- Diversificació de tractaments 4.-L’avaluació
 2. 2. COMPETÈNCIA:  Capacitat dutilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.
 3. 3. 1.- Competència comunicativa Capacitat dusar correctament una llengua per expressar i entendre missatges, és a dir, per comunicar-se
 4. 4. Subcompetències 1. És una competència Competència gramatical: fonamental i • domini del codi lingüístic transversal. • nivells fonològic, morfosintàctic i lèxic i semàntic 2. Per tal de mesurar- la s’utilitzen elements Competència sociolingüística: clau de la competència • regles socioculturals dús. • situació dels participants i del propòsit, les normes i textual i pragmàtica convencions de la interacció 3. Supera la idea de la llengua com a sistema Competència discursiva o textual: de signes i té en compte • combinació de formes gramaticals per aconseguir un text coherent, tant pel que fa a la forma com al significat. elements socials, culturals i pragmàtics Competència estratègica o pragmàtica: 4. Competència clau per a • estratègies de comunicació verbal i no verbal que es poden laprenentatge.: utilitzar. Comunicar vol dir saber • Socupa de compensar deficiències i afavorir lefectivitat de la comunicació expressar fets, conceptes, emocions, sentiments i idees.http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/dcs1/modul_1/practica_2
 5. 5. CCBàsica Coneixements/• Habilitats i conceptes • Favorables i estratègies per respectuoses cap decodificar i • Coneixements a les llengües i els produir textos lingüístics, sociolin parlants orals i escrits güístics i pragmàtics de la llengua Destreses/ Actituds procediments
 6. 6. Dimensions de la CC Expressió Interacció oral escrita Expressió Comprensió oral oral Comprensió escrita
 7. 7. 2.- Qüestions prèvies Què ha d’aprendre l’alumne/a per competent en la comunicació?  De quina manera el professorat pot facilitar el procés?
 8. 8. Competència bilingüe (Cumming)C. Conversacional: C. Acadèmica Estratègia de comunicació  lingüística, cognitiva . interpersonal.  Estratègia d’àrees no Manipulació de la llengua lingüístiques i tasques de “cara a cara” lectoescriptura Llengua del pati  Llengua de la classe
 9. 9. 3.- Diversificació de tractaments Organització i planificació en Programes L’heterogeneïtat de situacions dels centres demana respostes (programes)diverses. Desequilibris habituals:  En el domini igualitari de les llengües.  En els perfils de les competències de L1, L2 LE  Perfil pluricultural vs perfil plurilingüe.
 10. 10. Planificació d’activitatsTractament curricular deles llengües recepció Activitats interacci mediació lingüístiques ó Vist en temes anteriors producci ó
 11. 11. 4.- Avaluació.Cada dimensió es concreta ensubcompetències. Una vegadaestablertes quines cal avaluar cal buscarels indicadors que en manisfestenl’assoliment. continguts criteris avaluació Dimensió 1 • Subcompetència 1 • Indicador 1 • Indicador 2 • ..... • Subcompetència 2 • Indicador • Indicador • .....
 12. 12. Indicadors i instruments  Tècniques:  ObservacióQui,  MesuraA qui?Què? AvaluacióPer a què? contextualit zacióQuan?Com? Criteris d’avalu ació continguts Mostra Sap com sap Fa com ho faria
 13. 13. Les rúbriques  delimita el que és Gradació de la avaluable i ho concreta en qualitat nivells d’eficiència  Obliga a analitzar els En cada cel·la: Descripció components didàctics desubcompetències detallada de la competènciaCompetències o que assoleix les tasques.  Reclama discussió de l’equip educatiu sobre aspectes de l’ avaluació  L’alumnat pot participar de la seua elaboració i per tant de la seua pròpia avaluació
 14. 14. Més informació Com crear una rubricahttp://webquest.xtec.cat/curswq08_09/td109/m odul_5/practica_3.html Rubrica, alternativahttp://abenetpblog.blogspot.com.es/2010/12/ru briques-una-alternativa-per.htmlRúbriques per avaluar la CCE i generadorhttp://www.upc.edu/slt/competencia- comunicacio-eficac/eines-cce/rubriquesL’avaluació amb rúbriqueshttp://catalapuntcat.blogspot.com.es/2010/02/l avaluacio-amb-rubriques.html
 15. 15. A mode de resum:

×