Pronoms relatius interrogatius i exclamatius

Pronoms relatius, interrogatius i
exclamatius
 Relatius
 Tipus
 Oracions subordinades substantives
 Oracions subordinades adjectives
 Especificatives
 Explicatives
 Interrogatius
 Exclamatius
Pronoms relatius
 QUE antecedent: persones o coses.
 QUI antecedent: persones.
 QUÈ antecedent: coses. Va precedit de
les preposicions a, amb, en, de i per.
 Sovint equival a el qual, la qual, els
quals, les quals.
 ON: indica lloc. Es pot emprar sense
antecedent.
 Sovint equival a en què (en el qual...)
Pronoms relatius
 EL QUAL, LA QUAL, ELS QUALS, LES
QUALS relatiu variable compost. Va
precedit de preposicions tòniques o de
locucions prepositives:
 És un cançó sobre la qual s'ha parlat
molt.
 LA QUAL COSA, COSA QUE solen
traduir la construcció castellana lo que.
 Arribà abans d'hora, la qual cosa
dificultà la sorpresa.
Pronoms relatius: oracions
subordinades substantives
 Equivalen a un substantiu.
 El pron. no té antecedent explícit, fa referència a un
altre nom de l’or. ppal. o a un mot gral.
 Els pronoms relatiu equivalen als demostratius aquell
que, aquella que, aquells que, aquelles que, allò que:
 ARTICLE/DEMOSTRATIU+QUE
 Van fer el que havien decidit = ... allò que havien decidit
 És la que està fora = És aquella que està fora
 Els que no hem convidat, no vindran = Aquells que no ...
 PREP.+ART./DEMOST.+QUE
 Joana creia en el que li havien dit = ... en allò que li
havien dit.
 No parle d'aquests llibres sinó dels que vam llegir l'any
passat = ... d'aquells que vam llegir...
 Relatiu QUI precedit o no d’article, de demostratiu o
del mot tothom:
 (El/Aquell/Tothom) qui vulga vindre, que ho diga
Pronoms relatius: oracions
subordinades adjectives
 Equivalen a un adjectiu.
 Substitueix un antecedent de l’or. ppal.
 Té funció sintàctica en l’or. subord.
SUBJECTE
 La pel·lícula que hem vist era genial
CD or.subord.adjc.
 Darrere de preposicions tòniques,
locucions prepositives, gerundis i
infinitius, s'ha d'emprar el rel. compost el
qual, la qual, els qual, les quals:
 Són les companyes contra les quals va
competir (*...contra les que va competir)
Pronoms relatius: oracions
subordinades adjectives
 És incorrecte emprar *prep.+art.+que o els
relatius el que, la que, els que, les que:
 La persona en qui/en la qual confiava no
m’ha decebut (*... en la que confiava...)
Regla pràctica:
*PREP+ART+QUE és incorrecta si es pot
substituir per:
PREP+ART.+QUAL la persona en la qual ...
PREP+QUI/QUÈ la persona en qui ...
I no *la persona en la que
Pronoms relatius: oracions
subordinades adjectives. Classes
 Especificatives:
 Determinen el significat de
l’antecedent.
 No s’utilitzen comes :
 Les estudiants que complisquen els
requisits s’hi poden inscriure
 El xic de qui et vaig parlar no podrà
vindre
Pronoms relatius: oracions
subordinades adjectives. Classes
 Explicatives:
 Aporten informació complementària sobre
l’antecedent.
 Han d’anar entre comes:
 Les estudiants, que compleixen els requisits,
s’hi poden inscriure
 Si l’antecedent és un pron. pers., el rel. QUE
no es pot substituir pel pron. rel. compost,
tampoc és recomanable utilitzar el relatiu
qui:
 Ella, que era ben alta, va agafar el llibre (*la
qual/qui era ben alta...)
 M'ho ha contat Jaume, que ho sap bé (qui ho
sap bé)
Recordeu evitar els pleonasmes
Cal evitar la repetició de pronom relatiu i de pronom feble
per a substituir el mateix antecedent:
Vam visitar la masia on anàvem sempre
*Vam visitar la masia *on hi anàvem sempre
Quan un dels pronoms està afectat per un quantitatiu, sí
que és correcta la doble pronominalització:
Van participar a la marató tretze adolescents dels quals en
van arribar pocs.
Pronoms de relatiu. Tipus
TIPUS VALOR FORMA: exemple
Àton
o feble
Adj. QUE es refereix a persones i coses, no admet art. Anteposat, però
es pot substituir pel relatiu variable el qual, la qual, els quals, les
quals:
La dona que ha vingut és Sara La novel·la que has llegit, t’ha
agradat?
Subst. ART+QUE quan es refereix a persones, millor emprar QUI o EL
QUI. Es pot canviar l’art. per un demostr. però no pel rel.
compost:
El que dius és interessant
Tònic
o fort
Adj. PREP+QUÈ es refereix a coses; se’l pot substituir pel rel.
compost. No és correcte anteposar un art. a la prep.:
Busquen el llapis amb què signar el document
Subst. ART+QUI es refereix a persones; s’empra en or. sub. subst.
sense antecedent; pot anar precedit d’article:
(El) qui no vulga pols que no vaja a l’era
Adj. PREP+QUI es refereix a persones; es pot substituir pel rel.
compost; no admet art. entre la prep. i el rel.:
La persona en qui confiava no m’ha decebut
Pronoms de relatiu. Tipus
TIPUS VALOR FORMA: exemple
Adverbial Adj.
Subst.
(A) ON indica lloc real, mai figurat; sovint equival a en què,
en el qual...; es pot emprar sense antecedent. Si va
precedit de prep o partícules del tipus pertot arreu o dels
demostratius de lloc allí/allà, tindrà funció de nom:
La casa (a) on estiuegen és de sa tia
Compost Adj. (PREP)+ART+QUAL el qual, la qual, els quals, les quals
La persona en la qual confiava no m’ha decebut
Adj.
Neutre
LA QUAL COSA/COSA QUE l’antecedent és tota una oració
expressada anteriorment; s’empra solament en prop.
explicatives:
Va perdre, la qual cosa/cosa que el va disgustar
Adj.
possessiu
DEL QUAL, DE LA QUAL, DELS QUALS, DE LES QUALS
Estructura: posseïdor/a+cosa posseïda+relatiu possessiu
cosa posseïda+posseïdor/a+relatiu possessiu
La bruixa, la granera de la qual va enlairar-se tota sola, és
ella
Pronoms relatius: el relatiu possessiu
 Forma:
DE+EL QUAL, LA QUAL, ELS QUALS, LES QUALS
 Equival al castellà cuyo...
 Estructura:
 Posseïdor/a+cosa posseïda+relatiu
 El veí, el cotxe del qual és blanc, és Pere
 Cosa posseïda+posseïdor/a+relatiu
 Aquell cotxe, l’amo del qual és Pere, és blanc
 Amb el verb tindre:
 El veí que té un cotxe blanc és Pere
Errades per interferència amb el
castellà
 Cal dir:
 A cadascú i no *a cada qual
 De manera que i no *por lo que
 L’un per l’altre i no *tal per a qual
 Si no, sense això i no *sense lo qual
 L’altre encara més i no *a qual més
 Abans d’això i no *abans de lo qual
 No és ningú i no *no és qui
Podeu practicar els pronoms relatius prement:
Exercicis 1 Exercicis 2 Exercicis 3
Interrogatius
 Poden ser pron., adj. o adv.
 Formes
Funció Interrogatiu: exemple
Pron.
Adj.
Adv.
QUÈ (cosa) No sabien què fer. Què fem?
QUI (persona; invariable) No sabia qui era. Qui era?
QUIN, QUINA, QUINS, QUINES Quin t’agrada més?
QUANT, QUANTA, QUANTS, QUANTES Quantes vols?
QUIN, QUINA, QUINS, QUINES Quins lllibres dius?
QUANT, QUANTA, QUANTS, QUANTES Quanta aigua hi ha?
(A) ON ; QUAN ; COM
(A) on passareu l’estiu? Quan vindreu? Com hi anireu?
Que (funció poc clara) seguit de l’adv no en frases interrogatives:
Que no penses gitar-te a dormir? Que no tens fam?
Exclamatius
 Forma
Exclamatiu Davant Exemple
Var. QUIN,
QUINA,
QUINS,
QUINES
Noms Quin so més estrident!
Quina cosa més
bonica!
Quines històries!
Invar. QUE
(sense accent)
Adj. i
adv.
Que verdes esteu!
Que bé!
 Els adv. COM i ON, així com el quant. QUANT es poden
habilitar com a exclamatius: Com!! Qui t’ho ha dit? On s’ha
vist això!! Quantes coses t’han regalat!
1 de 15

Recomendados

Les oracions subordinades substantives por
Les oracions subordinades substantivesLes oracions subordinades substantives
Les oracions subordinades substantivesFàtima
75.5K visualizações8 slides
Substitució pronominal cd ci por
Substitució pronominal cd ciSubstitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ciselegna curso
83.5K visualizações17 slides
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.) por
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)gemmaencamp
38.4K visualizações5 slides
Oracions Subordinades Adjectives por
Oracions Subordinades AdjectivesOracions Subordinades Adjectives
Oracions Subordinades Adjectivesaalmodis
62.5K visualizações5 slides
Funcions sintàctiques por
Funcions sintàctiquesFuncions sintàctiques
Funcions sintàctiqueshelenabn
10.7K visualizações22 slides
L'oració simple por
L'oració simpleL'oració simple
L'oració simpleSílvia Montals
13.1K visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Les funcions sintàctiques por
Les funcions sintàctiquesLes funcions sintàctiques
Les funcions sintàctiquesRafael Ferri Ciscar
11.4K visualizações12 slides
Complement de règim verbal por
Complement de règim verbalComplement de règim verbal
Complement de règim verbalDolors Taulats
29.9K visualizações18 slides
Pronominalització del Complement Directe por
Pronominalització del Complement DirectePronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement Directelluchvalencia
5.7K visualizações7 slides
Pronoms febles por
Pronoms feblesPronoms febles
Pronoms feblesDavid Burniol Fernandez
8.3K visualizações16 slides
Els complements por
Els complementsEls complements
Els complementsfinnyjake
25.5K visualizações8 slides
Oracions compostes - batxillerat por
Oracions compostes - batxilleratOracions compostes - batxillerat
Oracions compostes - batxilleratPauTB2
1.1K visualizações13 slides

Mais procurados(20)

Les funcions sintàctiques por Rafael Ferri Ciscar
Les funcions sintàctiquesLes funcions sintàctiques
Les funcions sintàctiques
Rafael Ferri Ciscar11.4K visualizações
Complement de règim verbal por Dolors Taulats
Complement de règim verbalComplement de règim verbal
Complement de règim verbal
Dolors Taulats29.9K visualizações
Pronominalització del Complement Directe por lluchvalencia
Pronominalització del Complement DirectePronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement Directe
lluchvalencia5.7K visualizações
Els complements por finnyjake
Els complementsEls complements
Els complements
finnyjake25.5K visualizações
Oracions compostes - batxillerat por PauTB2
Oracions compostes - batxilleratOracions compostes - batxillerat
Oracions compostes - batxillerat
PauTB21.1K visualizações
Les categories gramaticals catala por Susanna Soler Sabanés
Les categories gramaticals catalaLes categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catala
Susanna Soler Sabanés54.8K visualizações
Passat imperfet d'indicatiu por ngt1776
Passat imperfet d'indicatiuPassat imperfet d'indicatiu
Passat imperfet d'indicatiu
ngt177689.3K visualizações
L'oració composta por carme
L'oració compostaL'oració composta
L'oració composta
carme 24.6K visualizações
Oracions compostes por Manelic
Oracions compostesOracions compostes
Oracions compostes
Manelic57.1K visualizações
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímia por annaasiscar
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímiaMonosèmia polisèmia-homonímia-paronímia
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímia
annaasiscar9.3K visualizações
Pronoms por Sílvia Montals
PronomsPronoms
Pronoms
Sílvia Montals9.3K visualizações
Verb classificació por annaasiscar
Verb classificacióVerb classificació
Verb classificació
annaasiscar4.7K visualizações
Categories gramaticals por gelidA2014
Categories gramaticalsCategories gramaticals
Categories gramaticals
gelidA20148.1K visualizações
Classes d’oracions coordinades por Mariona Smile
Classes d’oracions coordinadesClasses d’oracions coordinades
Classes d’oracions coordinades
Mariona Smile37K visualizações
Tipus d'oracions 3r por Sílvia Montals
Tipus d'oracions 3rTipus d'oracions 3r
Tipus d'oracions 3r
Sílvia Montals26.6K visualizações
Tema 2. Morfologia verbal por Sílvia Montals
Tema 2. Morfologia verbal Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal
Sílvia Montals26K visualizações
Oració simple i complements verbals por kwart
Oració simple i complements verbalsOració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbals
kwart67K visualizações
Activitats complements verbals por Anna Rovira
Activitats complements verbalsActivitats complements verbals
Activitats complements verbals
Anna Rovira231.5K visualizações

Similar a Pronoms relatius interrogatius i exclamatius

Morfologia I Sintaxi. El Relatiu por
Morfologia I Sintaxi. El RelatiuMorfologia I Sintaxi. El Relatiu
Morfologia I Sintaxi. El RelatiuBerta Allo
24.6K visualizações8 slides
La_pronominalitzacio.ppt por
La_pronominalitzacio.pptLa_pronominalitzacio.ppt
La_pronominalitzacio.pptbnnn4
10 visualizações15 slides
Pronomsfebles. teoria. pptx (1) por
Pronomsfebles. teoria. pptx (1)Pronomsfebles. teoria. pptx (1)
Pronomsfebles. teoria. pptx (1)Antònia Travé
1.2K visualizações17 slides
Sintaxi 3rs (3) por
Sintaxi 3rs (3)Sintaxi 3rs (3)
Sintaxi 3rs (3)Berta Allo
1.3K visualizações16 slides
Preposicions por
PreposicionsPreposicions
Preposicionsannaasiscar
2.5K visualizações29 slides
5 subordinada adjectiva por
5 subordinada adjectiva5 subordinada adjectiva
5 subordinada adjectivalurdessaavedra
4K visualizações7 slides

Similar a Pronoms relatius interrogatius i exclamatius(20)

Morfologia I Sintaxi. El Relatiu por Berta Allo
Morfologia I Sintaxi. El RelatiuMorfologia I Sintaxi. El Relatiu
Morfologia I Sintaxi. El Relatiu
Berta Allo24.6K visualizações
La_pronominalitzacio.ppt por bnnn4
La_pronominalitzacio.pptLa_pronominalitzacio.ppt
La_pronominalitzacio.ppt
bnnn410 visualizações
Pronomsfebles. teoria. pptx (1) por Antònia Travé
Pronomsfebles. teoria. pptx (1)Pronomsfebles. teoria. pptx (1)
Pronomsfebles. teoria. pptx (1)
Antònia Travé1.2K visualizações
Sintaxi 3rs (3) por Berta Allo
Sintaxi 3rs (3)Sintaxi 3rs (3)
Sintaxi 3rs (3)
Berta Allo1.3K visualizações
Preposicions por annaasiscar
PreposicionsPreposicions
Preposicions
annaasiscar2.5K visualizações
5 subordinada adjectiva por lurdessaavedra
5 subordinada adjectiva5 subordinada adjectiva
5 subordinada adjectiva
lurdessaavedra4K visualizações
Quantificadors quantitatius indefinits i numerals por annaasiscar
Quantificadors quantitatius indefinits i numeralsQuantificadors quantitatius indefinits i numerals
Quantificadors quantitatius indefinits i numerals
annaasiscar10.6K visualizações
Oracions por guest13b174
OracionsOracions
Oracions
guest13b174396 visualizações
oracions por lenadrover
oracionsoracions
oracions
lenadrover229 visualizações
oracions por isateacher
oracionsoracions
oracions
isateacher1K visualizações
oracions por lenadrover
oracionsoracions
oracions
lenadrover190 visualizações
oracions por toniramis6
oracionsoracions
oracions
toniramis6293 visualizações
Oracions por sesquitino
OracionsOracions
Oracions
sesquitino910 visualizações
Oracions por yomova
OracionsOracions
Oracions
yomova521 visualizações
oracions por Poli
oracionsoracions
oracions
Poli472 visualizações
Oracions por sesquitino
OracionsOracions
Oracions
sesquitino3.6K visualizações
Oracions por mtbestard
OracionsOracions
Oracions
mtbestard1.3K visualizações
Demostratius i possessius por annaasiscar
Demostratius i possessiusDemostratius i possessius
Demostratius i possessius
annaasiscar2.9K visualizações

Mais de annaasiscar

Llistat alumnat amb recuperació GES II nit por
Llistat alumnat amb recuperació GES II nitLlistat alumnat amb recuperació GES II nit
Llistat alumnat amb recuperació GES II nitannaasiscar
799 visualizações1 slide
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit por
Llistat alumnat amb recuperació GES I nitLlistat alumnat amb recuperació GES I nit
Llistat alumnat amb recuperació GES I nitannaasiscar
361 visualizações1 slide
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada por
Llistat alumnat amb recuperació GES I vespradaLlistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
Llistat alumnat amb recuperació GES I vespradaannaasiscar
434 visualizações1 slide
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit por
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nitLlistat alumnat amb recuperació ges ii nit
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nitannaasiscar
203 visualizações1 slide
Alumnat recuperació GES II por
Alumnat recuperació GES IIAlumnat recuperació GES II
Alumnat recuperació GES IIannaasiscar
281 visualizações1 slide
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG por
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGG i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGannaasiscar
5.7K visualizações11 slides

Mais de annaasiscar(20)

Llistat alumnat amb recuperació GES II nit por annaasiscar
Llistat alumnat amb recuperació GES II nitLlistat alumnat amb recuperació GES II nit
Llistat alumnat amb recuperació GES II nit
annaasiscar799 visualizações
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit por annaasiscar
Llistat alumnat amb recuperació GES I nitLlistat alumnat amb recuperació GES I nit
Llistat alumnat amb recuperació GES I nit
annaasiscar361 visualizações
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada por annaasiscar
Llistat alumnat amb recuperació GES I vespradaLlistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
Llistat alumnat amb recuperació GES I vesprada
annaasiscar434 visualizações
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit por annaasiscar
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nitLlistat alumnat amb recuperació ges ii nit
Llistat alumnat amb recuperació ges ii nit
annaasiscar203 visualizações
Alumnat recuperació GES II por annaasiscar
Alumnat recuperació GES IIAlumnat recuperació GES II
Alumnat recuperació GES II
annaasiscar281 visualizações
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG por annaasiscar
G i J; TG i TJ; X i TX, -IGG i J; TG i TJ; X i TX, -IG
G i J; TG i TJ; X i TX, -IG
annaasiscar5.7K visualizações
Perífrasis verbals exercicis por annaasiscar
Perífrasis verbals exercicisPerífrasis verbals exercicis
Perífrasis verbals exercicis
annaasiscar3.6K visualizações
Verb tots els temps por annaasiscar
Verb tots els tempsVerb tots els temps
Verb tots els temps
annaasiscar12.2K visualizações
Perífrasis verbals por annaasiscar
Perífrasis verbalsPerífrasis verbals
Perífrasis verbals
annaasiscar6.3K visualizações
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tll por annaasiscar
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tllConsonants laterals l, l l, ll, tl, tll
Consonants laterals l, l l, ll, tl, tll
annaasiscar2.1K visualizações
Labials B i V por annaasiscar
Labials B i VLabials B i V
Labials B i V
annaasiscar793 visualizações
Derivació-composició-habilitació-neologismes por annaasiscar
Derivació-composició-habilitació-neologismesDerivació-composició-habilitació-neologismes
Derivació-composició-habilitació-neologismes
annaasiscar13.8K visualizações
Apostrofació i contracció por annaasiscar
Apostrofació i contraccióApostrofació i contracció
Apostrofació i contracció
annaasiscar2K visualizações
Accentuació i dièresi por annaasiscar
Accentuació i dièresiAccentuació i dièresi
Accentuació i dièresi
annaasiscar7.9K visualizações
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs por annaasiscar
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongsAlfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
annaasiscar3.8K visualizações
Flexió subst. i adj.: nombre por annaasiscar
Flexió subst. i adj.: nombreFlexió subst. i adj.: nombre
Flexió subst. i adj.: nombre
annaasiscar779 visualizações
Tipus d'article i *lo incorrecte por annaasiscar
Tipus d'article i *lo incorrecteTipus d'article i *lo incorrecte
Tipus d'article i *lo incorrecte
annaasiscar1.8K visualizações
Graella avaluació exposició oral por annaasiscar
Graella avaluació exposició oralGraella avaluació exposició oral
Graella avaluació exposició oral
annaasiscar4.9K visualizações
Flexió substantiu i adjectiu: gènere por annaasiscar
Flexió substantiu i adjectiu: gènereFlexió substantiu i adjectiu: gènere
Flexió substantiu i adjectiu: gènere
annaasiscar7.7K visualizações
Diversitat lingüística por annaasiscar
Diversitat lingüísticaDiversitat lingüística
Diversitat lingüística
annaasiscar13.7K visualizações

Pronoms relatius interrogatius i exclamatius

 • 1. Pronoms relatius, interrogatius i exclamatius  Relatius  Tipus  Oracions subordinades substantives  Oracions subordinades adjectives  Especificatives  Explicatives  Interrogatius  Exclamatius
 • 2. Pronoms relatius  QUE antecedent: persones o coses.  QUI antecedent: persones.  QUÈ antecedent: coses. Va precedit de les preposicions a, amb, en, de i per.  Sovint equival a el qual, la qual, els quals, les quals.  ON: indica lloc. Es pot emprar sense antecedent.  Sovint equival a en què (en el qual...)
 • 3. Pronoms relatius  EL QUAL, LA QUAL, ELS QUALS, LES QUALS relatiu variable compost. Va precedit de preposicions tòniques o de locucions prepositives:  És un cançó sobre la qual s'ha parlat molt.  LA QUAL COSA, COSA QUE solen traduir la construcció castellana lo que.  Arribà abans d'hora, la qual cosa dificultà la sorpresa.
 • 4. Pronoms relatius: oracions subordinades substantives  Equivalen a un substantiu.  El pron. no té antecedent explícit, fa referència a un altre nom de l’or. ppal. o a un mot gral.  Els pronoms relatiu equivalen als demostratius aquell que, aquella que, aquells que, aquelles que, allò que:  ARTICLE/DEMOSTRATIU+QUE  Van fer el que havien decidit = ... allò que havien decidit  És la que està fora = És aquella que està fora  Els que no hem convidat, no vindran = Aquells que no ...  PREP.+ART./DEMOST.+QUE  Joana creia en el que li havien dit = ... en allò que li havien dit.  No parle d'aquests llibres sinó dels que vam llegir l'any passat = ... d'aquells que vam llegir...  Relatiu QUI precedit o no d’article, de demostratiu o del mot tothom:  (El/Aquell/Tothom) qui vulga vindre, que ho diga
 • 5. Pronoms relatius: oracions subordinades adjectives  Equivalen a un adjectiu.  Substitueix un antecedent de l’or. ppal.  Té funció sintàctica en l’or. subord. SUBJECTE  La pel·lícula que hem vist era genial CD or.subord.adjc.  Darrere de preposicions tòniques, locucions prepositives, gerundis i infinitius, s'ha d'emprar el rel. compost el qual, la qual, els qual, les quals:  Són les companyes contra les quals va competir (*...contra les que va competir)
 • 6. Pronoms relatius: oracions subordinades adjectives  És incorrecte emprar *prep.+art.+que o els relatius el que, la que, els que, les que:  La persona en qui/en la qual confiava no m’ha decebut (*... en la que confiava...) Regla pràctica: *PREP+ART+QUE és incorrecta si es pot substituir per: PREP+ART.+QUAL la persona en la qual ... PREP+QUI/QUÈ la persona en qui ... I no *la persona en la que
 • 7. Pronoms relatius: oracions subordinades adjectives. Classes  Especificatives:  Determinen el significat de l’antecedent.  No s’utilitzen comes :  Les estudiants que complisquen els requisits s’hi poden inscriure  El xic de qui et vaig parlar no podrà vindre
 • 8. Pronoms relatius: oracions subordinades adjectives. Classes  Explicatives:  Aporten informació complementària sobre l’antecedent.  Han d’anar entre comes:  Les estudiants, que compleixen els requisits, s’hi poden inscriure  Si l’antecedent és un pron. pers., el rel. QUE no es pot substituir pel pron. rel. compost, tampoc és recomanable utilitzar el relatiu qui:  Ella, que era ben alta, va agafar el llibre (*la qual/qui era ben alta...)  M'ho ha contat Jaume, que ho sap bé (qui ho sap bé)
 • 9. Recordeu evitar els pleonasmes Cal evitar la repetició de pronom relatiu i de pronom feble per a substituir el mateix antecedent: Vam visitar la masia on anàvem sempre *Vam visitar la masia *on hi anàvem sempre Quan un dels pronoms està afectat per un quantitatiu, sí que és correcta la doble pronominalització: Van participar a la marató tretze adolescents dels quals en van arribar pocs.
 • 10. Pronoms de relatiu. Tipus TIPUS VALOR FORMA: exemple Àton o feble Adj. QUE es refereix a persones i coses, no admet art. Anteposat, però es pot substituir pel relatiu variable el qual, la qual, els quals, les quals: La dona que ha vingut és Sara La novel·la que has llegit, t’ha agradat? Subst. ART+QUE quan es refereix a persones, millor emprar QUI o EL QUI. Es pot canviar l’art. per un demostr. però no pel rel. compost: El que dius és interessant Tònic o fort Adj. PREP+QUÈ es refereix a coses; se’l pot substituir pel rel. compost. No és correcte anteposar un art. a la prep.: Busquen el llapis amb què signar el document Subst. ART+QUI es refereix a persones; s’empra en or. sub. subst. sense antecedent; pot anar precedit d’article: (El) qui no vulga pols que no vaja a l’era Adj. PREP+QUI es refereix a persones; es pot substituir pel rel. compost; no admet art. entre la prep. i el rel.: La persona en qui confiava no m’ha decebut
 • 11. Pronoms de relatiu. Tipus TIPUS VALOR FORMA: exemple Adverbial Adj. Subst. (A) ON indica lloc real, mai figurat; sovint equival a en què, en el qual...; es pot emprar sense antecedent. Si va precedit de prep o partícules del tipus pertot arreu o dels demostratius de lloc allí/allà, tindrà funció de nom: La casa (a) on estiuegen és de sa tia Compost Adj. (PREP)+ART+QUAL el qual, la qual, els quals, les quals La persona en la qual confiava no m’ha decebut Adj. Neutre LA QUAL COSA/COSA QUE l’antecedent és tota una oració expressada anteriorment; s’empra solament en prop. explicatives: Va perdre, la qual cosa/cosa que el va disgustar Adj. possessiu DEL QUAL, DE LA QUAL, DELS QUALS, DE LES QUALS Estructura: posseïdor/a+cosa posseïda+relatiu possessiu cosa posseïda+posseïdor/a+relatiu possessiu La bruixa, la granera de la qual va enlairar-se tota sola, és ella
 • 12. Pronoms relatius: el relatiu possessiu  Forma: DE+EL QUAL, LA QUAL, ELS QUALS, LES QUALS  Equival al castellà cuyo...  Estructura:  Posseïdor/a+cosa posseïda+relatiu  El veí, el cotxe del qual és blanc, és Pere  Cosa posseïda+posseïdor/a+relatiu  Aquell cotxe, l’amo del qual és Pere, és blanc  Amb el verb tindre:  El veí que té un cotxe blanc és Pere
 • 13. Errades per interferència amb el castellà  Cal dir:  A cadascú i no *a cada qual  De manera que i no *por lo que  L’un per l’altre i no *tal per a qual  Si no, sense això i no *sense lo qual  L’altre encara més i no *a qual més  Abans d’això i no *abans de lo qual  No és ningú i no *no és qui Podeu practicar els pronoms relatius prement: Exercicis 1 Exercicis 2 Exercicis 3
 • 14. Interrogatius  Poden ser pron., adj. o adv.  Formes Funció Interrogatiu: exemple Pron. Adj. Adv. QUÈ (cosa) No sabien què fer. Què fem? QUI (persona; invariable) No sabia qui era. Qui era? QUIN, QUINA, QUINS, QUINES Quin t’agrada més? QUANT, QUANTA, QUANTS, QUANTES Quantes vols? QUIN, QUINA, QUINS, QUINES Quins lllibres dius? QUANT, QUANTA, QUANTS, QUANTES Quanta aigua hi ha? (A) ON ; QUAN ; COM (A) on passareu l’estiu? Quan vindreu? Com hi anireu? Que (funció poc clara) seguit de l’adv no en frases interrogatives: Que no penses gitar-te a dormir? Que no tens fam?
 • 15. Exclamatius  Forma Exclamatiu Davant Exemple Var. QUIN, QUINA, QUINS, QUINES Noms Quin so més estrident! Quina cosa més bonica! Quines històries! Invar. QUE (sense accent) Adj. i adv. Que verdes esteu! Que bé!  Els adv. COM i ON, així com el quant. QUANT es poden habilitar com a exclamatius: Com!! Qui t’ho ha dit? On s’ha vist això!! Quantes coses t’han regalat!