Mais conteúdo relacionado

Bijbelstudie - Hosea 7:8 Wees geen misbaksel

  1. MISBAKSEL • Hosea 7:8 (het boek) Israël vermengt zich met de heidenen en neemt hun zondige levenswijze over. Zo wordt zij zo waardeloos als een halfgare cake! • Hosea 7:8 (bb) De Heer zegt: "Israël vermengt zich met andere volken. Israël is als een koek die tijdens het bakken niet is omgekeerd. • HSV …Efraïm is een koek die niet omgekeerd is. • NBV … Hij is een misbaksel geworden
  2. NIET GEDRAAIDE KOEK • WAT IS EEN NIET GEDRAAIDE KOEK! • De omgedraaide cake is een soort brood dat is gemaakt op door vuur verwarmde stenen. • Als ze zich niet omdraaide, zou ze afbranden en beneden rauw zijn. • Dat geldt ook voor dubbelzinnige christenen. • Die met één been in de wereld staan ​​en met het andere in de kerk.
  3. HALF GEBAKKEN WERKT NIET! • Wet en genade • Eerlijk en oneerlijk • Het vlees en de Geest • Waarheid en traditie • De kerk en de wereld • Licht en duisternis • De schone en de vuile Jesaja 42:8 Ik ben de HERE! Dat is mijn naam en Ik zal mijn glorie niet aan iemand anders geven, Ik zal de lof die Mij toekomt, niet delen met gesneden beelden.
  4. Waardeloos lood! • Jesaja 1:22 Eerst was je als zuiver zilver. Maar nu zit je vol met waardeloos lood. Je was eerst als heerlijke wijn. Maar nu is die wijn verdund met water. BROEDERS – Wees geen misbaksel!
  5. WAT KOMT UIT JOU MOND? • Jakobus 3:10-12 Wij prijzen en vervloeken met dezelfde mond. Maar dat is niet goed, broeders en zusters! 11 Er komt uit een en dezelfde bron toch ook niet afwisselend schoon en vuil water! 12 En van een vijgeboom plukt u toch ook geen olijven of vijgen van een wijnstok? En uit een zoutwaterbron komt toch ook geen zoet water? • Mattheüs 15:18-19 Maar wat úit je mond komt, komt uit je hart. En dat maakt je onrein. 19 Want uit het hart komen misdadige plannen, moord, echtscheiding, ontrouw, diefstal, leugens en
  6. De kerken zijn vol met praatjes maar niet de KRACHT van GOD! • Lukas 6:46 Hoe haalt u het in uw hoofd Mij Here te noemen? U doet niet eens wat Ik zeg. • Mattheüs 23:1-3 Jezus zei tegen de mensen en zijn leerlingen: 2 ‘De bijbelgeleerden en de Farizeeën moeten de wet van Mozes handhaven. 3 U moet precies doen wat zij zeggen. Maar hun voorbeeld mag u beslist niet volgen. Ze doen zelf niet wat zij zeggen. • Mattheüs 15:8 'Dit volk aanbidt Mij met hun mond, maar hun hart is ver bij Mij vandaan.
  7. Minder woorden en meer kracht! 1 korinthe 2:4-5 En mijn spreken en mijn prediking niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, 5opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, in kracht van God.
  8. WEES GEEN MISBAKSEL – VOLG JEZUS!! • VOLG JEZUS!! • HIJ IS HET LEVENDE BROOD! • COMPLEET VAN BUITEN EN VAN BINNEN!! • Johannes 6:51 Ik ben het levende brood dat uit de hemel is gekomen. Wie van dit brood eet, zal altijd blijven leven. Het brood dat Ik voor het leven van de wereld zal geven, is mijn lichaam.’
  9. WE GAAN BIDDEN