O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Eclipse’de yeni bir Java projesi oluşturmak için File -> New -> Java Project seçeneğini
seçmeniz yeterlidir.
Burada projenizin adını ve hangi Java sürümünde çalışacağı bilgisini girdikten sonra
projeyi başlatabilirsiniz.
* Bildiğimiz değişken tanımlama kuralları burada da aynen geçerli.
Tek Boyutlu Diziler
variableType[] arrayName = new variableType[size];
!
For Ex:
!
int[] myArray = new int[4];
Çok Boyutlu...
if Kontrol Yapısı
if (condition) {
/* Codes */
}
!
else if (secondCondition){
/* Codes */
!
}
!
else{
!
/* Codes */
!
}
switch - case Kontrol Yapısı
switch (condition) {
!
case first:
!
/* Codes */
!
break;
!
case second:
!
/* Codes */
!
break...
while Döngüsü
while (condition){
!
/* Codes */
!
}
do while Döngüsü
do{
!
/* Codes */
!
}while (condition);
* do while’ da...
for Döngüsü
for (begin;limit;increment){
/* Codes */
!
}
For Ex:
!
int limit = 8;
!
for (int i = 0;i < limit; i++){
/* Cod...
try/catch/finally Yapısı
//Çalıştırılacak kodlar.
try{
!
/* Codes */
!
}
!
//Runtime (Çalışma Zamanı) da herhangi bir hata ...
Java'da String Metodları
String myString = “Hello World!”;
!
//Metinin karakter sayısını döndürür.
myString.length();
!
//...
Java'da String Metodları
//Metinin tüm harflerini küçük harfe dönüştürür.
myString.toLowerCase();
!
//Metinin tüm harflerini...
Java'da Tarih İşlemleri
/* Şimdiki zamanı konsol ekranına yazdıran kod bloğu */
Date now = new Date();
System.out.println(...
Java'da Veri Saklamaya Yardımcı Kütüphaneler
List
List<String> arrayList = new ArrayList<String>();
arrayList.add("Osman")...
Map
Map<String,String> userMap = new HashMap<String, String>();
userMap.put("name", "Anıl");
userMap.put("surname", "Sözer...
Set
Set<String> treeSet = new TreeSet<String>();
treeSet.add("Osman");
treeSet.add("Ayse");
add (Object o) : Dizi içerisin...
Java’da Sınıf Oluşturma
class ClassName
{
Property Definitions;
Method Definitions;
}
//Class’tan instance(örnek) oluşturma....
Android işletim sistemine mobil uygulama geliştirirken kullanılacak en temel programlama dili Java’ dır.
Android, akıllı telefon ve tablet PC gibi mobil cihazlar için geliştirilmiş Linux tabanlı
bir işletim sistemidir. Google t...
Google Play
Google tarafından yönetilen Google Play, Android cihazların uygulama ve oyunlara
ulaşabileceği çevrim içi bir ...
Java Geliştirme Paketi'nin Kurulumu (JDK)
Java Geliştirme Paketi (JDK) işletim sisteminizle birlikte kurulu gelmemektedir....
Sözleşmeyi onaylıyoruz.
Sistemimize uygun
olanı seçerek JDK’ yı indirip
kurulumu başlatıyoruz.
Eclipse IDE’sinin Kurulumu
Android uygulamaları çoğunlukla Java dili kullanılarak geliştirildiğinden, Google
uygulama geli...
Eclipse IDE’sinin Kurulumu
İşletim sisteminize uygun Eclipse tabanlı Android Geliştirme Ortamını (ADT)
indirmeniz gerekmektedir.
IDE'nin Tanıtılması ve Android Bileşenlerinin Eklenmesi
Eclipse yüklenmesi tamamlandıktan sonra Google’ın Android geliştir...
IDE'nin Tanıtılması ve Android Bileşenlerinin Eklenmesi
Gerekli onayı verdikten sonra Finish düğmesine tıklayarak yüklemey...
IDE'nin Tanıtılması ve Android Bileşenlerinin Eklenmesi
Soldaki simgeye tıklayarak Android SDK Manager’ ı
başlatalım ve bi...
Genymotion Kurulumu
Bizim sistemimize uygun olan
versiyonu indirip kuruluma
başlıyoruz.
Genymotion Kurulumu
Genymotion’ ın Eclipse plugin’ ini de yükleyerek Eclipse ile entegre ediyoruz.
Genymotion Kurulumu
Genymotion kurulumu tamamlandıktan sonra yeni cihaz ekleyip, çalıştırıyoruz.
LogCat
LogCat, Android Developer Tools ile birlikte gelen ve uygulamaların log çıktılarını
okuyup incelemenize yarayan bas...
Android Projesi Oluşturmak
Android eklentileri yüklendikten sonra artık yeni bir Android projesi oluşturabiliriz.
Bunun iç...
Activity Sınıfı
Activity sınıfı tarafından oluşturulan nesneler uygulama içinde kullanılan ekranları temsil ederler.
Kulla...
Layout
Android uygulamalarında ekran tasarımları res klasörü altında bulunan layout
dosyaları ile belirlenir. Bu dosyalar ...
AndroidManifest.xml
AndroidManifest.xml dosyası, herhangi bir Android projesinin olmazsa olmaz
dosyasıdır. Bu dosya XML fo...
Manifest sekmesinde uygulamamızın paket adı, versiyon numaraları dahil başlıca
özellikleri değiştirebiliyoruz.
Application...
Introduction to Android Programming
Introduction to Android Programming
Introduction to Android Programming
Introduction to Android Programming
Introduction to Android Programming
Introduction to Android Programming
Introduction to Android Programming
Introduction to Android Programming
Introduction to Android Programming
Introduction to Android Programming
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

de

Introduction to Android Programming Slide 1 Introduction to Android Programming Slide 2 Introduction to Android Programming Slide 3 Introduction to Android Programming Slide 4 Introduction to Android Programming Slide 5 Introduction to Android Programming Slide 6 Introduction to Android Programming Slide 7 Introduction to Android Programming Slide 8 Introduction to Android Programming Slide 9 Introduction to Android Programming Slide 10 Introduction to Android Programming Slide 11 Introduction to Android Programming Slide 12 Introduction to Android Programming Slide 13 Introduction to Android Programming Slide 14 Introduction to Android Programming Slide 15 Introduction to Android Programming Slide 16 Introduction to Android Programming Slide 17 Introduction to Android Programming Slide 18 Introduction to Android Programming Slide 19 Introduction to Android Programming Slide 20 Introduction to Android Programming Slide 21 Introduction to Android Programming Slide 22 Introduction to Android Programming Slide 23 Introduction to Android Programming Slide 24 Introduction to Android Programming Slide 25 Introduction to Android Programming Slide 26 Introduction to Android Programming Slide 27 Introduction to Android Programming Slide 28 Introduction to Android Programming Slide 29 Introduction to Android Programming Slide 30 Introduction to Android Programming Slide 31 Introduction to Android Programming Slide 32 Introduction to Android Programming Slide 33 Introduction to Android Programming Slide 34 Introduction to Android Programming Slide 35 Introduction to Android Programming Slide 36 Introduction to Android Programming Slide 37 Introduction to Android Programming Slide 38 Introduction to Android Programming Slide 39 Introduction to Android Programming Slide 40 Introduction to Android Programming Slide 41 Introduction to Android Programming Slide 42 Introduction to Android Programming Slide 43 Introduction to Android Programming Slide 44 Introduction to Android Programming Slide 45 Introduction to Android Programming Slide 46
Próximos SlideShares
Architectural Forum
Avançar

0 gostaram

Compartilhar

Introduction to Android Programming

Computer Engineering, Software Engineering, Introduction to Android Programming

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Introduction to Android Programming

 1. 1. Eclipse’de yeni bir Java projesi oluşturmak için File -> New -> Java Project seçeneğini seçmeniz yeterlidir.
 2. 2. Burada projenizin adını ve hangi Java sürümünde çalışacağı bilgisini girdikten sonra projeyi başlatabilirsiniz.
 3. 3. * Bildiğimiz değişken tanımlama kuralları burada da aynen geçerli.
 4. 4. Tek Boyutlu Diziler variableType[] arrayName = new variableType[size]; ! For Ex: ! int[] myArray = new int[4]; Çok Boyutlu Diziler variableType[][] arrayName = new variableType[size][secondSize]; ! For Ex: ! int[][] myArray = new int[4][4];
 5. 5. if Kontrol Yapısı if (condition) { /* Codes */ } ! else if (secondCondition){ /* Codes */ ! } ! else{ ! /* Codes */ ! }
 6. 6. switch - case Kontrol Yapısı switch (condition) { ! case first: ! /* Codes */ ! break; ! case second: ! /* Codes */ ! break; ! case third: ! /* Codes */ ! break; ! default: ! /* Codes */ ! break; ! }
 7. 7. while Döngüsü while (condition){ ! /* Codes */ ! } do while Döngüsü do{ ! /* Codes */ ! }while (condition); * do while’ da koşul sağlanmasa bile kod bir defa çalışır.
 8. 8. for Döngüsü for (begin;limit;increment){ /* Codes */ ! } For Ex: ! int limit = 8; ! for (int i = 0;i < limit; i++){ /* Codes */ ! }
 9. 9. try/catch/finally Yapısı //Çalıştırılacak kodlar. try{ ! /* Codes */ ! } ! //Runtime (Çalışma Zamanı) da herhangi bir hata tespit edildiğinde çalışacak olan kodlar. catch{ ! /* Codes */ ! } ! //Her durumda çalışacak olan kodlar. finally{ ! /* Codes */ ! }
 10. 10. Java'da String Metodları String myString = “Hello World!”; ! //Metinin karakter sayısını döndürür. myString.length(); ! //Metinin belirli kısımlarını döndürür. myString.substring(begin,end); ! //Başlangıç değerini döndürür. myString.indexOf(“World!”); ! //Büyük - küçük harf sorununu dikkate almadan karşılaştırır. myString.equalsIgnoreCase(“hello world!”);
 11. 11. Java'da String Metodları //Metinin tüm harflerini küçük harfe dönüştürür. myString.toLowerCase(); ! //Metinin tüm harflerini büyük harfe dönüştürür. myString.toUpperCase(); ! //Metinin tüm boşluklarını siler. myString.trim(); ! //Metini parametreye göre parçalar ve String[] haline döndürür. myString.split(“*”); ! //Metini byte[] haline döndürür. myString.getBytes();
 12. 12. Java'da Tarih İşlemleri /* Şimdiki zamanı konsol ekranına yazdıran kod bloğu */ Date now = new Date(); System.out.println(now.toString()); /* Şimdiki zamanı belirlenen formata göre konsol ekranına yazdıran kod bloğu */ Date now = new Date(); System.out.println(now.toString()); DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat(“yyyy/MM/dd”); System.out.println(dateFormat.format(now));
 13. 13. Java'da Veri Saklamaya Yardımcı Kütüphaneler List List<String> arrayList = new ArrayList<String>(); arrayList.add("Osman"); arrayList.add("Ayşe"); add (E element): Bir objeyi listeye ekler. add (int index, E element): Bir objeyi listede istenen dizine (index) ekler. clear: Bütün elemanları siler. contains: Bir objenin dizi içerisinde olup olmadığını kontrol eder. get (int index): Dizi içerisinde belirli bir dizindeki objeyi verir. remove (E element): Belli bir objeyi siler. remove (int i): Belli bir dizindeki objeyi siler ve dizini günceller. size: O anda dizide kaç adet eleman olduğunu söyler (add metodu ile eklenmiş). subList (int from, int to): İki dizin arasındaki elemanlardan yeni bir dizi oluşturur. set (int index, E element): Belli bir dizindeki objeyi yenisiyle değiştirir.
 14. 14. Map Map<String,String> userMap = new HashMap<String, String>(); userMap.put("name", "Anıl"); userMap.put("surname", "Sözeri"); clear: Map içinde bulunan bütün değerleri siler. containsKey (Object key): Belli bir anahtar daha önceden girilmiş mi sorgular. containsValue (Object value): Belli bir obje daha önceden girilmiş mi sorgular. get (Object key): Anahtara karşılık gelen objeyi döndürür. put (Object key, Object value): Anahtar - değer ikilisini kayıt eder. remove (Object key): Belli bir anahtara karşılık gelen değeri siler. size: O zaman kadar kayıt edilmiş anahtar - değer ikili sayısını verir.
 15. 15. Set Set<String> treeSet = new TreeSet<String>(); treeSet.add("Osman"); treeSet.add("Ayse"); add (Object o) : Dizi içerisine bir eleman ekler. clear: Dizi içerisindeki bütün elemanları siler. contains (Object o): Bir eleman dizi içinde mi kontrol eder. remove (Object o): Bir elemanı siler. size: O ana kadar kaç eleman eklendiğini döndürür. * Set’ler aynı elemanı iki kere saklamaya izin vermezler.
 16. 16. Java’da Sınıf Oluşturma class ClassName { Property Definitions; Method Definitions; } //Class’tan instance(örnek) oluşturma. ClassName className = new ClassName(); ! //Class’ın metoduna ulaşıp, tetikletme. className.methodName();
 17. 17. Android işletim sistemine mobil uygulama geliştirirken kullanılacak en temel programlama dili Java’ dır.
 18. 18. Android, akıllı telefon ve tablet PC gibi mobil cihazlar için geliştirilmiş Linux tabanlı bir işletim sistemidir. Google tarafından desteklenen Open Handset Alliance organizasyonu tarafından geliştirilmiştir. Google ilk yatırım masraflarını karşıladığı Android’i 2005 yılında satın aldı. Şirket daha sonra Apache Lisansı altında Android’in açık kaynak (open source) olarak dağıtımını yaptı. Android İşletim Sistemi Hakkında Bilgi
 19. 19. Google Play Google tarafından yönetilen Google Play, Android cihazların uygulama ve oyunlara ulaşabileceği çevrim içi bir markettir. Buradan, çoğu zaman geliştiricilerin tercihleri doğrultusunda ülkelere göre yayınlanan oyun ve uygulamalara erişilebilir. Android cihazlar üzerinden Google Play uygulamasıyla ya da Google Play sitesinden erişilebilir.
 20. 20. Java Geliştirme Paketi'nin Kurulumu (JDK) Java Geliştirme Paketi (JDK) işletim sisteminizle birlikte kurulu gelmemektedir. Bu nedenle, önce bilgisayarımıza JDK’ yı kurmamız gerekiyor.
 21. 21. Sözleşmeyi onaylıyoruz. Sistemimize uygun olanı seçerek JDK’ yı indirip kurulumu başlatıyoruz.
 22. 22. Eclipse IDE’sinin Kurulumu Android uygulamaları çoğunlukla Java dili kullanılarak geliştirildiğinden, Google uygulama geliştirme platformu olarak Java dünyasında oldukça popüler bir IDE olan Eclipse platformunu tercih etmektedir Üzerine eklenen modüllerle Java dünyasında neredeyse her türlü uygulama geliştirme çatısına (framework) destek veren Eclipse, Google’ın Android eklentisi ile Android uygulamaları geliştirmeye uygun hale getirilebilir.
 23. 23. Eclipse IDE’sinin Kurulumu
 24. 24. İşletim sisteminize uygun Eclipse tabanlı Android Geliştirme Ortamını (ADT) indirmeniz gerekmektedir.
 25. 25. IDE'nin Tanıtılması ve Android Bileşenlerinin Eklenmesi Eclipse yüklenmesi tamamlandıktan sonra Google’ın Android geliştiriciler için yazdığı Eclipse eklentilerini kurmamız gerekir. Bunun için Help > Install New Software yolunu kullanarak eklenti yükleme penceresini açtıktan sonra Add... seçeneğine tıklayalım. Burada yeni yükleme yapmak için isim (Name) kısmına “Android”, konum (Location) kısmına ise https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ adresini girelim.
 26. 26. IDE'nin Tanıtılması ve Android Bileşenlerinin Eklenmesi Gerekli onayı verdikten sonra Finish düğmesine tıklayarak yüklemeyi başlatalım. Bu aşamada dosyalar indirilmeye başlar. Dosyalar yüklendikten sonra Eclipse’i tekrar başlattığımızda üst pencerede Android ile ilgili iki simge görüntülenir.
 27. 27. IDE'nin Tanıtılması ve Android Bileşenlerinin Eklenmesi Soldaki simgeye tıklayarak Android SDK Manager’ ı başlatalım ve bize gerekli Android paketlerini indirmeye hazırlanalım.
 28. 28. Genymotion Kurulumu Bizim sistemimize uygun olan versiyonu indirip kuruluma başlıyoruz.
 29. 29. Genymotion Kurulumu Genymotion’ ın Eclipse plugin’ ini de yükleyerek Eclipse ile entegre ediyoruz.
 30. 30. Genymotion Kurulumu Genymotion kurulumu tamamlandıktan sonra yeni cihaz ekleyip, çalıştırıyoruz.
 31. 31. LogCat LogCat, Android Developer Tools ile birlikte gelen ve uygulamaların log çıktılarını okuyup incelemenize yarayan basit bir geliştirici aracıdır. Uygulamanızın kodunda, geliştirme aşamasında akışı takip etmek için sadece sizin görebileceğiniz notlar bırakabilirsiniz. İşte bu notlara, log denir.
 32. 32. Android Projesi Oluşturmak Android eklentileri yüklendikten sonra artık yeni bir Android projesi oluşturabiliriz. Bunun için File > New > Other seçeneği ile çıkan listeden Android Application Project seçeneğini seçiyoruz.
 33. 33. Activity Sınıfı Activity sınıfı tarafından oluşturulan nesneler uygulama içinde kullanılan ekranları temsil ederler. Kullanıcı yeni bir ekrana geçtiğinde Context.startActivity metoduyla bu ekran başlatılır. Eğer yeni Activity, AndroidManifest dosyasında tanımlı değilse uygulamamız çökecektir. onCreate : Activity ilk oluşturulduğunda çağırılır. Activity herhangi bir nedenden ötürü yok edilmezse (bellek ihtiyacı ya da finish metodu) bir daha çalıştırılmaz. onStart : onCreate metodu çalıştırılıp görsel öğeler oluştuktan sonra çağırılır. onResume : Activity herhangi bir sebepten dolayı durdurulduysa (başka bir ekrana geçiş) tekrar ekrana geldiğinde bu metot harekete geçer. Activity çalıştırılmadan önce harekete geçen son metottur. Bu metottan sonra belirlenen koda göre Activity yaşamına başlar. onPause : Activity bir sebepten dolayı arka plana atılırsa harekete geçer. Bu Back tuşuna basılmasından ya da sistemin bellek ihtiyacından kaynaklanabilir. Bu metot içerisinde anlık bilgilerin kaydedilmesi önerilir. onPause işlemi hızlı çalışmak zorundadır, çünkü buradaki işlem bitmeden bir sonraki Activity harekete geçmez. onStop : Activity arka plana atıldığı anda işleme girer. Bu noktada iki seçenek vardır; ya kullanıcı yeni ekrandaki işini bitirip geri gelir ya da Activity tamamen kapatılır. Kullanıcı geri geldiği takdirde onRestart metoduna geçilir ve döngü onStart metodundan tekrar başlar. Eğer kullanıcı geri gelmeyecekse onDestroy metodu çalıştırılır. onDestroy : Activity’ e ait bütün kaynaklar yok edilir. Activity bu noktada yaşam döngüsünü tamamlamıştır.
 34. 34. Layout Android uygulamalarında ekran tasarımları res klasörü altında bulunan layout dosyaları ile belirlenir. Bu dosyalar XML formatında hazırlanan dosyalardır ve Android uygulamalarına özel etiketler kullanarak görsel öğelerin yerleşimlerini ve özelliklerini bildirirler. eXtensible Markup Language (Genişletilebilir İşaretleme Dili, kısaca XML), hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan, W3C tarafından tanımlanmış bir standarttır.
 35. 35. AndroidManifest.xml AndroidManifest.xml dosyası, herhangi bir Android projesinin olmazsa olmaz dosyasıdır. Bu dosya XML formatında oluşturulduğu için hem makina hem de insan tarafından okunabilir. Ayrıca ADT’ nin sağladığı özelliklerle birlikte, görsel arayüzü ile uygulamalarınızda istediğiniz değişiklikleri kolayca yapabilmenizi sağlayan bir yapıya da bürünmüştür.
 36. 36. Manifest sekmesinde uygulamamızın paket adı, versiyon numaraları dahil başlıca özellikleri değiştirebiliyoruz. Application sekmesinde uygulamamızın temel değişkenlerini ayarlayabiliyoruz. Uygulamanın tema, simge, logo, açıklama ve gereken izinler gibi özelliklerini buradan ayarlayabileceğimiz gibi çoğu zaman kodlama gerektirecek donanım hızlandırma, kullanıcı alanının yönetimi, backup (yedekleme) gibi bazı özellikler için de görsel arayüzü kullanabiliyoruz. Instrumentation sekmesinde bu sınıfın özelliği olan uygulamanın sistemle olan iletişimini düzenleyebiliyoruz. AndroidManifest.xml

Computer Engineering, Software Engineering, Introduction to Android Programming

Vistos

Vistos totais

392

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

14

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×