O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Anh nguyet thuyet x, y, z

Thuyết X, Y, Z trong Quản trị nhân sự

  • Entre para ver os comentários

Anh nguyet thuyet x, y, z

  1. 1. Thuyết X , Y , Z trong Quản trị nhân sự
  2. 2. Thuyết X & Thuyết Y Douglas  Murray  McGregor   (1906 – 1964) Thuyết X Thuyết Y
  3. 3. Thuyết X Không thích làm việc Chỉ thích vật chất Né tránh công việc Khuynh hướng chịu sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Có Thưởng thì làm việc Phạt khi không làm việc
  4. 4. Thích làm việc Thích làm việc nhóm Tài năng tiềm ẩn Có thể khơi dậy Luôn có khát vọng Thuyết Y Không thích bị kiểm soát
  5. 5. Thuyết Z William G. Ouchi   (sinh năm 1943)
  6. 6. Thuyết Z Làm việc suốt đời Quan tâm đến cả gia đình NLĐ Đề bạt chậm Ra quyết định tập thể Cam kết, hợp tác

×