Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

El text narratiu

  1. El TEXT NARRATIU
  2. Què és un text narratiu? • El text narratiu serveix per explicar-nos unes accions o uns fets, que poden ser reals o imaginaris, i que es desenvolupen en un temps i en un espai determinats. Aquests fets estan relacionats entre si i constitueixen una història.
  3. Estructura del text narratiu • El text narratiu està estructurat en tres parts: La presentació, el plantejament o l'inici. Ens diu a quin lloc i a quina època se situen els personatges que surten a la història. També ens introdueix la qüestió o el problema que desencadenarà la història. • El nus. Ens explica com es desenvolupen els fets que constitueixen la història. És la part més llarga del relat. • El desenllaç o final. Ens dóna la solució de la història, és a dir, ens explica de quina manera s'acaba.
  4. Personatges de la narració • Els personatges són un dels elements bàsics del text narratiu. En poden sortir molts o pocs. Així doncs, podem trobar: El personatge principal. És a dir, el protagonista, condueix l'acció i surt, pràcticament, al llarg de tot el relat. És el personatge del qual se'ns dóna més informació. Els personatges secundaris. Són la resta de personatges que apareixen a la narració. Solen participar només en una part del relat. D'aquest personatges no se'ns dóna tanta informació.
  5. La persona en la narració • Narració en 1ª persona. El narrador n'és un dels personatges, utilitza verbs, determinants possessius i pronoms personals en primera persona. Ex: El dia que vaig anar al col·legi amb la caçadora del meu germà ... • Narració en 3ª persona. És la que explica un narrador des de fora. Ex: El dia que va anar al col·legi amb la caçadora del seu germà ...
Anúncio