O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Segle XIX Català

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Renaixença
Renaixença
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Segle XIX Català (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Segle XIX Català

  1. 1. Seglexixgemma palomeras .m. 1º batx. Art.<br />
  2. 2. Per a la cultura catalana el segle XIX va representar un canvimoltpositiupel que fa l’ús del catalàcom a llengualiterària. Aquetfet es concreta en la Renaixença, movimentinspirat en el Romanticisme.<br />
  3. 3. LA renaixença<br />Ambaquetnom es coneix el moviment de recuperació de l’úsculte i literari de la llengua catalana després de tres segles en què la produccióliterària culta haviaestatescassa i de no gairequalitat.Es va manifestar també en moltsaltrescampsculturals.<br />La Renaixençacomun amplimoviment de reivindicacióde la personalitat nacional de Catalunya.<br />Data d’inici de la Renaixença 1833 ambpublicació de :<br />l’odaLa Pàtria de Bonaventura Carles Aribau, i es dona per acabada vers el 1890.<br />
  4. 4. Principalsobjectius del moviment<br />Conrear diferentsgèneres de la literatura culta en llengua catalana.<br />Restablir les institucionsacadèmiques.<br />Retornar el català el prestigi social i literari que haviatingut en l’EdatMitjana<br />Recopilar la literatura i el folklore popular.<br />Aquestsobjectiusforenbàsics per a superar la situació sociolingüística que hihavia a Catalunya d’ençà del segle XVIII.<br />
  5. 5. El Romanticisme<br />Contexthistòric i cultural: Primera meitat del segle XIX<br />El segle XIX es va caracteritzar per l’aparició a Europa de correntsideològics i polítics que van propiciar revolucionsliberalscontra elsabsolutismesmonàrquics (1820,1830 i 1848) i processosnacionalistestant a Europa com a Amèrica .<br />Factors que van afavorir:<br /> ·El Romanticisme- Correntideològic, artístic i literari que va sorgir a Alemanya a la fi del segle XVIII i va començament del segle XIX.<br />
  6. 6. Elssentimentsnacionalistes- Impulsats per la burgesiaja que per a poder feravançarelsseusnegocisnecessitava eliminar les fronteresinteriors i disposar de mercatsmésamplis. Per aixó la burgesias’enfronta a les oligatorquiespolítiques i agràries.<br />Característiques del Romanticisme<br />·Subjectivisme<br />·Idealisme<br />·Llibertat Creadora<br />·Nacionalisme<br />
  7. 7. La centúriahaviacomençatamb la guerra del Francès (1808-1814), a causa de la invasiónapoleònica. Anysdesprés la lluita entre elspartidaris de l’absolutisme i els del liberalisme va originar les anomenadesguerres carlines.<br />Aquestllargperíoded’inestabilitat va arribar a la seva fi l’any 1874 amb la Restauració borbónica. És també durantl’època de la Restauració que va aparèixer el catalanisme, un moviment que reivindicava el reconeixement de la personalitat política i cultural de Catalunya. En aquestaèpoca el principatexperimentà un fortcreixementeconòmic, provocat per la industrialització.<br />
  8. 8. Tretsgenerals del romanticisme<br />El Romanticisme es va originar a Alemanya a la fi del segle XVIII com a movimentartístic i literari. Es va estendreràpidamentcap a Anglaterra i després , a començament del segle XIX, a la resta de literatures i culturesoccidentals.S’oposava a la literatura racional i rígida del Neoclassicisme i va ser definit per l’escriptorfrancèsVictor Hugo com la manifestació del liberalisme i, per tant, delsideals de llibertat en el camp de la cultura. <br />·Exaltava la sensibilitat<br />·El sentiment<br />·La passió<br />·El valor del’individu o la nació com a fetsdiferenciatsdel que era general o col·lectiu.<br />
  9. 9. Aquetmoviments va representar una revolucióestètica, equirable a la del Renaixement, que va capgirartant el concepted’autorvigentfinsaleshorescom el de la creacióliterària i artística en general.No va ser exclusivament un sentimentestètic, sinó cal entendre’lcom una sensibilitat que es manifestà en totselsàmbits de la societat occidental.<br />El romanticisme a Catalunya<br />La fundació del setmanariEl Europeo, difusor de la ideologia i la temàticaromàntiques, l’any 1823, es considera l’inici del Romanticismecatalà.<br />L’assimilació de les idees romàntiquespropicià que elsescriptorscatalansfessin el pas del castellà al català, aj que elsromànticsvaloraven la llenguaautòctonacom una de les expressionsmésgenüinesd’unpoble.<br />
  10. 10. El romanticisme va seguir duestendències:<br />·Romanticisme Conservador- Es caracteritzapelculte a la història, sobretot a l’EdatMitjana. Elsmodelsliterarisd’aquestcorrentsón Walter Scott, François R. de Chateaubriand i AlessandroManzoni. És la tendència que s’imposa entre elsescriptorscatalans: Joaquim Rubió i Ors, Antoni de Bofarull, JacintVerdaguer…<br />·Romanticisme liberal- En política defensa les idees revolucionàries i democràtiques. Ésantireligiós i exalta la llibertat artística. EnsmodelsliterarissónelsescriptorsfrancesosVictor Hugo i Alexandre Dumas. A Catalunya , el máximexponentd’aquestcorrentés el poeta i políticVíctor Balaguer.<br />

×