Санкці - юридичні особи

A
Andrew VodianyiJournalist & copy editor at Gorshenin Group em Gorshenin Group
Додаток 2
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 вересня 2015 року ―Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)‖
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
1. Відкрите акціонерне товариство
―308 авіаційний ремонтний
завод‖
державний реєстраційний номер:
1073702031754
дата реєстрації: 13 липня
2007 року
ідентифікаційний номер
платника податків: 3702530967
місцезнаходження юридичної
особи: 153035, Російська
Федерація, м. Іваново,
вул. Лежневська, 118в
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом України
―Про санкції‖ (далі – Закон)
(заборона на встановлення ділових
контактів; зупинення фінансових
операцій)
2. Відкрите акціонерне товариство
―Державна авіакомпанія ―224
льотний загін‖
(открытое акционерное
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 22
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
общество ―Государственная
авиакомпания ―224 летный
отряд‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1097746281160
дата реєстрації: 8 травня
2009 року
місцезнаходження юридичної
особи: 107014, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Матроська Тиша, 10
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і
свобод
3. Відкрите акціонерне товариство
Агроінвестиційний комерційний
банк
(открытое акционерное
общество Агроинвестиционный
коммерческий банк)
державний реєстраційний номер:
1023000927520
дата реєстрації: 8 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 414000, м. Астрахань,
пл. Леніна
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
Продовження додатка 23
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
4. Відкрите акціонерне товариство
―Концерн ПВО ―Алмаз-Антей‖
державний реєстраційний номер:
1027739001993
ідентифікаційний номер
платника податків: 7731084175
місцезнаходження юридичної
особи: 121471, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Верейська, 41
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
заборона діяльності на території
України)
5. Публічне акціонерне товариство
―Аделантбанк‖
державний реєстраційний номер:
1027739030110;
дата реєстрації: 31 липня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 127051, Російська
Федерація, м. Москва,
бульв. Петровський, 19/2,
будівля 1
місце розташування офісу:
127055, Російська Федерація,
м. Москва, вул. Паліха, 13/1,
будівля 1
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
Продовження додатка 24
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
6. Публічне акціонерне товариство
―Аерофлот — російські авіалінії‖
(публичное акционерное
общество ―Аэрофлот —
российские авиалинии‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1027700092661
дата реєстрації: 2 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 119002, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Арбат, 10
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
7. Акціонерне товариство ―Ак Барс
Аеро‖ (акционерное общество
―Ак Барс Аэро‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1021601764557
дата реєстрації: 21 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 420017, Російська
Федерація, Республіка
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 25
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Татарстан, Лаішевський район,
с. Аеропорт,
12409
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
8. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Атран‖
основний державний
реєстраційний номер:
1065009017897
дата реєстрації: 13 липня
2006 року
місцезнаходження юридичної
особи: 141400, Російська
Федерація, Московська область,
м. Хімки, вул. Авіаційна, 8,
офіс 201
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і
свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
9. Відкрите акціонерне товариство
акціонерний комерційний банк
―БайкалБанк‖
державний реєстраційний номер:
1020300003460
дата реєстрації: 22 листопада
2002 року
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
Продовження додатка 26
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
місцезнаходження юридичної
особи: 670034, Російська
Федерація, Республіка Бурятія,
м. Улан-Уде,
вул. Червоноармійська, 28
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
10. Відкрите акціонерне товариство
Акціонерний комерційний банк
―Банк Москви‖
державний реєстраційний номер:
1027700159497
дата реєстрації: 27 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 107996, Російська
Федерації, м. Москва,
вул. Рождественка, 8/15,
будівля 3
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
11. Комерційний банк ―Бізнес для
Бізнеса‖
(коммерческий банк ―Бизнес для
Бизнеса‖)
державний реєстраційний номер:
1022100008325
дата реєстрації: 9 грудня
2002 року
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
Продовження додатка 27
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
місцезнаходження юридичної
особи: 429060, Російська
Федерації, Чуваська Республіка,
м. Ядрін,
вул. Червоноармійська, 5
розвитку здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
12. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Борисфен-
Авіа‖
(общество с ограниченной
ответственностью ―Борисфен-
Авиа‖)
державний реєстраційний номер:
1027739323479
дата реєстрації: 7 жовтня
2002 року
ідентифікаційний номер
платника податків: 7719031353
місцезнаходження юридичної
особи: 453300, Російська
Федерація, м. Москва, вул.
Друга Пісчана, 4
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
зупинення фінансових операцій)
13. Благодійний фонд Святителя
Василія Великого
(благотворительный фонд
Святителя Василия Великого)
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
Продовження додатка 28
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
ідентифікаційний номер
платника податку: 5077021210
місцезнаходження юридичної
особи: Російська Федерація,
Московська область,
Серпуховський район, с-ще
Спас-Тешилово, 3
діяльності та/або призводять до окупації
території України
14. Відкрите акціонерне товариство
―Вертолеты России‖
державний реєстраційний номер:
1077746003334
дата реєстрації: 9 січня 2007
року
ідентифікаційний номер
платника податків: 7731559044
місцезнаходження юридичної
особи: 121357, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Верейська, 29, будівля 141
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
заборона діяльності на території
України; зупинення фінансових
операцій)
15. Відкрите акціонерне товариство
―Вертолетная сервисная
компания‖
державний реєстраційний номер:
1037704005041
дата реєстрації: 17 лютого
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
Продовження додатка 29
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
2003 року
ідентифікаційний номер
платника податків: 7704252960
місцезнаходження юридичної
особи: 119034, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Пречистенка, 40/2, корп. 3
встановлення ділових контактів;
зупинення фінансових операцій)
16. Відкрите акціонерне товариство
Комерційний банк
―Верхньоволзький‖
(открытое акционерное
общество Коммерческий банк
―Верхневолжский‖)
державний реєстраційний номер:
1027600000185
дата реєстрації: 28 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 152903, Російська
Федерація, Ярославська область,
м. Рибінськ, вул. Братів
Орлових, 1а
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
17. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Авіакомпанія
―ВІМ-АВІА‖
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
Продовження додатка 210
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
(общество с ограниченной
ответственностью
―Авиакомпания ―ВИМ-АВИА‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1027713011237
дата реєстрації: 15 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 121087, Російська
Федерація, м. Москва,
Багратіонівський проїзд, 7,
корп. 20в
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
України
18. Товариство з обмеженою
відповідальністю
―Авіапідприємство ―Газпром
авіа‖
(общество с ограниченной
ответственностью
―Авиапредприятие ―Газпром
авиа‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1025007509768
дата реєстрації: 20 серпня
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 211
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 142131, Російська
Федерація, м. Москва, селище
Рязановське, аеропорт
―Остафьєво‖
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
19. Акціонерне товариство
―Газпром Банк‖
державний реєстраційний номер:
1027700167110
дата реєстрації: 28 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 117420, м. Москва,
вул. Наметкіна, 16, корпус 1
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
20. Акціонерне товариство
―ГЕНБАНК‖
державний реєстраційний номер:
1137711000074
дата реєстрації: 10 червня
2013 року
місцезнаходження юридичної
особи: 115184, Російська
Федерація, м. Москва,
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
Продовження додатка 212
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Озерківська набережна, 12 розвитку здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
21. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Глобус‖
основний державний
реєстраційний номер:
1075475006342
дата реєстрації: 26 вересня
2007 року
місцезнаходження юридичної
особи: 633104, Російська
Федерація, Новосибірська
область, м. Об-4, аеропорт
―Толмачево‖
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
22. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Джаст Банк‖
державний реєстраційний номер:
1117711000032
дата реєстрація: 13 липня
2011 року
місцезнаходження юридичної
особи: 119180, Російська
Федерація, м. Москва,
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
Продовження додатка 213
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
вул. Велика Полянка, 54,
будівля 1
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
23. Товаристо з обмеженою
відповідальністю
―Доктор Веб‖
місцезнаходження юридичної
особи: 125124, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Ямського поля, 2,
корпус 12а
дії іноземної юридичної особи, які створюють
реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
заборона здійснення державних
закупівель товарів, робіт і послуг у
юридичних осіб – резидентів
іноземної держави державної
форми власності та юридичних
осіб, частка статутного капіталу
яких перебуває у власності
іноземної держави, а також
державних закупівель у інших
суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано
санкції згідно із Законом
24. Відкрите акціонерне товариство
―Авіакомпанія ―Донавіа‖
(открытое акционерное
общество ―Авиакомпания
―Донавиа‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1026104023439
дата реєстрації: 25 липня
2002 року
місцезнаходження юридичної
дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній безпеці,
суверенітету і територіальній цілісності
України, сприяють терористичній діяльності
та/або порушують права і свободи людини і
громадянина, інтереси суспільства та держави,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат,створення перешкод
для сталого економічного розвитку,
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 214
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
особи: 344009, Російська
Федерація, м. Ростов-на-Дону,
просп. Шолохова, 272
повноцінного здійснення громадянами
України належних їм прав і свобод
25. Акціонерне товариство банк
―Івестиційний Капітал‖
(акционерное общество банк
―Инвестиционный Капитал‖)
державний реєстраційний номер:
1060200012685
дата реєстрації: 27 листопада
2006 року
місцезнаходження юридичної
особи: 450077, Російська
Федерація, Республіка
Башкортостан, м. Уфа,
вул. Достоєвського, 100,
корпус 1
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення перешкод
для сталого економічного розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
26. Відкрите акціонерне товариство
Комерційний банк
―Інвестрастбанк‖
(открытое акционерное
общество Коммерческий банк
―Инвестрастбанк‖)
державний реєстраційний номер:
1087711000035
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
Продовження додатка 215
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
дата реєстрації: 25 березня
2008 року
місцезнаходження юридичної
особи: 107113, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Шумкіна, 20, будівля 1
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
27. Закрите акціонерне товариство
Комерційний банк
―Індустріальний ощадний банк‖
(закрытое акционерное
общество Коммерческий банк
―Индустриальный
сберегательный банк‖)
державний реєстраційний номер:
1027739339715
дата реєстрації: 8 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 125167, Російська
Федерація, м. Москва,
пров. Ельдорадівський, 7
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
28. Акціонерне товариство ―К2
Банк‖
державний реєстраційний номер:
1021500000103
дії іноземної юридичної, особи інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
Продовження додатка 216
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
дата реєстрації: 20 вересня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 369000, Російська
Федерація, Карачаєво-Черкеська
Республіка, м. Черкеськ,
вул. Калантаєвського, 2а
колишня назва — закрите
акціонерне товариство
Акціонерний комерційний банк
―Владикавказский Комерческий
Банк‖
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
29. Відкрите акціонерне товариство
―Казанский вертолетный завод‖
державний реєстраційний номер:
1021603881683
дата реєстрації: 30 жовтня
2002 року
ідентифікаційний номер
платника податків: 1656002652
місцезнаходження юридичної
особи: 420085, Російська
Федерація, Республіка
Татарстан, м. Казань,
вул. Тецевська, 14
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
зупинення фінансових операцій)
Продовження додатка 217
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
30. Закрите акціонерне товариство
―Лабораторія Касперського‖
(закрытое акционерное
общество ―Лаборатория
Касперского)
місцезнаходження юридичної
особи: 125212, Російська
Федерація, м. Москва,
Ленінградське шосе, 39а, стр. 3,
Бізнес-Центр ―Олімпія парк‖
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
заборона здійснення державних
закупівель товарів, робіт і послуг у
юридичних осіб – резидентів
іноземної держави державної
форми власності та юридичних
осіб, частка статутного капіталу
яких перебуває у власності
іноземної держави, а також
державних закупівель у інших
суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано
санкції згідно із Законом
31. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Авіакомпанія
―Когалимавіва‖
(общество с ограниченной
ответственностью
―Авиакомпания ―Когалымавива‖)
Місцезнаходження юридичної
особи: 109028, Російська
Федерація, м. Москва,
Хохловський пров., 10, будівля 3
юридична адреса: 115533,
Російська Федерація, м. Москва,
просп. Андропова, 22
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створен-ня
перешкод для сталого економічного
розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 218
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
свобод
32. Закрите акціонерне товариство
―Виробниче об’єднання
―Коспос‖
(закрытое акционерное
общество ―Производственное
объединение ―Коспос‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1027700321880
дата реєстрації: 16 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 119027, Російська
Федерація, м. Москва, Боровське
шосе, Внуково-3, 1, кімн. 1
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
33. Відкрите акціонерне товариство
―Краснодарський краєвий
інвестіційний банк‖
(открытое акционерное
общество ―Краснодарский
краевой инвестиционный банк‖)
державний реєстраційний номер:
1022300000029
дата реєстрації: 8 серпня
2002 року
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
Продовження додатка 219
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
місцезнаходження юридичної
особи: 350063, Російська
Федерація, Краснодарський
край, м. Краснодар,
вул. Миру, 34
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
34. Відкрите акціонерне товариство
―Кумертаусское авиационное
производственное предприятие‖
державний реєстраційний номер:
1080262000609
дата реєстрації: 15 квітня
2008 року
ідентифікаційний номер
платника податків: 0262016287
місцезнаходження юридичної
особи: 453300, Російська
Федерація, Республіка
Башкортостан, м. Кумертау,
вул. Новозаринська, 15а
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
зупинення фінансових операцій)
35. Відкрите акціонерне товариство
Комерційний банк ―МАСТ-
Банк‖
державний реєстраційний номер:
1027739199124
дата реєстрації: 17 вересня
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
Продовження додатка 220
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 107014, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Бабаєвська, 6
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
36. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Маршал
Капітал Партнерз‖
(общество с ограниченной
ответственностью ―Маршал
Капитал Партнерз‖ (―Marshall
Capital Partners‖)
ідентифікаційний номер
платника податків: 7722544073
місцезнаходження юридичної
особи: Російська Федерація,
м. Москва, вул. 3-я Кабельна, 2
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
37. Закрите акціонерне товариство
―Научно-технический центр
эксплуатации и ресурса
авиационной техники‖
державний реєстраційний номер:
1035005001382
дата реєстрації: 21 січня
2003 року
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
зупинення фінансових операцій)
Продовження додатка 221
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
ідентифікаційний номер
платника податків: 5027052453
місцезнаходження юридичної
особи: 140011, Російська
Федерація, Московська область,
м. Люберці, вул. Третє Поштове
відділення, 50а
38. Відкрите акціонерне товариство
―Телекомпанія НТВ‖
(открытое акционерное
общество ―Телекомпания НТВ‖)
ідентифікаційний номер
платника податків: 7703191457
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
обмеження або припинення
надання телекомунікаційних послуг
і використання телекомунікаційних
мереж загального користування
39. Корпорація ―Нутрітек‖
(Російська Федерація)
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
40. Відкрите акціонерне товариство
―Оренбурзькі авіалінії‖
(открытое акционерное
общество ―Оренбургские
авиалинии‖)
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 222
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1115658000754
дата реєстрації: 20 січня
2011 року
місцезнаходження юридичної
особи: 466049, Російська
Федерація, Оренбурзька область,
Оренбурзький район, с.
Аеропорт
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
41. Закрите акціонерне товариство
―Акціонерний банк
―Первомайський‖
(закрытое акционерное
общество ―Акционерный банк
―Первомайский‖)
державний реєстраційний номер:
1022300001063
дата реєстрації: 2 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 350020, Російська
Федерація, м. Краснодар,
вул. Красна, 139
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
42. Відкрите акціонерне товариство дії іноземної юридичної особи, інших обмеження або припинення
Продовження додатка 223
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
―Перший канал. Всесвітня
мережа‖
(открытое акционерное
общество ―Первый канал.
Всемирная сеть‖)
ідентифікаційний номер
платника податків: 7717039300
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
надання телекомунікаційних послуг
і використання телекомунікаційних
мереж загального користування
43. Закрите акціонерне товариство
―Авіаційна компанія ―Політ‖
(закрытое акционерное
общество ―Авиационная
компания ―Полѐт‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1023102365197
дата реєстрації: 11 листопада
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 129090, Російська
Федерація, м. Москва,
просп. Олімпійський, 16,
будівля 1
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і
свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
44. Акціонерне товариство ―Ред
Вінгс‖
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
Продовження додатка 224
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
(акционерное общество ―Ред
Вингс‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1027700281091
дата реєстрації: 4 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 119027, Російська
Федерація, м. Москва, Заводське
шосе, 19
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
України
45. Федеральний державний
бюджетний заклад ―Спеціальний
льотний загін ―Росія‖
Управління справами
Президента Російської Федерації
(Федеральное государственное
бюджетное учреждение
―Специальный летный отряд
―Россия‖ Управления делами
Президента Российской
Федерации)
основний державний
реєстраційний номер:
1097746322156
дата реєстрації: 1 червня
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 225
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
2009 року
місцезнаходження юридичної
особи: 119027, Російська
Федерація, м. Москва, вул. 1-ша
Рейсова, 2
46. Відкрите акціонерне товариство
―Авіакомпанія ―Росія‖
(открытое акционерное
общество ―Авиакомпания
―Россия‖)
місцезнаходження юридичної
особи: 196210, Російська
Федерація, м. Санкт-Петербург,
вул. Пілотов, 18, корпус 4
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
47. Відкрите акціонерне товариство
―Акціонерний банк ―Росія‖
(открытое акционерное
общество ―Акционерный банк
―Россия‖)
державний реєстраційний номер:
1027800000084
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
Продовження додатка 226
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
дата реєстрації: 5 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 191124, Російська
Федерація, м. Санкт-Петербург,
пл. Растреллі, 2а
перешкод для сталого економічного
розвитку
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
48. Відкрите акціонерне товариство
―Российский Национальный
Коммерческий Банк‖
державний реєстраційний номер:
1027700381290
дата реєстрації: 31 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 127030, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Краснопролетарска, 9,
будівля 5
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
49. Телеканали ―РТР-Планета‖,
інформаційний канал ―Росія-24‖,
які входять до структури
Федерального державного
унітарного підприємства
―Всеросійська державна
телевізійна і радіомовна
компанія‖
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
обмеження або припинення
надання телекомунікаційних послуг
і використання телекомунікаційних
мереж загального користування
Продовження додатка 227
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
(телеканалы ―РТР-Планета‖,
информационный канал
―Россия-24‖, которые входят в
структуру Федерального
государственного унитарного
предприятия ―Всероссийская
государственная телевизионная
и радиовещательная компания‖)
ідентифікаційний номер
платника податків: 7714072839
перешкод для сталого економічного
розвитку
50. Закрите акціонерне товариство
―Коммерческий Банк ―Рублев‖
державний реєстраційний номер:
1027700159233;
дата реєстрації: 27 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 105066, Російська
Федерація, м. Москва,
Єлоховський проїзд, 3, будівля 2
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
51. Відкрите акціонерне товариство
―Авіакомпанія ―РусДжет‖
(открытое акционерное
общество ―Авиакомпания
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
Санкці - юридичні особи
1 de 62

Recomendados

Додаток 3 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи por
Додаток 3  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиДодаток 3  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
Додаток 3 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиukranewscom
2.4K visualizações169 slides
Додаток 1 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи por
Додаток 1  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиДодаток 1  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
Додаток 1 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиukranewscom
2.4K visualizações123 slides
Додаток 2 юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи por
Додаток 2  юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиДодаток 2  юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
Додаток 2 юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиukranewscom
2.5K visualizações54 slides
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні санкції por
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні санкціїФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні санкції
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні санкціїИнфоРезист
2.2K visualizações135 slides
Додаток 4 юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи por
Додаток 4  юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиДодаток 4  юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
Додаток 4 юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиukranewscom
2.4K visualizações70 slides
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056 por
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 145934605656e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056Michael Yudkovich
4.4K visualizações53 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

юридична конфліктологія por
юридична конфліктологіяюридична конфліктологія
юридична конфліктологіяIgor Panin
958 visualizações10 slides
пасіник л.п. перша медична допомога при захворюваннях основних систем організму por
пасіник л.п. перша медична допомога при захворюваннях основних систем організмупасіник л.п. перша медична допомога при захворюваннях основних систем організму
пасіник л.п. перша медична допомога при захворюваннях основних систем організмуsansanych86
2.6K visualizações25 slides
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) por
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)tsnua
7.7K visualizações62 slides
People por
PeoplePeople
PeopleMarina Vogel
65.9K visualizações135 slides
Firms por
FirmsFirms
FirmsMarina Vogel
62.8K visualizações62 slides
основи цивільного права por
основи цивільного праваоснови цивільного права
основи цивільного праваbondazhevska
8.4K visualizações34 slides

Destaque(6)

юридична конфліктологія por Igor Panin
юридична конфліктологіяюридична конфліктологія
юридична конфліктологія
Igor Panin958 visualizações
пасіник л.п. перша медична допомога при захворюваннях основних систем організму por sansanych86
пасіник л.п. перша медична допомога при захворюваннях основних систем організмупасіник л.п. перша медична допомога при захворюваннях основних систем організму
пасіник л.п. перша медична допомога при захворюваннях основних систем організму
sansanych862.6K visualizações
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) por tsnua
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
tsnua7.7K visualizações
People por Marina Vogel
PeoplePeople
People
Marina Vogel65.9K visualizações
Firms por Marina Vogel
FirmsFirms
Firms
Marina Vogel62.8K visualizações
основи цивільного права por bondazhevska
основи цивільного праваоснови цивільного права
основи цивільного права
bondazhevska8.4K visualizações

Similar a Санкці - юридичні особи

Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкції por
Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкціїСписок юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкції
Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкціїtsnua
43.1K visualizações54 slides
Список юрлиц por
Список юрлицСписок юрлиц
Список юрлицYuriySergienko
6.5K visualizações142 slides
1.doc por
1.doc1.doc
1.docIndianaCornell
34.5K visualizações230 slides
Список Савченко por
Список СавченкоСписок Савченко
Список СавченкоАСН Украина
232 visualizações53 slides
санкции савченко por
санкции савченкосанкции савченко
санкции савченкоАндрій Пізнюк
2.7K visualizações53 slides
Полный список Савченко - Сенцова por
Полный список Савченко - СенцоваПолный список Савченко - Сенцова
Полный список Савченко - СенцоваStranaua
858 visualizações53 slides

Similar a Санкці - юридичні особи(20)

Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкції por tsnua
Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкціїСписок юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкції
Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкції
tsnua43.1K visualizações
Список юрлиц por YuriySergienko
Список юрлицСписок юрлиц
Список юрлиц
YuriySergienko6.5K visualizações
1.doc por IndianaCornell
1.doc1.doc
1.doc
IndianaCornell34.5K visualizações
Список Савченко por АСН Украина
Список СавченкоСписок Савченко
Список Савченко
АСН Украина232 visualizações
Полный список Савченко - Сенцова por Stranaua
Полный список Савченко - СенцоваПолный список Савченко - Сенцова
Полный список Савченко - Сенцова
Stranaua858 visualizações
Санкционный "список Савченко" por ukranewscom
Санкционный "список Савченко"Санкционный "список Савченко"
Санкционный "список Савченко"
ukranewscom1.4K visualizações
Санкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка por UkraineUnderAttack
Санкційний список Савченко-Сенцова-КольченкаСанкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка
Санкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка
UkraineUnderAttack183 visualizações
Украина ввела санкции по «списку Савченко» por ИнфоРезист
Украина ввела санкции по «списку Савченко»Украина ввела санкции по «списку Савченко»
Украина ввела санкции по «списку Савченко»
ИнфоРезист 3.1K visualizações
Список Савченко por tsnua
Список СавченкоСписок Савченко
Список Савченко
tsnua6K visualizações
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf por IndianaCornell
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
IndianaCornell6K visualizações
санкції2.pdf por ssuser60496c1
санкції2.pdfсанкції2.pdf
санкції2.pdf
ssuser60496c1449 visualizações
Список юрлиц, попавших под санкции СНБО por YuriySergienko
Список юрлиц, попавших под санкции СНБОСписок юрлиц, попавших под санкции СНБО
Список юрлиц, попавших под санкции СНБО
YuriySergienko4.6K visualizações
Санкции против интернет-издания Шария por YuriySergienko
Санкции против интернет-издания ШарияСанкции против интернет-издания Шария
Санкции против интернет-издания Шария
YuriySergienko4.6K visualizações
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959 por ssuserab165d
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 16295379598f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959
ssuserab165d213 visualizações
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічни... por newdoc3
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічни...Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічни...
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічни...
newdoc38K visualizações
санкции компании por ssusere15f981
санкции компаниисанкции компании
санкции компании
ssusere15f981268 visualizações
Sankcii xx csad por Rbc Rbcua
Sankcii xx csadSankcii xx csad
Sankcii xx csad
Rbc Rbcua343 visualizações

Mais de Andrew Vodianyi

f526987n84.docx por
f526987n84.docxf526987n84.docx
f526987n84.docxAndrew Vodianyi
512 visualizações4 slides
CPC letter for diplomacy on Russia-Ukraine conflict por
CPC letter for diplomacy on Russia-Ukraine conflictCPC letter for diplomacy on Russia-Ukraine conflict
CPC letter for diplomacy on Russia-Ukraine conflictAndrew Vodianyi
6.6K visualizações5 slides
Графік відключень світла в Київській області por
Графік відключень світла в Київській областіГрафік відключень світла в Київській області
Графік відключень світла в Київській областіAndrew Vodianyi
507 visualizações7 slides
Графік відключень КЕМ por
Графік відключень КЕМГрафік відключень КЕМ
Графік відключень КЕМAndrew Vodianyi
103 visualizações1 slide
PE_49_2022_INIT_en.pdf por
PE_49_2022_INIT_en.pdfPE_49_2022_INIT_en.pdf
PE_49_2022_INIT_en.pdfAndrew Vodianyi
11 visualizações41 slides
Подання до КСУ про громадянство por
Подання до КСУ про громадянствоПодання до КСУ про громадянство
Подання до КСУ про громадянствоAndrew Vodianyi
493 visualizações21 slides

Mais de Andrew Vodianyi(20)

f526987n84.docx por Andrew Vodianyi
f526987n84.docxf526987n84.docx
f526987n84.docx
Andrew Vodianyi512 visualizações
CPC letter for diplomacy on Russia-Ukraine conflict por Andrew Vodianyi
CPC letter for diplomacy on Russia-Ukraine conflictCPC letter for diplomacy on Russia-Ukraine conflict
CPC letter for diplomacy on Russia-Ukraine conflict
Andrew Vodianyi6.6K visualizações
Графік відключень світла в Київській області por Andrew Vodianyi
Графік відключень світла в Київській областіГрафік відключень світла в Київській області
Графік відключень світла в Київській області
Andrew Vodianyi507 visualizações
Графік відключень КЕМ por Andrew Vodianyi
Графік відключень КЕМГрафік відключень КЕМ
Графік відключень КЕМ
Andrew Vodianyi103 visualizações
PE_49_2022_INIT_en.pdf por Andrew Vodianyi
PE_49_2022_INIT_en.pdfPE_49_2022_INIT_en.pdf
PE_49_2022_INIT_en.pdf
Andrew Vodianyi11 visualizações
Подання до КСУ про громадянство por Andrew Vodianyi
Подання до КСУ про громадянствоПодання до КСУ про громадянство
Подання до КСУ про громадянство
Andrew Vodianyi493 visualizações
Конституційне подання Верховного Суду про Етичну раду por Andrew Vodianyi
Конституційне подання Верховного Суду про Етичну радуКонституційне подання Верховного Суду про Етичну раду
Конституційне подання Верховного Суду про Етичну раду
Andrew Vodianyi286 visualizações
Законопроєкт про олігархів por Andrew Vodianyi
Законопроєкт про олігархівЗаконопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархів
Andrew Vodianyi9.3K visualizações
Проєкт звернення Ради до конгресу США por Andrew Vodianyi
Проєкт звернення Ради до конгресу СШАПроєкт звернення Ради до конгресу США
Проєкт звернення Ради до конгресу США
Andrew Vodianyi1.3K visualizações
Умови іпотеки і фінлізингу від Укрфінжитло por Andrew Vodianyi
Умови іпотеки і фінлізингу від УкрфінжитлоУмови іпотеки і фінлізингу від Укрфінжитло
Умови іпотеки і фінлізингу від Укрфінжитло
Andrew Vodianyi541 visualizações
EU Sanctions Belarus List 4 por Andrew Vodianyi
EU Sanctions Belarus List 4EU Sanctions Belarus List 4
EU Sanctions Belarus List 4
Andrew Vodianyi601 visualizações
Safety Directive: Operations in FIR Minsk (UMMV) por Andrew Vodianyi
Safety Directive: Operations in FIR Minsk (UMMV)Safety Directive: Operations in FIR Minsk (UMMV)
Safety Directive: Operations in FIR Minsk (UMMV)
Andrew Vodianyi1.2K visualizações
Концепція лагідної українізації por Andrew Vodianyi
Концепція лагідної українізаціїКонцепція лагідної українізації
Концепція лагідної українізації
Andrew Vodianyi881 visualizações
Київський суд наказав заблокувати РБК, LiveJournal і ще 424 сайти por Andrew Vodianyi
Київський суд наказав заблокувати РБК, LiveJournal і ще 424 сайтиКиївський суд наказав заблокувати РБК, LiveJournal і ще 424 сайти
Київський суд наказав заблокувати РБК, LiveJournal і ще 424 сайти
Andrew Vodianyi1.4K visualizações
Адаптивний карантин NEW! por Andrew Vodianyi
Адаптивний карантин NEW!Адаптивний карантин NEW!
Адаптивний карантин NEW!
Andrew Vodianyi2.1K visualizações
Меморандум по житловим комплексам "Аркади" por Andrew Vodianyi
Меморандум по житловим комплексам "Аркади"Меморандум по житловим комплексам "Аркади"
Меморандум по житловим комплексам "Аркади"
Andrew Vodianyi1.1K visualizações
Висновок НАЗК по Голосу por Andrew Vodianyi
Висновок НАЗК по ГолосуВисновок НАЗК по Голосу
Висновок НАЗК по Голосу
Andrew Vodianyi296 visualizações
Перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів до 2023 року por Andrew Vodianyi
Перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів до 2023 рокуПерелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів до 2023 року
Перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів до 2023 року
Andrew Vodianyi609 visualizações
Рішення арбітражу по експорту лісу-кругляка por Andrew Vodianyi
Рішення арбітражу по експорту лісу-круглякаРішення арбітражу по експорту лісу-кругляка
Рішення арбітражу по експорту лісу-кругляка
Andrew Vodianyi723 visualizações
КСУ - рішення по Ситнику por Andrew Vodianyi
КСУ - рішення по СитникуКСУ - рішення по Ситнику
КСУ - рішення по Ситнику
Andrew Vodianyi3.8K visualizações

Санкці - юридичні особи

 • 1. Додаток 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року ―Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)‖ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 1. Відкрите акціонерне товариство ―308 авіаційний ремонтний завод‖ державний реєстраційний номер: 1073702031754 дата реєстрації: 13 липня 2007 року ідентифікаційний номер платника податків: 3702530967 місцезнаходження юридичної особи: 153035, Російська Федерація, м. Іваново, вул. Лежневська, 118в дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України ―Про санкції‖ (далі – Закон) (заборона на встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій) 2. Відкрите акціонерне товариство ―Державна авіакомпанія ―224 льотний загін‖ (открытое акционерное дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 2. Продовження додатка 22 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) общество ―Государственная авиакомпания ―224 летный отряд‖) основний державний реєстраційний номер: 1097746281160 дата реєстрації: 8 травня 2009 року місцезнаходження юридичної особи: 107014, Російська Федерація, м. Москва, вул. Матроська Тиша, 10 безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод 3. Відкрите акціонерне товариство Агроінвестиційний комерційний банк (открытое акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк) державний реєстраційний номер: 1023000927520 дата реєстрації: 8 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 414000, м. Астрахань, пл. Леніна дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)
 • 3. Продовження додатка 23 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 4. Відкрите акціонерне товариство ―Концерн ПВО ―Алмаз-Антей‖ державний реєстраційний номер: 1027739001993 ідентифікаційний номер платника податків: 7731084175 місцезнаходження юридичної особи: 121471, Російська Федерація, м. Москва, вул. Верейська, 41 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території України) 5. Публічне акціонерне товариство ―Аделантбанк‖ державний реєстраційний номер: 1027739030110; дата реєстрації: 31 липня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 127051, Російська Федерація, м. Москва, бульв. Петровський, 19/2, будівля 1 місце розташування офісу: 127055, Російська Федерація, м. Москва, вул. Паліха, 13/1, будівля 1 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)
 • 4. Продовження додатка 24 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 6. Публічне акціонерне товариство ―Аерофлот — російські авіалінії‖ (публичное акционерное общество ―Аэрофлот — российские авиалинии‖) основний державний реєстраційний номер: 1027700092661 дата реєстрації: 2 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 119002, Російська Федерація, м. Москва, вул. Арбат, 10 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 7. Акціонерне товариство ―Ак Барс Аеро‖ (акционерное общество ―Ак Барс Аэро‖) основний державний реєстраційний номер: 1021601764557 дата реєстрації: 21 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 420017, Російська Федерація, Республіка дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 5. Продовження додатка 25 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Татарстан, Лаішевський район, с. Аеропорт, 12409 економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод 8. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Атран‖ основний державний реєстраційний номер: 1065009017897 дата реєстрації: 13 липня 2006 року місцезнаходження юридичної особи: 141400, Російська Федерація, Московська область, м. Хімки, вул. Авіаційна, 8, офіс 201 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 9. Відкрите акціонерне товариство акціонерний комерційний банк ―БайкалБанк‖ державний реєстраційний номер: 1020300003460 дата реєстрації: 22 листопада 2002 року дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через
 • 6. Продовження додатка 26 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) місцезнаходження юридичної особи: 670034, Російська Федерація, Республіка Бурятія, м. Улан-Уде, вул. Червоноармійська, 28 купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 10. Відкрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк ―Банк Москви‖ державний реєстраційний номер: 1027700159497 дата реєстрації: 27 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 107996, Російська Федерації, м. Москва, вул. Рождественка, 8/15, будівля 3 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 11. Комерційний банк ―Бізнес для Бізнеса‖ (коммерческий банк ―Бизнес для Бизнеса‖) державний реєстраційний номер: 1022100008325 дата реєстрації: 9 грудня 2002 року дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона
 • 7. Продовження додатка 27 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) місцезнаходження юридичної особи: 429060, Російська Федерації, Чуваська Республіка, м. Ядрін, вул. Червоноармійська, 5 розвитку здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 12. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Борисфен- Авіа‖ (общество с ограниченной ответственностью ―Борисфен- Авиа‖) державний реєстраційний номер: 1027739323479 дата реєстрації: 7 жовтня 2002 року ідентифікаційний номер платника податків: 7719031353 місцезнаходження юридичної особи: 453300, Російська Федерація, м. Москва, вул. Друга Пісчана, 4 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій) 13. Благодійний фонд Святителя Василія Великого (благотворительный фонд Святителя Василия Великого) дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
 • 8. Продовження додатка 28 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) ідентифікаційний номер платника податку: 5077021210 місцезнаходження юридичної особи: Російська Федерація, Московська область, Серпуховський район, с-ще Спас-Тешилово, 3 діяльності та/або призводять до окупації території України 14. Відкрите акціонерне товариство ―Вертолеты России‖ державний реєстраційний номер: 1077746003334 дата реєстрації: 9 січня 2007 року ідентифікаційний номер платника податків: 7731559044 місцезнаходження юридичної особи: 121357, Російська Федерація, м. Москва, вул. Верейська, 29, будівля 141 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території України; зупинення фінансових операцій) 15. Відкрите акціонерне товариство ―Вертолетная сервисная компания‖ державний реєстраційний номер: 1037704005041 дата реєстрації: 17 лютого дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на
 • 9. Продовження додатка 29 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 2003 року ідентифікаційний номер платника податків: 7704252960 місцезнаходження юридичної особи: 119034, Російська Федерація, м. Москва, вул. Пречистенка, 40/2, корп. 3 встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій) 16. Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк ―Верхньоволзький‖ (открытое акционерное общество Коммерческий банк ―Верхневолжский‖) державний реєстраційний номер: 1027600000185 дата реєстрації: 28 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 152903, Російська Федерація, Ярославська область, м. Рибінськ, вул. Братів Орлових, 1а дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 17. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Авіакомпанія ―ВІМ-АВІА‖ дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією
 • 10. Продовження додатка 210 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) (общество с ограниченной ответственностью ―Авиакомпания ―ВИМ-АВИА‖) основний державний реєстраційний номер: 1027713011237 дата реєстрації: 15 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 121087, Російська Федерація, м. Москва, Багратіонівський проїзд, 7, корп. 20в національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод України 18. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Авіапідприємство ―Газпром авіа‖ (общество с ограниченной ответственностью ―Авиапредприятие ―Газпром авиа‖) основний державний реєстраційний номер: 1025007509768 дата реєстрації: 20 серпня дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 11. Продовження додатка 211 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 142131, Російська Федерація, м. Москва, селище Рязановське, аеропорт ―Остафьєво‖ здійснення громадянами України належних їм прав і свобод 19. Акціонерне товариство ―Газпром Банк‖ державний реєстраційний номер: 1027700167110 дата реєстрації: 28 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 117420, м. Москва, вул. Наметкіна, 16, корпус 1 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 20. Акціонерне товариство ―ГЕНБАНК‖ державний реєстраційний номер: 1137711000074 дата реєстрації: 10 червня 2013 року місцезнаходження юридичної особи: 115184, Російська Федерація, м. Москва, дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона
 • 12. Продовження додатка 212 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Озерківська набережна, 12 розвитку здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 21. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Глобус‖ основний державний реєстраційний номер: 1075475006342 дата реєстрації: 26 вересня 2007 року місцезнаходження юридичної особи: 633104, Російська Федерація, Новосибірська область, м. Об-4, аеропорт ―Толмачево‖ дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 22. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Джаст Банк‖ державний реєстраційний номер: 1117711000032 дата реєстрація: 13 липня 2011 року місцезнаходження юридичної особи: 119180, Російська Федерація, м. Москва, дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через
 • 13. Продовження додатка 213 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) вул. Велика Полянка, 54, будівля 1 купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 23. Товаристо з обмеженою відповідальністю ―Доктор Веб‖ місцезнаходження юридичної особи: 125124, Російська Федерація, м. Москва, вул. Ямського поля, 2, корпус 12а дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом 24. Відкрите акціонерне товариство ―Авіакомпанія ―Донавіа‖ (открытое акционерное общество ―Авиакомпания ―Донавиа‖) основний державний реєстраційний номер: 1026104023439 дата реєстрації: 25 липня 2002 року місцезнаходження юридичної дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат,створення перешкод для сталого економічного розвитку, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 14. Продовження додатка 214 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) особи: 344009, Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 272 повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод 25. Акціонерне товариство банк ―Івестиційний Капітал‖ (акционерное общество банк ―Инвестиционный Капитал‖) державний реєстраційний номер: 1060200012685 дата реєстрації: 27 листопада 2006 року місцезнаходження юридичної особи: 450077, Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Уфа, вул. Достоєвського, 100, корпус 1 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 26. Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк ―Інвестрастбанк‖ (открытое акционерное общество Коммерческий банк ―Инвестрастбанк‖) державний реєстраційний номер: 1087711000035 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона
 • 15. Продовження додатка 215 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) дата реєстрації: 25 березня 2008 року місцезнаходження юридичної особи: 107113, Російська Федерація, м. Москва, вул. Шумкіна, 20, будівля 1 здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 27. Закрите акціонерне товариство Комерційний банк ―Індустріальний ощадний банк‖ (закрытое акционерное общество Коммерческий банк ―Индустриальный сберегательный банк‖) державний реєстраційний номер: 1027739339715 дата реєстрації: 8 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 125167, Російська Федерація, м. Москва, пров. Ельдорадівський, 7 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 28. Акціонерне товариство ―К2 Банк‖ державний реєстраційний номер: 1021500000103 дії іноземної юридичної, особи інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
 • 16. Продовження додатка 216 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) дата реєстрації: 20 вересня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 369000, Російська Федерація, Карачаєво-Черкеська Республіка, м. Черкеськ, вул. Калантаєвського, 2а колишня назва — закрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк ―Владикавказский Комерческий Банк‖ призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 29. Відкрите акціонерне товариство ―Казанский вертолетный завод‖ державний реєстраційний номер: 1021603881683 дата реєстрації: 30 жовтня 2002 року ідентифікаційний номер платника податків: 1656002652 місцезнаходження юридичної особи: 420085, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Казань, вул. Тецевська, 14 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій)
 • 17. Продовження додатка 217 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 30. Закрите акціонерне товариство ―Лабораторія Касперського‖ (закрытое акционерное общество ―Лаборатория Касперского) місцезнаходження юридичної особи: 125212, Російська Федерація, м. Москва, Ленінградське шосе, 39а, стр. 3, Бізнес-Центр ―Олімпія парк‖ дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом 31. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Авіакомпанія ―Когалимавіва‖ (общество с ограниченной ответственностью ―Авиакомпания ―Когалымавива‖) Місцезнаходження юридичної особи: 109028, Російська Федерація, м. Москва, Хохловський пров., 10, будівля 3 юридична адреса: 115533, Російська Федерація, м. Москва, просп. Андропова, 22 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створен-ня перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 18. Продовження додатка 218 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) свобод 32. Закрите акціонерне товариство ―Виробниче об’єднання ―Коспос‖ (закрытое акционерное общество ―Производственное объединение ―Коспос‖) основний державний реєстраційний номер: 1027700321880 дата реєстрації: 16 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 119027, Російська Федерація, м. Москва, Боровське шосе, Внуково-3, 1, кімн. 1 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 33. Відкрите акціонерне товариство ―Краснодарський краєвий інвестіційний банк‖ (открытое акционерное общество ―Краснодарский краевой инвестиционный банк‖) державний реєстраційний номер: 1022300000029 дата реєстрації: 8 серпня 2002 року дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через
 • 19. Продовження додатка 219 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) місцезнаходження юридичної особи: 350063, Російська Федерація, Краснодарський край, м. Краснодар, вул. Миру, 34 купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 34. Відкрите акціонерне товариство ―Кумертаусское авиационное производственное предприятие‖ державний реєстраційний номер: 1080262000609 дата реєстрації: 15 квітня 2008 року ідентифікаційний номер платника податків: 0262016287 місцезнаходження юридичної особи: 453300, Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Кумертау, вул. Новозаринська, 15а дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій) 35. Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк ―МАСТ- Банк‖ державний реєстраційний номер: 1027739199124 дата реєстрації: 17 вересня дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати
 • 20. Продовження додатка 220 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 107014, Російська Федерація, м. Москва, вул. Бабаєвська, 6 завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 36. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Маршал Капітал Партнерз‖ (общество с ограниченной ответственностью ―Маршал Капитал Партнерз‖ (―Marshall Capital Partners‖) ідентифікаційний номер платника податків: 7722544073 місцезнаходження юридичної особи: Російська Федерація, м. Москва, вул. 3-я Кабельна, 2 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 37. Закрите акціонерне товариство ―Научно-технический центр эксплуатации и ресурса авиационной техники‖ державний реєстраційний номер: 1035005001382 дата реєстрації: 21 січня 2003 року дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій)
 • 21. Продовження додатка 221 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) ідентифікаційний номер платника податків: 5027052453 місцезнаходження юридичної особи: 140011, Російська Федерація, Московська область, м. Люберці, вул. Третє Поштове відділення, 50а 38. Відкрите акціонерне товариство ―Телекомпанія НТВ‖ (открытое акционерное общество ―Телекомпания НТВ‖) ідентифікаційний номер платника податків: 7703191457 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування 39. Корпорація ―Нутрітек‖ (Російська Федерація) дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 40. Відкрите акціонерне товариство ―Оренбурзькі авіалінії‖ (открытое акционерное общество ―Оренбургские авиалинии‖) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 22. Продовження додатка 222 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) основний державний реєстраційний номер: 1115658000754 дата реєстрації: 20 січня 2011 року місцезнаходження юридичної особи: 466049, Російська Федерація, Оренбурзька область, Оренбурзький район, с. Аеропорт діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод 41. Закрите акціонерне товариство ―Акціонерний банк ―Первомайський‖ (закрытое акционерное общество ―Акционерный банк ―Первомайский‖) державний реєстраційний номер: 1022300001063 дата реєстрації: 2 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 350020, Російська Федерація, м. Краснодар, вул. Красна, 139 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 42. Відкрите акціонерне товариство дії іноземної юридичної особи, інших обмеження або припинення
 • 23. Продовження додатка 223 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) ―Перший канал. Всесвітня мережа‖ (открытое акционерное общество ―Первый канал. Всемирная сеть‖) ідентифікаційний номер платника податків: 7717039300 суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування 43. Закрите акціонерне товариство ―Авіаційна компанія ―Політ‖ (закрытое акционерное общество ―Авиационная компания ―Полѐт‖) основний державний реєстраційний номер: 1023102365197 дата реєстрації: 11 листопада 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 129090, Російська Федерація, м. Москва, просп. Олімпійський, 16, будівля 1 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 44. Акціонерне товариство ―Ред Вінгс‖ дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією
 • 24. Продовження додатка 224 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) (акционерное общество ―Ред Вингс‖) основний державний реєстраційний номер: 1027700281091 дата реєстрації: 4 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 119027, Російська Федерація, м. Москва, Заводське шосе, 19 національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод України 45. Федеральний державний бюджетний заклад ―Спеціальний льотний загін ―Росія‖ Управління справами Президента Російської Федерації (Федеральное государственное бюджетное учреждение ―Специальный летный отряд ―Россия‖ Управления делами Президента Российской Федерации) основний державний реєстраційний номер: 1097746322156 дата реєстрації: 1 червня дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 25. Продовження додатка 225 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 2009 року місцезнаходження юридичної особи: 119027, Російська Федерація, м. Москва, вул. 1-ша Рейсова, 2 46. Відкрите акціонерне товариство ―Авіакомпанія ―Росія‖ (открытое акционерное общество ―Авиакомпания ―Россия‖) місцезнаходження юридичної особи: 196210, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Пілотов, 18, корпус 4 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 47. Відкрите акціонерне товариство ―Акціонерний банк ―Росія‖ (открытое акционерное общество ―Акционерный банк ―Россия‖) державний реєстраційний номер: 1027800000084 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати
 • 26. Продовження додатка 226 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) дата реєстрації: 5 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 191124, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, пл. Растреллі, 2а перешкод для сталого економічного розвитку кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 48. Відкрите акціонерне товариство ―Российский Национальный Коммерческий Банк‖ державний реєстраційний номер: 1027700381290 дата реєстрації: 31 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 127030, Російська Федерація, м. Москва, вул. Краснопролетарска, 9, будівля 5 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 49. Телеканали ―РТР-Планета‖, інформаційний канал ―Росія-24‖, які входять до структури Федерального державного унітарного підприємства ―Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія‖ дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування
 • 27. Продовження додатка 227 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) (телеканалы ―РТР-Планета‖, информационный канал ―Россия-24‖, которые входят в структуру Федерального государственного унитарного предприятия ―Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания‖) ідентифікаційний номер платника податків: 7714072839 перешкод для сталого економічного розвитку 50. Закрите акціонерне товариство ―Коммерческий Банк ―Рублев‖ державний реєстраційний номер: 1027700159233; дата реєстрації: 27 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 105066, Російська Федерація, м. Москва, Єлоховський проїзд, 3, будівля 2 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 51. Відкрите акціонерне товариство ―Авіакомпанія ―РусДжет‖ (открытое акционерное общество ―Авиакомпания дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України