O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Domena .sk má 20 rokov

1.109 visualizações

Publicada em

Kto registroval najviac .sk domén? Kto drží najviac .sk domén? Čím začínajú .sk domény? Aké prefixy sú najčastejšie?

Publicada em: Aperfeiçoamento pessoal
 • Seja o primeiro a comentar

Domena .sk má 20 rokov

 1. 1. Doména .sk má 20 rokov Kto registroval najviac .sk domén? Ktodrží najviac .sk domén? Čím začínajú .skdomény? Aké prefixy sú najčastejšie? … Zdroj dát: https://www.sk-nic.sk . Pripravil Andrej Probst
 2. 2. .sk doména 29. marca 1993• Počet registrátorov: 1• Počet držiteľov: 1• Počet domén: 1• Priemerný počet domén na jedného registrátora: 1• Priemerný počet domén na jedného držiteľa: 17.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 2
 3. 3. .sk doména 28. marca 2013• Počet registrátorov: 2 565• Počet držiteľov: 67 493• Počet domén: 288 651• Priemerný počet domén na jedného registrátora: 112,5• Priemerný počet domén na jedného držiteľa: 4,287.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 3
 4. 4. Najväčší registrátori .sk domén Percentuálny Kód registrátora Registrátor Počet domén podielWEBS-0001 WebSupport 15 % 43 896IPEK-0001 WebHouse 10 % 27 924YEGO-0001 Yegon 7% 21 155GLOB-0079 Active 24 7% 19 414ISKI-0001 Internet SK 5% 13 882EXOT-0004 Exo Technologies 5% 13 821ZONE-0002 Zoner 5% 13 813GRAN-0063 Gransy 3% 9 792WEBG-0001 WebGlobe 3% 9 152TYBO-0003 TyBobo tech LLC 3% 7 896ASYS-0003 Atlantis Systems 2% 6 7487.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 4
 5. 5. Percentuálny podiel počtu domén po jednotlivých regulátoroch WebSupport, 15% Ostatní, 21%Platon Technologies, 1% 1X, 1% WebHouse, 10% SWAN, 1% EuroNET Slovakia, 1% SLOVANET, 1% GTS Slovakia, 1% WEBY GROUP, 1% Yegon, 7% ELBIA, 1% Slovak Telekom, 2% IGNUM, 2% Active 24, 7% NIC Hosting, 2% Atlantis Systems, 2% Internet TyBobo tech LLC, 3% SK, 5% WebGlobe, 3% Zoner, 5% Gransy, 3% Exo Technologies, 5% 7.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 5
 6. 6. Najväčší držitelia .sk domén Percentuálny Kód držiteľa Držiteľ Počet domén podielWEBS-0001 Websupport 9% 25 793GLOB-0079 ACTIVE 24 5% 15 372IPEK-0001 WebHouse 4% 12 087ZONE-0002 Zoner 4% 12 025TYBO-0003 TyBobo tech LLC 3% 7 885EXOT-0004 EXO TECHNOLOGIES 2% 7 036GRAN-0063 Gransy 2% 5 237IGNU-0001 IGNUM 2% 5 105YEGO-0001 Yegon 2% 4 592ASYS-0003 Atlantis Systems 2% 4 413WEST-0024 Westcom 1% 1 6887.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 6
 7. 7. Percentuálny podiel počtu domén po jednotlivých držiteľoch Websupport, 9% ACTIVE 24, 5% WebHouse, 4% Zoner, 4% TyBobo tech LLC, 3% EXO TECHNOLOGIES, 2% Gransy, 2% Ostatní, 64% IGNUM, 2% Yegon, 2% Atlantis Systems, 2% Westcom, 1% Mediatel, 1% WEBGLOBE, 1%7.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 7
 8. 8. Dĺžka .sk domén• Najčastejšia dĺžka .sk domény je 8 znakov• Nasleduje dĺžka 7 a 9 znakov• Najdlhšie domény majú 63 znakov: – ziskajtepoistenieautaajcestovnepoistenieastavebn esporenieonline.sk – nastroje-na-zvysovanie-konkurencieschopnosti- vyrobnych-podnikov.sk7.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 8
 9. 9. Percentuálny podiel počtu domén podľa dĺžky domén Dĺžka 8, 10% Ostatné, 12% Dĺžka 15, 4% Dĺžka 4, 4% Dĺžka 7, 10% Dĺžka 14, 5% Dĺžka 9, 10% Dĺžka 13, 6% Dĺžka 12, 7% Dĺžka 6, 9% Dĺžka 5, 7% Dĺžka 10, 9% Dĺžka 11, 8%7.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 9
 10. 10. 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 0 Dĺžka 2 Dĺžka 3 Dĺžka 47.4.2013 Dĺžka 5 Dĺžka 6 Dĺžka 7 Dĺžka 8 Dĺžka 9 Dĺžka 10 Dĺžka 11 Dĺžka 12 Dĺžka 13 Dĺžka 14 Dĺžka 15 Dĺžka 16 Dĺžka 17 Dĺžka 18 Dĺžka 19 Dĺžka 20 Dĺžka 21 Dĺžka 22 Dĺžka 23 Dĺžka 24 Dĺžka 25 Dĺžka 26 Dĺžka 27 Dĺžka 28 Dĺžka 29 Dĺžka 30Doména .sk má 20 rokov Dĺžka 31 Dĺžka 32 Dĺžka 33 Dĺžka 34 Dĺžka 35 Dĺžka 36 Dĺžka 37 Dĺžka 38 Poradie počtu domén podľa dĺžky domén Dĺžka 39 Dĺžka 40 Dĺžka 41 Dĺžka 42 Dĺžka 43 Dĺžka 44 Dĺžka 45 Dĺžka 46 Dĺžka 47 Dĺžka 53 Dĺžka 54 Dĺžka 58 Dĺžka 5910 Dĺžka 60 Dĺžka 61 Dĺžka 63
 11. 11. Začiatočné písmená .sk domén• Prvé štyri najčastejšie sa vyskytujúce začiatočné písmená/znaky medzi .sk doménami sú v poradí: S P A M :)• Najmenej používaný začiatočný znak je 8.7.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 11
 12. 12. Percentuálny podiel počtu domén podľa začiatočných písmen J, 2% Ostatné, 4% Z, 3% G, 3% S, 10% O, 3% P, 8% I, 3% N, 3% H, 3% A, 7% L, 3% M, 7% F, 3% V, 4% B, 5% R, 4% D, 5% T, 5% K, 5% E, 5% C, 5%7.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 12
 13. 13. Posledné písmená .sk domén• Prvé štyri najčastejšie sa vyskytujúce posledné písmená/znaky medzi .sk doménami sú v poradí: A E Y S.• Najmenej používaný posledný znak je opäť 8.7.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 13
 14. 14. Percentuálny podiel počtu domén podľa posledných písmen H, 1% Z, 1% Ostatné, 3% B, 1% X, 2% U, 2% C, 2% G, 2% A, 16% V, 2% D, 2% I, 3% P, 3% E, 10% M, 3% L, 4% Y, 9% K, 4% R, 5% S, 8% N, 5% O, 7% T, 7%7.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 14
 15. 15. Zipfov zákon• Zipfov zákon vyjadruje vzťah medzi frekvenciou výskytu určitej udalosti a jej poradím. Vynásobenie frekvencie udalosti s jej poradím je konštantné.• Druhá udalosť sa vyskytuje dva krát menej ako prvá. Tretia udalosť tri krát menej ako prvá. Atď.• Za udalosť zoberieme počet domén v rukách registrátorov a držiteľov.• Zipfov zákon platí aj pri registrátoroch a držiteľoch, násobok je rádovo konštantný.7.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 15
 16. 16. Zipfov zákon platí pri registrátoroch Poradie x Registrátor Poradie Frekvencia FrekvenciaWebSupport 1 43 896 43 896WebHouse 2 27 924 55 848Yegon 3 21 155 63 465Active 24 4 19 414 77 656Internet SK 5 13 882 69 410Exo Technologies 6 13 821 82 926Zoner 7 13 813 96 691Gransy 8 9 792 78 336WebGlobe 9 9 152 82 368TyBobo tech LLC 10 7 896 78 960… … … …7.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 16
 17. 17. Zipfov zákon platí pri držiteľoch Poradie x Držiteľ Poradie Frekvencia FrekvenciaWebsupport 1 25 793 25 793ACTIVE 24 2 15 372 30 744WebHouse 3 12 087 36 261Zoner 4 12 025 48 100TyBobo tech LLC 5 7 885 39 425EXO TECHNOLOGIES 6 7 036 42 216Gransy 7 5 237 36 659IGNUM 8 5 105 40 840Yegon 9 4 592 41 328Atlantis Systems 10 4 413 44 130… … … …7.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 17
 18. 18. Paretova analýza• Paretovo pravidlo: 20 % zdrojov dokáže pokryť 80 % činností.• Paretova analýza identifikuje najvýznamnejšie zdroje, ktoré majú dopad na väčšinu činností.• Snažíme sa určiť registrátorov a držiteľov, ktorý majú najväčší vplyv na doménu .sk. Tých registrátorov a držiteľov, ktorí dohromady držia 80 % .sk domén.7.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 18
 19. 19. Paretov diagram pre registrátorov50000 120%45000 100%4000035000 80%3000025000 60%20000 40%1500010000 20%5000 0 0% 1 56 111 166 221 276 331 386 441 496 551 606 661 716 771 826 881 936 991 1046 1101 1156 1211 1266 1321 1376 1431 1486 1541 1596 1651 1706 1761 1816 1871 1926 1981 2036 2091 2146 2201 2256 2311 2366 2421 2476 2531 Počet registrátorových domén Percento kumulatívneho počtu registrovaných domén 7.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 19
 20. 20. Výsledok paretovej analýzy• 1 % (25) registrátorov sa stará o 80 % .sk domén.• 5 % (125) registrátorov sa stará o 90 % .sk domén.• 13 % (346) registrátorov sa stará o 95 % .sk domén.• 21 % (14 239) držiteľov vlastní 80 % .sk domén.• 55 % (37 185) držiteľov vlastní 90 % .sk domén.• 76 % (51 618) držiteľov vlastní 95 % .sk domén.7.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 20
 21. 21. Prefixy .sk domén• Najčastejšie prefixy v tvare podstatného mena: auto, penzion, hotel, ubytovanie, autoskola, a partman, restauracia, uctovnictvo, autopozico vna, plastove- okna, rybarskepotreby, elektroinstalacie, rybar skepotreby7.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 21
 22. 22. Najčastejšie prefixy domén 1/2 Dĺžka prefixu Počet domén Prefix .sk domény 17 16 elektroinstalacie 16 16 elektroinstalaci 16 15 rybarskepotreby- 15 22 rybarskepotreby 15 16 nizkoenergetick 14 37 plastove-okna- 13 55 autopozicovna 12 163 najlacnejsie 12 92 uctovnictvo- 11 229 najlacnejsi 11 200 restauracia 10 434 ubytovanie7.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 22
 23. 23. Najčastejšie prefixy domén 2/2 Dĺžka prefixu Počet domén Prefix .sk domény 9 445 ubytovani 9 255 autoskola 8 483 slovensk 8 236 apartman 7 851 penzion 6 851 penzio 6 685 realit 5 860 penzi 5 838 hotel 4 2 691 auto 3 2 781 pro7.4.2013 Doména .sk má 20 rokov 23
 24. 24. Viac informácií získate tu...• Twitter: @andrejprobst• Email: andrej_probst@hotmail.com• Web: www.webmasters.sk• LinkedIn: linkedin.com/andrejprobst• Prezentácie: www.slideshare.net/andrej_probst

×