Nya ängelholms Näringsliv medlemsmöte 9 december 2011

Andreas Jarud
Andreas JarudVD em Ängelholms Näringsliv AB
Ängelholms Näringsliv 2011,[object Object],Medlemsmöte, 9 december 2010Andreas Jarud,[object Object]
Dagens agenda,[object Object],Nya Ängelholms Näringsliv – Verksamhet 2011Andreas Jarud, Vd, Ängelholms Näringsliv,[object Object],Planerade aktiviteter 2011Madeleine Eidmark, Centrumutvecklare, Ängelholms Näringsliv,[object Object],Centrumprojektet – Vad har hänt och vad är på gång?Benth Jensen, Vd, Ängelholmshem &,[object Object],Jonas Henriksson, Gatuchef, Ängelholms kommun,[object Object]
Verksamheten 2011-2013- Externa verksamhetsområden,[object Object],- Handelsutveckling och evenemang,[object Object],- Destinationsutveckling och turistservice,[object Object],- Företags- och etableringsservice,[object Object],- Möten, nätverk och kompetensförsörjning,[object Object]
Några av viktiga strategiska frågor framöver,[object Object],Vi ska använda vår fulla potential (förutsättningarna)- Människorna, läget, entreprenörskapet, infrastrukturen, land & hav, sporten, viljan, hälsan …,[object Object],Kraftsamling 2020 (strategier) – grunden för våra gemensamma strategier kommer på plats i januari. Därefter kommer strategier för …etableringar…stadsutveckling…ungdomsarbetslöshet…,[object Object],Samordna Ängelholm (genomförandekultur)…– Fokus på att genomföra. Vi är tillräckligt stora för att göra, tillräckligt små för att göra det tillsammans!,[object Object],… och regionen, Helsingborg Business Region (HBR)– samarbete i regionen som ger effekt!,[object Object]
Några av våra viktiga operativa frågor- Handelsutveckling (evenemang berättar Madeleine om lite senare),[object Object],Ett levande centrum för alla,[object Object],Centrum ska leva och ha ett innehåll som attraherar såväl gammal som ung. Vi verka för en utveckling av fysiska platser som inbjuder till olika aktiviteter för barn, ungdomar, föräldrar & pensionärer. Det kan handla om sköna bänkar att vila på, en citylekplats, barnvagnsvänliga mötesplatser, torghandel etc.,[object Object],Rent, snyggt och tryggt,[object Object],Ängelholm har med sin storlek ett utmärkt utgångsläge för att uppfattas av sina innevånare, besökare och kunder som en ren, trygg och snygg plats. Under 2011 ska vi bland annat fokusera de offentliga toaletterna och deras skötsel.,[object Object], ,[object Object],Utveckling av vårt värdskap (gemensamt med destinationsutveckling),[object Object],Värdskapet, dvs. hur vi i Ängelholm möter våra besökare/kunder/medmänniskor, har stor påverkan på hur vi upplevs. Det är därför av stor betydelse att värdet av ett gott värdskap diskuteras. ,[object Object]
Några av våra viktiga operativa frågor- Destinationsutveckling och turistservice,[object Object],Produktutveckling – fler och tillgängligare erbjudanden/paket,[object Object],Under året kommer vi att göra fler av våra egenproducerade paket bokningsbaraonline samt att fortsätta att tillsammans med våra medlemmar ta fram fler paket som förs in i Citybreak-systemet. Nya produkter tas fram i samarbete inom Helsingborg Business Region.,[object Object],Egen men också gemensam marknadsföring inom Helsingborg Business Region,[object Object],Destinationen Ängelholm, nyutvecklade produkter etc. kommer att marknadsföras i allt högre grad i samarbete inom HBR. Samtidigt ställer vi in siktet - vår region är en given året-runt-destination!,[object Object],Destinationsutvecklare anställs under 2011,[object Object],Turistbyrån utvecklas,[object Object],Under tiden vi letar nya gemensamma lokaler kommer lokalen i gamla Rådhuset att utvecklas för att möta krav på tillgänglighet etc. ,[object Object]
Några av våra viktiga operativa frågor- Företags- och etableringsservice,[object Object],Företagsservice,[object Object],Vår service till befintliga företag ska fungera utifrån principen ”en väg in” vilket innebär att företagen i Ängelholm alltid kan vända sig till oss för information,vägledning och råd.,[object Object],Nyföretagande och etableringar,[object Object],Etableringsgruppen som består av det aktuella företagets kontaktperson hos Ängelholms Näringsliv samt kommunens planchef, exploateringschef och stadsarkitekt är bolagets viktigaste resurs vid etableringsförfrågningar. Tillsammans utgör Etableringsgruppen en direkt kanal till kommunens centrala funktioner vars snabbhet ger en konkurrensfördel vid val av etablering.,[object Object],Näringslivsutvecklartjänsten utökas med 25%,[object Object],- Även här sker arbetet i allt högre grad i samordning med Helsingborg Business Region.,[object Object]
Några av våra viktiga operativa frågor- Möten, nätverk och kompetensförsörjning,[object Object],Nätverks- och Mötesverksamheten,[object Object],Vår nätverks- och mötesverksamhet ska ge våra medlemmar inspiration och nya kontaktersom är såväl individuellt som verksamhetsutvecklande. Vi ska söka samarbete med exempelvis Competensum, Företagarna, Marknadsföreningen etc. i all vår nätverks- och mötesverksamhet.,[object Object],Nyheter 2011:,[object Object],Sopplunch & Näringslivspub,[object Object],Kompetensförsörjning,[object Object],En av våra viktiga lokala samarbetspartners, i framförallt kompetensförsörjningsfrågan, är Competensum som erbjuder ett brett lokalt utbud av yrkesutbildningar, seminarier och nätverksträffar. Tillsammans ska vi erbjuda goda möjligheter till att tillföra Ängelholm den kompetens som företagen efterfrågar.,[object Object]
Håll dig uppdaterad- Vi finns på facebook,[object Object],Förutom informationen på vår hemsida och i våra nyhetsbrev kan du nu också bli vän med oss på facebook.,[object Object],Det är ett lätt sätt att hålla sig ajour med allt spännande som händer i Ängelholm.,[object Object],- Tillsammans skapar vi ett bättre Ängelholm!,[object Object]
Vill du veta mer?Vi finns här för dig!,[object Object],Kontor telefon 0431-412000Turistbyrån 0431-82130,[object Object],eller e-post: info@angelholmsnaringsliv.se,[object Object],Facebook/ängelholms näringsliv,[object Object],Anette,[object Object],Louise,[object Object],Madeleine,[object Object],Rita,[object Object],Lisbeth,[object Object],Marion,[object Object],Andreas,[object Object]
AKTIVITETER & EVENTS 2011,[object Object],TJEJKVÄLL - 7 april med aktiviteter och erbjudanden i city samt extra öppet till 20.00 alt. 21.00.Restaurangerna har ett tjejkvällserbjudande. ,[object Object],Påsk i City- Skärtorsdagen 21 april 2010.Med konstutställning i skyltfönster i City hela Påskveckan,[object Object],Loppis på Tingstorget 7 maj t o m 24 september,[object Object],Företagaredagarna på Lindab Arena 6-7 maj,[object Object],Jazzfestival 26-28 maj och kulturskolefestival hela veckan med avslutning 29 maj,[object Object]
KROGREJSET - 3 juni – en dag fylld av mat, aktiviteter och underhållning i Ängelholms City för hela familjen. Önskemål, vinjettannonsering. Ev. ”street market”,[object Object], ,[object Object],Under sommaren anordnas bl a guidade turer …,[object Object], ,[object Object],Ekebofestivalen 7-9 juli,[object Object], ,[object Object],Det stora barnkalaset i hembygdsparken 16-17 juli,[object Object], ,[object Object],Ängelholmsfesten - 22-23 juli ,[object Object], ,[object Object],Ljusfesten - 5 augusti,[object Object]
Västersjöns Visfestival 13 augusti,[object Object],Lergökarallyt - 27 augusti,[object Object], ,[object Object],Ung i City(annat namn) -1 september i samarbete med handelsprogrammet på Rönne gymnasiet.,[object Object], ,[object Object],FASHION SHOW- 1 oktober Bli modell för en dag,[object Object],TJEJKVÄLL - 6 oktober med aktiviteter och erbjudanden i city samt extra öppet till 20.00 alt. 21.00.,[object Object],Restaurangerna har ett tjejkvällserbjudande. ,[object Object]
TRANSIT 29-30 oktober – Vi går från sommar till vintertid och kultur och fritid anordnar ett event på Tingstorget kl. 22-24. Vad gör vi i city på dagen? Vad kan vi göra i samband med eventet?. Uppmuntra restaurangerna att ha ett specialerbjudande……,[object Object], ,[object Object],Alla helgons dag- 5 november, ,[object Object], ,[object Object],Jul i City– Julmarknad och skyltsöndag 27 november.,[object Object], ,[object Object],Istället för söndagsöppet i december bjuder vi in till TOMTENATTA - 21 december. Öppet till 21 med aktiviteter i City. Rimstuga, glögg, tomtar, körer mm,[object Object], ,[object Object],samt HD-pass aktivitet och Cityjakt.,[object Object]
Förslag Minimiöppettider avvikande dagar, helgdagar och jul år 2011,[object Object],Vardagar kl. 10-18, kl. 10-19,[object Object],Lördagar  kl. 10-16,[object Object],Dag före helgdag öppet till 16,[object Object],Midsommarafton, Julafton &Nyårsafton till 13,[object Object]
21 april	Skärtorsdag - Påskaktivitet		10.00-18.00,[object Object],22 april	Långfredag			Stängt,[object Object],23 april	Påskafton (lördag) 		10.00-16.00,[object Object],24 april	Påskdagen (söndag)		Stängt,[object Object],25 april	Annandag Påsk (måndag) 		Stängt,[object Object],30 april	Valborgsmässoafton (lördag)	10.00-16.00,[object Object],1 maj	Första maj, söndag		Stängt,[object Object],2 juni 	Kristi Himmelsfärdsdag (torsd) 	Stängt,[object Object],3 juni	Fredag			10.00-18.00,[object Object],4 juni	”KROGREJS” (lördag) 	x-öppet	10.00-16.00,[object Object],6 juni	Sveriges Nationaldag, måndag	Stängt,[object Object],12 juni	Pingstafton			10.00-16.00,[object Object],13 juni	Pingstdagen (söndag)		Stängt,[object Object],24 juni	Midsommarafton (fredag)		10.00-13.00,[object Object],25 juni	Midsommardagen (lördag)		Stängt,[object Object]
22 juli	Ängelholmsfesten 	x-öppet? 	10.00-18.00	,[object Object],23 juli 	Ängelholmsfesten 	 x-öppet? 	10.00-16.00,[object Object],1 oktober 	FASHION SHOW		10.00-16.00,[object Object],?? oktober	Lördag – TRANSIT 	x-öppet? 	10.00-16.00,[object Object],5 november	Alla helgons Dag (lördag)		10.00-16.00,[object Object],27 november Julmarknad & Skyltsöndag 	13.00-19.00,[object Object]
 3 december	lördag	 		10.00-16.00,[object Object], 4 december	söndag andra advent		stängt,[object Object],10 december	lördag			10.00-16.00,[object Object],11 december	söndag tredje advent 		stängt,[object Object],17 december	lördag			10.00-16.00,[object Object],18 december	söndag tredje advent 		12.00-16.00,[object Object],Julveckan:,[object Object],19-23 decembermåndag-fredag		10.00-19.0021 december	TOMTENATTA 		10.00-21.00,[object Object],24 december	JULAFTON (frivilligt)		10.00-13-00,[object Object],25 december	Juldagen			Stängt,[object Object],26 december	Annandag Jul - måndag		12.00-16.00,[object Object],31 december	Nyårsafton (fredag, frivilligt)	10.00-13.00,[object Object],1 januari-12Nyårsdagen			Stängt,[object Object], 5 januari-12	Trettondedagsafton, torsdag	10.00-16.00,[object Object], 6 januari -12Trettondedag jul, fredag		Stängt,[object Object]
1 de 18

Recomendados

Ängelholms Näringsliv AB Rotary luntertun 8 februari 2011 por
Ängelholms Näringsliv AB Rotary luntertun 8 februari 2011Ängelholms Näringsliv AB Rotary luntertun 8 februari 2011
Ängelholms Näringsliv AB Rotary luntertun 8 februari 2011Andreas Jarud
188 visualizações17 slides
Eesti köök por
Eesti köök Eesti köök
Eesti köök Pärnumaa Kutsehariduskeskus K-10B
1.5K visualizações13 slides
Jaapani köök por
Jaapani köökJaapani köök
Jaapani köökPärnumaa Kutsehariduskeskus K-10B
573 visualizações16 slides
Fastighetsägarnas roll i utvecklingen av ängelholm por
Fastighetsägarnas roll i utvecklingen av ängelholmFastighetsägarnas roll i utvecklingen av ängelholm
Fastighetsägarnas roll i utvecklingen av ängelholmAndreas Jarud
227 visualizações16 slides
Iiri Inglise köök por
Iiri Inglise köökIiri Inglise köök
Iiri Inglise köökPärnumaa Kutsehariduskeskus K-10B
1.1K visualizações13 slides
Management por
ManagementManagement
Managementawaisahmed
742 visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

สุขภาพของครอบครัวฉัน Eung por
สุขภาพของครอบครัวฉัน Eungสุขภาพของครอบครัวฉัน Eung
สุขภาพของครอบครัวฉัน Eungeung20541
86 visualizações7 slides
Maitseained por
MaitseainedMaitseained
MaitseainedPärnumaa Kutsehariduskeskus K-10B
501 visualizações12 slides
Türgi köök por
Türgi köökTürgi köök
Türgi köökPärnumaa Kutsehariduskeskus K-10B
1.1K visualizações12 slides
Mereannid por
MereannidMereannid
MereannidPärnumaa Kutsehariduskeskus K-10B
736 visualizações16 slides
Prantsuse köök por
Prantsuse köökPrantsuse köök
Prantsuse köökPärnumaa Kutsehariduskeskus K-10B
2K visualizações14 slides
India köök por
India köökIndia köök
India köökPärnumaa Kutsehariduskeskus K-10B
477 visualizações12 slides

Destaque(15)

สุขภาพของครอบครัวฉัน Eung por eung20541
สุขภาพของครอบครัวฉัน Eungสุขภาพของครอบครัวฉัน Eung
สุขภาพของครอบครัวฉัน Eung
eung2054186 visualizações
Aug por Teamlead
AugAug
Aug
Teamlead11.6K visualizações
Sustainability Report - 2005 - 2006 por PetromSustenabilitate
Sustainability Report - 2005 - 2006Sustainability Report - 2005 - 2006
Sustainability Report - 2005 - 2006
PetromSustenabilitate977 visualizações
Proyecto con legoss por leomendez1985
Proyecto con legossProyecto con legoss
Proyecto con legoss
leomendez1985548 visualizações
самара космическая верфь россии(гагаринцы) por Lopatino
самара  космическая верфь россии(гагаринцы)самара  космическая верфь россии(гагаринцы)
самара космическая верфь россии(гагаринцы)
Lopatino192 visualizações
53010910502 por tangtii
5301091050253010910502
53010910502
tangtii53 visualizações
"Burn on", behouden van plezier en energie voor werkers in zorg en onderwijs. por TranceformActie
"Burn on", behouden van plezier en energie voor werkers in zorg en onderwijs."Burn on", behouden van plezier en energie voor werkers in zorg en onderwijs.
"Burn on", behouden van plezier en energie voor werkers in zorg en onderwijs.
TranceformActie245 visualizações
klimaatartikel 4 por Theo Brummelaar
klimaatartikel 4klimaatartikel 4
klimaatartikel 4
Theo Brummelaar102 visualizações

Similar a Nya ängelholms Näringsliv medlemsmöte 9 december 2011

Orkla Foods, Nordic Intranet Summit 141125 por
Orkla Foods, Nordic Intranet Summit 141125Orkla Foods, Nordic Intranet Summit 141125
Orkla Foods, Nordic Intranet Summit 141125Nordic Intranet Summit
1.1K visualizações33 slides
Ålandsbanken 072017 por
Ålandsbanken 072017Ålandsbanken 072017
Ålandsbanken 072017Ålandsbanken
199 visualizações21 slides
Ps presentation sponsring och finansiering berghs 2014 24e mars por
Ps presentation sponsring och finansiering  berghs 2014 24e marsPs presentation sponsring och finansiering  berghs 2014 24e mars
Ps presentation sponsring och finansiering berghs 2014 24e marsInteraktiva Möten
501 visualizações57 slides
Resurscentrum 10 mars 2011 por
Resurscentrum 10 mars 2011Resurscentrum 10 mars 2011
Resurscentrum 10 mars 2011Andreas Jarud
311 visualizações16 slides
MAP_VISNING_low3 por
MAP_VISNING_low3MAP_VISNING_low3
MAP_VISNING_low3Mats Angland
131 visualizações13 slides
Vännäsförtagsbrev por
VännäsförtagsbrevVännäsförtagsbrev
VännäsförtagsbrevMattias Larsson
139 visualizações1 slide

Similar a Nya ängelholms Näringsliv medlemsmöte 9 december 2011(20)

Orkla Foods, Nordic Intranet Summit 141125 por Nordic Intranet Summit
Orkla Foods, Nordic Intranet Summit 141125Orkla Foods, Nordic Intranet Summit 141125
Orkla Foods, Nordic Intranet Summit 141125
Nordic Intranet Summit1.1K visualizações
Ålandsbanken 072017 por Ålandsbanken
Ålandsbanken 072017Ålandsbanken 072017
Ålandsbanken 072017
Ålandsbanken199 visualizações
Ps presentation sponsring och finansiering berghs 2014 24e mars por Interaktiva Möten
Ps presentation sponsring och finansiering  berghs 2014 24e marsPs presentation sponsring och finansiering  berghs 2014 24e mars
Ps presentation sponsring och finansiering berghs 2014 24e mars
Interaktiva Möten501 visualizações
Resurscentrum 10 mars 2011 por Andreas Jarud
Resurscentrum 10 mars 2011Resurscentrum 10 mars 2011
Resurscentrum 10 mars 2011
Andreas Jarud311 visualizações
MAP_VISNING_low3 por Mats Angland
MAP_VISNING_low3MAP_VISNING_low3
MAP_VISNING_low3
Mats Angland131 visualizações
Vännäsförtagsbrev por Mattias Larsson
VännäsförtagsbrevVännäsförtagsbrev
Vännäsförtagsbrev
Mattias Larsson139 visualizações
Runt hörnet vimmerby por Torgnyson
Runt hörnet vimmerbyRunt hörnet vimmerby
Runt hörnet vimmerby
Torgnyson217 visualizações
Rh vimmerby por Torgnyson
Rh vimmerbyRh vimmerby
Rh vimmerby
Torgnyson185 visualizações
Fabege foretagsbroschyr por Fabege AB
Fabege foretagsbroschyrFabege foretagsbroschyr
Fabege foretagsbroschyr
Fabege AB340 visualizações
Swedish Consumer Market Update 2015 por Nigel Wright Group
Swedish Consumer Market Update 2015Swedish Consumer Market Update 2015
Swedish Consumer Market Update 2015
Nigel Wright Group680 visualizações
Karin Aaberg CV por Karin
Karin Aaberg CVKarin Aaberg CV
Karin Aaberg CV
Karin 789 visualizações
nyhetsbrev Entreprenörshuben oktober 2016 por Tomas Axén Haraldsson
nyhetsbrev Entreprenörshuben oktober 2016nyhetsbrev Entreprenörshuben oktober 2016
nyhetsbrev Entreprenörshuben oktober 2016
Tomas Axén Haraldsson19 visualizações
Swedbanks företagspresentation 30 september 2014 por Swedbank
Swedbanks företagspresentation 30 september 2014Swedbanks företagspresentation 30 september 2014
Swedbanks företagspresentation 30 september 2014
Swedbank481 visualizações
Swedbank företagspresentation, september, 2010 por Swedbank
Swedbank företagspresentation, september, 2010Swedbank företagspresentation, september, 2010
Swedbank företagspresentation, september, 2010
Swedbank296 visualizações
Swedbank företagspresentation, 25 oktober 2016 por Lina Laurin
Swedbank företagspresentation, 25 oktober 2016Swedbank företagspresentation, 25 oktober 2016
Swedbank företagspresentation, 25 oktober 2016
Lina Laurin62 visualizações
Swedbank företagspresentation, 25 oktober 2016 por Swedbank
Swedbank företagspresentation, 25 oktober 2016Swedbank företagspresentation, 25 oktober 2016
Swedbank företagspresentation, 25 oktober 2016
Swedbank196 visualizações
CSR Forum 2012: Cash & Heart folder final por CSR Västsverige
CSR Forum 2012: Cash & Heart folder finalCSR Forum 2012: Cash & Heart folder final
CSR Forum 2012: Cash & Heart folder final
CSR Västsverige971 visualizações
Magazine Mazars våren 2015 por Marianne Sand
Magazine Mazars våren 2015Magazine Mazars våren 2015
Magazine Mazars våren 2015
Marianne Sand811 visualizações
Swedbanks företagspresentation kvartal 2 2013 por Swedbank
Swedbanks företagspresentation kvartal 2 2013Swedbanks företagspresentation kvartal 2 2013
Swedbanks företagspresentation kvartal 2 2013
Swedbank890 visualizações
CV DianaZeljkovic aug15 por Diana Zeljkovic
CV DianaZeljkovic aug15CV DianaZeljkovic aug15
CV DianaZeljkovic aug15
Diana Zeljkovic1.6K visualizações

Nya ängelholms Näringsliv medlemsmöte 9 december 2011

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.